Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0251(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0049/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0082

Пълен протокол на разискванията
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

9. Обяснение на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Г-н председател, любопитно е, че за всяка криза отговорът на Парламента е по-голяма европейска интеграция. Повечето хора, обезкуражени от икономическата суматоха през последните шест месеца, реагират на ситуацията, възприемайки я като плашеща и вероятно болезнена. В тази зала обаче, както показва и докладът, ние я виждаме като възможност за повече регулация, повече единност и повече хармонизация на равнище на ЕС.

Проблемът е в това, че хората, които вземат решението, ще бъдат защитени от последствията му. В своите дворци и канцеларии, заобиколени и изолирани от моторизираните си конвои, колите с шофьори и официалните си банкети, те няма да плащат същата цена, която ще плащат нашите избиратели, като резултат от тази икономическа политика. Според мен е аксиома, че трябва да реагираме на икономическата криза с по-голяма гъвкавост и като позволим на различните държави да съобразят лихвените си проценти с конкретните си нужди. Вместо това ние правим точно обратното.

 
  
  

- Доклад: Giusto Catania (A6-0050/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE), (MT) Гласувах в подкрепа на този доклад, защото той силно подчертава значението на солидарността, на факта, че общата политика за предоставяне на убежище трябва да се гради върху солидарността. Искам обаче да подчертая, че в доклада има някои точки, които не мога да приема и по които бих гласувал против, ако се гласуваше поотделно. Специално искам да отбележа въпроса относно политиката за задържане. Считам, че когато става въпрос за задържането на лица, търсещи убежище, трябва да сме много внимателни, защото въпросът не е просто да решим задържането да се прекрати веднъж завинаги и това да важи за всеки. Има специфични обстоятелства, при които прилагането на политика за задържане е и винаги ще остане важно.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах против доклада Catania, тъй като съм изцяло и напълно несъгласен с последните предложения на Комисията относно политиката за предоставяне на убежище, които докладчикът приветства в този доклад.

Моето конкретно опасение е, че новата директива, която предоставя на лицата, търсещи убежище, още по-лесен достъп до пазара на труда и освен това ще повиши надбавката, ще се превърне в стимулиращ фактор, подобен на колективните узаконявания, извършени в Испания, Нидерландия, Белгия и Италия, последствията от които бяха просто катастрофални.

В действителност трябва да припомня на залата, че според последните преброявания в Европейския съюз все още има над 20 милиона безработни – броят им вероятно вече е достигнал 25 милиона – което означава, че да се привличат още лица, търсещи убежище, всъщност е вид колективно самоубийство. Освен това смятам, че цялата тази проблематика трябва да остане в изключителните правомощия на държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, аз гласувах против доклада Catania, тъй като той ясно отразява крайната склонност на лявото крило да направи невъзможна ефективната система за управление на предоставянето на убежище. Всички нарушения на съществуващите системи в държавите-членки са оправдани и стремежът е те да бъдат по възможност „издялани в камък“ в законодателството.

Един пример е толерирането на мнимите лица, търсещи убежище, които използват малки деца като средство да се сдобият с разрешение за пребиваване, а друг такъв е противопоставянето на затварянето на приемните центрове за лица, които не отговарят на критериите за признаване на статут на бежанци и които, след като бъдат освободени, „изчезват“. Очевидно се полагат всички усилия, за да се облекчи живота на действителните и потенциалните незаконни имигранти.

Докладчикът е доволен, че Съдът отменя списъка на сигурните държави, макар че такъв списък е от основно значение за упражняването на контрол върху потока от бежанци. По този начин стратегията на лявото крило цели да претовари системата, така че да направи напълно невъзможна нейната ефективност. Не това обаче искат мнозинството от европейците и затова тази тема ще бъде забележимо отразена в нашата предизборна кампания.

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE).(DE) Г-н председател, аз подкрепям идеята за обща европейска политика за предоставяне на убежище, която ще доведе до бързи и категорични решения. Казвайки това, аз съм против този доклад, защото той съдържа абсолютно неприемливи елементи, като разширяването на обхвата на термина бежанец спрямо настоящите условия на Женевската конвенция, отмяната на регулацията относно сигурни трети страни, за която вече успяхме да постигнем положително споразумение; поставянето на задачи на агенцията Frontex, които нямат нищо общо с нея; предоставянето на лицата, търсещи убежище, право свободно да избират коя държава да поеме отговорността за процедурата, което е отказ от Дъблинската конвенция, и по-лесен достъп до пазара на труда за лицата, търсещи убежище. Ние искаме бързи процедури, а не интеграция на лица, търсещи убежище, които евентуално ще се наложи да напуснат Европейския съюз след 14 дни, защото така или иначе няма да получат статут на бежанци.

Като цяло Европейският съюз се развива в положителната посока към обща политика, но предложеното в този доклад е напълно непродуктивно. Ето защо аз гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Г-н председател, Европейският съюз продължава да придобива един по един атрибутите и капаните на националното единство: правна система, общи външни граници и сега обща политика относно това кой може да преминава тези граници и да се установява на негова територия. Постепенно той възприе всички характеристики, които международното право признава като определящи за държавността.

Исках да Ви поздравя, г-н председател, че при Вашето председателство беше разрешено на членовете на Европейския парламент да покажат малки тибетски знамена на своите катедри, както направи моят съсед. Това е в забележителен контраст с начина, по който ни бяха отнети нашите плакати, когато се осмелихме в тази зала да покажем думата „референдум“. Искам да Ви помоля – защото зная, че Вие и други, присъстващи тук, колеги се интересувате от тази тема – да помислим върху лицемерието да подкрепяме националното самоопределение в Тибет, но да се противопоставяме на националното самоопределение в рамките на Европейския съюз. Ако мислите, че съм краен в очертаването на този паралел между авторитарното правителство в Китай и Европейския съюз, докажете ми, че не съм прав като поставите вашия Договор на гласуване чрез референдуми, както обещахте. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

- Доклад: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Г-н председател, ще бъда кратка. Гласувах в подкрепа на доклада, защото всичко, което подпомага безопасността по пътищата, трябва да бъде приветствано.

Имам и допълнително съображение. Ние в Ирландия сме загрижени за проблемите на безопасността по пътищата. Когато пътищата се поддържат от местните органи, се случват някои ужасни трагедии и това е проблем, който вероятно трябва да бъде разгледан от европейска гледна точка, и да се въведат стандарти.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE).(EN) Г-н председател, преди всичко искам да приветствам доклада и да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Трябва да призная, че много рядко може да се случи да бъда повлиян в Северна Ирландия да гласувам положително за директива на ЕС, но за тази бях спечелен и със задоволство наблюдавах положителните резултати от гласуването днес. Веднъж и моята страна да получи добра новина, от която определено се нуждае.

Предложенията за повече безопасност и повече чувствителност и разум по отношение на околната среда винаги заслужават поздравления. Надявам се в по-дългосрочен план директивата да съхрани съществуващите и да създаде нови работни места в тази сфера. Това е нещо, което всички можем да приветстваме що се отнася до Европа, да сме позитивни и да мислим в правилната посока, а не да спираме развитието на икономиката.

 
  
  

- Доклад: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE).(EN) Г-н председател, покрай цялото объркване относно разпределянето и преразпределянето за много колеги това беше много трудно гласуване. В крайна сметка аз се въздържах от този вот конкретно заради загрижеността си за почвите. Комисията по земеделие и развитие на селските райони има опасения за директива за почвите и това е проблем, който трябва внимателно да бъде проучен. Ние постигнахме известен напредък с измененията по отношение на селскостопанските въпроси като цяло, но все пак моят вот беше „въздържал се“, а не „против“, защото в този доклад се говори много за околната среда, за енергийните източници и емисиите, което аз подкрепям.

 
  
MPphoto
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE).(DE) Г-н председател, приветствам радушно основния елемент на доклада Krahmer – европейската мрежа за сигурност. Определени са норми за допустими емисии, към които държавите-членки трябва да се придържат, като пределни при издаването на разрешителни на големи промишлени предприятия. Налице е груба рамка, която позволява всичко да се движи гладко и да се подготви равен терен за действие. Това ще сложи край на инфлационната употреба на дерогациите, извършвана досега в някои държави-членки. Това означава конкуренция на равна основа в цяла Европа. По този начин можем заедно да установим висок стандарт на европейско равнище.

Трябва да поясня обаче, че решително отхвърлям разпоредбите относно опазването на почвите. Моето мнение е, че трябва да се обръща повече внимание на принципа на субсидиарност. Разпоредбите относно опазването на почвите нямат презграничен ефект. Опазването на почвите не е трансграничен проблем. Ето защо продължавам да считам, че държавите-членки сами могат да регулират опазването на почвите.

Тук обаче има опит да се използва Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) като задна врата, през която да се внесат части от Директивата за опазване на почвите, която ние успешно отхвърлихме в миналото. Изразявам искрено съжаление, че моите предложения да бъдат заличени съответните части бяха отхвърлени с незначително мнозинство – в един случай само с шест гласа. Ето защо реших да гласувам против доклада като цяло, въпреки че много силно приветствам Европейската мрежа за сигурност.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Г-н председател, не съм напълно съгласна с настоящия доклад, както и с начина, по който го разгледахме днес, но въпреки това гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че той намалява бюрокрацията. Промишлените инсталации отделят голям дял от емисиите на замърсяващи вещества в Европа, но тежката промишленост е един от двигателите на нашата икономика и тя трябва да бъде насърчавана да отделя по-екологосъобразни емисии.

Това е голям проблем за моя район – Уест Мидландс, който е един от най-индустриализираните в Обединеното кралство. Приветствам комплексния подход, но строгите изисквания в доклада будят тревога и съм загрижена да не се окаже, че разходите за неговото прилагане са толкова големи, че подкопават разпоредбите за опазване на околната среда.

Необходим е контрол на Европейската мрежа за сигурност, както и разглеждане на въпроси като разпръскването на животински тор и течен тор, които според мен ще бъдат несъизмерими с ползите за околната среда.

Административните тежести и разходите трябва да бъдат пропорционални на ползите за околната среда, защото само в този случай бихме спечелили всички – предприятията ще бъдат подпомогнати да изпълнят ангажиментите си към околната среда и така ще окажат съдействие в борбата с климатичните промени и ще имат потенциал да подобряват здравословните условия за младите и за възрастните хора в моя район.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (PPE-DE).(EN) Г-н председател, гласувах против настоящия доклад. Макар съдържанието му да е добро, в крайна сметка отива твърде далеч. Подкрепям модернизирането на регламентите на Европейския съюз, но не и тяхното бюрократизирането, създаването на трудности за работа с тях и насочването им против промишлеността.

Според мен опитът селското стопанство да бъде подчинено на това законодателство е твърде крайна и напълно неприемлива мярка. Това решение трябва да бъде отхвърлено. Съхраняването на почвата не е отговорност на Европейския парламент, нито такова законодателство може да бъде приложено в целия Европейски съюз. Това трябва да бъде отговорност на националните правителства.

Трябва да попитам защо не са проведени консултации с комисията по земеделие и развитие на селските райони по този конкретен въпрос. Не можете да внасяте деструктивни норми и да принуждавате свиневъдите и птицевъдите да прекратят дейността си. Истината е, че въвеждаме норми и ограничаваме производството в Европа, а в същото време разрешаваме внос в Европейския съюз на продукция, която не съответства на стандартите в Европа. Не мога да приема това.

 
  
 

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Г-н председател, има известна противоречивост относно процедурата за преработване и във връзка с това моето име беше споменато. Първо искам да изтъкна, че докладчикът, който включи това в нашия правилник, не бях аз, а Marylène Renault.

Вероятно се налага обяснение относно правилните действия на председателя на Парламента. Често имаме законодателни текстове, които за 15-и, 16-и или 17-и път изменят съществуващи такива. Това е доста объркващо за хората, които трябва да работят с тези нормативни документи. Правилно се спряхме на процедура за кодифициране на такива нормативни актове – оформянето им в общ, четивен, годен за работа текст. Често сме изправени пред това и понеже промените не са съществени, прилагаме опростена процедура за това.

Когато се стигне до преработване обаче, срещаме трудност. Комисията прави предложение да се промени един елемент от пакет от съществуващи нормативни актове, а останалите само да се кодифицират без да се променят. Ние доброволно се ограничихме до внасяне на съществени изменения само за частта, която Комисията предлага за изменение, и приехме да не използваме кодифицирането на останалата част като възможност за повторно разглеждане на въпроса. Може би следва да го правим., както някои колеги предложиха. Но според Договора ще възникне проблем във връзка с разграничаването на правото на инициатива между нас и Комисията. Определено обаче не е проблем, че колегите с основание се оплакаха от действията на председателя. Според действащия правилник на Парламента, който ние си изработихме и който одобрихме с пълно мнозинство, правилната процедура е спазена.

 
  
 

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI).(EN) Г-н председател, гласувах против този доклад, защото чрез него напълно необосновано се правят опити да се въвлече селското стопанство в мрежата от регулации, заложена в доклада. Скоро се срещнах с производители от моя избирателен район. Видях купищата хартия, която бе затрупала един производител, попаднал в обсега на тези регулации. Потръпвам, като си помисля какво ще се случи с обикновените скромни производители, когато се окажат под огромната тежест на регулациите.

Мисля, че настоящият доклад ни води в много грешна посока и се радвам, че присъствах, за да гласувам против него.

 
  
  

- Доклади: László Surján (A6-0111/2009), Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Г-н председател, не поисках да дам обяснение на вота си за доклада Maňka, за да го съчетая с този на г-н Surján, защото и двата доклада се отнасят до това как ще се разглежда бюджета през следващата година, а аз няма да съм тук тогава, защото напускам през м. юни. Знам, че този въпрос силно тревожи останалите в залата.

Искам само да изложа някои основни правила, които остават пренебрегнати в досегашните доклади. Трябва да внимаваме с какви суми финансираме НПО и агенциите, където сега са налице огромни проблеми по отношение на контрола върху изразходването на парите на европейските данъкоплатци. Ще дам пример с агенцията на Европейския съюз за основните права, която в момента е обект на разследване от ОЛАФ.

По принцип по време на икономически упадък и трудности, вероятно трябва да се стремим да преработим бюджета си така, че да можем да върнем повече пари в националните хазни, които болезнено се нуждаят от тях. И, разбира се, в това време, когато предприятията и министерствата в целия свят взимат важни – почти ирационални – решения по въпросите на заетостта, ние трябва да се замислим и да се ограничим само с едно седалище на този Парламент.

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Г-н председател, гласувах против настоящия доклад. Похвално е, че се дава висок приоритет на проблемите с нелегалната имиграция и борбата срещу тероризма, както и, че най-накрая Парламентът призовава Комисията също строго да наблюдава усвояването на фондовете в Косово и в Балканските държави, като има предвид, че по отношение на бързото разширяване с включването на България и Румъния не бяха взети никакви ответни мерки, нито бяха обвързани с някакви условия.

Между другото моята партия подкрепя спирането на разширяването след присъединяването на Хърватия. Ако се върнем на доклада обаче, както току що бе споменато, защо поне веднъж залата не си направи труда да подкрепи закриването на няколко безполезни неправителствени организации (НПО) и европейски агенции, които не са обект на никакъв демократичен контрол, често тълкувайки правомощията си твърде широко и предявявайки искания за пари от европейските данъкоплатци за нищо?

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Г-н председател, похвално е, че Парламентът обръща внимание на равнопоставения достъп до езикови услуги за членовете на ЕП, за да се постигне действително езиково многообразие. Определено може да се каже, че работните условия за хората, наети от контрактори, трябва да съответстват на езиковите правила.

От друга страна, в раздела за сградите, Парламентът избягва да заеме ясна позиция относно ежемесечните разходки до Страсбург, което струва приблизително 200 милиона EUR годишно. Това е източник на недобри сигнали към европейските граждани, към данъкоплатците и е една от причините, поради които гласувах против.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE).(EN) Г-н председател, във връзка с двете бюджетни гласувания искам да изтъкна, че много хора си задават въпроса каква сума може да осигури европейският бюджет по отношение на фискалния стимул във време на икономическа криза? Отговорът е следният: много малка. Целият бюджет на Европейския съюз възлиза на по-малко от 1 % от БВП и в последните години той все повече намалява. В макроикономически смисъл това е много малък бюджет и би било добре всеки евроскептик да запомни това.

От друга страна, в някои области той може да се окаже от огромно структурно значение и постепенно да подобри структурата на икономиката в Европа. По отношение на научноизследователската и развойната дейност някои аспекти на регионалното усвояване на фондовете и социалните разходи, ние можем да подпомогнем нашата икономика да се подготви за възстановяването.

Радвам се, че тези аспекти на бюджета постепенно придобиват по-голям дял от него, а бюджетът за селското стопанство и други намаляват. Мисля обаче, че тенденцията трябва да бъде ускорена и ние трябва да продължим много по-бързо в тази посока на изместване на ресурсите към сфери, където те наистина ще имат ефект.

 
  
  

- Доклад: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE),(MT) Гласувах в подкрепа на алтернативното предложение по този доклад и се въздържах, когато трябваше да гласувам за основното предложение. Няма съмнение, че интегритетът на онлайн хазарта е изключително важен. Трябва да сме сигурни, че предотвратяваме всяка престъпна дейност, която може да го засегне. Това обаче не означава, че трябва да прибегнем до протекционизъм. Необходимо е да помним, че свободата при предоставяне на услуги в Европейския съюз е основен, признат в Съюза принцип и следователно не трябва да прибягваме към протекционизъм. Още повече си струва да отбележим, че интернет (тъй като говорим за онлайн игри) вече ни предоставя редица мерки за сигурност, които можем да надграждаме, като например задължителната регистрация преди допускане до игра или проследяването на действия, които биха могли да представляват измама, или дори удостоверяването на използваните кредитни карти. Ето защо трябва да кажем „да“ на интегритета и „не“ на протекционизма.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Госпожи и господа, разрастването на хазарта в интернет е ново явление, за което няма национални граници, водещо до отрицателни последици, пред които трябва да се изправим незабавно, като всички в Европейския съюз обединим усилията си, за да защитим ефективно децата и младите хора. Държавите-членки трябва възможно най-бързо да въведат общ пакет от нормативни актове за плащанията, включващи и проверки на самоличността и възрастта. Ключовият въпрос, разбира се, е превенцията и затова настоявам в цяла Европа да се забранят рекламите за хазарт, които са насочени към младите хора, точно както направихме с тези за алкохол и цигари. Трябва да следим също и другите отрицателни ефекти от този клон на развлекателната индустрия, включително прането на пари и организираната престъпност като цяло. Що се отнася до тези сфери, аз съм категорично против свободния пазар.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Г-н председател, не бях сигурен как и защо да гласувам по доклада на г-н Schaldemose относно интегритета на онлайн хазарта. Затова попитах пенсионерите. Вчера се срещнах с пенсиониран занаятчия на име Ugo Rossi. Той ми каза: „О, онлайн хазарт – изгубих 10 000 EUR“. Малко по-късно се срещнах с пенсионираната г-жа Lucia Annone. Тя ми каза: „Не ми говорете за онлайн хазарта, изгубих 100 000 EUR“. Реших как да гласувам, когато дори моята 94-годишна майка ми каза: „Ти ми даде компютър и аз изгубих цялата си пенсия за март 2009 г. – 450 EUR”. Така че не, г-н председател, в този момент реших, че за да протестирам срещу хазарта и да се боря за неговото изкореняване в цяла Европа, трябва да гласувам против доклада.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE).(ЕN) Г-н председател, по отношение на онлайн хазарта трябва да има ясни и недвусмислени закони, които ограничават, контролират и уреждат отговорността за почти 3 милиарда EUR от брутните годишни приходи, реализирани от хазартната индустрия. Според г-жа Schaldemose обаче тези 3 милиарда EUR представляват само 5 % от целия пазар на хазартни услуги в Европейския съюз.

Следователно значението и влиянието на тази дейност е очевидно – както и опасностите от нея. Хазартът често правилно се асоциира с международната престъпност и трансграничните хазартни пръстени, които функционират много по-лесно чрез интернет, като излагат на опасност различни национални закони и застрашават националния суверенитет.

Важно е също да отбележим негативния ефект от хазарта върху здравето. Като лекар съм добре запознат с вредите от обсебващия и водещ до пристрастяване хазарт. Това не са проблеми, които Европейският парламент може да си позволи да подценява.

Когато става дума за справяне с измамите и други престъпни деяния, както и за финансовите и медицинските проблеми, свързани с онлайн хазарта, призовавам Европейския парламент в бъдеще постоянно да гласува за все по-добри и по-добри решения.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(ЕN) Г-н председател, по настоящия доклад гласувах по същия начин като г-н Busuttil и съм загрижен за равнището на аргументите. Безсмислицата, която разискването породи беше невероятна и пример за това даде моят колега г-н Fatuzzo, който напусна. Пълна глупост е да се каже, че понеже трима възрастни хора доброволно са изгубили пари, онлайн хазартът трябва да се забрани в целия континент.

Разискването показа много национални различия и въобще не бе справедливо. Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите възложи проучване, което показа, че въздействието на онлайн хазартът не е по-вредно от това на обикновения хазарт в заведения, управлявани от държавната лотария. Единственият благоразумен елемент бе този за гарантирането на подобаваща финансова компенсация в полза на почтеността в спорта. За съжаление, това разискване повече от всякога отдалечи участниците в онлайн хазартни игри от органите, управляващи спорта, вместо да ги събере, за да се опитат да работят заедно за постигането на общо решение. То категорично показа необходимостта от форум, където тези две групи могат заедно да обсъдят въпросите. Уви, тук очевидно не е мястото за това.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(ЕN) Г-н председател, всички знаем, че хазартът е много емоционална тема. Трябва само да се вслушате в изказванията преди мен. Тук са тези, които считат, че хазартът е дяволска работа и че тези, които участват в хазартни игри, трябва да бъдат хвърлени в адския огън и заслужават всички загуби, които понасят в този и в отвъдния живот. Това безспорно е краен възглед, но ако бяхте обърнали внимание на някои елементи на езика в настоящия доклад – въпросите за прозрачния сектор, който защитава обществените и потребителските интереси, справяне с измамите и други престъпни деяния, предотвратяване на нанасянето на вреди по отношение на потребителите – в доклада са изразени същите емоции по отношение на хазарта, макар по много по-сдържан начин.

Забележете обаче лицемерието на този доклад. В него се говори за онлайн хазарт с негативен тон като за нещо вредно, но не се казва нищо за държавните монополи, които се крият зад емоционалния език, за да продължат да прогонват иновативните частни конкуренти. Нека бъдем честни към същността на това разискване. То се отнася за запазването на държавните монополи и ние знаем докъде води това: до крепостничество.

 
  
  

- Доклад: Maria Petre (A6-0088/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). (ЕN) Г-н председател, качествената храна не е стремеж в Европа, тя трябва да продължи да бъде реалност. Но нейното производство изисква справедлива и конкурентна възвращаемост. Нашите земеделски производители трябва да могат да печелят достатъчно, за да покриват допълнителните разходи за постигане на изискванията на ЕС към безопасността на храните, хуманното отношение към животните и изискванията, свързани с околната среда. Когато сме изправени пред евтин и нискокачествен внос, конкурентните предимства на високото качество често не са достатъчни: оттук идва ролята, която Общата селскостопанска политика трябва да играе чрез финансовото осигуряване на конкурентоспособността на нашите производители. То трябва да бъде адекватно на високите разходи, наложени от норма на ЕС.

Осъждам също и постоянната експлоатация на производителите от страна на големите дистрибутори, които сега доминират на европейските пазари. Тяхната злоупотреба от позицията на силата продължава и производителите са експлоатирани по всеки повод, като се стига дори дотам, че те трябва да плащат за популяризирането на продукцията си.

 
  
  

- Доклад: Jonathan Evans (A6-0011/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(ЕN) Г-н председател, благодаря, че ми дадохте възможността да обясня своя вот. Вероятно няма да е изненада за Вас, че аз в действителност подкрепих този доклад предвид факта, че негов автор е един добър консерватор, мой британски колега.

Това, от което трябва да се пазим в тези времена на икономически трудности е желанието за все повече протекционизъм и временното отлагане на обичайните правила за конкуренция и държавно подпомагане. Виждаме желанието за протекционизъм у президента Саркози, който твърди, че парите на данъкоплатците трябва да се използват за защитата на френската автомобилна промишленост. Подобни пакети виждаме и в САЩ. Онзи ден ме впечатли една реклама в американско списание, спонсорирано от американски автомобилни компании, в която се казваше: „Вие не искахте да купувате нашите коли. Ето защо ние все пак ще вземем парите ви чрез данъците, които ще платите, за да поддържате живи нашите дружества.“ Очевидно нещата се свеждат до това. Тъй като дружествата не предлагаха стоките и услугите, които потребителите искаха да купуват, сега отхвърляме правилата за държавно подпомагане и поддържаме дружества, които може да не оцелеят в дългосрочен план. Разбираме значението на работните места, но нека бъдем сигурни, че икономическите решения, които взимаме, са правилни.

 
  
  

- Доклад: Edit Herczog (A6-0074/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). (CS) Г-н председател, МСП, за съжаление, все още не представляват гръбнака на икономиката, особено в новите държави-членки, но все пак дават надежди за известна сигурност по отношение на заетостта. Ние, разбира се, се нуждаем от по-гъвкави закони относно заетостта, така че малките фирми също да могат да реагират гъвкаво на новото търсене и по-лесно да възнаграждават специалистите съгласно новите цели. Трябва да улесним учредяването на дружества, но също и тяхната ликвидация. И най-важното – трябва да имаме по-лесен достъп не само до кредити, но и до финансови ресурси от европейските фондове. С всичко това сме наясно. През последните пет години тук в Европейския парламент свършихме много работа, но от държавите-членки зависи да погледнат сериозно на тези неща и да ги въведат в практиката вместо само да се говори за тях. Сега, във време на криза, е пределно ясно какво е било пренебрегвано в тази сфера, особено що се отнася до новите държави-членки. Гласувах „за“ доклада на г-жа Herczog, но цялото упражнение е безсмислено, ако държавите-членки не желаят да работят по него.

 
  
MPphoto
 

  Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Herczog. В Европейския съюз имаме 23 милиона малки и средни предприятия. Те представляват до 99 % от всички фирми и осигуряват работа на повече от 100 милиона граждани на Европейския съюз. В настоящото време на криза те имат основна роля за приноса към икономическия растеж, социалното сближаване и особено за създаването на работни места. Малките и средните предприятия са динамични и имат висок капацитет за новаторство и растеж. Те помагат за осъществяването на целите от Лисабон.

Кредитите и заемите са основни източници за финансиране на малките и средните предприятия в Европа. Фактът, че те по начало се считат за по-рискови затруднява достъпа им до финансиране. Особено необходимо е да се осигурят благоприятни условия за достъп на малките и средните предприятия до източници на финансиране както чрез заеми, така и чрез фондовете на Европейския съюз, като по този начин се осигури дългосрочната устойчивост на тяхната стопанска дейност.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE).(EN) Г-н председател, подкрепих настоящия доклад, защото – както вече чухме – малките предприятия са гръбнакът на нашата икономика. Плановете за икономическо възстановяване на много държави-членки акцентират върху важната роля, която малките предприятия могат да изиграят за излизане от кризата.

99,2 % от предприятията в моя регион имат по по-малко от 49 служители. Уест Мидландс има най-голям дял на малки предприятия в сравнение с всеки друг район на Обединеното кралство. При правилна преценка на компетентността на държавите-членки в области като правата за колективно договаряне настоящият доклад ще предизвика по-голямата ни ангажираност към малките предприятия.

Специално приветствам акцента в този доклад върху трудностите, пред които са изправени малките предприятия в опитите си да получат достъп до кредит, време и ресурси за образование и обучение и – най-важното – за проучвания. Националните граници са все по-неуместни за малките предприятия, които все повече работят с партньори в цяла Европа. Необходимо е обаче да ги защитим в условията на трансгранична търговия чрез прилагане на мерки като моя доклад за възстановяване на активите на длъжниците.

Европейският съюз също има ключова роля за осигуряването на достъп до финансиране на МСП, което означава да осигурим небанково микрокредитиране. Можем да направим това, като използваме структурните фондове и изградим институции за микрокредитиране без да взимаме пари от данъкоплатците. Такава инициатива може да ограничи безработицата и да възобнови икономиката.

 
  
MPphoto
 

  Gary Titley (PSE).(EN) Г-н председател, приветствам настоящия доклад само с една-две малки забележки. Чухме от моята колега, г-жа Gill, колко са важни за икономиката малките предприятия и как в момента главно те понасят тежестта на ситуацията. Бедата е, че Европейският съюз е приспособен изцяло за големи предприятия, независимо дали става дума за законодателство, за достъп до пазари или за финансиране.

Често говорим за по-добра регулация, но това, от което истински се нуждаем, е пропорционалност. Трябва да се осигури пропорционалност на законодателството по отношение на проблемите, с които се занимаваме, и по-конкретно в Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, за която говорихме днес. Тя се отнася по-скоро за големите, а не за малките предприятия и ние трябва да помислим за това.

Приветствам инициативи като JASMINE, които според мен ни водят в правилната посока, но трябва да мислим за финансирането, достъпа до пазари и законодателството, както и за специфичните нужди на малките предприятия.

Позволете ми да отправя една конкретна молба: имаме общ пазар, но нямаме общ патент на Общността. Разглеждаме този въпрос от години и е истински позор, че не можем да намерим решение. Само по себе си това би могло да бъде най-голямата помощ за предприятията в Европейския съюз. Нека да предприемем някакви действия.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE).(EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на преводачите за това, че останаха тук, защото те за разлика от г-н Beazley, който отдавна отиде на обяд, нямаха тази възможност.

Трябва да обясня, че да си член на голяма група не означава само това, което изглежда. Много е трудно да получиш възможност за изказване в ключовите разисквания, ако мнението ти не съвпада с това на голямата група, без да трябва да направиш сериозен компромис с позицията си или да отпускаш глава в безкрайни отегчителни и досадни заседания. Именно затова за хора като мен обясненията на вота са изключително важни.

Предполагам, че в най-общ смисъл би трябвало да приветствам законодателния акт за малкия бизнес, или който и да било опит да се признаят нуждите на малкия бизнес. Именно лошата нормативна база по времето, когато имах собствен малък бизнес ме накара да вляза в политиката – за да се опитам да променя нещо конкретно.

Сигурен съм обаче, че всяка регулация, която идва тук, определено ще създава повече малки предприятия. Уви, сегашната тенденция в условията на множеството европейски закони е големите предприятия постепенно да се превърнат в малки с по-малък брой служители, защото оборотът им намалява поради въпросната регулация и са принудени да изнасят работни места извън континента. Ние в тази зала трябва да сме много внимателни в това да насърчаваме хората да откриват нови предприятия и да не предизвикваме преместването на работни места на други континенти, защото по този начин регулираме несъществуващи работни места.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE).(EN) Г-н председател, подобно на колегата, който се изказа преди мен, искам да благодаря на преводачите за това, че слушат нашите изказвания. Сигурен съм, че това далеч не е толкова приятно за вас, колкото за нас.

По причини, които може би не са очевидни, две от моите любими крилати фрази са: „малкото е красиво“ и „размерът няма значение“. Аз представлявам Лондон, който според мен е най-великият град на света, столица на най-великата държава в света. Макар вече да нямаме своите пушещи индустриални комини, ние имаме изобилие от малки, иновативни предприятия в творческите сфери и модата, които непрестанно създават работни места в стопански дейности с реален растеж.

Както каза колегата, който се изказа преди мен, създава се обширна европейска регулация, за която се предполага, че цели подпомагането на стопанската дейност, но много често е следствие от лобирането на големите предприятия, които не желаят да допуснат малките предприятия на пазара. Един забележителен едър бизнесмен, с когото вечерях преди няколко години, описваше малките предприятия като гратисчии. Именно с това отношение трябва да се справим. Трябва също да помагаме на малките предприятия що се отнася до обществените поръчки и конкуренцията с големите, особено в днешно време, когато е налице недостиг на кредити, за да гарантираме постоянния растеж на жизнено важните предприятия, подпомагащи благополучието и работните места в Европейския съюз.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Paolo Costa (A6-0049/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Costa относно изменението на определени разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за услуги в сферата на въздухоплаването между държавите-членки и Република Армения. Мисля, че трябва да бъде допълнена клауза за определяне, за да се избегне дискриминацията между въздушните превозвачи на Общността, превозвачите от Европейското икономическо пространство и швейцарските превозвачи. Освен това подкрепям изменението, добавено в член 5 относно тарифите за превози изцяло в пределите на Европейската общност, които се подчиняват на правото на Европейската общност. Считам, че чрез опростяването на бюрократичните процедури и решаването на правните конфликти, които обикновено възникват при едновременното действие на регулацията на Общността и двустранните споразумения, тези изменения благоприятстват услугите в сферата на въздухоплаването, както и гражданите.

 
  
  

- Доклад: Paolo Costa (A6-0059/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма.(EN) Съзнавам, че докладът Costa третира технически аспекти на въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и държавата Израел. Въпреки това гласувах против в знак на протест срещу насилническите действия на правителството на Израел в Газа, макар че няма оправдание за ракетните атаки над израелските селища, ръководени от бойците на Хамас и разбираме, че това е ответна реакция на Израел.

Проблемът е, че неотдавнашното нападение над Газа бе поголовно и напълно безразборно – процентът на загинали и пострадали сред невинните палестински мъже, жени и деца е сто пъти по-висок в сравнение с убитите и ранените от израелската армия.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), в писмена форма. (PL) Гласувам в подкрепа на доклада относно споразумението между Европейската общност и държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Съгласен съм с предложението на докладчика споразумението да бъде подписано.

Считам, че измененията на клаузите за обозначаването, данъчното облагане на авиационното гориво и ценообразуването са уместни що се отнася до действащите двустранни споразумения. Надявам се, че взаимното доверие в системите на другата страна ще подпомогне прилагането на споразумението.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Costa във връзка със споразумението между Европейската общност и държавата Израел относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се насърчава икономическото сътрудничество с държавата Израел в сферата на някои услуги като въздухоплаването не само заради взаимната изгода, но и заради положителния външен ефект върху заобикалящите райони. Самият аз съм докладчик по доклада относно създаването на общо авиационно пространство с държавата Израел в рамките на предложението на Комисията за сключване на всеобхватно авиационно споразумение с този важен партньор на Европейския съюз в Близкия изток и в рамките на Европейската политика на добросъседство, и един от основните търговски партньори в евро-средиземноморската зона.

Още повече че държавата Израел е дългогодишен член на Международната организация за гражданска авиация, изпълнявала е задълженията си и е възприела политика, съответстваща на международното законодателство в тази сфера, особено по отношение на сигурността и безопасността, но също и в сферата на опазването на околната среда и социалната защита на служителите в авиолиниите. Всичко това означава, че гореспоменатото общо споразумение трябва да се приложи на равнището на Общността, като се обърне особено внимание на въздействието върху околната среда от увеличаващия се трафик и на условията за равнопоставеност по отношение на достъпа.

 
  
  

- Доклад: Joseph Borrell Fontelles (A6-0073/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на допълнителния протокол към споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, предназначен, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към ЕС.

В резултат от присъединяването на България и Румъния към ЕС Европейският парламент ще даде своето одобрение за сключване на допълнителния протокол към споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз.

Мисля, че е особено важно всички споразумения, подписани от Европейския съюз с трети страни, да включват Румъния като държава-членка на ЕС. Румъния е пълноправен член на европейското семейство и трябва да участва във всички документи на Европейския съюз. Румъния трябва да се ползва от всички права и задължения на държава-членка на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, въздържах се от гласуване по доклада на г-н Borrell Fontelles относно допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз. В действителност не съм напълно съгласен с работата, извършена от моите колеги.

 
  
  

- Доклад: Jeanine Hennis-Plasschaert (A6-0061/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма.(IT) Благодаря, г-н председател, отбелязан е голям напредък от влизането в сила на споразумението от Шенген досега. Договорът радикално промени живота на много европейски граждани, като се фокусира върху нов подход в управлението на границите.

Новата фаза, насочена към обща интегрирана система за управление на външните граници започна през 2002 г., което доведе до създаването на общ набор от законодателни актове, общ механизъм за координация и оперативно сътрудничество, общ интегриран анализ на риска, обучен персонал и разпределяне на тежестта между държавите-членки при подготовката на Европейски корпус на граничните служители.

Сега, когато тази фаза е изпълнена, е време да погледнем напред към постигането на наистина интегрирано управление на границите, чрез което да се постигнат едновременно две цели: повишаване на сигурността и улесняване на пътуването за гражданите на трети държави. От тази гледна точка подкрепям предложенията, представени на Парламента от Комисията. Много от тях вече бяха засегнати в моя доклад относно Кодекс на Общността за режима на движение на лица, през границите. Във всеки случай изглежда неизбежно да продължим по този път и да дадем положително мнение относно въвеждането на система за регистриране при влизането и излизането, улесняването на пресичането на границите от добросъвестни граждани и въвеждането на електронна система за разрешително за пътуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Държавите-членки все още са отговорни за контрола по своите граници, но единствено наличието на общо споразумение и обща политика ще ни позволят да се справим с основните предизвикателства на управлението на границите и миграционните потоци.

Зона без вътрешни граници не може да функционира без споделена отговорност и солидарност при управлението на своите външни граници. Трябва да имаме предвид главната причина за това: външните граници на Европейския съюз ежегодно се пресичат от над 300 милиона пътници.

Действително общата интегрирана система за управление на границите трябва да работи за постигането на две основни цели: повишаване на сигурността и улесняване на пътуването за добросъвестните пътници.

Не можем обаче да продължаваме да приемаме отделни нови инициативи без да имаме изчерпателен цялостен план за граничната стратегия на Европейския съюз. Важно е също да се оценят съществуващите системи, за да се прецени дали наистина има необходимост от създаването на нови инструменти, както и тяхната надеждност, оперативна съвместимост и цена, а също и дали в достатъчна степен е взета предвид защитата на основните права на човека.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепям доклада на г-жа Hennis-Plasschaert относно следващите стъпки при управлението на границите на Европейския съюз.

Изправена пред предизвикателството да повиши вътрешната сигурност и едновременно с това да улесни пътуването за граждани на трети страни, Комисията предложи три решения: въвеждане на система за регистриране на влизането и излизането, преди всичко за справяне с проблема с гражданите на трети страни, които надхвърлят разрешения си срок на престой; улесняване на преминаването на границите за добросъвестните пътници и въвеждане на електронна система за разрешително за пътуване по примера на системата, въведена в САЩ през януари. Във връзка с последната точка искам да подчертая значението на политиката на Комисията за проучване на ефикасността, въздействието и практическата приложимост на такава система: трябва да имаме достъп до обективна оценка за нейната полезност и за нейната действителна, а не просто предполагаема добавена стойност.

Не трябва да забравяме, че има две предварителни условия, за да можем да въведем този впечатляващ инструмент: необходимо е да ускорим внедряването на ШИС II, за да стане възможна биометричната проверка на паспортите и визите, и е необходимо да проучим въздействието на системата върху защитата на личните данни, за да се уверим, че мярката е пропорционална.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. (FR) Такова рядко срещано събитие заслужава да бъде отбелязано. Настоящият доклад по собствена инициатива относно бъдещето на външните граници на ЕС е основателен и носи известен реализъм, който се проявява в предложението за критичен, задълбочен анализ на функционирането и ефективността на съществуващите системи и съответното взаимодействие между тях, като първа стъпка в преразглеждането на управлението на границите в Европейския съюз.

Без да бъдем наивни, можем да бъдем оптимисти и евентуално да проведем разисквания.

Само като пример, който да ни помогне да разберем душевното състояние на авторите на този текст, цитирам два пасажа от него.

Първият признава, че „постигането на баланс между гарантирането на свободното движение на нарастващия брой хора, преминаващи границите и гарантирането на по-голяма сигурност за гражданите на Европа е сложна задача...“ Това е много вярно, но на друго място четем, че „мерките за повишаване на сигурността на границите трябва да вървят ръка за ръка с улесняването на пътникопотоците и с насърчаването на мобилността в един все по-глобализиран свят“.

Такава степен на шизофрения е необяснима.

 
  
MPphoto
 
 

  Roselyne Lefrançois (PSE), в писмена форма. (FR) От самото начало, като докладчик в сянка за групата на социалистите в Европейския парламент по този доклад, имам сериозни резерви по отношение на ползата и ефективността на системата на влизане и излизане, спомената в съобщението на Европейската Комисия. Внедряването на такава система, което е пряко вдъхновено от програмата „US-VISIT“, би означавало огромни инвестиции само, за да видим доста несигурни резултати по отношение на борбата с незаконната имиграция и престъпността. Във всеки случай това показва експериментът в САЩ.

Още повече че планираните мерки, основани на мащабното събиране на лични данни според мен създават рискове за защитата на тези данни. Това мнение се споделя и от Европейския надзорен орган по защита на данните.

Приемането на някои предложени от мен изменения, които имаха за цел да подчертаят съмненията относно необходимостта и пропорционалността на системата, както и да отправят критика към културата на подозрителност, която все повече надделява в решенията, свързани с управлението на външните граници – всичко това ме накара да подкрепя доклада в пленарната зала.

Когато глобалната икономика е въвлечена в криза, за европейския бюджет без съмнение има други приоритети.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена фрома. (RO) Докладът по собствена инициатива относно управлението на границите на Европейския съюз е важен, защото той ще изпълнява ролята на указание за законодателния акт, който Европейската общност ще предложи през 2009 г. Като докладчик на групата на PPE-DE мисля, че текстът трябва да предоставя по-ясна подкрепа за подготовката на следващите стъпки в интегрираното управление на границите.

Що се отнася до системата на влизане и излизане в ЕС, част от данните, нужни за нейното изграждане, вече са събрани от системи като ВИС, ШИС и EURODAC. Комисията трябва да осигури взаимовръзката между тези системи и да разшири тяхната функционалност, за да рационализира разходите.

Възможността за използването на автоматични врати от гражданите на Европейския съюз, като част от програмата за регистрирани добросъвестни пътници, заслужава поздравления, защото тя ще подпомогне ускоряването на пътникопотоците и предотвратяването на претоварването. Въпреки това предложих замяната на термина „добросъвестни пътници“ с „често пътуващи лица“, за да избегнем разглеждането на останалите пътници като „пътници, представляващи висок риск“.

Създаването на Електронна система за разрешително за пътуване не е обоснована икономически. Ето защо предложих тя да бъде заменена със задължително използване на биометрични паспорти от граждани на трети страни, за чието влизане в Европейския съюз не се изисква виза.

За да постигнем стратегическите цели на Европейския съюз, Комисията не би трябвало отново да започва да разработва нови инструменти, докато съществуващите не започнат да функционират пълноценно и надеждно.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Сигурността на външните граници е област, която не е достатъчно разглеждана, нито от нас в Европейския парламент, нито от други институции на Общността. Подкрепих настоящия доклад, защото съм убеден, че по-сигурното удостоверяване на самоличността на гражданите на трети страни ще предотврати достъпа на лица, които не би трябвало да бъдат допускани, но също така ще улесни достъпа за добросъвестните пътници.

Сред многобройните необходими препоръки и наблюдения в този доклад, бих искал да се спра конкретно на това колко е важно да имаме изчерпателен цялостен план за управлението на границите. Въпреки че в момента други приоритети диктуват институционалните промени в Европейския съюз, за нас първостепенно значение придобива интегрирането на многобройните гранични програми – предложени или съществуващи – за да избегнем ненужното дублиране и разходи.

Искам също да подчертая важността на съгласуването на настоящия потенциален план с опита и целите на шенгенското пространство, защото то е най-ясният пример за типа отворена зона, каквато всички ние искаме в Европа. Не се нуждаем от временни процедури, да не говорим за взаимно несъвместими механизми.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада, защото считам, че премахването на проверките по вътрешните граници на Европейския съюз е важна стъпка в процеса на европейската интеграция, но води след себе си и нови проблеми, на които трябва да обърнем внимание.

Приветствам инициативата на Съвета да изготви законодателни предложения за периода 2009-2010 г. относно въвеждането на система за влизане и излизане, програма за регистрация на пътниците и електронна система за разрешително за пътуване. Макар да смятам, че тези програми трябва да се осъществят възможно най-скоро и да функционират възможно най-ефективно, се налага съответното им изготвяне.

Правилното функциониране на системата за влизане и излизане ще зависи както в материално, така и в оперативно отношение от успеха на визовата информационна система (ВИС), Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) и системата „Евродак“. Смятам, че е крайно наложително да се изработи цялостен подробен план, който да изложи общата рамка на граничната стратегия на Европейския съюз и да гарантира координацията и сътрудничеството между различните отговорни системи и органи в тази област.

Освен това трябва да вземем под внимание и опита на САЩ в това отношение. Съгласен съм с докладчика, че програма като тази за електронна регистрация и проверка на посетителите и имигрантите в САЩ „US VISIT“ може да работи от техническа гледна точка и че програмата сама по себе си не представлява пречка за безпрепятственото преминаване на пътниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Всяка правна система, която е уязвима откъм измами, и чието налагане е трудно и често не се осъществява на практика, предоставя условия – освен в случаите на чисто невежество – за нарушаване на закона. Като се има предвид наличната информация, трябва да се приеме, че това е една от пречките пред различните европейски законодателства по отношение на имиграцията. Добре известен факт е, че демотивиращото въздействие на един закон зависи в по-голяма степен от вероятността той да се прилага, отколкото от санкциите, които предвижда. Тези опасения предполагат признаването на необходимостта европейските органи да си сътрудничат както в упражняването на съществуващите закони, така и в търсенето на начини за приспособяване на правната рамка към реалността, изложена в различните доклади.

Накрая, в името на солидарността и равноправното прилагане на закона, трябва да подчертаем тежестта, която се пада на държавите-членки, отговорни за управлението на външните граници на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), в писмена форма. (PL) Гласувах в подкрепа на доклада относно следващите стъпки в управлението на границите на Европейския съюз. Бих искал обаче да насоча вниманието ви върху няколко важни аспекта, които трябва да се вземат предвид в бъдеще.

Пространство без вътрешни граници не може да функционира без съответната отговорност за тяхното управление. Повишаването на сигурността на границите, което трябва да върви ръка за ръка с улесняването на пътникопотоците в една все по-обединена Европа, е важен елемент от този процес. Крайната цел обаче трябва да бъде постигането на баланс между свободното движение на хора и гарантирането на по-голяма сигурност за гражданите на Европа.

Ключов елемент трябва да бъде подходът, чиято основна цел е да защити неприкосновеността на личния живот по начин, който изключва злоупотребата с личните данни на пътуващите, а самите пътуващи да имат доверие в органите, които разполагат с тези данни. Използването на лични данни има предимства за обществената безопасност. Но нека не забравяме, че общественото доверие в действията на органите трябва да стои в основата на всяка законодателна инициатива в тази област. За да се постигне това, трябва да се гарантира строга защита и надзор на личните данни.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, смятам да подкрепя доклада на г-жа Hennis-Plasschaert по важния въпрос относно следващите стъпки в управлението на границите на Европейския съюз и аналогичния опит в трети страни. Съгласен съм с докладчика, че е от особена важност извършването на задълбочена оценка на съществуващите мерки в рамките на управлението на границите, преди да се пристъпи към каквито и да било нови предложения в тази сфера и към разработване на предпочитаните от Комисията системи, в частност системата за влизане и излизане за всички граждани на трети страни, програмата за регистрация на пътниците, отворена за граждани на трети страни, и рамка за развитието на местни схеми за регистрирани пътници и автоматизиран граничен контрол. Тези процедури имат голям потенциал, но е необходимо да се подчертае, и в този смисъл приветствам работата на докладчика, че абсолютен приоритет трябва има гарантирането на защитата на личните данни и развитието на минимално aгресивна технология от гледна точка неприкосновенността на личния живот на отделните лица, без да забравяме на последно място необходимостта от задълбочен анализ на ползите и разходите.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), в писмена форма. (RO) Имайки предвид важността на свободното движение като част от европейския проект, целта на мерките, възприети през годините, е да облекчи контрола на вътрешните граници. На тези стъпки обаче трябва да противостоят съответни мерки за затягане на контрола по външните граници.

В ситуация, при която през 2006 г. например броят на регистрираните нелегални имигранти в Европейския съюз достигна осем милиона, считам, за необходима инициативата на Комисията за въвеждане на система за влизане и излизане, програма за регистрация на пътниците и електронна система за разрешително за пътуване за периода 2012-2015 г. Европейско пространство без граници, превърнато от пожелание в реалност, може да функционира само при споделена отговорност и солидарност в управлението на външните граници – задача, в чието изпълнение държавите-членки, които представляват външната граница на ЕС, в това число и Румъния, ще имат главна роля.

Но ние не трябва да изпускаме от внимание факта, че вече съществуват системи за защита на границите, като например EUROSUR и FRONTEX. Следователно, от изключителна важност по отношение на тяхната функционалност е да се извърши оценка доколко новата инициатива ги допълва без риск от дублиране. Наред с това нашето внимание трябва да е постоянно съсредоточено върху зачитането на правото на отделните лица на личен живот, наред с разработването на нови, по-малко агресивни технологии.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Strož (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Бих искал преди всичко да кажа, че изцяло не съм съгласен с един от главните изводи на доклада, според който премахването на проверките по вътрешните граници на Европейския съюз е едно от най-големите постижения на европейската интеграция. Премахването на проверките по границите е само една неизбежна последица от неолибералния курс на Европейския съюз и жизнено важния за него интерес от свободно движение на капитали, стоки и хора (с други думи, работна сила). Европейският съюз трябва преди всичко да бележи успехи, постигнати в областта на мира и социалната политика, но за съжаление те, разбира се, са много по-малобройни.

Докладът също така приема за даденост, че в областта на управлението на външните граници на Европейския съюз трябва изцяло да следваме системите, въведени в САЩ. Това е погрешно, имайки предвид съвсем реалната и строго наложена „желязна завеса“ между САЩ и Мексико. Във връзка с външните граници на ЕС бих искал още да подчертая, че недалечното минало в Европа ясно показа, че политическите и социалните проблеми не се решават с полицейски или рутинни мерки.

 
  
  

- Доклад: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström and Åsa Westlund (PSE), в писмена форма. – (SV) С настоящото обяснение на вот ние, групата на шведските социалдемократи в Европейския парламент, имаме за цел да поясним защо решихме да гласуваме в подкрепа на доклада Klaus-Heiner Lehne относно презграничното преместване на седалища на дружества. Ние считаме, че това е важно допълнение към доклада Klaus-Heiner Lehne относно статута на европейското частно дружество.

Смятаме, че липсата на общ регламент за презграничното преместване на седалища на дружества създава затруднения за онези от тях, които желаят презгранично преместване в рамките на вътрешния пазар, тъй като понастоящем те са принудени да предприемат ликвидация на дружеството и по този начин да прекратят дейността си, за да могат да осъществят презгранично преместване на своето седалище. Също така одобряваме предложението на Европейския парламент относно това, че презграничното преместване на регистрираното седалище не следва да заобикаля правните, социални и фискални условия. Приветстваме и факта, че Европейският парламент отбелязва, че преместването на седалище не следва да поражда данъчни последици.

Ние обаче не сме съгласни с всички направени от комисията изводи във връзка с разискванията по доклада. Така например, не сме съгласни с формулировката на съображение Ж в смисъл, че Европейският парламент не може да издава нормативни уредби, противоречащи на решенията в практиката на Европейския съд. Бихме искали да посочим, че Европейският парламент съвместно със Съвета е органът, който твори законите, а Съдът на Европейските общности има задачата да тълкува тези закони, а не обратното. Освен това бихме искали да се заличат от текста на доклада думите „Европейският парламент подчертава положителните последствия от данъчната конкуренция за икономическия растеж в контекста на Лисабонската стратегия“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, гласувах против доклада на г-н Lehne относно презграничното преместване на седалища на дружества. Смятам, че на презграничното преместване на дружества не трябва да се гледа като на един от съществените елементи в завършването на вътрешния пазар, а по-скоро като начин за заобикаляне на вътрешните закони по различни поводи (не на последно място облагането с данъци). Поради тази причина съм против доклада, тъй като съществува реален риск презграничното преместване на дружества да заобикаля правни, социални и фискални условия на Европейския съюз.

 
  
  

- Доклад: Giusto Catania (A6-0050/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Г-н председател, подкрепих доклада Giusto Catania. Мисля, че трябва да преработим Дъблинския регламент, така че решението на държавата, компетентна да разглежда определена молба за убежище, да може да отчете различните потребности на лицата, търсещи убежище. Трябва да отдадем специално значение на интеграцията на лицата, търсещи убежище, в тяхната нова среда и да гарантираме, че ще им бъде предоставена възможността да изучават езика на приемащата страна, тъй като това ще увеличи изгледите за тяхното асимилиране в новата култура.

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива, представен от италианския член на Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица, Giusto Catania, относно бъдещето на Общата европейска система за предоставяне на убежище.

Текстът на доклада е фокусиран върху положението на лицата, търсещи убежище, чиято съдба наистина е изложена на случайността, в зависимост от това, коя е приемащата страна, и чиито условия на задържане понякога са трудно поносими. Това положение засяга по-специално държавите-членки, представляващи външна граница на ЕС, но то трябва да бъде разгледано на европейско равнище. Основните права на лицата, търсещи убежище, са заложени на карта, както и способността на определени държави да се справят с тези миграционни тежести. Това е обща отговорност.

Заслуга на доклада е представеното ясно описание на положението и конкретното назоваване на бъдещите предизвикателства пред ЕС в контекста на това разискване.

С вота си се присъединявам към френските социалисти в осъждането на едно положение, станало вече неприемливо, което Европа, като демократична институция и защитник на правата на човека, трябва да поправи.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (ЕN) Възразявам срещу действия, насочени към създаване на обща европейска система за предоставяне на убежище. Считам, че една хармонизирана система за предоставяне на убежище ще накърни суверенното право на Обединеното кралство да решава самостоятелно кой има и кой няма право да търси убежище в моята страна. Нещо повече, смятам, че общата система за предоставяне на убежище ще разклати доверието, гласувано от британските избиратели на техните министри и парламентаристи.

Признавам, че развитите страни като моята имат хуманитарна отговорност към хората от трети страни, които са били подлагани или ще бъдат подложени на гонения, мъчения или смърт, ако се завърнат в своите собствени страни на произход. Но аз съм обезпокоен, че с отнемането на възможността на Обединеното кралство да упражнява независим контрол и регулиране върху лицата, търсещи убежище, ние се излагаме на потенциални бъдещи терористични атаки.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), в писмена форма. (FR) Подкрепям доклада на г-н Catania относно бъдещето на Общата европейска система за убежище.

Всички политически бежанци имат правото да влизат в Европейския съюз и след признаване на статута им да пребивават на територията на ЕС. За съжаление това право не се прилага еднакво от държавите-членки – процентът на признаване на статут на бежанец варира от приблизително 0 % до 90 % в рамките на държавите-членки.

За да създадем еднакво високо равнище на закрила в рамките на цялата територия на ЕС, ние трябва да съумеем в най-скоро време да въведем някои елементи. Те включват обща процедура за предоставяне на убежище и единни стандарти за определяне на лицата като бежанци, въвеждане на правни и ефективни механизми за солидарност между държавите-членки – някои страни са изправени пред непропорционално по-голям брой молби за предоставяне на убежище в сравнение с други – подобряване на условията на приемане за лицата, търсещи убежище, и по-специално на непълнолетните лица, ограничаване на задържанията и създаване на Европейска служба за подпомагане предоставянето на убежище.

Всичко това е поставено на карта в целия „законодателен пакет за предоставяне на убежище“, чието разглеждане започваме едва сега, в края на този парламентарен мандат.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. (FR) Схващането, което се крие в доклада на г-н Catania, е, че лицата, търсещи международна закрила, задължително са искрени, но всъщност всеизвестен факт е, че често пъти убежището не е нищо друго освен претекст, използван от бъдещи икономически имигранти да избегнат връщане в тяхната страна на произход. Държавите-членки от своя страна задължително са уж глухи за бедственото им положение, репресивни и прекалено мудни във взимането на решения. Никой обаче не посочва, че злоупотребата с процедурата за незаконни цели е това, което бави преценката на действителните молби за убежище.

Няма съмнение, че именно тези предварителни положения са довели до някои от предложенията в доклада, като например това, че държавата-членка, компетентна за разглеждането на молбата за убежище, трябва да отчете желанията на лицата, търсещи убежище, че тази държава ще бъде определена от европейски орган, че търсещите убежище лица трябва да се ползват със същите права като дългосрочно пребиваващите граждани, че трябва да имат свобода на движение на територията на Европа и т.н.

Съгласни сме, че е необходимо сътрудничество с онези европейски държави, които са по-силно изложени на миграционните потоци поради своето географско местоположение и изпитват затруднения в справянето с тях, но това в никакъв случай не трябва да поражда европейска политика, която да диктува на отделните държави кого да допускат на територията си, основана на прищевките на лицата, търсещи убежище, и на една наднационална администрация.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), в писмена форма.(EN) Ние застъпваме същото мнение като основната позиция на компромисния доклад и поради тази причина гласуваме в негова подкрепа. Въпреки това, обаче, не сме съгласни с някои клаузи, като тези, които разглеждат задържането. Моето мнение е, че те не отразяват цялостно и не обясняват правилно сложната и трудна ситуация на малките държави-членки, като Малта.

Малта е изправена през непропорционално висок поток от нелегални имигранти спрямо ограничените си географски дадености (територия 121 кв. мили), малобройното население (400 000 души) и други ограничени ресурси (административни, финансови и т.н.), които трябва да се вземат под внимание при регулирането, разискването и законодателното обезпечаване на този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. (FR) В действителност зад желанието за създаване на обща европейска система за убежище стои една-единствена цел и тя е да се предостави на държавите-членки на ЕС легална възможност да получат възможно повече потенциални имигранти, по улеснен начин и без ограничения, които в миналото се приемаха като безрезултатни и противоречащи на правата на човека.

Така Европа затвърждава позицията си на домакин на всички миграционни групи, като особено се набляга на пълното спазване на принципа за невръщане и на задължението за предоставяне на помощ, предвидено в Конвенцията на ООН по морско право.

Оттук следва простият факт – и това наистина е разбираемо по отношение на про-имиграционните настроения – че запазването на суверенитета и собствените процедури в закона за предоставяне на убежище от всяка отделна държава-членка неизбежно води до несъразмерност в броя на одобрените молби за убежище, което се превръща в пречка за общата процедура на приемане на лица, търсещи убежище.

Изправени пред почти 26 милиона вътрешно разселени лица и над 12 милиона бежанци в световен мащаб, това, което трябва да направим, е не да търсим повече възможности за прием, защото ние никога няма да сме направили достатъчно, за да удовлетворим правопропорционалното нарастване на търсенето, а по-скоро да дадем възможност и да насърчим тези хора да останат в собствените си страни, да намерят работа там и там да устроят семействата си.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), в писмена форма. (FR) Докладът на члена на италианската комунистическа партия, г-н Catania, препоръчва въвеждане на една про-имиграционна политика на ЕС.

По същество, под претекст че защитава правата на човека, той иска да превърне Европа в отворена общност, готова да приеме всички нещастия на света.

За тази цел той предлага хармонизиране „отгоре до долу“ на закона за предоставяне на убежище, принципа на невръщане, отбягването на задържане и дори разширяване на обхвата на директивата относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, която да обхване и бежанците.

Г-н Catania дава вид, че е забравил, че повечето нелегални имигранти, пристигащи в Европа – само 75 000 от тях на средиземноморския бряг през 2008 г. – не са политически, а икономически бежанци, бягащи от мизерията в собствените си страни.

Това погазване на правото на убежище, в противоречие на Женевската конвенция, не е споменато никъде в доклада и не без основание – удобно е „белият човек“ да бъде накаран да се чувства виновен, като му се напомни, че в миналото е бил ужасен колониалист и сега трябва да си плати за това във всеки смисъл на думата. Легендите умират трудно.

Като се опитва да превърне Закона за убежището и бежанците в обикновен клон на имиграционния процес, г-н Catania проправя пътя за многобройни нарушения и превръща нелегалните имигранти в изкупителни жертви.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), в писмена форма. (DE) Приветствам факта, че Комисията е предложила регламент за осъвременяване на Закона за убежището и бежанците на ЕС, тъй като при настоящите обстоятелства това е крайно наложително. Броят на бежанците непрекъснато расте, а действащите сега регламенти и директиви, регулиращи предоставянето на убежище, вече не са в състояние да се справят с положението. Затова считам, че е крайно необходимо решенията на Комисията да се осъществят възможно най-скоро, и бих определил следните моменти в реформите като изключително важни:

Трябва да съществува обща система за предоставяне на убежище и то такава, която да води към „единни и разумни срокове“.

Правата на бежанците трябва да бъдат подкрепени – поради статута си на лица, „нуждаещи се от закрила“, бежанците принципно не могат да бъдат задържани.

Трябва да съществува единен контрол на границите, така че хората, имащи право на международна закрила, да могат да получат достъп до нея по-лесно.

Дъблинската система, действаща в момента, по силата на която желанията на лицата, търсещи убежище, като например избор на европейска държава, не могат да се имат предвид, трябва да се преработи така, че лицата, нуждаещи се от специална закрила, да могат да живеят и в друга държава на ЕС.

Отделните държави-членки трябва да запазят способността си да вземат независимо решение относно кои и колко лица да приемат, както и причината за това.

Подкрепям предложението на Комисията и доклада по собствена инициатива, но за пореден път бих подчертал, че по този въпрос бързото и единно изпълнение е решаващо.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) Г-н председател, днес аз гласувах против предложението на г-н Catania относно бъдещето на европейската обща система за убежище. Нидерландската Социалистическа партия, към която принадлежа, не смята, че хармонизирането на политиката в областта на убежището и назначаването на агенция, която да ръководи тази политика в бъдеще, биха довели до по-равномерно разпределение на броя на молбите за убежище между държавите-членки. Молбите за убежище се определят в по-голяма степен от наличието на членове на семейството и на познати в определени държави-членки, което привлича нови хора, търсещи убежище.

Смятам също, че хармонизацията би довела до по-нискокачествена политика в областта на убежището в страни, където тази политика е сравнително добре установена в момента, тъй като държавите-членки ще използват тази стандартизация, за да намерят възможно най-ниското ниво. Подобна надпревара към минимума е нежелателна и в основата си само ще бъде удар за търсещите убежище. Въпреки че оценявам усилията на г-н Catania, не мога да подкрепя заключенията му по въпроса.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) Въпреки че предвид огромните потоци бежанци съвместната работа по проблемите с убежището е важна, целесъобразността на предложената европейска агенция по въпросите на убежището е под въпрос. По-нататъшните подобрения могат да се организират без нуждата от подобна агенция, а някои от предвидените мерки спадат към компетенцията на други организации, като Frontex. Изцяло неприемливо е тази нова агенция да извършва анализи на риска, които държавите-членки са задължени да използват, което би значело, че ще бъде определено кои бежанци да се приемат от държавите-членки. Това е сериозно нарушение на суверенитета на държавите-членки и единственото решение е то се отхвърли.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Въпреки че в някои случаи причините, каращи хората да емигрират могат да бъдат сходни с тези, които мотивират хората, търсещи убежище, двете системи трябва да бъдат различни в достатъчна степен, както в законово отношение, така и по отношение на административните процедури.

При това важно условие друг въпрос, който трябва да се вземе под внимание, е фактът, че тъй като границите в шенгенското пространство са на практика отворени, решенията, взети в една държава-членка, могат да окажат влияние върху друга. В същото време, идеята за Европа може да бъде възприета като едно цяло в очите на търсещите убежище, които гледат на Европейския съюз като на хомогенна зона, която, според разбиранията им, е пълна противоположност на опасността, от която бягат. На последно място, ще бъде трудно за бежанците, които бягат от реална опасност за живота си, да изберат входен пункт към Европа или да могат да изпълнят административните процедури, които се изискват от кандидати за емиграция. Всички тези съображения правят необходима координацията и съвместната работа между държавите-членки, без това да значи, че убежището трябва да се превърне в алтернативен начин за имиграция или още по-малко в начин за заобикаляне на нелегалния статус на определени миграционни потоци.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, не мога да се съглася с много от позициите в доклада на г-н Catania относно бъдещето на европейската обща система за убежище и поради това гласувам против него. Въпреки че съм съгласен с г-н Catania относно факта, че институцията на убежището е основна част от демокрацията и защитата на правата на човека, за да остане тя такава, е абсолютно необходимо да се избегнат всички евентуални злоупотреби.

За тази цел вместо обща система за убежище в Европа и вместо изграждане на една „Европа на убежището”, по думите на Европейския пакт за имиграцията и убежището, приет от Европейския съвет миналия октомври, за предпочитане е изграждането на една „Европа на правата”, което ще рече Европа, която се бори с причините, залегнали зад увеличаването на броя на бежанците, както бе посочено от докладчика, която има по-голяма международна роля за разрешаване на конфликтите в определени държави, която упражнява натиск по-решително, така че да се гарантира уважението към човешкото достойнство, човешкия живот и основните свободи там, където това уважение все още отсъства. Борбата с ефектите от тези сериозни нарушения на правата не решава и никога не може да реши ефикасно залегналия в основата им проблем, за справянето с който трябва да се използват различни средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) През последните години броят на бежанците в ЕС е нараснал до дванадесет милиона, а в допълнение има още двадесет и шест милиона вътрешно разселени души.

Обща европейска политика в областта на убежището е необходима, тъй като политиките в тази област на двадесет и седемте държави-членки са твърде различни, което на практика се равнява на игра с бъдещето на хората, а това е абсурдно. През първата фаза (1999-2005 г.), ЕС опита да хармонизира подхода на политиките на държавите-членки на базата на общи минимални стандарти. Втората фаза работи върху обща процедура по получаване на убежище и еднакъв статус за хората, получили убежище или субсидиарна закрила.

Докладът, който приемаме днес, приветства установяването на европейска агенция по въпросите на убежището, но изразява съжаление за бавния напредък по установяването на втората фаза, за което, разбира се, е виновен фактът, че Лисабонският договор не е влязъл в сила. Подкрепям призива за подобрение на съществуващото законодателство по отношение както на Директивата относно процедурата за статут на бежанец и Директивата относно условията на приемане, така и на директивата, която дава или отнема статута на бежанец.

Подкрепям доклада, тъй като е важно да се въведе стандарт за защита на бежанци и всички държави-членки да покажат солидарност при поемането на отговорност и целенасочената съвместна работа.

 
  
  

- Доклад: Gabriele Stauner (A6-0022/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в полза на доклада на г-жа Stauner относно плана за действие на Комисията за интегрирана рамка за вътрешен контрол на бюджета на Съюза. Принципите на добро финансово управление и бюджетна прозрачност са основни не само за получаване на положителна декларация за достоверността и точността на отчетите от Сметната палата чрез опростяване на законодателството, засягащо контрола и произтичащото потенциално намаление на съпътстващите разходи, но също и в средносрочен план за по-ефикасно проследяване на ползването на ресурси от гражданите на ЕС и в резултат на това за подобряване на легитимността на действията на ЕС. Поради тази причина смятам, че е от съществена важност да започнем съвместна работа с държавите-членки и с независими одитни институции, както е посочено и от докладчика.

 
  
  

- Доклад: Manuel Medina Ortega (A6-0058/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Съдилищата все по-често работят по случаи с международно и трансгранично събрани веществени доказателства. Подобни случаи могат да се отнасят за австрийски граждани, които са претърпели инцидент в Германия, дефектни стоки или услуги, получени от друга държава-членка, свидетели, които живеят в обратния край на ЕС, или обвиняеми, които напуснат страната си. Правото на правна защита в никакъв случай не бива да престава да действа, защото веществените доказателства се намират извън държавата-членка, в която се намира въпросното съдилище. Хората, работещи в тази обстановка, ни информират, че, също както и в миналото, са налице нерешени въпроси във връзка с трансграничното събиране на веществени доказателства по граждански и търговски дела. Тъй като тези въпроси все още изискват разрешаване, гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Medina Ortega относно съвместната работа на съдилищата на държавите-членки по събирането на веществени доказателства по граждански и търговски дела. Ясно е, че за да се увеличи ефективността и така да се избегне всяка ненужна загуба на време и средства, трябва да се увеличат преките контакти между съдилищата и пълното им съдействие. Освен това трябва да се използват в по-голяма степен информационните технологии, в частност защитени e-mail комуникации и видео конференции, тъй като те по-ефективни и по отношение на резултатите, и икономически. На последно място, също като докладчика, приветствам това, което се прави по отношение на програмата за електронно правосъдие.

 
  
  

- Доклад: Bert Doorn (A6-0014/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-н Doorn относно изпълнението на Директива 2006/43/EC относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Напълно съгласен съм, че е необходимо Комисията да бъде призована да насърчи националните структури за осигуряване на качеството в тясно сътрудничество с държавите-членки, което гарантира независима и външна оценка на качеството на работата на счетоводните дружества. Също така смятам, че е редно и необходимо да се следи и докладва до каква степен са достигнати или се очаква да бъдат достигнати целите на директивата.

 
  
  

- Доклад: Claire Gibault (A6-0003/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Членовете на ЕП от британската Консервативна партия подкрепят равното третиране и равния достъп на мъжете и жените във всички сфери на обществото, включително сценичните изкуства. Ето защо подкрепихме този доклад.

Въпреки това бихме искали да изкажем несъгласие с концепцията за квоти, както те са включени например в параграф 12 от доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма.(IT) Благодаря Ви, г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада. Няколко дни след Международния ден на жената сме отново в залата и дискутираме социалните неравенства между двата пола. Тези проблеми съществуват дори в света на сценичните изкуства, както подчертава Комисията.

В сферата на сценичните изкуства жените все още се борят за постигане на равностойна роля, рядко достигат позиции с по-голяма отговорност в централните културни институции, често им се плаща по-малко, отколкото на колегите им мъже. В частност нетипичното работно време, което характеризира работата в сферата на изкуствата, прави трудно съчетаването на ролите на жената като работещ човек, съпруга и майка и често принуждава жените да избират между кариерата и семейството.

Бих искал да заключа, като подчертая нуждата от гарантиране на равностойна комбинация на половете в консултативните органи и органите, вземащи решения, участващи в наемането, повишението, награждаването и финансирането, както и останалите клонове на сектора, за да се въведе статистическо проследяване за получаване на сравнителни анализи на трудовата ситуация, пред която са изправени жените в различните страни на Съюза.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на доклада относно равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства, защото неравенствата в перспективите и възможностите за кариера на жените и мъжете в сценичните изкуства са до голяма степен все още налице и не са се променили. Съществува абсолютна необходимост за прилагане на демократичната идея, че равностойната работа трябва да се възнаграждава с равностойно заплащане, което не е така при сценичните изкуства, както и в ред други сектори.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма. – (EN) Сценичните изкуства са процъфтявали в продължение на хиляди години във всяко общество по света. Следователно е под въпрос защо ЕС изпитва необходимост да наложи волята си в един сектор, който процъфтява, тъкмо защото е свободен от намесата на Брюксел.

Не смятам, че е редно аз, като член на ЕП, да казвам на хората, работещи в сценичните изкуства, как да управляват собствените си дела. Всъщност смятам, че моята задача е да се уверя, че сценичните артисти и организациите, които подпомагат сценичните изкуства, са колкото се може по-освободени от добронамерени, но неуместни и наивни инициативи като тази.

Аз съм изцяло в защита на равното третиране на мъжете и жените пред закона. Въпреки това смятам, че не бива никога да се позволява политически натиск да се намесва в художествените решения. Ние заехме твърда позиция относно реакцията, предизвикана от изображенията на пророка Мохамед в датски вестници. Опасявам се, че като подкопаваме художествените свободи, подкопаваме и ценностите на свободата на словото и изразяването.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Ние гласувахме в полза на доклада, тъй като той подчертава мащабите и продължителността на неравенствата между мъжете и жените в сценичните изкуства и влиянието на тези неравенства върху обществото като цяло. Докладът изтъква също и абсолютната необходимост от насърчаване и окуражаване на достъпа на жените до всички артистични професии, в които те представляват малцинство.

Както докладът подчертава, процентът на жените с артистични професии или работещи в официалната културна индустрия, е много малък. Жените са също така зле представени в отговорни постове в културните институции и в академиите и университетите, където се изучават определени изкуства.

Поради тази причина ние сме съгласни с много от изложените тук предложения, като подчертаваме необходимостта от подобряването на достъпа на жените до всички артистични професии и други свързани професионални дейности, в които жените представляват малцинство. Държавите-членки трябва да бъдат насърчавани да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до управленски позиции в културните институции, както и в академиите и университетите.

Бихме искали да изтъкнем и факта, че дискриминацията спрямо жените е проблем за развитието на културния сектор, защото тя лишава сектора от талантливи и способни хора. Оценяваме също и това, че талантът се нуждае от контакт с публиката, за да може да получи признание.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Без съмнение ние в политическа партия „June List“ защитаваме равното третиране, равното заплащане и фундаменталния принцип на равенство на мъжете и жените. Затова гласувахме в подкрепа на доклада.

Това обаче е положителен глас с една ясна уговорка. Ние сме против опитите на Европейския парламент да определя как отделните държави-членки трябва, например, да структурират своите национални грижи за децата или как да прилагат система от квоти.

Настоящият доклад е типичен пример за натрапчивостта и ревностно желание за регулиране, които характеризират Европейския парламент. Вместо да действа като форум за неотложните предизвикателства, които изискват трансгранично съдействие, Парламентът непрестанно се намесва в проблеми, които са национален въпрос и трябва да останат такива.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма.(EN) Докладът подчертава все още съществуващите неравенства между мъжете и жените в сектора на сценичните изкуства по отношение на перспективите и възможностите за кариера. Подкрепям доклада, който призовава държавите-членки да предприемат конкретни мерки за окуражаването и стимулирането на жените да развият кариерите си там, където са слабо представени.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Смятам, че неравенството между половете трябва да излезе от живота ни. В днешния цивилизован свят неравенството между мъже и жени, мнозинства и малцинства, трябва да се премахне. Европейският парламент трябва да съблюдава вече приетите си закони и да подкрепя ценностите на световна солидарност. И двата пола трябва да участват в процеса на вземане на решения при сценичните изкуства и в редица други сфери. За да се открият истинските таланти, най-способните изпълнители и най-достойните кандидати, жените трябва да получат равен статут с мъжете в същите области. Там, където се отдава предпочитание на мъжете пред жените, или обратното, трябва да се въведат сериозни корекции и приложима защита, за да се сложи край на това противоречие. Дискриминирането на дадена група на базата на полова или друга характеристика няма да се толерира от ЕС и е наш дълг да се погрижим това да важи в цялата сфера на сценичните изкуства (както и в други сфери). Поради тази причина мой дълг и дълг на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи е да подкрепим всяко законодателство, което поддържа равенството, коригира закононарушенията и поддържа по-ефективно единството между представители на различните полове.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в полза на доклада и с г-жа Gibault си сътрудничихме успешно. Не трябва да забравяме, че жените в сценичните изкуства като цяло са все още слабо представени, особено на управленски позиции в тази сфера. Не трябва да забравяме също и че става въпрос за чувствителна сфера със силен мултиплициращ ефект, при която на публиката и обществото се предава въздействащо послание. Не разполагаме с достатъчно детски ясли. Налице е и фактът, че работното време при сценичните изкуства е по-дълго и нестандартно. Ако тези аспекти се подобрят, може да бъде постигната целта, предложена в доклада, за ниво на представяне от 30 % в сферата на изкуствата.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, аз гласувах в полза на доклада на г-жа Gibault относно равно третиране и равен достъп за мъжете и жените в сферата на сценичните изкуства. Съгласен съм с целите на доклада на г-жа Gibault: да се отчете начинът, по който се изгражда социална и културна идентичност в сферата на сценичните изкуства, и да се предложат конкретни решения, които да коригират липсата на равнопоставеност. Всички налични експертни източници трябва да бъдат използвани за благосъстоянието на сектора, както и за личното развитие на мъжете и жените. Накрая, считам, че е наложително бързо да се намерят решения за отваряне на детски ясли в културни учреждения с работно време, адаптирано към часовете за репетиции и представления.

 
  
  

- Доклад: Andreas Schwab (A6-0482/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Г-н председател, подкрепям доклада на г-н Schwab относно емисиите на CO2 и подобряването на безопасността по пътищата. От голяма важност е усилията за намаляване на емисиите на CO2 да не възпрепятстват други също толкова важни аспекти на дизайна на превозните средства и да не окажат негативно влияние върху безопасността по пътищата. Считам, че стимулирането и инвестирането в разработването на иновативна европейска автомобилна индустрия ще ни даде възможност да защитим работните места в сектора, който бе засегнат в най-голяма степен от финансовата криза.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма.(LT) Понастоящем са налице нови технологии, които могат фундаментално да подобрят безопасността на транспорта (например електронни системи за контрол на стабилността) или да понижат количеството на емисиите на CO2 (например гуми с ниско съпротивление), ако подобни технологии се инсталират като стандартни на новите превозни средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма.(LT) Колегата Schwab предлага доклад, който цели да подобри безопасността на автомобилите чрез въвеждане на изисквания за засилени мерки за сигурност за производителите на автомобили. Всички нови превозни средства, произведени в Съюза, ще трябва да отговарят на техническите изисквания и мерки, които ще понижат въздействието им върху околната среда, шумовото замърсяване и ще подобрят безопасността им на пътя. Регламентът съчетава напредъка в европейското производство и технология и повишените нива на безопасност, които европейският потребител може да очаква. Нововъведенията ще помогнат да се понижат емисиите на CO2, консумацията на гориво и шумовото замърсяване.

С удоволствие подкрепям доклада, който ще е от полза за всички ни.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма. (DE) Гласувах в полза на доклада, тъй като потребителите желаят и се нуждаят от по-безопасни и по-екологични превозни средства. По отношение на безопасността на автомобилите приветствам задължителната инсталация на ESP (електронни системи за стабилност) в пътническите автомобили, произведени след 2011 г.

Що се отнася до гумите, считам, че усилията за понижаване на емисиите на CO2 чрез използване на по-добри гуми с по-малко съпротивление, както и въвеждането на електронни системи за следене на налягането на гумите, са оправдани. Понижаването на емисиите на CO2 обаче не бива да става за сметка на безопасността на гумите, т.е. на сцеплението им в мокри условия.

Радвам се също и че наличностите от части няма да се налага да се изтеглят от пазара, както бе замислено първоначално, в рамките на 12 месеца, а едва 30 месеца след въвеждането на новия стандарт. Така ще се избегне нуждата наличностите от гуми да се унищожат, което би причинило допълнителни щети на околната среда. Освен това ще дадем на доставчиците, които претърпяха сериозни щети от икономическата криза, достатъчен преходен период за справяне с поставените високи изисквания.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Всеки жител на планетата, който осъзнава факта, че глобалното затопляне придобива застрашителни размери, може да допринесе за спирането на този процес, представляващ заплаха за Земята. Усилията, които водачите трябва да положат в тази посока и мерките, свързани с превозните средства, са посочени в доклада, който гласувахме днес.

„Екологичното шофиране“ е начин за намаляване на разхода на гориво. ЕС предвижда евентуално намаляване на този разход с 20 милиарда EUR до 2010 г. Отправят се препоръки и за намаляване на емисиите на CO2 с 50 милиона тона. Няма нужда да споменавам, че резултатите от тези мерки ще станат ясни в дългосрочен аспект. Хубавото е, че ще започнат да се прилагат една година преди предложението на Комисията да влезе в сила.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма.(EN) Подкрепям регламента, с чиято помощ автомобилите и пътищата ще станат по-безопасни, чрез въвеждането на нови технологии. Сред тях са системи за следене на налягането в гумите, изисквания за сцеплението на гумите с влажна пътна настилка и системите за предупреждение при неволно напускане на пътната лента. Докладът предвижда намаляване на емисиите на CO2 чрез определянето на нови стандарти, на които трябва да отговарят гумите, което ще увеличи горивната ефективност и ще намали сметките за гориво.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, аз гласувах за доклада на г-н Schwab относно изискванията за типово одобрение по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства. Целта на този отличен доклад е да се гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, като същевременно се осигурява по-висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Изискванията за типово одобрение са хармонизирани на общностно равнище, за да се избегнат различаващи се системи в отделните държави-членки и да се осигури висока степен на пътна безопасност и опазване на околната среда в цялата Общност. Ето защо аз съм напълно съгласен с г-н Schwab, тъй като предложеният регламент е насочен към значително опростяване на законодателството относно типовото одобрение, в областта на безопасността на моторните превозни средства и гумите, с един регламент на Европейския парламент и на Съвета.

 
  
  

- Доклад: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма. – (SV) Оригиналната Директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива КПКЗ) и останалите шест директиви не бяха транспонирани изцяло в националните законодателстна на държавите-членки на ЕС и, следователно, не изпълниха своето предназначение. Така се стигна до решението въпросните директиви да бъдат преработени и ние гласувахме по тях днес в Парламента. Ние, шведските социалдемократи, подкрепяме преработването, тъй като отчитаме наличие на определен напредък в посока към усъвършенстване на съществуващите правила. Въпреки това взехме решение да гласуваме „против“, защото считаме, че част от измененията, които бяха подложени на гласуване, ще доведат до значително по-лош вид на директивата в сравнение с първоначалното предложение на Комисията. Така например ние не можехме да приемем допълнителните изключения, предвидени по отношение на големите горивни инсталации.

Следващата причина, поради която бяхме принудени да гласуваме „против“, е фактът, че Директивата не дава възможност за съществено намаляване на емисиите на парникови газове. С това, че гласува против измененията, внесени и от нашата делегация, предвиждащи норми за допустимите емисии на въглероден диоксид от нови големи електроцентрали Парламентът показа, че се отнася несериозно към въпросите, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове. Ние не можем да подкрепим подобно предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley, Seán Ó Neachtain и Eoin Ryan (UEN), в писмена форма.(EN) Заставаме изцяло зад оригиналната директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива КПКЗ). Промишлените дейности, включени в обхвата на настоящата Директива, предизвикват отделянето на 55 % от емисиите на CO2 в ЕС, 83 % от SO2 и 34 % от NOx. Съгласно разпоредбите на Директивата разрешителни се издават от агенциите за опазване на околната среда, изискващи от промишлените предприятия да използват „най-добрите налични техники“.

По време на гласуването тази сутрин фигурираха и редица спорни като съдържание и неясни по смисъл изменения, засягащи предложението за нова Директива КПКЗ .

1. Минимални изисквания. Ирландия е против предложеното изменение, което предвижда определянето на мерки за ограничаване на емисиите под формата на минимални изисквания, доколкото това би предполагало санкции за ирландската промишленост и до голяма степен би обезсмислило наскоро започналата работа по постигане на съответствие с изискванията на Директивата. По-оправдано и целесъобразно би било ресурсите да се използват за налагане на изпълнението на разпоредбите на Директивата в онези държави-членки, които не изпълняват изискванията й.

2. Домашни птици, животински тор и течен тор. Някои от предложените изменения целят да разширят обхвата по отношение на отглеждането на домашни птици и разпространението на животински тор. Гласувах против приемането им, тъй като няма нужда един и същ въпрос да бъде регламентиран два пъти: Директивата за нитратите е напълно достатъчна, що се отнася до животинския тор и течния тор. По отношение на домашните птици: КПКЗ вече е обхванала 40 000 птицеферми. Ако бъде прието, изменението би намалило праговите стойности от 40 000 на 30 000 за кокошки носачки, на 24 000 за патици и на 11 500 за пуйки. От оценката на въздействието върху околната среда не става ясно как са се появили тези цифри, нито се посочва научната обосновка за определянето им.

2. Инсталации. Гласувах и за възможността за гъвкавост по отношение на инсталациите.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen и Karin Riis-Jørgensen (ALDE), в писмена форма. – (DA) Членовете на Европейския парламент от Датската либерална партия Anne E. Jensen, Karin Riis-Jørgensen и Niels Busk гласувахме в подкрепа на предложеното от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа изменение 96 за заличаване на член 16, параграф 4, тъй като разпространението на животински тор е извън обхвата на КПКЗ, чиято цел е борбата с емисиите от големи промишлени инсталации. Още повече че този въпрос е вече включен в Рамковата директива за водите (2000/60/EО) и в Директивата за нитратите (91/676/ЕИО).

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Първоначално предложените в доклада текстове щяха да поставят болниците, работещи с националната здравноосигурителна каса, които се намират в моя район – Североизточна Англия – а и болниците в цялото Обединеното кралство пред огромно увеличение на разходите, свързани с техните отоплителни котли.

Болниците, работещи с националната здравноосигурителна каса, трябва да разполагат със значителен резервен капацитет на парните котли, за да се справят с евентуални спешни случаи и технически повреди. В Директивата, оценката на парните котли в болниците щеше да се извършва на базата на потенциалното количество емисии, а не въз основа на реалните емисии, което би довело да съществени разходи за получаване на разрешително

Подкрепих измененията, които предвиждат изключване от обхвата на Директивата на парните котли, които не работят през цялото време или са в режим на покой.

Независимо от посочените съображения, считам, че са необходими съвместни действия от наша страна, за да се справим с общата заплаха, произтичаща от изменението на климата и замърсяването на околната среда.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Целта на настоящото предложение за директива е да се преразгледат и обединят в единен текст седем отделни директиви, свързани с емисиите от промишлеността.

Предложението на Комисията предвижда комплексен подход с цел да се гарантира, че аспектите на околната среда са взети предвид, по възможно най-широк и балансиран начин, при издаването на разрешителни за инсталации. Целта е да се наложат ефективни ограничения на емисиите чрез използването на най-добри налични техники (НДНТ), чието прилагане трябва да е по-последователно, отколкото досега.

Както се посочва в доклада, законодателният процес засяга 52 000 промишлени предприятия в Европа. Ето защо ние подкрепяме някои от предложените дерогации, засягащи микро-, малките и средните предприятия, които не бива да имат едни и същи задължения с големите промишлени предприятия. Ние обаче подкрепяме по-голяма намеса в промишлените предприятия, които разполагат с инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци, както и повече инспекции, отколкото предлага Европейската комисия.

Преработената версия отдава значение на публичните консултации и ролята на екологичните НПО, взима предвид интересите на микропредприятията и МСП, и възвръща част от правомощията на Европейската комисия по отношение на вземането на решения. По тези причини, в крайна сметка, ние гласувахме „за“ предложението с надеждата, че португалското правителство ще прояви по-голяма активност по отношение на намесата на държавата в мониторинга на качеството на атмосферния въздух.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах против доклада на г-н Krahmer относно емисиите от промишлеността. Не съм съгласен с предложението компетентните местни органи да определят мерки за ограничаване на емисиите за отделни инсталации и по този начин да се достигне ниво на емисии, отговарящо в средни стойности, на изискванията на референтните документи за НДНТ с възможност за гъвкавост, за да могат да се отчетат конкретните обстоятелства по подходящ начин. Тази задача трябва да бъде възложена изцяло на орган на Общността, а не на местен или национален такъв. Специфичните за даден регион характеристики не трябва да се превръщат в дискриминиращ фактор в тази област, тъй като различията в минималните прагове водят до изключително сериозни отклонения по отношение на разходите и печалбите, което, от своя страна, неизбежно оказва влияние върху конкурентоспособността на предприятията.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), в писмена форма. (PL) Постигането на целите, определени в наскоро приетия пакет от мерки в областта на изменението на климата и енергийната политика, изисква решителни действия от наша страна.

Досегашните усилия от страна на ЕС за намаляване на емисиите от промишлеността срещнаха редица пречки поради липсата на съгласуваност, координация и наличието на множество несъответствия. Ето защо подкрепям горещо инициативата на Комисията и предложението на докладчика. Замяната на множество директиви относно емисиите от промишлеността с един единствен, балансиран и последователен документ определено представлява стъпка във вярната посока. С готовност ще подкрепя и всяка друга инициатива, насочена към намаляване на бюрокрацията, увеличаване на гъвкавостта на разпоредбите относно извършването на инспекции на инсталациите и постигане на по-голяма прозрачност. Изцяло подкрепям предложението на докладчика за засилване на ролята на Парламента във връзка с бъдещи регулаторни промени.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Предложението на Европейската комисия за Директива относно емисиите от промишлеността и измененията, предложени от Европейския парламент, са поредното доказателство, че действителната цел на т.нар. „зелена икономика“ не е опазването на околната среда, а предпазването на капиталовите печалби. Официалните становища на Европейската комисия текстове относно ограничаване на емисиите на парникови газове са подвеждащи и заблуждаващи.

Директивата засяга над 52 000 промишлени предприятия в Европа, които имат голям дял от емисиите в държавите-членки на ЕС и дори носят еднаква вина за неизпълнението на целите, поставени от самата Европейска комисия, за намаляване на замърсяването на атмосферата.

Най-съществените изменения, предложени от Европейския парламент, значително стесняват обхвата на Директивата и въвеждат елементи на нееднозначност и неточност, което неизменно обслужва интересите на плутокрацията и укрепва неподотчетността на капитала. Същевременно на самите представители на промишленост е отредена ролята на решаващ фактор при определянето на нивата на емисиите, която ще бъде в съответствие с техните нужди и приоритети, т.е въз основа на мотива за реализирането на печалби.

Безизходицата по отношение на опазването на околната среда е една от причините за антимонополната, антиимпериалистическа борба на работниците срещу икономическото върховенство на монополите и политическото им влияние, и срещу ЕС и партиите, които подкрепят това Европа да се превърне в еднопосочна улица.

 
  
  

- Доклад: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Ole Christensen, Göran Färm, Anna Hedh, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose, Inger Segelström, Britta Thomsen и Åsa Westlund (PSE), в писмена форма.(EN) Предложението на Комисията относно статута на Европейското частно дружество дава възможност на недобросъвестните предприятия да заобикалят закона по отношение на правилата за участие на работниците и служителите. Ако седалището на едно Европейско частно дружество се намира в държава-членка, в която участието на работниците и служителите е минимално или изобщо липсва, а предприятието осъществява дейност на територията на друга държава-членка с по-високо ниво на участие, то дружеството би могло да заобиколи правилата.

Група на социалистите в Парламента обаче, заедно с Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), постигнаха споразумение, което съдържа съществени подобрения спрямо предложението на Комисията. Споразумението сега гласи, че когато дружеството има определена квота от служителите си в друга държава-членка с по-високо ниво на участие на служителите, което е по-високо в сравнение с държавата-членка, където се намира седалището на дружеството, се прилагат по-благоприятните за персонала правила.

Въпреки че споразумението е много по-добро от оригиналния вариант, все още не сме постигнали пълен успех. Нивата за предизвикване на участие на служителите са по-високи в сравнение с правилата в някои държави-членки, а също така стои въпросът с определението за това, което се счита за по-високо ниво на участие на работници и служители. Затова ние, членовете на датската и шведска делегация от Групата на социалистите, взехме решение да се въздържим при окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), в писмена форма. (NL) Днес следобед гласувахме относно статута на Европейското частно дружество. В крайна сметка, аз гласувах „против“ поради следните причини. Първо, на мнение съм, че предложението увеличава правната несигурност в Европейския съюз. Липсва яснота по отношение на отношенията между националното частно дружество и Европейското частно дружество, както и между приложимото национално право и текста на регламента. По какъв начин ще бъде предотвратено заобикалянето на ефикасното национално законодателство? Как предложението защитава интересите на потребителите?

Не са дадени задоволителни отговори на подобни въпроси. Днес гласувахме и за друг доклад на г-н Lehne, съдържащ препоръки относно подобряване на презграничното преместване на седалища на дружества. В действителност аз смятам, че тази идея е много по-добра от тази за Европейското частно дружество. Ако Комисията беше положила усилия за улесняване на процеса по презгранично преместване на седалища на дружества, намалявайки бюрокрацията, изобщо нямаше да има нужда от това предложение за Европейскотото частно дружество.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Заради значителните различия в националните правни системи на държавите-членки, предприятията, които искат да развиват дейност зад граница, често се оказват въвлечени в едно скъпоструващо начинание. Това важи най-вече за МСП, които имат по-малка структура.

Създаването на този статут е още една крачка по пътя към премахване на подобни пречки, по-конкретно в сектора, който е от основно значение за европейската икономика.

Създаването на „Европейско частно дружество“ позволява на МСП да откриват дъщерни предприятия, използвайки същия статут, независимо от местонахождението на централната им администрация. Така предприятията ще имат възможност да ръководят бизнес зад граница също толкова лесно, колкото и в родната страна.

Времето и парите, които МСП ще спестят благодарение на тази мярка, произтичаща от законодателния акт за малкия бизнес, представляват ясна насока за курса на европейската бизнес политика за в бъдеще.

По тези причини, членовете, представляващи Португалската социалдемократическа партия, подкрепят доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Г-н Lehne представи доклад по собствена иницатива относно предложение за регламент на Съвета, чиято цел е да подпомогне на малките и средните предприятия (МСП) да улеснят презграничното преместване на седалище на дружества, установени в държава-членка на Общността. Инициативата е похвална. Трябва обаче да подходим с известна доза предпазливост към въпроса за улесняването, за да се избегнат евентуални злоупотреби, подкопаващи устоите на националното дружествено право, като същевременно се гарантира, че Статутът (Societas Privata Europea) представлява жизнеспособна алтернатива за предприятията.

Голям брой от предложенията сред множеството изменения си остават доста спорни, включително въпросите, свързани с минималния капитал, контрола на регистрацията, позоваването на националното право, трансграничния характер и участието на работниците и служителите. Някои от измененията, предложени от комисията по икономически и парични въпроси, предвиждат уеднаквяване в отделни области до 2010 г., включително в областта на данъчното облагане, като ефективно се ограничава прилагането на националното право.

Макар и да приема по принцип предложението за Европейско дружество, действащо въз основа на еднакви принципи на територията на ЕС, това предложение не бива да обхваща и налагане на ограничения по отношение на решенията в областта на националната данъчна политика, които се определят изцяло от отделните държави-членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek (ALDE), в писмена форма. – (SV) Гласувах „против“ в окончателното гласуване относно статута на Европейското частно дружество (SPE). Основната идея за създаване на единна за ЕС форма на частно дружество е много добра. Определено имаме нужда от подобна реформа.

Предложението на Комисията има много недостатъци. Не се посочва ясно в кои случаи се прилага националното право и кога – разпоредбите относно статута на Европейското частно дружество. Голяма част от разпоредбите на фирмите се определят от процедурния правилник на дружеството. Макар подобна мярка би била благоприятна за някои дружества, има въпроси, които трябва да бъдат ясно определени в статута: например границата между правомощията на дружеството като субект и защитата на миноритарните акционери. Освен това нивото на участие на служителите в управлението е ниско.

По отношение на статута SPE бе постигнат съществен напредък в рамките на текущите преговори в Съвета и аз продължавам да се надявам, че крайният резултат ще бъде добър. Това предложение обаче не е документът, по който днес трябва да приемем позиция. Става въпрос за предложението на Комисията, както е изменено от г-н Lehne, а това ме улесни максимално при вземането на решение: липсата на яснота и спорните въпроси в предложението засенчват положителните страни на реформата, като съществува реален риск да създадем статут, който ще е в разрез с предназначението си. Освен това, предвид факта, че Съветът вече постигна реален напредък, подкрепата на този доклад би се отразила неблагоприятно върху дейностите, свързани с работата на Съвета.

Всъщност, ние не гласуваме за предложението на Съвета, а за предложението на Комисията. Ето защо аз гласувах „против“.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма.(EN) Тази инициатива е насочена към създаването на нова европейска правна форма, предназначена да увеличи конкурентоспособността на МСП, като улесни учредяването и функционирането им на единния пазар. Подкрепям доклада, който ще доведе до по-добра защита на работниците и служителите, и на информацията, предоставяна им от техния работодател.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernhard Rapkay (PSE), в писмена форма. (DE) Делегацията на Германската социалдемократическа партия (SPD) гласува в подкрепа на възможността за установяване на Европейско частно дружество. Въпреки това бихме желали да изложим следните съображения.

Участието на работниците и служителите е крайъгълен камък по пътя към демократична и социална Европа. По тази причина, правото на информация, консултации и участие, без ограничения, не трябва да се различава от съществуващите правила, приложими по отношение на Европейското дружество (Societas Europae – SE) и Европейското кооперативно дружество (Societas Cooperativa Europaea – SCE).

Така приетата версия за статута на Европейското частно дружество представлява напредък относно предложението на Комисията в това отношение – заради което ние гласувахме в подкрепа на предложението – но не изпълнява целта за съобразяване със съществуващите правила. Рискът от заобикаляне на правата на участие на работниците и служителите не е премахнат напълно.

Процесът все още не е завършил. Призоваваме Съвета на министрите да преработи предложението в следните аспекти:

– добавяне на ясни позовавания на Директивата относно Европейското дружество (SE) и по-конкретно на стандартните правила, свързани с избирането на служителите в административните или надзорните органи,

– опростяване на неосъществимите разпоредби на член 34; значително понижаване на праговете,

– условието, че Европейското частно дружество действително функционира зад граница.

Призоваваме Комисията най-накрая да придвижи 14-та Директива относно презграничното преместване на седалища на дружества с ограничена отговорност, тъй като гарантирането на правата за участие работниците и служителите при презграничното преместване на седалища може да бъде гарантирано осезаемо единствено чрез директива относно участието на служителите, валидна за цяла Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-н Lehne относно предложението за Регламент на Съвета относно статута на Европейското частно дружество. Подкрепям неговите усилия, насочени към въвеждането на независими правила, засягащи въпросите, които са от изключително значение за „ежедневието“ на SPE, като минимален капитал, участие на работниците и служителите, и контрол на регистрацията. И накрая, що се отнася до позовавания на националното законодателство, смятам, че целта на регламента относно SPE, а именно създаването на единна форма на предприятие в рамките на Общността, безусловно заслужава да бъде приветствана и е напълно стойностна.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), в писмена форма. (PL) Сега, когато се намираме в тежка икономическа криза, развитието и подпомагането на сектора на МСП е крайно препоръчителна и полезна мярка. Трябва да положим усилия, за да премахнем административните и законови пречки, които възпират желаещите да започнат свой бизнес. Процедурните изисквания, бюрокрацията и високите разходи за регистрация не бива да застават на пътя на хората, които искат да реализират бизнес идеите си. Всяка нова фирма означава нови работни места, което, съответно, ще подпомогне възстановяването на икономиката.

Европейският съюз се състои от 27 държави-членки, всяка от които има своя национална правна система и различни системи за учредяване на дружествата. Създаването на единна за ЕС форма на търговско предприятие – Европейското частно дружество – определено ще улесни работата на, тези, които желаят да започнат свой бизнес, и ще спомогне за по-ефективното действие на принципа на свободно движение на капитали.

Единните изисквания за учредяване и развиване на дейност, ниският размер на основния капитал и опростената процедура по регистрацията със сигурност ще гарантират успеха на Европейското частно дружество. По този начин се осигурява привлекателна алтернатива на националните разпоредби. Така ще се спестяват време и средства, ще се избягват ненужните формалности, но ще се гарантира достатъчна степен на правна сигурност.

 
  
  

- Доклад: László Surján (A6-0111/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin and Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Този доклад призовава за още повече финансови ресурси за редица области в рамките на ЕС, докато в държавите-членки трябва да бъдат направени икономии в области като здравеопазването, училищата и социалните грижи.

Освен това няколко области, посочени в доклада, като финансовата криза, изменението на климата и енергийната политика са свързани с големи разходи, които са напълно несъразмерни с бюджета на ЕС. С тези въпроси трябва да се справим в отделните държави съгласно техните вътрешни политически процедури, което ще доведе до демократична основа за жертвите, които трябва да бъдат направени.

Поради това, избрахме да гласуваме против този доклад относно бюджета на Комисията за 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Изправен пред влошаващата се икономическа и социална ситуация в различни държави-членки, досега ЕС не е предприел ефективна инициатива, която да не е насочена към опазване на финансовия капитал.

Трябва спешно да приемем незабавни мерки на Общността, които ще спомогнат за ефективен отговор на нуждите на работниците, производствения сектор, микропредприятията, малките и средните предприятия чрез мобилизиране на необходимите финансови ресурси.

Въпреки това Европейският съюз разиска и прие бюджет за 2009 г., като че ли нищо не се случваше – бюджет на Общността, който относително е най-малкият от присъединяването на Португалия към Европейската икономическа общност – като още веднъж показа своя класов характер.

Изправен пред доказателствата за задълбочеността на капиталистическата криза (в своите политики), Европейският парламент не съумя да прикрие действителната ситуация. Поради това приетата сега резолюция плахо гласи, че бюджетът на Общността за 2010 г. трябва да е по-близък до границите, изложени в Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г. – която освен че е напълно неподходяща, дори не се спазва – и също се признава, че в разходната категория е налице „недостиг“.

Тъй като сме предпазливи, се надяваме, че тези оповестени опасения и намерения не са просто краткотрайни желания, като имаме предвид предстоящите избори за Европейски парламент и че това не е, както винаги, само въпрос на добри намерения.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, след като прочетох внимателно работата на г-н Surján относно насоките за процедурата за бюджета за 2010 г., реших да гласувам против доклада. Не смятам, че надеждността на Европейския парламент произтича от насърчаването или от установяването на връзки с бюджетните позиции. По този начин действителната мотивация, която подтиква европейските институции да действат, се губи от погледа. Освен това, макар да съм съгласен с принципа за максимална прозрачност, смятам, че средствата, които трябва да бъдат отпуснати за различните сектори, трябва да се разпределят без дискриминация по отношение на ефективността или резултатите. Секторите, които не се справят добре, също трябва да се субсидират. Всъщност, може би именно те са тези, които имат най-голяма нужда от институционалното подпомагане на Общността.

 
  
  

- Доклад: Vladimír Maňka (A6-0057/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Във време, когато се правят съкращения в области като здравеопазването, училищата и социалните грижи в рамките на публичния сектор, трябва да се правят също и икономии в рамките на институциите на Европейския съюз. Ние смятаме, че бюджетът определено трябва да бъде намален за Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет. Данъкоплатците на Европейския съюз няма да забележат разлика, ако върху тези две институции се наложи стриктен план за икономии.

Ние се противопоставяме също и на увеличаването на равнището на персонала в политическите групи в Европейския парламент. Това е излишен разход, като се има предвид настоящата ситуация.

Откриването на музей на европейската история, както е решило да направи Бюрото на Европейския парламент, също не е добра идея. Опитът показва, че такъв музей ще бъде предназначен за пропаганда за един все по-федерален Европейски съюз.

Поради това решихме да гласуваме против този доклад относно, освен всичко останало, бюджета на Европейския парламент за 2010 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Ние приветстваме факта, че езиковите въпроси сега се считат от Европейския парламент за „основополагащ принцип“ в неговите приоритети за бюджет на Общността за 2010 г.:

- „Категорично подчертава основополагащия принцип, според който на всички членове на ЕП следва на равнопоставени начала да се предоставят цялостни и качествени услуги, така че те да могат да работят и да се изразяват, както и да получават документи на родния си език …“;

- „Счита, че 2010 г. следва да бъде година, през която трябва да бъде направено всичко възможно, така че членовете на ЕП от всички националности и езици да бъдат третирани по еднакъв начин, що се отнася до възможността им да изпълняват своите задължения и всички политически дейности, с които са натоварени, на собствения си език, ако предпочитат“;

- „подчертава, …, принципа на демократичната легитимност, осъществявана чрез всички членове на Парламента и тяхното право на пълно езиково многообразие; във връзка с това счита, че този бюджет може и следва да се използва за работа в тази посока …“

Въпреки това не можем да забравим, че предложенията, представени относно бюджета от членовете на Европейския парламент от Португалската комунистическа партия – която призоваваше всички официални езици на Европейския съюз да са на разположение на срещите (както на тези, които се провеждат в рамките на институциите на Общността, така и на външните срещи, провеждани като част от работата на Парламента) – бяха последователно отхвърляни през годините.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, госпожи и господа, аз не подкрепям доклада на г-н Maňka относно насоките за процедурата за бюджета за 2010 г. и поради това гласувах против него.В действителност, в точка 5 от предложението за резолюция се споменава пълното адаптиране с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. Въпреки това, както е написано в резолюцията, при ситуации като тази, с 27 държави-членки и една потенциално новоприета държава, би следвало новодошлият да се адаптира, а не останалите държави. Освен това не се чувствам способен да подкрепя удължаването за втора година на пилотната програма за засилено сътрудничество между Бюрото на ЕС и комисията по бюджети, тъй като не мисля, че това има смисъл или е ефективно.

 
  
  

- Доклад: Christel Schaldemose (A6-0064/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI), в писмена форма.(EN) Този доклад разглежда значителни слабости в настоящата регулаторна рамка. По-конкретно, аз се опасявах от липсата на отчетност на дружествата със седалища на територията на Европейския съюз, които осъществяват търговска дейност в Обединеното кралство и имат възможност да рекламират там, но не е необходимо да кандидатстват за лиценз. Наистина, данъкът за „лоши привички“ на Обединеното кралство само насърчава този обезпокоителен модел на дружествата, които се установяват като отвъдморски дружества и по този начин избягват необходимостта от кандидатстване за лиценз на Обединеното кралство. Поради това приветствам този доклад, който трябва да измине още път, за да се справи с този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward, Brian Crowley и Eoin Ryan (UEN), в писмена форма.(EN) Защитата на потребителите е от основно значение за всички държави-членки. Това също е област, в която държавите-членки могат да си сътрудничат, за да гарантират защита на потребителите, които се възползват от трансгранични услуги. Докладът на г-жа Schaldemose относно интегритета на онлайн хазарта е пример за това как един прагматичен подход на сътрудничество от страна на държавите-членки може да доведе до подход, чиято същност е защитата на потребителите.

В доклада се признава, че най добре можем да се справим с интегритета на онлайн хазарта, като признаем принципа на субсидиарност в тази област и позволим на държавите-членки сами да регулират тази индустрия. Въпреки това в него се призовава за сътрудничество и координиране относно борбата с измамите и престъпността и разглеждане на социалните проблеми и проблемите с обществения ред като пристрастяването и защитата на личните данни.

Централно внимание в доклада се отделя на защитата на интегритета на спортовете и спортните събития. Абсолютно съществено е спортът преди всичко да се признава поради своите социални, развлекателни и здравни ценности и тези ценности по никакъв начин да не се застрашават или манипулират с цел финансови облаги. Много европейски граждани са привърженици на онлайн хазарта. Трябва да гарантираме, че тези граждани са защитени и аз смятам, че докладът на г-жа Schaldemose е важна стъпка в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Аз подкрепям една по-открита среда за хазарта в Европа. Прекалено дълго досега националните монополи, контролирани от правителствата, предотвратяваха предлагането на хазартни услуги от нови участници в Европа.

Онлайн хазартът предлага на потребителите нов начин да се наслаждават на своето хазартно преживяване. Нямам проблем с отговорните участниците в хазартни игри, вземащи участие в онлайн хазартна дейност, която се предлага от отговорни оператори. Целта на този доклад е да гарантира високо ниво на защита на потребителите, а също и справедлива и прозрачна среда за хазарта в киберпространството. По мое мнение, също така е важно да се предприемат всички разумни стъпки, за да се забрани на непълнолетните да участват в онлайн хазарт.

Разбира се, има опасения относно социалните ефекти от хазарта и аз споделям тези опасения. Въпреки това смятам, че в миналото се изискваше прекалено много отговорност на дружествата с хазартна дейност и не достатъчно на индивидите. В крайна сметка, решението за участие в хазарт е лично решение и отделното лице трябва да носи отговорност за последиците.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), в писмена форма.(FI) Г-н председател, изразявам своето голямо задоволство от резултата от гласуването за доклада на г-жа Schaldemose относно онлайн хазарта. То показва, че голямото мнозинство от членовете на Парламента считат хазарта за икономическа дейност с много специален характер, за която не могат да се прилагат изключително правилата за вътрешния пазар.

Социалното въздействие на хазарта и неговият ефект върху здравето, както и рисковете от престъпност, свързани с него и неговите специални културни аспекти, трябва да се вземат предвид. Това се отнася също и за многото проучвания, които показват, че интернет като средство увеличава рисковете. Очевидно нито един отделен орган не може да контролира онлайн хазарта в цяла Европа самостоятелно.

В доклада на г-жа Schaldemose се споменават също и положителните ефекти от хазарта, които мисля, че е много важно да бъдат запазени. В много страни в Европа, постъпленията от тези игри възлизат на значителни парични суми, които се изразходват например за изкуствата, науката, работата с младежи и болниците. Хиляди НПО се възползват от финансирането, което те предоставят, освен това хазартните игри са най-големият източник на приходи за спортните организации в целия Европейски съюз, и по-конкретно спортните дейности с масово участие.

Фактът, че мнозинството в Парламента е склонно да запази настоящото национално законодателство относно политиката за хазарта и не иска просто да го замени с практически кодекс, който ще предостави на потребителите много по-малка защита, не означава, че пазарът не трябва да бъде либерализиран. Това просто означава, че либерализацията трябва да се осъществи при собствените условия на държавите-членки. Освен това, ако има желание за запазване на националните монополи, системата трябва да бъде недискриминационна и юридически оправдана.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Гласувах против доклада относно интегритета на онлайн хазарта, тъй като считам, че алтернативното предложение, което бе отхвърлено от Парламента, отразяваше по-адекватно настоящата ситуация в сектора на онлайн хазарта.

Споделям притесненията във връзка с гражданите, които стават жертва на измами, както и тревогите относно пристрастяването към хазарта, но искам да отбележа, че в повечето държави-членки хазартът бива контролиран с цел защита на потребителите от пристрастяване, измами и пране на пари.

Освен измамите и престъпленията, трябва да предотвратим и проблемното практикуване на хазарт, както и практикуването на хазарт от непълнолетни лица. Смятам, че алтернативната резолюция предлагаше по-ефективни решения за справяне с въпросните проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), в писмена форма. (GA) Защитата на потребителите е въпрос от съществена важност за всички държави-членки. Сътрудничеството между държавите-членки е крайно необходимо в тази област, особено по отношение на трансграничните услуги. Докладът относно онлайн хазарта показва, че един прагматичен подход, основан на сътрудничество, може да гарантира, че защитата на потребителите стои в основата на политиките на Европейския съюз.

В доклада се посочва, че най-добрият подход за справяне въпросите, свързани с хазарта в интернет, е да се вземе предвид принципът на субсидиарност в този сектор, както и всяка държава-членка сама да определя правното регулиране. В този контекст, докладът признава, че сътрудничеството и съгласуването на действията между държавите-членки на Европейския съюз е най-добрият начин за предотвратяване на измамите, престъпленията и социалните проблеми.

В основата на доклада е значимостта на спорта и необходимостта от защита на неговия интегритет и почтеност. Социалният принос и културната ценност на спортните прояви трябва да бъдат съхранени и да се гарантира, че спортът няма да бъде опорочен чрез манипулации с цел финансови или други подобни причини. Онлайн хазартът има много почитатели сред гражданите на ЕС. Длъжни сме да гарантираме защитата на тези хора в онлайн пространството.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. (IT) Г-н председател, аз гласувах за доклада на г-жа Schaldemose относно интегритета на онлайн хазарта. Твърдо съм убеден, че в този сектор, който, между другото, представлява сериозен източник на доходи за спортните организации, трябва да има пълна прозрачност, която да защитава обществените и потребителските интереси. В заключение смятам, че за да предотвратим превръщането на онлайн хазарта в обществен проблем, се нуждаем от единно законодателство, а не от съществуването на разнородни регулаторни рамки, действащи в момента.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), в писмена форма.(EN) За съжаление, нямах възможност да взема участие в гласуването на доклада на Christel Schaldemose относно интегритета на онлайн хазарта Бих искал обаче да използвам възможността, за да изразя съгласие с позицията на докладчика, тъй като докладът разглежда някои важни и опасни аспекти, свързани с онлайн хазарта. През 2004 г. делът на онлайн хазарта е бил приблизително 5 % от целия пазар на хазартни услуги в ЕС, като през последните няколко години този дял се увеличи с бързи темпове.

Важно е да разберем, че понастоящем различни незаконни дейности като злоупотреба с кредитни карти, достъп на непълнолетни до хазартни услуги, уреждане на резултати от спортни срещи и пр., са неизбежна част от онлайн хазарта. Също така броят на пристрастените към хазарта най-вероятно ще се увеличи, тъй като за мнозина онлайн хазартът е много удобен.

Въздействието на онлайн хазарта, както правилно отбелязва докладчикът, все още не е проучено в дълбочина. Следователно с цел защита на гражданите е от критична важност всички държави-членки да предприемат интензивни проучвания върху влиянието на онлайн хазарта, а също така и да осъществяват по-ефективен мониторинг и регулиране на пазара на хазартни услуги.

 
  
MPphoto
 
 

  Christel Schaldemose (PSE), в писмена форма.(EN) Докладът Schaldemose относно интегритета на онлайн хазарта набелязва отговорностите на държавите-членки във връзка с регулирането на националните пазари на хазартни услуги по начин, осигуряващ защита на уязвимите потребители, най-вече на децата, както и предотвратяването на престъпления и защитата на спортните събития от рискове като уреждането на резултати.

Членовете на Европейския парламент приеха хазартът да бъде изключен от обхвата на Директивата относно услугите на вътрешния пазар с оглед на специфичния характер на тази дейност, като определено липсва воля за създаването на единно европейско законодателство. По тази причина, членовете на Европейския парламент от Лейбъристката партия категорично застават зад призива, отправен в доклада, към държавите-членки да регулират пазарите на хазартни услуги, гарантирайки защита на потребителите. Докладът недвусмислено заявява, че регулациите трябва да бъдат пропорционални и да не водят до дискриминация, както е заложено в Договорите на ЕС.

В този смисъл членовете на Европейския парламент от Лейбъристката партия считат, че Законът за хазарта на Обединеното кралство е пример за съвместимост между националното законодателство и Договора за ЕО, което цели да гарантира честен и свободен достъп до пазара на хазартни услуги, като същевременно предотвратява престъпленията и защитава децата и уязвимите потребители. Понастоящем редица държави-членки преразглеждат своето законодателство в областта на хазарта с цел гарантиране на съответствие със законодателството на ЕС.

Членовете на Европейския парламент от Лейбъристката партия подчертават, че органите на територията на ЕС са длъжни да продължат да проявяват бдителност и да си сътрудничат срещу рисковете от престъпления, уреждане на резултати от спортни срещи и опасности, застрашаващи младите хора и уязвимите потребители при всички форми на хазарт. Членовете на Европейския парламент от Лейбъристката партия приветстват продължителните усилия от страна на почтените оператори на онлайн хазартни услуги, насочени към действия за гарантиране, че ще се справят с такива проблеми.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), в писмена форма. (NL) Обратно на мнението, което част от присъстващите в залата споделят, ще кажа, че хазартът и спортните залагания се различават от останалите икономически дейности. Съдебната практика на Съда на Европейските общности потвърди, че държавите-членки трябва сами да определят нивото на защита, което е най-подходящо за осигуряване безопасността на собствените им граждани, предпазвайки ги от опасностите, свързани с практикуването на хазарт.

Съгласно приложимата субсидиарност държавите-членки имат правото да извършват контрол и регулиране на своите пазари на хазартни услуги в съответствие с традициите и културата си, с цел защита на потребителите от пристрастяване, измами и пране на пари. Предвид допълнителните рискове, които онлайн хазартът крие, съм убедена, че националното законодателство не може да се замени с паневропейско саморегулиране на сектора на хазартните услуги.

Поради това се присъединявам към позицията на мнозинството от моите колеги от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, които считат, че подходът, основан изцяло на вътрешния пазар на хазартни услуги, е неприложим. Това обяснява и моето решение да подкрепя изцяло доклада Schaldemose.

 
  
  

- Доклад: Maria Petre (A6-0088/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (UEN), в писмена форма. (PL) Г-н председател, аз гласувах за доклада на Maria Petre относно гарантиране на качеството на храните. Искам обаче да споделя своето притеснение от факта, че средностатистическият потребител не е в състояние да направи разлика между понятията „защитени наименования за произход“ (ЗНП) и „защитени географски указания“ (ЗГУ). Считам, че провеждането на информационна кампания в тази област е от изключителна важност.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма. (LT) Необходимо е държавите-членки да насърчават системите за гарантиране на качеството, които са вече широко познати на европейските потребители. Тези системи не бива да се уеднаквяват или да се обединяват в една. За да се гарантират минимални стандарти на Общността за сертифициране на качеството, те трябва да се оценяват и да са признати на европейско равнище. Следователно е необходимо да съществува орган в рамките на Комисията, който да сертифицира и да дава разрешение за ползването на въпросните системи на европейско равнище, както и да гарантира единен и ефективен контрол както на това равнище, така и на национално.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах за доклада, тъй като подкрепям задължителното въвеждане на обозначаване на мястото на производство на изходните продукти чрез етикет с посочване на държавата на произход, което отразява желанието на потребителите да научат повече относно продуктите, които купуват. Подобна система следва да се приложи и по отношение на преработените хранителни продукти, така че да се укаже произходът на основните съставки и суровини, като се уточнява мястото на произход, както и мястото на последното преработване на продукта.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen и Karin Riis-Jørgensen (ALDE), в писмена форма. – (DA) Членовете на Европейския парламент от Датската либерална партия Anne E. Jensen, Karin Riis-Jørgensen и Niels Busk гласуваха за доклада по собствена инициатива на г-жа Petre относно гарантиране на качеството на храните, претегляйки всички предимства и недостатъци и съобразявайки се с факта, че гласуването се отнася за доклада като цяло. Преценихме, че по-голямата част от съдържанието на доклада заслужава нашата подкрепа, макар че документът съдържа и някои постановки, с които не сме напълно съгласни.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), в писмена форма.(EN) С огромно разочарование трябва да призная, че бях принуден да гласувам с „въздържал се“ по този доклад, който следваше да се основава на Зелената книга на Комисията, осигурявайки на земеделските производители в Европа възможност да извлекат максимална пазарна полза от високото качество на продукцията им. Действително, в доклада са засегнати някои важни въпроси като обозначаване на страната на произход, по-нататъшно развитие на пазара на биологични продукти, на който най-качествените продукти в световен мащаб са европейските, и развиване на силните страни на селското стопанство в Европа, което да осигури предимство на нашите земеделски производители на пазара – и аз приветствам тази част от доклада.

За съжаление обаче докладът бе „похитен“ от някои протекционистично настроени елементи в комисията по земеделие и развитие на селските райони, и по-конкретно от онези, които се опитват да намерят оправдание за сериозните нарушения на пазара, свързани с отпуснатите субсидии по Общата селскостопанска политика (ОСП), и чието желание е вносът на продукти от развиващите се страни в ЕС да бъде максимално затруднен.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Позволете ми да поздравя моята колега, г-жа Petre, за отличния доклад.

По отношение на качеството на европейските продукти трябва да бъдат отчетени следните моменти:

1. Прилагането на понятието „квалифициран достъп до пазара” гарантира на европейските потребители, че предлаганите на пазара продукти, без значение дали са вътрешно производство, или са внесени, отговарят на едни и същи стандарти.

2. Разходите, направени от европейските производители, за да гарантират безопасността на хранителните продукти и да изпълнят изискванията по отношение на кръстосаното спазване, които трябва да се покрият от общата селскостопанска политика (ОСП).

3. Насърчаване на пазара на европейски селскостопански продукти и храни със специфичен характер. Както препоръчах и в доклада относно поправката на Регламент (ЕО) №3/2008, делът на финансово участие на Европейския съюз трябва да нарасне. В същото време обаче е необходимо опростяване на административните процедури, засягащи системата за храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ), и осигуряване на по-добра защита на продуктите с географско обозначение или наименование за произход.

Надявам се, че Европейската комисия и държавите-членки ще приложат препоръките, които ще приемем, възможно най-скоро, тъй като в настоящата ситуация, в която европейските граждани са жертви на крайно тежка икономическа рецесия, не можем да си позволим да губим време.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Въпреки добрите си намерения, докладът продължава и дори разширява политиката, която е в основата на проблемите, с които се сблъскват много дребни производители, особено в Португалия. Позовавайки се на това, което наричат „насърчаване на качеството на европейските селскостопански продукти“, те увеличават производствените разходи за тези, които и без това трудно успяват да задържат позициите си в производството. Това е особено вярно за дребните производители, какъвто е случаят с много малки мандри, произвеждащи сирене Serra da Estrela с неоспоримо качество. Неприемливо е производителите да трябва да покриват нови изисквания, за да продължат да произвеждат, без дължимата им финансова компенсация, като в същото време трябва и да поемат разходите по изпълнение на изискванията на „официалния контрол“. Противно на изказаните твърдения, висококачественото производство е изправено пред сериозен риск от изчезване.

Прилагането на хармонизирани производствени и търговски стандарти както към дребните производители, така и към аграрната промишленост, е неприемливо. Прилагането на тези стандарти унищожава многообразието по отношение на производство и култура на страни като Португалия. Важно е да се спре тази тенденция и да се насърчи производството и потреблението на местно равнище. На селското стопанство трябва да се гледа като на деликатна дейност, несъвместима с този модел на търговска либерализация, който е екологично неустойчив и излага здравето на човека на огромни рискове.

 
  
MPphoto
 
 

  Duarte Freitas (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Съгласен съм с доклада, тъй като смятам, че намаляването на бюрокрацията и сложността на системата за стандарти е от жизнено значение. Това ще улесни регулирането и контрола на качеството на селскостопанските продукти.

Резултатът от това опростяване ще бъде намаляване на административните разходи за публичните субекти.

Приветствам също специалното внимание, отделено на етикетите за произход, и призива към Комисията да гарантира, че този въпрос ще бъде включен в дневния ред на Световната търговска организация.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Не можем да не одобрим намеренията зад този доклад: да гарантира качество на европейските хранителни продукти, конкурентоспособност на производителите, проста, но изчерпателна информация за потребителите относно произхода на продуктите, съответствие с етикетите за произход и за качество, по-добро определение за традиционни и биологични продукти, и т.н.

Докладчикът с право отбелязва, че трябва да поставим условието внесените в Европа селскостопански и хранителни продукти да отговарят на същите стандарти, каквито се изискват от европейските производители, което в момента, за съжаление, не е така. Тя също така е напълно права в искането си за прилагане на условен достъп до нашите пазари.

Все още обаче има някои проблеми, които трябва да бъдат решени, включително нелоялната вътре-общностна конкуренция, при която една държава-членка прилага по-стриктни стандарти от предвидените на общностно равнище, главно от съображения за опазване на общественото здраве и околната среда. В такива случаи държавата, независимо дали ви харесва или не, трябва да може да приложи същите правила, за каквито призовавате на равнище СТО.

Друг проблематичен аспект е съгласуваността с опасенията на Парламента в областта на околната среда – трябва да се съсредоточим върху намаляването на вредите за околната среда, породени от транспорта на хранителни стоки (консумиране на сезонни продукти местно производство), а не върху неизбежно несъвършеното приспособяване към световния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin и Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Този доклад, който не е част от никакъв законодателен процес, препоръчва множество скъпо струващи предложения, като например европейска агенция за качество на продуктите и мерки за насърчаване и подпомагане на търговията в селскостопанския сектор. Бихме искали също да изтъкнем, че докладът съдържа формулировки, които могат да доведат до една по-протекционистка политика за селскостопанските продукти от страна на ЕС.

Както обикновено, шведската партия June List отбелязва, че в този случай, за щастие, Европейският парламент няма правомощия за съвместно вземане на решения по отношение на селскостопанската политика на ЕС. В противен случай ЕС би попаднал в капана на протекционизма и големите субсидии за различни групи в областта на селското стопанство.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), в писмена форма. (PL) При гласуването аз подкрепих доклада на Maria Petre относно гарантиране на качеството на храните. Въпросът за хармонизацията и взаимното признаване на стандартите по отношение на храните е много важен за гарантиране на човешкото здраве. Днес все повече хора осъзнават връзката между появата на различни заболявания и качеството на консумираните храни. Само че самото понятие „здравословна храна“ звучи парадоксално. Може ли нещо, което не е здравословно за човека, да бъде определено като „храна“? Качеството на хранителните продукти е от основно значение за безопасността на храните за нашите граждани. Тези продукти трябва да отговарят на ясно формулирани критерии, основаващи се на наличното знание и хигиенните принципи, като тези принципи трябва също да допринесат за опазването на околната среда и спазването на принципите на хуманно отношение към животните, предназначени за клане. Хранителните продукти трябва също така да бъдат правилно пакетирани, транспортирани и съхранявани.

За да гарантираме високо качество на храните, на потребителите трябва да се предостави пълна информация за продуктите, които купуват, техните съставки, евентуални генетични модификации, мястото на производство, условията на съхранение, начина на приготовление и срокът на годност. Докладчикът подкрепя въвеждането на единна европейска служба, която да отговаря за сертифицирането и качеството на храните на равнище Комисия, за да гарантира, че се изпълняват минимални правила за сертифициране. Това би осигурило една единна система за контрол на равнище ЕС и държави-членки. Въз основа на предишна резолюция докладът също така подкрепя въвеждането на специален етикет за качество за европейски продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма.(DE) Световната финансова и хранителна криза означава, че хората спестяват от потребление, а това от своя страна води до увеличение на пазарния дял на магазините с намалени цени. Освен това, ние поддържаме рестриктивни разпоредби за вътрешните си производители на храни и пускаме в действие печати за качество и други подобни схеми. Същевременно внасяме продукти, които не покриват вътрешните стандарти за качество, и чието съответствие с тези стандарти не може да бъде проверено. Това означава, че вътрешните земеделски производители се оказват притиснати до стената, и ние трябва да гарантираме, особено в тази трудна ситуация, че броят на земеделските производители, които са на загуба, няма да нарасне и че няма да изгубим способността си да осигурим самодостатъчност на производството на храни в целия ЕС.

Хората, които са готови да платят за качеството на храната си, могат лесно да изгубят способността си да отсяват кое какво е сред хаоса от печати за качество и символи – не всичко, което е етикетирано като „биологично“, е произведено на вътрешния пазар, и не във всички случаи, в които дадена държава е посочена като страна на произход, всички съставки в действителност идват от тази държава. Играем си на „тука има, тука няма“ и непрекъснато се разкриват скандали с храни и измами при етикетирането. В крайна сметка потребителите трябва да могат да се доверят на етикетите. Тази инициатива изглежда ни води в тази посока и затова аз гласувах в нейна подкрепа.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма.(RO) Докладът, който моята колега Maria Petre ни представи днес, съдържа редица препоръки, които аз уверено подкрепям. Те варират от опростяване на административната процедура за гарантиране на стандартите за качество и намаляване на финансовата тежест за производителите, до подпомагане на традиционните продукти, както и на тези с наименование за произход или географско указание.

В момент, в който сме изправени пред сериозна икономическа криза, наш дълг е да предприемем мерки в подкрепа на европейските земеделски производители и да гарантираме на потребителите достъп до най-добрите продукти на най-благоприятни цени.

Смятам, че трябва да осигурим на потребителите точна информация за произхода на продуктите, за да подпомогнем европейското селско стопанство. Не трябва обаче да бъркаме разпоредбите относно европейския етикет за качество с протекционизъм, целящ да блокира достъпа до общностния пазар. Смятам по-скоро, че целта на въвеждането на този етикет е да насърчи европейските продукти и да увеличи привилегиите, с които те се ползват, в сравнение с продуктите от трети държави, и да осигури по-добра осведоменост на европейските потребители. В същото време една система, която разпознава произхода на продуктите, ще спомогне за уталожване на опасенията от „заразени продукти“.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма.(IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Petre относно гарантиране на качеството на храните и хармонизация на съответните стандарти. Смятам, че въпросът е изключително важен, тъй като качеството на храните оказва все по-силно влияние върху живота на европейските граждани. Наистина, ЕС трябва да настоява всички хранителни продукти да отговарят на неговите производствени стандарти, особено по отношение на здравословността и безопасността. Освен това Съюзът трябва да осигури еднакви условия за местно произведените продукти и продуктите от трети държави. И последно, споделям мнението на докладчика, че по отношение на ЗГУ (защитените географски указания), ЗНП (защитените наименования за произход) и ХТСХ (храните с традиционно специфичен характер) Общността трябва да предостави техническа помощ за прилагането на гореспоменатата система в държавите-членки и свързаната с това оценка на съответните продукти.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), в писмена форма. – (SV) Аз избрах да не подкрепя доклада на г-жа Petre относно насърчаване и увеличаване на етикетирането на храните. Докладът съдържа добри предложения за опростяване на правилата и съкращаване на времето за разглеждане. Те обаче, по мое мнение, са засенчени от протекционистки формулировки за условен достъп до пазара и от желанието за създаване на наднационален орган за качество на продуктите.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма.(EL) Когато храните се произвеждат според критерия за извличане на печалба, а не за задоволяване на масовите изисквания и когато производството и търговията с храни се концентрират в ръцете на все по-малко хора, и се определят от многонационалните производители на храни и картелите (нещо, което е характерно за политиката на ЕС и правителствата на държавите-членки), храните не могат да бъдат нито евтини, нито с високо качество.

Така нареченото завръщане към висококачествените храни няма за цел да повиши приходите на земеделските производители или да отговори на потребностите на гражданите. То има за цел да повиши конкурентоспособността и печалбите на многонационалните производители, да доведе до още по-голяма експлоатация на селската работна ръка и до още по-голямо концентриране на собствеността върху земите и контрола върху производството.

Въвеждането и отглеждането на генетично модифицирани продукти и поредицата скандали с храни показват, че качеството и безопасността на храните в ЕС са подчинени на интересите на големите предприятия.

Класифицирането на храните въз основа на качеството представлява „хранително“ класово разделение на пазарния принцип – първокачествени храни за тези с високи приходи, и второкачествени храни за семействата от работническата класа.

Дребните и средните земеделски производители имат интерес да се противопоставят на Общата селскостопанска политика (ОСП) и на ЕС, и на това, че биват продавани на големите предприятия, както и да се присъединят към Гръцката комунистическа партия и Работническото движение, работниците и самостоятелно заетите в социалния съюз, за да се сложи край на господството и властта на монополите.

 
  
  

- Доклад: Jonathan Evans (A6-011/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма.(LT) Модернизирането на политиката в областта на конкуренцията е изключително важен фактор за изготвянето на новата структура на сигурност и изпълняването на политиката на ЕС в областта на конкуренцията. Съществени елементи в този процес са сътрудничеството между националните институции в областта на конкуренцията и координацията в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК). Европейският парламент изрази сериозно безпокойство, че в отсъствието на ефективна ЕМК осъвременяването на политиката реално би се ограничило до повторно национализиране на политиката в областта на конкуренцията и очевидно би компрометирало идеята за гарантиране на единна политика в областта на конкуренцията в рамките на ЕС. Въз основа на критериите за гъвкавост и прагматизъм, докладите от 2006 г. и 2007 г. дават положителна оценка на ефективността и развитието на работата на ЕМК. Приветстват се също усилията за финансиране на обучението и съдебното сътрудничество между националните съдии за тълкуване на конкурентното право на ЕС и гарантиране на прилагането му.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Докладът изтъква важността на принципа на свободна търговия и лоялна конкуренция, и потвърждава значимостта на подписаното в Договора от Рим. Трябва да осигурим ефективни антитръстови мерки, за да сме защитени от рестриктивни търговски злоупотреби.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Гласувахме против доклада, тъй като не беше прието дори предложението относно опасенията за злоупотреби с доминираща позиция на пазара от страна на големите предприятия и особено по отношение на големите вериги супермаркети. Те злоупотребяват със своята покупателна сила, за да смъкнат цените, плащани на доставчиците в Европейския съюз и в трети страни.

Не бе показана и необходимата решимост да се разследва въздействието, което концентрацията в сектора на супермаркетите оказва върху малките предприятия, доставчиците, работниците и потребителите. По-конкретно, не бе дадена оценка на злоупотребите с покупателна сила, които могат да възникнат в резултат на подобна концентрация.

Приетата резолюция продължава модела на намеса в защита на конкуренцията и срещу обществените услуги. Тя върви по стъпките на небезизвестната „Директива Болкещайн“, изтъквайки необходимостта от съобразяване с правилата на вътрешния пазар. Също така, за съжаление, дори когато говори за кризата и трудностите, пред които са изправени икономиките, тя настоява Комисията да проявява бдителност за това конкуренцията да не се поставя под въпрос. С други думи, решението на кризата, предизвикана от неолибералния капитализъм, е малко или много същото. Това е недопустимо.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма.(IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на докладите на г-н Evans относно политиката в областта на конкуренцията за 2006 и 2007 г. През последните години е постигнат огромен напредък в областта на конкуренцията. Наистина, ако разгледаме контрола на сливанията между предприятия и държавните помощи (проблем, който доби първостепенно значение след финансовата и икономическата криза на пазарите), Комисията е свършила огромно количество работа. Затова споделям мнението на докладчика, че е необходимо осъвременяване на законовата и институционалната рамка в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма.(EN) Предвид състоянието на икономическата криза, която е обхванала Европейския съюз и има световно измерение, за Парламента бе важно да постигне съгласие. Този доклад най-после намери начин да постигне такова съгласие помежду ни в комисията по икономически и парични въпроси. Очевидно опасенията във връзка с държавната намеса са най-големи, но предвид естеството на щетите, които нанася пониженото потребление и свиващата се производствена база, е необходимо подпомагане на равнище на държавни разходи.

 
  
  

- Доклад: Edit Herczog (A6-0074/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (UEN), в писмена форма.(EN) Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика, тъй като възлизат на 98 % от всички европейски предприятия и осигуряват трудова заетост на до 60 % от работниците в ЕС. Европейската комисия трябва да бъде приветствана за досегашните си инициативи и продължаващата й работа за премахване на бюрокрацията за малките предприятия. Докладът на г-жа Herczog признава свършената от Комисията работа и призовава за по-нататъшни стъпки в тази посока.

Макар и със сигурност да подкрепям много от съдържащите се в доклада забележки относно законодателния акт за малкия бизнес, бях много разочарован от факта, че изготвеният от комисията по промишленост, изследвания и енергетика доклад съдържа параграф, който призовава за обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Надявах се на този етап да бъде признато, че предложението за обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) е лошо замислено и неблагоразумно. Тъй като този въпрос е от изключително значение за Ирландия, особено в този труден икономически период, аз трябваше да гласувам против предложението. Този вот няма да повлияе неблагоприятно върху достойната за похвала работа, свършена за малките предприятия, а цели да отправи ясното послание, че трябва да се противопоставяме на непродуктивни, трудни за осъществяване и недомислени предложения, които няма да са от полза за европейската икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten, Nigel Farage и Jeffrey Titford (IND/DEM), в писмена форма.(EN) Актът предлага различни мерки, някои от които могат да са от полза за малките предприятия, но като цяло ще доведат до засилване на контрола от страна на ЕС, размесване на населението, феминистки политики и проникване на длъжностни лица на ЕС в предприятията с цел „професионален опит“. Заради тези елементи Партията за независимост на Обединеното кралство не може да подкрепи това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), в писмена форма.(LT) Световната финансова криза и бавният икономически растеж оказват негативно влияние върху нивото на развитие на предприемачеството. Затова приветстваме следните мерки, включени в акта за малкия бизнес, чието прилагане ще бъде най-ефективно за икономическия растеж: да се създадат възможно най-благоприятни условия за получаване на финансиране от страна на МСП; да се опростят условията за прехвърляне на предприятия; да се предостави възможност на честни предприемачи, които са претъпели фалит, да започнат бизнес за втори път. Инициативата за създаване на възможно най-благоприятни условия за получаване на финансиране от страна на МСП (рисков капитал, микрокредитиране и т.н.) е от изключително значение.

Заради покачващите се цени на енергията и суровините МСП стават все по-уязвими. Ето защо прилагането на акта за малкия бизнес засилва аспекта на конкурентоспособност. Единствено сложни мерки, например насърчаване на по-високи стандарти за производствените процеси и екологични стандарти за продуктите в ЕС, и популяризирането на тези стандарти в цял свят, както и засилването на надзора върху пазара на ЕС, могат да допринесат за справяне с общите световни предизвикателства като изменението на климата и намаляването на резервите от изкопаемите горива.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Всяка инициатива, която подкрепя МСП или подобрява условията им, следва да бъде приветствана и този доклад разполага с множество силни аргументи, които ще бъдат от голяма полза за МСП в Европа. Трябва да оползотворим големите преимущества от настоящия напредък и да гарантираме, че това ще включва създаването на по-добра оперативна икономическа среда за МСП, в това число установяването на по-ефективна регулаторна култура в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), в писмена форма.(EN) Актът предлага различни мерки, някои от които могат да са от полза за малките предприятия, но като цяло ще доведат до засилване на контрола от страна на ЕС, размесване на населението, феминистки политики и проникване на длъжностни лица на ЕС в предприятията с цел „професионален опит“. Заради тези елементи Партията за независимост на Обединеното кралство не може да подкрепи това предложение.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Въпреки че 99 % от предприятията в ЕС са МСП (23 милиона) – и са отговорни за създаването на 80 % от новите работни места в ЕС през последните години – мнозинството от правилата са насочени към 41 000 големи европейски дружества. Това очевидно засилва неравенствата от гледна точка на конкурентоспособността.

Сега е моментът да сложим край на тази тенденция и да поемем ангажимент към секторите на икономиката, които реално произвеждат благата, чрез политика на базата на възнаграждението според заслугите. Това би поставило европейските МСП на равна нога с МСП в останалата част на света.

Освен това заради гъвкавия си характер МСП са дружества, свикнали да бъдат в първите редици на новаторите в своите области, което превръща акта за малкия бизнес във важна крачка напред в осъществяването на Лисабонската стратегия.

Затова членовете, представляващи Португалската социал-демократическа партия (PSD), подкрепят този доклад, който всъщност е в съзвучие с мерките, предложени в Португалия от лидера на PSD д-р Manuela Ferreira Leite.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Предложението на Комисията за законодателен акт за малкия бизнес е част от съобщение, съдържащо законодателни предложения, ръководни принципи и мерки в помощ на МСП в Европа. Приветствам формулирането на десет ръководни принципа, които са съсредоточени върху потребностите и изискванията на МСП, и целта да им се помогне да реализират пълния си пазарен потенциал.

Похвални са законови разпоредби, които напълно отчитат потребностите и изискванията на тези, за които са предназначени, както и приспособяването на механизмите за провеждане на публичната политика към нуждите на МСП. От жизненоважно значение е въвеждането на средства, които да позволят сегашната криза да се използва, за да се потърси отговор на екологичната криза чрез повишаване на ефективността с помощта на цялостни системи за екологично управление. Като докладчик по схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (EU-ETS), осъзнавам – както, надявам се, осъзнаваме всички ние – необходимостта да действаме, при това бързо, за да намерим решение на това предизвикателство.

Макар и да съм съгласна с голяма част от доклада, съм обезпокоена от предложенията за консолидирана корпоративна данъчна основа и съответно гласувах „против“.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Въпреки големите думи и очевидно добрите намерения да се защитят МСП, докладът има други цели, а именно: да насърчи свободната конкуренция и вътрешния пазар или, с други думи, да подпомогне големите икономически и финансови групи; да поиска либерализиране на услугите, включително на публичните услуги; и също така, зад маската на псевдопомощ за малките и средни предприятия, да засили експлоатацията на работниците.

На практика, в името на 91,5 % от предприятията в Европейския съюз, които са осигурили трудова заетост на по-малко от 10 работници през 2003 г., се настоява за по-добри условия, за да се унищожат жизненоважни публични услуги, да се либерализира пазарът на труда и да се поставят под въпрос социалните и трудовите права. Това е неолиберализъм в най-явна форма.

Затова ние гласувахме против доклада: в защита на реалните мерки в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, и в защита на други политики, които съхраняват тяхната роля и значителния им принос в производството в промишления, селскостопанския и риболовния сектор, както и на заетостта, която не е лишена от права, търговията и посрещането на основните нужди на обществеността.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, ние одобрихме този доклад, който излага, под формата на желания, които без съмнение ще останат изпълнени за известно време, начините и средствата за улесняване на дейността на малките предприятия в Европейския съюз.

Искам обаче да направя някои забележки.

Всепризнато дискретният призив за един вид положителна дискриминация в полза на МСП, цитирам, „които са собственост на по-слабо представени етнически малцинства“, е безсмислен, непонятен и изцяло идеологически.

Достъпът на МСП, и по-конкретно на местните МСП, до договори за обществени поръчки, който докладчикът възнамерява да насърчи допълнително, се възпрепятства от текстовете, приети от Парламента преди 15 години, въпреки предупрежденията, че ще имат неблагоприятно въздействие. Тези текстове ефективно насърчават достъпа до договори за обществени поръчки на големите дружества, и особено чуждестранните, които разполагаха с информация, и с административни и правни ресурси да кандидатстват за такива договори, докато МСП нямаха подобни ресурси.

За МСП е изключително сложно да получат достъп до наличните национални и европейски помощи заради изискванията на самото европейско законодателство.

Накратко, за пореден път оставам с впечатлението, че трябва да приемаме европейски текстове, за да търсим решения на предвидими проблеми, създадени от други европейски текстове.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), в писмена форма.(FR) Аз гласувах в подкрепа на доклада Herczog относно създаването на законодателен акт за малкия бизнес.

Нашите МСП са първите жертви на настоящата икономическа и финансова криза, след като банките ограничиха достъпа им до кредити и затова моторът, който задвижва техния растеж, трябва спешно да бъде задействан наново. Въвеждането на европейски законодателен акт за малкия бизнес ще направи възможно засилването на конкурентоспособността на МСП, за да можем най-накрая да превърнем думите си в дела. Европейският парламент изпрати ясен сигнал до Съвета и Европейската комисия, за да гарантира, че законодателният акт за малкия бизнес наистина ще бъде приложен, и по-конкретно „приоритетът за МСП“, за да може тези нови мерки да бъдат разбрани и приложени от всички такива предприятия, в частност с включването на следните действия: избягване на излишни тежести, насърчаване на появата на иновативни средни предприятия, които не отговарят на определението за МСП на Общността (250 служители), и улесняване на процедурата за предоставяне на достъп на МСП до финансиране и договори за обществени поръчки, с цел да се увеличи техният потенциал за растеж.

Въпреки това съжаление буди фактът, че този план за действие не е правно обвързващ инструмент.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), в писмена форма. (PL) Гласувах в подкрепа на доклада на Edit Herczog относно законодателен акт за малкия бизнес, тъй като го смятам за важно законодателство, което засяга най-малките елементи на икономиката, които в момента осигуряват близо 100 милиона работни места в ЕС. Те представляват почти 99 % от всички предприятия в ЕС. В този контекст и тъй като има риск сегашната криза да доведе до сериозни икономически сътресения, трябва да приложим законови разпоредби на равнище на ЕС, които да помогнат на тези предприятия да функционират. По-конкретно, те трябва да обхванат въпроси като прехвърляне на собствеността на предприятия (особено в случай на заболяване или пенсиониране на собственика) и хармонизирани срокове за плащане по транзакции (за да се избегнат „кредитни кризи“).

Документът също така подчертава важността на иновациите, научните изследвания, патентите и изобретенията, както и защитата на интелектуалната собственост и електронната търговия. На МСП следва да бъде осигурен достъп до източници на финансиране, включително европейски фондове и кредити. Отделен, но не по-малко важен въпрос е намаляването на бюрокрацията, която спъва много МСП. Заслужава си да се споменат и десетте принципа за ръководене на политиката спрямо малките предприятия, както на равнище на ЕС, така и на равнище на държави-членки. Смятам също, че е жизнено важно да се изтъкне необходимостта от подпомагане и насърчаване на дейността на МСП на трансгранично равнище на вътрешния пазар.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), в писмена форма.(FR) Съобщението на Комисията относно законодателен акт за малкия бизнес е от особено значение при сегашните обстоятелства, тъй като излага основните принципи, които следва да лежат в основата на разработването и прилагането на политиките както на равнище ЕС, така и на национално равнище, за да се създадат равни условия за МСП, които развиват дейност в Европа. На едно по-оперативно равнище, то включва също пакет от над 50 отделни мерки, включително четири законодателни предложения, които привеждат в действие тези принципи. Подкрепата за МСП трябва да бъде първостепенен приоритет, особено в този период на сериозна икономическа криза. Инвестициите на МСП са един от ключовите фактори за така чаканото възстановяване.

Предвид факта, че много от тези действия са в правомощията на държавите-членки, трябва да намерим начини да ангажираме държавите-членки и структурите на Общността, за да гарантираме, че МСП могат да спечелят добавена стойност от засягащите ги мерки. Някои изменения, които бяха внесени от моята група, целят да направят принципа „Мисли първо за малките!“ важна част от бъдещото законодателство. Подкрепям също идеята за заделянето на отделен бюджетен ред за МСП...

(Обяснението на вот се прекъсва съгласно член 163 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Параграф 68 от доклада споменава обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО), като посочва, че следва да има обща основа за данъчно облагане на фирмите. Това е нещо, което не мога да подкрепя и не подкрепям. Данъчното облагане е от компетенциите на държавите-членки, а не на ЕС и всяко позоваване на ОККДО неизбежно поражда опасения за корпоративни данъчни ставки на ЕС – нещо, което аз не мога да подкрепя.

Затова отхвърлих първата част от параграфа и тъй като залата гласува като цяло в подкрепа на този параграф, при окончателното гласуване гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Ако малките и средни предприятия (МСП) за пръв път бъдат поставени в основата на европейското законодателство, това не би било повод за празнуване. По-скоро би било трагедия. Без съмнение, 2009 ще бъде съдбовна година, през която ще се реши оцеляването на хиляди МСП. Ако големите дружества се огънат, това неизбежно ще повлече и малките.

Широко обсъжданата кредитна криза добива застрашителни размери при всички случаи по отношение на свиването на обема на кредитите. Необходимо е да се гарантира, че споразумението от Базел II няма да доведе до окончателно пресъхване на паричния поток към МСП. Ако наистина искаме да намалим бюрокрацията, спечеленото от опростяването на процедурата – доколкото това може да има някакво забележимо въздействие върху едно предприятие – не трябва отново да бъде загубено заради нови препятствия другаде. Ако не друго, тръжните процедури и обществените поръчки трябва също да бъдат направени по-достъпни за МПС, за да се даде шанс на тези дружества. Гласувах в подкрепа на законодателния акт за малкия бизнес с надеждата, че този път той ще се окаже нещо повече от лист хартия с изредени цели и наистина ще бъде приложен.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма.(IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Herczog относно законодателен акт за малкия бизнес. Очевидно е колко важни са МСП в рамките на Европейския съюз и затова смятам да подкрепя изчерпателния труд на г-жа Herczog. Политиката, публичната намеса и социалната среда трябва да отговорят на реалните потребности на малките предприятия, които наистина са гръбнакът на Европейския съюз. Затова съм съгласен с доклада, особено по отношение на законодателните предложения за групово освобождаване на МСП по отношение на държавните помощи.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), в писмена форма. – (PT) Добре известно е, че малките и средните предприятия осигуряват над 90 % от работните места в Европа, но поради настоящата криза много от тези работници вече са, или скоро ще бъдат безработни.

Предлаганото от Комисията облекчаване на процедурите за Структурните фондове трябва да се приветства като положителен знак.

Свързаната с кризата глобализация промени много от обстоятелствата, обосноваващи в миналото вземането на решения на европейско ниво, които тогава се считаха за правилни.

Като имам предвид това съм убеден, че например някои аспекти на регионалната политика и политиката на сближаване трябва да бъдат преразгледани.

Необходимо е също да разгледаме финансовите условия, в които работят сега малките и средните предприятия. Те са с решаващо значение, особено когато предприятията трябва да изплащат заеми по време на икономическа стагнация.

Ето защо подкрепям доклада, тъй като точно в такива моменти трябва да се грижим за малките и средните предприятия и техния принос за иновациите, икономическото развитие и трудовата заетост.

По тези причини на европейско равнище трябва да се провежда политика на защита от цикличните кризи. Това налага да се предприемат много по-решителни стъпки за създаване на истинска европейска макроикономическа политика, каквато все още не съществува.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма.(EN) Подкрепям доклада и с удовлетворение гласувах за него, с някои малки изключения. Не мога да се съглася с общата консолидирана основа за данъчно облагане на фирмите, тъй като няма споразумение за това. Също и по въпроса за неустойките при неспазване на срока за плащане предпочитам Директивата относно забавянето на плащанията, за да се избягнат объркванията.

Като се има предвид, че малките и средните предприятия са най-значимият фактор за икономически растеж, предложението спомага за укрепване на условията за такова развитие. Югоизточната част на Англия следва да извлече полза от този подход.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), в писмена форма.(RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент относно законодателен акт за малкия бизнес („Small Business Act“) в Европа, тъй като той е много важен за създаване на по-добра среда, подкрепяща иновациите от малките и средните предприятия, по-специално чрез осигуряване на пътища за подобряване на защитата на интелектуалната собственост и за по-ефективна борба с фалшифицирането и измамите в Европейския съюз.

Финансовите институции, Комисията и държавите-членки трябва да полагат съвместни усилия, за да се осигури достъп за малките и средните предприятия до финансиране и да им се предостави възможност да консолидират капитала си, като реинвестират печалбите в дружеството. Гласувах в подкрепа на изменението, призоваващо към незабавни действия за отмяна на изискванията за плащане на такси от малките и средните предприятия, преди те да са започнали да развиват дейността си, за да им се осигури възможност за натрупване на собствени ресурси. Призовах Европейската инвестиционна банка да изработи нови видове финансови инструменти и конкретни нови решения за справяне с пречките, които допълнителната гаранция поставя пред достъпа до кредитиране. Отчитайки настоящата икономическа криза, също така призовах държавите-членки да стимулират банките да гарантират за малките и средните предприятия достъп до кредити при разумни условия.

 
Правна информация - Политика за поверителност