Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2009

Ingivna texter :

A6-0046/2009

Debatter :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0093

Debatter
Tisdagen den 10 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

8.12. Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar: industriutsläpp, titandioxidindustrin, organiska lösningsmedel, avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (omröstning)
PV
  

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson , för ALDE-gruppen. – (EN) Herr talman! Om jag förstod er rätt säger ni att ordförandeskapet önskar tillämpa omarbetningsförfarandet på Krahmerbetänkandet i dag och Cashmanbetänkandet. I det fallet begär min grupp att vi skjuter upp omröstningen till i morgon, så att vi kan studera konsekvenserna av detta.

 
  
MPphoto
 

  Guido Sacconi, för PSE-gruppen. – (IT) Herr talman! Som jag sa tidigare så är jag för detta förslag, även om jag skulle vilja påpeka att detta problem inte skulle ha uppstått om det inte hade lagts fram ändringsförslag som går något bortom vad som antogs på grundval av en allmän kompromiss inom utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, eftersom kompromissändringsförslagen gick helt ihop med denna typ av revidering, nämligen en omarbetning. Om detta hade varit fallet så hade vi kunnat rösta i dag, men vi godtar uppskjutandet eftersom det är rimligt.

 
  
MPphoto
 

  Caroline Jackson, för PPE-DE-gruppen. – (EN) Herr talman! Om Graham Watson föreslår att vi ska överväga konsekvenserna av omarbetningsförfarandet borde han nu förklara för oss vilka konsekvenserna av omarbetningsförfarandet är. Han kanske vill diskutera frågan med Richard Corbett innan han svarar.

Jag är inte särskilt orolig för det här, men det vore betydligt mer förnuftigt med tanke på omarbetningsförfarandena att rösta nu, eftersom det är planerat att vi ska rösta om detta och det är osannolikt att vi skulle ändra vår åsikt om hur vi faktiskt ska rösta – plus, minus eller nedlagd röst, att rösta nu när vi har tid i stället för att skynda oss och lägga till omröstningen till morgondagens lista när vi har många fler saker att göra. Jag är därför emot att flytta omröstningen.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, föredragande. – (DE) Herr talman! Det gläder mig verkligen att talmannen äntligen ger ordet till föredraganden. Jag är också ganska förvånad!

I nuläget håller vi fortfarande på att vänja oss vid bestämmelserna för omarbetning. Jag vill dock fästa uppmärksamheten vid att en tillämpning av dessa bestämmelser inte är någon överraskning, inte ens alldeles före en omröstning. Vi har redan tillämpat dessa bestämmelser genomgående i utskottet, och det är bara logiskt att de tillämpas genomgående i plenum.

Om vi skulle rösta nu så skulle det inte finnas ett enda ändringsförslag eller en enda kompromiss att rösta om som inte har diskuterats. Allt står specificerat i omröstningslistan. Jag ser absolut ingen anledning att skjuta upp omröstningen, och drar därför en annan slutsats än Guido Sacconi men av samma skäl. Vi kan rösta nu!

(Applåder)

 
  
 

(Parlamentet avslog begäran.)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Eftersom vi har beslutat om att rösta kan ni kanske tala om varför så många ändringsförslag ansågs vara otillåtliga. Det är det som är problemet, och det är den invändning som ursprungligen gjordes beträffande de omarbetade versionerna som ses över. Vi förstår inte varför en del ändringsförslag är otillåtliga. Kan ni klargöra detta när vi går över till omröstningen?

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Jag vet rent allmänt vad frågan gäller, men jag beklagar att jag inte kan informera er om detaljerna. Nu ska vi dock rösta om ändringsförslag som har gått genom utskottet och som anses vara tillåtliga, som har ett klart innehåll och som antingen uttrycker eller inte uttrycker parlamentets åsikt.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni (Verts/ALE).(IT) Herr talman! Jag vill bara säga att dagens episod tydligt visar att avtalet om omarbetning inte fungerar och att det kommer att påverka vår makt i egenskap av suverän instans. Det är problemet med detta förfarande, som vi nu demonstrerar så ypperligt.

 
  
MPphoto
 

  Anders Wijkman (PPE-DE). - (EN) Herr talman! Jag beklagar att jag förlänger diskussionen, men får jag knyta an till vad mina kolleger Avril Doyle och Monica Frassoni nyss sa? Som en av författarna till flera ändringsförslag var jag i kontakt med talmannens kansli fram till kl. 11.50 och kunde inte få något klart ”ja” eller ”nej” på frågan om de ändringsförslag vi lade fram – 136–139 – skulle bli föremål för omröstning eller inte. Det var oklart, och det sista ordet var att omröstningen troligen skulle skjutas upp. Som Avril Doyle sa kan vi faktiskt inte förstå varför ändringsförslagen är otillåtliga. För att få klarhet i detta bör vi får lite mer tid och få förtydliganden från talmannens kansli.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. − Jag har fått meddelande om att detta har beslutats och att endast vissa ändringsförslag har förklarats som otillåtliga, vilket är normalt i alla parlament. Jag tror att det kan vara till hjälp om den talman som leder omröstningen i morgon gör ett uttalande, så att det blir ett förtydligande. Vi måste dock gå över till omröstningen nu. Jag beklagar om en del är besvikna.

– Före omröstningen om ändringsförslag 88:

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - (EN) Herr talman! På de flesta av våra omröstningslistor har det angetts att ändringsförslagen 88 och 89 är otillåtliga, och det anges inte hur vi bör rösta. Även om ni vill att vi ska rösta har vi ett litet problem med att göra det eftersom vi inte vet vad vi ska rösta om, och vi vet inte hur vi ska rösta.

Får jag föreslå att man tänker efter lite mer när det gäller detta nya omarbetningsförfarande, eftersom det tycks finnas brister i samordningen och kommunikationen bland de olika politiska grupperna.

 
  
MPphoto
 

  Holger Krahmer, föredragande. – (DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag kan hjälpa till här och till och med framhålla för talmannen vad han själv har beslutat. Vi har för närvarande ändringsförslagen 106, 139, 88 och 89. Talmannen har fastställt att ändringsförslag 88 är tillåtligt. Ni kan alla se en notering om detta i omröstningslistan. Om så inte är fallet måste ni ta upp det med de ansvariga inom er grupp. Jag beklagar detta.

 
  
 

– Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies (ALDE). - (EN) Herr talman! En del av de ändringsförslag som ni beslutade var otillåtliga ansåg ordföranden för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet också vara otillåtliga enligt omarbetningsförfarandena. Parlamentet har inte rätt att införa lagstiftning. Dess möjlighet att påverka är genom att ändra lagstiftning som läggs fram för oss. På det sätt som vi har tolkat omarbetningsförfarandena förefaller det som att vi har kastrerat oss själva. Kan ni informera talmannen om att ifall parlamentet ska ha någon verklig maktutövning måste vi se över förfarandena?

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy