Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2240(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0055/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0119

Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στον τομέα των μεταφορών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Θα συνεχίσουμε τώρα με τη συζήτηση των εκθέσεων των κκ. El Khadraoui και Jarzembowski για τον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(RO) Θα ήθελα αρχικά να συγχαρώ τους συναδέλφους κκ. El Khadraoui και Jarzembowski.

Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους βασικούς τομείς που συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και την τροποποίηση της οδηγίας για την ευρωβινιέτα. Ωστόσο, η στιγμή που επιλέχθηκε για να γίνει αυτό είναι αρκετά δύσκολη. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης οι παραγγελίες μειώνονται, εταιρείες χρεοκοπούν και θέσεις εργασίας χάνονται.

Παρ’ όλο που τα προτεινόμενα από την Επιτροπή κείμενα αποτελούν ένα βήμα μπροστά στην ανάπτυξη των μεταφορών που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον, μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν. Δεν πιστεύω ότι η προσέγγιση του κ. Jarzembowski, κατά την οποία επικρίνουμε μόνο χωρίς να επιφέρουμε βελτιώσεις, είναι η κατάλληλη. Προσωπικά πιστεύω ότι μια οδηγία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη μέλη υποχρεωτικά δεν θα καταφέρει το στόχο της και μπορεί να διαστρεβλώσει σημαντικά την εσωτερική αγορά μέσω των εμποδίων που ορισμένα κράτη μέλη, εάν το επιθυμούν, μπορούν να τοποθετήσουν για να παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των αγαθών.

Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι η διαδικασία εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα είδη μεταφορών, ενώ η διπλή φορολογία πρέπει να αποφευχθεί. Με αυτόν τον τρόπο, εάν ορισμένα κράτη μέλη έχουν αποφασίσει να επιβάλουν διόδια, τότε δεν θα πρέπει να επιβάλλουν το συμπληρωματικό φόρο ρύπανσης αργότερα. Επίσης, αυτή είναι ουσιαστικά η στάση που υιοθέτησε ο κ. El Khadraoui, την υποστηρίζω κι εγώ.

Το κόστος που επισύρει η κυκλοφοριακή συμφόρηση αυξάνεται ανερχόμενο στο 1% του ΑΕΠ. Επομένως, πρέπει να λάβουμε μέτρα για το μειώσουμε, αλλά το κόστος των μέτρων αυτών δεν πρέπει να βαρύνει μόνο τους μεταφορείς εμπορευμάτων και επιβατών. Η συμφόρηση προκαλείται από όλα τα οχήματα και, ειδικότερα, από τις ελαττωματικές υποδομές. Τα κράτη μέλη πρέπει, λοιπόν, να επενδύσουν στην κατασκευή αυτοκινητόδρομων, σιδηροδρομικών γραμμών υψηλών ταχυτήτων και στις εναλλακτικές που μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι διατροπικές μεταφορές θα διευκολύνουν τη μεταβίβαση των εμπορευμάτων από το οδικό δίκτυο σε ένα δίκτυο σιδηροδρομικών, θαλάσσιων ή εναέριων εμπορευματικών μεταφορών, καθιστώντας πιο αποτελεσματικές τις μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών.

Συμπερασματικά, χρειαζόμαστε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά χωρίς η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους να επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των οδικών μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(NL) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τον κ. Jarzembowski, όταν λέει πως η κινητικότητα είναι απαραίτητη για την κοινωνία. Συμφωνώ, επίσης, με την κ. Wortmann-Kool, όταν λέει ότι κι εδώ πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, εγώ πιστεύω πως με το συμβιβασμό αυτό πράγματι κάνουμε ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εσωτερική αγορά είναι σημαντική και, επομένως, η σύναψη συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών είναι εξίσου σημαντική. Επιπλέον, πρόκειται απλά για ένα πρώτο βήμα προς ένα σύστημα το οποίο έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε ολοκληρωτικά σε κάποια δεδομένη στιγμή και να το αναπροσαρμόσουμε σε ορισμένα σημεία.

Η πλειονότητα των μελών της ομάδας μας υποστηρίζουν το συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε ο εισηγητής, για τον οποίο τον ευχαριστούμε. Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους - και άκουσα με μεγάλη προσοχή τα λόγια του εισηγητή - δεν αποτελεί κανονικό φόρο. Τα έσοδα που προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση του εξωτερικού κόστους. Πρόκειται για μια ουσιαστική πτυχή της θέσης του Κοινοβουλίου. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε δεν θα ισχύει πλέον ο συμβιβασμός.

Επομένως, συμφωνούμε για την συμπερίληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και της συμφόρησης στην εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Στην περίπτωση της συμφόρησης, ωστόσο, εάν ο στόχος είναι η καταπολέμηση και η μείωση του φαινομένου, όλοι οι χρήστες του οδικού δικτύου που την προκαλούν πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που ευθύνονται.

Για το λόγο αυτό, πιστεύω, επίσης, ότι είναι θετικό το γεγονός ότι ένα κράτος μέλος πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης και να δηλώσει με ποιο τρόπο σχεδιάζει να μειώσει τη συμφόρηση. Γενικά, η εξειδίκευση είναι σημαντική – και ο εισηγητής τόνισε ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο Κοινοβούλιο ότι ο καταμερισμός πόρων, η χρήση των εσόδων, είναι πολύ σημαντική.

Θα ήθελα να πω στην κ. Wortmann-Kool ότι, εάν δεν πληρούνται οι δύο αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή η ίση μεταχείριση όλων των χρηστών του οδικού δικτύου που ευθύνονται για τη συμφόρηση και ο σαφής καταμερισμός των εσόδων από τα τέλη, και εάν το Συμβούλιο δεν συμφωνήσει, η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη θα πάψει, επίσης, να στηρίζει το συμβιβασμό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(LV) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δυο εισηγητές, ιδιαίτερα τον κ. El Khadraoui, για το δύσκολο έργο της προσπάθειας να καταλήξουν σε συμβιβασμό. Νομίζω ότι τμήμα του συμβιβασμού ψηφίζεται από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού – το τμήμα που σχετίζεται με τη χρήση των ειδικών φόρων – αλλά η ολομέλεια σαφώς θα ψηφίσει ένα συγκεκριμένο τμήμα, όπως η συμφόρηση. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου για την κατανόησή τους σε σχέση με τη μη κατάργηση των τελών με βάση το χρόνο σε χώρες στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα βαρέα φορτηγά προκαλούν σοβαρή μόλυνση, σχηματίζουν ουρές στα σύνορα για μεγάλες περιόδους νυχθημερόν. Εν τέλει, μόλις εγκρίνουμε την οδηγία αυτή με την μια ή την άλλη μορφή, ελπίζω ότι άσχετα με την κρίση τα κράτη μέλη παρ’ όλα αυτά θα υπάγουν τη βραχυπρόθεσμη κατάσταση σε μακροπρόθεσμους στόχους. Κατά την άποψή μου, αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αυριανή απόφαση για το εξωτερικό κόστος στον τομέα των οδικών μεταφορών αφορά το αν οι μεταφορές αυτές είναι τελικά βιώσιμες, αν στο μέλλον πρόκειται να υπάρξει θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των οδικών και των σιδηροδρομικών μεταφορών και αν η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» πρόκειται τελικά να εφαρμοστεί στην οδική κυκλοφορία, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.

Το κόστος αυτό δεν είναι κάτι το καινούριο. Υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό, μόνο που επί του παρόντος καταβάλλονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Σίγουρα πρέπει να τοποθετήσουμε το περιβάλλον και την υγεία όσων ζουν κοντά σε συνδέσεις μεταφοράς πάνω από τους δρόμους χωρίς κίνηση. Το άχθος είναι αρκετά γνωστό σε όλους μας. Ο αντίκτυπος για την υγεία κατά μήκος των οδών διαμετακόμισης έχει τεκμηριωθεί και τώρα πρέπει να δράσουμε εμείς.

Τα αυστηρότερα πρότυπα για τις εκπομπές καυσαερίων για τα φορτηγά αυτοκίνητα, για τα οποία τρέφαμε τόσες ελπίδες, ήταν ακατάλληλα. Οποιαδήποτε βελτίωση σε οποιοδήποτε μεμονωμένο φορτηγό αυτοκίνητο δε σήμαινε τίποτα, καθώς η ταυτόχρονη ανάπτυξη ακύρωνε τα πάντα. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε νέα και στοχευμένα μέτρα για να παράσχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την αγορά που έχει εκτροχιαστεί. Ωστόσο, σημαίνει, επίσης, ότι οι ισχύουσες τάσεις ενίσχυσης των βαρέων οχημάτων που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο πρέπει να καταργηθούν, καθώς το σύστημα αυτό προσφέρει επιπλέον ανταμοιβές στους ρυπαίνοντες.

Ζητούμε την όσο το δυνατόν περιεκτικότερη συμπερίληψη του προκύπτοντος εξωτερικού κόστους, το οποίο επί του παρόντος βαρύνει τους προϋπολογισμούς, και θα ολοκληρώσω με το γνωστό μου ceterum censeo: η ευαίσθητη περιοχή των Άλπεων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(NL) Κύριε Πρόεδρε, η κατάργηση των τελωνειακών συνόρων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην Ευρώπη έχει αυξήσει την κλίμακα της οικονομίας. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο αυτοκινητόδρομων, που γίνονται όλο και πιο ευρείς. Πολλά εμπορεύματα μεταφέρονται πλέον σε μεγάλες αποστάσεις, ενίοτε ακόμα και σε διάφορα στάδια της διαδικασίας παραγωγής.

Αυτές οι εξελίξεις επιδρούν αρνητικά στο περιβάλλον, ενώ το κόστος τους δεν βαρύνει τους μεταφορείς. Εν μέρει λόγω αυτού, οι εμπορευματικές μεταφορές γίνονται όλο και πιο φθηνές με το πέρασμα των χρόνων, κάτι που τις προωθεί περισσότερο αυξάνοντας περαιτέρω τον περιβαλλοντικό του αντίκτυπο.

Εδώ και 10 χρόνια περίπου που είμαι μέλος αυτού του Κοινοβουλίου, έχω ακούσει επανειλημμένως να μιλούν για επιβολή τελών για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο στους οδικούς μεταφορείς, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα παραμένουν μη ικανοποιητικά. Μερικές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι οι πολιτικοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τα μοντέλα υπολογισμών παρά για τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Επιπλέον, οι σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν το 2006 δεν επέφεραν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά την ομάδα μου, στόχος μας πρέπει να είναι να προωθήσουμε τους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μεταφοράς, δηλαδή τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές, και να περιορίσουμε εκείνους που βαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον, δηλαδή τις οδικές και εναέριες μεταφορές. Ελλείψει σαφούς στόχου για την επίτευξη της φιλοδοξίας αυτής, το μόνο που κάνουν τα μοντέλα υπολογισμού και οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες είναι να αυξάνουν τη γραφειοκρατία χωρίς κανένα όφελος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η χώρα μου, οι Κάτω Χώρες, αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή. Ο διάλογος για την οδική τιμολόγηση, δηλαδή την επιβολή τελών στην οδική κυκλοφορία με βάση τις διανυθείσες αποστάσεις, εφαρμόζεται εδώ και 20 περίπου χρόνια, ενώ αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Η μόνη εντύπωση που παραμένει στους ψηφοφόρους είναι ότι η συμφόρηση φορολογείται χωρίς να υπάρχει προοπτική λύσης των προβλημάτων με τη μορφή βελτιώσεων των σιδηροδρόμων και των δημόσιων συγκοινωνιών.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη των κρατών μελών. Ωστόσο, πρέπει να άρει όλα τα εμπόδια για τα περιφερειακά και τα εθνικά μέτρα, να καταστήσει δυνατό τον αποτελεσματικό συντονισμό αυτών των μέτρων, να βελτιώσει τη διασυνοριακή καταβολή των τελών και να παράσχει στους επαγγελματίες οδηγούς καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με το τι είδους μέτρα πρόκειται να αντιμετωπίσουν εκτός του τόπου διαμονής τους.

Οι προτάσεις του εισηγητή κ. El Khadraoui προβλέπουν αυτές τις δυνατότητες και, επομένως, τις στηρίζει η ομάδα μου. Επιπλέον, ο εισηγητής κ. Jarzembowski κυρίως εφιστά την προσοχή στις ηχητικές οχλήσεις από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές και εμείς συμφωνούμε μαζί του. Ωστόσο, ταυτόχρονα θα ήθελα να τονίσω ότι η κατασκευή όλο και περισσότερων ηχοφρακτών κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών δεν αποτελεί λύση.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.(NL) Κύριε Πρόεδρε, μετά από μια μακρά και κουραστική συζήτηση, πρόκειται να εγκρίνουμε τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. Το αποτέλεσμα με ικανοποιεί αρκετά, ενώ με χαροποίησε πάρα πολύ η συνεργασία μου με τον εισηγητή. Είναι θετικό το γεγονός ότι θα δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να μεταβιβάσουν το εξωτερικό κόστος στον ρυπαίνοντα. Ας μην διστάσουμε να μεταβιβάσουμε το κόστος της συμφόρησης, της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εν τέλει στον καταναλωτή.

Ωστόσο, συμφωνώ με την άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης του κόστους. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης του άχθους που επιβάλλεται με σαφή και διαφανή τρόπο στο πραγματικό προκύπτον κόστος. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα κράτη μέλη να εισάγουν ένα είδος κυρωτικού φόρου. Η τροπολογία υπ’ αριθμόν 40, επομένως, θα πρέπει να αποσυρθεί από την έκθεση.

Θα ήθελα, επίσης, να μου εξηγήσει το Συμβούλιο αν συμμερίζεται τη γνώμη του Κοινοβουλίου, δηλαδ ότι τα έσοδα από την ευρωβινιέτα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του εξωτερικού κόστους, πράγμα απαραίτητο για να στηρίξω την οδηγία περί ευρωβινιέτας.

Επιπλέον, η πρόταση αυτή δεν πρέπει να παραμείνει απομονωμένη. Τα φορτηγά δεν είναι τα μόνα οχήματα που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο και επομένως ευθύνονται για το κόστος της συμφόρησης. Για τα προβλήματα αυτά ευθύνονται και άλλοι τρόποι μεταφοράς. Και αυτοί οι μεταφορείς, λοιπόν, θα πρέπει να βαρύνονται για το εξωτερικό κόστος, εξαιρουμένων των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών, που θα καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS). Αυτός είναι ένας δίκαιος τρόπος ενθάρρυνσης των μεταφορέων να αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους.

Θα ήθελα, επίσης, να επωφεληθώ της ευκαιρίας και να ζητήσω να υποστηρίξετε την τροπολογία μου υπ' αριθμόν 76. Δεν κατανοώ γιατί η Επιτροπή αποφάσισε να αλλάξει το προηγούμενο κείμενο για τα ρυθμιστικά τέλη σε «οιοδήποτε αστικό οδικό δίκτυο». Η επιβολή τέτοιων ρυθμιστικών τελών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν με ποιον τρόπο επιθυμούν να επιβάλουν τέτοιου είδους ρυθμιστικά τέλη, εφ' όσον φυσικά δεν βασίζονται σε διακρίσεις. Για αυτό το λόγο, προτείνω να επιστρέψουμε στο παλαιότερο κείμενο του 2006 και σας ζητώ να το υποστηρίξετε.

Εν τέλει, είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν την οδηγία αυτή για να επιβάλουν αδικαιολόγητα υψηλά τέλη στις εμπορευματικές μεταφορές. Η Επιτροπή πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά τα καθήκοντά της βάσει του άρθρου 11, παρ.1. Εάν ένα κράτος μέλος δεν εφαρμόσει σωστά τον υπολογισμό των τελών για το εξωτερικό κόστος ή τη μέγιστη τιμή, η Επιτροπή πρέπει να τηρήσει πολύ αυστηρή στάση.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, οικονομία, περιβάλλον και άνθρωπος: αυτοί είναι οι τρεις ακρογωνιαίοι λίθοι μεταξύ των οποίων πρέπει να προσαρμόσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την οδική τιμολόγηση και την ευρωβινιέτα. Σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε αυτές τις τρεις προτεραιότητες διαφορετικά, τουλάχιστον με αντίστροφη αλφαβητική σειρά. Πλέον πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής ιεράρχηση: πρώτα ο άνθρωπος, έπειτα το περιβάλλον και τελευταία η οικονομία.

Αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή παρήγαγε μια πολύ συνετή πρόταση σχετικά με την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, προτείνοντας ένα πιο συνεπή συλλογισμό για το κόστος στις μεταφορές - τις εμπορευματικές, αλλά όχι μόνο - και για αυτό ευχαριστούμε τον πρώην Αντιπρόεδρο Barrot και τον νυν Αντιπρόεδρο Tajani.

Στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού επιφέραμε βελτιώσεις την πρόταση. Συγκεκριμένα, δώσαμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στους παράγοντες που πλήττονται περισσότερο (άνθρωπος, περιβάλλον και οικονομία). Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κ. El Khadraoui, και όλους όσους συνέβαλαν ενεργά και με πολύ εποικοδομητικό τρόπο στο έργο μας.

Διατηρήσαμε, επίσης, την αίσθηση της αναλογίας. Η Ευρώπη δεν μπορεί και δεν πρέπει να ρυθμίζει τα πάντα και με κάθε λεπτομέρεια. Τα κράτη μέλη, που διαμορφώνουν τις δικές τους ειδικές προϋποθέσεις, πρέπει επίσης να έχουν τη θέση τους. Αυτό ισχύει επίσης, και ειδικά, στο θέμα που τόσο συζητήσαμε σήμερα, δηλαδή τη συμφόρηση. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα πρέπει να στοχεύουμε στην τιμωρία όσων πλήττονται από τη συμφόρηση, αλλά στην εύρεση εποικοδομητικών λύσεων για να συμβάλουμε στην αποσόβησή της. Οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο σχεδιασμό και όχι τις απαγορεύσεις.

Όπως συμβαίνει συχνά με το κείμενό μας, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που μας δημιουργούν προβλήματα. Στην αρχική της πρόταση, η Επιτροπή πρότεινε μετά από προσεκτικούς υπολογισμούς του κόστους να ξεχάσουμε τα πάντα και να καθορίσουμε εν τέλει ένα τελικό ανώτατο όριο. Στην επιτροπή του Κοινοβουλίου, απορρίψαμε την πρόταση αυτή ως παράλογη στην τότε τροπολογία υπ’αριθμόν 20. Σήμερα, το σημείο αυτό θα ψηφιστεί ξανά ως τροπολογία υπ’αριθμόν 40. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ζητώ, λοιπόν, από όλους εσάς να υποστηρίξετε αυτό το σημείο, διότι πρέπει να κερδίσουμε στην ψηφοφορία αυτή.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι που η Τσεχική Προεδρία δεν θεώρησε ότι άξιζε να στείλει έναν εκπρόσωπο στο Κοινοβούλιο για την σημαντική αυτή νομοθετική πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω για την έκθεση του κ. El Khadraoui. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους συνεργάτες του για τη σκληρή δουλειά τους και για το γεγονός ότι κατέληξαν σε συμβιβασμό, ακόμα και όταν αυτό φαινόταν αδύνατο.

Υπάρχουν ορισμένα σημεία που θα ήθελα θίξω. Πρώτον, πρόκειται εδώ για την αρχή μιας διαδικασίας και όχι για το τέλος και στον εν λόγω συμβιβασμό περιλαμβάνεται το δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλουν ή όχι τέλη για τη συμφόρηση. Θα ήθελα, επίσης, να θυμίσω στους αξιότιμους συναδέλφους, ιδιαίτερα στα μέλη της Ομάδας του ΕΛΚ, ότι το παρόν Κοινοβούλιο ζήτησε με συνέπεια από την Επιτροπή μια πρόταση και μια στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, αλλά ειδικά στις οδικές μεταφορές, και αυτό έχει πράγματι τονιστεί καθώς στα οδικά μας δίκτυα γίνεται όλο και πιο έντονο το πρόβλημα της συμφόρησης, ενώ η αναθέρμανση του πλανήτη εντείνεται.

Πρέπει, επίσης, να επιφέρουμε περισσότερη ισορροπία στον τομέα των οδικών μεταφορών, ώστε να είναι μόνο οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά βιώσιμος και να αναγνωρίζει ότι πρέπει να πληρώσει το δίκαιο τίμημα για το κόστος που δημιουργεί είτε αυτό είναι περιβαλλοντικό είτε έχει σχέση με τα έργα υποδομής. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε άπρακτοι, παρ’ όλο που διαπιστώνω ότι η φράση αυτή εκφράζει τους Συντηρητικούς τους τελευταίους μήνες. Γνωρίζω ότι η σύνταξη της έκθεσης αυτής ήταν δύσκολη διαδικασία. Ορισμένοι συνάδελφοι θεωρούν ότι υπερβάλλει, ενώ κάποιοι άλλοι ότι είναι «συγκρατημένη». Ωστόσο, σε πρώτο στάδιο θεωρώ ότι αξίζει να υποστηρίξουμε το συμβιβασμό αυτό. Αναμένω στο μέλλον να συμπεριληφθούν και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες και θα ήθελα να τονίσω ότι η ομάδα μου υποστηρίζει ότι όλα τα έσοδα από την ευρωβινιέτα θα πρέπει να εκχωρηθούν στον τομέα των μεταφορών, ώστε να υπάρξει σύγκλιση μεταξύ της διαφάνειας και της κοινής γνώμης.

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί σοβαρή προσπάθεια επίτευξης αυτού που εδώ και πολλά χρόνια ζητά το Κοινοβούλιο. Θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της συμφόρησης, τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών. Για όλους αυτούς τους λόγους αξίζει να τη στηρίξουμε. Κύριε Επίτροπε, στη θέση σας δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα μήπως διαφωνήσω με τον Georg Jarzembowski. Εμείς, τα μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας, ακολουθούμε αυτή τη μέθοδο με επιτυχία εδώ και χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, είναι η τρίτη φορά που έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Κατά την προηγούμενη θητεία μου, είχα τη χαρά να εργαστώ ως εισηγητής για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Επίσης, πριν λίγο καιρό εγκρίναμε την προηγούμενη εκδοχή της ευρωβινιέτας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε το λόγο για τον οποίο η διαδικασία αυτή διήρκεσε τόσο πολύ. Τουλάχιστον τρεις παράγοντες διακυβεύονται ταυτόχρονα. Μέχρι πρόσφατα, μόνο οι φορολογούμενοι επιβαρύνονταν για τα οδικά και άλλα έργα υποδομής. Η ευρωβινιέτα ανοίγει το δρόμο δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη μεταβίβαση μέρους τουλάχιστον της επιβάρυνσης για τον οικονομικό φόρτο των έργων υποδομής στο χρήστη με σαφώς πιο δίκαιο τρόπο. Με άλλα λόγια, η ευρωβινιέτα είναι ένας μηχανισμός που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει τη δίκαιη φορολόγηση, παρ’ όλες τις ενδείξεις για το αντίθετο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η εξασφάλιση του αποτελέσματος αυτού με διαφορετικό τρόπο θα εξαρτηθεί από την χρηματοοικονομική τεχνική των διαφόρων κρατών, που δεν αφήνουν την Ευρώπη να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, επειδή διαφορετικά θα ήμαστε πολύ πρόθυμοι. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Προσωπικά πιστεύω πως ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε είναι θετικός και πρέπει να εμμείνουμε σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό αποδεικνύει ότι με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου θα μπορέσουμε αποτελεσματικά να περάσουμε…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι κατανοώ τους λόγους που συνηγορούν υπέρ αυτής της έκθεσης. Ωστόσο, όσον αφορά εμένα είναι άδικο, καθώς ο δασμός αυτός, η ευρωβινιέτα, αποτελεί επιβάρυνση για τα κράτη που βρίσκονται μακριά από το κέντρο της αγοράς.

Ο Επίτροπος δήλωσε ότι οι ορεινές περιοχές αντιτίθενται στην ενιαία αγορά. Τι γίνεται με περιοχές όπως η δική μου εκλογική περιφέρεια στα δυτικά της Ιρλανδίας απ' όπου αναχωρούν 1.000 φορτηγά κάθε εβδομάδα; Δέχονται πλήγματα, ενώ κατευθύνονται στην αγορά. Και γιατί λέμε ότι πρόκειται για ενιαία αγορά; Αφού δεν είναι! Το κόστος για τις περιφερειακές χώρες αυξάνεται, επειδή επιθυμείτε την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στην αγορά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις χώρες της περιφέρειας και να είμαστε δίκαιοι απέναντί τους, κύριε Πρόεδρε, κάτι που δεν γίνεται με αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κανένας σοβαρός επιστήμων δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να μειωθεί δραστικά η κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, καθώς οι πρώτες ύλες είναι περιορισμένες και καθώς η καύση των ορυκτών καυσίμων αποτελεί την κύρια αιτία του κλιματικού χάους που βιώνουμε.

Γνωρίζουμε όλοι ότι περίπου το ένα τρίτο των ορυκτών καυσίμων σπαταλούνται στα ταξίδια και τις μεταφορές και ότι ιδίως τα φορτηγά επιβαρύνουν δραματικά τον άνθρωπο και το περιβάλλον, επιπτώσεις για τις οποίες καλείται αργότερα να πληρώσει ο φορολογούμενος. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ειδικά μέτρα με στόχο την επιβολή ουσιαστικών επιβαρύνσεων, ακούμε πολλές δικαιολογίες.

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κρίσεων δεν χαρακτηρίζονται από μεγάλη συνέπεια, πράγμα απόλυτα ακατανόητο. Είναι λάθος να συνεχίζουμε να προάγουμε τη νοσηρή και ογκώδη οικονομία των μεταφορών. Διαφορετικά, ο τριπλός στόχος του 20% θα καταστεί ακόμα πιο μακρινός. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η ανεντιμότητα διακυβεύει το μέλλον των εγγονιών μας.

 
  
MPphoto
 

  Ulrich Stockmann (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. El Khadraoui, για τον εκμεταλλεύσιμο συμβιβασμό στον οποίο κατάφερε να καταλήξει υπό πραγματικά δύσκολες συνθήκες.

Για εμάς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον τομέα των μεταφορών, το γεγονός ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος και η συμφόρηση μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στα διόδια συνιστά μεγάλο άλμα προς τα εμπρός και ενδυναμώνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η αρχή αυτή αποτρέπει το να εκχωρούνται τα κέρδη στον ιδιωτικό τομέα, ενώ η ζημία βαρύνει την κοινωνία. Πρόκειται για κοινωνική δημοκρατική έννοια. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να εισάγει την αρχή αυτή σε όλους τους τρόπους μεταφοράς βήμα προς βήμα. Στο τέλος βέβαια θα υπάρξει θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των σιδηροδρόμων, των φορτηγών και των εσωτερικών πλωτών οδών.

Πρέπει, επίσης, να καταστεί σαφές στο σημείο αυτό ότι θα εξαρτηθεί απόλυτα από τα κράτη μέλη αν θα εφαρμοστούν ή όχι τα συμπληρωματικά αυτά τέλη διοδίων. Κανένα κράτος δεν θα υποχρεωθεί να τα εφαρμόσει. Εδώ απλώς δημιουργούμε ένα σχετικό βασικό πλαίσιο, ώστε να αποφύγουμε την ύπαρξη ενός ετερόκλητου συνόλου διαφορετικών μοντέλων διοδίων ανά την Ευρώπη, αποφεύγοντας έτσι τις διακρίσεις, καθώς οι εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να τυγχάνουν συγκρίσιμης μεταχείρισης εντός της ενιαίας αγοράς. Εμάς δεν μας αφορούν τόσο οι συμπληρωματικές ροές εσόδων όσο η κατεύθυνση των μεταφορών μέσω των μηνυμάτων για τη διαμόρφωσης των τιμών. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει δίκιο που επιθυμεί την υποχρεωτική αυτονομία των επιπρόσθετων αυτών εσόδων προς χρήση στη μείωση των εξωτερικών βλαβών.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα κάτι ενοχλητικό, όπως το βλέπω εγώ. Δυστυχώς, η απόφαση της επιτροπής, όπως έχει αυτή τη στιγμή, συνδέει την επιβολή τέλους συμφόρησης για τα φορτηγά με τη συμπερίληψη των άλλων τρόπων μεταφοράς, όπως τα επιβατικά αυτοκίνητα, κάτι που θα αποτρέψει την επιβολή τέλους συμφόρησης σε κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, που δεν επιθυμούν να επιβάλλουν τέλη διοδίων για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Επομένως, το γεγονός αυτό μας στερεί ένα σημαντικό μηχανισμό φορολόγησης στον τομέα της πολιτικής μεταφορών.

Το συμπέρασμά μου είναι το εξής: η αυριανή ψηφοφορία αποτελεί δυνατότητα καινοτομίας στην πολιτική μεταφορών μετά από δεκαετίες συζητήσεων για το εξωτερικό κόστος. Ελπίζω ότι θα λάβουμε την απαραίτητη πλειοψηφία για να επιτύχουμε αυτήν την καινοτομία.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, ο μόνος λόγος για να εξετάσουμε σοβαρά την πρόταση αυτή, τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ, είναι ότι δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν τα κράτη μέλη και το οποίο τελικώς ωφελεί την ενιαία αγορά. Πραγματικά, η έννοια «της ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων» χρησιμοποιείται λανθασμένα και όλο και συχνότερα στοχεύοντας σε ένα είδος προστατευτισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι τομεακές απαγορεύσεις κυκλοφορίας στην Αυστρία.

Έχουμε διαγράψει μακρά πορεία. Ωστόσο, ορισμένα δύσκολα σημεία παραμένουν υπό συζήτηση. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές το εξής: Προσωπικά θεωρώ την πιθανότητα επιβολής τελών για τη συμφόρηση στις εμπορευματικές μεταφορές απαράδεκτη, όπως επίσης και την εγκατάλειψη του καταμερισμού των πόρων.

Όπως είπε νωρίτερα και ο συνάδελφος κ. Sterckx, εάν στη δεύτερη ανάγνωση δεν προκύψει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπέρ των θέσεων αυτών, η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη θα αποσύρει τη στήριξή της για την πρόταση αυτή. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν σημαντική κινητήριο δύναμη της οικονομίας μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε το γεγονός αυτό υπόψη μας, ειδικά αυτήν την περίοδο.

Επιτρέψτε μου, επίσης – και απευθύνομαι ειδικά στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών – να ολοκληρώσω με ένα παλιό ολλανδικό ρητό: η προσέγγιση «ταύρος εν υαλοπωλείο» σπάνια αποδίδει καρπούς.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, η κρίση που έχει όλο και πιο σοβαρές επιπτώσεις στους οδικούς μεταφορείς θα έπρεπε να αποτελέσει προειδοποίηση κατά της επιβολής νέων τελών, εκτός εάν στόχος μας είναι η επιδείνωση της κρίσης. Οι μεταφορές υπήρξαν ανέκαθεν η ψυχή ολόκληρης της οικονομίας. Κατά τη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής είχαμε αρνητικές εμπειρίες, πράγμα που πιθανόν να επαναληφθεί σε αυτήν την περίπτωση.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οδικοί μεταφορείς δεν είναι γενικά τεράστιες επιχειρήσεις, αλλά μικρές εταιρείες με μερικά μόνο οχήματα. Ας μην τις αναγκάσουμε να πληρώσουν για τη συντήρηση μιας χώρας, πράγμα που ήδη γίνεται μέσω της φορολογίας στα καύσιμα, της ασφάλισης, των οδικών ελέγχων και μέσω πολλών άλλων τελών. Η επιβολή τελών για το εξωτερικό κόστος θα αυξήσει σημαντικά το κόστος των μεταφορών και με αποτέλεσμα οι ίδιες υπηρεσίες να κοστίζουν τα διπλάσια. Είναι σαφές ότι τα εμπορεύματα θα χρειαστεί να μεταφερθούν, καθώς θα υπάρχουν πάντα παραγωγοί και πελάτες για τα αγαθά που θα χρειαστούν μεταφορά, αλλά πρέπει εκείνοι να επιβαρύνονται για το κόστος των υποδομών; Εγώ ζητώ την αναβολή οποιασδήποτε περαιτέρω δράσης μέχρι να καλυτερεύσουν τα πράγματα ή την ολοκληρωτική απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, οι μεταφορές και κυρίως οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 30% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ακόμα και με την εν λόγω οδηγία εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από την επίτευξη του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.

Στην ΕΕ τα διόδια είναι υποχρεωτικά για τους σιδηρόδρομους από τα μέσα της δεκαετίας του '90. Τα τέλη ίσχυαν για κάθε σιδηροδρομική μηχανή για κάθε χιλιόμετρο σιδηρογραμμής, ενώ δεν υπάρχει κανένα όριο στο μέγεθος. Στα οδικά δίκτυα, εξαρτάται από τα κράτη μέλη αν θα επιβάλουν διόδια ή όχι. Ισχύουν μόνο για τα φορτηγά, μόνο για τους αυτοκινητοδρόμους και μόνο για τα φορτηγά που ζυγίζουν 12 τόνους και άνω. Εδώ πρόκειται για αθέμιτο ανταγωνισμό. Το σύστημα αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μεταβιβάζεται από τους σιδηροδρόμους στο οδικό δίκτυο και όχι το αντίστροφο, όπως λέτε στους περίτεχνους και μεγαλοπρεπείς λόγους σας.

Τα διόδια για τους σιδηροδρόμους στη Σλοβακία είναι τα διπλάσια σε σχέση με τη Γερμανία, ενώ στη Σλοβακία δεν υπάρχουν καθόλου οδικά διόδια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε αυτήν την οδηγία. Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική έκφραση του κόστους. Εάν τα μέλη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών πιστεύουν ότι το κόστος της συμφόρησης δεν πρέπει να συμπεριληφθεί, θα έπρεπε τουλάχιστον να ψηφίσουν για τη συμπερίληψη του κόστους που αφορά το κλίμα, τα ατυχήματα και τον θόρυβο. Τότε μόνο θα καταστούν αξιόπιστοι.

Όσοι ψηφίσουν κατά για το ζήτημα αυτό, δείχνουν ότι αδιαφορούν για τις κλιματικές μεταβολές και βάζουν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας στο δρόμο της καταστροφής, καθώς δεν θα έχουν μέλλον σ' αυτόν τον πλανήτη. Χρειαζόμαστε ρυθμίσεις πολύ πιο αυστηρές από αυτές που προτείνουν η Επιτροπή και η πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Luís Queiró (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε την αναθεώρηση της οδηγίας περί ευρωβινιέτας για να προωθήσουμε τον περισσότερο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον χαρακτήρα των οδικών μεταφορών. Με απλά λόγια, εγώ πιστεύω ότι με το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην επιτροπή πήραμε το λάθος δρόμο.

Δεν επιλέξαμε μέτρα που προωθούν τις μεταφορές των εμπορευμάτων με περισσότερη βιωσιμότητα. Αντιθέτως, στείλαμε το λάθος μήνυμα εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης με μια αναθεώρηση, η οποία σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που έχουμε θα επιδεινώσει την ήδη αβέβαιη κατάσταση πολλών μεταφορικών εταιρειών. Πολλές από αυτές τις εταιρείες είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συνιστούν την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Γνωρίζουμε ότι τα μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της μόλυνσης ή την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας, όπως καθαρότερες μηχανές και έξυπνα οχήματα, είναι απαραίτητα. Το πρόβλημα που αρχίζει να δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες έγκειται στην επιβολή τελών για τη συμφόρηση. Όσο για τις λεγόμενες «ώρες αιχμής», οφείλονται πάνω απ’ όλα σε τοπικούς οδηγούς που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο πηγαίνοντας στη δουλειά ή την επιχείρησή τους ή για λόγους αναψυχής. Επιβάλλοντας, λοιπόν, τέλη που επηρεάζουν τις μεταφορές εμπορευμάτων πολύ απλά τιμωρούμε όσους τροφοδοτούν τους μηχανισμούς της καθημερινής μας ζωής και μας εξυπηρετούν με τον γρηγορότερο και πιο ευέλικτο τρόπο, από πόρτα σε πόρτα.

Επιπλέον, εάν δεν καταφέρουμε, για παράδειγμα, να δραστηριοποιηθούμε σχετικά με την αλλαγή του ωραρίου εργασίας, την πρόληψη των ατυχημάτων ή το σχεδιασμό και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, θα δρούμε ουσιαστικά μονομερώς και, επομένως, θα αμφισβητήσουμε την ίδια την κινητικότητα που προσδιορίζει τις κοινωνίες μας και την οικονομία της αγοράς. Επίσης, μεμφόμαστε άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Για τη χώρα μου, την Πορτογαλία, καθώς επίσης και για όλες τις χώρες τις περιφέρειας, το μέτρο αυτό δεν είναι παρά ένα εμπόδιο της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς θα είναι καθαροί εισφέροντες για οποιαδήποτε τέλη διαμετακόμισης.

Κύριε Πρόεδρε, συνοψίζοντας με την επιβολή αυτού του τέλους παρερμηνεύουμε τους σημαντικούς περιβαλλοντικούς στόχους προκαλώντας περισσότερες δυσκολίες, ακόμα και τη χρεοκοπία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, επομένως, συμβάλλοντας άμεσα στην αυξανόμενη ανεργία και κοινωνική αστάθεια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η επιλογή είναι δική μας και δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε για τις συνέπειες των αποφάσεών μας.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας απογοήτευση, ιδίως από την άποψη των Σοσιαλιστών – παρά τον περιφερειακό γεωγραφικό χαρακτήρα – για το σφάλμα στην επιλογή της χρονικής στιγμής για την υποβολή αυτής της έκθεσης. Πρώτον, συντάχθηκε πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχουμε καν αξιολογήσει την ευρωβινιέτα ΙΙ, της οποίας η εφαρμογή ξεκίνησε μόλις πριν έξι μήνες, και ανοίγουμε ουσιαστικά το φάκελο μιας άλλης υπόθεσης.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουμε μια σκληρή χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση, που επέφερε καταστρεπτικά αποτελέσματα στις εμπορευματικές μεταφορές. Επομένως, η πρόταση ενός τέτοιου μέτρου τώρα ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο, διότι θα αυξήσει το κόστος των εμπορευμάτων, ιδίως των εμπορευμάτων που μεταφέρονται σε χώρες που βρίσκονται στις παρυφές της Ευρώπης και συγκεκριμένα εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και δεν διαθέτουν τις εναλλακτικές των σιδηροδρόμων και των θαλάσσιων αρτηριών. Πολύ απλά δεν υπάρχουν οι υποδομές αυτές και, επιπλέον, δεν υπάρχει προθυμία στα σύνορα.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στο παρελθόν την εσωτερίκευση όλων των τρόπων μεταφοράς και όχι μόνο εκείνων που υπόκεινται ήδη σε διασυνοριακά τέλη. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να καταβάλει μια πραγματικά δημιουργική προσπάθεια για την επίτευξη ενός διατροπικού συστήματος βασισμένου στην αλληλεγγύη και διατηρώντας με τον τρόπο αυτό τη συνέπεια της ευρωπαϊκής δέσμευσης για μια αλυσίδα συντροπικής υλικοτεχνικής υποστήριξης. Το παρόν κείμενο αντιβαίνει σε αυτήν την ιδέα λόγω του μεροληπτικού του χαρακτήρα.

Τέλος, είμαι απογοητευμένη, επειδή αισθάνομαι ότι είναι ανέντιμο να λέμε στον κόσμο ότι αυτός ο μηχανισμός θα λύσει για πάντα το πρόβλημα της συμφόρησης που αντιμετωπίζει καθημερινά.

Στην περίπτωση αυτή, ο τομέας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών θα ήταν ο πρώτος που θα χρειαζόταν αυτόν τον μηχανισμό, επειδή ήδη επιβαρύνεται για τις καθυστερήσεις που οφείλονται στην κυκλοφοριακή συμφόρηση των πόλεων.

Ο εισηγητής προτείνει ένα συμβιβασμό αξιέπαινο για την ακρίβειά του, ο οποίος χαρακτηρίζεται ωστόσο από μια φανερή νομική αδυναμία που η Επιτροπή αρνείται, παρ' όλο που τη βλέπει. Και να μη μιλήσουμε για το συγκεχυμένο μήνυμα που στέλνουμε στους πολίτες όταν θεσπίζουμε ευρωπαϊκούς κανόνες των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται από την κρίση των κρατών μελών.

Όπως είπα, η έκθεση αυτή υποβλήθηκε σε λανθασμένη χρονική στιγμή, ενώ πρόκειται για ένα μηχανισμό ημιτελή που δεν χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη αλληλεγγύη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις χώρες που βρίσκονται στις παρυφές τις Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Fiona Hall (ALDE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω δυο λόγια για την ανάγκη συμπερίληψης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ευρωβινιέτα. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα φορτηγά αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο των συνολικών εκπομπών των οδικών μεταφορών και, ενώ τα αυτοκίνητα σταδιακά γίνονται όλο και πιο αποδοτικά, η απόδοση των καυσίμων στα βαρέα φορτηγά οχήματα δεν έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 15 χρόνια.

Εάν δεν συμπεριλάβουμε το διοξείδιο του άνθρακα στην ευρωβινιέτα, τι άλλες επιλογές υπάρχουν; Λίγες και πολύτιμες, επειδή θα πετάξουν ακόμα και οι γάιδαροι, όπως λέμε, πριν καταλήξουν οι υπουργοί οικονομικών σε συμφωνία σχετικά με τη φορολόγηση των καυσίμων σε επίπεδο ΕΕ. Ακόμα χειρότερα, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εγκαθιδρύσει ένα σύστημα διοδίων που αντικατοπτρίζει το εξωτερικό κόστος του διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα εκτός εάν συμπεριλάβουμε τώρα το διοξείδιο του άνθρακα στην ευρωβινιέτα. Ο αποκλεισμός του διοξειδίου του άνθρακα από την ευρωβινιέτα θα ήταν ιδιαίτερα άδικος δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να επιτύχουν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα με βάση την απόφαση για τον καταμερισμό των προσπαθειών. Πρέπει, λοιπόν, να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά μηχανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, παίρνω το λόγο για να μιλήσω ειδικά για την έκθεση του κ. El Khadraoui περί ευρωβινιέτας, θέμα που έχουμε επανειλημμένως και με διάφορους τρόπους εξετάσει στο χώρο αυτό. Η θέση μου παραμένει η ίδια, καθώς δεν θεωρώ ότι πρέπει να επιβαρύνουμε φορολογικά έναν τομέα που ήδη δέχεται σοβαρά πλήγματα λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω από 50 δις λίρες ήδη πηγάζουν από τις οδικές μεταφορές κάθε χρόνο και μόνο 10 δις επανεπενδύονται στις μεταφορές γενικά. Ακούμε τόσα για τις υποθήκες. Την εποχή που αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας και επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, πτωχεύουν κάθε εβδομάδα, γιατί εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούμε για μέτρα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση;

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα επίσης να πω στον Brian Simpson ότι είναι καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα από το να κάνουμε κάτι λάθος, κάτι που είμαι σίγουρος ότι το κόμμα του θα συνειδητοποιήσει με πικρία τις επόμενες εβδομάδες.

Γενικότερα, θα ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα θέματα αυτά αποφασίζουν οι τοπικές αρχές στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδικής τιμολόγησης. Στην περιφέρειά μου, τα West Midlands, και τα επτά τοπικά δημοτικά συμβούλια με διαφορετική πολιτική χροιά το καθένα απέρριψαν την ιδέα εφαρμογής ενός τέτοιου μέτρου.

Στην περιφέρεια του Brian Simpson, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών απέρριψαν την επιβολή τελών στην οδική κυκλοφορία σε τοπικό δημοψήφισμα που διοργανώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Manchester.

Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο μέρος του «όχι» δεν καταλαβαίνετε; Δεν θα έπρεπε η ΕΕ να επιβάλλει μια ενιαία και καθολικής εφαρμογής προσέγγιση στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να παραμείνει θέμα αποκλειστικά εθνικής και τοπικής αρμοδιότητας.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας - αμέσως μόλις ησυχάσουν οι συνάδελφοι - για να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή. Ήταν δύσκολο το έργο του και όμως σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο, η οποία αποτελεί ένα λιθαράκι στο κτίσμα της πλήρους ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στα βαρέα οχήματα, ειδικά στην ανυπαρξία δυνατότητας αποζημίωσης για τα συμπληρωματικά τέλη και στη συμπερίληψη του θορύβου, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ως ένα βαθμό της συμφόρησης αφήνοντας ένα περιθώριο για συζήτηση σχετικά με το αν – ιδίως στην περίπτωση της συμφόρησης – είναι κάπως ανεπαρκή αυτά τα μέτρα.

Ωστόσο, με δυσαρεστούν κάποια στοιχεία και θα ήθελα να πω δυο λόγια σχετικά. Το πρόβλημα των κλιματικών μεταβολών πρέπει πλέον να είναι κάτι που όλοι κατανοούν ή τουλάχιστον γνωρίζουν την ύπαρξή του. Επομένως, θεσπίσαμε ειδικές απαιτήσεις, ειδικά για τη βαριά βιομηχανία, στις οποίες δεν είναι εύκολο να συμμορφωθεί κανείς και οι οποίες επιδέχονται περαιτέρω συζήτησης. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς στην Αυστρία αλλά ούτε και στο υπόλοιπο της Ευρώπης υπό αυτές τις συνθήκες είναι ότι εξαιτίας της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών μια από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και συγκεκριμένα οι μεταφορές εμπορευμάτων με βαρέα οχήματα, δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ για το κόστος για την αύξηση του οποίου ευθύνεται. Να κάτι που δεν θα μπορέσετε να δικαιολογήσετε στους ψηφοφόρους σας, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει εκείνοι να επιβαρυνθούν για το κόστος αυτό μέσω τις φορολογίας και αυτό δεν θα καταφέρετε να τους το εξηγήσετε.

Εάν η εισηγήτρια της Ομάδας του ΕΛΚ πιστεύει ότι έχασε τη μάχη, θα ήθελα να της πω ότι ελπίζω να χάσει πολλές τέτοιες μάχες, καθώς αυτό θα ήταν θετικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE).(BG) Η έκθεση για τα οδικά διόδια περιέχει προτάσεις που θα καταστήσουν πολύ πιο ακριβές τις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων και στην περίπτωση χρήσης μεταφορέων από χώρες τις περιφέρειας της ΕΕ, όπως η Βουλγαρία. Δεν θα δεχθούν πλήγμα μόνο οι μεταφορείς ως αποτέλεσμα των προτεινόμενων μέτρων, αλλά και οι άμεσοι πελάτες τους, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι τελικοί πελάτες ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οδικοί μεταφορείς δέχονται σοβαρά πλήγματα από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Διαπιστώνουμε μείωση κατά 50% της ζήτησης στον τομέα των μεταφορικών υπηρεσιών και αύξηση κατά 110% των πτωχεύσεων στον τομέα αυτό σε σχέση με το 2007.

Λόγω της έλλειψης ρυθμιστικών απαιτήσεων, οι Ευρωπαίοι μεταφορείς δεν είναι τόσο ανταγωνιστικοί όσο εταιρείες από τρίτες χώρες, οι οποίες πραγματοποιούν πολλές αποστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει σε «πράσινα» οχήματα τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συμβάσεις μίσθωσης και καταλήγουν στην πτώχευση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες υποστηρίζω με σθένος τις προτάσεις υπ’ αριθμόν 71 και 72, που συνιστούν να μην συμπεριληφθεί ο παράγοντας «συμφόρηση» στην οδηγία. Πιστεύω, επίσης, ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τα έσοδα των οδικών διοδίων να μην χρησιμοποιούνται σε άλλα μέσα μεταφοράς, διότι θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά σε χώρες με υποανάπτυκτες οδικές υποδομές, όπως η χώρα μου η Βουλγαρία.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Χρειαζόμαστε μια συνεκτική και βιώσιμη ευρωπαϊκή πολιτική για τον τομέα των μεταφορών, η οποία θα σέβεται τις αρχές της επικουρικότητας και τις αναλογικότητας. Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους για τη ρύπανση και το θόρυβο αποτελεί ωφέλιμο μέτρο.

Τα διόδια που πληρώνουν τα βαρέα οχήματα για τη χρήση των οδικών έργων υποδομής θα χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμα τις τεράστιες επενδύσεις σε έργα υποδομής που περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης και τα αντίστοιχα εθνικά τόσο στο επίπεδο των Διευρωπαϊκών Δικτύων στον τομέα των μεταφορών όσο και σε άλλες κατηγορίες οδικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων και των ορεινών περιοχών, όπου σε πολλές περιπτώσεις η κατασκευή οδικών αρτηριών είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη της εύρεσης συγκεκριμένων γρήγορων τρόπων χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων χρησιμοποιώντας με σύνεση τους πόρους που τους παρέχει η ΕΕ, τόσο ως μέρος της χρηματοδότησης των ΔΕΔ-Μ όσο και μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς επίσης και μέσω συμφωνιών δικαιόχρησης και των συμπράξεων μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωφείλει να στηρίξει τις ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες για την επέκταση των δικτύων υποδομής των κρατών μελών και ιδιαίτερα των νέων κρατών μελών χρησιμοποιώντας τα μέσα που διαθέτει.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή τελών στους χρήστες των έργων υποδομής για να λυθεί το πρόβλημα της συμφόρησης, πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την εν λόγω πρόταση, έχοντας υπόψη μας ότι η συμφόρηση δεν εξαρτάται μόνο από τα αυτοκίνητα, αλλά περισσότερο από την ικανότητα των κρατών μελών να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα εθνικά έργα υποδομής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος συσχετισμός μεταξύ των σχεδίων χωροταξικής ανάπτυξης, των σχεδίων πόλεως και της διαχείρισης της κυκλοφορίας, ιδίως σε αστικές και περιαστικές περιοχές, όπου η συμφόρηση δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα.

 
  
MPphoto
 

  Robert Evans (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω συγχαίροντας το φίλο και συνάδελφο κ. El Khadraoui. Είναι δίκαιο να πει κανείς ότι παρά τις αντίθετες ενδείξεις απέδειξε ότι είναι ικανός να συντάξει μια πολύ συνετή και εφαρμόσιμη έκθεση. Με χαρά μου στηρίζω την έκθεση, καθώς επίσης και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην οποία βασίζεται.

Σε αυτήν την πλευρά της αίθουσας, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα του αέρα, η οποία μας απασχολεί όλους ιδιαίτερα και όλοι γνωρίζουμε ότι τα φορτηγά ρυπαίνουν. Όπως είπε και η κ. Lichtenberger, «υπάρχουν τεκμηριωμένες αποδείξεις». Η κ. Wortmann-Kool, που αποχώρησε, μίλησε για τα εμπόδια της ενιαίας αγοράς και ο κ. Jarzembowski παρ’ όλο που συνέταξε έκθεση για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις μεταφορές, εξέφρασε, επίσης, τις επιφυλάξεις του σχετικά με την ευρωβινιέτα. Θα ήθελα να πω και στους δύο ότι η μεγαλύτερη απειλή για όλες τις αγορές θα ήταν να μας «προσπεράσει» η μόλυνση. Δεν νομίζω ότι ένα επιπλέον 2-3% θα αποτελέσει τεράστιο φόρτο, αλλά ότι θα αποδείξει ότι λαμβάνουμε σοβαρά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης.

Ο κ. O’Neachtain εξέφρασε τις επιφυλάξεις και τον προβληματισμό του σχετικά με την Ιρλανδία και άλλες χώρες τις περιφέρειας. Φαίνεται να μην καταλαβαίνει ότι η λύση είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Θα εφαρμοστεί στην Ιρλανδία μόνο αν η κυβέρνησή της το αποφασίσει. Νομίζω ότι εκείνος και πιθανώς και ο κ. Bradbourn διδάχθηκαν κάτι σήμερα το απόγευμα, δηλαδή ότι είναι επικίνδυνο να μιλά κανείς για μια έκθεση που είτε δεν έχει διαβάσει είτε ολοφάνερα δεν καταλαβαίνει, διότι δείχνει κάπως ανόητος.

Και κάτι ακόμα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα για να ενθαρρύνουμε τους εμπορευματικούς μεταφορείς να προτιμήσουν τις πλωτές οδούς από το οδικό δίκτυο, καθώς μια φορτηγίδα μπορεί να μεταφέρει το φορτίο 15 φορτηγών. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι πρέπει να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του μέχρι πρότινος Βέλγου συναδέλφου μας.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τους συναδέλφους κκ. El Khadraoui και Mr Jarzembowski για την υψηλή ποιότητα του έργου τους και τις εξαιρετικές εκθέσεις που συνέταξαν.

Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, όπου προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη βιομηχανία μας καθιστώντας την παράλληλα περισσότερο βιώσιμη και να φτάσουμε τον «τριπλό στόχο του 20%» που επανεπιβεβαιώθηκε εδώ στο Κοινοβούλιο πέρυσι το Δεκέμβριο από τον τότε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Nicolas Sarkozy.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την επιθυμία της να νομοθετήσει λαμβάνοντας υπόψη στο κόστος των μεταφορών και τα άλλα είδη κόστους που μέχρι σήμερα βάρυναν την ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της. Αυτή είναι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που πάντα στήριζε το Κοινοβούλιο.

Ψηφίσαμε για τις εναέριες μεταφορές πέρυσι τον Ιούνιο, όταν η αεροπλοΐα ενσωματώθηκε στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ETS). Στον τομέα της ναυσιπλοΐας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά αυτή τη στιγμή τον καλύτερο τρόπο για να λάβει υπόψη τις απορρίψεις των πλοίων και αυτό προτείνουμε εμείς σήμερα με το κείμενο αυτό σχετικά με τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Συμφωνώ με όσους είπαν ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίσουμε την κινητικότητα. Πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία που έχουμε χαράξει εδώ και αρκετά χρόνια προωθώντας την κινητικότητα αυτή ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει, επίσης, να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τρόπων μεταφοράς.

Δεν πρέπει να εξαναγκάσουμε τις επιχειρήσεις να πληρώσουν όλο το κόστος για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους με τρένο ή πλοίο αντί οδικώς, αυτό θα ήταν παράλογο και αντιοικονομικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τον πιο γρήγορο, οικονομικό και επωφελή τρόπο μεταφοράς για τους σκοπούς τους και για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οι τιμές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος του επιλεγμένου τρόπου μεταφοράς.

Δίνοντας στα κράτη τη δυνατότητα να εσωτερικεύσουν μέρος του εξωτερικού κόστος αν το επιθυμούν η οδηγία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα πρώτο βήμα προς την πραγματική ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστους σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, πράγμα που στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Είναι σημαντικό για μας να εκφράσουμε την υποστήριξή μας κατά την αυριανή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (PSE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κ. El Khadraoui, για το εξαιρετικό έργο του. Είχε να αντιμετωπίσει εκατοντάδες σχόλια.

Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να τονίσω ότι επί του παρόντος οι οδικές μεταφορές κρατούν την Ευρώπη σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι αποφασίζουμε την επιβολή επιπρόσθετων τελών και φαίνεται δίκαιο να πληρώνει κανείς για ό,τι χρησιμοποιεί. Όταν όμως προγραμματίζαμε τις εργασίες μας σχετικά με αυτήν την οδηγία, δεν είχαμε λάβει υπόψη μας την κρίση.

Επομένως, αισθάνομαι ότι πρέπει να μιλήσω εκ μέρους των οδικών μεταφορέων και να πω ότι η πραγματική τους κατάσταση είναι κατά πολύ δυσχερέστερη, ιδιαίτερα λόγω της μείωσης της ζήτησης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές. Οι μεταφορείς αναφέρουν ότι έχουν τεράστιο οικονομικό φόρτο, ιδίως λόγω της φορολογίας επί των καυσίμων. Υπήρξε μια προσωρινή αναστολή σε ό,τι αφορά το κόστος των καυσίμων, αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να προσφέρουμε μακροπρόθεσμες εγγυήσεις για τις τιμές των καυσίμων.

Πιστεύω ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να ανοίξουν διάλογο με τους επαγγελματίες οδικούς μεταφορείς. Πρέπει να τους εξηγήσουμε πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία. Πρέπει, επίσης, να τους πείσουμε ότι στόχος μας είναι η ισότιμη μεταχείριση για όλους τους τρόπους μεταφορών και ότι, εν τέλει, είμαστε υπεύθυνοι για μια ευαίσθητη και ισορροπημένη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των μεταφορών.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση της οδηγίας περί ευρωβινιέτας είναι πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί όλους και προβληματίζει, επίσης, ιδιαίτερα όσους από μας προέρχονται από χώρες τις περιφέρειας και αισθάνονται ότι τους θυματοποιεί αυτή η πρόταση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να προσεγγίσει την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους των οδικών μεταφορών επιβάλλοντας τέλη για τρία νέα είδη κόστους, δηλαδή την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση και τη συμφόρηση.

Παρ’ όλο που οι αρχές στις οποίες βασίζεται η πρόταση αυτή, δηλαδή «ο χρήστης πληρώνει» και «ο ρυπαίνων πληρώνει», έχουν λογική βάση, δεν ισχύει το ίδιο για την προτεινόμενη λύση, καθώς θα κάνει διακρίσεις κατά ενός τομέα που για μήνες υπέφερε από τις καταστρεπτικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Αν και δεν ήταν πρόθεσή μας να δαιμονοποιήσουμε τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αυτός κατέληξε να είναι ο στόχος.

Η εν λόγω πρόταση, κυρίες και κύριοι, είναι ακατάλληλη και απέχοντας μακρά από την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων των βιώσιμων μεταφορών θα δώσει τη χαριστική βολή σε πολυάριθμες μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν καθημερινά στην διακίνηση των εμπορευμάτων εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα φτάνουν στον τελικό καταναλωτή. Οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν την αύξηση στις τιμές των προϊόντων όταν θα επιβληθούν αυτά τα τέλη.

Κυρίες και κύριοι, χρειαζόμαστε ένα σύστημα μεταφορών ανταγωνιστικό, βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο δεν θέτει στο περιθώριο τις οδικές μεταφορές, επειδή αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος να φτάσουν τα εμπορεύματα παντού. Η αλλαγή τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών παραμένει ένα όνειρο και απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα. Τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, οι θαλάσσιες αρτηρίες και οι διασυνοριακές συνδέσεις σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται ακόμα στη φάση του σχεδιασμού και δεν αποτελούν πραγματικότητα.

Όταν βυθίζεται ο Τιτανικός της παγκόσμιας οικονομίας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να ζητάμε από την ορχήστρα να συνεχίσει να παίζει και σίγουρα όχι σε κλίμα γιορτής.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη σύνταξη της έκθεσης και ιδιαίτερα στον συνάδελφο κ. El Khadraoui, που έβαλε όλες του τις δυνάμεις όντας ανοιχτός και έτοιμος για συναινετικές λύσεις.

Η υπό συζήτηση πρόταση θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να επιβάλουν τέλη με στόχο την κάλυψη μέρους του εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους, καθώς και την συλλογή σημαντικών εσόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού οδικού δικτύου και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου ορισμένων οδικών μεταφορών. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε, επίσης, να επιφέρει σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα στις χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια, όπως η δική μου χώρα, η Πορτογαλία. Για αυτό ακριβώς το λόγο επέμενα για την εταιρεία Copel και εξέφρασα την έντονη αντίθεσή μου για την υποχρεωτική επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής, ώστε να καλύψει όλες τις κύριες οδικές αρτηρίες.

Αντιτάχθηκα, επίσης, στην επιβολή τελών που προκύπτουν μόνο από τη συμφόρηση των λίγων, μέτρο που θα οδηγήσει σε αθέμιτα πλεονεκτήματα και δεν θα τιμωρήσει αυτούς που ρυπαίνουν περισσότερο. Ωστόσο, αναγνωρίζω την ανάγκη τήρησης λογαριασμών για αυτά τα τέλη. Η εφαρμογή τους μόνο στα διευρωπαϊκά οδικά δίκτυα ή στις αρτηρίες που χρησιμοποιούν συνήθως και κατά κύριο λόγο οι διεθνείς οδικοί μεταφορείς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιλέξει τις αρτηρίες στις οποίες θα επιβάλει τα τέλη, αποτελεί το μη χείρον βέλτιστον, το οποίο θα μπορούσε να βελτιώθεί περαιτέρω αν η εφαρμογή αυτής της πρότασης αναβαλλόταν για μετά το τέλος της δυσχερούς οικονομικής κρίσης που βιώνουμε αυτήν την περίοδο.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE-DE). – (DE) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω με ενθουσιασμό την πρόταση. Βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση του κόστους της συμφόρησης στο σύνολο του κόστους των οδικών δικτύων. Πρέπει να καταφέρουμε να τοποθετήσουμε το κόστος σε ρεαλιστική βάση, ώστε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση κατά την οποία οι οικονομικοί μηχανισμοί της αγοράς θα ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Διαφορετικά, πάντα θα υπάρχουν ανισότητες από αυτήν την άποψη.

Η συζήτησή μας φανέρωσε, επίσης, τις εντάσεις μεταξύ των περιοχών της περιφέρειας και των περιοχών που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης. Πολύ απλά θα πρέπει, όταν άνθρωποι από τις περιφερειακές περιοχές διασχίζουν οδηγώντας τις κεντρικές μας περιοχές, να λαμβάνουν υπόψη τους προβληματισμούς του πληθυσμού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και ζητώ την κατανόησή σας στο σημείο αυτό, επειδή ένα μέρος του πληθυσμού αισθάνεται ότι περιθωριοποιείται. Η αρχή της επικουρικότητας, όπως εκφράζεται στην πρόταση, επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν τα ίδια εάν επιθυμούν την εσωτερίκευση αυτού του εξωτερικού κόστους.

Για τις κεντρικές περιοχές, και ιδιαίτερα την περιοχή των Άλπεων, είναι σαφές ότι θα αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. Από την άλλη μεριά καταλαβαίνω ότι οι περιοχές της περιφέρειας μπορεί να αποφασίσουν να μην ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι. Ωστόσο, πρέπει να αγωνιστούμε γενικά, ώστε οι μεμονωμένοι τομείς της βιομηχανίας των μεταφορών να επιβαρυνθούν για το κόστος το οποίο δημιουργούν. Μακροπρόθεσμα είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να δημιουργήσουμε ένα σύστημα πραγματικά βιώσιμο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς του πληθυσμού. Ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. El Khadraoui για τον συμβιβασμό στον οποίο κατέληξε. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποκρινόμαστε ότι το παρόν κείμενο δεν έχει εύθραυστο χαρακτήρα. Το πρόβλημά του έγκειται στο εξωτερικό κόστος της κρίσης, εννοώ, δηλαδή, ότι δημιουργεί μεγάλη πίεση και σοβαρές ανησυχίες στους οδικούς μεταφορείς.

Επιπλέον, όταν το κείμενο έφτασε στο γραφείο του συννομοθέτη μας, ο χαρακτήρας του ήταν πολύ διαφορετικός, καθώς η τιμή του πετρελαίου ανερχόταν στα 57 δολάρια το βαρέλι. Επομένως, πρόκειται για ένα κείμενο που συντάχθηκε σε δύσκολες περιστάσεις, αλλά στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, επειδή εξεπλάγην από ορισμένα σχόλια που άκουσα, ότι το κείμενο αυτό δεν επιβάλει κάποιο φόρο ή τέλος διοδίων. Κάθε κράτος μέλος θα αποφασίσει μεμονωμένα για την επιβολή τους.

Πρόκειται για ένα κείμενο, το οποίο όπως και τα δύο προηγούμενα στοχεύει στον καθορισμό των προϋποθέσεων για τα τέλη διοδίων σε διάφορες χώρες προς αποφυγή υπερβολικών διαστρεβλώσεων και ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά ο ανταγωνισμός και να μην δημιοργηθούν διακρίσεις.

Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς αυτό. Το κείμενο σέβεται απόλυτα την αρχή της επικουρικότητας και είναι δίκαιο. Θα μπορούσα να πω ότι με ικανοποιεί εκ μέρους της χώρας μου, επειδή χάρη σε αυτό οι μεταφορείς με βαρέα οχήματα, που επί του παρόντος διασχίζουν τη χώρα μου τη Γαλλία χωρίς να αγοράζουν ούτε μια σταγόνα πετρέλαιο και χωρίς να ξοδεύουν το παραμικρό, θα συνεισφέρουν στα έργα υποδομής μιας χώρας διέλευσης όπως η Γαλλία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρόκειται για ένα ωφέλιμο κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE) . – (RO) Η επιθυμία της Επιτροπής να επιβάλει τέλη στους μεταφορείς όχι μόνο για το δικαίωμα χρήσης των έργων υποδομής, αλλά και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους, θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή φορολογικού άχθους με σοβαρές επιπτώσεις για αυτές τις εταιρείες, ιδιαίτερά στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

Πρέπει να πραγματοποιηθούν ειδικές μελέτες αντικτύπου με βάση σχετικά στατιστικά δεδομένα πριν υποβληθεί μια τέτοια οδηγία. Είναι απαραίτητο να γίνει μια ρεαλιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή μιας τέτοιας οδηγίας και να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τις μεθόδους υπολογισμού και λογιστικής καταχώρισης του εξωτερικού κόστους.

Η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους που προκύπτει από τις μεταφορές θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις μεταφορές. Θα ήθελα να αναφέρω ότι ειδικά νομοθετικά μέσα όπως αυτά είναι απαραίτητα για κράτη μέλη όπως η Ρουμανία. Ωστόσο, δεν εξετάζω ακόμα το ενδεχόμενο της μελλοντικής εφαρμογής αυτού του εξωτερικού κόστους όπως και να’ χει, στο Βουκουρέστι απ' όπου κατάγομαι. Αναφέρομαι στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ηχορύπανση, τη μόλυνση των υδάτων και του εδάφους ή στις επιπτώσεις για τα φυσικά τοπία. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι οι ρουμανικές αρχές θα εφαρμόσουν την οδηγία αυτή, που θα συντελέσει σε περισσότερο φόρτο αντί να βοηθήσει.

Ωστόσο, όπως είπε και ο κ. Jarzembowski, τα μέτρα τέτοιου είδους δεν πρέπει να εφαρμόζονται πριν τη διενέργεια αντικειμενικών μελετών βασισμένων σε στατιστικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να ζητούμε από τις μεταφορικές εταιρείες να καταβάλουν ποσά για το εξωτερικό κόστος, τα οποία έχουν οριστεί αυθαιρέτως, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για διόλου ευκαταφρόνητα ποσά.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, παίρνω ξανά το λόγο, διότι μερικοί από τους συναδέλφους μου έθιξαν το θέμα της απασχόλησης με κάπως φαρισαϊκά σχόλια. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης είναι υψίστης σημασίας, ιδίως σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε.

Φυσικά, η βιομηχανία των εμπορευματικών μεταφορών πλήττεται εδώ. Πλήγματα όμως δεν δέχονται μόνοι οι εμπορευματικοί μεταφορείς, αλλά και οι σιδηροδρομικές και οι θαλάσσιες μεταφορές, καθώς επίσης και οι μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Η οδηγία που εξετάζουμε απλώς μετριάζει το αθέμιτο πλεονέκτημα που διαθέτουν οι οδικοί μεταφορείς σε σχέση με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.

Το θέμα της απασχόλησης είναι τελείως διαφορετικό. Από την άποψη αυτή πρέπει να εφαρμόσουμε μια συνετή οικονομική πολιτική ανοικοδόμησης και με συνέπεια να προωθήσουμε τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν έχει καμία απολύτως σχέση μ' αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν πολλές και διαφορετικές απόψεις, ενίοτε αντικρουόμενες, καθώς συνδέονται με πολιτικές και εθνικές θέσεις. Επομένως, η συζήτηση αυτή υπογραμμίζει το δύσκολο χαρακτήρα του ζητήματος, καθώς επίσης και τη σπουδαιότητά του. Πιστεύω ότι ο συμβιβασμός είναι απαραίτητος και ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε εδώ μέσω της έκθεσης του κ. El Khadraoui είναι γενικά ωφέλιμος.

Δεν θεωρώ ότι στόχος της Επιτροπής ήταν η επιβολή επιπρόσθετων τελών ή η τιμωρία των χωρών που βρίσκονται στα δυτικά και τα ανατολικά, των χωρών της περιφέρειας δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς, η ευρωβινιέτα δεν είναι υποχρεωτική. Προσπαθήσαμε, επίσης, να εναρμονίσουμε το σύστημα για να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την πρόληψη της δασμολογικής απάτης, επομένως καθορίζονται και οι μέγιστες τιμές. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, από τη συζήτησή μας προέκυψαν διαφορετικές ιδέες. Πιστεύω ότι το κείμενο που θα σταλεί στο Συμβούλιο θα υποστεί σίγουρα τροπολογίες, επειδή και εντός του Συμβουλίου δεν συμμερίζονται όλοι τις ίδιες απόψεις. Συμφωνούμε όλοι με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», αλλά όταν περνούμε στην έμπρακτη εφαρμογή, προκύπτουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών, μεταξύ πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ ευρωβουλευτών, μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επομένως, το ζήτημα είναι ακανθώδες και περίπλοκο.

Ωστόσο, δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάση στην επικριτική άποψη που εκφράζει ζοφερές προοπτικές, επειδή βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης. Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε μια κρίση καθώς και ότι προτείνεται το μέτρο να εφαρμοστεί από το 2012 και μετά. Ελπίζω - και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι έχω δίκιο - ότι η κρίση θα αποτελεί παρελθόν το 2012. Μια δόση αισιοδοξίας είναι κάτι το θετικό, αλλά ακόμα και οι πιο απαισιόδοξοι δεν μπορεί να πιστεύουν ότι το 2012 θα βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω κρίσης.

Τούτων λεχθέντων, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα επιφέρει τροποποιήσεις στο κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αρκεστούμε στην πρώτη ανάγνωση και ότι τους επόμενους μήνες θα έχουμε το χρόνο να αξιολογήσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιδιώξουμε τη συμφωνία μέσω της διαδικασίας συνεννόησης. Θα έχουμε έτσι τη δυνατότητα να βρούμε τις απαντήσεις που χρειάζεται το κοινό και να εφαρμόσουμε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» προαιρετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το 2012.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, εισηγητής.(NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους μου να μην παρασύρονται από τα αποθαρρυντικά στατιστικά δεδομένα που ορισμένοι ανέφεραν. Παράδειγμα αποτελεί η κ. Wortmann-Kool που μιλά για επιπρόσθετο κόστος ύψους αρκετών ευρώ. Με όλο το σεβασμό που της οφείλω, ο ισχυρισμός είναι απόλυτα λανθασμένος. Μπορώ να σας πω με προσέγγιση λεπτού του ευρώ ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στη χειρότερη περίπτωση: το μέγιστο τέλος για τη συμφόρηση θα ανέρχεται σε 65 λεπτά ανά χιλιόμετρο. Τα 65 λεπτά θα ισχύουν σε περιοχές με μεγάλη συμφόρηση και μόνο για τα λίγα χιλιόμετρα όπου παρατηρείται η συμφόρηση, όχι για το υπόλοιπο της διαδρομής.

Η χρέωση για το θόρυβο αυξάνει το ποσό κατά 1,1 λεπτό, συν 16 λεπτά για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περίπτωση των φορτηγών που ρυπαίνουν περισσότερο. Εάν τα προσθέσουμε όλα αυτά, καταλήγουμε στο μέγιστο ποσό των 82 λεπτών για τα λίγα χιλιόμετρα, όπου παρατηρείται η συμφόρηση. Για το υπόλοιπο της διαδρομής, μπορούν να αφαιρεθούν τα 65 λεπτά. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση, η οποία απευθυνόταν και στους συναδέλφους από τα κράτη μέλη της περιφέρειας.

Δεύτερον, είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε εν μέσω κρίσης, αλλά η κρίση δεν θα διαρκέσει για πάντα. Αυτή τη στιγμή εμείς δημιουργούμε ένα πλαίσιο που θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να εφαρμόσουν ένα σύστημα εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους, μετά από μια διαδικασία εθνικού διαλόγου, όποτε το θελήσουν και συνήθως μετά από μερικά χρόνια προετοιμασίας.

Τρίτον, παρατήρησα ότι αρκετοί συνάδελφοι προσπαθούν να προβλέψουν όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου, αλλά το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα πάρει θέση. Δεν πρέπει να πτοούμαστε από αυτή τη λεπτομέρεια. Ας επιδιώξουμε μια θέση που υποστηρίζουμε πλήρως. Έπειτα, θα μπούμε στη διαδικασία του διαλόγου – ή της «συμπλοκής» – με το Συμβούλιο. Σας διαβεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι μπορώ ως εισηγητής για να εξασφαλίσω ως έχει το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι το σύνολο, της θέσης του Κοινοβουλίου, την οποία θα συζητήσουμε ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εισηγητής.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω δυο παρατηρήσεις, καθώς ολοκληρώνεται πλέον η συζήτηση. Το πρώτο απευθύνεται στον κ. Evans. Η ομάδα μου είναι υπέρ της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους και ειδικά σε ό,τι αφορά τις εκπομπές καυσαερίων και το θόρυβο. Πιστεύουμε ότι είναι λογικό. Ωστόσο, αν πάντα δίνουμε προτεραιότητα στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» - και είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να το συζητήσουμε - τότε τα ίδια τα κράτη μέλη ευθύνονται για τη συμφόρηση, καθώς δεν παρέχουν επαρκή έργα υποδομής. Τα φορτηγά, λοιπόν, αντιμετωπίζουν τη συμφόρηση, η οποία προκαλείται κατά 80% από τα αυτοκίνητα. Είναι, λοιπόν, παράλογο να εξαναγκάζονται οι επιχειρήσεις να πληρώνουν για τη συμφόρηση για την οποία ευθύνονται τα κράτη μέλη. Εάν εφαρμοζόταν η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη θα έπρεπε να ενισχύσουν επιπλέον τους ιδιοκτήτες φορτηγών όντας υπεύθυνα για τη συμφόρηση, καθώς δεν παρείχαν εγκαίρως τα κατάλληλα έργα υποδομής.

Συμφωνούμε ότι δεν χρειάζονται πάντα συμπληρωματικά έργα υποδομής. Στην πρόληψη της συμφόρησης μπορούν να συμβάλουν και τα έξυπνα συστήματα για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πολλά σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, λέγοντας ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συμφόρηση, επομένως πρέπει να επιβαρυνθούν τα φορτηγά, δεν παρέχουμε κανένα κίνητρο στα κράτη μέλη για να την καταπολεμήσουν, καθώς στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να θυσιάσουν κάποια από τα έσοδά τους. Δεν μπορεί η λογική αυτή να είναι σωστή!

Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι επιθυμία σας δεν ήταν η επιβολή νέων τελών μέσω της πρότασης αυτής και ότι επιμένατε στο σαφή διαχωρισμό. Συμφωνούμε τότε ότι, όταν το Συμβούλιο των Υπουργών δεν καταφέρει να ταχθεί υπέρ του σαφούς διαχωρισμού των εσόδων από την ευρωβινιέτα, θα αποσύρετε την πρότασή σας; Καταλαβαίνετε, είπατε ότι δεν επιθυμείτε την επιβολή νέων φόρων. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στο ότι εάν η ευρωβινιέτα καταστεί ακριβότερη ως αποτέλεσμα της συμπερίληψης των εκπομπών καυσαερίων και του θορύβου, τα επιπλέον αυτά έσοδα πρέπει, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου των οδικών μεταφορών και όχι για να συμπληρωθούν τα κενά στους προϋπολογισμούς των Υπουργών Οικονομικών. Αυτό δεν είναι σωστό. Με αυτό το σκεπτικό, ελπίζω ότι θα εμμείνετε στη θέση σας, δηλαδή τη μη επιβολή φόρων χωρίς σαφή διαχωρισμό των εσόδων και απόσυρση της πρότασης στην αντίθετη περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ.

 
  
 

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 11 ΜΑρτίου 2009.

(Η συνεδρίαση διακόπηκε στις 6.10 μ.μ. και συνεχίστηκε στις 6.30 μ.μ.)

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Hołowczyc (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Τρεις πτυχές της σημερινής συζήτησης χρήζουν προσοχής: η επιβολή τελών στα οχήματα, τα φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους.

Βασική προτεραιότητα των πρωτοβουλιών της ΕΕ θα έπρεπε να είναι η παροχή εγγυήσεων για το δικαίωμα των πολιτών της στην κινητικότητα χωρίς περιορισμούς και η προώθησή της μέσω της συνεπούς εφαρμογής των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των υποδομών της ΕΕ, κάτι που διασφαλίζεται στην αρχή υπ’ αριθμόν 4 της Συνθήκης για την ελευθερία της εσωτερικής αγοράς.

Οι επενδύσεις για την ανάπτυξη των υποδομών θα πρέπει να βασίζονται στις καθορισμένες προτεραιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ΕΕ σχετικά με τις κλιματικές μεταβολές. Επομένως, θα πρέπει να αναπτυχθούν σύγχρονα και ολοκληρωμένα έργα υποδομής, ενώ παράλληλα θα τηρούνται οι αρχές της διατροπικότητας και της διαλειτουργικότητας.

Το κόστος της προστασίας του περιβάλλοντος, του θορύβου, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την τροποποίηση του ταχέως αναπτυσσόμενου δικτύου υποδομών της Ευρώπης. Φαίνεται σωστό να καταστεί δεσμευτική η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία προτείνεται στο έγγραφο που εξετάζουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρχή αυτή εφαρμόζεται στον επιχειρηματικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα εδώ και αρκετά χρόνια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου