Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0046/2009

Teksty złożone :

A6-0046/2009

Debaty :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Głosowanie :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0093

Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 10 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

8.12. Emisje przemysłowe (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (przekształcenie) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (głosowanie)
Protokół
  

Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson, w imieniu grupy ALDE. – Panie przewodniczący! Jeżeli dobrze pana rozumiem, zwraca pan uwagę, że w przypadku sprawozdania pana posła Krahmera, nad którym mamy dziś głosować, oraz sprawozdania pana posła Cashmana prezydencja chce zastosować procedurę przekształcenia. W takich okolicznościach moja grupa wnosi o odroczenie głosowania do jutra, żebyśmy mogli rozważyć skutki zastosowania tego rozwiązania.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, w imieniu grupy PSE.(IT) Panie przewodniczący! Jak już wcześniej powiedziałem, jestem za przyjęciem tego wniosku, choć pragnę zwrócić uwagę, że gdyby poprawki wykraczające do pewnego stopnia poza zakres tego, co zostało przyjęte na podstawie powszechnego kompromisu w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności nie zostały zgłoszone, w ogóle nie mielibyśmy tego problemu, ponieważ poprawki kompromisowe były w pełni zgodne z rodzajem tej zmiany, tzn. z przekształceniem. Gdyby tak się stało, to mogliśmy głosować jeszcze dziś, ale akceptujemy odroczenie, ponieważ ma to sens.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie przewodniczący! Wypadałoby, żeby pan poseł Watson, skoro sugeruje, że powinniśmy rozważyć skutki zastosowania procedury przekształcenia, wyjaśnił nam teraz, jakie skutki wywołuje zastosowanie procedury przekształcenia. Możliwe, że zanim odpowie, będzie chciał zamienić najpierw kilka słów z panem posłem Corbettem.

Jestem o to w miarę spokojna, ale skoro jesteśmy nastawieni na głosowanie nad tym i mało prawdopodobne jest, żebyśmy zmienili naszą opinię w sprawie samego głosowania – za, przeciw czy wstrzymać się – byłoby dużo bardziej rozsądne w świetle procedur przekształcenia, żeby głosować teraz, kiedy mamy czas i nie musimy się spieszyć, żeby dodać to głosowanie do jutrzejszej listy, kiedy będziemy mieli wiele innych rzeczy do zrobienia. Dlatego jestem przeciw odroczeniu tego głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący! Cieszę się bardzo, że pan przewodniczący udzielił wreszcie głosu sprawozdawcy. Jestem także naprawdę zaskoczony!

Obecnie nadal przyzwyczajamy się do zasad przekształcania. Pragnę jednak zwrócić uwagę, że stosowanie tych zasad nie powinno budzić zaskoczenia, nawet tuż przed głosowaniem. Stosowaliśmy już te zasady konsekwentnie na forum komisji, logiczne jest zatem, żebyśmy stosowali je konsekwentnie podczas sesji plenarnej.

Jeżeli nasze głosowanie miałoby się odbyć teraz, jego przedmiotem nie byłaby żadna poprawka i żadne kompromisowe rozwiązanie, które nie zostały jeszcze omówione. Wszystko zostało szczegółowo określone na liście głosowań. Z tego samego powodu, co pan poseł Sacconi, ale wyciągając inne wnioski nie widzę powodów, żeby odraczać głosowanie. Możemy głosować już teraz!

(Oklaski)

 
  
 

(Parlament odrzucił wniosek)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Skoro postanowiliśmy głosować, może mógłby pan wskazać, dlaczego wiele poprawek oddalono jako niedopuszczalne? W tym tkwi problem i jest to kwestia poruszona pierwotnie w odniesieniu do omawianych przez nas wersji przekształconych. Nie rozumiemy dlaczego niektóre poprawki uznane zostały za niedopuszczalne. Czy mógłby pan to wyjaśnić zanim będziemy głosować?

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Wiem o co w zasadzie chodzi, ale niestety nie jestem w stanie przedstawić państwu szczegółowych informacji. Będziemy jednak głosować teraz nad poprawkami, które były przedmiotem prac komisji, są dopuszczalne, istotne i mogą ewentualnie odzwierciedlać stanowisko tej Izby.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE). – (IT) Panie przewodniczący! Chciałabym tylko powiedzieć, że dzisiejszy epizod pokazuje wyraźnie, że porozumienie w sprawie przekształcania nie sprawdza się w praktyce, a także, że wywrze ono wpływ na nasze uprawnienia jako niezależnego organu. To jest problem związany z tą procedurą, jak teraz aż nazbyt dobitnie widać.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Przepraszam, że przedłużam tę dyskusję, niemniej chciałbym coś dodać do tego co zostało przed chwilą powiedziane przez moje koleżanki panią poseł Doyle i panią poseł Frassoni. Jako jeden z autorów kilku przedmiotowych poprawek pozostawałem w kontakcie z sekretariatem przewodniczącego do godz. 11.50 i nie byłem w stanie otrzymać jednoznacznej odpowiedzi ani twierdzącej, ani przeczącej na pytanie, czy będziemy głosować nad zgłoszonymi przez nas poprawkami 136-139. Nie było to jasne, aż wreszcie okazało się, że głosowanie zostanie najprawdopodobniej odroczone. Jak powiedziała pani poseł Avril Doyle, nie możemy w ogóle zrozumieć, dlaczego te poprawki są niedopuszczalne. W celu zachowania jasności powinniśmy mieć trochę więcej czasu, a biuro przewodniczącego powinno udzielić nam wyjaśnień.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Jak mnie poinformowano, decyzja w tej sprawie została podjęta i tylko niektóre poprawki uznane zostały za dopuszczalne, co jest normalne w każdym parlamencie. Uważam, że celowe mogłoby być złożenie przez pana przewodniczącego prowadzącego jutro głosowanie oświadczenia, żeby sprawa ta została wyjaśniona. Ale teraz musimy przystąpić do głosowania. Współczuję tym, którzy są rozczarowani.

Przed głosowaniem nad poprawką nr 88:

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Na większości naszych list głosowań poprawki 88 i 89 określone zostały mianem niedopuszczalnych i nie ma żadnych wskazówek, jak powinniśmy głosować. Może pan chcieć, żebyśmy głosowali, ale mamy z tym mały problem, ponieważ nie wiemy nad czym głosujemy i nie wiemy, czy powinniśmy głosować za, czy przeciw.

Chciałbym zaproponować, żebyśmy jeszcze raz zastanowili się, jak mamy stosować tę nową procedurę w przypadku przekształcenia, ponieważ wygląda na to, że nie ma koordynacji i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi grupami politycznymi.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, sprawozdawca. – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mogę państwu w tej sprawie pomóc, a nawet wskazać panu przewodniczącemu, co sam postanowił. Mamy poprawki 106, 139, 88 i 89. Pan przewodniczący uznał poprawkę 88 za niedopuszczalną. Wszyscy państwo macie uwagę na ten temat na liście głosowań. Jeżeli tak nie jest, będziecie państwo musieli zwrócić się do tych członków waszej grupy, którzy są za to odpowiedzialni. Przepraszam, że tak się stało.

 
  
 

Po głosowaniu:

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). – Panie przewodniczący! Niektóre poprawki, które uznał pan za niedopuszczalne, zostały także uznane za niedopuszczalne w ramach procedur przekształcenia przez Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Ten Parlament nie ma prawa wprowadzać nowych przepisów. Może jedynie wpływać na kształt aktu prawnego, nad którym pracujemy poprzez wnoszenie poprawek. Wydaje się, że przez przyjęcie przez nas takiej, a nie innej wykładni procedur przekształcenia, pozbawiliśmy się możliwości wywierania rzeczywistego wpływu. Czy mógłby pan poinformować pana przewodniczącego, że jeżeli ten Parlament ma wykazać rzeczywiście swoją prężność, to musimy dokonać ponownej ich oceny?

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności