Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE-DE). – Θα συμφωνούσε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου μαζί μου ότι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε δε μοιάζει τόσο με το 1930, αλλά περισσότερο με την κατάσταση που επικρατούσε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και ότι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι κάτι που να πλησιάζει περισσότερο στο Σχέδιο Μάρσαλ για την ανάκαμψη της Ευρώπης;

Θα συμφωνούσε έτσι ότι υπάρχει η δυνατότητα για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) να βρει έναν επενδυτή, όπως η Κίνα, να δανείσει λεφτά στην ΕΤΕ για επενδύσεις στην Ευρώπη, τα οποία μετά θα μπορούσαν να αποπληρωθούν μέσω των εμπορικών δασμών και του ΦΠΑ που θα συλλέγεται από την Ένωση σε όποιον δάνεισε αυτά τα λεφτά στην ΕΤΕ; Θα συμφωνούσε ότι ενώ το Συνέδριο για την Απασχόληση είναι ευπρόσδεκτο, χρειαζόμαστε νέες ιδέες και κάτι τόσο δραστικό όσο αυτό που έγινε στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου;

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου