Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 11 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
PV
 

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING
Talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy