Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 10 maart 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (debat)
 6.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (debat)
 7.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) (debat)
 8.Stemmingen
  8.1.Overeenkomst EG/Armenië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A6-0049/2009, Paolo Costa) (stemming)
  8.2.Overeenkomst EG/Israël inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (A6-0059/2009, Paolo Costa) (stemming)
  8.3.Aanvullend protocol bij de Overeenkomst EG/Zuid-Afrika in verband met de toetreding van Bulgarije en van Roemenië tot de EU (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (stemming)
  8.4.Grensbeheer in de Europese Unie - ervaringen in derde landen (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (stemming)
  8.5.Grensoverschrijdende overplaatsingen van zetels van vennootschappen (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  8.6.Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (A6-0050/2009, Giusto Catania) (stemming)
  8.7.Actieplan van de Commissie voor een geïntegreerd internecontrolekader (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (stemming)
  8.8.Samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgelijke en handelszaken
  8.9.Toepassing van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (A6-0014/2009, Bert Doorn) (stemming)
  8.10.Gelijke behandeling en toegang van man en vrouw in de podiumkunsten (A6-0003/2009, Claire Gibault) (stemming)
  8.11.Typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (stemming)
  8.12.Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (herschikking) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (stemming)
  8.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (stemming)
  8.14.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Afdeling III - Commissie (A6-0111/2009, László Surján) (stemming)
  8.15.Begrotingsrichtsnoeren 2010 - Andere afdelingen (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (stemming)
  8.16.Integriteit van online gokken (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (stemming)
  8.17.Het garanderen van de kwaliteit van levensmiddelen - harmonisatie of wederzijdse erkenning van normen (A6-0088/2009, Maria Petre) (stemming)
  8.18.Verslagen over het mededingingsbeleid 2006 en 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (stemming)
  8.19.Small Business Act (A6-0074/2009, Edit Herczog) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) - Havenstaatcontrole (herschikking) - Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart - Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector - Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren - Naleving van vlaggenstaatverplichtingen (debat)
 13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (debat)
 14.Wijziging agenda
 15.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen - Groener vervoer en internalisering van externe kosten (voortzetting van het debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 17.Voorzieningen voor kinderopvang - doelstellingen van Barcelona (debat)
 18.Migrantenkinderen (debat)
 19.Dreiging van sluiting van het bedrijf Qimonda in Duitsland en in Portugal en het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in Europa (debat)
 20.Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 22.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (940 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (2282 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid