Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 10. března 2009 - ŠtrasburkVydání Úř. věst.
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 4.Rozhodnutí o naléhavém postupu
 5.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (rozprava)
 6.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) (rozprava)
 7.Přístup veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (rozprava)
 8.Hlasování
  8.1.Dohoda mezi ES a Arménií o některých aspektech leteckých služeb (A6-0049/2009, Paolo Costa) (hlasování)
  8.2.Dohoda mezi ES a Izraelem o některých aspektech leteckých služeb (A6-0059/2009, Paolo Costa) (hlasování)
  8.3.Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Jihoafrickou republikou s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (hlasování)
  8.4.Příprava dalších kroků v oblasti správy vnějších hranic Evropské unie a zkušenosti třetích zemí v obdobné situaci (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (hlasování)
  8.5.Přemístění sídla obchodních společností do jiného členského státu (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování)
  8.6.Budoucnost společného azylového systému EU (A6-0050/2009, Giusto Catania) (hlasování)
  8.7.Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (hlasování)
  8.8.Spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
  8.9.Provádění směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (A6-0014/2009, Bert Doorn) (hlasování)
  8.10.Rovné zacházení a rovný přístup žen a mužů v oblasti herectví (A6-0003/2009, Claire Gibault) (hlasování)
  8.11.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel ohledně obecné bezpečnosti (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (hlasování)
  8.12.Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (hlasování)
  8.13.Statut evropské soukromé společnosti (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (hlasování
  8.14.Rozpočtové pokyny na rok 2010, oddíl III – Komise (A6-0111/2009, László Surján) (hlasování)
  8.15.Rozpočtové pokyny na rok 2010 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (hlasování)
  8.16.Rizika hazardních her na internetu (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (hlasování)
  8.17.Zajištění kvality potravin – harmonizace nebo vzájemné uznání norem (A6-0088/2009, Maria Petre) (hlasování)
  8.18.Zpráva o politice v oblasti hospodářské soutěže za rok 2006 a 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (hlasování)
  8.19.„Small Business Act“ (A6-0074/2009, Edit Herczog) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) – Společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) – Státní přístavní inspekce (přepracované znění) – Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel – Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy – Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod – Pojištění majitelů lodí pro námořní nároky – Soulad s požadavky na stát vlajky (rozprava)
 13.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly – Uplatňování ekologického hlediska v dopravě a internalizace vnějších nákladů (rozprava)
 14.Změna pořadu jednání
 15.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly – Uplatňování ekologického hlediska v dopravě a internalizace vnějších nákladů (pokračování rozpravy)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (otázky Komisi)
 17.Zařízení péče o děti předškolního věku – barcelonské cíle (rozprava)
 18.Děti migrantů (rozprava)
 19.Riziko zavření podniku Qimonda v Německu a v Portugalsku a ztráta tisíců pracovních míst v Evropě (rozprava)
 20.Víceletý plán obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 22.Ukončení zasedání
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (894 kb)
 
Rozpravy
Vydání Úř. věst. (1870 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí