Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0046/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0046/2009

Keskustelut :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Äänestykset :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0093

Puheenvuorot
Tiistai 10. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

8.12. Teollisuuden päästöt (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaatiminen) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (äänestys)
PV
  

Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, jos olen ymmärtänyt oikein, te esitätte, että puheenjohtajavaltio haluaa soveltaa uudelleenlaatimismenettelyä Holger Krahmerin mietintöön tänään ja Michael Cashmanin mietintöön. Siinä tapauksessa ryhmäni pyytää, että voimme lykätä äänestystä huomiseen, jotta voimme tarkastella tämän seikan vaikutuksia.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, PSE-ryhmän puolesta. – (IT) Arvoisa puhemies, kuten totesin aiemmin, kannatan tätä ehdotusta, vaikka haluaisin todeta, että jos ei olisi esitetty tarkistuksia, jotka ulottuvat ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan yleisen kompromissin ulkopuolelle, tätä ongelmaa ei olisi syntynyt, sillä kompromissitarkistukset olivat täysin yhdenmukaisia tämän tarkistamisen, eli uudelleenlaadinnan, luonteen kanssa. Jos olisimme toimineet näin, olisimme voineet äänestää tänään, mutta hyväksymme asian lykkäämisen, koska se tuntuu järkevälle.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, koska Graham Watson katsoo, että meidän olisi tarkasteltava uudelleenlaadinnan vaikutuksia, hänen velvollisuutensa olisi selvittää meille, mitkä kyseiset vaikutukset ovat. Hän voi keskustella asiasta Richard Corbettin kanssa ennen kuin hän vastaa.

Suhtaudun melko rauhallisesti tähän kysymykseen. Meidän on äänestettävä asiasta, ja ei ole todennäköistä, että muutamme mielipidettämme äänestyksestä − puolesta, vastaan tai tyhjää − uudelleenlaadintaa koskevien menettelyjen vuoksi, joten olisi järkevämpää, että äänestämme nyt, kun meillä on aikaa, emmekä kiirehdi lisäämään sitä huomisen äänestyslistalle, koska meillä on silloin monia muita asioita käsiteltävänä. Sen vuoksi vastustan asian lykkäämistä.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, olen hyvin tyytyväinen, että puhemies on viimeinkin antanut puheenvuoron esittelijälle. Olen myös melko yllättynyt.

Tällä hetkellä olemme vielä totuttelemassa uudelleenlaadintaa koskeviin sääntöihin. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomion siihen seikkaan, että näiden sääntöjen soveltaminen ei ole mikään yllätys, vaikka tämä esitetään juuri ennen äänestystä. Olemme jo soveltaneet näitä sääntöjä johdonmukaisesti valiokunnassa ja on vain loogista, että niitä voidaan soveltaa johdonmukaisesti täysistunnossa.

Jos äänestämme nyt, äänestyksessä ei ole yhtäkään tarkistusta tai kompromissia, joista ei ole keskusteltu. Kaikki on eritelty äänestyslistalla. Perusteluni ovat samat kuin Guido Sacconilla, mutta johtopäätökseni erilainen: meillä ei ole mitään syytä lykätä äänestystä. Voimme äänestää nyt!

(Suosionosoituksia)

 
  
 

(Parlamentti hylkäsi pyynnön)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, koska olemme päättäneet äänestää, voisitte ehkä ilmoittaa, miksi niin monta tarkistusta ei oteta käsiteltäväksi? Juuri tämä on ongelma, ja tämä on se alkuperäinen näkökohta, joka esitettiin käsiteltävänä olevista uudelleenlaadituista versioista. Emme ymmärrä, miksi joitain tarkistuksia ei oteta käsiteltäväksi. Voisitteko selventää asiaa, kun siirrymme äänestyksiin?

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Tiedän yleisesti, mistä asiassa on kysymys, mutta en voi antaa teille yksityiskohtaisia tietoja. Äänestämme nyt kuitenkin tarkistuksista, jotka on käsitelty valiokunnassa, jotka on voitu ottaa käsiteltäväksi ja jotka joko voivat tai eivät voi edustaa parlamentin kantaa.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Arvoisa puhemies, haluaisin vain sanoa, että tämänpäiväinen tilanne osoittaa selvästi, että uudelleenlaadintaa koskeva sopimus ei toimi ja että se vaikuttaa julkisen vallan käyttöömme. Tämä on koko menettelyn ongelma, mikä käy tällä hetkellä niin hyvin ilmi.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, pahoittelen, että pitkitän tätä keskustelua, mutta voinko lisätä jotain kollegoideni Avril Doylen ja Monican Frassonin puheenvuoroon? Tein useita tarkistuksia ja olin yhteydessä puhemiehen toimistoon klo 11.50 saakka. En voinut saada selkeää vastausta, äänestetäänkö esittämistämme tarkistuksista 136−139. Tämä oli epäselvää, ja viimeksi todettiin, että äänestystä todennäköisesti lykätään. Kuten Avril Doyle totesi, emme voi yksinkertaisesti ymmärtää, miksi näitä tarkistuksia ei oteta käsiteltäväksi? Meillä pitäisi olla selkeyden vuoksi vähän lisäaikaa, ja puhemiehen toimiston olisi selvennettävä asiaa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EN) Sain tietooni, että vain tietyt tarkistukset otetaan käsiteltävästi, ja tämä on normaalia kaikissa parlamenteissa. Minusta olisi hyödyllistä, jos äänestyksessä läsnä oleva puhemies antaa huomenna asiasta ilmoituksen, jotta asiaa selvennetään. Meidän on nyt siirryttävä äänestyksiin. Olen pahoillani kaikkien niiden vuoksi, jotka joutuvat pettymään.

Ennen tarkistuksesta 88 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, suurimmassa osassa äänestysluetteloita on merkitty, että tarkistuksia 88 ja 89 ei oteta käsiteltäväksi, ja ei ole mitään viitettä siitä, miten meidän olisi äänestettävä. Vaikka haluatte, että äänestämme, tämä on meille ongelma, koska emme tiedä, mistä äänestämme ja millä tavoin meidän olisi äänestettävä.

Ehdotan, että tähän uudelleenlaadintaan sovellettavaan uuteen menettelyyn kiinnitetään enemmän huomiota, koska eri poliittisissa ryhmissä vaikuttaa olevan puutteita koordinoinnissa ja tiedonvälityksessä.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, voin auttaa teitä tässä asiassa ja huomauttaa puhemiehelle, mitä hän on itse päättänyt. Tähän sisältyvät nyt tarkistukset 106, 139, 88 ja 89. Puhemies on todennut, että tarkistus 88 otetaan käsiteltäväksi. Teillä on kaikilla merkintä tästä äänestysluettelossa. Jos teillä ei ole merkintää, teidän on puhuttava tarkistuksista oman ryhmienne vastaavien kanssa. Olen tästä pahoillani.

 
  
 

– Äänestyksen jälkeen:

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, niitä tarkistuksia, joita ei otettu käsiteltäväksi päätöksestänne, ei myöskään otettu käsiteltäväksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puheenjohtajan päätöksestä näissä uudelleenlaadintaa koskevissa menettelyissä. Euroopan parlamentilla ei ole mitään oikeutta ottaa käyttöön lainsäädäntöä. Sen on mahdollista vaikuttaa asioihin tarkistamalla meille esitettyä lainsäädäntöä. Vaikuttaa siltä, että tällä tavalla uudelleenlaadintaa koskevaa menettelyä tulkitsemalla olemme saattaneet toimemme tehottomaksi. Voitteko ilmoittaa puhemiehelle, että jos Euroopan parlamentin on osoitettava todellista tehokkuutta, meidän on tarkasteltava asiaa uudelleen.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö