Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0046/2009

Внесени текстове :

A6-0046/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0093

Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

8.12. Eмисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (преработена версия) (Доклад Holger Krahmer (A6-0046/2009) (гласуване)
PV
  

Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, от името на група ALDE.(EN) Г-н председател, ако съм Ви разбрал правилно, Вие загатвате, че председателството иска да приложи процедура за преработване към доклада Krahmer днес и към доклада Cashman утре, за да можем да проучим последствията от това.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, от името на група PSE.(IT) Г-н председател, както казах по-рано, аз подкрепям това предложение, въпреки че искам да посоча, че ако не бяха внесени за обсъждане изменения, надхвърлящи до известна степен рамките на това, което беше прието въз основа на общ компромис в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, този проблем нямаше да възникне, тъй като компромисните изменения напълно съответстваха на естеството на преразглеждането, а именно, преработка. Ако нещата стояха така, щяхме да гласуваме, днес, но ние приемаме отлагането, защото в него има смисъл.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, от името на група PPE-DE.(EN) Г-н председател, наложително е, ако г-н Watson предлага ние да обмислим последствията от преработването, да ни обясни какви са тези последствия. Вероятно той би искал да си поговори с г-н Corbett преди да отговори.

Сега съм сравнително спокойна по този въпрос, но би било много по-разумно, тъй като ние сме се организирали да гласуваме относно това и няма вероятност да променим мнението си за конкретното гласуване – „за“, „против“ или „въздържал се“ – в светлината на процедурите за преработване, да гласуваме сега, когато имаме време, а не да бързаме и да добавяме това гласуване към списъка за утре, когато имаме да вършим много други неща. Затова аз съм против преместването му за утре.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, докладчик.(DE) Г-н председател, радвам се, че председателят най-накрая даде думата на докладчика. Аз също съм доста изненадан.

На този етап ние все още свикваме с правилата за преработване. Аз обаче искам да насоча вниманието към факта, че прилагането на тези правила не е изненада, дори точно преди гласуването. Ние вече сме прилагали последователно тези правила в комисията и е напълно логично да ги приложим последователно и на пленарното заседание.

Ако трябваше да гласуваме сега, нямаше да има нито едно изменение и нито един компромис, предстоящ за гласуване, които да не са били обсъдени. Всичко в списъка за гласуване се подрежда по точки. По същата причина, както и г-н Sacconi, но с различно заключение, аз не виждам абсолютно никакъв смисъл за отлагаме. Можем да гласуваме сега!

(Ръкопляскания)

 
  
 

(Парламентът отхвърля искането)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Г-н председател, тъй като сме решили да гласуваме, бихте ли посочили защо толкова много изменения бяха отхвърлени като недопустими. Това е проблемът и това е въпросът, който първоначално беше повдигнат във връзка с разглеждания преработен вариант. Ние не разбираме защо някои изменения са недопустими. Бихте ли изяснили това, докато се насочваме към гласуване?

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Аз зная в общи линии в какво се състои въпросът, но съжалявам, че не мога да Ви информирам по-подробно. Сега обаче гласуваме за изменения, които са минали през комисия, считат се за допустими и съществени, и които може да представляват или да не представляват мнението на Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Г-н председател, искам само да кажа, че днешният епизод ясно показва, че споразумението за преработване не действа и че това ще засегне нашите правомощия като независим орган. Това е проблемът с тази процедура, както и ние сега добре демонстрираме.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE).(EN) Г-н председател, съжалявам, че ще удължа обсъждането, но мога ли да допълня това, което моите колеги г-жа Doyle и г-жа Frassoni току-що казаха? Като един от авторите на няколко от измененията, аз бях във връзка с кабинета на председателя до 11,50 ч. и не получих ясно „да“ или „не“ за това дали измененията, които внесохме – от 136 до 139, ще бъдат гласувани, или не. Не стана ясно, а последните думи бяха, че гласуването вероятно ще се отложи. Както каза Avril Doyle, ние просто не разбираме защо тези изменения са недопустими. В интерес на яснотата би следвало да разполагаме още с известно време и да получим разяснение от кабинета на председателя.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Уведомен съм за това какво е постановено и че само няколко изменения са обявени за допустими, както е нормално във всеки парламент. Смятам, че ще бъде полезно председателстващият гласуването да направи изявление утре, така че да има изясняване. Но сега трябва да продължим към гласуването. Съжалявам за тези, които са разочаровани.

Преди гласуването за изменение 88:

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Г-н председател, в повечето от списъците ни за гласуване изменения 88 и 89 са критикувани като недопустими и не е посочено как следва да гласуваме. Макар Вие да искате от нас да гласуваме, ние имаме малък проблем във връзка с това, защото не знаем за какво гласуваме и по какъв начин следва да гласуваме.

Предлагам да помислим още по тази нова процедура, която използваме за преработване, защото изглежда че липсва координация и комуникация сред различните политически групи.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, докладчик.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз мога да ви извадя от затруднението и дори да посоча на председателя какво е решил самият той. Сега пред нас са изменения 106, 139, 88 и 89. Председателят е обявил изменение 88 за недопустимо. Вие всички имате бележка в този смисъл в списъка за гласуване. Ако не, ще трябва да говорите с отговорните лица във вашата група. Съжалявам за това.

 
  
 

След гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE).(EN) Г-н председател, някои от измененията, които определихте за недопустими, бяха обявени за такива и от председателя на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, в съответствие с процедурите за преработване. Парламентът няма право да внася закони. Неговата възможност за оказване на влияние се състои в изменение на законите, които се поставят пред нас. Изглежда, че по начина, по който сме изтълкували тази процедура за преработване, ние сами сме се обезсилили. Бихте ли информирали председателя, че ако Парламентът трябва да покаже истинската си сила, ние ще трябва да ги преразгледаме?

 
Правна информация - Политика за поверителност