Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0286(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0046/2009

Pateikti tekstai :

A6-0046/2009

Debatai :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Balsavimas :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0093

Diskusijos
Antradienis, 2009 m. kovo 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

8.12. Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (balsavimas)
PV
  

Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, ALDE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, jeigu teisingai supratau, teigiate, jog Tarybai pirmininkaujanti valstybė pageidauja šiandien taikyti išdėstymo nauja redakcija procedūrą Holgerio Krahmerio ir Michaelio Cashmano pranešimams. Tokiu atveju mano frakcija prašo atidėti balsavimą rytojui, kad galėtume ištirti šios procedūros taikymo padarinius.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, PSE frakcijos vardu.(IT) Gerb. pirmininke, kaip jau minėjau anksčiau, pritariu šiam pasiūlymui, nors norėčiau pabrėžti, kad jeigu nebūtų buvę pateikti pakeitimai, kurie tam tikra prasme prieštarauja tam, kas buvo nuspręsta remiantis bendru kompromisu Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitete, ši problema nebūtų iškilusi, nes kompromisiniai pakeitimai visiškai atitiko šios pataisos, tiksliau, išdėstymo nauja redakcija, prigimtį. Tokiu atveju šiandien būtume galėję balsuoti, tačiau pritariame atidėjimui, nes jis yra pagrįstas.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, PPE-DE frakcijos vardu. – Gerb. pirmininke, jeigu G. Watson siūlo apsvarstyti išdėstymo nauja redakcija padarinius, jam derėtų mums dabar paaiškinti, kokie jie. Prieš atsakydamas jis tikriausiai norės pasitarti su R Corbettu.

Man tai nekelia problemų, tačiau būtų protingiau, atsižvelgiant į tai, kad turime balsuoti - už, prieš arba susilaikyti - ir neketiname keisti nuomonės dėl šio balsavimo taikant išdėstymo nauja redakcija procedūrą, balsuoti dabar, kai turime laiko, o ne skubėti, įtraukus šį balsavimą į rytojaus balsavimų sąrašą, kai turėsime daug kitų darbų. Todėl prieštarauju šio balsavimo atidėjimui.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, esu labai patenkintas, kad Pirmininkas galų gale suteikė žodį pranešėjui. Ir labai nustebintas!

Šiuo metu vis dar stengiamės priprasti prie išdėstymo nauja redakcija taisyklių. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad šių taisyklių taikymas nestebina, net prieš pat balsavimą. Šias taisykles jau nuosekliai taikome komitete, ir būtų logiška, jeigu jas nuosekliai taikytume ir per plenarinę sesiją.

Jeigu balsuotume dabar, balsavimui būtų pateikta ne vienas pakeitimas ir ne vienas kompromisas, kurie dar nebuvo aptarti. Viskas išvardyta papunkčiui balsavimo sąraše. Dėl tos pačios priežasties kaip ir G. Sacconi, tačiau su skirtinga išvada, aš nematau jokios priežasties atidėlioti. Galime balsuoti dabar!

(Plojimai)

 
  
 

(Parlamentas prašymą atmetė)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Gerb. pirmininke, kadangi nusprendėme balsuoti, gal galėtumėte paaiškinti, kodėl tiek daug pakeitimų nebuvo priimta. Tai - problema ir klausimas, kuris paprastai iškyla svarstant naujas redakcijas. Nesuprantame, kodėl nebuvo priimti kai kurie pakeitimai. Ar galite tai paaiškinti, kol tęsiame balsavimą?

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Bendrais bruožais žinau, apie kokią problemą kalbate, tačiau apgailestauju, kad negaliu išsamiai jos pakomentuoti. Dabar balsuojame dėl pakeitimų, kurie buvo nuodugniai apsvarstyti komitete, įvertinti kaip priimtini, esminiai ir kurie gali ar negali išreikšti šios salės narių požiūrį.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Gerb. pirmininke, norėčiau tik pasakyti, kad šiandienos situacija aiškiai rodo, jog susitarimas dėl išdėstymo nauja redakcija neveiksmingas ir turės įtakos mūsų, kaip suverenios valdžios, galioms. Štai kur slypi šios procedūros problema, kurią šiandien labai gerai atskleidžiame.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). – Gerb. pirmininke, apgailestauju, kad tenka pratęsti šią diskusiją, tačiau ar galėčiau pridurti kelis žodžius prie to, ką pasakė mano kolegės, A. Doyle ir M. Frassoni? Kaip vienas iš kelių pakeitimų autorių susisiekiau su Pirmininko kabinetu iki 11.50 val. ir negalėjau gauti aiškaus teigiamo arba neigiamo atsakymo, ar bus balsuojama dėl mūsų pateiktų pakeitimų - nuo 136 iki 139 pakeitimo. Taip ir liko neaišku, o paskutiniai pasakyti žodžiai buvo tie, kad pakeitimai tikriausiai yra atmesti. Kaip teigė Avril Doyle, mes tiesiog negalime suprasti, kodėl šie pakeitimai yra nepriimtini. Mums reikia daugiau laiko ir paaiškinimų iš Pirmininko kabineto.

 
  
MPphoto
 

  . − Man pranešė, kad vyko svarstymas, ir tik tam tikri pakeitimai buvo pripažinti priimtini - tai įprastinė procedūra. Manau, būtų geriau, jeigu rytoj balsuojant Pirmininkas padarytų pranešimą siekiant aiškumo. Tačiau dabar turime tęsti balsavimą. Apgailestauju dėl tų, kurie liko nepatenkinti.

Prieš balsavimą dėl 88 pakeitimo:

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Gerb. pirmininke, daugumoje balsavimo sąrašų 88 ir 89 pakeitimai yra sąrašo pabaigoje kaip nepriimtini, ir nenurodyta, kaip turėtume balsuoti. Kadangi pageidaujate, jog balsuotume, čia susiduriame su šiokia tokia problema, nes nežinome, dėl ko balsuojame ir kaip turėtume balsuoti.

Norėčiau pasiūlyti, kad ši nauja išdėstymo nauja redakcija procedūra būtų kruopščiau apsvarstyta, nes šiuo atveju, regis, trūksta koordinavimo ir ryšio tarp atskirų frakcijų.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, pranešėjas.(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, čia galėčiau jums padėti ir netgi atkreipti dėmesį į paties Pirmininko priimtą sprendimą. Dabar balsuojame dėl 106, 139, 88 ir 89 pakeitimų. Pirmininkas pripažino 88 pakeitimą priimtinu. Visi balsavimo sąraše matote pastabą. Jeigu ne, apgailestauju, tačiau jums teks aiškintis su atsakingais asmenimis jūsų frakcijoje.

 
  
 

Po balsavimo:

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Gerb. pirmininke, kai kuriuos pakeitimus, kuriuos pripažinote nepriimtinais, nepriimtinais pripažino ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pirmininkas pagal išdėstymo nauja redakcija procedūrą. Šis Parlamentas neturi teisės pateikti teisės akto projekto. Jis gali tik pateiktą teisės akto projektą priimti arba atmesti. Man regis, taip, kaip mes išaiškinome išdėstymo nauja redakcija procedūrą, reiškia, kad „praradome savo vyriškumą“. Ar galėtumėte pranešti Pirmininkui, kad jeigu šis Parlamentas siekia parodyti tikrąją savo galią, turime ją apsvarstyti iš naujo?

 
Teisinė informacija - Privatumo politika