Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2240(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0055/2009

Разисквания :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Гласувания :

PV 11/03/2009 - 5.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0119

Разисквания
Вторник, 10 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

13. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури - Постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по следните доклади:

- A6-0066/2009 от г-н El Khadraoui, от името на комисията по транспорт и туризъм относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/EО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (COM(2008)0436 – C6-0276/2008 – 2008/0147(COD)), и

- A6-0055/2009 от г-н Jarzembowski, от името на комисията по транспорт и туризъм относно постигане на по-екологосъобразен транспорт и интернализация на външните разходи (2008/2240(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, докладчик.(NL) Г-н председател, г-н член на комисията, госпожи и господа, искам да започна направо по темата и да разясня някои недоразумения. Прочетох в различни източници, че чрез въвеждането на Директивата за евровинетката ние всъщност раняваме смъртоносно сектора на пътния транспорт в тези трудни икономически времена. Прочетох също така, че сме искали да направим пътните такси задължителни за всички пътнически автомобили в Европа.

Истината е, разбира се, че ние не възнамеряваме да наложим каквото и да било, а точно обратното –искаме да предложим широка гама от възможности, за да помогнем на държавите-членки, които пожелаят, в удобния за тях момент да въведат принципа „замърсителят плаща“ в сектора на пътния транспорт. Т.е. ние искаме да създадем рамка, да положим основните правила, които държавите-членки трябва да спазват, ако искат да интернализират външните разходи.

Това трябва да ни приближи с една стъпка по-близо към по-устойчива транспортна система. Искам и веднага да добавя, че това не е чудодеен лек. Много, много повече мерки ще трябва да бъдат предприети, ако ще правим чудеса. Ако не направим нищо обаче, както знае и Комисията, пътният транспорт ще се увеличи с 55 % до 2020 г. Затова трябва да направим нещо.

Това, което предлагаме тук, е малка революция сама по себе си, ако мога така да се изразя, но това е само началото и ще са необходими амбициозни последващи действия в рамките на няколко години. С помощта на мнозинството в комисията по транспорт и туризъм ние успяхме да изготвим балансирано, разумно и съгласувано предложение. Трябва също така да благодаря на всички, които взеха участие. Не беше лесно, тъй като имаше широко вариращи гледни точки. Въпреки това аз се надявам, че ще запазим този баланс след утрешния ден и по този начин ще изпратим силен сигнал към Съвета, който трябва да състави друга обща позиция.

Какви са основните точки? На първо място, какви външни фактори трябва да бъдат въведени в системата? Ние избрахме областите със замърсяване на въздуха, шум и задръствания. Що се отнася до последното от изброените, ние всъщност направихме отстъпка за сектора на пътния транспорт, като казахме, че страни, които искат техните системи да обхващат задръстванията, трябва да направят връзка с пътническите автомобили. Това е по избор, а не задължително.

На второ място, по въпроса за целевите средства, ние не считаме приходите от тези такси за допълнителен данък, на който се позволява просто да се влее в държавните хазни. Тези приходи трябва да се реинвестират в системата на транспорта с цел поддържане на ниски външни разходи. Това трябва да е основната цел.

На трето място, има оперативна съвместимост, която е от жизненоважно значение, и аз мисля, че Комисията все още има какво да свърши в тази насока. Ние искаме да се премахне необходимостта в бъдеще товарните автомобили да вземат по 27 различни винетки, за да заплащат всички различни такси в Европа и аз мисля, че за тази цел са нужни ясни инициативи.

Четвърто, трябва да съществува възможност за по-нататъшни действия в бъдеще. В рамките на няколко години трябва да бъде съставено обобщение за интернализацията на външните разходи във всички видове транспорт. Трябва също да обмислим възможността за добавяне и на други външни разходи, но и трябва да предпочетем схемите за таксуване на база километраж пред схемите за таксуване, основаващо се на времето на ползване.

Като цяло въздействието на всичко това всъщност е ограничено. По наша оценка оперативните разходи могат да нараснат с 3 %, ако тази директива трябва да се прилага практически в цяла Европа. Затова бих искал да предложа на колегите си да се придържаме към пакета, подкрепян от комисията по транспорт и туризъм.

С други думи, аз не подкрепям измененията на Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, които искат да махнат задръстванията от системата, нито мога да подкрепя измененията, внесени от Групата на Зелените/Европейски свободен алианс, без значение за колко примамливи ги намирам. Нека да запазим целостта и да направим крачка напред.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, докладчик.(DE) Г-н председател, г-н заместник-председател, госпожи и господа, ще започна с това, че мобилността на хора и стоки е от ключово значение за качеството на живота на гражданите, за растежа и заетостта, за социалното и териториално сближаване на Европейския съюз, както и за търговията с трети страни.

Ето защо Европейската общност просто се нуждае от инфраструктура, която да отговаря на нейните нужди, и от справедливи правила, валидни за всички видове транспорт. Като се има предвид, че транспортът също има негативни последици за хората и околната среда, той трябва, разбира се, да бъде направен още по-екологосъобразен, така че да изиграе своята роля в борбата с изменението на климата.

Въпреки това аз трябва да Ви кажа, г-н заместник-председател, че това, което ни предлагате като базисен документ за постигане на по-екологосъобразен транспорт, е може би твърде оскъдно. Със съжаление отбелязвам, че няма последователен цялостен план и оставяте всичко отворено – всичко се крепи на субсидиарност. Ако кажете, че трябва да направим транспорта по-екологосъобразен, то това трябва да се приложи в целия Европейски съюз и не може да бъде подчинено на волята на държавите-членки. А след това трябва да се приложи навсякъде: от железопътния до морския транспорт.

Не можете да изберете само пътния транспорт – и по-конкретно само товарния пътен транспорт, и после да кажете „ще оставим държавите-членки да решат дали искат или не искат да имат пътни такси“. Ако искате фундаментална промяна, трябва да предложите интегриран план за всички транспортни средства – и това е нещо, което направихме много ясно в комисията. Тогава обаче ще трябва също да направите това с научно обосновани оценки на въздействието, които взимат предвид последиците за конкуренцията между средствата за транспорт, разходите за мобилност и конкурентоспособност на Европа.

Втората точка, относно интернализацията на външните разходи, е друг пример за раздробяване при Вашата система, като се предлага нещо, което все пак не се предлага. Що се отнася до интернализирането на външните разходи Вие отново предлагате голям и тежък наръчник, който осигурява множество начини за извършване на изчисления, но пък накрая казвате „ние ще правим изчисления въз основа на фиксираната стойност“. Никой човек на тази земя не може да разбере това. Също така не успявате да отчетете вече направените вноски от различните средства за транспорт, било то под формата на общо данъчно облагане, данък върху нефтопродуктите или превозните средства.

Знаете, че ситуацията с евровинетката е същата. Моята група е съгласна с другите групи, че вредните емисии и шумът трябва да бъдат взети предвид при външните разходи и при таксуването им. Какво да кажем за претоварването? Г-н заместник-председател, претоварването се дължи на неадекватната инфраструктура, предоставена от държавите-членки. Отпускането на средства на държавите-членки за управление на собствените им недостатъци би било пълна лудост.

Нещо повече, Вие сте съвсем наясно с факта, че дружествата от много време насам поемат разходите за претоварвания, тъй като това води до по-високи разходи за заплати и гориво. Предвид това трябва да се каже, г-н El Khadraoui, че няма смисъл да се интернализират разходите за претоварване, а всъщност точно обратното. Трябва да се опитаме да се отървем от претоварванията чрез разумна модернизация на инфраструктурата и разработване на интелигентни информационни системи за транспорта, като не трябва да създаваме тежест за бизнеса, който вече се бори с нарастващите разходи и с допълнителни разходи под формата на пътни такси. В това няма смисъл.

Г-н заместник-председател, Вашето Съобщение относно мерките за защита от шума в железопътния транспорт като цяло е положително. Както би казал някой англоговорящ: „Къде е оплакването?“. Какво предлагате всъщност? Казвате, че има много възможности. Не, Вие представлявате Комисията! Вие имате правото и задължението да изготвяте предложения, които след това ние можем да приложим. Ето защо комисията по транспорт и туризъм Ви приканва действително да внесете предложение за директива относно зависимите от шума такси за достъп до линиите, така че чрез реинвестиране на парите, събирани с помощта на такива такси за релсов достъп в железопътните компании – включително частни, ние да бъдем в състояние да помогнем за това действително да бъдат монтирани нови спирачки за намаляване на шума. Всички ние в тази зала имаме ясна цел и това е, че шумовото замърсяване от железопътния транспорт трябва да бъде премахнато. Ние искаме да популяризираме железниците, но пък преминаването им през тихата долина на Рейн също трябва да се извършва по екологосъобразен начин. Така че помогнете ни да направим това – предложете нещо наистина постижимо!

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Заместник-председател на Комисията. (IT) Г-н председател, стигнахме до края на поредното разискване по въпрос, който аз реших да представя в тази зала веднага щом получих подкрепата на Парламента или казано по друг начин  – целта ни да не налагаме нов данък на европейските граждани. Що се отнася до Комисията, фактът, че новата евровинетка не е задължителна, е доказателство, че ние не въвеждаме нов данък. Преди всичко, събираните суми по принцип няма да бъдат предназначени за бюджетите на различните държави-членки, но ще бъдат разпределени за осъществяването на положителни промени в даден сектор, а именно замърсяването, интернализиране на външните разходи и изграждане на по-безопасни пътища и инфраструктура.

Бих искал да благодаря на Парламента за ангажираността, която показа спрямо пакета за постигане на по-екологосъобразен транспорт, по-конкретно що се отнася до преразглеждането на Директивата за евровинетката. Проектът, приет от комисията по транспорт и туризъм въз основа на доклада на г-н El Khadraoui, изпраща силно послание към държавите-членки, тъй като предлага по-гъвкава рамка, която законно разрешава приемането на нови инструменти за борба с отрицателните ефекти в рамките на транспортния сектор, а също и в рамките на страните, участващи в него. Това се постига чрез демонстриране на политическо намерение постепенно да се насърчи въвеждането на справедлива и ефективна тарифна скала за ползването на инфраструктурите, при която плаща замърсителят, а не данъкоплатецът.

Имам чувството, че одобреното от Комисията становище, което се обсъжда днес, подкрепя предложението на Комисията в някои ключови аспекти. Що се отнася до разпределението на ресурсите, смятам, че предложените изменения са в съответствие с предложения от нас подход, който цели защитаването на разпределянето на приходите от такси и намаляването на външното въздействие на пътния транспорт, и считам, че мога да ги подкрепя. Що се отнася до вида на външните въздействия, които трябва да бъдат взети под внимание, аз казвам не на CO2, но да на отчитането на задръстванията. Една приспособена такса за задръствания би ни помогнала за по-ефективното справяне с изменението на климата, отколкото ако се прилага еднократен данък върху CO2. Това е от съществено значение за икономическата ефективност на пътния транспорт и е полезно за осигуряването на достатъчно приходи за финансиране на нови транспортни мощности и аз смятам, че компромисът, който сме постигнали, представлява добра основа за дискусии със Съвета. Все пак ние трябва да положим големи усилия, за да гарантираме, че крайният резултат ще представлява насърчаване за държавите, а не пречка, и няма да налага условия, които са твърде сложни за управление.

Въпреки това храня известни резерви относно конкретните изменения по отношение на чувствителните планински райони. Предложението на Комисията вече разрешава коефициент за умножение на разходите, свързани със замърсяването, известен като коригиращ коефициент за планинските райони. Фактът, че ние просто разрешихме добавянето на тази тарифна такса към съществуващите тежести чрез решението през 2006 г. за финансиране на големите тунели през Алпите, представлява двойно увеличение на тарифните такси, а това, по мое мнение, е пречка за постигането на единен пазар. На това и се дължи моето недоумение.

Сега бих искал да премина към доклада на г-н Jarzembowski във връзка със съобщението, придружаващо Директивата. Както ясно показа по време на речта си, г-н Jarzembowski силно критикува позицията на Комисията: за пръв път с него да не сме съгласни, след всичките тези години на съвместна работа. Докладът е определено критичен. Ще се опитам да се концентрирам върху две конкретни точки, които смятам, че са от решаващо значение. От една страна, бих искал да подчертая, че Комисията извърши оценка на въздействието, която обхваща всички транспортни методи и анализира влиянието на различните възможности за интернализиране. Според мен този анализ полага основите на стратегията за интернализиране, предложена от Комисията. От друга страна, Комисията предложи обща рамка за интернализиране, основаваща се на един принцип, който се отнася за всички транспортни методи и отчита предишни инициативи. Това е прагматичен подход, който зачита достиженията на правото на Европейския съюз (acquis communautaire) и взема под внимание наскоро приетите предложения – имам предвид включването в схемата за търговия с емисии (СТЕ) на въздухоплаването и международните споразумения за въздухоплаването, морския сектор и вътрешните водни пътища. Естествено, ние можем да разискваме дали предложенията на Комисията са достатъчно обхватни, но аз трябва да подчертая факта, че Комисията е обработила темите, които бяха поставени пред нея, с други думи – интегриран план за постигане на по-екологосъобразен транспорт, подкрепен с конкретни законодателни предложения.

Искам да завърша, като спомена за един аспект, по който Комисията и Парламентът са в съгласие: необходимостта да се намери законодателен подход към проблема с шумовото замърсяване в железопътния сектор. Комисията ще представи своите предложения в рамките на първото преразглеждане на железопътния пакет, който предстои да бъде приет през есента. Разбира се ще се радваме да чуем Вашите предложения по този въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Благодаря Ви, г-н Таяни. В отношенията Ви с г-н Jarzembowski вече би трябвало да сте забелязали колко прав е бил Карл Маркс, когато е показал как институционалната позиция на хората определя също и политическата им позиция по различни теми.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes, докладчик по становище на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.(FR) Г-н председател, комисията по промишленост, изследвания и енергетика разгледа основно два момента от тази Директива, първият от които е нефтът.

От всички големи световни икономики Европа е най-зависима от превоза на стоки, използващ петролни горива. Нека не се заблуждаваме. Въпреки че цената на нефта пада в момента, това се дължи единствено на свиването на световната икономика. Когато икономиката започне да се възстановява, още веднъж ще се изправим пред същите проблеми с недостига на нефт, като ахилесовата пета на европейската икономика в бъдеще ще бъде нашата зависимост от нефта за превоз на стоки.

Вторият аспект се отнася за технологиите и износите. Ако Европа въведе съответната система за евровинетка, тя също така ще насърчи появяването на европейски икономически играчи. Икономиките на САЩ, Китай, Индия и Индонезия ще имат същия проблем като нас. Ето защо това е апел за изпълнение на амбициозна политика както по отношение на интернализацията на външните разходи за предвиждане на необходимите промени, свързани с нефта, така и за насърчаване на европейската промишленост във всички технологични апарати около евровинетката.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE-DE.(NL) Г-н председател, г-н член на Комисията, нашият докладчик, моят уважаван колега, г-н El Khadraoui, започна с някои успокояващи думи. Няма да бъдат наложени никакви европейски такси. Вместо това, докладчикът разгледа основните правила за вътрешния пазар, целящи подпомагането на устойчив транспорт в Европа. Въпреки това позицията, която той прие като докладчик, дава на държавите-членки правото да наложат много високи такси, до няколко евро на километър, чрез таксата за задръствания плюс добавената надценка. Г-н председател, по думите на члена на Комисията това, за което става въпрос тук, не са основни правила, а пречки пред вътрешния пазар.

Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи желае да направи ясна своята позиция днес. Ние сме верни поддръжници на инвестициите в устойчив транспорт. Ето защо интернализирането на външните разходи за замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване може да разчита на нашето одобрение, при условие че приходите се инвестират в един по-чист пътен транспорт – нещо, което се радва на широка подкрепа. Независимо от това, предложените такси и надценки за задръствания стоят твърде далеч от идеите на групата PPE-DE. Таксите за задръствания имат много ограничено въздействие върху околната среда и не решават проблема със задръстванията, като същевременно биха били допълнително бреме в тези тежки времена на икономическа криза, допълнителна тежест върху малките и средните предприятия, което от своя страна е неблагоприятно и за заетостта.

Докладчикът постигна компромис с групата на Алианса на либералите и демократите за Европа, като направи връзка с пътническия транспорт, което беше от решаващо значение за получаване на тяхната подкрепа. Вече е пределно ясно, че Съветът няма да приеме това. Това поставя докладчика в позиция, желана от него самия, но не и от групата ALDE.

Поради това искам да завърша речта си от името на групата PPE-DE с една стара поговорка: може да сме загубили битката, но това не означава, че сме загубили войната.

 
Правна информация - Политика за поверителност