Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 10. marec 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 4.Sklep o nujnem postopku
 5.Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil (razprava)
 6.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (razprava)
 7.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (razprava)
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sporazum ES/Armenija: zračni prevoz (A6-0049/2009, Paolo Costa) (glasovanje)
  8.2.Sporazum ES/Izrael: zračni promet (A6-0059/2009, Paolo Costa) (glasovanje)
  8.3.Dodatni protokol k Sporazumu med ES in Južno Afriko zaradi upoštevanja pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (A6-0073/2009, Josep Borrell Fontelles) (glasovanje)
  8.4.Nadaljni ukrepi pri upravljanju meja v Evropski uniji in podobne izkušnje tretjih držav (A6-0061/2009, Jeanine Hennis-Plasschaert) (glasovanje)
  8.5.Čezmejni prenosi sedežev družb (A6-0040/2009, Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  8.6.Skupni evropski azilni sistem (A6-0050/2009, Giusto Catania) (glasovanje)
  8.7.Akcijski načrt Komisije za integriran okvir notranje kontrole (A6-0022/2009, Gabriele Stauner) (glasovanje)
  8.8.Sodelovanje med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah
  8.9.Izvajanje Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze (A6-0014/2009, Bert Doorn) (glasovanje)
  8.10.Enako obravnavanje ter dostop moških in žensk na področju uprizoritvenih umetnosti (A6-0003/2009, Claire Gibault) (glasovanje)
  8.11.Zahteve za homologacijo za splošno varnost motornih vozil (A6-0482/2008, Andreas Schwab) (glasovanje)
  8.12.Industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (A6-0046/2009, Holger Krahmer) (glasovanje)
  8.13.Statut evropske zasebne družbe (A6-0044/2009, Klaus-Heiner Lehne) (glasovanje)
  8.14.Smernice za proračunski postopek 2010 – Oddelek III – Komisija (A6-0111/2009, László Surján) (glasovanje)
  8.15.Smernice za proračunski postopek 2010 – drugi oddelki (A6-0057/2009, Vladimír Maňka) (glasovanje)
  8.16.Neoporečnost spletnih iger na srečo (A6-0064/2009, Christel Schaldemose) (glasovanje)
  8.17.Zagotavljanje kakovosti hrane - uskladitev ali vzajemno priznavanje standardov (A6-0088/2009, Maria Petre) (glasovanje)
  8.18.Poročila Komisije o politiki konkurence za leti 2006 in 2007 (A6-0011/2009, Jonathan Evans) (glasovanje)
  8.19.Akt za mala podjetja (A6-0074/2009, Edit Herczog) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 12.Skupna pravila in standardi za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) - Skupna pravila in standardi za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) - Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) - Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet - Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa - Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč - Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke - Skladnost z zahtevami države zastave (razprava)
 13.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (razprava)
 14.Sprememba dnevnega reda
 15.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila - Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (nadaljevanje razprave)
 16.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 17.Varstvo otrok - Barcelonski cilji (razprava)
 18.Otroci migrantov (razprava)
 19.Tveganje zaprtja podjetja Qimonda v Nemčiji in na Portugalskem ter izguba na tisoče delovnih mest v Evropi (razprava)
 20.Večletni načrt za obnovo staleža modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 22.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (843 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1958 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov