Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2005(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0111/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0111/2009

Συζήτηση :

PV 09/03/2009 - 17
CRE 09/03/2009 - 17

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.14
CRE 10/03/2009 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0095

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

8.14. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2010 - τμήμα III, Επιτροπή (A6-0111/2009, László Surján) (ψηφοφορία)
Συνοπτικά πρακτικά
  

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 13:

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. – Κύριε Πρόεδρε, χάριν του συμβιβασμού, θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία, η οποία διανεμήθηκε, σχετικά με την παράγραφο 13. Η διατύπωση του κειμένου θα έπρεπε να είναι: «[…] καθώς και στην εσωτερική ασφάλεια και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας· στη μετανάστευση, τις δημογραφικές προκλήσεις […]», αντί της προηγούμενης εκδοχής «[…] καθώς και στην εσωτερική ασφάλεια που σημαίνει κυρίως μετανάστευση, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δημογραφικές προκλήσεις […]».

Θα ήθελα να ζητήσω από το Σώμα να στηρίξει την προφορική αυτή τροπολογία.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, στο κείμενο στην κατάσταση ψηφοφορίας, υπάρχει κόμμα μεταξύ «τρομοκρατίας» και «στη μετανάστευση», ενώ είχαμε συμφωνήσει σε άνω τελεία. Αυτό δεν έγινε αντιληπτό όταν ο κ. Surján διάβασε το κείμενό του. Θα θέλαμε αυτή την άνω τελεία μεταξύ «τρομοκρατίας» και «στη μετανάστευση».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

Πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 16:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό αναφερόμαστε σε «διαφοροποιημένες οδούς μεταφοράς αερίου», και θα προσέθετα επίσης «και πόρους», επειδή:

Δεν είναι μόνον οι οδοί αερίου, αλλά και οι πηγές αερίου που πρέπει να διαφοροποιηθούν, και αυτό πρέπει να περιληφθεί εδώ. Εάν η τροπολογία αυτή απορριφθεί, αυτό πρέπει να περιληφθεί στο αρχικό κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εισηγητής. − Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία αντίρρηση για τη συγκεκριμένη προφορική τροπολογία του κ Swoboda, η οποία αναφέρεται στο αρχικό κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, η Υπηρεσία Κατάθεσης Εγγράφων μου είπε ότι η τροπολογία αυτή ισχύει μόνον για το τροποποιηθέν κείμενο. Εάν αυτό δεν ισχύει, τάσσομαι υπέρ της προφορικής αυτής τροπολογίας ως μέρους του αρχικού κειμένου. Επομένως, όσοι ακολουθήσουν τη συμβουλή μου, θα ψηφίσουν κατά του πρώτου μέρους στην πέμπτη αυτή ψηφοφορία και στη συνέχεια θα διεξαχθεί μια πρόσθετη ψηφοφορία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση ψηφοφορίας, επί της προφορικής αυτής τροπολογίας, την οποία υποστηρίζω.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, η προφορική τροπολογία ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις, αλλά γνωρίζω ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ θα ψηφίσει διαφορετικά στην ψηφοφορία κατά τμήματα, επομένως αυτό δεν αλλάζει τίποτε, συμφωνώ.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίζαμε επί της προφορικής πρότασης του κ. Swoboda, επομένως εάν το Σώμα επιθυμεί να στηρίξει την προφορική τροπολογία του, πρέπει να ψηφίσουμε ότι αυτή εξακολουθεί να ισχύει για το αρχικό κείμενο. Διαφορετικά, θα έχουμε ψηφίσει τέσσερις φορές και θα την έχουμε απορρίψει, ενώ κάτι τέτοιο απαιτεί πέντε ψηφοφορίες.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η προφορική τροπολογία ενσωματώθηκε στην πρώτη από τις τέσσερις ψηφοφορίες. Αυτό αναφέρεται στην κατάσταση ψηφοφορίας. Ενσωματώθηκε στην πρώτη από τις ψηφοφορίες κατά τμήματα και απορρίφθηκε.

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, όχι: στην κατάσταση ψηφοφορίας, χωρίς την προφορική τροπολογία, ψηφίσαμε επί του πρώτου μέρους της τροπολογίας της Ομάδας ΣΕΚ και αυτή απορρίφθηκε. Επιπλέον της αρχικής τροπολογίας της Ομάδας ΣΕΚ, ο κ. Swoboda κατέθεσε τροπολογία ζητώντας να προστεθεί η λέξη «πηγές». Δεν τάσσομαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Δεν διαμαρτύρομαι, εάν η Ομάδα ΣΕΚ δεν διαμαρτύρεται. Θέλω απλώς να αποσαφηνίσω ότι, εξ όσων γνωρίζω, η λέξη «πηγές» δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Σωστά.

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, επομένως έπρεπε να ψηφίσουμε σχετικά με το κατά πόσον τη θέλουμε ή όχι.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Όχι. Ρώτησα εάν υπήρχαν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Δεν υπήρχαν, επομένως αποτέλεσε μέρος της τροπολογίας επί της οποίας διεξήχθη ψηφοφορία στην πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, και απορρίφθηκε. Έτσι έχει η κατάσταση.

Πριν από την ψηφοφορία επί της παραγράφου 31:

 
  
MPphoto
 

  László Surján (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα είναι πολύ απλό. Εισηγούμαι να αντικατασταθεί η λέξη «φόβων» στο αρχικό κείμενο με τη λέξη «ανησυχιών».

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου