Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2005/0236(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0069/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0112

Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

12. Стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) - Общи правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) - Държавен пристанищен контрол (преработена версия) - Система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация - Разследване на произшествия в областта на морския транспорт - Отговорност на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия - Застраховка на корабособствениците за морски искове - Спазване на изискванията от държавата на знамето (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване относно:

- доклада (A6-0097/2009) на Luis de Grandes Pascual, от името на делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (преработена версия) (PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)),

- доклада (A6-0098/2009) на Luis de Grandes Pascual, от името на делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби (преработена версия) (PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)),

- доклада (A6-0099/2009) на Dominique Vlasto, от името на делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол (преработена версия) (PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)),

- доклада (A6-0100/2009) на Dirk Sterckx, от името на делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)),

- доклада (A6-0101/2009) на Jaromír Kohlíček, от името на делегацията на Европейския парламент в Помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от Помирителния комитет, на директива на Европейския парламент и на Съвета за определянето на основните принципи при разследването на произшествия в областта на морския транспорт и за изменение на директива 1999/35/ЕО и директива 2002/59/ЕО (PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)),

- доклада (A6-0102/2009) на Paolo Costa, от името на делегацията на Европейския парламент в помирителния комитет, относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)),

- препоръката за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно застраховката на корабособствениците за морски искове (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)) (докладчик: Gilles Savary) (A6-0072/2009) и

- препоръката за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед на приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно спазването на изискванията от държавата на знамето (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)) (докладчик: Emanuel Jardim Fernandes) (A6-0069/2009).

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, докладчик.(ES) Г-н председател, г-н Таяни, госпожи и господа, днес, с приемането на пакета Ерика III приключваме едно начинание, започнато преди повече от три години. В момента аз определено изпитвам удовлетворение и съм сигурен, че всички, които изминаха този път с мен се чувстват по същия начин. Сега ние откриваме нова страница в историята на Европа, като повишаваме безопасността по нашите морета.

Целта на пакета Ерика III е да предпазва нашите морета и, както добре знаете, началото му е свързано с опасните нефтени петна от корабите Ерика и Престиж, които причиниха тежки щети по южното европейско крайбрежие.

Ние си взехме поука от миналото и вече разбираме, че трябва да действаме незабавно за предотвратяване на други подобни произшествия. Европа не трябва да подценява стратегическото значение на морския транспорт за нейната икономика: 90 % от външнотърговския обмен на Европейския съюз, както и 40 % от търговията в рамките на Общността се извършват по море.

Това оправдава всички усилия, положени в течение на няколко десетилетия от ЕС за изграждане на законовата база за морския транспорт.

Както споменах, пътят към тази цел съвсем не беше застлан с рози, защото въпреки обединяващата ни обща цел първоначалното скъперническо отношение на Съвета затрудни пътуването. Същевременно, за да сме честни, трябва да отбележим твърдата политическа воля на френското председателство да намери решение на този важен въпрос.

Едва ли е необходимо да подчертавам решаващата роля на заместник-председателя г-н Таяни, който приложи последния тласък за постигане на консенсус. Накрая, но не по значение, бих искал да изтъкна решителността на всички в тази зала, които поддържаха интересите на Европа и защитаваха гражданите, които представляваме.

Връщайки се към същината на въпроса, бих искал да коментирам накратко всяко от предложенията, които са включени в пакета. Още сега мога да кажа, че повечето ми тревоги вече се разсеяха.

Госпожи и господа, по време на преговорите силно ме безпокоеше един проблем, който засяга един съществен аспект на пакета. Това е независимостта на структурите и органите, чиято задача е да изберат най-доброто възможно решение за възможно най-кратко време. По-конкретно, имам предвид независимите органи, които трябва да се създадат за решаване на въпрос, който винаги е бил много труден: дали бедстващ кораб да бъде допуснат в място за убежище. Госпожи и господа, аз подкрепям приетото окончателно решение на този проблем. Всяка държава-членка ще създаде свой независим орган, който ще разполага с необходимите ресурси и пълномощия да взема най-доброто възможно решение за възможно най-кратко време. Този орган ще взема окончателното решение дали да допусне кораба в убежището, или да го отпрати, само след извършване на подробен анализ на всички рискове.

Във връзка с това трябва да благодаря на г-н Sterckx за неговата упоритост при изпълнението на тази трудна задача. Удовлетворен съм и от напредъка относно инструментите за следене на движението на корабите, които са жизнено важни за намаляване на броя на опасните ситуации. По отношение на доклада на г-жа Vlasto, която поздравявам за отличната работа, бих искал да отбележа съществените подобрения, които ще бъдат въведени в сега прилагания режим за проверка на корабите в пристанищата на Общността, чиято ефективност ще се повиши чрез използване на рискови профили. Бих искал да благодаря и на г-н Kohlíček за готовността му да обсъжда проблемите и за добрата му работа.

Друг въпрос, на който бих искал да се спра, е амбициозното предложение относно правата на пътниците, които до сега не бяха уредени със законодателството на Общността. Този напредък дължим на усилията на г-н Costa, продължили до последната възможна секунда.

По отношение на докладите на г-н Savary и г-н Fernandes съм удовлетворен, че Съветът най-после реши да се откаже от обструктивната си позиция, която не водеше до нищо полезно. Тази промяна ни позволи да постигнем решение, макар и минимално. Във всеки случай мога да кажа, че съм доволен, тъй като пакетът сега е в завършен вид.

Накрая ще кажа няколко думи и за моя доклад. След като Съветът го проучи, той беше разделен на два отделни правни инструмента.

Основните моменти в моя доклад са следните: с настоящото четвърто изменение на законодателството на Общността, което урежда дейността на проверяващите органи, успяхме да укрепим механизмите за наблюдение, като създадохме независим комитет за оценка с постоянни правомощия и способен да действа по своя инициатива.

Успяхме, също така, да установим по-справедлива и по-гъвкава система от санкции, която е и по-ефективна от старата ни система, тъй като наказва тези, които нарушават правилата, но наказанието съответства на тежестта на извършеното нарушение и на финансовите средства на организацията.

В заключение считам, че успяхме да постигнем напредък и по най-сложния въпрос за признаването на класификационните сертификати, като определихме условията, при които признатите организации ще трябва да се признават взаимно, но без да застрашаваме безопасността по море и прилагайки най-строги правила, за да съхраним високото ниво, характеризиращо нашето европейско морско стопанство.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto, докладчик.(FR) Г-н председател, Европейската комисия публикува предложенията си за пакета Ерика III на 23 ноември 2005 г.; надявам се ще ми разрешите тук да отдам дължимото на члена на ЕК, който тогава отговаряше за транспорта, г-н Жак Баро, защото той работи много амбициозно по този нов пакет и за повишаване на безопасността по море в Европа.

Пакетът Ерика III е заключителният щрих на цялата законодателна дейност, продължила 10 години след трагичното крушение на кораба Ерика край бреговете на Бретан. Той позволява на Европейския съюз да запуши някои сериозни законодателни пробойни и да стане международен еталон в областта на морската безопасност.

След тези морски злополуки разгневените граждани на Европа имаха правото да очакват твърда и мощна реакция на политиците за прекратяване на безотговорните действия.

Амбицията ни беше да създадем зона на отговорност, в която всеки участник в морския транспорт да поема своя справедлив дял от отговорността за решенията и действията си и, когато се налага, за своите грешки и заблуждения.

Поради това пакетът Ерика III обхваща няколко аспекта на морския транспорт, като отделните предложения удачно се допълват – това е цялостен подход, който ни накара да гледаме на всеки от нашите доклади като на съставна част от неделимо цяло.

Днес, когато в тази зала трябва да изкажем мнението си за резултата от помирителната процедура, който ще отбележи края на този дълъг процес – работа, продължила повече от три години – ние, докладчиците, сме удовлетворени от съвместния подход, който ни позволи да постигнем, според мен, много задоволителен резултат.

Искам да благодаря на моите колеги-докладчици, които поставиха общите интереси преди своите и така направиха възможно да постигнем заедно добър резултат, какъвто никой от нас не би постигнал самостоятелно.

По отношение на моя доклад, Парламентът постигна каквото желаеше по почти всички важни въпроси, първо, защото корабите ще се проверяват не само в пристанищата, а и на котвените стоянки, както предлагахме. Това е много важно, защото означава, че корабите няма да могат да посещават места, за които знаят, че е възможно да избягнат проверките.

Второ, успяхме да заложим много строг режим за провеждане на проверките: държавите-членки ще могат да си сътрудничат при планиране на проверките в следващите посещавани пристанища, без да се накърнява проверката на корабите, представляващи голям риск, а интервалът между последователните проверки на такива кораби няма да е по-дълъг от шест месеца.

Най-голямо удовлетворение от преговорите ни със Съвета обаче носи фактът, че повтарящото се лошо поведение ще се наказва. Проверките в нашите пристанища могат да доведат до мерки за временен отказ на достъп и възбрана за плаване в наши води, а евентуално и до постоянна възбрана, с други думи категорична забрана за влизане в европейски пристанища и котвени стоянки. Тази мярка е насочена срещу старите и негодни кораби.

За целта ще се установи граница на допустимост – праг на неприемливост, който няма да може да се нарушава, защото корабите, за които е издадена категорична забрана за достъп до нашите пристанища и котвени стоянки ще се означават като стари и негодни и това ще има възпиращо въздействие.

По този въпрос постигнахме съгласие със Съвета по време на помирителната процедура, ето защо заседанието на помирителния комитет на 8 декември беше много конструктивно. Искам да благодаря на френското председателство на Съвета и на г-н Dominique Bussereau, защото съм убедена, че именно личната ангажираност и работата, извършена от екипите на председателството ни позволиха днес да представим един много добър резултат. Приканвам Парламента да го одобри без всякакви резерви.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, докладчик.(NL) Г-н председател, г-н член на ЕК, днес приключваме задача, с която се захванахме преди 10 години; все още ясно си спомням възмущението, което предизвика произшествието с кораба Ерика през месец декември 1999 г.: бързината, с която членът на Комисията г-н de Palacio тогава представи предложенията, съдействието от страна на Съвета, който под натиска на общественото мнение донякъде спомогна изготвянето на първите два законодателни пакета да стане до месец юни 2002 г., включително, между другото, и моя доклад за контрола и европейската политика за контролиране на корабите и за местата за убежище.

Спомням си ясно и възмущението, което ни обзе при произшествието с кораба Престиж през ноември 2002 г. – по съвпадение тогава ние също провеждахме месечна сесия тук, в Страсбург. Тогава недоумявахме каква беше ползата от всички мерки, които бяхме приели, щом нещата можеха да са толкова зле при практическото им приложение. Тогава ние, като Парламент, изпълнихме ролята си.

Бих искал да припомня на присъстващите в залата един доклад на временната комисия по подобряване на безопасността по море, председателствана от г-н Jarzembowski, в който ние ясно заявихме, че въпреки наличието на законови рамки както на европейско, така и на международно ниво, наше задължение все пак е да осигурим практическото приложение и точното изпълнение на тези правила от хората на борда на корабите, в пристанищата и другаде, за да осигурим възможно най-безопасните условия за корабоплаване.

Практическото приложение на тези правила на места все още не беше добро и Комисията тогава отговори на отправените към нея въпроси в Европейския парламент със седем предложения от г-н Баро. Считам, че те успешно се съчетаваха в едно цяло и бих искал да благодаря на члена на Комисията г-н Таяни, който ги доразви. Според мен всички те образуват един сполучлив пакет. Съществуващите правила се усъвършенстват и допълват от два доклада – един на г-н Savary и един на г-н Fernandes. Така осигуряваме един балансиран пакет.

Бих искал да отбележа няколко неща за моя доклад относно контрола на движението на корабите. Съществува мрежа, наречена SafeSeaNet, която осигурява възможност за обмен на данни и позволява на държавите-членки да разговарят помежду си и да обменят информация. Всички кораби трябва да са оборудвани с AIS, автоматизирана система, която предава информация за кораби, когато те навлизат в европейски води и ни позволява да локализираме и ограничим рисковете. Системата е полезна и за рибарските кораби, тъй като повишава тяхната безопасност. Ние отново настояваме – смятам, че това е важно – при произшествие отношението към членовете на екипажа на кораба да бъде справедливо, а не погрешно да се считат за престъпници.

Ние също така затегнахме правилата за отношението към бедстващите кораби. Знаехме отпреди, че са нужни планове, но сега вече е нужен и специален орган, който не само ще участва в съставянето на плановете, но и ще се грижи те да се изпълняват. Органът трябва да притежава експертен опит и знания, да има право да взема независими решения и да е постоянно действащ. В случай на произшествие той трябва да е на разположение, а не да се налага да се създава набързо. Г-н член на ЕК, ние все още очакваме схемата за обезщетяване при нанасяне на щети на пристанищата, предоставили убежище, но аз разчитам, че ще ни представите предложение по този въпрос в подходящо време.

Ние вече десет години работим по този проблем. Този път – без напрежението, предизвикано от тежко произшествие. Искам да благодаря и на словенското, и на френското председателство, както г-жа Vlasto вече направи. Смятам, че без тях не би било възможно никакво решение, но бих желал също да подчертая, че Парламентът беше много упорит и единодушен при прокарване на позициите си по много въпроси.

Поради това искам да благодаря на всички колеги, които участваха в работата, на докладчиците в сянка, на докладчиците и на всички други. Днес си спомняме и за един човек, който вече не е между нас, но изигра огромна роля за изготвянето на пакета – това е г-н Piecyk. Бих искал посмъртно да му изкажа най-сърдечно своята благодарност.

Госпожи и господа, ние не можем да приемем директива, която забранява произшествията или декларира, че в морето вече няма да има бури, но аз считам, че всичко, което политиците могат да направят за повишаване на безопасността по море, вече се прави.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, докладчик. (CS) Госпожи и господа, морските бедствия могат да са най-пагубните единични събития в областта на транспорта. От древни времена морският транспорт е свързан с много поверия и традиции. До неотдавна той се управляваше по различни нормативни рамки. Постепенно Международната морска организация въведе по-ясни правила, основаващи се, между другото, и на обичайното право. Въвеждането на правилата само по себе си въобще не слага край на проблема. Те са предназначени да осигурят безопасно транспортиране както на стоки, така и на пътници и определят, inter alia, техническите изисквания към корабите и инфраструктурата, а също и правилата за навигация. Други нормативни документи – част от въпросите, разисквани напоследък в Европейския парламент – уеднаквяват минималните изисквания за квалификацията на екипажите. Трети се опитват да елиминират вероятността за морски произшествия. Но въпреки всички технически мерки е възможно да се случват произшествия от голям мащаб. До катастрофата с танкера Престиж държавите от Европейския съюз не осъзнаваха необходимостта от подробно унифициране на техническите разследвания на произшествията в областта на морския транспорт. Неспособността да се разследва произшествието с Престиж или да се определят точно причините за него доказаха необходимостта от уеднаквяване на методите за разследване. Това включва определянето на фиксирани срокове за започване и приключване на разследванията и структурата на окончателните доклади. Очевидно, във връзка с това е уместно също да се създадат обективни комисии за провеждане на разследванията. Беше необходимо отделните раздели на Директивата да се свържат с изискванията на Международната морска организация и с другите документи от третия морски пакет и едновременно с това да се използват разпоредбите на други задължителни документи, действащи в Европейския съюз например в областта на поверителността на личните данни.

Смятам, че помирителната процедура ще достигне до много добро решение на всички открити въпроси, включително точно формулиране на изискванията за добро отношение към екипажите на участващите в произшествията кораби. Използваното тук решение е подобно на съответната част от директивата на г-н Sterckx, т.е. система на Европейския съюз за информация и контролиране на действащите кораби, която моят колега вече спомена накратко. В заключение, бих искал да благодаря на авторите на предложения за изменения за техния колегиален подход, на сътрудниците на Европейската комисия за готовността винаги да съдействат, както и на председателстващите държави – Германия, Словения и Франция, които участваха в работата. Много важен принос за качеството на текста имат и специализираните асистенти. Например в първата фаза на работата получавах подкрепа от Hannes Kugi и други, а по време на помирителната процедура – от забележително неуморимата Katrin Huber. Благодарение и на тях Директивата е практически използваем документ, който може да се препоръча на вниманието на всички заинтересовани.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, докладчик.(IT) Г-н председател, г-н член на ЕК, госпожи и господа, тази вечер, през тази сесия, приключваме един продължителен труд и смятам, че всички трябва да се чувстваме удовлетворени от постигнатите резултати. Трябва да сме удовлетворени по много причини, засягащи Съюза като цяло, защото е ясно, че създаването на нормативна рамка на Европейския съюз, когато вече съществуват международни стандарти в същата област и заставането между държавите-членки и международните организации при определяне на правилата е нещо, което трябва да се прави само при нужда. И все пак, ние знаем, че това беше необходимо. За съжаление, доказаха го произшествията, поставили началото на този процес.

Считам, че постигнатият резултат не може да удовлетвори всички, тъй като е благороден компромис вследствие на продължителен труд, в който участваха всички институции – Комисията, Парламентът и Съветът, представящи, така да се каже, интересите, които са предназначени да бранят. По този начин се гарантира, че целият отрасъл и цялата рамка на безопасността по море днес правят крачка напред. В крайна сметка, моите колеги и аз имахме честта и възможността да работим върху по-конкретни проблеми. Аз имах задължението и удоволствието да се занимавам с отговорността на превозвачите в случай на произшествие, засягащо пътниците на борда.

Разбира се, трябва да призная, че, както обикновено, резултатът не отговаря на нашите стремежи, които понякога дори изглеждаха постижими. Целта ни беше да застраховаме и предпазим всеки, който се качи на борда на кораб, независимо дали това е в международни води, национални териториални води или по речните пътища. Реалността обаче наложи частично да стесним този обхват. Знам това, но не мога да се въздържа да не отбележа, че нещо липсва от комплекта правила, след като той не обхваща много кораби, които плават и по реки, и по морета; това със сигурност е въпрос, който някак трябва да се реши. Сигурен съм, че Комисията ще вземе мерки в тази насока колкото е възможно по-скоро.

Ние обаче предвидихме твърде дълъг период за обхващане и на териториалните води. Този проблем с продължителността на срока е свързан с преходните периоди и може би ние го подценихме. Боя се, че периодът може да се окаже твърде дълъг и ние ще трябва да чакаме продължително. Все пак, по-добре е, когато ги има, отколкото да нищо да не се променя.

Другият основен въпрос за обсъждане – и все пак решението, което постигнахме – е, че застраховането влиза в действие от определена дата. Сега със сигурност можем да кажем на нашите съграждани, че те ще са застраховани при качване на борда на кораб след края на 2012 г., независимо от начина на пътуване. Накратко, можем да кажем, че позволихме на всички да се чувстват малко повече европейци, тъй като покритието ще е еднакво за всички морета, навсякъде и за всички кораби.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, докладчик.(FR) Г-н председател, г-н член на Комисията, ние сме пред края на един законодателен маратон, който, както беше споменато, отне десет години и, както ни напомниха по време на разискванията тази сутрин, е получил неподходящото название „Ерика ІІІ“.

Названието е неподходящо, защото след Ерика дойде Престиж, след него – Триколор, а след Триколор имаше, за съжаление, още много произшествия по море както в европейски води, така и извън тях.

Преди всичко обаче названието е неподходящо, защото, както г-н Sterckx вече изтъкна, това за пръв път е спокойно подготвено законодателство, т.е. освободено от страстите, невъздържаността и споровете, които вземат връх непосредствено след произшествия като тези с Ерика и Престиж. Смятам, че предлагането на пакета говори добре за г-н Баро и Комисията, но това беше много трудна тематика.

Държавите-членки не са особено склонни да създават закони в подобни сфери, когато нищо сериозно не се е случило; от друга страна, понякога те прекаляват със законодателството, когато настъпи произшествие. Във всеки случай, пакетът е значим законодателен акт, тъй като включва седем документа.

Целта на пакета е да направи европейското морско пространство – по-точно, това на държавите-членки – едно от най-безопасните в света. Това е напълно разбираемо, тъй като то е едно от най-натоварените в света и, от географска гледна точка, едно от най-сложните. Имаме няколко пролива, в това число Босфора, Гибралтар и Па дьо Кале, през които ежедневно преминават по 800 търговски кораба и където са някои от най-големите пристанища на планетата.

Поради това трябваше да извършим голям обем работа; за съжаление – не за да гарантираме, че вече няма да има произшествия (в живота винаги ще има случайности), а за да сме сигурни, че сме направили всичко възможно да ги предотвратим и да накажем причинителите.

Структурата на пакета е проста: той е затворен кръг, в който всяко звено на транспортната верига – от държавата на пристанището, през чартърното дружество, класификационното дружество и държавата на знамето до застрахователя – отговаря за собствените си действия и по някакъв начин оказва натиск (поне ние се надяваме да е така) за подобряване на условията за превоз и използване на отговорни превозвачи, които спазват стандартите.

Освен това, размишлявайки по въпроса, може би щеше да е добре да базираме нашия модел, предвид неговите общи принципи и структура, на принципите, които се опитваме да приложим в областта на финансите. Агенциите за оценка на финансовото състояние действаха също така неадекватно, както морските класификационни дружества.

Някои държави-членки предлагат удобен флаг или, както се нарича във финансовите среди – зона на данъчен рай. Някои оператори са нежелани в морските среди и са включени в черни списъци, или са им наложени забрани. Поради това пакетът е отличен законодателен пример, още повече, че на международно ниво съответства на нормативните рамки, установени от Международната морска организация.

Бих искал също да отбележа, че от политическа гледна точка пакетът е забележително постижение за Общността, защото връзката между Комисията и Парламента позволи да се състави много сложен текст и законодателство, спрямо което държавите-членки имаха значителни резерви.

Бих желал да благодаря на г-н Таяни и на Комисията. Искам също да благодаря на френското председателство, защото смятам, че г-н Bussereau разбра, че пакетът може да е нещо значимо, постигнато през френското председателство; желая също да благодаря на всички колеги от Парламента, защото всички тук знаят, че за да стигнем да сегашното положение трябваше да използваме хитрина и трикове. Ние успяхме да ви представим този морски пакет, само защото бяхме обединени и солидарни до такава степен, че някои колеги получиха, образно казано, пътници без билет, като моя текст и този на г-н Fernandes, които бяха нежелани за Съвета.

Ето защо, госпожи и господа, ние постигнахме успех. Бих искал да поговоря по-подробно за моя доклад, но мисля, че ще имам възможност да се изкажа отново накрая и ще сторя това тогава.

(Ръкопляскания)

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, докладчик.(PT) Г-н председател, г-н член на ЕК, госпожи и господа, разискванията по пакета за морска безопасност Ерика ІІІ са към своя край. Този процес продължава вече над три години и през цялото това време ние настоявахме за повече безопасност за пътниците, океаните, моретата и морските пътища. Тъй като съм португалец от Мадейра се смята, че съм особено заинтересован от този проект и основните му цели: гарантиране, че държавите-членки непрекъснато ще спазват своите задължения като членове на Международната морска организация, ще възприемат нейните конвенции и напълно ще прилагат техните задължителни разпоредби. Преговорите представляваха труден процес. За Парламента пакетът Ерика ІІІ беше винаги единно цяло, а не сбор от няколко отделни мерки.

На първото четене Парламентът прие някои изменения. Те включваха задължение за държавата на знамето да осигури съответно квалифицирани инспектори и разследващ персонал, както и да създаде органи за оценка, одобряване и утвърждаване в корабостроенето и корабното машиностроене; задължение за държавите-членки да осигуряват документални доказателства за съответствието на корабите на международните стандарти – ако корабът не е новопостроен, държавата-членка би била задължена да се свърже с предишната държава на знамето и да я помоли да предаде нужните документи и данни; поддържане на база данни за флота, която задължително включва основната техническа информация за всеки кораб, включително за нарушенията на условията на Международната морска организация.

Тогава ние постигнахме политическо съгласие по шест от осемте предложения. Останаха за съгласуване моето предложение и това на г-н Savary. Сега вече имаме съгласие как и тези две предложения могат да се включат в окончателния текст на пакета Ерика ІІІ. Благодарение на Парламента и неговата настойчивост, на словенското и особено на френското председателство – на които изказвам благодарност – и, накрая, на общата ни воля, днес можем да завършим третия пакет за морска безопасност. Важно е в този процес да отбележим ратифицирането на международни конвенции по националните методи. Тази позиция подкрепях от уважение към съществуващите различни системи за ратификация в отделните държави-членки. Докато чакаме схемата на Международната морска организация за одит да стане задължителна, държавите-членки трябва да извършват такъв одит на своите морски органи и да публикуват резултатите. Държавите-членки ще създадат система за управление на качеството в своите морски органи, която е сертифицирана съгласно международните стандарти. Преди да предоставят на някой кораб правото да носи тяхното знаме, държавите-членки трябва да проверяват дали той отговаря на международните правила.

Държавите-членки трябва да вземат мерки, корабите под тяхно знаме, които са били задържани при държавна пристанищна проверка, да се привеждат в съответствие с конвенциите на Международната морска организация. Когато знамето на държава-членка присъства в черния или в сивия списък на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол през две последователни години, тя трябва да представи на Комисията доклад за причините за този лош резултат.

Едновременно с общата позиция, държавите-членки ще потвърдят в съвместна декларация намерението си да ратифицират основните международни конвенции за морска безопасност преди 1 януари 2012 г., да прилагат правилата на Международната морска организация относно държавата на знамето и свързаната с тях система за одит на морските органи и да насърчават Международната морска организация да направи тези два инструмента задължителни в целия свят.

В заключение, г-н председател, госпожи и господа, приемането на третия пакет за морска безопасност е значима победа за европейския законодателен процес. Комисията, Съветът и Европейският парламент предложиха, разискваха, съгласуваха и приеха текст, който подобрява условията на живот за гражданите и предприятията, повишава сигурността по моретата и океаните и подготвя нашето бъдеще. За мен беше голяма чест да участвам в този процес. Когато не след дълго гласуваме този пакет, ще отдадем почит на жертвите на всички стари или неотдавнашни морски трагедии: от Престиж до Ерика и от Болама до Естония. Ще спомогнем също така за избягване или намаляване в бъдеще на последствията от подобни събития.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, заместник-председател на Комисията.(IT) Г-н председател, днес приключваме трудна задача – стръмен път, който Парламентът, Съветът и Комисията извървяха заедно; път, препречен от проблеми за преодоляване, технически затруднения и някои съвсем не маловажни конфликти.

Бих искал да се обърна не само към колегите си в тази зала, които ще решат окончателно съдбата на нашия труд за създаване на трети морски пакет, но и към всички, представлявани от тях, граждани на Европейския съюз. Приключването на тази трудна задача в навечерието на европейските избори означава да изпратим силно послание от институциите към всички европейски граждани. Задължение на европейските институции е да създават правила в отговор на повдигнатите от обществеността въпроси. Когато е необходимо, институциите могат да преодоляват трудностите и да постигат съгласие за доброто на половин милиард европейци, които живеят в границите на Съюза. Те могат да изпращат послания за гарантиране на безопасността. Могат да изпращат послания за опазване на околната среда. Могат да изпращат послания за защита на правата на пътниците. Могат да изпращат послания за предпазване на търговските дружества и осигуряване на спазването на правилата.

Тъй като в Европа традиционно основаваме правната си система на непоклатими и безспорни правни положения, въвеждането на нови правила в морския отрасъл означава всъщност даване на правила на европейските граждани, които те могат да следват и които могат да подобрят състоянието на транспортната система, означава по-добри условия за този важен отрасъл, който оказва влияние по нашите морета. Ето защо искам да подчертая важността на вашето гласуване по този пакет, което, освен фактическото си съдържание, ще представлява и политическо послание от европейските институции. Обхватът на това решение преминава границите на непосредствените ни потребности и на проблемите, с които се занимаваме, за да може вие да ги превърнете, със съгласието на Комисията и Съвета, в нормативни документи. Бих искал отново да повторя: това е политически избор, послание, което изпращаме на европейските граждани, за да вярват на своите институции, тъй като те са способни да се справят с проблемите и да ги решават.

Искам да благодаря на персонала на Комисията, който позволи първо на г-н Баро, а след това и на мен да работим възможно най-ефективно. Бих желал да благодаря на френското председателство и на словенското председателство. Искам да благодаря на г-н Bussereau за труда, който положи през най-заплетената част от преговорите и да подчертая значението на работата на всички докладчици, на комисията по транспорт и туризъм и на Парламента като цяло. Благодаря и на г-н de Grandes Pascual, г-жа Vlasto, г-н Sterckx, г-н Kohlíček, на председателя, на г-н Costa, г-н Savary – на когото специално благодаря още веднъж за работата – на г-н Fernandes за неговия принос и за способността му да приключва преговорите, като преодолява дори пристрастното и закрепостено отношение в стремежа си да даде на обществеността действителни отговори.

Нашата задача беше да консолидираме европейските законодателни инструменти за борба с нормативните нарушения при корабоплаването, за предотвратяване на произшествията по море и замърсяването на нашите морета. Сега трябва да използваме всички налични нормативни документи в областта на морския транспорт, за да избегнем повтарянето на произшествията, които ни принудиха да действаме. Тези инструменти засягат най-вече държавата на знамето, която носи основната отговорност за морската безопасност; за нея вече има определена политическа линия. Всички европейски държави на знамето трябва, без изключения, да са в белия списък и да разполагат с инструменти, предназначени да гарантират това. Консолидираната рамка за европейско акредитиране на класификационните дружества също ще ни помогне да контролираме корабоплаването по-ефективно.

Други инструменти ще се прилагат от държавния пристанищен контрол. Някои кораби и корабоплавателни дружества повече не трябва да се допускат в наши води, защото не изпълняват минималните изисквания за безопасност. Крайбрежните държави трябва да прилагат и още една група мерки: ефективният контрол на корабите за близко и далечно плаване е важен превантивен инструмент. Подсилените правила за приемане на бедстващи кораби в местата за убежище ще гарантират, че няма да допуснем произшествията при корабоплаването да се превръщат в екологични бедствия. Трябва да предприемаме превантивни мерки и, от друга страна, да поемаме отговорността за последствията от произшествията и да се поучаваме от тях. Корабоплавателните дружества трябва да имат адекватна застраховка на отговорността си към трети страни и към пътниците. Общата рамка за провеждане на разследвания ще ни осигури и оптимална обратна връзка относно произшествията, за да можем да се учим от тях. Ясно е, че в областта на морския транспорт, както и в други отрасли, рисковете не могат да се премахнат напълно, но е задължение на законодателя и на представителите на обществеността да направят всичко по силите си за максималното възможно ограничаване на тези рискове.

Считам, че това е наша обща цел. Мисля, че направихме крачка напред, която е важна от гледна точка на всякакви стандарти. Пакетът, който ще приемете определено е значима крачка в правилна посока и, ще повторя, важно политическо послание, важен знак за волята на европейските институции да намират отговори на въпросите на 500 милиона граждани.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE. (DE) Благодаря Ви, г-н председател, благодаря Ви, г-н заместник председател, госпожи и господа, позволете ми най-напред да благодаря от името на моята група на всички докладчици не само за извършената работа, но и за това, че постигнаха, каквото бяхме решили, а именно – да разглеждаме предложенията като пакет. По този начин ние накарахме Съвета да сближи позицията си с нашата, тъй като добре знаете, че Съветът определено не желаеше да приеме две от предложенията. Само единната ни позиция принуди Съвета да възприеме тези две досиета, което е успех за нас.

Споделям мнението на г-н заместник-председателя, че този пакет е голям успех за гражданите. Това е и нещо, което можем да споменем в предизборната кампания.

Като се огледам забелязвам, че на разискването този следобед не присъстват много колеги, въпреки че създаването на пакета е едно от най-големите постижения на комисията по транспорт и туризъм.

Гражданите може би понякога не разбират защо заседаваме толкова дълго и защо всичко отнема толкова много време. В този случай обаче те виждат, че пакетът включва нормативни документи относно контрола, класификационните дружества, разследването на произшествия, задължителните застраховки, отговорността, държавния пристанищен контрол и контрола от държавата на знамето. Ние трябва да обвържем взаимно изискванията по всички тези насоки, за да предотвратим произшествията, когато е възможно и да сме способни да реагираме бързо, когато настъпи произшествие.

Г-н Sterckx, искам още веднъж специално да Ви благодаря, тъй като Вие бяхте докладчик в специалната комисия, която имах честта да председателствам, а след потъването на Престиж се срещнахме отново, за да обсъдим какво още може да се подобри. В лицето на г-н Баро Комисията практически прие нашите предложения и по време на законодателния процес ние ги оформихме окончателно.

Поради това, след толкова години, ние можем наистина с удовлетворение да приемем третия морски пакет. Бих искал обаче да ми разрешите още две забележки. Първата е, че трябва да благодарим на г-н Dominique Bussereau, който накрая, в качеството си на френски министър, придвижи пакета над последните препятствия и осигури неговия успех. За това трябва специално да му благодарим.

Г-н заместник-председател, всички очи вече са обърнати към Вас. Вие, Комисията и вашата компетентна Европейска агенция за морска безопасност сега трябва да направите така, че държавите-членки да възприемат и изпълняват всичко това. Само ако всички наши решения се прилагат на практика, ще можем да постигнем успех в предотвратяването на други произшествия, подобни на тези с Ерика и Престиж. Трябва заедно да се борим за постигане на тази цел. Благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE.(ES) Г-н председател, току що бързах много, за да дойда в залата. Бях в офиса си, слушах заместник-председателя г-н Таяни и другите изказващи се и реших, че трябва да поздравя всички докладчици и Комисията. Подобно на г-н Таяни, аз също искам топло и с благодарност за отбележа работата, извършена от г-н Баро, която беше много важна, а също и добрата воля, демонстрирана от френското председателство.

Искам да заявя тук, че морският пакет ще предизвика решителна промяна в Европа, която ще благоприятства качеството и прозрачността в морския отрасъл. Смятам, че той няма да позволи отново да се сблъскаме с липсата на всякаква прозрачност, както беше в миналото след тежките произшествия с Ерика и Престиж, особено липсата на прозрачност около произшествието с Престиж. Във връзка с това докладът на г-н Kohlíček, за който аз съм докладчик в сянка, е гаранция – всъщност, единствената гаранция, че разследванията в морския отрасъл в бъдеще ще могат да се провеждат напълно прозрачно. Той позволява на всички нас – обществеността и държавните органи – да знаем какво стои зад всяко произшествие и какво се случва след това, така че едни и същи грешки никога да не се повтарят, а всичко, което се прави зле да се коригира.

Европа трябва да направи още много в тази област и аз съм сигурна, че днес работата ни не приключва, защото ние винаги сме били водещи, а и защото морският транспорт няма да спре да се развива.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, от името на групата ALDE.(DA) Благодаря Ви, г-н председател, аз също искам да поздравя докладчика за постигнатия резултат и да благодаря на френското председателство за положените усилия. Резултатът, който постигнахме, е голям успех за околната среда и за европейското корабоплаване. През последните години основно Европейският съюз определя стандартите за въздействието на корабоплаването върху околната среда чрез законодателство и чрез работата на Международната морска организация. Корабоплаването е глобална дейност и е важно да съществуват общи правила на глобално ниво – заради лоялната конкуренция и заради околната среда. Въпреки това Европейският съюз може да поеме водещата роля и да определи нивото, налагайки по-стриктни правила. Трябва да вземем мерки държавите-членки на ЕС действително да спазват изискванията на ММО и точно това ще постигнем чрез законодателния пакет, който приключваме сега. Седемте директиви в третия морски пакет ще ограничат замърсяването на околната среда, ще осигурят по-добра координация при реагиране на произшествия и ще попречат на кораби, които не отговарят на изискванията, да навлизат във водите на Европейския съюз. Като докладчик в сянка за моята група, проследих особено внимателно работата по Директивата относно държавния пристанищен контрол и Директивата относно разследването на произшествия и бих искала да благодаря на двамата докладчици, г-жа Vlasto и г-н Kohlíček, за професионално изпълнената и успешна работа. Постигнахме по-добра методика за проверка на корабите, така че най-несъвместимите с изискванията кораби да се проверяват най-често и осигурихме методика за провеждане на разследвания на произшествия, която гарантира законова защита на разпитваните свидетели, възможност за следващо използване на резултатите от доклада за разследването и възможност за обмен на информацията между държавите-членки.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, от името на групата UEN.(DA) Благодаря Ви, г-н председател, имаме всички основания да изкажем най-дълбоко удовлетворение от морския пакет и бих искал, от името на нашата група, да благодаря за отличната работа по него на докладчиците, Комисията и Съвета. Тъй като прегледът на корабите засяга предимно големите съдове, бих искал да насоча вниманието ви към проблем с малките кораби. Ние имаме специализирани компетентни структури за провеждане на проверките, но не разполагаме с достатъчно ясни правила за оценка на мореходните качества на тези кораби или за това, кога трябва да се извършват проверките. Това се отнася по-специално за рибарските кораби, малките рибарски кораби, които са били реконструирани, за да продължат да се използват за риболов или в областта на туризма. При това често се променя тонажът на кораба и мощността на двигателя, което променя положението на центъра на тежестта и влошава мореходните качества. В моята страна, Дания, това причини много трагични произшествия. Трябва да въведем неотменно изискване всеки кораб, новопостроен или реконструиран, да преминава мореходни изпитания. Поради това, подобно на г-н Costa, искам да помоля Комисията колкото е възможно по-скоро да разшири мерките за преглед и одобрение така, че да обхващат и тези видове кораби.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н заместник председател, госпожи и господа, ние, групата на Зелените/Европейски свободен алианс подкрепяме този последен компромис. Удовлетворени сме, че Парламентът постигна желаното, като всички осем законодателни предложения се разглеждат като пакет и ще се гласуват заедно. Искам най-сърдечно да благодаря на всички докладчици за съвместната им работа.

Морската безопасност неотложно се нуждае от по-строго европейско законодателство за спасяване на живот и предотвратяване на екологични бедствия чрез предотвратяване на произшествия. Случилото се с корабите Ерика и Престиж не трябва да се повтаря.

Държавният пристанищен контрол означава по-добро контролиране на корабите, посещаващи пристанищата на Европейския съюз и – нещо, което смятам за важно – те могат да бъдат санкционирани, ако не отговарят на изискванията за безопасност. Мониторингът на корабите в териториалните води е изключително важен, особено в екологично чувствителните райони, тъй като замърсяванията на моретата и океаните не признават граници. Ето защо спешно са необходими трансгранични действия. За съжаление, Регламентът за отговорността на превозвачите към пътниците на пътническите кораби урежда само пътуванията по море. Ние, Зелените, бихме желали регламентът да обхваща и вътрешните водни пътища.

В заключение, ние сме удовлетворени, че след дълго забавяне Съветът взе решение и относно задълженията на държавите в пристанищата и застраховането и отговорността на корабособствениците. С този пакет за пристанищата ние направихме важна крачка напред, но същевременно разбираме, че правилата могат и трябва да се доусъвършенстват в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL.(FR) Г-н председател, госпожи и господа, повтарящите се произшествия и зачестилото превозване на опасни товари по море непрекъснато повдигат остро въпроса за по-строги правила за безопасност във всички морски проливи на Европейския съюз и за ресурсите, които са необходими за гарантиране на спазването на тези правила.

По-специално, има смисъл проливите и подходите към тях да се класифицират по процедурата, отнасяща се за така наречените „зони Seveso“, защото транспортът не трябва да се оставя на стремежа за намаляване на разходите, независимо от последствията.

Комисията и Съветът, под натиска на икономическите бедствия, причинени от финансовата криза, най-после обмислят проблема с „зоната на данъчен рай“. Ако това може да се реализира на практика, ще бъде истинска крачка напред.

Във връзка с това, колко още морски и екологични бедствия са необходими на Комисията, Съвета и Парламента, за да обърнат най-после внимание на станалите отдавна скандални „удобни флагове“? Може би европейският електорат би постъпил по-разумно, ако избере повече членове на Парламента, които считат за по-важно да работят за безопасността на своите съграждани, отколкото да защитават свободната търговия, която унищожава хората и околната среда.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, от името на групата IND/DEM.(EN) Г-н председател, през миналия септември Ви обърнах внимание, че изискваните в електронен вид данни за корабите в докладите може лесно да достигнат до пиратите, действащи край бреговете на Сомалия. На това не беше обърнато внимание. Докладите бяха променени, но не станаха по-добри. В действителност, те сега си противоречат. Ще опитам отново.

Докато г-н Sterckx задължава пристанищата да не отпращат корабите, г-н Savary твърди, че те могат да отказват достъп, ако не бъдат представени застрахователни полици. Добавете и противоречието с г-жа Vlasto, което разширява обхвата на пристанищния контрол и върху корабите на крайбрежните котвени стоянки. Тогава, ако даден кораб без документи е закотвен край брега и бъде застрашен от лошото време, той трябва да бъде допуснат в пристанището, тъй като г-н Sterckx дава право на бедстващите кораби да получават убежище. И така, стигаме до положението кораб с опасен товар да влезе в пристанището, манипулирайки тези противоречия. Какво ще стане, ако това доведе до тежко произшествие и голямо пристанище бъде затворено? Дали компенсацията, спомената от г-н Sterckx важи за всичко това и, все пак, кой ще плаща? Тези доклади трябва сериозно да се преработят.

И накрая, докладът на г-н Fernandes одобрява прилагането на различни препоръки на ММО. Това е добре – Обединеното кралство вече ги е подписало, но Европейският съюз иска да създаде своя база данни за корабите, на което аз, а и други, бихме се възпротивили. Казвам „бихме“, защото докладът на г-н Fernandes ще се приеме без гласуване. Дали това е демократично? Какво стана с твърденията от тази сутрин, че Парламентът има коригираща функция?

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, искам да поздравя всички докладчици, които намериха отговори на значимите въпроси, повдигнати от трудната и отговорна задача да се осигури морска безопасност.

Всички си спомняме произшествията с петролния танкер Ерика през 1999 г. и с Престиж през 2002 г., както и трагичните им последствия за околната среда, хората и икономиката.

Новият арсенал от закони, предпазващи европейците от морските произшествия, най-накрая ще види бял свят и ще осигури, по-конкретно, периодични проверки на най-старите кораби, задължително застраховане за компенсиране на жертвите на екологични бедствия и одит на знамената на европейските държави, за които знаем, че все още твърде често се използват като удобни флагове.

Беше наистина крайно време да се предприемат мерки, които действително ограничават огромното пространство за маневриране, с което корабособствениците разполагат от векове. Мерките ще сложат край на своеволията на собствениците на стари и негодни кораби, а ефективността на проверките ще се увеличи, защото те ще се съсредоточат именно върху такива кораби.

Безопасността по морета и океани не подлежи на обсъждане: точно тя трябва да е от първостепенна важност, а не парите, печалбите или свободната търговия.

Има и нещо, за което съжалявам, и то е, че прилагането на всички тези нови репресивни и превантивни закони ще отнеме много време. Като член на Европейския парламент от северозападния регион, с неговата дълга крайбрежна ивица, се чувствам спокоен и горд да гласувам в подкрепа на третия морски пакет.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE-DE).(EL) Г-н председател, пакетът от седем предложения относно корабоплаването е важна крачка напред към предотвратяване на произшествията и осигуряване на ефективна реакция в случай на произшествие. Що се отнася до последния въпрос, като докладчик в сянка бих искал да отбележа по-конкретно постигнатото по отношение на убежищата за намиращи се в опасност кораби. Искам да поздравя докладчика, г-н Sterckx и целия преговарящ екип за постигнатия ценен компромис по този важен въпрос.

Ако малките произшествия, например пропукване на някой от резервоарите на петролен танкер, не се контролират и ограничават, вибрациите от вълнението или трудностите при прехвърляне на товара на друг кораб могат да доведат до огромни екологични катастрофи, ако няма убежище, където да се предприемат подходящи мерки. Същевременно, опасенията на екипажа от евентуални криминални или граждански последствия, или фактът, че корабът няма съответна застраховка, може да станат причина да не се поиска убежище, с всички възможни неблагоприятни последствия.

Настоящият компромис гарантира независимостта на експертите, които решават дали да се предостави убежище на застрашения кораб и справедливо, съответстващо на изискванията на МMO отношение към моряците в случай на произшествие; уреждат задълженията на корабите без застраховка в убежищата и компенсациите за нанесени щети на пристанищата и убежищата, за които Комисията ще разработи различни варианти на политиката, както и задължението на собствениците на петролни танкери да уведомяват за товара си, ако той превишава 1000 тона. Същевременно, всички кораби, включително рибарските, ще трябва да имат инсталирана автоматична система за разпознаване.

В заключение, приветствам факта, че действията на Парламента подтикнаха Съвета да приеме окончателна обща позиция по всичките седем законодателни предложения в пакета.

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné (PSE).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, пакетът, който ще гласуваме утре би бил невъзможен без волята на Европейския парламент и затова искам да се възползвам от възможността да изкажа похвала за извършената работа.

Ако сега Европейският съюз създава законов инструмент, който, надявам се, ще позволи да се предотвратяват произшествия, подобни на тези с Ерика и Престиж и най-после ще застави причинителите на замърсявания да поемат отговорност, това се дължи на упоритостта на Европейския парламент, противопоставена на нерешителността на Съвета. Няма смисъл да ви напомням каква решимост беше нужна, за да се включат предложенията от докладите на г-н Savary и г-н Fernandes. Това е политическа победа за Европейския парламент, победа на твърдостта и съвместната работа.

Благодарение на пакета за морска безопасност държавите-членки най-после ще трябва да изпълнят задълженията си към Международната морска организация и, по-специално, да провеждат технически прегледи, преди да предоставят знамето си на някой кораб. Друга стъпка напред в тази насока е изискването корабите да са застраховани чрез удостоверения за финансови гаранции, което ще възложи действителни отговорности на чартърните дружества.

Ако Парламентът утре приеме тези текстове, Европейският съюз ще покаже, че се въоръжава с ефективни инструменти за борба с негодните кораби и с престъпното поведение на някои чартърни дружества и собственици. Можем да се надяваме, че това ще е от полза за околната среда и здравето на нашите съграждани.

Накрая, бих искал да отдам дължимото на работата, извършена в тази област от г-н Таяни, който днес присъства тук, както и от докладчиците по транспортното законодателство, защото вече сме на заключителния етап от работата по морските закони, а целта ни е да обхванем всички видове транспорт в Европа. Ето защо във връзка с работата относно морския транспорт, която твърде много се забави, се надявам, че през тази сесия или колкото е възможно по-скоро Парламентът ще успее да приключи важната тема за морския транспорт.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: г-н MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Г-н председател, г-н член на ЕК, госпожи и господа, удовлетворен съм, че можем да приключим парламентарния мандат с окончателното приемане на последния морски пакет. Спомням си, че когато през 1999 г. за пръв път бях избран в Европейския парламент, край френския бряг се случи тежкото морско произшествие с кораба Ерика, на чието име беше наречен първият пакет законодателни предложения, предназначени да предотвратяват подобни произшествия.

Смятахме, че сме отдалечили опасността, но скоро след това крайбрежието на Галисия беше опустошено от замърсяванията, причинени от още по-тежко произшествие – с кораба Престиж. От тогава в комисията по транспорт и туризъм работим по редица законодателни пакети, опитвайки се да преодолеем изключително силната съпротива от страна на корабособствениците, нефтените компании, класификационните дружества и от някои държави-членки, които отхвърлиха трите предложения като много ограничаващи.

През изминалите десет години приехме няколко директиви и регламенти, част от които трябваше да преработваме, защото се оказаха неефективни в първоначалния си вид поради съкращенията, извършени от Съвета.

Приехме законодателство за използване на кораби с двоен корпус, за европейски фонд за борба с големите нефтени разливи и за убежищата в пристанища. Сега преработваме и приемаме законодателство за отговорността на превозвачите на пътници по море, разследване на произшествия в областта на морския транспорт, система на Общността за контрол на движението на корабите и информация, държавен пристанищен контрол и, накрая, регламент и директиви за проверка на кораби и за проверяващите организации. Всичко това е положително и е добре да влезе в сила и да се възприеме от държавите-членки колкото е възможно по-скоро.

Всичко това ме радва, но мандатът на този Парламент изтича. Напускайки Парламента, оставам със съжалението, че не успяхме да въведем задължителното използване на системи за контрол – каквито вече съществуват и са патентовани, които да показват кога и какви количества трюмни води и утайки от нефтените резервоари са били незаконно изхвърлени в морето от определен кораб. Казано с други думи, това са „черни кутии“, нещо като тахографите, които могат да се проверяват от морските органи, когато корабът влезе в пристанище.

Смятам, че дължим повече внимание на морската среда и трябва да въвеждаме по-строги процедури за предотвратяване на замърсяванията, които причиняваме. Също така считам, че ако не правим това, ще пострада нашата хранителна верига и нашият живот, като в края на краищата ще платим висока цена за този пропуск. Вярвам, че няма да са нужни още десет години, за да се въведе по-ефективен и ефикасен контрол над незаконните изхвърляния на замърсители в морето.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря, г-н Ortuondo Larrea. Сигурен съм, че Вашата работа ще се помни в тази зала; сигурен съм също, че където и да сте, ще продължите да се борите за целите, които имахте тук. Работата може да не е довършена, но е значително напреднала благодарение на Вашите усилия.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL).(EL) Г-н председател, след пет години на разисквания и консултации със Съвета, прехваленият пакет за корабоплаването, състоящ се от шест директиви и един регламент, беше напълно лишен от полезно съдържание във връзка с опазването на живота при пътуване по море и опазването на околната среда. С други думи, планината роди мишка.

Съветът, който лоялно провежда насочената против обикновените хора политика на Европейския съюз и защитава интересите на капитала, изпълнява всички изисквания на корабните оператори и корабособствениците, както и на монополните групировки, противопоставящи се на всяка мярка, която може, макар и минимално, да намали техните печалби. Те успяха, чрез дългата, проточила се процедура, да обезсилят всички полезни предложения за контролиране на изпълнението на правилата за безопасност от корабите или да ги отложат за неопределено време.

Пакетът не предвижда мерки за защита и развитие на човешкия фактор – моряците, основният фактор за опазване на човешкия живот на море и за опазване на околната среда. Тезата на Европейския съюз от 1986 г. насам в рамките на общата политика в областта на корабоплаването, че въпросите, свързани с човешкия фактор, подобряването на условията на труд и квалификацията на моряците ще се разгледат в бъдеще, е заблуждаваща и невярна, като се има предвид, че през всичките изминали години положението се влошава. Поради това Комунистическата партия на Гърция ще гласува против така наречения пакет за корабоплаването, в неговата цялост.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Г-н председател, г-н Таяни, госпожи и господа, парламентарната комисия по транспорт и туризъм не може и не трябва да отбягва задължението си да намери цялостно решение на проблема за подобряване на безопасността на корабоплаването и да формулира мерките, които трябва да се предприемат в случай на произшествие. Третият морски пакет също така урежда ефективно проблемите относно отговорността на превозвачите към техните пътници и пренасяните от тях товари. Беше крайно време това да стане, ако приемем, че проблемът не се пренебрегва, както ми се струва, че става по отношение на правата на пътниците във въздушния транспорт.

Определено смятам, че срокът за постигане на целите за корабите от категория A до 2016 г. и още по-далечният срок, установен за корабите от категории B, C и D, са твърде снизходителни и предоставят на превозвачите много голям запас от време. Надявам се, че на тази щедрост от страна на Европейския съюз превозвачите ще отговорят с точно изпълнение на новите нормативни правила. Ние се нуждаехме и все още се нуждаем от общи стандарти за класификационните дружества, които отговарят за контролиране на корабите и издаване на разрешения за плаване, а също така и от много ясни правила за провеждане на проверките и включване на кораби в черния списък.

Поради това съм съгласен с предложенията и мерките за управление на риска от произшествия и аварии в корабоплаването и от екологични бедствия, както и за носене на отговорност в такива случаи и приканвам Комисията да ги подкрепя по-твърдо. Широкообхватният пакет включва също мерки относно проверките, компетентността и правния суверенитет в случай на морско произшествие и е сборник нормативни документи, който, надявам се, ще помогне да се изяснят въпросите за отговорността и компенсациите. Поради това гласувах в подкрепа на пакета от доклади.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Г-н председател, г-н Таяни, в хода на развитие на пакета за морска безопасност имаше бурни моменти, но резултатът е доста добър. Това до голяма степен се дължи на факта, че г-н Таяни и неговите служители редом с Европейския парламент убеждаваха Съвета да се заеме сериозно с критичните проблеми, които бяха толкова важни за Парламента.

В края на краищата, сътрудничеството на европейско ниво е задължително, ако целта е да се подобри безопасността на море. За щастие, вече решихме някои висящи въпроси, въпреки че Парламентът би желал да се направи повече по някои от тях. Фактът, че независимото разследване на значимите морски произшествия вече е задължително, представлява напредък, тъй като това ще позволява да се определят истинските причини за произшествията.

Във въздушния транспорт вече има натрупан значителен опит в тази насока. През миналата седмица самолет на турските авиолинии се разби край Амстердам в Нидерландия и благодарение на независимото разследване на произшествието причината беше определена за една седмица, което сложи край на спекулациите. Независимото разследване на произшествията и в морския транспорт, без оглед на вината, е действителен напредък. В това отношение докладчикът е свършил отлична работа.

Г-н председател, искам да отбележа и един друг момент в пакета, а именно подобреното уреждане на отговорността към пътниците в морския транспорт. Това е добро постижение, както е добре и, че вътрешните водни пътища бяха изключени от него, защото малките речни кораби не могат да се третират по същия начин, както морските кораби, плаващи в открито море. Двете неща са различни и затова е добре, че това беше утвърдено в предложението.

 
  
MPphoto
 

  Маруся Иванова Любчева (PSE). – Господин Председател, господин Комисар, колеги, в морската общност отдавна се обсъжда необходимостта от усъвършенстване на регулирането, контролирането и следенето на корабния трафик, поради опасности от инциденти, замърсяване на околната среда, поставяне в риск на човешки живот, нелегалния трафик, който за съжаление никак не е малък. Интегрирането на нови технологии в морския трафик, активизирането на пиратството, съчетано с отсъствието на строг и общ контрол, са предпоставки за проблематичност. С изменението на директивата се създават и развиват условия за мрежа на морска безопасност, както и условия за изграждане на ефективна автоматична информационна система. Това са постижения, които трябва да бъдат оценени, за Европейския парламент, Комисията и Съвета.

Важно е структурирането на проблемите с опасните отпадъци. Наличието на директивата няма да позволи кораби с опасни, неидентифицирани товари да се разхождат из европейските морета, търсейки място да изхвърлят товарите си. Това е необходимост от осъществяване на контрол за морския трафик; да се създаде култура на морска безопасност, да се организира логистиката на процеса, да се обезпечи техническо и технологично изграждане на системата; да се създаде система за ефективно разпространение на информация, като в същото време се защити частта от тази информация, която осигурява сигурността на трафика. Приветствам усилията, които Агенцията по морска безопасност полага, включително по отношение на създаването на Vessel Traffic Management and Information System, предоставяйки интегрирана база данни, включващи реална визуализация на корабите, както и други данни, свързани с товарите и характеристиките им. Ако случаят "Ерика" е вече христоматиен пример за изучаване на управление и анализ на риска, аз пожелавам такъв пример вече да не се случва и да няма повече подобни инциденти.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Компромисът, който беше постигнат за третия морски пакет, ще подобри безопасността на пътниците, ще съдейства за опазване на околната среда и ще укрепи системите за контрол.

Черният списък на кораби, които нееднократно нарушават правилата, ще бъде важна стъпка за подобряване на безопасността, както това стана в областта на въздушния транспорт. Пакетът Ерика ІІІ е особено важен за Румъния, тъй като след неотдавна приетите документи за интегрирана морска политика за Европейския съюз и за Черноморско взаимодействие той може да има важно значение за успеха на процеса на въвеждане на европейските принципи и добри практики в други морски държави, които не са част от Европейския съюз, като се прилага новият инструмент, предложен от Европейската комисия – Източното партньорство.

Мерките относно морския транспорт трябва да се допълнят със засилено сътрудничество между морските държави, за да се използват най-ефикасно наличните ресурси и да се намали замърсяването, причинявано от дейностите в пристанищата и на брега, както и по цялото течение на река Дунав. Черно море може ефикасно да бъде опазено само чрез съгласувани действия във всички области.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE).(EN) Г-н председател, работата по пакета затрудни Парламента и Съвета. Преговорите и разискванията продължиха дълго и поради това съм доволен, че проблемите най-после са решени.

Приемането на пакета е победа за Европейския парламент и особено за докладчиците, които се бориха да защитим интересите на нашите граждани, дори и при много силното противодействие от правителствата на държавите-членки.

Този законодателен пакет ще окаже въздействие в много области, в това число върху стандартите за използване на европейски флагове, като осигури подобрени процедури за проверка на корабите. С него осигуряваме повече прозрачност и по-голяма строгост на проверките. По същество пакетът ще повиши безопасността на корабите, което означава по-малък риск от екологични бедствия и по-малко унищожаване на морски организми.

От гледна точка на Ирландия пакетът идва в много подходящ момент, защото в едно ирландско пристанище има латвийски кораб, чийто екипаж не е получил възнаграждението си, няма достатъчно храна и не разполага със средства да се върне в страната си – Латвия. Този тип проблеми трябва да се решават и затова очаквам с нетърпение практическото прилагане на законодателния пакет.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Третият морски пакет е от изключителна важност. Европейският съюз желае да развива морските коридори като част от разширяването на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Морският пакет повишава безопасността на транспорта по море и прилага на практика поуките от морските произшествия през последните години, в това число с корабите Ерика и Престиж, както и произшествията в Черно море.

Пакетът ще е особено важен за Черно море, тъй като много от черноморските държави са в черния или сивия списък към Парижкия меморандум. Корабособствениците трябва да носят отговорност в случай на произшествие, включително и за произшествия по вътрешните водни пътища. Смятам, че бедстващите кораби трябва да се приемат в специално оборудвани зони, където да могат да получат нужната помощ. Начинът на заплащане за тези услуги обаче трябва да е точно регламентиран.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Г-н председател, госпожи и господа, когато се случи произшествието с Ерика, аз сред колегите от Франция, които призоваха компетентните френски органи да затворят шлюзовете, за да не се замърсят солените езера.

Когато се случи бедствието с Престиж, бях съдокладчик, заедно с г-н Sterckx, тъй като ние заедно отговаряхме за транспорта – аз отговарях за околната среда – и съвсем правилно тогава ни призоваха да осигурим по-висока безопасност на морския транспорт. Добре си спомням колко се борихме в същата тази зала за създаване на комисия за разследване на произшествието с Престиж тогава това определено направи впечатление.

Ето защо смятам, че днес всички можем да сме удовлетворени от факта, че много международни и европейски правила бяха усъвършенствани чрез морския законодателен пакет. Надявам се, че това скоро ще остане само лош спомен.

Бих искала обаче, ако ми разрешите, да привлека вниманието ви към…

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Г-н председател, във връзка с този важен морски пакет искам да отново да обърна внимание, за протокола, на съображение 3 от измененията на Директивата за търговия с емисии (EU-ETS), която беше приета с преобладаващо мнозинство. Тази директива установява нашите цели за намаляване на емисиите от въглероден диоксид и съответните срокове.

В съображение 3 се заявява, че „Всички икономически отрасли следва да спомогнат за това намаляване на емисиите, включително международният морски и въздушен транспорт. Ако до 31 декември 2011 г. държавите-членки не одобрят в рамките на Международната морска организация международно споразумение, предвиждащо намаляване на емисиите от международния морски транспорт или не одобрят подобно споразумение чрез Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКОНИК), Комисията ще изготви предложение за включване на емисиите от международния морски транспорт по хармонизирани признаци в задължението на Общността за намаляване на емисиите, с оглед то да влезе в сила от 2013 г. Това предложение трябва да сведе до минимум отрицателното въздействие върху конкурентоспособността на ЕС, като вземе предвид потенциалното благоприятно въздействие върху околната среда.“ Моля за Вашия коментар, г-н член на ЕК.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE).(EN) Г-н председател, ние, като Парламент, постигнахме много от времето на произшествието с Престиж, което беше трагедия за бреговата ивица и екосистемите на Галисия. Постигнахме много и откакто Ерика замърси и опустоши прекрасното бретонско крайбрежие. Постигнахме много и от времето на Морска императрица, Ексон Валдес и други произшествия в областта на корабоплаването.

Пакетът е доказателство за работата на Парламента, Комисията и, макар и закъсняло – на Съвета. Според мен значението му ще се проявява дълги години. Той е доказателство и за работата на всички докладчици и други колеги, които дълги години настояваха за приемане на такова законодателство.

Законодателният пакет е победа за Парламента, за членовете на всички политически групи и особено за комисията по транспорт и туризъм. Надявам се, колегите ще ми позволят сега да спомена специално г-жа Miguélez Ramos и покойния г-н Willi Piecyk.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, заместник-председател на Комисията. (IT) Г-н председател, смятам, че по време на обсъжданията в тази зала сред общото удовлетворение от факта, че Съветът, Парламентът и Комисията приемат правила, които действително отговарят на обществените потребности, се оформи един първостепенен въпрос: ще се прилагат ли както трябва всички тези добри правила, постигнати чрез компромис и усилена работа? Ще успее ли Комисията да осигури тяхното спазване? Ще може ли Агенцията да си сътрудничи ефективно с Комисията за налагане на правилата? Имам предвид забележките, направени по време на разискванията, по-конкретно тези от г-н Jarzembowski и г-н Romagnoli, както и писмата, изпратени преди няколко месеца до Комисията от г-н Sterckx и г-н Simpson, които повдигат същия въпрос.

Считам, че бих могъл да потвърдя решимостта на Комисията, която оказа значителна подкрепа за приемането на този пакет, да осигури спазването му от държавите-членки. Възнамерявам да поискам съдействие от Агенцията – институция, на която вярвам и която винаги е работила ефективно, изпълнявайки задачата си да оказва възможно най-пълно съдействие на Комисията и на държавите-членки – за практическото прилагане на този законодателен пакет, както е било и с други нормативни документи. Посетих седалището на Агенцията в Лисабон и бях посрещнат със силно желание за съдействие, готовност, решимост и ентусиазъм за прилагане на правилата, включени в пакета. Те ще се гарантират от системата за безопасност Safe Sea Net и от всички други съвременни високотехнологични инструменти, използвани да гарантират на обществото, че правилата на Европейския съюз действително се прилагат. Както добре знаете, когато законът възлага на Комисията определена отговорност, тя може да поиска от Агенцията помощ при изпълнението на задачи с технически характер.

Възнамерявам да продължа в посоката, поета от моя предшественик г-н Жак Баро, и да потърся съдействие от агенция, която смятам за ефективна, добре ръководена и разполагаща с мотивирани хора, които вярват в значението на работата, която вършат. Това се отнася например за проверките по правилното прилагане на нормативните документи или внедряването на системи за контролиране на движението на корабите и за информация. По последния въпрос искам да подчертая важната роля на Агенцията – отговаряйки по-конкретно на г-н Sterckx – при внедряването на Safe Sea Net, европейската платформа за обмен на данни относно движението на морските кораби и създаването на европейски център за разпознаване и проследяване на корабите на далечни разстояния.

Тези задачи съответстват на регламента, уреждащ работата на Агенцията, макар и да не са конкретно споменати, защото последното му изменение е от 2004 г. и те със сигурност ще бъдат включени в подготвяното изменение на регламента. Фактът, че тези конкретни задачи не са споменати в директивите или в конкретните регламенти няма отношение към разпределението на работата между Комисията и Агенцията.

Целта на това мое изказване е да уверя отново Парламента, че Комисията има волята и решимостта да прилага, с подкрепата на Агенцията, правилата, които приемаме. Няма смисъл да казваме на обществото „направихме нещо добро за вас“, ако не сме способни да го приложим на практика и да осигурим неговото изпълнение. Трябва да имаме предвид, че държавите-членки, представлявани от Съвета, са неотменен участник в споразумението. Тъй като и те, съвместно с нас, са законодатели, смятам, че държавите-членки ще прилагат правилата, които приемаме. Не може да има съмнение, че Комисията, с техническа помощ от Агенцията, ще осигури спазването и поддържането на това задължение.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, докладчик.(ES) Г-н председател, смятам, че вече достигнахме края на работата и трябва да сме удовлетворени от това, след твърде дългото пътуване. Ако се наложи да се обосновава необходимостта от процедурата за съвместно вземане на решение, то настоящият пакет и начинът, по който се работеше по него, може да са добър пример.

Ключовият момент в работата беше да се постигне съгласие между Комисията, Съвета и Парламента. Парламентът успешно пое водещата роля – сега вече е напълно ясно, че това беше правилно – и настояваше, че пакетът трябва да се счита за абсолютно необходим. От самото начало ние не приемахме никакво разделяне или обособяване, за да постигнем цялостен резултат, гарантиращ безопасността на море.

Може да сме сигурни, че съществуват гаранции, че в бъдеще конюнктурните политически мерки ще бъдат излишни. Това ще ни избави от позорните ситуации, когато хора с власт критикуват позициите на някои правителства и хвалят позициите на други. В бъдеще важните решения ще са възложени на независими комисии, които ще използват всестранно, авторитетно, бързо и умело инструменти за вземане на решение. Така ще се осигури нужният обхват, правилността и справедливостта на решенията.

Това е необходимо, защото в пакета трябваше да се балансират много неща: класификационните дружества трябваше да се сближат с морското оборудване, всички интереси трябваше да се поставят открито на масата и, най-важното – Парламентът трябваше да поеме водещата роля.

Следва да сме доволни от факта, че Парламентът изпълни добре тази водеща роля. Сега можем с гордост силно и ясно да заявим, че Европейският съюз не изчаква ММО – Международната морска организация – а е поел напред.

Това беше наше задължение и не трябваше да чакаме никого. Смятам, че можем да сме удовлетворени и уверени в бъдещето, знаейки, че грешките няма да се повторят, защото сме се поучили от миналото.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto, докладчик.(FR) Г-н председател, в заключение бих искала да кажа, че работата, която всички свършихме, ще ни позволи – разбира се, ако Парламентът приеме пакета – да се тревожим по-малко за опазването на нашите морета, бреговата ивица и съгражданите ни.

Сега е важно във всички държави да започне достатъчно ефективно прилагане на предвидените превантивни и задължителни мерки. Ако постигнем това, ще сме помогнали за опазване на нашето морско наследство.

Искам да благодаря на члена на ЕК, който демонстрира решимост европейските директиви да се прилагат на практика, а не само да се обсъждат.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, докладчик.(NL) Г-н председател, още веднъж искам да отбележа единодушието на Парламента. Голямото мнозинство подкрепя съдържанието на пакета и постигнатия от нас компромис. Смятам, че за всички ангажирани с темата това е знак, че проблемът не се е дължал на идеологически различия, а по-скоро на желанието за ефективни мерки, повишаващи безопасността на море.

Искам да благодаря и на члена на ЕК за отговора му на моя въпрос за неяснотите относно Агенцията и нейната роля. Искам да напомня, че Агенцията беше един от компонентите на първия пакет Ерика.

Агенцията беше едно от първите предложения: обединение на необходимите ноу-хау и специалисти, за да можем – предимно Комисията, но също и Парламентът – да получаваме съдействие в работата си по създаване на законодателство.

Подкрепям консенсуса и съм горд с постигнатото, но смятам, г-н член на ЕК, че – както Вие и г-жа Vlasto заявихте – всичко вече зависи от качественото изпълнение. Целта е да създадем във всички държави-членки високоефективни органи, например за решаване на въпросите относно бедстващите кораби. Ако качеството на работата им не отговаря на изискванията, вие трябва да вземете мерки.

Сега вече е ваш ред – на Комисията, нейните служби и агенцията – да направите така, че държавите-членки да спазват това, което са включили в законодателството относно държавния пристанищен контрол, класификационните дружества, SafeSeaNet и всички въпроси, които сега приключваме или усъвършенстваме.

Г-н член на ЕК, ние ще Ви наблюдаваме и, ако продължите да отговаряте за транспорта през следващия мандат, ще продължим да Ви наблюдаваме, за да сме сигурни, че качеството е на нужната висота. Желаем Ви успех. Ще Ви наблюдаваме и отново ще Ви подкрепим, ако се наложат допълнителни мерки.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, докладчик. (CS) Бих искал, макар да е необичайно за тази зала, да си позволя да поправя моя колега, защото въпросът не е само в това дали членът на ЕК ще запази поста си, за да можем да го контролираме, но и дали ние ще бъдем в Парламента. Толкова за поправката. Искам да благодаря на всички, които работиха по законодателния пакет. Този документ изненадващо се превръща в първото голямо постижение на чешкото председателство в Европейската комисия, независимо дали сме го искали или не. По отношение на забележките на г-н Toussas, който с известна горчивина говори за това, че пакетът пренебрегва работните условия на море, искам да кажа, че наистина условията на работа на корабните екипажи не са пряко обхванати от пакета, като изключим изискването за справедливо отношение към екипажите на изпаднали в затруднение или бедстващи кораби. Въпреки това аз смятам, че Европейският парламент, заедно с Комисията, в скоро време ще се върне към тази тема. В края на краищата, това би било логично, тъй като имаме подобен ангажимент към други видове транспорт. Досега важният въпрос за безопасността на морския транспорт не получаваше достатъчно внимание по сравнение със сухопътния транспорт. Ето защо, връщайки се към началната тема в моето изказване, считам, че докато с г-н Таяни имаме общи цели, ще можем и да си сътрудничим.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, докладчик.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, искам да изразя личната си благодарност към всички, които участваха в тази продължителна и важна задача. Желая да ви изкажа сърдечна и искрена благодарност, защото сега европейското законодателство и европейските норми за безопасност на море определено са по-добри, отколкото преди. Оттук нататък, разбира се, Комисията трябва да осигури неговото прилагане и аз съм убеден, че г-н Таяни ще направи всичко, което зависи от него, за да не останат приетите правила само празни думи. За щастие някои от правилата влизат в сила веднага. За други Комисията трябва да направи така, че те да се транспонират в националното право.

Разбира се, затварянето на една глава винаги води до отваряне на друга. Много въпроси останаха без отговор, но може би сега е време да ги обсъдим отново. Ще спомена само два: все още не сме уточнили добре подробностите относно предоставянето на убежище в пристанищата – надявам се това да не предизвика опасни ситуации, ако възникнат проблеми в наши води; вторият проблем е разширяването на обхвата на застраховането на пътниците, така че да включва вътрешните водни пътища и вътрешното корабоплаване.

Може да се говори още много, но от това надали би имало полза. Това, което може би трябва да се направи сега, е да благодарим отново на Комисията за предложението и на г-н Таяни за отговорния подход по време на действията на Парламента, както и да отбележим значимата роля на Парламента, без същевременно да си позволяваме прекалено самодоволство. Смятам, че ако погледнем първоначалното предложение и си спомним как то беше орязано в началното становище на Съвета, относно крайния резултат можем с гордост да заявим, че Парламентът изпълни задълженията си, които са много повече от това да бъде, не бих казал „пазител на закона“, защото това е задължение на Комисията, а по-скоро решителен поддръжник на европейското законодателство и на ролята на Европа за всеобщото благо.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, докладчик.(FR) Г-н председател, всички в Парламента, с много малко изключения, знаят, какво означава да се създават закони и да се придава добавена стойност на текстове, предложени от Комисията. От тази гледна точка бих искал да повторя казаното от г-н Costa: за Парламента това не е просто класически пример, с който да се гордеем, а вълнуваща действителност във времена, когато Европа има нужда от ново самочувствие.

Искам да отбележа, тъй като не съм сигурен дали на това беше обърнато достатъчно внимание, че законодателният пакет, включващ седем плюс един документа, на практика ще се развива с две скорости: по пет плюс един от текстовете утре ще гласуваме резултата от помирителната процедура, а двата останали – докладът на г-н Fernandes и на мен – ще отидат на второ четене, тъй като първоначално бяха отхвърлени от Съвета.

Тъй като почти чудотворно постигнахме споразумение със Съвета, дължащо се на факта, че колегите докладчици бяха достатъчно добри да ни придвижат чрез своите доклади, така че Съветът да се съгласи и да трябва да изкаже позиция, ние сега сме още на етапа на второ четене за доклада на г-н Fernandes и за моя доклад. Разбира се, ние не бихме желали те да бъдат изменяни и не мисля, че това ще се случи, защото няма внесени такива предложения. Надяваме се, че утре те ще се приемат в сегашния им вид. Това ще ни позволи отново да обединим отделните части на пакета и да постигнем много добър резултат от преговорите със Съвета.

Бих искал да Ви кажа, г-н Таяни, че топката сега е в полето на Комисията: всички знаем, че за да се контролира изпълнението на този пакет в много области самото законодателство не е достатъчно – то трябва да се транспонира в държавите-членки.

Лично аз смятам, че по отношение на изискването за застраховане за щети, нанесени на трети страни, с други думи за тежките последствия от замърсяването и щетите, причинени от морските произшествия, трябва да гарантираме, по-конкретно, ратифицирането на основните международни конвенции, тъй като това задължение вече е поето от държавите-членки. Считам също така, че е добре през 2012 г. Комисията да докладва пред Парламента по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, докладчик.(PT) Г-н председател, искам най-напред да благодаря на френското председателство за предоставената ни възможност да приключим работата по този пакет. Специално благодаря на заместник-председателя Таяни и на Комисията за съществения принос на последния етап от преговорите. Благодаря и на всички за забележките и съдействието. Искам специално да спомена всички докладчици и особено г-н Kohlíček и, ако ми разрешите, докладчика в сянка, г-жа Miguélez Ramos. Те направиха така, че споровете между държавите-членки, на които станахме свидетели след крушението на Престиж, никога вече да не се повторят и всеки да поема своята част от отговорността, когато най-лошото се случи. Благодаря на г-н Costa, с когото работих през цялото време и особено по доклада относно отговорността на превозвачите на пътници, когато бях докладчик за групата на социалистите в Европейския парламент, за да гарантираме, че всички видове морски транспорт застраховат своите пътници, че съществуват начини за финансово обезщетяване на пътниците, когато се случи най-лошото, и че тези, които са потенциално най-застрашени ще са и най-добре защитени, бързо и дори предварително, независимо от това, чия е вината.

Съществуват достатъчно ясни и достъпни законови средства за обезщетяване, основаващи се на ясни и предварително налични данни. Както вече споменах, приемането на третия пакет относно морската безопасност е значима победа за европейския законодателен процес. Комисията, Съветът и Парламентът приеха текст, който подобрява качеството на живот на всички хора, укрепва сигурността при пътуване по морета, океани и вътрешни водни пътища и подготвя нашето бъдеще. Гласувайки утре за този пакет, ние ще отдадем почит на жертвите на всички стари и неотдавнашни морски трагедии и ще почетем своите съграждани и предприятия в нашите страни.

Г-н заместник-председател, надявам се, че мерките в пакета, който ще приемем утре ще се спазват, така че новите очаквания на нашите съграждани да намерят потвърждение чрез действително укрепване на тяхната безопасност и техните права.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Г-н председател, приключвайки разискванията и след като сме благодарили на заместник-председателите г-н Баро и г-н Таяни, на френското председателство и специално на г-н Bussereau, трябва да благодарим и на работещите в Помирителния комитет и в комисията по транспорт и туризъм, които работиха с нас в течение на няколко години. Те свършиха своята част от работата, необходима за достигане до крайния успех, поради което искам да им благодарим.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Г-н председател, желая да добавя нещо към изказването на г-н Jarzembowski. Бихме искали да му благодарим за работата като председател на временната комисия по подобряване на морската безопасност, създадена за изясняване на случая Престиж, който, в известен смисъл, е в основата на всичко, с което днес се занимаваме.

В случай, че загубим връзка с г-н Jarzembowski, бих искала да му кажа, че винаги ще си спомняме вещината, която той прояви по време на работата на комисията.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-жо Ayala Sender, в качеството си на председателстващ естествено желая и аз да поздравя човека, изявил се като много добър председател, и да му пожелая много щастие и успехи.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре.

Писмени декларации (член 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Душана Здравкова (PPE-DE), в писмена форма. – Уважаеми колеги, Постигнатия компромис ще засили на законодателството на ЕС в областта на безопасността и превръщането на важни международни инструменти в законодателство на Общността. С приемането му Европейския парламент ще постави на ново ниво стандартите за разследване на произшествия с морски съдове.

Приемането на тези мерки е следствие на произшествието с танкера "Ерика", но аз искам да ви напомня за друг, по-скорошен случай. На 13 Февруари 2004 г на 7,5 морски мили от Босфора, при все още неизяснени обстоятелства заедно с целия си екипаж от 19 души потъна кораба "Хера". Пет години след тази трагедия, станала на входа на една от най-оживените и наблюдавани точки в света, никой не може да каже как и защо е потънал този кораб. Нещо повече, никой не може да каже какви спасителни операции са предприети след получаване на сигнала за бедствие.

Разследването на причините и последствията на това произшествие в момента са в задънена улица. Единственото, което може да се твърди със сигурност е, че седемнадесет граждани на Европейския съюз и двама на Украйна са изчезнали. И никой не носи отговорност за това.

Ясно е, че новите правила, които приемаме няма да предотвратят подобни трагедии, но се надявам, че ще гарантират провеждането на прозрачно, цялостно и обективно разследване за да можем да търсим отговорност от виновните.

 
Правна информация - Политика за поверителност