Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0090(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0077/2009

Ingediende teksten :

A6-0077/2009

Debatten :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Stemmingen :

PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0114

Debatten
Woensdag 11 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

5.14. Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) (A6-0077/2009, Michael Cashman) (stemming)
PV
  

Vóór de eindstemming

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, overeenkomstig artikel 53 wil ik de Commissie vragen om een reactie en om ons te laten weten of zij van plan is alle amendementen die het Parlement vandaag aanneemt, ook aan te nemen.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, vicevoorzitter van de Commissie. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik heb de eer om namens de Commissie het volgende te verklaren.

De Commissie neemt kennis van de amendementen waarover het Parlement heeft gestemd en zal deze gedetailleerd bestuderen. De Commissie bevestigt bereid te zijn tot een compromis met het Parlement en de Raad. De Commissie zal haar voorstel pas in overweging nemen nadat de twee takken van de begrotingsautoriteit hun standpunt hebben ingenomen. De Commissie is voornemens om intussen te blijven streven naar een opbouwende dialoog met beide instellingen.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik weet niet waar de commissaris geweest is, maar wij hebben deze ochtend al een standpunt ingenomen.

Daarom verzoek ik dat de plenaire vergadering het verslag middels stemming terugverwijst naar de commissie, hetgeen de commissie de ruimte biedt om met zowel de Raad als de Commissie te gaan onderhandelen.

Daarom vraag ik het Parlement om steun voor een terugverwijzing naar de commissie.

 
  
 

(Het Parlement willigt het verzoek om uitstel van de stemming in)

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, rapporteur. − (EN) Mevrouw de Voorzitter, ik wil het Parlement graag bedanken voor zijn geduld met deze laatste interventie van mij. Mag ik u, mevrouw de Voorzitter, nu verzoeken een formele uitnodiging aan het Tsjechische voorzitterschap - en aan het volgende, Zweedse voorzitterschap - op te stellen om zo snel mogelijk een formele dialoog met het Europees Parlement te beginnen?

Zoals aangekondigd in de stemlijst en omwille van de duidelijkheid en samenhang van de tekst die we nu hebben aangenomen, wil ik u eveneens vriendelijk vragen de plenaire vergadering te verzoeken om, zonder enige inhoudelijke wijziging, tot het volgende over te gaan: de artikelen op basis van hun inhoud samenbrengen onder specifieke thematische titels, overwegingen en definities dienovereenkomstig herschikken , en het standpunt van het Parlement zo snel mogelijk opstellen en publiceren als een geconsolideerde tekst.

Tot slot wil ik graag mijn dank betuigen voor de omvangrijke ondersteuning die ik niet alleen van de secretariaten, maar ook van het redactiebureau heb gekregen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Dan zal ik dit verzoek overbrengen, mijnheer Cashman, en de uitkomst zal bekend gemaakt worden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid