Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Σρι Λάνκα (συζήτηση)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Σρι Λάνκα (B6-0140/2009).

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου