Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0072/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0111

Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

6. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω το γεγονός ότι αυτή η έκθεση εξετάζει το τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τόνωση των οικονομιών, καθώς διαπιστώνω ότι τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό αφορούν το εθνικό επίπεδο: 99% των δημοσίων δαπανών είναι εθνικές, όχι ευρωπαϊκές. Αν, όμως, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το προτεινόμενο από την Επιτροπή σχέδιο για εισφορά 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και των νέων δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μπορεί να αποτελέσει και θα αποτελέσει πραγματική συνεισφορά στην προσπάθεια εξόδου από αυτήν την κρίση.

Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να αποφύγουμε τον προστατευτισμό στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης μεγέθυνσης εις βάρος των γειτόνων από διάφορες χώρες θα εξασθένιζε την κοινή αγορά μας και θα υπονόμευε σε σημαντικό βαθμό τις προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Αντιθέτως, η ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων και οι πρωτοβουλίες για τη στήριξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων προς την ενιαία αγορά θα συμβάλει στην παροχή των κινήτρων που απαιτούνται για την οικονομική ανάκαμψή μας.

 
  
  

- Έκθεση: Paolo Costa (A6-0102/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του κοινού κειμένου για τη βελτίωση της ασφάλειας για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν μέσω της θάλασσας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσθέσω ότι θα πρέπει να δαπανώνται περισσότερα όσον αφορά τον επαγγελματισμό όλων των ναυτικών που είναι υπεύθυνοι για την πλοήγηση – από τον καπετάνιο, μέχρι τον αρχιμηχανικό, τον κελευστή, τον επικελευστή, τον πηδαλιούχο και όλους τους ναυτικούς – διότι οι ζωές και η ασφάλεια των ανθρώπων στη θάλασσα εξαρτάται από αυτούς. Ως εκ τούτου, κάνω έκκληση για περισσότερο επαγγελματισμό και καλύτερους μισθούς για όσους κρατούν στα χέρια τους τις ζωές των επιβατών των θαλάσσιων συγκοινωνιών μεταφορών.

 
  
  

- Έκθεση: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE), (MT) Σχετικά με αυτή την έκθεση θα ήθελα να πω ότι παρά την πρωτοβουλία της υπέρ του περιβάλλοντος, παρουσιάζει, ωστόσο, μια έλλειψη ενδιαφέροντος όσον αφορά τις αρνητικές και δυσανάλογες επιπτώσεις που θα είχε η εν λόγω πρωτοβουλία σε περιοχές και χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Μάλτα. Αυτή η πρωτοβουλία θα μπορούσε, εν δυνάμει, να επιφέρει σημαντική αύξηση των τιμών στις μεταφορές φορτίων από και προς αυτές τις περιφερειακές περιοχές. Αυτή η αύξηση του κόστους θα μπορούσε, στη συνέχεια, να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές των προϊόντων που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές τις περιοχές ή χώρες. Συνεπώς, ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η επιβολή πρόσθετων τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα αντιστοιχεί σε αύξηση της φορολογίας. Οι μεταφορές με φορτηγά παρέχουν υπηρεσία σε ολόκληρη την οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Τα κόστη της επηρεάζουν την τιμή όλων των προϊόντων που καταναλώνουμε. Η επιβάρυνση των οδικών μεταφορών, πέραν των φόρων που πρέπει ήδη να καταβάλλονται, με το πρόσθετο κόστος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στα αυτοκόλλητα σήματα, τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της κρίσης από το οποίο δε διαφαίνεται έξοδος, είναι κοινωνικά ανεύθυνη.

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τα ατυχήματα εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από την κατασκευή των οχημάτων και από το οδικό δίκτυο. Τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα και έχουμε όλοι διαπιστώσει τα οφέλη από αυτήν. Δεν υιοθετώ την οδηγία στην παρούσα μορφή της, διότι χρειάζεται ριζική αναθεώρηση.

 
  
  

- Έκθεση: Michael Cashman (A6-0077/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, πρώτον, να πω ότι στηρίζω αυτή την έκθεση του κ. Cashman, και τον ευχαριστώ για αυτή. Βελτιώθηκε σημαντικά στο πλαίσιο της ανάγνωσης του Ευρωκοινοβουλίου, εάν σκεφτούμε ποια ήταν η αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Η βασική υπόθεση που πρέπει να κάνουμε είναι ότι η λήψη αποφάσεων είναι διαφανής. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα, διότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη, και, λαμβανομένης υπόψη αυτής της προϋπόθεσης, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φθάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της νομοθετικής διαδικασίας. Η διαφάνεια πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε διοικητικό επίπεδο όσον αφορά τα έγγραφα.

Ο καθένας κατανοεί, προφανώς, ότι υπάρχουν ορισμένα πεδία, όπως θέματα που αφορούν την υγεία των ιδιωτών κ.ο.κ., τα οποία πρέπει να παραμένουν απόρρητα, αλλά, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, τα πάντα θα πρέπει να είναι, βασικά, διαφανή, και, από αυτή την άποψη, είμαι ικανοποιημένος με αυτό το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η έντιμη και ανοιχτή λήψη αποφάσεων είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίον θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, σε μια πρόσφατη έκθεση του ΜΚΟ «Taxpayers’ Alliance», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρεται ότι, η συμμετοχή στην ΕΕ κοστίζει σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο 2.000 λίρες κάθε χρόνο.

Πρέπει να πω ό,τι πολλοί από τους ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειάς μου στην νοτιοανατολική Αγγλία θεωρούν ότι τα οφέλη που αντιστοιχούν σε ένα τόσο μεγάλο ποσό είναι πολύ μικρά. Συνεπώς, η εξασφάλιση της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι το ελάχιστο που οι εν λόγω ψηφοφόροι θα μπορούσαν να αναμένουν ως ανταπόδοση για την παράδοση τόσο μεγάλων ποσών στην ΕΕ κάθε χρόνο. Στα μάτια πολλών ανθρώπων, η ΕΕ παραμένει μια πολύ σκοτεινή και μονολιθική οντότητα. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την πρόσβαση, για να παράσχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση στο κοινό σχετικά με κάποια από τα πράγματα τα οποία ορισμένοι από τους Επιτρόπους μας και άλλοι θα προτιμούσαν να διατηρήσουν εμπιστευτικά, είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.

Βλέπουμε ήδη καταγγέλοντες και άλλους να διασύρονται και να αποβάλλονται από τις εργασίες τους επειδή αποκάλυψαν εμπιστευτικές πληροφορίες. Εάν όλες αυτές οι πληροφορίες ήταν διαθέσιμες από την αρχή, τότε ίσως πολλές από αυτές τις υπερβολικές αντιδράσεις θα ήταν περιττές.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να αιτιολογήσω πώς ψήφισα επί αυτής της πολύ σημαντικής έκθεσης. Όλοι γνωρίζουμε ότι, όταν σε κάποιες ευαίσθητες πολιτικές διαπραγματεύσεις συμμετέχουν διάφορα μέρη, υπάρχει μερικές φορές η ανάγκη μυστικότητας προκειμένου να αποφευχθεί η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας. Ωστόσο, δεν είναι αυτό για το οποίο συζητάμε σε αυτή την περίπτωση.

Πρόσφατα, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης/απομίμησης και ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούν μαζική διάβρωση των ατομικών πολιτικών ελευθεριών. Υπήρξαν προτάσεις, για παράδειγμα, να ερευνώνται τα iPods και οι φορητοί υπολογιστές των ανθρώπων όταν αυτοί εισέρχονται στις χώρες προκειμένου να γίνεται έλεγχος για υλικό που εμπίπτει και υλικό που δεν εμπίπτει στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Μπορέσαμε να συζητήσουμε για αυτό το θέμα με τρόπο ανοιχτό και διαφανή; Όχι, διότι αυτά τα έγγραφα κρατήθηκαν μυστικά – για βάσιμους ίσως λόγους, αλλά, οπωσδήποτε, για λόγους τους οποίους, στην πραγματικότητα, δεν κατανοούμε. Συνεπώς, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι ο περισσότερο ανοιχτός χαρακτήρας διαχείρισης των εγγράφων και η διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα έγγραφα, προκειμένου να μπούμε πραγματικά στην καρδιά του ζητήματος.

Συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφό μου κ. Callanan, όταν λέει ότι το γεγονός ότι δεν υπήρξε διαφάνεια δεν είναι καλό προμήνυμα για την ΕΕ.

 
  
  

- Έκθεση: Jan Andersson (A6-0052/2009)

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fatuzzo (PPE-DE).(IT) Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους οπαδούς ακούν ακούραστα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Κυρία Πρόεδρε, είμαι ένας από τους 74 ευρωβουλευτές που ψήφισαν σήμερα κατά της έκθεσης Andersson, όχι διότι είμαι κατά της απασχόλησης, αλλά διότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΕ, για την πολιτική των κρατών μελών της ΕΕ, δεν αναφέρουν συγκεκριμένα ότι μια από τις επιλογές για την ενίσχυση της απασχόλησης είναι να επιτραπεί σε όσους εργαζόμενους επιθυμούν και ζητούν να συνταξιοδοτηθούν να το πράξουν. Ως εκ τούτου, η πολιτική της υποχρεωτικής αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης παντού απλώς στερεί από τους νέους θέσεις εργασίας, όταν αυτοί οι νέοι θα αντικαθιστούσαν πρόθυμα όσους παλαιότερους εργαζομένους επιθυμούν να παραχωρήσουν τις θέσεις εργασίας τους σε αυτούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, αυτή η έκθεση βασίζεται σε μια εσφαλμένη υπόθεση: την υπόθεση ότι η ΕΕ γνωρίζει καλύτερα όταν πρόκειται για το θέμα της πολιτικής απασχόλησης. Πολλοί από τους ψηφοφόρους μου θα διαφωνούσαν βαθύτατα· θα προτιμούσαν η ΕΕ να κρατηθεί μακριά από οτιδήποτε έχει σχέση με την πολιτική απασχόλησης. Πιστεύω ότι η χώρα μου θα πρέπει να αποσυρθεί από την κοινωνική πολιτική της ΕΕ.

Είναι κάτι περισσότερο από απλή ειρωνεία το γεγονός ότι η ΕΕ επιδιώκει να διδάξει τα κράτη μέλη σχετικά με την πολιτική απασχόλησης μέλη ενώ, ταυτόχρονα, ευθύνεται για την τεράστια γραφειοκρατία και τους κανονισμούς που έχουν περιορίσει τόσες πολλές επιχειρήσεις στην περιφέρειά μου και σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλη ανεργία, την οποία προσπαθεί τώρα να αντιμετωπίσει.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο είναι παρωχημένο, είναι καταστροφικό, παρεμποδίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και λειτουργεί ενάντια στην επιχειρηματικότητα. Το καλύτερο θα ήταν η ΕΕ να κρατηθεί μακριά από την πολιτική απασχόλησης των κρατών μελών και να παράγει λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερους κανονισμούς. Αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας στην οικονομία.

 
  
  

- Πρόταση απόφασης σχετικά με το άρθρο 139 του Κανονισμού (B6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Allister (NI). – Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης διότι αναβάλλει την απερισκεψία μιας εντελώς περιττής σπατάλης ακόμη περισσότερων χρημάτων για τις μεταφραστικές υπηρεσίες στο Σώμα όσον αφορά τα Ιρλανδικά.

Θα προτιμούσα όλη αυτή η απερισκεψία να είχε ανατραπεί. Ωστόσο, κατ’ αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε κάπως τα χρήματα των φορολογούμενων.

Η ελάχιστη χρήση των Ιρλανδικών σε αυτή την Αίθουσα είναι προφανής, αν και η κυρία de Brún, ως μέρος της επιθετικής ρεπουμπλικανικής ατζέντας της, μπορεί να μας διασκεδάζει σε αυτή τη νεκρή γλώσσα, με μόνη παρηγοριά το ότι σχεδόν κανείς που παρακολουθεί το Ευρωκοινοβούλιο στο Διαδίκτυο δεν καταλαβαίνει τίποτε από όσα λέει. Τους διαβεβαιώνω ότι δεν χάνουν πολλά.

Η συνάδελφός της του Sinn Féin, η κυρία McDonald, συνεχίζει να εκστομίζει τραυλίζοντας λίγα σπασμένα Ιρλανδικά, αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η μετάφραση είναι χάσιμο χρημάτων.

 
  
  

- Έκθεση: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Kovács για την ενημερωτική και χρήσιμη έκθεση σχετικά με την κατάσταση των Ρομά.

Όπως όλοι γνωρίζετε, ο πληθυσμός των Ρομά συνεχίζει να αυξάνεται και να καθίσταται διαρκώς μια τεράστια δύναμη με επιρροή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η ομάδα των 10-12 εκατομμυρίων ανθρώπων ανήκει στις πλέον φτωχές της ηπείρου, με απροσμέτρητο, ωστόσο, δυναμικό.

Ως Ευρωπαίοι και βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο βασίζεται στον πυλώνα της ισότητας, πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Η συνεχιζόμενη καταπίεση μιας από τις μεγαλύτερες μειονότητες της Ευρώπης είναι ντροπιαστική και μη αποδοτική. Με τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου και μεγαλύτερο βαθμό συνεργασίας, τα διάφορα έθνη ενδέχεται να μπορέσουν να παράσχουν εργασία σε αυτό το τεράστιο δυναμικό εν δυνάμει εργατών. Με την απειλητική οικονομική κρίση, οι Ρομά ενδέχεται να μπορέσουν να συμβάλουν στην επίλυση ορισμένων από τα βαθύτερα προβλήματα της Ευρώπης. Επιπλέον, η προκατάληψη εναντίον τους και η υποβάθμιση αυτών των ανθρώπων δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο πια. Τα ίσα δικαιώματα και οι ευκαιρίες πρέπει να παρέχονται σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά.

Μόλις στις αρχές αυτού του μήνα στην Ουγγαρία, δύο Ρομά πυροβολήθηκαν σαν ζώα καθώς προσπαθούσαν να ξεφύγουν από το καιόμενο σπίτι τους. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοια περιστατικά σε μια ενωμένη Ευρώπη;

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της έκθεσης Kovács, διότι ολόκληρη αυτή η έκθεση είναι διαποτισμένη από ένα πνεύμα θυματοποίησης και διότι έχω την άποψη ότι μια μειονοτική ομάδα όπως οι τσιγγάνοι Ρομά θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα από μια στρατηγική που θα τους ενθάρρυνε να πάρουν περισσότερο τη μοίρα τους στα χέρια τους.

Συμμερίζομαι, φυσικά, την κοινή άποψη ότι θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε τους Ρομά με το δέοντα τρόπο, αλλά τα περισσότερα από τα προβλήματα που αναφέρονται σε αυτήν την έκθεση οφείλονται σε έναν τρόπο ζωής τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει με τη θέλησή τους. Μπορούμε να εγκρίνουμε όσες εκθέσεις και ψηφίσματα θέλουμε, και να δώσουμε όσα χρήματα θέλουμε, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει στο ελάχιστο την πραγματική τους κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, έχω ακούσει σε αυτό το Σώμα πολλές πολιτικώς ορθές ανοησίες, οι οποίες υιοθετήθηκαν πάντα από πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αλλά αυτή η έκθεση είναι η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου. Εάν το Σώμα σκοπεύει να αναμιχθεί στην κοινωνική κατάσταση των Ρομά και στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουμε να τηρηθεί ένας ελάχιστος βαθμός αντικειμενικότητας;

Η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα των τσιγγάνων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό απλώς στη δική τους άρνηση να προσαρμοστούν στην κοινωνία στην οποία ζουν, οπωσδήποτε σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Για δεκαετίες, δαπανούμε εκατομμύρια ευρώ σε κάθε είδους πρόγραμμα γεμάτο από ειδυλλιακές, αλλά κυρίως μη ρεαλιστικές ανοησίες στο πνεύμα αυτής της έκθεσης. Χωρίς καμία επιτυχία. Μήπως έχει έρθει ο καιρός να σταματήσουμε να τους κανακεύουμε και να εξετάσουμε τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων πριν να καταλήξουμε σε κάποιες λύσεις;

 
  
  

- Έκθεση: Herbert Reul (A6-0035/2009)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, αν και η τροποποιημένη έκδοση ήταν βελτιωμένη, στήριξα με βαριά καρδιά αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι δεν ήταν συναφής με τη δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια που είχε τη στήριξη της πολύ μεγάλης πλειοψηφίας του Σώματος στις 17 Δεκεμβρίου 2008.

Απλώς ως υπενθύμιση, η δική μου έκθεση EU-ETS (ΕΕ-σύστημα ανταλλαγών ποσοστώσεων αερίων θερμοκηπίου), που ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της δέσμης, ψηφίστηκε με 610 ψήφους υπέρ, 60 αποχές και 29 κατά. Δεν χρειάζεται να πω ότι ο κ. Reul δεν ήταν μεταξύ των 610 βουλευτών, εκ των 699, που στήριξαν την έκθεσή μου.

Διατηρώ επιφυλάξεις σχετικά με οποιαδήποτε αναφορά σε γεωτρήσεις στην Αρκτική ή έρευνες για εναλλακτικές πηγές πετρελαίου, όπως η ασφαλτική άμμος. Κατά τους τελευταίους μήνες φάνηκε ότι η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας δεν ήταν ποτέ πιο μεγάλη. Η συνεργασία που είναι απαραίτητη στην ΕΕ και η ανάγκη να επωφεληθούμε των δεσμών κινήτρων που εφαρμόζουν επί του παρόντος όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, υποβαθμίζουν την ανάγκη επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας μας, τη μείωση των εκπομπών μας άνθρακα και τον τερματισμό της μεγάλης εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα, αν και βάσει συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, ήμουν ο στοιχειώδης εισηγητής για την έκθεση Sacconi σχετικά με τις εκπομπές CO2 των επιβατικών οχημάτων, και γνωρίζω από την εργασία που έκανα για αυτήν ότι πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο.

Πρέπει να μειώσουμε αυτή την εξάρτηση διότι τα περισσότερα αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται, φυσικά, σε πολύ ασταθείς και δύσκολες περιοχές του κόσμου. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η δίψα μας για πετρέλαιο στήριξε καθεστώτα που είναι βαθιά εχθρικά απέναντι σε όλα όσα αντιπροσωπεύουμε, στα ίδια τα συμφέροντα και τις αξίες μας, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ορθή διαχείριση.

Ειδικότερα, πρέπει, φυσικά, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το ρωσικό πετρελαίου. Η Ρωσία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο που διαθέτει σε μεγάλο μέρος της ενέργειας με την οποία τροφοδοτούμαστε προκειμένου να επιτύχει πολιτικούς και οικονομικούς στόχους, και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε αυτή τη δυνατότητά της, και, φυσικά, για να το κάνουμε αυτό πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο.

 
  
  

- Έκθεση: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία για αυτή την έκθεση, διότι πιστεύω ότι απλώς δεν πηγαίνει αρκετά μακριά. Έχουμε δεσμευθεί στο παρελθόν, στο Σώμα, να μειώσουμε τις εκπομπές. Οι μεταφορές θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και πρέπει να τις στηρίξουμε σε αυτό το ρόλο τους, αλλά αυτή η έκθεση δεν θα συμβάλει ιδιαίτερα προς αυτόν το σκοπό.

Αυτό είναι λυπηρό διότι υπάρχουν μερικές καλές προτάσεις. Τα τέλη για το θόρυβο στα τραίνα λαμβάνουν υπόψη τις ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών και ταιριάζουν καλά με τις προτάσεις οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με τον περιορισμό του θορύβου από τα ελαστικά αυτοκινήτων.

Ωστόσο, πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να έχουν γίνει για τον τομέα της αεροπορίας. Είναι παράδοξο το ότι στην έκθεση αναφέρονται οι σιδηροδρομικές, οι θαλάσσιες και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές, αλλά παραλείπεται αυτός ο τομέας, που είναι ένας από τους τομείς με τη μεγαλύτερη συμβολή στις εκπομπές άνθρακα. Είναι επειδή έχει ασάφειες σε αυτόν τον τομέα και σε τόσους άλλους που απείχα από την ψηφοφορία για την έκθεση.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0107/2009 (Στρατηγική της Λισαβόνας)

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Κυρία Πρόεδρε, αξίζει να στηρίξουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας, αλλά πρέπει να πούμε, από αυτή την άποψη, ότι η ιδέα ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη οικονομία με βάση τη γνώση στον κόσμο έως το 2010 δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Βρισκόμαστε τώρα στο 2009, και, εάν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, θα πρέπει να βρούμε πολύ σύντομα την κατάλληλη δέσμευση που θα ισχύσει για όλη την Ευρώπη. Τότε ίσως μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο μέχρι το 2020 ή το 2030.

Αυτό συνέβη κατά κύριο λόγο ότι πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση για ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την κατάρτιση και την έρευνα πολύ σύντομα. Επί του παρόντος, έχουμε στα χέρια μας μια οικονομική ύφεση και, εν μέσω αυτής της περιόδου κάμψης, πρέπει να θυμόμαστε ότι, εάν θέλουμε να έχουμε επαρκή επίπεδα κατάλληλων ανθρώπινων πόρων – εργατικό δυναμικό για τις αγορές απασχόλησης μας – θα πρέπει να επενδύσουμε ιδιαίτερα στην κατάρτιση και την κατάρτιση των διδασκόντων. Αυτή είναι η προτεραιότητα, εάν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κύρια Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία για το ψήφισμα για τη στρατηγική της Λισαβόνας, παρά το ότι το ψήφισμα είναι, στην πραγματικότητα, γενικά, αμερόληπτο και παρέχει μια ακριβή διάγνωση της κατάστασης, ενώ περιέχει και πολλές προτάσεις τις οποίες στηρίζω πλήρως. Ωστόσο, απείχα διότι το θέμα των διαβόητων μπλε δελτίων ταυτότητας για τους οικονομικούς μετανάστες τέθηκε και πάλι και τυγχάνει ισχυρής στήριξης, ακριβώς σε μια χρονική στιγμή που 20 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας, η οποία προβλέπεται ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ακριβώς σε περιόδους όπως αυτή, θα πρέπει να σταματήσουμε να καταφεύγουμε στις ευκολότερες βραχυπρόθεσμες λύσεις, όπως, η προσέλκυση, ξανά, ορδών οικονομικών μεταναστών στην ΕΕ. Αντ’ αυτού, πρέπει να επενδύσουμε στην κατάρτιση και στην επανακατάρτιση των ανθρώπων που είναι αυτή τη στιγμή άνεργοι, αντί να τους αφήνουμε στην τύχη τους προς όφελος της συρροής νέων μεταναστών.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, δεν θυμάμαι τι ψήφισα για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Νομίζω ότι πρόκειται για μια εντελώς άχρηστη υπόθεση, διότι υποτίθεται ότι η Ευρώπη έπρεπε να είναι η ηγέτιδα κοινωνία που βασίζεται στη γνώση έως το 2010. Στη διάρκεια των 10 χρόνων που παρίσταμαι σε αυτή την Αίθουσα, αναρωτήθηκα πώς θα το κατορθώσουμε αυτό, όταν ψηφίζουμε συνεχώς κανονισμούς που πνιγούν την επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες και, στην πραγματικότητα, ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να φύγουν από την ήπειρο της Ευρώπης.

Είμαι πάντα επιφυλακτικός όταν πρόκειται για αυτού του είδους τις εκθέσεις. Ευρισκόμενος σε αυτή την Αίθουσα για περίπου δύο ώρες σήμερα, ψηφίζοντας για την επιβολή ακόμη περισσότερων κανονισμών για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους, αισθάνομαι ότι ακολουθούμε την απολύτως εσφαλμένη κατεύθυνση και ότι πρέπει να κάνουμε αμέσως στροφή 180 μοιρών.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια του συναδέλφου μου, κ. Heaton-Harris. Όπως σωστά είπε, η στρατηγική της Λισαβόνας δεσμεύει την ΕΕ να καταστεί, γεγονός που είναι ελαφρώς ειρωνικό, η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο έως το 2010. Δεδομένου ότι απομένει μόνο ένας χρόνος μέχρι αυτή τη προθεσμία που επιβάλαμε στους εαυτούς μας, δεν πρέπει να είμαι ο μόνος στο Σώμα που απορεί, και γίνεται κάτι παραπάνω από σκεπτικιστής όσον αφορά το εάν θα το επιτύχουμε ποτέ.

Ψηφίζουμε συνεχώς ψηφίσματα και η Επιτροπή συνεχώς παράγει έγγραφα στρατηγικής που μας υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίον θα το επιτύχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι ποτέ δεν φαίνεται να πλησιάζουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Το περιεχόμενο της στρατηγικής της Λισαβόνας υπερέβαινε πάντα την ικανότητα της ΕΕ να το επιτύχει, και αντέβαινε, με πολλούς τρόπους, στο συνολικό ήθος της ΕΕ τα τελευταία 50 χρόνια διότι, όπως μας υπενθύμισε ο κ. Heaton-Harris, μεγάλο μέρος των ρυθμίσεων της ΕΕ για την απασχόληση και την οικονομία προκαλεί περισσότερες δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Συσσωρεύουμε διαρκώς όλο και περισσότερα βάρη και κανονισμούς που υποχρεώνουν τη βιομηχανία να εγκαταλείπει την Ευρώπη, και δεν έχουμε καμία πιθανότητα να επιτύχουμε οποιονδήποτε από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Είναι καιρός να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και να το παραδεχθούμε.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, οι αρχικοί στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας δέσμευαν την ΕΕ να δημιουργήσει μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, μια καινοτόμο οικονομία, μια ψηφιακή οικονομία, μέχρι το 2010. Λοιπόν, έχω νέα για όλους μας σε αυτή τη γεμάτη Αίθουσα: ο χρόνος τελειώνει. Μπορεί να μην το έχετε προσέξει, αλλά έχουμε κάνει πολύ μικρή πρόοδο μέχρι σήμερα.

Πριν γίνω πολιτικός, εργαζόμουν με πολλούς ανθρώπους που ασχολούνταν με την καινοτομία και βοήθησα πολλές εταιρείες που βρίσκονταν στη φάση εκκίνησης. Η αντίθεση ήταν μεγάλη όταν, ερχόμενος στον κόσμο των ευρωπαίων πολιτικών, διαπίστωσα πως αντιμετωπίζουμε την καινοτομία. Όταν ασχολούμαστε με την καινοτομία εδώ, έχουμε επιτροπές, έχουμε έγγραφα στρατηγικής, έχουμε ψηφοφορίες, έχουμε τα πάντα εκτός από καινοτομία, εκτός αν θεωρείτε καινοτομία τη δημιουργία περισσότερων εγγράφων.

Όταν μιλάει κανείς με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την καινοτομία στην πραγματική οικονομία, τους ανθρώπους που θα δημιουργήσουν πλούτο στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο, αυτό που θέλουν είναι να μην ασχολούνται μαζί τους οι κυβερνήσεις. Είναι καιρός οι πλιατσικολόγοι των κυβερνήσεων να σταματήσουν να στραγγίζουν το αίμα των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, παίρνω το λόγο να μιλήσω ξανά για τη Λισαβόνα με βαριά καρδιά. Συνήθως δεν μιλώ εδώ μόνο και μόνο για να είμαι αρνητική. Πιστεύω ότι όταν πρόκειται για τη στρατηγική της Λισαβόνας η ΕΕ είναι μόνο λόγια. Ωστόσο, σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τη σύνοδο κορυφής, απέχουμε πολύ ακόμη από το να κάνουμε τα λόγια πράξη.

Ακούμε πολλές θερμές κουβέντες για την ανάγκη να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις οικονομικές αλλαγές, όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ωστόσο, σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε μια χρόνια κρίση όσον αφορά τις δεξιότητες. Στη δική μου περιφέρεια, στα West Midlands, η εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού παρουσιάζει μια ιδιαίτερα επίπονη και παρατεταμένη περίοδο πραγμάτωσης. Δυστυχώς, έχουμε το υψηλότερο ποσοστό κενών θέσεων που σχετίζονται με την έλλειψη εξειδίκευσης σε σχέση με οποιαδήποτε περιφέρεια της Βρετανίας. Θα καλούσα, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να μην παραβλέψει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για την αναζωογόνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, σε μια περίοδο που ταλαιπωρούμαστε από τις οικονομικές αναταραχές, την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των βασικών προϊόντων καθώς και την συνεχιζόμενη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0134/2009 (Κλιματική αλλαγή)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, ο λόγος για τον οποίο θέλω να διευκρινίσω το τι ψήφισα για τη συγκεκριμένη έκθεση είναι διότι δεν μπορώ να πιστέψω την υποκρισία του Σώματος όταν μιλάει όπως συνήθως για την κλιματική αλλαγή.

Γιατί είναι το Σώμα υποκριτικό; Κοιτάξτε γύρω σας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη Αίθουσά μας. Έχουμε μια τέλεια Αίθουσα στις Βρυξέλλες. Βρισκόμαστε εδώ για τρεις ή τέσσερις μόνο μέρες το μήνα. Παραδέχομαι ότι πρόκειται να έχουμε μια επιπλέον περίοδο συνόδου αυτό το συγκεκριμένο μήνα, αλλά μόνο και μόνο για να πραγματοποιήσουμε τη μία στις 12 συνόδους, όπως οφείλουμε.

Εκατοντάδες άνθρωποι μετατοπίστηκαν από τους συνήθεις τόπους εργασίας τους για να έρθουν εδώ. Ταξιδεύουν και προκαλούν εκπομπές άνθρακα για να έρθουν εδώ. Είμαστε πιθανώς το λιγότερο οικολογικό κοινοβούλιο που υπάρχει. Όταν μπήκα στο κοινοβούλιο, υποτίθεται ότι θα ήταν ένα κοινοβούλιο χωρίς χαρτιά, ωστόσο, αν κοιτάξετε γύρω σας, όλα τα γραφεία μας είναι καλυμμένα με χαρτιά. Όσον αφορά αυτό το θέμα, είμαστε οι χειρότεροι υποκριτές σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη Αίθουσα γνωρίζω.

 
  
MPphoto
 
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, συμμερίζομαι απολύτως τα αισθήματα που εξέφρασε ο προλαλήσας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει δύο αίθουσες – στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες – ενώ διαθέτουμε και τρία οικόπεδα, συμπεριλαμβανομένου αυτού στο Λουξεμβούργο, τα οποία δεν αναφέρονται πολύ συχνά. Όχι μόνο χτίζουμε νέο οικοδομικό τετράγωνο στο Λουξεμβούργο, με αποτέλεσμα περισσότερες εκπομπές άνθρακα που θα μπορούσαν κάλλιστα να συμβάλουν στην εγκληματική αλλαγή – ή όχι, ανάλογα με το τι πιστεύει κανείς για αυτό το θέμα – αλλά και είναι απλώς υποκριτικό εκ μέρους μας να συζητούμε για την κλιματική αλλαγή και να συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε τρεις χώρους εργασίας.

Ακόμη και αν εργαζόμαστε, εντέλει, μόνο σε ένα χώρο εργασίας – Βρυξέλλες – όταν περπατάει κάνεις στους δρόμους των Βρυξελλών τη νύχτα από την Place du Luxembourg προς το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου, βλέπει αυτή τη μεγάλη φωτεινή δέσμη της υποκρισίας. Εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, είναι καιρός να βάλουμε τάξη στο σπίτι μας.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0133/2009 (Πολιτικές απασχόλησης)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, αυτό το ψήφισμα είναι γεμάτο καλές προθέσεις, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν αυτού του είδους τα ψηφίσματα έχουν κάποιο νόημα.

Για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα ψήφισμα για τις πολιτικές απασχόλησης, στο βαθμό που αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, κάτι το οποίο δεν πιστεύω, αγνοεί πολύ βασικά ερωτήματα όπως: πόσοι άνεργοι υπάρχουν επί του παρόντος στην ΕΕ; είναι ακόμη 20 εκατομμύρια, ή μήπως είναι – το πιθανότερο – κοντά στα 25 εκατομμύρια;

Το ερώτημα είναι: συνεχίζει να εμμένει η Επιτροπή στην εξοργιστική ιδέα της να εισαγάγουμε 20 εκατομμύρια νέους μετανάστες στην ΕΕ; Το ερώτημα είναι: θα εγκαταλείψει τελικά η Επιτροπή τα κέντρα προσλήψεών της σε χώρες όπως το Μαλί και η Σενεγάλη για να εισαγάγει ακόμα περισσότερους ανέργους; Αυτό είναι το είδους των ερωτημάτων που αναμέναμε στο ψήφισμα, αντί του χωρίς νόημα καταλόγου καλών προθέσεων στον οποίον έχει δυστυχώς μετατραπεί.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για ακόμη μια φορά για κάτι για το οποίο κάνουμε πολύ λίγα, και αυτό είναι η πολιτική απασχόλησης. Κάποια φορά, ένας συνάδελφος μού είπε ότι όταν το Ευρωκοινοβούλιο μιλάει για την απασχόληση, στην πραγματικότητα, δημιουργεί πολύ περισσότερη ανεργία από όσο θα περίμενε κανείς. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι, εάν πρόκειται να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, πρέπει να αφήσουμε ελεύθερους τους παράγοντες που δημιουργούν πλούτο. Πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να δρουν με το πνεύμα της επιχειρηματικής ελευθερίας, να δημιουργούν πλούτο, να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Αλλά τι κάνουμε εδώ; Με τη ρύθμιση και τη συζήτηση, αυτό που επιδιώκουμε είναι να πνίξουμε το ίδιο το πνεύμα της καινοτομίας, το ίδιο το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, και αυτό κάνουμε και σήμερα. Μόνο που σήμερα ο κ. Schulz – οποίος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίον συχνά διαφωνώ, αλλά όχι σήμερα – μίλησε για τον κοινωνικό εκδημοκρατισμό του EPP. Αυτή η μέρα έχει πλέον φθάσει, γνωρίζουμε ότι είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Hannan (NI). – Κυρία Πρόεδρε, έχετε προσέξει ότι η εναρμόνιση της πολιτικής συμβαίνει πάντα προς την ίδια κατεύθυνση; Περισσότερη ολοκλήρωση σημαίνει πάντα περισσότερη παρέμβαση.

Ή ας το πούμε αντίστροφα: ο πλουραλισμός αποτελεί εγγύηση για την ανταγωνιστικότητα. Όταν έχεις ανταγωνιστικά κράτη με διαφορετικά επίπεδα φορολογίας, αν αυξήσεις τη φορολογία πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όριο, τα χρήματά σου αρχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό. Εάν έχεις ανταγωνιστικά κράτη με διαφορετικές πολιτικές απασχόλησης και διαφορετικές κοινωνικές πολιτικές, μπορείς να ρυθμίσεις την αγορά απασχόλησής σου μόνο σε κάποιο βαθμό, διαφορετικά οι θέσεις εργασίας αρχίζουν να εγκαταλείπουν τα σύνορά σου.

Τώρα, στη διάρκεια της περιόδου ευημερίας, η ΕΕ μπορούσε να παραβλέπει αυτές τις αλήθειες και να οικοδομεί πίσω από τα τείχη της μια αγορά που χαρακτηρίζονταν από υψηλό βαθμό ρύθμισης και συγκεντρωτισμού. Αλλά αυτά τα καλά χρόνια πέρασαν. Κινδυνεύουμε πλέον να αποκοπούμε από τις περισσότερο δυναμικές οικονομίες και να γίνουμε πιο ενδεείς και πιο άσχετοι, και, τέλος, όπως ο Eldar του Tolkien, να εξαφανιστούμε.

 
  
  

- Έκθεση: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, παρατηρώ ότι ορισμένοι από αυτούς που μειώνουν το σύνολο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όποιο και αν είναι αυτό, ψήφισαν, ωστόσο, υπέρ της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, μια δέσμη την οποία χαιρετίζω διότι βελτιώνει την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων στα πλοία· η εν λόγω δέσμη θα οδηγήσει, εντέλει, στην περικοπή του κόστους, διότι θα έχει ως επακόλουθο τη διάσωση ζωών, ενώ καθιστά τα συστήματα ασφαλείας διαφορετικών κρατών μελών συμβατά μεταξύ τους, και, ως εκ τούτου, πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά και λιγότερο δαπανηρά, βελτιώνοντας, ταυτοχρόνως, την υγεία και την ασφάλεια. Χαιρετίζω την έγκριση αυτής της δέσμης, η οποία θα αποτελέσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την ασφάλεια εκατοντάδων ψηφοφόρων μου στο Yorkshire και στο Humber.

 
  
  

- Έκθεση: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι εξεπλάγην ευχάριστα από το γεγονός ότι το Σώμα ενέκρινε τις προτάσεις μας κατά των φορολογικών παραδείσων. Συμφωνώ επίσης με το ότι αυτή η έκθεση ασχολείται ευρέως με την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης.

Η πτυχή στην οποία θέλω πραγματικά να επικεντρωθώ είναι το μέχρι τώρα σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι θα συνεχίσουμε να διαθέτουμε ασφαλείς θέσεις εργασίας και βιώσιμες σταδιοδρομίες για τους ανθρώπους, όταν η οικονομία θα αρχίσει να αποδίδει καλύτερα, καθώς και το ότι θα στηρίξουμε τους βασικούς τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας αποτελεί πρότυπο του τρόπου με τον οποίον οι παραδοσιακές βιομηχανίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα επόμενα χρόνια. Επισκέφθηκα πρόσφατα το εργοστάσιο της Jaguar Land Rover στην εκλογική μου περιφέρεια όπου διαπίστωσα τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία έχει γίνει κορυφαία τον κόσμο στην οικολογική τεχνολογία κατασκευής αυτοκινήτων, και όπου οι νέες κατευθυντήριες γραμμές έγκρισης τύπου που εγκρίνουμε στο Σώμα έχουν γίνει αποδεκτές με ενθουσιασμό.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Κυρία Πρόεδρε, για μια ακόμη φορά ενδίδουμε στη φαντασίωση ότι μπορεί κανείς να βγει από το χρέος δαπανώντας χρήματα και νομοθετώντας για να καταπολεμά τις υφέσεις. Στην καλύτερη περίπτωση, αυταπατόμαστε· στη χειρότερη, εξαπατούμε συνειδητά τους ψηφοφόρους μας.

Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη διόρθωση: τα επιτόκια κρατήθηκαν πολύ χαμηλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τώρα που γεμίσαμε τη φούσκα με αέρα, ο αέρας θα βγει ξανά έξω. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να σώσουμε κάποια από τα θύματα αλλά, αντ’ αυτού, προσποιούμαστε ότι μπορούμε να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει. Το χρέος θα πληρωθεί από τα αγέννητα παιδιά μας, και μάλιστα πουθενά περισσότερο από τη χώρα μου, όπου κάθε παιδί γεννιέται σήμερα με χρέος 30.000 λιρών λόγω της ανικανότητας και της αποχαλίνωσης της κυβέρνησής της.

Όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής: ‘Αυτή η γη τόσο αγαπητών ψυχών, αυτή η τόσο προσφιλής γη, ... τώρα νοικιάζεται – με πεθαίνει που το λέω – σαν διαμέρισμα ή σαν χωράφι.’

Και τώρα, εκτός από αυτό το εθνικό χρέος, πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης. Κλείνω και πάλι με τα λόγια του εθνικού μας ποιητή: ‘Σταματήστε το, αντισταθείτε, μην το αφήνετε να συμβεί, για να μη φωνάξουν τα παιδιά σας, τα παιδιά των παιδιών σας εναντίον σας, ‘Αλίμονο!’’

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Κυρία Πρόεδρε, μπορεί κανείς να αναφέρει ως παραδείγματα μεγάλου διεθνούς οικονομικού εγκλήματος την υπόθεση Madoff, προφανώς, αλλά και την κερδοσκοπία με τις γεωργικές πρώτες ύλες που έγινε το 2007.

Για αυτό το λόγο μια σειρά νομικών εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του Carlos Sotelo στην Ισπανία, και δικτύων μεγάλων γραφείων, έχουν προτείνει τη δημιουργία διεθνούς δικαστηρίου για οικονομικά εγκλήματα.

Θα μπορούσαμε, επίσης, να επεκτείνουμε τις αρμοδιότητες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ώστε να καλύπτουν το μεγάλο οικονομικό έγκλημα διότι, το 2007, εκατομμύρια παιδιά πέθαναν εξαιτίας της κερδοσκοπίας στα γεωργικά προϊόντα. Αυτό που συνέβη ήταν ένα οικονομικό Darfur.

Αυτό το διεθνές δικαστήριο για οικονομικά εγκλήματα θα είναι εξουσιοδοτημένο να διερευνά την κερδοσκοπία και τους κερδοσκόπους, να ελέγχει τους φορολογικούς παραδείσους, να διαμορφώνει ρυθμίσεις και να τιμωρεί τους παραβάτες.

Πρόκειται για δοκιμασία ειλικρίνειας για τον Barack Obama, τον Πρόεδρο Sarkozy και τους άλλους ηγέτες. Αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που πρέπει σταλεί στο ευρύ κοινό, και αυτό θα είναι το πρώτο στάδιο οργάνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενός παγκόσμιου φαινομένου και μιας παγκόσμιας λύσης για μια παγκόσμια οικονομική κρίση.

 
  
  

- Έκθεση: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Κυρία Πρόεδρε, είναι πολύ ευχάριστο να μιλάει κανείς μετά τον κ. Corbett σε τέτοιες συζητήσεις, διότι ο κ. Corbett δεν κάνει ποτέ λάθος· είναι συχνά μπερδεμένος, όπως σήμερα, δίνει λάθος αιτιολόγηση της ψήφου τη λάθος χρονική στιγμή, αλλά δεν κάνει, προφανώς, ποτέ λάθος! Αναρωτιέμαι, ωστόσο, εάν γνωρίζουμε, στο Σώμα, τι είναι η πραγματική οικονομία. Είναι η πραγματική οικονομία ένα μάτσο χαρτογιακάδων και γραφειοκρατών, με εμάς να συντάσσουμε νόμους τους οποίους πρέπει να εφαρμόσουν άλλοι άνθρωποι, όπως ο δημόσιος τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος μεγεθύνεται με ρυθμούς υψηλότερους από ό,τι ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία 10 χρόνια; Ή μήπως η πραγματική οικονομία είναι, στην πραγματικότητα, άνθρωποι που εργάζονται πραγματικά και ξεκινούν τις δικές τους επιχειρήσεις; Αναρωτιέμαι απλώς αν αυτή η έκθεση ακολουθεί πράγματι τη σωστή κατεύθυνση. Δεδομένου ότι την έχω διαβάσει, είμαι σίγουρος ότι η κατεύθυνση είναι λάθος.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Κυρία Πρόεδρε, εμείς στο Σώμα γνωρίζουμε, πιθανώς καλύτερα από κάποιον που είναι εκτός, το βαθμό στον οποίον η ΕΕ. έχει πλέον γίνει ένας μηχανισμός μαζικής αναδιανομής του πλούτου.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το σύστημα λειτουργούσε πολύ καλά διότι ένας πολύ μικρός μόνο αριθμός ανθρώπων έπρεπε να πληρώνει. Οι μόνοι δύο καθαροί εισφέροντες στον προϋπολογισμό για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της ΕΕ ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και, κατεξοχήν, η Γερμανία.

Ωστόσο, τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα και τα χρήματα τελειώνουν. Αυτό το διαπιστώσαμε καθαρά στη σύνοδο κορυφής πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Ούγγρος πρωθυπουργός ζήτησε οικονομική στήριξη 190 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη για να λάβει την απερίφραστη απάντηση από τον γερμανό καγκελάριο ότι τα χρήματα δεν υπήρχαν και ότι δεν επρόκειτο να βρεθούν σύντομα.

Οι Γερμανοί φορολογούμενοι πάντα στήριζαν (κάτι που σπάνια αναγνωρίζεται) το σύνολο του συστήματος. Η ολοκλήρωση στηρίζεται στην δική τους προσπάθεια, κάτι που έχουν πλέον καταλάβει. Δεν ανταποκρίνονται πλέον στο σιωπηρό κάλεσμα της ιστορικής ευθύνης. Είναι ένας λογικός, συνετός λαός και μπορεί να αναγνωρίσει ένα ιδιοτελές επιχείρημα και μια «απάτη» όταν τη βλέπει. Εάν νομίζετε ότι κάνω λάθος σε αυτό, ας κάνουν δημοψήφισμα· ας κάνουν όλοι δημοψήφισμα: να γίνει ψηφοφορία για την συνθήκη της Λισαβόνας. Pactio Olisipiensis censenda est!

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

- Έκθεση: Geringer de Oedenberg (A6-0060/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Geringer de Oedenberg για την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (κωδικοποιημένη έκδοση). Δεδομένου ότι πρόκειται απλώς για κωδικοποίηση ήδη υπάρχοντος νομοθετικού κειμένου και δεν περιλαμβάνεται κάποια ουσιαστική αλλαγή στο ίδιο το κείμενο, πιστεύω ότι πρέπει να εγκρίνουμε την πρόταση της Επιτροπής και τις συστάσεις των νομικών υπηρεσιών του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της ίδιας της Επιτροπής.

 
  
  

- Έκθεση: Díaz de Mera García Consuegra (A6-0106/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Απείχα από την ψηφοφορία για την έκθεση του κ. Díaz de Mera García Consuegra σχετικά με την προσαρμογή των βασικών μισθών και επιδομάτων του προσωπικού της Ευρωπόλ. Συμφωνώ εν μέρει μόνο με την άποψη του εισηγητή επί του θέματος, συνεπώς δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να λάβω θέση επ’ αυτού.

 
  
  

- Έκθεση: Reimer Böge (A6-0106/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ.

Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την περιβαλλοντική καταστροφή που έπληξε τη Ρουμανία. Η Ρουμανία βγήκε από τις πλημμύρες εξαντλημένη, όχι μόνο οικονομικά και περιβαλλοντικά, αλλά και κοινωνικά.

Οι αναφορές προσωπικών ιστοριών ανθρώπων είναι σπαραξικάρδιες – οικογένειες έχουν χάσει τις περιουσίες και τα υπάρχοντά τους, μεγάλο μέρος των οποίων αντιπροσώπευαν τους κόπους μιας ζωής.

Πολλές οργανώσεις δραστηριοποιούνται ήδη επιτόπου, αλλά έχει έρθει η στιγμή τα θεσμικά όργανα, και οι βουλευτές προσωπικά αυτού του Σώματος, να πραγματοποιήσουν τη δική τους αληθινή συμβολή για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ελπίζω ότι τα 11.785.377 ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης θα δοθούν το συντομότερο δυνατό στη Ρουμανία, προκειμένου να στηριχθεί ο πληθυσμός οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), γραπτώς. (PL) Η αρχή της αλληλεγγύης είναι μια θεμελιώδης και αδιαμφισβήτητη αρχή της ΕΕ. Είναι ακριβώς αυτή η αρχή που υφίσταται, πράγματι, όχι μόνο στα χαρτιά, που διακρίνει την ΕΕ από άλλους διεθνείς οργανισμούς. Μια πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής είναι αναμφισβήτητα το Ταμείο Αλληλεγγύης, το οποίο δημιουργήθηκε το 2006 βάσει της διοργανικής συμφωνίας και με σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών επιπτώσεων των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Είναι καλό το ότι το Ταμείο λειτουργεί, και ότι τον τελευταίο χρόνο πέντε χώρες ευεργετήθηκαν από αυτό. Αυτό αποδεικνύει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα εγκαταλειφθεί στην τύχη του όταν αντιμετωπίζει κάποια τραγωδία. Οι πλημμύρες που έπληξαν πέντε περιοχές της νοτιοανατολικής Ρουμανίας τον Ιούλιο του 2008 προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές (0,6% του ΑΕΕ) και διατάραξαν τις ζωές πάνω από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων σε 214 περιφέρειες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρώ ότι το αίτημα της Ρουμανίας για παροχή στήριξης είναι δικαιολογημένο, παρά το ότι δεν πληροί τα ποσοτικά κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω επίσης καμία αμφιβολία ότι σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί το κριτήριο της τεράστιας καταστροφής, το οποίο προβλέπεται επίσης στον προαναφερθέντα κανονισμό και επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου για τη Ρουμανία. Ως Πολωνός Ευρωβουλευτής, εκπροσωπώ μια περιοχή η οποία επίσης επλήγη από φυσική καταστροφή, δηλαδή από ανεμοστρόβιλο στην επαρχία Silesia. Ευτυχώς, αυτή η καταστροφή δεν είχε την ίδια καταστροφική ισχύ ή μέγεθος. Εντούτοις, στηρίζω πλήρως αυτή την απτή απόδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Petre (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι θα συμβάλει στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης πολύ ταχύτερα. Το 2006, η πληρωμή που πραγματοποίησε η ΕΕ, μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης ως ενίσχυση προς τη Ρουμανία μετά τις πλημμύρες τον Απρίλιο και τον Αύγουστο, καθυστέρησε κατά ένα χρόνο. Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι οι διαδικασίες έχουν βελτιωθεί και διευκολύνουν την έγκαιρη παρέμβαση της ΕΕ σε χώρες που έχουν πληγεί από μεγάλη φυσική ή τεράστια καταστροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Böge για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας που διέπουν την κινητοποίηση του Ταμείου πληρούνταν στην περίπτωση του αιτήματος που υπέβαλε η Ρουμανία, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα τον Ιούλιο. Στην πραγματικότητα, οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο τοπίο και στους ανθρώπους που ζουν στις πέντε πληγείσες περιοχές. Ως εκ τούτου, αισθάνομαι ότι είναι σωστή η κινητοποίηση του ταμείου, κυρίως διότι το σχετικό ποσό εμπίπτει στο ετήσιο όριο που ορίζει η διοργανική συμφωνία του Μαΐου 2006.

 
  
  

- Έκθεση: Jutta Haug (A6-0113/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης που συνέταξε η Jutta Haug (Γερμανία), διότι ζητά την κινητοποίηση 11,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) με σκοπό την παροχή βοήθειας στα θύματα των πλημμύρων που έπληξαν τη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2008.

Αυτή η χειρονομία είναι η ανταπόκριση της ΕΕ στο αίτημα για βοήθεια της Ρουμανίας. Το αίτημα αφορά πέντε επαρχίες (Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi και Neamţ). 241 τοποθεσίες στη Ρουμανία, με συνολικό πληθυσμό 1,6 εκατομμύρια κατοίκους, επλήγησαν άμεσα από την καταστροφή, η οποία κατέστρεψε, μερικώς ή ολικώς, σπίτια και σοδιές.

Ψήφισα έχοντας στο μυαλό μου τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα ζώα τους, ακόμα και μέλη της οικογένειάς τους στις πλημμύρες. Ο Gheorghe Flutur, πρόεδρος του συμβουλίου της επαρχίας Suceava, υποστήριξε την υπόθεσή τους στις Βρυξέλλες στο Ευρωκοινοβούλιο.

Πιστεύω ότι η Ρουμανία χρειάζεται μεγαλύτερο ποσό για να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες, αλλά η βοήθεια της ΕΕ είναι αναγκαία και ευπρόσδεκτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Ο πρώτος διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2009 αφορά την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για τη Ρουμανία, μετά τις πλημμύρες που έπληξαν αυτή τη χώρα τον Ιούλιο του 2008.

Ενόψει των άμεσων ζημιών που υπολογίζονται σε περίπου 471,4 εκατομμύρια ευρώ, έχει προγραμματιστεί (επί του παρόντος) η κινητοποίηση μόνο 11,8 εκατομμυρίων ευρώ βάσει αυτού του Ταμείου, γεγονός που δείχνει, ακόμη μια φορά, την επείγουσα ανάγκη αναθεώρησης του προϋπολογισμού.

Στόχος αυτού του Ταμείου είναι να δίνει στην Κοινότητα τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται με ταχύτητα, επάρκεια και ευελιξία σε ‘έκτακτες καταστάσεις’ στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, παρά τις ανεπάρκειες, στηρίζουμε την κινητοποίησή του για τη Ρουμανία.

Ωστόσο, τα 11,8 εκατομμύρια ευρώ που κατανεμήθηκαν θα αφαιρεθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (στόχος σύγκλισης). Με άλλα λόγια, η ‘αλληλεγγύη’ που προσφέρεται στη Ρουμανία χρηματοδοτείται από κονδύλια που προορίζονταν για τις χώρες και τις περιφέρειες με την ελάχιστη οικονομική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Ρουμανίας! Αυτό είναι κάτι που μπορεί να ονομαστεί αλληλεγγύη μεταξύ των ‘φτωχών’ ή, με άλλα λόγια, μεταξύ των αποκαλούμενων ‘χωρών συνοχής’/περιφερειών σύγκλισης …

Διαφωνούμε με τη χρήση των κεφαλαίων ‘συνοχής’ – ακόμη περισσότερο σε μια περίοδο επιδεινούμενης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης –, όταν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα κεφάλαια, όπως αυτά που προορίζονται για τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρουμανία διότι θεωρώ ότι η οικονομική ενίσχυση προς τη χώρα μας παρέχει σημαντική, απαραίτητη στήριξη για τις περιοχές που επλήγησαν από στιγμιαίες πλημμύρες τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Το νοτιοανατολικό τμήμα της Ρουμανίας επλήγη σοβαρά. 214 τοποθεσίες και πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι επλήγησαν άμεσα από την καταστροφή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε οικονομική συνεισφορά 11,8 εκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξει τις επενδύσεις που έγιναν για την αποκατάσταση των υποδομών μεταφορών και των αποστραγγιστικών υποδομών, για την ενίσχυση της κοίτης ποταμών και την κατασκευή φραγμάτων με σκοπό την αποφυγή φυσικών καταστροφών όπως αυτή στο μέλλον.

Πιστεύω ότι η έγκαιρη ανίχνευση των αιτίων που έχουν ως αποτέλεσμα φυσικές καταστροφές αυτού του μεγέθους ή ακόμη μεγαλύτερες, είναι το πιο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας των ευρωπαίων πολιτών.

Λαμβανομένης υπόψη της κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουμε, στηρίζω την εφαρμογή μέσων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραγόντων σε κάθε περιφέρεια χωριστά, μαζί με την κατανομή επαρκούς προϋπολογισμού γι' αυτό το σκοπό. Οι ζώνες σύγκλισης είναι οι πλέον εκτεθειμένες στον κίνδυνο των φυσικών καταστροφών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις πτυχές, προκειμένου να εφαρμοστεί μια πολιτική οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Οι τομείς που είναι ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι κυρίως οι ακόλουθοι: υδάτινοι πόροι, γεωργία, ενέργεια, δασοκομία και βιοποικιλότητα, και τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η υγεία του πληθυσμού.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στη Ρουμανία τα τελευταία χρόνια έχουν προκαλέσει πλημμύρες και ξηρασία και έχουν ως αποτέλεσμα την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής με τη μεγαλύτερη σοβαρότητα, με εμπειρογνωμοσύνη και ευθύνη.

Ως Σοσιολδημοκράτης, ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης διότι τα 11,8 εκατομμύρια ευρώ που κατανεμήθηκαν μέσω της προσαρμογής του προϋπολογισμού στηρίζουν τη Ρουμανία στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, προκειμένου να εξαλείψει τις επιπτώσεις των πλημμύρων μέσω της εκτέλεσης έργων προστασίας σε τοπικό επίπεδο (προστασία κατοικημένων οικισμών, σχεδιασμός της λεκάνης απορροής των ποταμών μέσω έργων για τη βελτίωση των χειμάρρων και την αύξηση των δεντρόφυτων εκτάσεων) και, τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, μέσω της συμμετοχής του πληθυσμού και της εκπαίδευσής του σχετικά με την κατάλληλη συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις πλημμύρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009. Στόχος της έκθεσης είναι η κινητοποίηση 11,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις επιπτώσεις των πλημμύρων που έπληξαν τη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2008.

Στηρίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δια της οποίας η ΕΕ δείχνει την αλληλεγγύη της προς τις επαρχίες Suceava, Iaşi, Neamţ, Botoşani και Maramureş που επλήγησαν από τις πλημμύρες τον Ιούλιο του 2008.

Μέσω της σημερινής ψηφοφορίας, η σύνοδος της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής Προϋπολογισμών που ελήφθη στις 24 Φεβρουαρίου 2009. Στη διάρκεια της σχετικής συνόδου, ο Gheorghe Flutur, πρόεδρος του συμβουλίου της επαρχίας Suceava, παρουσίασε την κατάσταση στην περιφέρεια του που έχει πληγεί από τις πλημμύρες, στηρίζοντας το αίτημα για τη χορήγηση κονδυλίων με φωτογραφίες και τις στατιστικές για τις ζημιές που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή.

Ανέφερε ότι εστάλησαν προειδοποιητικά σήματα καθώς και ότι, από κοινού με τις αρχές της ουκρανικής περιοχής Chernivtsi, συμφωνήθηκε η σύσταση ενός συστήματος ταχείας ειδοποίησης σε περίπτωση καταστροφών, μαζί με άλλα διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που θα υλοποιηθούν ως συνέχεια αυτού του έργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Haug για τον διορθωτικό προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2009, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2008. Έχω ήδη εκφράσει τη στήριξή μου στην έκθεση του κ. Bögeγια για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση, και θέλω να επιβεβαιώσω εδώ τη στήριξη μου για το μέτρο – υπό την προϋπόθεση ότι επικεντρώνεται – όπως ορίζεται στη διοργανική συμφωνία του 2006, στην ταχεία και αποτελεσματική αποκατάσταση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στις περιφέρειες που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, και όχι στην καταβολή αποζημιώσεων για ζημιές που υπέστησαν ιδιώτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (6952/2009 – C6 0075/2009 – 2009/2008 (BUD)), διότι σκοπός του είναι η κινητοποίηση 11,8 εκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις επιπτώσεις των πλημμύρων που έπληξαν τη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2008.

 
  
  

- Έκθεση: Luis de Grandes Pascual (A6-0097/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Η Μάλτα είναι ένα από τα κύρια κράτη με σημαντική χωρητικότητα στα βιβλία της. Από την άλλη μεριά, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως κράτος σημαίας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

Οι τρεις βασικές υποχρεώσεις είναι: (α) η εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Κρατών Σημαίας· (β) η λήψη των απαραίτητων μέτρων για ανεξάρτητο έλεγχο της διοίκησής τους τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια, σύμφωνα με τους κανόνες του ΔΝΟ· (γ) η λήψη των απαραίτητων μέτρων όσον αφορά την επιθεώρηση και την εξέταση των πλοίων και το θέμα των απαιτούμενων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών εξαίρεσης όπως προβλέπεται βάσει των διεθνών συμβάσεων.

Μια νέα απαίτηση είναι ότι, προτού επιτρέψει σε πλοίο στο οποίο έχει χορηγήσει το δικαίωμα να φέρει τη σημαία του να λειτουργήσει, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εν λόγω πλοίο συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες και κανονισμούς και, ιδίως, με τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την ασφάλεια του πλοίου.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Αυτή η νομοθετική πράξη θα ενισχύσει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια και θα μεταφέρει σημαντικά διεθνή έγγραφα στο κοινοτικό δίκαιο. Στηρίζω αυτή τη νομοθετική πράξη διότι αναγνωρίζει την ανάγκη της στενής εποπτείας των νηογνωμόνων, οι οποίοι εκτελούν ζωτικής σημασίας καθήκοντα για τη διατήρηση της ασφάλειας στη θάλασσα, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης εξουσίας που διαθέτουν.

 
  
  

- Έκθεση: Luis de Grandes Pascual (A6-0098/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. (FR) Οκτώ νομοθετικά κείμενα που συνιστούν μια δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας μόλις εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρετίζουμε αυτό το γεγονός διότι η δέσμη καλύπτει όχι μόνο την αποζημίωση επιβατών, αλλά και τις επιθεωρήσεις, τις κρατικές επιθεωρήσεις των λιμένων, τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των μεταφορών και την επιλογή της αρχής με τη δυνατότητα να αποφασίζει για τα καταφύγια για πλοία που κινδυνεύουν.

Το μπαλάκι έχει τώρα περάσει στη μεριά των κρατών μελών, διότι δεν είναι αρκετό να νομοθετούμε απλώς: αυτές οι νομοθετικές πράξεις πρέπει να μεταφέρονται στα εθνικά δίκαια τους.

Η πρώτη δοκιμασία θα είναι η παρακολούθηση των σημαιών ευκαιρίας που ανήκουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι σημαίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των συνδικαλιστικών, φορολογικών κανονισμών, των κανονισμών που αφορούν τις προσλήψεις, και των περιβαλλοντικών κανονισμών και κανονισμών ασφαλείας των χωρών στις οποίες ανήκουν πραγματικά τα πλοία.

Η Κύπρος και η Μάλτα συνεχίζουν να κατατάσσονται σήμερα μεταξύ των πρώτων πέντε σημαιών ευκαιρίας από την άποψη του αριθμού των απολεσθέντων των πλοίων.

Είναι, δυστυχώς, αξιοσημείωτο ότι, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από τότε που βυθίστηκαν τα πετρελαιοφόρα Prestige και Erika, η κατάσταση έχει ελάχιστα βελτιωθεί. Πλοία που δεν πληρούν τα στάνταρ και κινούνται με σημαίες ευκαιρίας ρίχνουν δραστικά τις τιμές στον τομέα των μεταφορών. Οι αποκαλούμενες πλούσιες χώρες αντιδρούν δημιουργώντας τη δική τους σημαία (διακριτικό II) για να καταπολεμήσουν την απώλεια φορτίων.

Στην πραγματικότητα, εάν θέλουμε να απαλλαγούμε πραγματικά από αυτά τα επιπλέοντα ναυάγια, η ΕΕ πρέπει να αποδυθεί στην καταπολέμηση του άκρατου φιλελευθερισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. de Grandes Pascual για τους κοινούς κανόνες και τα πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης των πλοίων. Έχω ήδη διευκρινίσει τους λόγους που με ωθούν να στηρίξω την εργασία που πραγματοποίησε ο εισηγητής σε σχέση με την τρίτη δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, και τα πλεονεκτήματα που τα σχεδιασθέντα μέτρα θα μπορούσαν να αποφέρουν όσον αφορά την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και τις βελτιώσεις στους υφιστάμενους κανονισμούς. Ως εκ τούτου, επιβεβαιώνω την ψήφο μου υπέρ της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Dominique Vlasto (A6-0099/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό κείμενο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση). Συμφωνώ με τους στόχους της 3ης δέσμης μέτρων στο τομέα της ναυσιπλοΐας.

Οι επτά προτάσεις της δέσμης μέτρων στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων διά της βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊκών σημαιών, της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων, και διά της βελτίωσης των κανόνων που σχετίζονται με τους νηογνώμονες. Στοχεύουν επίσης στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος διά της ανάπτυξης ενός εναρμονισμένου πλαισίου για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, της εισαγωγής κανόνων για την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος και διά της εισαγωγής κανόνων για την ευθύνη των πλοιοκτητών σε συνδυασμό με υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης.

Θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξη μου για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, και ιδίως για τα ακόλουθα σημεία: επέκταση του πεδίου εφαρμογής με σκοπό τη συμπερίληψη επίσης πλοίων που προσεγγίζουν αγκυροβόλια, αυξημένη συχνότητα επιθεώρησης των πλοίων, και μόνιμη απαγόρευση πρόσβασης πλοίων υπό ορισμένες συνθήκες.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Vlasto σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα, που αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας. Συμφωνώ με το τμήμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ούτως ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα πλοία που προσεγγίζουν αγκυροβόλια, καθώς και με το τμήμα που αφορά την αύξηση των επιθεωρήσεων σε πλοία της υψηλότερης κατηγορίας κινδύνου. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη του να είναι οι αξιολογήσεις αυτού του κινδύνου όσο το δυνατόν πιο ακριβείς και ανεξάρτητες. Συμφωνώ επίσης ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, θα πρέπει να απαγορεύεται μόνιμα η πρόσβαση σε κάποια πλοία, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή επίπεδα ασφάλειας για τις επιχειρήσεις και τους επιβάτες.

 
  
  

- Έκθεση: Dirk Sterckx (A6-0100/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún και Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − Χαιρετίζουμε τη μετατόπιση της έμφασης σε αυτό το ψήφισμα, και ορισμένες από τις θετικές προτάσεις που σχετίζονται με τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, την καινοτομία, την ενεργειακή απόδοση και τις επενδύσεις, καθώς και την αναγνώριση της ανάγκης προστασίας της απασχόλησης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της καταπολέμησης της φτώχειας και της επικέντρωσης στις πλέον ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

Ωστόσο, η λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας έχει αδυναμίες και πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά, ιδίως υπό το φως της νέας οικονομικής κατάστασης.

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα οι οποίες είναι κοντόφθαλμες και αντιπαραγωγικές, όπως η εμμονή στην απορύθμιση και στις πρακτικές ευέλικτης απασχόλησης που οδηγούν στην αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Για αυτούς τους λόγους, απείχαμε από την τελική ψηφοφορία επ’ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό κείμενο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/EΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης.

Συμφωνώ με τους στόχους της 3ης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας.

Οι επτά προτάσεις της δέσμης μέτρων στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων διά της βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊκών σημαιών, της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων, και διά της βελτίωσης των κανόνων που σχετίζονται με τους νηογνώμονες. Στοχεύουν επίσης στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος διά της ανάπτυξης ενός εναρμονισμένου πλαισίου για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, της εισαγωγής κανόνων για την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος και διά της εισαγωγής κανόνων για την ευθύνη των πλοιοκτητών σε συνδυασμό με υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης.

Ως σκιώδης εισηγητής για την έκθεση του κ. Sterckx, θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη στήριξη μου για το έγγραφο που τέθηκε προς ψήφιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Πιστεύω ότι η δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας θα πρέπει να εξετασθεί συνολικά, σε συμφωνία με την προσέγγιση που υιοθετούσε πάντα το Ευρωκοινοβούλιο όταν ασχολούνταν με τα μεμονωμένα μέρη της. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Sterckx για τη σύσταση ενός κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης, δεδομένου ότι αυτό το σύστημα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που στοχεύει στην βελτίωση της ασφάλειας της θαλάσσιας κυκλοφορίας και καθιστά ευκολότερη την διαχείριση της, κάτι το οποίο έχω ήδη στηρίξει σε πολλές περιπτώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρήση τεχνολογίας για την παρακολούθηση των πλοίων θα βοηθούσε στο να διευκολύνεται η απόφαση σχετικά με το ποιος ευθύνεται στην περίπτωση ατυχημάτων καθώς και στη βελτίωση των διαδικασιών για την φιλοξενία πλοίων σε ‘καταφύγια’. Γι' αυτό το λόγο, αισθάνομαι ότι μπορώ να στηρίξω την έκθεση ψηφίζοντας υπέρ της.

 
  
  

- Έκθεση: Jaromír Kohlíček (A6-0101/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης του τσέχου ευρωβουλευτή της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς – Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, Jaromír Kohlíček, σχετικά με τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Αυτό το κείμενο τονίζει την ανάγκη κατάρτισης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σαφών και δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη παρακολούθηση των ατυχημάτων στη θάλασσα. Εξετάζει τις ανησυχίες που ανέκυψαν από τη βύθιση του πετρελαιοφόρου Erika στα ανοιχτά των γαλλικών ακτών. Είναι για την αποτροπή της επανάληψης τέτοιων περιπτώσεων κακής διαχείρισης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να επιβάλει ένα αυστηρό πλαίσιο που καλύπτει όλες τις τεχνικές πτυχές και όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση ατυχήματος: τη μεθοδολογία των ερευνών, μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ναυτικά ατυχήματα, συστάσεις για την ασφάλεια, και ούτω καθεξής.

Συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι κρίσιμης σημασίας να καταστήσουμε τον ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο έναν από τους ασφαλέστερους και πρότυπους θαλάσσιους χώρους παγκόσμια. Αυτός είναι ο στόχος στην επίτευξη του οποίου αποσκοπεί η δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας ‘Erika III’, μέρος της οποίας αποτελεί και η έκθεση. Πρόκειται για πραγματικά σημαντική εξέλιξη για τον τομέα της ναυσιπλοΐας, καθώς και για το περιβάλλον, το οποίο συχνά αποτελεί παράπλευρη απώλεια της αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (PSE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό κείμενο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και η οποία τροποποιεί τις οδηγίες 1999/35/EΚ και 2002/59/EΚ. Συμφωνώ με τους στόχους της 3ης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας.

Οι επτά προτάσεις της δέσμης μέτρων στοχεύουν στην πρόληψη των ατυχημάτων διά της βελτίωσης της ποιότητας των ευρωπαϊκών σημαιών, της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων, και διά της βελτίωσης των κανόνων που σχετίζονται με τους νηογνώμονες. Στοχεύουν επίσης στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματική ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχήματος διά της ανάπτυξης ενός εναρμονισμένου πλαισίου για τη διερεύνηση των ατυχημάτων, της εισαγωγής κανόνων για την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος και διά της εισαγωγής κανόνων για την ευθύνη των πλοιοκτητών σε συνδυασμό με υποχρεωτικό σύστημα ασφάλισης.

Θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξη μου για τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί και, ιδίως, για τα ακόλουθα σημεία: τη μεθοδολογία διερεύνησης των ατυχημάτων, μια απόφαση σχετικά με την έρευνα, τη δίκαιη μεταχείριση των ναυτιλλομένων, και την προστασία των μαρτύρων/εμπιστευτικότητα των αρχείων.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Kohlíček για τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Πολύ συχνά, είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς ποιος είναι υπεύθυνος σε περίπτωση ελάσσονων ή σοβαρών ατυχημάτων στη θάλασσα. Έχω στο μυαλό μου την περίπτωση των ερευνών που ακολούθησαν την πραγματική φυσική καταστροφή που προκάλεσε το ατύχημα με το πετρελαιοφόρο Prestige και πολλά άλλα που δυστυχώς συνεχίζουν να συμβαίνουν. Οι θαλάσσιες μεταφορές αξίζουν ειδικής προσοχής διότι, πέραν του ότι είναι οι λιγότερο δαπανηρές συγκριτικά, είναι από τις πλέον επικίνδυνες όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός ατυχήματος. Πιστεύω, ως εκ τούτου, ότι είναι απαραίτητο να διαμορφώσουμε σαφείς και δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο διενέργειας τεχνικών ερευνών σε ναυτικά ατυχήματα, καθώς και σχετικά με την παροχή ανατροφοδότησης με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
  

- Έκθεση: Paolo Costa (A6-0102/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Costa σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος. Συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει οι διατάξεις της Σύμβασης των Αθηνών του 1974 σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους να ενσωματωθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο, δεδομένου ότι οι εθνικές διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν δεν επιτρέπουν να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ευθύνης και υποχρεωτικής ασφάλισης σε περίπτωση ατυχήματος όπου εμπλέκονται επιβάτες. Αν και αυτό δεν συμβαίνει για άλλα μέσα μεταφοράς, πιστεύω ότι η νομοθετική πράξη θα πρέπει είναι κατάλληλη για το σκοπό της και στην περίπτωση των θαλάσσιων μεταφορών.

 
  
  

- Έκθεση: Gilles Savary (A6-0072/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Σκοπεύω να ψηφίσω υπέρ της έκθεσης του κ. Savary σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι συμφωνώ με τις συστάσεις του εισηγητή όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής ασφάλισης από τους πλοιοκτήτες που εισέρχονται στα ύδατα της δικαιοδοσίας οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής ποινών σε περίπτωση κατά την οποία ένα πλοίο διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει πιστοποιητικό μαζί του, εάν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Συμφωνώ ότι το ποσό της ασφάλισης θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που ορίζονται από τη σύμβαση LLMC του 1996, που εγγυάται τη δέουσα αποζημίωση των θυμάτων ναυτικών ατυχημάτων. Ως εκ τούτου, στηρίζω τη σύσταση του εισηγητή για έγκριση του σχεδίου σύστασης που συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο.

 
  
  

- Έκθεση: Emanuel Jardim Fernandes (A6-0069/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. − (IT) Είμαι υπέρ της έκθεσης του κ. Fernandes σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας. Καταδεικνύει την αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει την ακεραιότητα της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας όταν αντιμετωπίζει κενά στην εργασία του Συμβουλίου, σε σχέση με ορισμένες πτυχές, όπως είναι το θέμα αυτής της σύστασης. Γι' αυτό το λόγο, στηρίζω την εργασία του κ. Fernandes και των μελών της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Πιστεύω ότι η προστιθέμενη αξία της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική, πάνω απ' όλα διότι καλεί τα κράτη μέλη να συστήσουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τις ναυτιλιακές αρχές τους και να συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες σε αυτόν τον τομέα, εκ των οποίων οι πιο σημαντικοί είναι αυτοί που απορρέουν από τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας. Πέραν των πλεονεκτημάτων που αποφέρει από την άποψη της ποιότητας και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών σημαιών, η πρόταση θα καταστήσει δυνατή τη βελτίωση των όρων ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας, και, συνεπώς, πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθεί.

 
  
  

- Έκθεση: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley (UEN), γραπτώς. (GA) Οι χώρες της Ευρώπης πρέπει να εργαστούν από κοινού για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ένωσης. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η αειφορία της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να συμπεριληφθούν οι αρχές της ΕΕ και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι ανάγκες του κάθε κράτους μέλους.

Η έκθεση Eurovignette έρχεται σε αντίθεση με αυτούς τους στόχους στην περίπτωση των περιφερειακών κρατών μελών της ΕΕ.

Οι συστάσεις Eurovignette θα τιμωρήσουν τις περιφερειακές χώρες, ενώ οι χώρες στο κέντρο της Ευρώπης θα ωφεληθούν σημαντικά. Κατά την άποψή μου, οι συστάσεις Eurovignette έρχονται σε αντίθεση με τις αρχές της ενιαίας αγοράς και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί διάκριση εναντίον ορισμένων χωρών βάσει της γεωγραφίας. Η Ιρλανδία είναι ένα νησί που βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης. Τα φορτηγά από άλλες χώρες δεν θα διέρχονται από την Ιρλανδία, αλλά τα βαρέα φορτηγά μας θα πρέπει να πληρώνουν τέλος σε πολλές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό: πρέπει να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας, πρέπει να εξάγουμε και να εισάγουμε τα προϊόντα μας. Βάσει της πρότασης Eurovignette, οι χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης θα έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, δεδομένου ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν τα ίδια τέλη. Δεν είναι σωστό ούτε δίκαιο να υπάρχουν διακρίσεις αυτού του είδους με βάση τη γεωγραφική θέση οποιασδήποτε χώρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η οδηγία Eurovignette δημιουργήθηκε για την εναρμόνιση των συστημάτων τελών και διοδίων στους ευρωπαϊκούς δρόμους – συμπεριλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, των διοδίων και των τελών που σχετίζονται με τη χρήση των οδικών υποδομών, και για την καθιέρωση δικαίων μηχανισμών για τον καταλογισμό του κόστους των έργων υποδομής στους μεταφορείς. Βάσει της πρόσφατης αναθεώρησης της οδηγίας από την Επιτροπή προτείνονται συμπληρωματικές τροποποιήσεις στην οδηγία, όπως η εκτίμηση του κόστους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των βαρέων φορτηγών οχημάτων όσον αφορά την ηχορύπανση, τη συμφόρηση και την ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Οι χώρες με μεγάλη διαμετακομιστική κυκλοφορία έχουν σημαντικά διαφορετικές απόψεις σε σχέση με τις περισσότερο περιφερειακές χώρες, όπως η δική μου, που εξαρτώνται από τον μεγάλο όγκο κυκλοφορίας για ή την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων. Ενώ, καταρχήν, αυτές οι απόψεις είναι θεμιτές, θα πρέπει να εφαρμοστούν με σταδιακό και δίκαιο τρόπο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Τα βαρέα φορτηγά οχήματα αντιμετωπίζουν συχνά χρονικούς περιορισμούς και υπόκεινται σε εξωτερικά χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά των μεταφορέων με πορθμεία. Η κατασκευή σήραγγας στο λιμένα της πόλης του Δουβλίνου συνέβαλε σημαντικά στη μείωση της ανάγκης να διέρχονται τα βαρέα φορτηγά οχήματα από το κέντρο της πόλης, και βελτίωσε την ποιότητα του αέρα και μείωσε την ηχορύπανση. Αυτή η επένδυση άξιζε τον κόπο.

Δεν έχω πειστεί για την ανάγκη δημιουργίας ευρωπαϊκής ανεξάρτητης αρχής για τον καθορισμό του ύψους των διοδίων, και θα υποστήριζα ότι αυτό εμπίπτει στον τομέα της επικουρικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE-DE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης El Khadraoui για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής.

Είναι σημαντικό να δοθεί στα κράτη μέλη η ευκαιρία να εφαρμόσουν ‘ευφυέστερες’ πληρωμές στον τομέα οδικών μεταφορών για να καλύψουν το εξωτερικό κόστος και, ως εκ τούτου, να ενθαρρύνουν πιο αειφόρες συμπεριφορές.

Ενώ πρέπει να ληφθεί υπόψη η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, δεν ισχύει το ίδιο για τη συμφόρηση, η οποία δεν προκαλείται μόνο από τις οδικές μεταφορές. Ένα τέτοιο τέλος θα αποτελούσε διάκριση, δεδομένου ότι εξίσου υπεύθυνα για τη συμφόρηση είναι και τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

Επιπλέον, ο εν λόγω τομέας υφίσταται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μέσω της τιμής του πετρελαίου και του κόστους της παράδοσης των προϊόντων. Οι ΜΜΕ στον τομέα οδικών μεταφορών δεν θα μπορέσουν να αντέξουν αυτά τα πρόσθετα κόστη εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης.

Θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προσαρμογή των οδικών υποδομών στην αύξηση της κυκλοφορίας αλλά, πάνω απ' όλα, πρέπει να υπάρξει δέσμευση για τις αειφόρες μεταφορές, με προτεραιότητα στους τρόπους μεταφοράς χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ως εκλεγμένος εκπρόσωπος της περιφέρειας Rhône-Alpes, μπορώ να βεβαιώσω την αποτυχία προσαρμογής όλων των νέων οδικών μεταφορών στην κοιλάδα του Rhône.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Στη διάρκεια της σημερινής ψηφοφορίας, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο οδηγίας αναφορικά με τις ευρωβινιέτες, που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη για τη χρήση των οδικών υποδομών από τα βαρέα φορτηγά.

Στην τελική ψηφοφορία, ψήφισα κατά της έγκρισης της οδηγίας. Πιστεύω ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτής της οδηγίας θα αυξήσει το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών. Αυτό το κόστος ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους στόλους τους. Επιπλέον, τέτοιες διατάξεις μπορούν να προκαλέσουν επίσης δυσκολίες στις επιχειρήσεις στη διάρκεια της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, στο πλαίσιο της οποίας πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένη δυσκολία πρόσβασης σε πιστώσεις.

Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αναζητήσουμε τρόπους να υπάρξει η δυνατότητα χρήσης οχημάτων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον στους δρόμους μας. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεθόδους οι οποίες είναι, στην πραγματικότητα, ένας ακόμη τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins (PPE-DE), γραπτώς. − Εξ ονόματος των συναδέλφων μου του Fine Gael στο Ευρωκοινοβούλιο θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν ψηφίσαμε υπέρ της έκθεσης El Khadraoui για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά, λόγω προβληματισμών σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης, σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ηλεκτρονικών διοδίων και την πρόβλεψη για τον ειδικό προορισμό των εσόδων. Στηρίζουμε πλήρως τις αρχές στις οποίες βασίζεται η πρόταση, αλλά πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτών μέσω της έκθεσης είναι προβληματική.

 
  
MPphoto
 
 

  Stanisław Jałowiecki (PPE-DE), γραπτώς. − Όχι μόνο ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης, αλλά τη θεωρώ και επικίνδυνη για την ευρωπαϊκή κοινή αγορά, κυρίως λόγω του άδικου χαρακτήρα της και του γεγονότος ότι λειτουργεί ως καλυμμένη φορολογία. Επιπλέον, δεν θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Εν μέσω της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, αυτή η έκθεση είναι λίγο παράλογη. Αυτού του είδους η ρύθμιση δείχνει ότι η ΕΕ γυρνάει την πλάτη της στους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Ψηφίζω υπέρ του λογικού συμβιβασμού της νέας ευρωβινιέτας. Μαζί με τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου, αγωνίζομαι για χρόνια – έναντι τις τεράστιας αντίθεσης από τμήματα της συντηρητικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών – για τη συμπερίληψη του εξωτερικού κόστους (θόρυβος, συμφόρηση, ρύπανση) στον υπολογισμό των διοδίων, προκειμένου να μετατοπιστεί το οικονομικό βάρος από τον φορολογούμενους στον ρυπαίνοντα, με άλλα λόγια, στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων.

Αντιτίθεμαι στο πιθανό αποτέλεσμα του συμβιβασμού επί του κόστους συμφόρησης διότι, λόγω της πλειοψηφίας, το μόνο που ήταν εφικτό να γίνει ήταν να διασφαλισθεί η αναγνώρισή του ως εξωτερικού κόστους υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ισχύει όχι μόνο στην κυκλοφορία βαρέων οχημάτων αλλά σε όλες τις αιτίες συμφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

Είναι πιθανό ότι το CO2 επίσης δεν θα συμπεριληφθεί στον υπολογισμό λόγω της ακατανόητης αντίθεσης του PPE-DE. Η τροπολογία την οποία κατέθεσα στην επιτροπή, στην οποία ζητούσα την εφαρμογή ελάχιστων διοδίων σε όλα τα τμήματα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, δεν ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Θα υποβάλω ξανά αυτήν την πρόταση στη διάρκεια περαιτέρω συζητήσεων επί του θέματος.

Ένα ιδιαίτερα θετικό χαρακτηριστικό για την Αυστρία είναι το γεγονός ότι το εξωτερικό κόστος και το αποκαλούμενο αλπικό πρόσθετο τέλος (ένα υψηλότερο τέλος διοδίων στις αλπικές περιοχές) πιθανώς δεν θα συμψηφιστούν. Αυτό σημαίνει ότι η Αυστρία μπορεί να χρεώνει υψηλότερο τέλος διοδίων στις ευαίσθητες αλπικές περιοχές και να χρεώνει και το εξωτερικό κόστος. Ως εκ τούτου, θα είναι εφικτό ένα υψηλότερο τέλος διοδίων Brenner.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω αυτή την έκθεση η οποία θα πρέπει να ενθαρρύνει τη μετατόπιση της μεταφοράς φορτίων από τους δρόμους στους σιδηροδρόμους. Η έκθεση αποτελεί μέρος μιας δέσμης πρωτοβουλιών που αποσκοπεί να καταστήσει τις μεταφορές πιο αειφόρες, και να διασφαλίσει ότι οι χρήστες θα πρέπει να πληρώνουν μόνο τα έξοδα μεταφοράς που σχετίζονται απευθείας με την εκ μέρους τους χρήση αυτού του συγκεκριμένου τρόπου μεταφοράς. Θα χρεώνονται διόδια για την τοπική ηχορύπανση, την τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και για τις ζημιές/έξοδα που αφορούν τις υποδομές. Αυτό θα δημιουργήσει ένα δικαιότερο σύστημα βάσει της αρχής ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’, με ενσωματωμένες δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της αγοράς και η αποφυγή των διακρίσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. − (DE) Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην Ευρώπη έχει αυξηθεί μετά τη διεύρυνση της ΕΕ ανατολικά και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε πολλά κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Αυστρίας. Τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι ορισμένοι παράγοντες προκαλούν υψηλό εξωτερικό κόστος το οποίο πρέπει να πληρωθεί από το ευρύ κοινό. Οι μεταφορές με βαρέα οχήματα σε όλη την Ευρώπη είναι ένας από τους παράγοντες, ενώ ένας άλλος είναι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας.

Εάν στα βαρέα οχήματα επιβληθεί τέλος διοδίων χωρίς, ταυτόχρονα, να αναπτύξουμε το σιδηρόδρομο και να εξαλείψουμε τα διασυνοριακά εμπόδια για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τότε έχουμε απλώς ψηφίσει υπέρ ακριβότερων προϊόντων και δεν θα υπάρξει βελτίωση στην υγεία των ανθρώπων, ούτε μείωση της ρύπανσης.

Πιστεύω ότι είναι αντιπαραγωγικό να τιμωρούμε κάποιον που έχει κολλήσει στην κυκλοφορία. Αυτό πιθανώς θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή της κυκλοφορίας στα μικρά χωριά και τις πόλεις, κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε. Μακροπρόθεσμα, η μοναδική επιλογή είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταστήσουμε ελκυστικότερες τις τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες Η ευρωβινιέτα που εξετάζουμε σήμερα φαίνεται να είναι ένας λογικός συμβιβασμός, γι' αυτό και ψήφισα υπέρ αυτού.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, η προστασία του περιβάλλοντος και η οδική ασφάλεια, οι στόχοι, δηλαδή, πίσω από το οικείο σχέδιο οδηγίας, αντιπροσωπεύουν δύο στόχους τους οποίους η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει με αποφασιστικότητα προκειμένου να επιτύχει μια πολιτική μεταφορών που θα λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις προσδοκίες και τα δικαιώματα των πολιτών της. Ως εκ τούτου, είναι ευπρόσδεκτη μια σειρά τροπολογιών στην οδηγία 1999 EΚ που προβλέπει τη φορολόγηση των βαρέων οχημάτων που χρησιμοποιούν ορισμένους δρόμους. Αυτά τα βήματα προς τα μπρος πρέπει να είναι λογικά και σταδιακά προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση ενός σημαντικού τομέα της οικονομίας στην παρούσα σοβαρή οικονομική κρίση, ένας τομέας ο οποίος βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Ευρώπη δεν έχει δημιουργήσει ακόμη ένα πλήρες και αποτελεσματικό σύστημα διατροπικών μεταφορών που θα διασφαλίζει ένα σημαντικό βαθμό μετάβασης των μεταφορών φορτίων προς λιγότερο ρυπαίνοντες τομείς. Υπ' αυτές τις συνθήκες και λόγω των χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητάς τους, οι οδικές μεταφορές είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο σύστημα στον κόσμο της μεταποίησης.

Ως εκ τούτου, ήθελα, με την ψήφο μου σήμερα, να τονίσω τη σημασία της πραγματοποίησης σταδιακών αλλά σημαντικών, και όχι απλώς συμβολικών, βημάτων προς τη διαμόρφωση ασφαλέστερων και πιο οικολογικών οδικών μεταφορών, χωρίς παράλογες και αντιπαραγωγικές κυρώσεις για τον κλάδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Στηρίζω την εργασία του κ. El Khadraoui για την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής, και, ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της έκθεσής του. Αν και δεν συμφωνώ με ορισμένα σημεία, όπως η συμπερίληψη ή μη ορισμένων εξωτερικών κοστών στα τέλη, συμφωνώ με την αρχή ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Η εξαιρετική εργασία του κ. El Khadraoui αναδεικνύει την ανάγκη της κατανομής των εσόδων που προέρχονται από τα τέλη στο σύνολο του τομέα μεταφορών. Τέλος, πιστεύω ότι τα έσοδα που παράγονται από τη χρέωση του εξωτερικού κόστους δεν πρέπει να καταλήξουν να είναι μια ακόμη μορφή φορολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η πρόταση επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα αποτελεί αναθεώρηση και επέκταση της προηγούμενης οδηγίας Eurovignette, και θεσπίζει τους κανόνες επιβολής διοδίων για τους δρόμους. Σύμφωνα με τις εγκριθείσες προτάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, στο εξής, να μεταβιβάζουν το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και των συμφορήσεων στα φορτηγά. Αυτό αποτελεί καλή είδηση για τον φορολογούμενο. Επί του παρόντος, συνεχίζουμε όλοι να πληρώνουμε για τις επιπτώσεις από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Σύντομα, θα πληρώνει ο ρυπαίνων. Επιπλέον, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενθαρρύνουμε τις εταιρείες μεταφορών να επενδύουν σε καθαρότερα φορτηγά.

Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης, κυρίως διότι τα τέλη για τη συμφόρηση συμπεριλήφθηκαν ως πρόσθετο εξωτερικό κόστος για τις ορεινές περιοχές. Οι κυκλοφοριακές συμφορήσεις είναι σημαντικός παράγων συμβολής της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ηχορύπανσης και των αναλωμένων καυσίμων. Αν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις εισπράξεις από αυτό το τέλος σε επενδύσεις στις σιδηροδρομικές ή υδάτινες μεταφορές, θα αντιμετωπίζαμε ταυτόχρονα το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τις κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, οι καθυστερήσεις εξαιτίας της κυκλοφοριακής συμφόρησης προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημίες στον τομέα των μεταφορών.

Δυστυχώς, το κόστος για το κλίμα προκύπτει από τον μεγάλο όγκο κυκλοφορίας φορτίων δεν συμπεριλήφθηκε, αν και ο τομέας μεταφορών ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τις εκπομπές.

 
  
  

- Έκθεση: Michael Cashman (A6-0077/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Η διαφάνεια δεν είναι απλώς ένα σύμβολο αλλά μια αρχή στην οποία θα πρέπει να βασίζονται όλες οι θεσμικές διαδικασίες. Πρέπει να διασφαλίσουμε για τους πολίτες και τα εκλεκτορικά σώματα τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πολιτική διαδικασία και να ελέγχουν τις δημόσιες αρχές για τις πράξεις τους. Γι' αυτό το λόγο στήριξα δυναμικά κατά το παρελθόν τη δημοσίευση του παρουσιολογίου στο Ευρωκοινοβούλιο.

Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά τον ανοιχτό χαρακτήρα τους και τη διαφάνεια, η κατάσταση δεν είναι ακριβώς τέλεια και αυτή η αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη ενός διοικητικού περιβάλλοντος, όπου η διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες αποτελούν τον κανόνα μάλλον παρά την εξαίρεση. Για να ολοκληρώσω θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο πρόσφατο επίτευγμα: το Ευρωκοινοβούλιο χρησιμοποιεί πλέον 23 επίσημες γλώσσες και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατίθενται σε όλες αυτές τις γλώσσες. Αυτό αποτελεί μια εγγύηση δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Εμείς οι σουηδοί Συντηρητικοί ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης A6-0077/2009 του κ. Cashman για την αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού αριθ. 1049/2001, προκειμένου να επιτύχουμε αυξημένη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όσον αφορά τις τροπολογίες 61 και 103 σχετικά με το άρθρο 5, πιστεύουμε ότι τα έγγραφα συνδιαλλαγής από την τρίτη ανάγνωση θα πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελικής συνεδρίασης συνδιαλλαγής, σε αντίθεση με τα έγγραφα που εξετάζονται στις ίδιες τις διαπραγματεύσεις. Τα έγγραφα από τριμερείς διαλόγους κατά την πρώτη και δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα καθόλη τη διάρκεια των συνολικών διαδικασιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE), γραπτώς. − Λυπούμαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αρχής ότι το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στα κοινοτικά έγγραφα, το Ευρωκοινοβούλιο τόνισε ότι τέτοιοι κανόνες δεν ισχύουν για τους ευρωβουλευτές. Υποστηρίζεται ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απλώς επαναδιατύπωση κανόνων που περιλαμβάνονται ήδη στο καθεστώς των ευρωβουλευτών, αλλά για πολλούς ανθρώπους αυτό θα μοιάζει απλώς με μια ακόμη περίπτωση ‘άλλος κανόνας για αυτούς και άλλος κανόνας για μας’, και χαίρομαι για το ότι η ομάδα των Φιλελευθέρων Δημοκρατών δεν στήριξε τις τροπολογίες που κατέθεσε ο κ. Nassauer.

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να καθίστανται δημοσίως προσβάσιμα τα στοιχεία όλων των πληρωμών των δαπανών που πραγματοποιεί το Ευρωκοινοβούλιο προς τους ευρωβουλευτές. Οι ίδιοι μας οι ελεγκτές έχουν αποκαλύψει ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές είναι σαφές ότι δεν είναι ‘αξιότιμοι’, και, στην πραγματικότητα, κάποιοι εξ αυτών είναι απατεώνες και αχρείοι. Η αρχή της πλήρους διαφάνειας είναι μια αρχή που πρέπει να καθιερωθεί το συντομότερο δυνατό, εάν θέλουμε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό το θεσμικό όργανο.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Cashman σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Στηρίζω την αξιέπαινη πρωτοβουλία του που έχει σχεδιαστεί για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των κοινών κανόνων για τις ‘διαβαθμισμένες πληροφορίες’ (τα αποκαλούμενα ευαίσθητα έγγραφο που παρατίθενται στον τρέχοντα κανονισμό αριθ. 1049/2001), διατηρώντας σε επίπεδο ρύθμισης ορισμένες ορθές αρχές που ελήφθησαν από τους κανόνες εσωτερικής ασφάλειας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στο βαθμό που αυτές οι αρχές μπορούν να είναι εφαρμόσιμες σε ένα κοινοβουλευτικό σώμα. Τέλος, στηρίζω το γενικό στόχο του κ. Cashman, που του είναι η τροποποίηση αυτού του κανονισμού με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας, χωρίς να καταστεί αυτό το μέσο πολύ συγκεκριμένο και δύσκολο στην εφαρμογή.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κανονισμός του 2001 επέφερε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες εκχωρώντας στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Είναι καλό που επανεξετάζουμε αυτόν τον κανονισμό μετά από επτά χρόνια πρακτικής εμπειρίας. Τι μπορούμε να δούμε; Το 2006, Του Ευρωκοινοβούλιο υπέβαλε πολλές προτάσεις για την αλλαγή του κανονισμού με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της διαφάνειας, αλλά η Επιτροπή δεν εξετάσει σοβαρά το θέμα.

Πόσο μάλλον που η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση του κανονισμού του 2001 που έχουμε τώρα μπροστά μας περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες, γεγονός που σημαίνει λιγότερη διαφάνεια. Αντίστοιχα, τα έγγραφα που αφορούν εμπορικές διαπραγματεύσεις θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τελικά, πρόκειται για κατάσταση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης. Ως εκ τούτου, στηρίζω την έκθεση Cashman, διότι, αν και δεν είναι πλήρης, συνιστά, γενικά, βελτίωση της παρούσας πρότασης της Επιτροπής. Θα ήταν, ωστόσο, προτιμότερη μια πιο ριζική προσέγγιση, με ολική απόρριψη των προτάσεων της Επιτροπής, διότι, τότε, η Επιτροπή θα υποχρεωνόταν να υποβάλει νέα και βελτιωμένη πρόταση, γεγονός που μόνο θα βελτίωνε τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και θα γεφύρωνε πραγματικά το περίφημο χάσμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των πολιτών.

 
  
  

- Έκθεση: Jan Andersson (A6-0052/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, όπως γνωρίζουμε, η παρούσα οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει την Ευρώπη. Ανησυχώ για τη χώρα μου, την Ιταλία. Η κρίση σημαίνει απολύσεις, και οι οικογένειες, που έχουν όλο και λιγότερα χρήματα, ξοδεύουν όλο και λιγότερο. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε μια ισχυρή παρέμβαση. Αυτή η κρίση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αλλά το βάθος και η διάρκειά της θα εξαρτηθούν από το τι θα πράξουμε. Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας: είναι κρίσιμης σημασίας να υπάρξει μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, διαπιστώνουμε την πιεστική ανάγκη εφαρμογής αυστηρών μεταρρυθμίσεων με σκοπό να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ποιότητας και ευημερία για τους ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να αντιστρέψουμε την τάση προς την ριζική ανασυγκρότηση, να αποτρέψουμε τις απώλειες θέσεων εργασίας και να αντιμετωπίσουμε τις περαιτέρω πιέσεις για περικοπή των μισθών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Πρέπει να αρθούμε στο ύψος των προκλήσεων που σχετίζονται με την αύξηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, πρέπει να βελτιώσουμε το συντονισμό των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών, αλλά είναι εξίσου σημαντικό τα μέτρα που εγκρίνονται στο πλαίσιο του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης για την βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της κρίσης να είναι συνεπή με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Κοινότητας που καθορίστηκαν στη στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), γραπτώς. (FR) Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτήν την έκθεση υπάρχει παραδοχή αρκετών αποτυχιών της ΕΕ σε κοινωνικά θέματα. Υπάρχει, πρώτον, η παραδοχή ότι οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας δεν θα επιτευχθούν το 2010. Κατόπιν, υπάρχουν ορισμένοι ενδιαφέροντες αριθμοί για το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας, το οποίο ανήλθε από 7% το 2008 σε 8,7% το 2009 και, ειδικότερα, από 7,5% σε 9,2% στην ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, υπάρχει προβλεπόμενη απώλεια 3,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας.

Αυτή την επώδυνη παρατήρηση θα πρέπει να κάνει τους ευρωπαϊστές να σκεφτούν τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται σε επίπεδο κρατών μελών για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, μιας κρίσης που οφείλεται στον άκρατο φιλελευθερισμό και την παγκοσμιοποίηση που είναι τόσο προσφιλή στις Βρυξέλλες.

Γι' αυτό το λόγο, δεν είναι αξιόπιστη η επιδίωξη μιας πολιτικής όπως αυτή που στοχεύει στη διατήρηση κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Αντιθέτως, πρέπει να αμφισβητήσουμε αυτή την αυταρχική λογική και να επιτρέψουμε ξανά στα κράτη να αναλάβουν τον έλεγχο των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών πόρων τους, με παράλληλη εισαγωγή της εθνικής και κοινοτικής προτίμησης και προστασίας, που θα επιτρέψει την ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς και την επιστροφή στην ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Οι πλήρεις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ξεκίνησε στις ΗΠΑ γίνονται τώρα αισθητές στην πραγματική οικονομία. Οι εμπειρογνώμονες δεν συμφωνούν σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη απάντηση σε αυτή την κρίση και ο καλύτερος τρόπος τόνωσης της οικονομίας προκειμένου να ελεγχθούν τα ποσοστά της ανεργίας.

Ωστόσο, ακόμη και πριν από την χρηματοπιστωτική κρίση, η κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν φαινόταν καθόλου λαμπρή. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ωθούνταν στη μερική και προσωρινή απασχόληση, ενώ συνεχής ήταν η περικοπή των θέσεων εργασίας που στηρίζονταν από το κράτος. Για κάποιο χρονικό διάστημα, αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, παρά το ότι εργάζονταν. Υπό το φως των ζοφερών προβλέψεων για την οικονομία, είναι πιθανό ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εργάζονται σε θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης θα συνεχίσει να μειώνεται και, σε κάποιο σημείο, θα χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και όσοι εργάζονται με μερική απασχόληση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τη μαζική ανεργία. Δεν είναι κατά κανένα τρόπο βέβαιο ότι τα μέτρα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση είναι κατάλληλα ή ικανοποιητικά από αυτήν την άποψη. Γι' αυτό το λόγο, ψήφισα κατά της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της έκθεσης του κ. Andersson. Αν και, στην πραγματικότητα, πιστεύω, αφενός, ότι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αναστρέψουμε την τάση προς τη ριζική ανασυγκρότηση, για να αποφύγουμε τις απώλειες των θέσεων εργασίας και για να σταματήσουμε τις περαιτέρω περικοπές στους μισθούς και στα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης, αισθάνομαι, αφετέρου, ότι τα μέτρα που καθόρισε η Επιτροπή είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, ανεπαρκή να διασφαλίσουν την επαρκή κάλυψη και προστασία της κοινωνικής δομής και των δομών απασχόλησης της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η παρούσα οικονομική κρίση έχει, και θα έχει και στο εγγύς μέλλον, επιπτώσεις στην αγορά εργασίας.

Ψήφισα υπέρ του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, διότι συμμερίζομαι την άποψη του εισηγητή που υποστηρίζει τη θέση της Επιτροπής, βάσει της οποίας προτάθηκε (όπως ορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 2008/618/EΚ του Συμβουλίου της 15 Ιουλίου 2008) η διατήρηση των πολιτικών απασχόλησης για το 2009. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης καθώς και για την συνέχιση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η παρούσα κρίση δεν είναι μόνο οικονομική και χρηματοπιστωτική. Είναι, πάνω απ' όλα, κρίση εμπιστοσύνης. Το πλέον δραματικό σύμπτωμα της είναι το υψηλό επίπεδο ανεργίας. Ωστόσο, ανεργία δεν σημαίνει μόνο απώλεια εισοδήματος, αλλά και απώλεια εμπιστοσύνης στους εαυτούς μας και στους άλλους.

Για την αποκατάσταση αυτής της εμπιστοσύνης, πρέπει να προσδιορίσουμε μια πολύ σαφή μεσοπρόθεσμη στρατηγική.

Από αυτήν την άποψη, ο ρόλος των πολιτικών ηγετών είναι αποφασιστικής σημασίας, λόγω των σημάτων και των μηνυμάτων που αυτοί μεταφέρουν. Η σύνεση, η ασφάλεια, η ειλικρίνεια, και η αντίσταση στην εύκολη προπαγάνδα για απραγματοποίητους στόχους και στον αυτοέπαινο είναι μερικές από τις ορθές πρακτικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Από την άλλη μεριά, πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για επενδύσεις από τις επιχειρήσεις.

Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα διότι, εάν δεν κάνουμε κάτι απ' αυτή την άποψη, τα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι χώρες με τα μεγαλύτερα ελλείμματα στην ευρωζώνη θα οδηγήσουν στην επιδείνωση της ύφεσης, στη συνεχή αύξηση της ανεργίας και στην απώλεια των εσόδων για τις εταιρίες και τις οικογένειες.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στήριξα την έκθεση του κ. Andersson, στην οποία προτείνεται η διατήρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης το 2009.

 
  
  

- Πρόταση απόφασης για το άρθρο 139 του Κανονισμού (B6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η περαιτέρω παράταση ή, για να το θέσω με άλλα λόγια, η περαιτέρω αναβολή του κατοχυρωμένου δικαιώματος όλων των ευρωβουλευτών να μιλούν στο Σώμα στη γλώσσα τους και του κατοχυρωμένου δικαιώματος τους να συντάσσονται όλα τα έγγραφα στις επίσημες γλώσσες, δεν είναι ούτε κατανοητή ούτε αποδεκτή. Πέρασε ήδη σειρά ετών από την προσχώρηση ορισμένων χωρών, της Ιρλανδίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας, για τις οποίες συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός σχετικά με τη χρήση της γλώσσας τους, χωρίς να έχουν βρεθεί οι απαιτούμενοι γλωσσολόγοι. Η δικαιολογία που προβάλλεται είναι ασαφής και ασυνεπής, αλλά δεν έχει δοθεί οικονομική προτεραιότητα στην εκπαίδευσή τους, γεγονός που μας υποχρεώνει να είμαστε καχύποπτοι όσον αφορά τις προθέσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία αμφισβήτηση του αναφαίρετου δικαιώματος τους στην πολιτιστική και γλωσσολογική ποικιλομορφία στην ΕΕ, γεγονός που θα επηρεάσει και τα Πορτογαλικά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη διάκριση.

Δηλώνουμε, για μια ακόμη φορά, την αποφασιστικότητά μας να προστατεύσουμε την πολιτιστική ταυτότητα κάθε κράτους μέλους και όλων των εθνικών γλωσσών, ως γλωσσών εργασίας. Από αυτήν την άποψη, δεν μπορούμε παρά να ψηφίσουμε κατά αυτής της απόφασης. Τέλος, αυτό σηματοδοτεί τη μετατόπιση του πολιτιστικού και γλωσσολογικού επιπέδου των δημοσιονομικών πολιτικών της ΕΕ, οι οποίες δίνουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στα όπλα, αντί να εκτιμούν τον πολιτισμό και να προστατεύουν την απασχόληση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης Bureau για απόφαση που παρατείνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 139 του Κανονισμού του Ευρωκοινοβουλίου μέχρι τη λήξη της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου.

 
  
  

- Έκθεση: Magda Kósáné Kovács (A6-0038/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της πρότασης. Ανησυχώ ιδιαίτερα για τα πρόσφατα γεγονότα στην Ιταλία. Υπάρχει μια διαμορφούμενη ατμόσφαιρα ‘κυνηγιού μαγισσών’ όσον αφορά τους ρουμάνους πολίτες και τους Ρομά, με πολλές ποινικές απελάσεις. Η ιταλική κυβέρνηση έχει αποδυθεί σε μια ιδεοληπτική εκστρατεία για την ασφάλεια. Ωστόσο, η έγκριση ακραίων μέτρων όσον αφορά τις κοινότητες των Ρομά θα μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη τρομερή κατάσταση για αυτές τις μειονότητες και να υπονομεύσει τις ευκαιρίες ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης. Πρέπει να μην ξεχνούμε ότι, βάσει του δικαίου, η ποινική ευθύνη είναι ατομική και δεν μπορεί να αποδίδεται σε συλλογικές ομάδες. Η παρέκκλιση από αυτή την αρχή θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο που θα οδηγούσε στην ποινικοποίηση ολόκληρων εθνοτικών ομάδων ή μεταναστών συγκεκριμένων εθνικοτήτων.

Η μετανάστευση είναι, οπωσδήποτε, ένα ζήτημα που απαιτεί ευρωπαϊκό συντονισμό προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαστικά και αστυνομικά εργαλεία που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι σημαντικό να υιοθετήσουμε σαφείς πολιτικές απασχόλησης για τις μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του εργατικού δυναμικού των Ρομά, καθιερώνοντας μέτρα στήριξης που στοχεύουν στην διευκόλυνση της προοδευτικής ένταξής τους στην αγορά εργασίας και στην απόδοση μεγαλύτερης προσοχής στις εκπαιδευτικές πολιτικές για τους νέους ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Η ΕΕ είναι μια ένωση αξιών και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των συνόρων της. Έχει, συνεπώς, να διαδραματίσει ένα ρόλο, μέσω των κρατών μελών της, στην αναγνώριση της ευπαθούς κατάστασης των Ρομά και στη διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. − (SV) Ψηφίσαμε σήμερα υπέρ της έκθεσης πρωτοβουλίας της κυρίας Kósáné Kovács (A6-0038/2009) για την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτιωμένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στην ΕΕ. Η έκθεση θίγει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και υποδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση του ευρέως διαδεδομένου αποκλεισμού που πλήττει σήμερα τους Ρομά. Χαιρετίζουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση αυτών των τεράστιων προβλημάτων.

Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν θεωρούμε ότι οι ποικίλες, διαφορετικές και χωριστές λύσεις αποτελούν τον τρόπο διά του οποίου θα επιτύχουμε πρόοδο όσον αφορά τη μείωση αυτού του αποκλεισμού. Τα ειδικά επίπεδα φορολογίας για τους εργοδότες που απασχολούν γυναίκες Ρομά, και άλλα παρόμοια μέτρα είναι πιθανότερο να έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του αποκλεισμού και την παρεμπόδιση της ένταξης στην υπόλοιπη κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Χαιρετίζουμε την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων δεδομένου ότι αναδεικνύει μια νέα διάσταση στη στρατηγική ένταξης των Ρομά, η οποία διαμορφώθηκε, με αφετηρία το 2005, βάσει μιας σειράς ψηφισμάτων του Ευρωκοινοβουλίου. Η παρούσα κατάσταση των Ρομά δείχνει ότι δεν έχει επιτευχθεί επαρκής πρόοδος όσον αφορά την ένταξη των Ρομά, από τότε που η Επιτροπή έκανε την πρώτη έκκληση της γι' αυτό το σκοπό αυτό το 2005.

Στην έκθεση προτείνονται σημαντικοί στόχοι δράσης όσον αφορά την πολιτική για την προώθηση της εκπαίδευσης μεταξύ των Ρομά και την ενθάρρυνση της θετικής ειδικής μεταχείρισης στην αγορά εργασίας. Η στήριξη της ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας μέσω της χρηματοδότησης μέτρων για την κατάρτιση και την επανακατάρτιση, μέτρων για την προώθηση ανεξάρτητων δραστηριοτήτων μεταξύ των Ρομά, η παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους και δημόσιων επιδοτήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός καινοτόμων μορφών γεωργικής εργασίας, αποτελούν όλα στόχους τους οποίους η ΕΕ έχει καθήκον να συντονίσει. Η δημιουργία ομάδας εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στο συντονισμό της στρατηγικής των κρατών μελών για τους Ρομ και στη χρήση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής.

Ευελπιστώ ότι αυτές οι προτάσεις θα αποτελέσουν επαρκές κίνητρο, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Οι Ρομά αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη μειονότητα στην ΕΕ και η ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΕΕ την επόμενη δεκαετία. Οι Ρομά, που αντιστοιχούν σε πληθυσμό περίπου 10-12 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν έχουν καμία πιθανότητα να ξεφύγουν από τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Τέτοιος βαθμός κοινωνικής μειονεξίας παρεμποδίζει την επίτευξη ενός βασικού επιπέδου ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών για τους Ρομά. Χαιρετίζω αυτήν την έκθεση που αναδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών για όλους τους ευρωπαίους, ανεξαρτήτως φυλής.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τη μειονότητα των Ρομά στην ΕΕ είναι η σωστή προσέγγιση προκειμένου να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και να σεβαστούμε τα δικαιώματα αυτής της κοινότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Kovács, η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη.

Ωστόσο, θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια πράγματα σχετικά με τη θέση μου σε αυτό το ζήτημα.

Δεδομένου ότι αυτή η μειονότητα είναι εγγενώς διακρατική, μια αποτελεσματική προσέγγιση των δικαιωμάτων των Ρομά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο, πρότεινα τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τους Ρομά η οποία θα έχει το ρόλο του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο των πολιτικών που στοχεύουν σε αυτή τη μειονότητα.

Δεύτερον, δεν είναι δυνατή η στήριξη της ένταξης της μειονότητας των Ρομά μέσω αναδιανεμητικών φορολογικών μέτρων, διότι αυτά δεν μπορούν να επιλύσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά. Ο ιδανικός τρόπος στήριξης αυτής της μειονότητας πρέπει να οργανωθεί προς την κατεύθυνση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο ρόλος των οποίων είναι να βοηθήσουν αυτές τις κοινότητες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Από την άλλη μεριά, μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη μειονότητα των Ρομά πρέπει να στοχεύει στην προαγωγή της ανοχής και της αποδοχής των πολιτιστικών διαφορών, με επίκεντρο την ειρηνική συνύπαρξη εντός των ορίων που ορίζουν οι νόμοι του οικείου κράτους και οι κανονισμοί της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της έκθεσης της κυρίας Kósáné Kovács για την κοινωνική κατάσταση των Ρομά και τη βελτιωμένη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας στην ΕΕ. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η προσέγγιση δημιουργεί μια άλλη μορφή ουσιαστικής διάκρισης όσον αφορά τους Ρομά. Οι Ρομά πρέπει, στην πραγματικότητα, να αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι άλλοι πολίτες, χωρίς να απολαμβάνουν υπερβολικά οφέλη και παραχωρήσεις εις βάρος άλλων ευρωπαίων πολιτών που έχουν τα ίδια δικαιώματα (και, πάνω απ’ όλα, υποχρεώσεις) με αυτόν τον πληθυσμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η κοινότητα των Ρομά είναι η μεγαλύτερη και πλέον μειονεκτούσα μειονοτική ομάδα της Ευρώπης. Οποιοσδήποτε παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά γνωρίζει ότι χρειάζεται μια συντονισμένη προσέγγιση για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης τους. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το ότι η παρούσα έκθεση κάνει έκκληση για την υλοποίηση κατάλληλων μαθημάτων κατάρτισης που μπορούν να βελτιώσουν τις πιθανότητες ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο μέσω της επικέντρωσης από την αρχή στην ένταξή τους στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Πρέπει να χαιρετίσουμε το γεγονός ότι συστήνεται μια ομάδα ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, με εκπροσώπους από την κοινότητα των Ρομά. Επίσης, εξαιρετικές είναι οι προτάσεις για την σύσταση εταιρικών σχέσεων, για την εφαρμογή επαρκών οικονομικών μέσων και, κατόπιν, για τη δημιουργία βάσης δεδομένων. Στηρίζω αυτήν την έκθεση διότι προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της κοινότητας των Ρομά. Δεδομένου ότι η εναλλακτική λύση που προτείνει η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου είναι, δυστυχώς, πολύ αδύναμη, δεν θα τη στηρίξω.

 
  
  

- Έκθεση: Herbert Reul (A6-0035/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), γραπτώς. (LT) Η διαχείριση της ζήτησης πετρελαίου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ΕΕ. Από την άποψη των ποσοστών, οι ποσότητες του παγκόσμιου πετρελαίου που καταναλώνει η ΕΕ θα μειωθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα το καθορίσει η τεράστια αύξηση και μόνο της ζήτησης εκτός των συνόρων της ΕΕ. Συνεπώς, από την άποψη της ασφάλειας της ενεργειακής τροφοδοσίας στην ΕΕ, θα είναι πολύ σημαντική η μείωση της αύξησης της ζήτησης και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά χωρίς να υπονομευτούν οι αναπτυξιακοί στόχοι τρίτων χωρών ή της ίδιας της ΕΕ. Η προώθηση μηχανισμών καθορισμού τιμών οικονομίας της αγοράς σε τρίτες χώρες είναι επίσης πολύ σημαντική – για παράδειγμα, μετά την εξάλειψη των κρατικών επιδοτήσεων για τα καύσιμα.

Για όλα αυτά τα μέτρα απαιτούνται επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι εφικτές μόνον όταν υπάρχουν επαρκή κεφάλαια και ελπίδα κάποιου κέρδους. Ως εκ τούτου, είναι ουσιώδες να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατό την παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση, που μπορεί να μετατραπεί σε οικονομική. Την τελευταία δεκαετία, σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των δυσκολιών που αφορούν τη μελλοντική ασφάλεια της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο στην ΕΕ. Ωστόσο, αν καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε την πολιτική βούληση και το διεθνή συντονισμό, τη συνεργασία και την δημιουργία καινοτομιών, μπορεί να τις ξεπεράσουμε, γεγονός που θα αποτελέσει εκούσια επίδραση στην προσφορά και στη ζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Συνολικά, μπορώ να στηρίξω αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας του συναδέλφου μου, ευρωβουλευτή Reul. Όπως φάνηκε κατά τους τελευταίους μήνες, η σημασία της ενεργειακής ασφάλειας είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η συνεργασία που απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη και η ανάγκη να εκμεταλλευτούμε τις δέσμες μέτρων για την παροχή κινήτρων που εφαρμόζουν επί του παρόντος σχεδόν όλα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, υποβαθμίζουν την ανάγκη για επενδύσεις σε τεχνολογίες ανανεώσιμης ενεργείας με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας μας και τη μείωση των εκπομπών μας CO2. Τα χρόνια της εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα μας άφησαν με δύο ψυχρά συμπεράσματα:

1. Πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές δυνάμεις, διότι το αδιέξοδο Ρωσίας/Ουκρανίας αυτό το χειμώνα έδειξε και τις αρνητικές συνέπειες της τιμολογιακής πολιτικής του OPEC.

2. Η ανάγκη να τηρούμε τις συνεχώς πιεστικές προθεσμίες μείωσης των εκπομπών CO2 συνεχίζει να υφίσταται και θα πρέπει να διατηρηθεί ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις προκλήσεις, τις οικονομικές και περιβαλλοντικές, τις οποίες αντιμετωπίζουμε επί του παρόντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Reul για τις προκλήσεις σε σχέση με την τροφοδοσία πετρελαίου. Διαφωνώ, στην πραγματικότητα, με τον εισηγητή όταν δηλώνει ότι, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, θα είναι εφικτή η εξαγωγή επαρκών ποσοτήτων πετρελαίου για την ικανοποίηση και της μελλοντικής ζήτησης, αλλά μόνο μέσω της μεγαλύτερης χρέωσης των καταναλωτών και της βελτίωσης των συνθηκών επενδύσεων. Αν και στηρίζω τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής που αποσκοπούν στην αποτροπή της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου τα επόμενα λίγα χρόνια, δεν πιστεύω ότι η κατάσταση έχει αναλυθεί σωστά στο σύνολό της.

 
  
  

- Έκθεση: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), γραπτώς. − Η έκθεση που παρουσίασε ο ευρωβουλευτής Jarzembowski καθιστά την 'ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων' στις μεταφορές προτεραιότητα και αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια πιο περιεκτική προσέγγιση με σκοπό να καταστούν οι μεταφορές περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον. Ουσιώδες μέρος της ανταπόκρισης στην κλιματική αλλαγή είναι η αλλαγή στα μέσα και τις μεθόδους μεταφορών, είτε μέσω της χρήσης προηγμένων υβριδικών οχημάτων, στο πλαίσιο αύξησης των οικολογικών δημόσιων συγκοινωνιών, είτε μέσω της αυξημένης αποτελεσματικότητας άλλων μεθόδων μεταφοράς.

Ο εισηγητής προώθησε τις επιλογές της επιβολής τέλους στα βαρέα οχήματα για τη ρύπανση που προκαλούν, και της συμπερίληψης της ηχορύπανσης που προκαλούν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στις διατάξεις της έκθεσης. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις ανάγκες των περιφερειακών ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετωπίζουν διάφορους γεωγραφικούς φραγμούς και οι οποίες εξαρτώνται από ένα ισχυρό δίκτυο μεταφορών για την τροφοδοσία και την οικονομική ανάπτυξή τους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή αυτών των μέτρων με δίκαιο τρόπο. Με αυτές τις επιφυλάξεις, είμαι στην ευχάριστη θέση να στηρίξω την έκθεση

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Jarzembowski για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις μεταφορές και την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους. Κατά τη γνώμη μου, που συμπίπτει με αυτή του εισηγητή – ο οποίος συνέταξε μια εξαίρετη έκθεση – πρέπει να δοθεί έμφαση στα οφέλη που αποφέρει η κινητικότητα όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, την κοινωνικο-οικονομική και εδαφική συνοχή, και τις συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ, καθώς και τα οφέλη για τις εταιρείες και τους εργαζόμενους που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα των μεταφορών και της τροφοδοσίας. Υπ’ αυτό το πρίσμα, χαιρετίζω το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της, συνέταξε έναν ‘κατάλογο’ των μέχρι σήμερα κοινοτικών μέτρων για την προώθηση μιας αειφόρου πολιτικής μεταφορών. Πρόκειται για ένα μικρό βήμα προς την επίτευξη ενός μεγάλου στόχου.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η Επιτροπή δημοσίευσε μια δέσμη ανακοινώσεων σχετικά με το να ‘καταστήσουμε τις μεταφορές πιο οικολογικές’, με μια ‘στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους’ και με ‘μέτρα μείωσης του θορύβου για προϊόντα και εξοπλισμό’. Είναι πολύ θετικό, κατά τη γνώμη μου – και είναι κάτι το οποίο ενθαρρύνω – το γεγονός ότι γίνεται επεξεργασία μέτρων στον τομέα των μεταφορών.

Η έκθεση Jarzembowski, εντούτοις, θα εξασθένιζε τις προτάσεις της Επιτροπής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα των Πρασίνων/Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία κατέθεσε θετικές τροπολογίες, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος για μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, ενός φόρου κηροζίνης για τις αερομεταφορές και της αποσύνδεσης της αύξησης των μεταφορών από την οικονομική ανάπτυξη. Οι τροπολογίες μας δεν έγιναν δεκτές, εντούτοις, με αποτέλεσμα αυτή η έκθεση να μην έχει προστιθέμενη αξία για τις προτάσεις της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, ψήφισα κατά αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Στηρίζω τα μέτρα για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών απαιτήσεων στις μεταφορές. Αυτό θα μας βοηθήσει στις προσπάθειες μας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Εντούτοις, συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να ενισχυθούν και γι’ αυτό το λόγο ήμουν υποχρεωμένη να απέχω.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0107/2009 (Στρατηγική της Λισαβόνας)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Επικροτώ πλήρως το ότι μεταξύ των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, τη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος της φτώχειας στην ΕΕ. Είναι ουσιώδες να σταματήσουμε την παρούσα αύξηση της ανεργίας στην ΕΕ. Πιστεύω ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να μειώσουμε και να αποτρέψουμε την εμφάνιση της φτώχιας είναι μια στρατηγική που βασίζεται στους στόχους της πλήρους απασχόλησης, των θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας, της κοινωνικής ένταξης, των μέτρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και των δραστηριοτήτων για την προώθηση του ρόλου των ΜΜΕ και των επενδύσεων. Με δύο λόγια, αυτό είναι το σημαντικότερο μέρος του προοιμίου του ψηφίσματος.

Εάν δεν καταφέρουμε να περιορίσουμε την άνοδο της φτώχειας στην ΕΕ, η οποία οφείλεται στις υφιστάμενες ιδιόμορφες περιστάσεις, τότε η ΕΕ θα έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει από αυτήν την οικονομική και χρηματοπιστωτική καταστροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνουμε μια αύξηση των επιπέδων της φτώχειας, της επισφαλούς εργασίας και των ανισοτήτων, κατάσταση η οποία μπορεί να επιδεινωθεί στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεδομένου ότι οι προβλέψεις μιλούν για τάση ύφεσης και αύξηση του αριθμού των ανέργων.

Οι πολιτικές που έχουν αποτυπωθεί στη στρατηγική της Λισαβόνας και στην ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης, διότι προωθούν την κατάργηση των περιοριστικών χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων, την απελευθέρωση των αγορών και την ανασφάλεια στις εργασιακές σχέσεις. Ως αποτέλεσμα, αυτό που χρειαζόταν ήταν η ρήξη με αυτές τις πολιτικές. Ωστόσο, ενόψει επιδεινούμενων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, η ανταπόκριση (ή η έλλειψη ανταπόκρισης) από την ΕΕ αντανακλά τις ταξικές επιλογές της, δεδομένου ότι εμμένει σε πολιτικές που προωθούν τη συσσώρευση τεράστιων κερδών από τους μεγάλους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς ομίλους, εις βάρος των συνθηκών διαβίωσης των εργαζομένων και του γενικού πληθυσμού.

Αυτό που χρειάζεται είναι η ανατροπή των υφιστάμενων μακροοικονομικών πολιτικών και η υπεράσπιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χρειαζόμαστε μια εναλλακτική πολιτική που εγγυάται τη δίκαια κατανομή των εσόδων, τονώνει την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύει το ρόλο του κράτους στην οικονομία, προωθεί τη ζήτηση, ενθαρρύνει την ανάπτυξη των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναζωογονεί τις επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης παρά την απογοήτευσή μου για την τροπολογία 10 από τους Πράσινους που κάνουν έκκληση για την εφαρμογή φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ. Ως πρόεδρος της διακομματικής ομάδας για την παγκοσμιοποίηση στο Ευρωκοινοβούλιο, στηρίζω ιδιαίτερα την εφαρμογή φόρου τύπου Tobin με σκοπό τον έλεγχο της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας και τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων ευρώ για να συμβάλουμε στην ανακούφιση της μεγάλης φτώχειας στον κόσμο που αφορά τους πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους που ζουν με λιγότερο από ένα ευρώ τη μέρα. Ποιος μπορεί να αντιτίθεται σε ένα τόσο απλό και αποτελεσματικό μέτρο;

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Η στρατηγική της Λισαβόνας επινοήθηκε σε ένα πλαίσιο και για ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς διαφορετικό από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι βασικές έννοιες της στρατηγικής πρέπει να αναθεωρηθούν. Πρέπει να διακρίνουμε τον ιδιόμορφο χαρακτήρα των υφιστάμενων περιστάσεων από τις πολιτικές που πρέπει να επιδιώξουμε για να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα. Εν τούτοις, είναι σημαντικό να μη συμπεράνουμε από αυτή τη διάκριση ότι η κατάσταση κρίσης απαιτεί τη λήψη μέτρων που αντιβαίνουν στις ορθές πολιτικές. Το αντίθετο. Η ανταπόκριση στην παρούσα κατάσταση, παρά το ότι απαιτεί τη λήψη εξαιρετικών μέτρων, πρέπει να καθοδηγείται από τις ιδέες ορθών πολιτικών και από την προτίμηση στις επενδύσεις στην καινοτομία και στην ανταγωνιστική ικανότητα της Ευρώπης, διαφορετικά θα αποτύχουμε να ανταποκριθούμε στην κρίση και να προετοιμάσουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ για την επόμενη φάση της παγκόσμιας οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Αφού μελέτησα προσεκτικά την πρόταση ψηφίσματος που για τη στρατηγική της Λισσαβόνας, αποφάσισα, εντέλει, να απέχω και, συνεπώς, να μην ψηφίσω ούτε υπέρ ούτε κατά της πρότασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), γραπτώς. − Η χρηματοπιστωτική και η επακόλουθη οικονομική κρίση επέφεραν τεράστιο πλήγμα στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη και στην σταθερότητα της αγοράς εργασίας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, πρώτος στόχος μας πρέπει να είναι, όπως δηλώνεται και σε αυτό το κοινό ψήφισμα, η προστασία των πολιτών της ΕΕ, είτε πρόκειται για εργαζόμενους, είτε για επιχειρηματίες ή οικογενειάρχες, από τις επιπτώσεις της κρίσης. Παρά το ότι η παρούσα κρίση είναι αναμφισβήτητα καταστροφική, προσφέρει επίσης ευκαιρίες: ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας, ευκαιρία να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο βελτίωσης της αειφόρου ανάπτυξης που μπορεί να αντέξει τα ενδεχόμενα σοκ, και ευκαιρία να θεμελιώσουμε μια υγιή οικονομική και κοινωνική βάση για το μέλλον.

Μεταξύ των στοιχείων αυτού του ψηφίσματος που είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, είναι η αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της στήριξης που πρέπει να τους παρασχεθεί. Οι ΜΜΕ όχι μόνο παρέχουν πολύτιμες θέσεις εργασίας, δεδομένου ότι έχουν δημιουργήσει το 80% των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά διαδραματίζουν και βασικό κοινωνικό ρόλο στην τόνωση των τοπικών οικονομιών, στην διαφοροποίηση της απασχόλησης και στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Παρόμοια, η έμφαση στην καινοτομία – ιδιαίτερα στον περιβαλλοντικό τομέα – είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη, ενώ αποτελεί και παράδειγμα του ότι οι διπλοί στόχοι της ενεργειακής επάρκειας και της οικονομικής σταθερότητας δεν αποκλείουν ο ένας τον άλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Το EPLP πιστεύει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας παραμένει μια σημαντική πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Πρόκειται για στόχο ο οποίος είναι ακόμη επιτεύξιμος, ακόμη και αν το υφιστάμενο οικονομικό κλίμα μειώσει την πραγματική δυναμική της. Εντούτοις, το EPLP δεν συμφωνεί ότι η εφαρμογή ενός φόρου συναλλαγών σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη ορισμένων από τους στόχους της στρατηγικής της Λισσαβόνας και δεν στήριξε αυτό το μέτρο.

Ωστόσο, το EPLP μπορούσε να στηρίξει το βασικό θέμα του εγκεκριμένου κειμένου και, συνεπώς, ψήφισε υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Σύμφωνα με την έκθεση της Ομάδας Συμμαχία που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, η ύφεση επιβραδύνει αυτό το χρόνο την ΕΕ όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της να καταστεί ο κορυφαίος στον κόσμο οικονομικός χώρος που βασίζεται στη γνώση. Για να επιτύχουμε τους στόχους της Λισσαβόνας, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Εάν τους επιτύχουμε, θα μπορέσουμε να βγούμε από την ύφεση και να θέσουμε την ΕΕ σε ισχυρότερη θέση στο μέλλον. Πρέπει επίσης να προσκολληθούμε στους στόχους της Βαρκελώνης για την παιδική φροντίδα.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Tα ψηφίσματα των πολιτικών δυνάμεων του κεφαλαίου, αποκρύπτουν τα αίτια και τον χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης. Φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους που πλήρωσαν τα υπερκέρδη του κεφαλαίου και τώρα καλούνται να πληρώσουν την κρίση για να διασωθούν και να αυξηθούν τα καπιταλιστικά κέρδη. Τα ψηφίσματα καλούν την ΕΕ να εμβαθύνει την αντεργατική Στρατηγική της Λισσαβόνας να εφαρμόσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Σχέδιο Oικονομικής Aνάκαμψης, να προχωρήσει στην πλήρη απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς. Προτείνουν μέτρα στήριξης των μονοπωλιακών ομίλων, με την παροχή άφθονου ρευστού χρήματος από την τσέπη των εργαζομένων, μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου, και αύξηση της χρηματοδότησης των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Προωθούν την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων με επίκεντρο τη στρατηγική της "ευελφάλειας" και την οδηγία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, δηλαδή αύξηση του εργάσιμου χρόνου μέχρι 13 ώρες την ημέρα και 78 την εβδομάδα, τον διαχωρισμό του εργάσιμου χρόνου σε ενεργό και απλήρωτο ανενεργό.

H ανάπτυξη της "πράσινης οικονομίας", η απελευθέρωση της έρευνας και της ενέργειας και η καινοτομία, ανοίγουν νέους δρόμους για κερδοφόρες επενδύσεις του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

H άτυπη Σύνοδος Κορυφής της 1ης του Mάρτη επιβεβαίωσε την όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών αντιθέσεων αλλά και το ενιαίο μέτωπο των μονοπωλίων απέναντι στους λαούς.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0134/2009 (Κλιματική αλλαγή)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Συμφωνώ ότι η ΕΕ διατηρεί ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα. Εντούτοις, αν δεν μιλήσει με μια φωνή, το αποτέλεσμα θα είναι να χάσει την αξιοπιστία της. Η ΕΕ φαίνεται να ακολουθεί, στο σύνολό της, τη σωστή πορεία όσον αφορά τους στόχους για την κλιματική αλλαγή, αλλά όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Μάλτας, πρέπει να είναι προσεκτικές ώστε να μην μείνουν πίσω, διότι κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την αξιοπιστία της Ένωσης.

Ο περιορισμός της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας είναι απαραίτητος όχι μόνο για τον ανεπτυγμένο κόσμο, αλλά και για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι τέτοιες ενέργειες θα εξαντλήσουν τους οικονομικούς πόρους. Η ΕΕ πρέπει να παράσχει ένα σχέδιο όπου θα εξετάζονται τα σχετικά πεδία και οι πόροι χρηματοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο της στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής για το κλίμα και να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας στην Κοπεγχάγη που θα δίνει τη δυνατότητα μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Δεδομένης της παρούσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η επίτευξη νέας συμφωνίας στην Κοπεγχάγη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους σημασίας. Η οικονομική και η κλιματική κρίση μπορούν να συνδυαστούν για να προσφέρουν μείζονες οικονομικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Αυτό το ψήφισμα περιλαμβάνει θετικές πτυχές, τις οποίες εκτιμούμε. Θα τονίζαμε την έκκληση η ΕΕ να επιδιώξει ενεργά μια συμφωνία στην Κοπεγχάγη που λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις για την κλιματική αλλαγή, που δεσμεύεται για την επίτευξη επιπέδων σταθεροποίησης και στόχων θερμοκρασίας που παρέχουν μεγάλες πιθανότητες αποφυγής μιας επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής, και που προβλέπει τακτικές αναθεωρήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι βρίσκονται σε συμφωνία με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις. Παρόμοια, θεωρούμε θετική την προσοχή που δόθηκε στην ανάγκη σημαντικής αύξησης των οικονομικών πόρων προκειμένου να είναι εφικτή η απαραίτητη δράση για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Εντούτοις, διαφωνούμε με την εμμονή, αν και αυτή παρατηρείται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις, επί του συστήματος ανταλλαγών ποσοστώσεων αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, ιδίως δεδομένου ότι δηλώνεται ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγών σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές. Ως εκ τούτου, διαφωνούμε με την οικονομίστικη προσέγγιση, και η οποία επηρεάζει σαφώς διάφορα σημεία του ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Παρά το βάθος και το εύρος της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία οφείλεται στην άρση των περιοριστικών ρυθμίσεων, σε δειλούς ρυθμιστές και άπληστους τραπεζίτες, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ανάγκη να συνεχίσουμε να δρούμε με σκοπό την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να δούμε την παρούσα κρίση ως ευκαιρία να δαπανήσουμε πόρους για να επιτύχουμε ριζική αλλαγή των τρόπων ζωής μας και να προωθήσουμε ένα «πράσινο» new deal σε όλη την ήπειρο και στον κόσμο. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, παρά μόνο εάν συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με ορισμένα σημεία του ψηφίσματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη μεριά, δεν μπορώ να στηρίξω αρκετές παραγράφους της έκθεσης. Ως εκ τούτου αποφάσισα να απέχω και να μην ψηφίσω σε αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την «πράσινη» οικονομία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

 
  
  

- Πρόταση ψηφίσματος B6-0133/2009 (Πολιτικές απασχόλησης)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. − (SV) Αυτό το ψήφισμα περιέχει πολλές αξιόλογες παραινέσεις. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών με τα οποία ασχολείται το ψήφισμα εμπίπτει στην πολιτική ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων.

Οι προτάσεις στο ψήφισμα θα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την απαίτηση διάθεσης περισσότερων πόρων για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα επισύρει αύξηση των χρημάτων που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στην ΕΕ. Αυτό έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τους μειωμένους οικονομικούς πόρους τους για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές απασχόλησης. Δεν πιστεύουμε ότι το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος στήριξης των εργαζομένων που έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους. Τα κράτη μέλη βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική πολιτική σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη δαπανούν ποσά σε δέσμες κινήτρων μεγέθους ίσου προς το σύνολο των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ψηφίσαμε κατά αυτού του ψηφίσματος, κυρίως λόγω της διατύπωσης που αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Ψήφισα κατά της πρότασης ψηφίσματος για τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική απασχόλησης. Στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση απαιτεί αποφασιστική και συντονισμένη ανταπόκριση από την ΕΕ για την αποφυγή απωλειών θέσεων εργασίας, για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου εισοδημάτων για τους ευρωπαίους, για την αποφυγή της ύφεσης και για τη μετατροπή των οικονομικών προκλήσεων και των προκλήσεων που αφορούν την απασχόληση σε ευκαιρίες, πιστεύω ότι τα μέτρα που λαμβάνονται υπό τη διακυβέρνηση των ευρωκρατών είναι σαφώς ανεπαρκή για να σηκώσουν το βάρος της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, κυρίως σε έναν ευαίσθητο τομέα, όπως η απασχόληση.

 
  
  

- Έκθεση: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), γραπτώς. − Η πρωτοβουλία εφαρμογής του σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης είναι μια αντίδραση στη σοβαρή, εξελισσόμενη οικονομική κάμψη. Πρώτη προτεραιότητα του σχεδίου ανάκαμψης πρέπει να είναι η τόνωση της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, και η αποφυγή αύξησης της ανεργίας. Οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι κάθε χρηματοοικονομική ενίσχυση πρέπει να είναι επίκαιρη, στοχοθετημένη και προσωρινή. Οι υφιστάμενες ιδιομορφίες περιστάσεις πρέπει να ειδωθούν στο ευρύτερο πλαίσιο μιας σταθερής δέσμευσης για την αποκατάσταση της συνήθους δημοσιονομικής πειθαρχίας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία της οικονομίας.

Επιπλέον, το σχέδιο ανάκαμψης πρέπει επίσης να εξυπηρετεί τον σκοπό της επίτευξης μιας δίκαιης διεθνούς συμφωνίας που θα αποσκοπεί στο να δοθεί η ευκαιρία στις φτωχότερες χώρες να αποφύγουν τη φτώχεια χωρίς να επιδεινωθεί η παγκόσμια υπερθέρμανση, μέσω της χρηματοδότησης μαζικών επενδύσεων.

Τέλος, η συντονισμένη δράση μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τη μείωση της ανασφάλειας στις πιστωτικές αγορές και τη διευκόλυνση της λειτουργίας αυτών των αγορών.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά την έγκριση ορισμένων θετικών και επίκαιρων προτάσεων, τις οποίες υποβάλαμε, ιδίως της πρότασης για τους φορολογικούς παραδείσους, δυστυχώς, οι περισσότερες προτάσεις της ομάδας μας απορρίφθηκαν, και η κύρια τακτική της έκθεσης είναι να συνεχιστούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, με την προσθήκη μερικών ροζ πινελιών για χάρη των ψηφοφόρων μέχρι την εκλογική εκστρατεία.

Μεταξύ των προτάσεών μας που απορρίφθηκαν ήταν αυτές στις οποίες γινόταν έκκληση για σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών πόρων και ταχύτερη υλοποίηση των κονδυλίων που προορίζονται για τη στήριξη της απασχόλησης, καθώς επίσης και για αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων στήριξης προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που διασφαλίζουν αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και καθολική πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Εκφράζω επίσης τη λύπη μου για την απόρριψη προτάσεων όπως αυτές στις οποίες το ποσό του σχεδίου ανάκαμψης (1,5% του ΑΕχγΠ της ΕΕ) θεωρούνταν ανεπαρκές για την επιτυχή αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης, και στις οποίες επισημαίνονταν ότι η ΕΕ θα μείνει πολύ πίσω από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Επίσης, εκφράζω τη λύπη μου για την απόρριψη της κριτικής που ασκήσαμε στην Επιτροπή διότι συνέδεσε το σχέδιο ανάκαμψης με την επέκταση των νεοφιλελεύθερων ‘διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων’ και την αυστηρή συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όταν αυτό που χρειαζόταν ήταν να απαλλαγούμε από αυτά και να αλλάξουμε τακτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), γραπτώς. − Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να συγχαρώ τη συνάδελφό μου Elisa Ferreira για την έκθεση της επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας. Συμμερίζομαι τα αισθήματα του Poul Rasmussen για το ότι δεν έχουμε κάνει ακόμη αρκετά. Η στήριξη των τραπεζών ήταν ένα απαραίτητο αλλά όχι επαρκές βήμα. Πρέπει επίσης να λάβουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της αγοράς εργασίας. Πρέπει να ενθαρρύνεται η κατανομή της εργασίας και όταν ζητείται απασχόληση σύντομης διάρκειας, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διατήρηση των ωρών στον χώρο εργασίας μέσω της χρήσης του χρόνου με σκοπό την κατάρτιση για τη βελτίωση των δεξιοτήτων.

Η πραγματική κρίση δεν βρίσκεται στην αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου, αλλά μάλλον στην δέκα φορές μεγαλύτερη οικονομία καζίνο του ολοένα και περισσότερο εσωτεριστικού και φαντασιακού κόσμου της αγοράς των παραγώγων, η οποία πρέπει να ελεγχθεί. Ως εκ τούτου, χαιρετίζω τις κινήσεις για τον έλεγχο των φορολογικών παραδείσων και την εφαρμογή φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να ξεπεραστούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης, να περιοριστεί η κερδοσκοπία και να βρεθούν τα κεφάλαια ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), γραπτώς. (PL) Η έκθεση επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας, που εγκρίθηκε σήμερα, στηρίζει τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία στοχεύουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Τα στοιχεία των τελευταίων εβδομάδων δεν εμπνέουν αισιοδοξία. Εκτιμάται ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη το 2009 θα παραμείνει σε επίπεδα κάτω του μηδενός. Σε όλη την ΕΕ, η ανεργία επίσης αυξάνεται. Πρόκειται για τη σοβαρότερη ύφεση που έχει πλήξει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την πρώτη από την εφαρμογή του κοινού νομίσματος.

Ως εκ τούτου, απαιτείται αποφασιστική δράση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πραγματική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Ένα βασικό θέμα είναι, φυσικά, η αποκατάσταση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις. Αυτό σχετίζεται ιδιαίτερα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν, σίγουρα, τα θεμέλια της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον πρέπει να εξασφαλίσουμε επειγόντως την αποτελεσματική και ταχεία αποκατάσταση της χορήγησης πιστώσεων. Οι ενισχύσεις που προορίζονται για την καταπολέμηση της κρίσης δεν πρέπει μόνο να κατευθύνονται στη διάσωση επιλεγμένων τομέων. Αυτού του είδους οι ενισχύσεις είναι αναπόφευκτες, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και μια εξελισσόμενη προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Επιπλέον, η κρίση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για την εφαρμογή νέων, υπερβολικά επιβαρυντικών κανονισμών.

Ελπίζω ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας θα δώσει σύντομα αποτελέσματα με τη μορφή των πρώτων ενδείξεων τόνωσης της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Οι εξαιρετικές καταστάσεις απαιτούν εξαιρετικούς πόρους.

Η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ που δικαιολογεί τη συντονισμένη δράση των κρατών μελών σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσουν την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις. Η εξαιρετική κατάσταση την οποία βιώνουμε δεν θέτει σε αμφιβολία τους βασικούς κανόνες της οικονομικής επιστήμης. Ο δανεισμός σήμερα σημαίνει χρέη αύριο, χρέη που τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν να αποπληρώσουν στο μέλλον. Τα ελλείμματα μπορεί να είναι απαραίτητα, αλλά το κόστος τους θα είναι ακριβό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Γίνεται ήδη λόγος για αύξηση φόρων στο εγγύς μέλλον για να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα τα δημόσια οικονομικά.

Δεύτερον, όλες οι δεσμεύσεις για δαπάνες που περιλαμβάνονται στα σχέδια ανάκαμψης απέχουν πολύ από το να έχουν την ίδια αξία. Οι δαπάνες επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού παραγωγής ή για έρευνα έχουν πολύ διαφορετική αξία από τα χρήματα που δαπανώνται για το λειτουργικό κόστος. Ως εκ τούτου, θα ήταν καλή ιδέα τα κράτη μέλη να προμηθευτούν τα κατάλληλα εργαλεία για να κάνουν τις καλύτερες επιλογές.

Τέλος, εφόσον οι λέξεις σημαίνουν κάτι, ας είμαστε σαφείς για το ότι το σχέδιο ανάκαμψης δεν είναι, στην πραγματικότητα, ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά μάλλον συντονισμός εθνικών μέτρων που λαμβάνονται από τα διάφορα κράτη μέλη. Χρειαζόμαστε περισσότερα; Το ερώτημα αξίζει να τεθεί, αλλά η κατάρτιση ενός κοινού σχεδίου της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας θα προϋπέθετε ριζική αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και των πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω των δύο βασικών στοιχείων του: πρώτον, τα βραχυπρόθεσμα μέτρα δημοσιονομικών κινήτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ζήτησης, στην προστασία των θέσεων εργασίας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, και, δεύτερον, οι ευφυείς επενδύσεις για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ είναι να προστατεύσει τους πολίτες της από τις αρνητικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην περίπτωση της ρουμανικής οικονομίας, αυτά τα μέτρα θα δείξουν την αποτελεσματικότητά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ΜΜΕ, μέσω της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών και της παροχής Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, καθώς και των κονδυλίων γεωργικής ανάπτυξης, εκ των προτέρων.

Η θετική ψήφος που δόθηκε σε αυτή την έκθεση σημαίνει επίσης ότι το ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτήσει μέτρα που προωθούν την απασχόληση, ιδίως υπέρ των πλέον ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τον περιορισμό των επιπτώσεων στον επιχειρηματικό τομέα, διότι ο εν λόγω τομέας θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας, συμβάλλοντας επίσης ουσιωδώς στη δημιουργία θέσεων εργασίας και, συνεπώς, στη δημιουργία ζήτησης στην εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κυρίας Ferreira πιστεύοντας σθεναρά ότι θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τη δύσκολη οικονομική περίοδο την οποία διέρχεται η Ευρώπη, έπειτα από τις νέο-φιλελεύθερες πολιτικές των τελευταίων 10 χρόνων.

Τα εύπορα Ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να δείξουν αλληλεγγύη προς την Ανατολική Ευρώπη, ενώ πρέπει να αυξηθεί και η βοήθεια που χορηγείται στις χώρες αυτής της περιοχής. Η άποψή μας, ως Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, είναι ότι πρέπει να δράσουμε για να εξαλείψουμε τις διαφορές μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, κατά μείζονα λόγο έτσι ώστε οι οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών να είναι στενά συνδεδεμένες με τα τραπεζικά ιδρύματα της Δύσης. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε ένα σχέδιο για το συντονισμό των οικονομιών όλων των Κρατών Μελών.

Υποστηρίζουμε την εφαρμογή μέτρων κατά των υπεράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων που επιτρέπουν σε όσους κερδίζουν πολλά να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους, χωρίς να πληρώνουν φόρους, ενώ η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ πληρώνουν φόρους και χάνουν τις δουλειές τους. Τα νούμερα είναι ανησυχητικά: μέχρι το τέλος του 2009, ο αριθμός των ανέργων αναμένεται να φτάσει τα 25 εκατομμύρια στο σύνολο της Ευρώπης (500 000 στη Ρουμανία). Εάν καταργήσουμε τους φορολογικούς παραδείσους θα απαλλαχθούμε από την ανεργία.

Πρέπει να προωθήσουμε και να υποστηρίξουμε την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη μεταξύ των παλιών και των νέων Κρατών Μελών, κάτι που καθιστά την ψήφο για την τροπολογία σχετικά με αυτό το ζήτημα μια δοκιμασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  John Purvis (PPE-DE), γραπτώς. − Η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και αλλού είναι πιο σοβαρή από ότι μπορεί να θυμηθεί οποιοσδήποτε από εμάς, και φυσικά δικαιολογημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη κάνουν ότι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η κάμψη δε θα μετατραπεί σε ύφεση και όπου η κυβερνητική παρέμβαση μπορεί πραγματικά να δώσει ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα, πρέπει να επιτραπεί να γίνει.

Η έκθεση δεν είναι τέλεια και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όλα όσα περιέχει, αλλά επαναλαμβάνει τα σημαντικά σημεία ότι η κάμψη δεν αποτελεί δικαιολογία για προστατευτισμό, υπερβολικό χρέος ή εξάλειψη των κανόνων του ανταγωνισμού. Αντισταθήκαμε σε προσπάθειες από την αριστερά, οι τροπολογίες της οποίας είχαν ως στόχο να μετατρέψουν μια λογική έκθεση σε μια μη υλοποιήσιμη λίστα αγορών ή σε μια επίθεση στον καπιταλισμό και το οικονομικό σύστημα εν γένει.

Είναι σημαντικό τώρα όλοι μας να σηκώσουμε τα μανίκια και να θέσουμε ξανά σε λειτουργία τις οικονομίες μας. Η έκθεση αυτή αναγνωρίζει ότι η ελεύθερη αγορά, τα άτομα και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία ανασυγκρότησης, και σε αυτή τη βάση οι Βρετανοί Συντηρητικοί τη στηρίζουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Παρόλο που περιέχει κάποια θετικά στοιχεία, η έκθεση της Elisa Ferreira για το Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας πάσχει από τα ίδια προβλήματα όπως και το σχέδιο: παρουσιάζει την κατάσταση χωρίς να δείχνει ότι έχουν γίνει κατανοητές οι πραγματικές αιτίες της υπάρχουσας κρίσης· απαριθμεί τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των οικονομικών φορέων χωρίς παρόλα αυτά να έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα αποδείξεις αυτής της επίπτωσης· και η προσφορά της είναι μικρή με όρους Ευρωπαϊκής κινητοποίησης. Μάλιστα, πρέπει να προστεθεί εδώ ότι, εάν αυτή η έκθεση δεν επιλύει πολλά σε συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό οφείλεται στο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να κάνει πολλά για αυτό. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από τον προϋπολογισμό αυτού του σχεδίου, μόνο το 15% θα είναι κεφάλαια που θα διαχειρίζονται σε Κοινοτικό επίπεδο. Η απάντηση έτσι πρέπει να βρεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά κυρίως μέσω της πολιτικής βούλησης των Κρατών Μελών να συντονίσουν τη δράση τους για την παρούσα οικονομική κατάσταση. Η ώθηση πρέπει να έρθει από τα Κράτη Μέλη, αν όντως έρθει, δεδομένου ότι είναι ανησυχητικά τα σημάδια έλλειψης Ευρωπαϊκής πολιτικής βούλησης. Το μόνο που χρειάζεται να δούμε, για παράδειγμα, είναι οι αντιφατικές θέσεις που υιοθετήθηκαν από τους Γερμανούς ή τους Αυστριακούς Σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όταν αυτοί εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις των χωρών τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ με ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης της κυρίας Ferreira για ένα Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά δεν τη συμμερίζομαι εξολοκλήρου. Για αυτό το λόγο, αποφάσισα να απέχω και να μην ψηφίσω για την έκθεση της συναδέλφου βουλευτού.

 
  
MPphoto
 
 

  José Albino Silva Peneda (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Το κύριο πρόβλημα που προκύπτει από αυτή την κρίση, είναι η αύξηση της ανεργίας, κάτι που μπορεί να αναστραφεί μόνο μέσω της αύξησης των επενδύσεων.

Για να αυξηθούν οι επενδύσεις, χρειαζόμαστε προσβάσιμη και φτηνή πίστωση, αλλά όλα δείχνουν ότι, προς το παρόν, αυτή η πίστωση θα είναι δυσεύρετη και πολύ πιο ακριβή για τις πιο ευάλωτες χώρες, όπως η Πορτογαλία.

Αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν αυξημένες οικονομικές δυσκολίες, για αυτό το λόγο υποστηρίζω ξεκάθαρα την ύπαρξη ενός κεντρικού εκδότη Ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη. Μάλιστα, αυτό είναι το πιο συμβατό σενάριο με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ευρώ.

Στις υπάρχουσες συνθήκες, είναι ζωτικής σημασίας η τόνωση εκ νέου της Ευρωπαϊκής πιστωτικής αγοράς χορηγώντας υπεύθυνα δάνεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις και σε οικογένειες.

Η οικονομική βοήθεια που δίνεται σε τράπεζες και επιχειρήσεις πρέπει επίσης να κινείται στη σωστή κατεύθυνση, να είναι προσωρινή, διαφανής, εγγυημένη με όρους κόστους-ωφέλειας και αυστηρά ελεγχόμενη.

Η αξιοπιστία και η αλληλεγγύη του Ευρωπαϊκού προγράμματος μπορεί να βρίσκονται σε κίνδυνο και πρέπει έτσι να αναλάβουμε συντονισμένη δράση και να σεβαστούμε τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να επιτρέψουμε κανενός είδους προστατευτισμό.

Υποστηρίζω την έκθεση για το Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας που παρουσιάστηκε από τη συνάδελφο βουλευτή, Elisa Ferreira, καθώς συμφωνώ με τις γενικές γραμμές της προσέγγισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), γραπτώς. − Η έκθεση αυτή συνοδεύει το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προσπαθεί να τονώσει την οικονομία της ΕΕ. Το Πρωτόκολλο για την επίλυση των διαφορών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (EPLP) μπορεί να υποστηρίξει τις κύριες ιδέες και τα πιστεύω της εισηγήτριας ότι πολλά από τα ζητήματα που αναφέρονται είναι ζωτικής σημασίας για μια πραγματική ανάκαμψη.

Η αντίδραση της Επιτροπής κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης ήταν χλιαρή και σύμφωνα με το Κοινοβούλιο χρειάζονται πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να υπάρξει ανάκαμψη. Πράγματι, μια περιβαλλοντική προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καινοτομία και να επιφέρει παραγωγικότητα έχοντας παράλληλα θετική επίδραση στο περιβάλλον μας. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να λάβουμε μέτρα για να μην πληγούν συγκεκριμένοι βιομηχανικοί κλάδοι ή να μειωθούν οι γενικές οικονομικές δυνατότητες, και έτσι είναι απαραίτητη μια στοχευμένη προσέγγιση. Επιπλέον, είναι καίρια μια νέα προσέγγιση στην οικονομική επιτήρηση όπως υποδηλώθηκε στην έκθεση σοφών του de Larosière για τη διασφάλιση ενάντια σε συστημικούς κινδύνους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία πιστεύει ότι αυτό που βιώνουμε τώρα είναι η αποκορύφωση τριών αλληλοσυνδεόμενων κρίσεων: μιας οικονομικής κρίσης, μιας περιβαλλοντικής και μιας κοινωνικής. Για αυτό το λόγο η Ομάδα Verts/ALE αντιτίθεται στην προώθηση ενός «Eυρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας» υπό το φως του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την άνοιξη, ο μόνος στόχος του οποίου είναι να επαναφέρει στη ζωή το παλιό μοντέλο laissez-faire.

Η διοχέτευση τεράστιων ποσών σε αυτό το μοντέλο εμπεριέχει τον κίνδυνο της εμβάθυνσης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης. Είναι αντιπαραγωγικό απλά να αυξάνεις τη ζήτηση για να τονώσεις την παραγωγή. Αυτό ακριβώς είναι που προτείνει η έκθεση Ferreira, και για αυτό το λόγο την καταψήφισα.

Το σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης πρέπει να καθιστά δυνατά τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και την ίδια στιγμή, μέσω κανονισμών, να εισάγει σταθερότητα και αξιοπιστία στο σύστημα. Το κίνητρο για μεσοπρόθεσμο κέρδος μέσω μερισμάτων πρέπει να αντικατασταθεί από κανόνες για τα λεγόμενα ταμεία μοχλοί και τα ταμεία συμμετοχών σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Η διαφάνεια, η ανοιχτή λογιστική και η επιτήρηση πρέπει να καταργήσουν τους φορολογικούς παραδείσους. Μέσω μιας ακριβούς περιγραφής καθηκόντων, οι τράπεζες μπορούν ξανά να υπηρετήσουν την πραγματική οικονομία, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει ως επιτηρητής.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Η οικονομική κρίση είναι η πρώτη δοκιμασία της παγκοσμιοποίησης. Μια κρίση, η οποία τροφοδοτήθηκε από την απληστία και τώρα αναλίσκεται από το φόβο που πρέπει να μας κάνει να αναρωτηθούμε για τις θεμελιώδεις αξίες και για το σε τι είδος κοινωνίας θα θέλαμε να ζήσουμε. Τώρα δεν είναι ώρα για στενό εθνικισμό, αλλά μια ώρα που χρειαζόμαστε μια δυνατή Ευρώπη. Η ανάγκη για μια συντονισμένη προσέγγιση, όχι μόνο στην ΕΕ, αλλά σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύει τη σημασία της διάσκεψης του G20 στο Λονδίνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση Ferreira, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει ισχυρές, ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές που θα έχουν ως στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των Κρατών Μελών για τη διαχείριση αυτής της μεγάλης οικονομικής κρίσης και την προστασία όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Καλώ την Επιτροπή να αρχίσει τις σχετικές διαδικασίες όσο το δυνατόν συντομότερα.

Μέσω αυτής της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την άνοιξη να δώσει μια ισχυρή πολιτική ώθηση και να καταρτίσει έναν οδικό χάρτη όλων των νομικών πρωτοβουλιών για την εξασφάλιση, μαζί με το Κοινοβούλιο, της έγκαιρης υιοθέτησης των πρωτοβουλιών αυτών.

Η έκθεση υπογραμμίζει τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης σε πολλά από τα νέα Κράτη Μέλη, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό κίνδυνο αποσταθεροποίησης και αυξανόμενης φτώχειας. Δευτερογενή φαινόμενα (spill-over effects) αναμένεται να επηρεάσουν το ευρώ και τις οικονομίες της ευρωζώνης. Ζητούμε μια συντονισμένη προσέγγιση σε Κοινοτικό επίπεδο, έχοντας κατά νου την Κοινοτική αλληλεγγύη και την υιοθέτηση συλλογικής ευθύνης. Καλούμε επίσης την Επιτροπή να αναθεωρήσει και να παγιώσει τα μέτρα που έχουν στόχο τη σταθεροποίηση των Κρατών Μελών που έχουν πληγεί, κάτι που περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν διατάξεις ασφάλειας και γρήγορη και αποτελεσματική δέσμη μέτρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), γραπτώς. (NL) Άκουσα πολύ προσεκτικά τις ομιλίες των εισηγητών και των προέδρων τον ομάδων, καθώς και την επίθεση του προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντίον της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών  σχετικά με την ψήφο τους όσον αφορά την Τροπολογία 92. Όντως, δε συμφωνούμε με τις επιπτώσεις αυτής της τροπολογίας, και μαζί με τους συναδέλφους μου, την καταψηφίσαμε ανεπιφύλακτα. Σίγουρα σκοπός μας δεν μπορεί να είναι να λάβουμε μεσοπρόθεσμα μέτρα που θα υποσκάπτουν τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Για αυτό το λόγο, δεν είναι λογικό να πιέζουμε τα Κράτη Μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική προσπάθεια, άσχετα από το μερίδιο ευθύνης που έχουν, κάτι που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να καθοριστεί κατά πόσο δικαιολογημένες είναι οι δαπάνες ελλειμμάτων. Η ομάδα μου δικαιολογημένα επέμεινε στην άποψή της, κάτι που αποτελεί και άποψη της Επιτροπής, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε κατά νου τις μελλοντικές γενιές. Για αυτό το λόγο είναι δικαιολογημένο να ποικίλλουν τα δημοσιονομικά κίνητρα ανάλογα με το μερίδιο ευθύνης των Κρατών Μελών. Έτσι, το να ζητείται μια ενιαία δημοσιονομική προσπάθεια του 1.5% του ΑΕΠ δεν είναι βιώσιμο ούτε δικαιολογημένο.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. (EL) Το σχέδιο ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας ρίχνει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων, προωθεί τις γενικότερες επιδιώξεις της ΕΕ, προστατεύει τα κέρδη, τα συλλογικά συμφέροντα της πλουτοκρατίας.

H ολομέτωπη επίθεση στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, στο εισόδημα της λαϊκής οικογένειας και το βιοτικό της επίπεδο έχει στόχο να διασφαλίσει η ΕΕ στα ευρωενωσιακά μονοπώλια ότι θα βρίσκονται σε «πλεονεκτική θέση όταν ανακάμψει η οικονομία» απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό.

H ΕΕ και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποσπάσουν τη λαϊκή συναίνεση, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "του καρότου και του μαστίγιου", προκειμένου να επιβληθούν με τις λιγότερες αντιστάσεις οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, όπως καθορίζονται από τη στρατηγική της Λισαβόνας: απασχόληση και ανεργία εκ περιτροπής, αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, δραστική μείωση μισθών, συνάξεων και κοινωνικών παροχών.

Άλλωστε οι αποφάσεις των Συνόδων Kορυφής και η χρηματοδότηση των μέτρων, αποκλειστικά από τα ίδια τα κράτη μέλη, κάνουν εμφανή την όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, που οδηγούν στην πολιτική του "ο σώζων εαυτόν σωθήτω".

Μία είναι η επιλογή για τους εργαζόμενους: Αντίσταση - ανυπακοή - αντεπίθεση με το KKΕ, καταδίκη της πολιτικής του ευρωμονόδρομου και των δυνάμεων που τον στηρίζουν! Ανασύνταξη του λαϊκού κινήματος και πάλη για τη λαϊκή εξουσία και τη λαϊκή οικονομία!

 
  
  

- Έκθεση: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. (IT) Κυρία Πρόεδρε, υπερψήφισα την έκθεση γιατί πιστεύω ότι η διαφάνεια δεν είναι μόνο ένα σύμβολο αλλά μια αρχή πάνω στην οποία όλες οι θεσμικές διαδικασίες πρέπει να βασίζονται. Οι πολίτες και το εκλογικό σώμα πρέπει να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πολιτική διαδικασία και να πιέζουν τις δημόσιες αρχές να λογοδοτούν για τις πράξεις τους. Για αυτό το λόγο έχω ζητήσει επίμονα στο παρελθόν τη δημοσιοποίηση της κοινοβουλευτικής παρουσίας των συναδέλφων βουλευτών.

Παρά την πρόοδο που έχει γίνει από τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη διαφάνεια, η κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τέλεια και αυτή η αναδιατύπωση του Κανονισμού (ΕΟΚ) No 1049/2001 σχετικά με τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πρέπει να είναι ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη ενός διοικητικού περιβάλλοντος όπου η διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης σε πληροφορίες θα αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι πολύ σημαντικό που έχουμε επιτύχει: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί σήμερα 23 επίσημες γλώσσες και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι διαθέσιμα σε όλες αυτές. Αυτό αποτελεί μια δικλείδα δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE), γραπτώς. (FR) Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας πρέπει να ιδωθεί από τη διάσταση της νομοθετικής συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την τροποποίηση των κανονισμών σχετικά με τα Διαρθρωτικά Ταμεία και, συγκεκριμένα, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (έκθεση Αγγελάκα) και του κανονισμού του ΕΚΤ (έκθεση Jöns).

Σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και να δοθεί μια γρήγορη απάντηση στην κρίση, η οποία πλήττει άμεσα τους λαούς της Ευρώπης, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη επέλεξε να μην τροποποιήσει τις νομοθετικές προτάσεις. Χάριν συνοχής, διατηρήθηκε η ίδια προσέγγιση και σε αυτή την ψηφοφορία.

Οι συνάδελφοί μου από το κόμμα MoDem και εγώ έχουμε τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί ως προτεραιότητα της πολιτικής συνοχής μετά το 2013.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Μη βασίζεστε σε εμάς για να επαινέσουμε το επιφανειακό Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας, το οποίο, κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα αυτό-χρηματοδοτηθεί από κάθε Κράτος Μέλος (η «Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» στα καλύτερά της …) και το οποίο δεν αμφισβητεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που αποτελούν την αιτία των επιδεινούμενων όρων εργασίας και διαβίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού.

Ως αποτέλεσμα, χωρίς να αποτελεί έκπληξη, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου απέρριψε τις προτάσεις μας οι οποίες:

- καταδίκαζαν το γεγονός ότι, σε μια περίοδο που η κοινωνικο-οικονομική κρίση στην ΕΕ επιδεινώνεται, ο Κοινοτικός προϋπολογισμός για το 2009 είναι ο «χαμηλότερος μέχρι σήμερα»

- επέμεναν για την αύξηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

- υπογράμμιζαν ότι «επιπλέον προκαταβολές» από αυτά τα Ταμεία θα είχε ως αποτέλεσμα μείωση της Κοινοτικής χρηματοδότησης τα επόμενα χρόνια

- επέκριναν τη λάθος χρησιμοποίηση αυτών των Ταμείων, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των επιδεινούμενων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών στην ΕΕ

- ζητούσαν αυτά τα Ταμεία να αντιμετωπίζονται ως στόχοι δαπανών και πρότειναν την αύξηση του ποσοστού Κοινοτικής συγχρηματοδότησης και την κατάργηση των κανόνων N+2 και N+3 ως προς αυτά τα Ταμεία

- επέμεναν για την αποτελεσματική χρήση αυτών των Ταμείων για την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης, εγκαταλείποντας έτσι τη συνεχή τους υποταγή στους νεοφιλελεύθερους στόχους της «Στρατηγικής της Λισαβόνας»

- επέμεναν στην καταπολέμηση της μετεγκατάστασης των εταιρειών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω αυτή την έκθεση που προτείνει γρήγορες, πιο ευέλικτες πληρωμές για διαρθρωτική χρηματοδότηση. Αυτή η έκθεση θα διασφαλίσει ευρεία χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για τη διατήρηση και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση η οποία καλεί για πιο έγκαιρη χρηματοδότηση σχεδίων και μείωση της ανάγκης τραπεζικού δανεισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. (IT) Καταψήφισα την έκθεση του κυρίου Kirilov για την Πολιτική Συνοχής: Επένδυση στην πραγματική οικονομία. Είναι πράγματι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ συμβάλει σημαντικά στο Eυρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή επενδύσεων στην πραγματική οικονομία της Κοινότητας, παρέχοντας στοχευμένη βοήθεια για την αντιμετώπιση αναγκών και τομέων προτεραιότητας με δυνατότητες ανάπτυξης, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Παρόλα αυτά, αυτό πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν και μας οδήγησαν σε αυτή τη σοβαρή οικονομική κατάσταση. Χρειάζεται αυστηρή νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα επίσης, διαφορετικά θα επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου