Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2692(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0104/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2009 - 7.9
CRE 12/03/2009 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0133

Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Κροατία: έκθεση προόδου 2008 - Τουρκία: έκθεση προόδου 2008 – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: έκθεση προόδου 2008 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος . – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την:

- Κροατία: έκθεση προόδου 2008,

- Τουρκία: έκθεση προόδου 2008, και

- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: έκθεση προόδου 2008.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να εισάγω τη συζήτηση για τις εκθέσεις προόδου των τριών χωρών, Κροατία, Τουρκία και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Ας ξεκινήσω με την Κροατία. Στην έκθεσή σας ορθά λέγεται ότι η Κροατία έκανε σημαντική πρόοδο τον περασμένο χρόνο. Από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, 22 κεφάλαια – από τα 35 – έχουν ανοιχθεί, από τα οποία τα επτά έχουν προσωρινά κλείσει. Η Προεδρία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Δύο συνδιασκέψεις για την προσχώρηση είναι προγραμματισμένες: σε επίπεδο αναπληρωτών τις ερχόμενες εβδομάδες, και σε επίπεδο υπουργών τον Ιούνιο.

Η έκθεσή σας ορθά επισημαίνει τη σημασία επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την εκκρεμή συνοριακή διαφορά με τη Σλοβενία. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι η Προεδρία θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του ζητήματος και σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρως τις προσπάθειες του Επιτρόπου, Olli Rehn, για να βρεθεί μια λύση που θα μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Είχαμε ένα γεύμα μόλις πριν τη συνεδρίαση για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα σε βάθος. Όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη, χαιρετίζουμε την απόφαση της Κροατίας που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται τη διαμεσολάβηση που προτάθηκε από μία ομάδα ειδικών που εισηγήθηκε ο Olli Rehn. Ενθαρρύνουμε τόσο τη Σλοβενία όσο και την Κροατία να εργαστούν με εποικοδομητικό τρόπο για να βρεθεί μια μόνιμη και αμοιβαία αποδεκτή λύση άμεσα, καθώς δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις.

Πέρα από αυτό το σημαντικό ζήτημα, η περαιτέρω πρόοδος στις γενικότερες διαπραγματεύσεις εξαρτάται πάνω από όλα από την ίδια την Κροατία. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πολιτικές, οικονομικές, νομοθετικές και διοικητικές μεταρρυθμίσεις και πρέπει να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις σύμφωνα με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η εφαρμογή της αναθεωρημένης εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση  είναι επίσης σημαντική για την προετοιμασία περαιτέρω ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο ενδεικτικός και υπό όρους οδικός χάρτης που καταρτίστηκε από την Επιτροπή στην Έκθεση Προόδου του 2008 αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο. Θα βοηθήσει την Κροατία να κάνει τα απαραίτητα βήματα για την προσέγγιση του τελικού σταδίου των διαπραγματεύσεων. Με αυτό υπόψη, παρά τη σημαντική πρόοδο, υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω ορισμένους σημαντικούς τομείς όπου χρειάζεται επιπλέον πρόοδος, ξεκινώντας με τη δικαστική μεταρρύθμιση. Η ΕΕ έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου, αμερόληπτου, αξιόπιστου, διαφανούς και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος. Αποτελεί προϋπόθεση για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου. Σημαντική είναι και η ύπαρξη επαγγελματικής, υπόλογης, διαφανούς και ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης. Σε αυτούς τους δύο τομείς έχουν επιτευχθεί σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να δούμε πως θα εφαρμοστούν στην πράξη.

Το ίδιο ισχύει και για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, όπως αποτυπώνεται στην έκθεσή σας. Έχει ενισχυθεί η επιρροή και οι πόροι της Υπηρεσίας Πρόληψης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος. Το ίδιο ισχύει και για τα ποινικά δικαστήρια που ερευνούν υποθέσεις σε αυτούς τους τομείς. Το κύριο ζήτημα σήμερα είναι η διασφάλιση επίτευξης των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και του προγράμματος δράσης είναι σημαντικά για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού προβλήματος.

Η Ένωση έχει επίσης τονίσει τη σημασία της πλήρους συνεργασίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY), συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης σε αρχεία. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις σε αυτό τον τομέα και καλούμε τις Κροατικές αρχές να διασφαλίσουν τη συνέχιση της πλήρους συνεργασίας με το ICTY. Χαιρετίζουμε την πρόσφατη συμφωνία σχετικά με ορισμένα αρχεία που αγνοούνταν και καλούμε την Κροατία να την τηρήσει.

Σχετικά με την επιστροφή των προσφύγων, σημειώνουμε ότι η εφαρμογή της απόφασης για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ιθαγένειας σχετικά με την επικύρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων έχει αρχίσει και έχουν γίνει διαθέσιμες στην επαναπατριζόμενη κοινότητα πληροφορίες για τις αλλαγές στους κανονισμούς.

Σχετικά με την παροχή στέγης, οι περιπτώσεις του 2007 έχουν επιλυθεί, αλλά το σημείο αναφοράς για το 2008 δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Πρέπει να συνεχιστεί η δουλειά για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιστροφής των προσφύγων. Το ίδιο ισχύει και για τη νομοθεσία σχετικά με τη βελτίωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Πολύ ορθά επισημάνατε το ζήτημα της περιφερειακής συνεργασίας στην έκθεσή σας. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη βελτίωση των καλών γειτονικών σχέσεων.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ τώρα στο θέμα της Τουρκίας. Οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία συνεχίστηκαν και το 2008, με το άνοιγμα τεσσάρων κεφαλαίων – όπως συνηθίζεται– κατά τη διάρκεια του έτους.

Παρά την ενθάρρυνση από την ΕΕ προς την Τουρκία για την επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, το 2008 δεν επιτεύχθηκε το αναμενόμενο επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Κλειδί παραμένει η περαιτέρω πρόοδος στα πολιτικά κριτήρια. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια σε έναν αριθμό τομέων, όπως τονίζεται από το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 8 Δεκεμβρίου 2008 και στην έκθεση προόδου της Επιτροπής του 2008. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχετε επίσης επικεντρώσει την προσοχή σας στην έκθεση.

Την ίδια στιγμή, η Προεδρία χαιρετίζει τα πρόσφατα θετικά βήματα που έγιναν από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού προγράμματος για την υιοθέτηση του κεκτημένου καθώς και το διορισμό του νέου κύριου διαπραγματευτή. Είναι σημαντικό αυτές οι δεσμεύσεις να μεταφραστούν τώρα σε πραγματικές και χειροπιαστές δράσεις.

Θα θέλαμε, με αυτή την ευκαιρία, να τονίσουμε τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας. Η Προεδρία συμμερίζεται τη γνώμη του Κοινοβουλίου ότι η Τουρκία πρέπει να επαινεθεί για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στον τομέα της ενέργειας. Συνεχίζουμε να εκτιμούμε τα επόμενα βήματα σε αυτό τον κρίσιμο τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πλήρη στήριξη στο πρόγραμμα του αγωγού Nabucco.

Όσον αφορά την ενταξιακή πρόοδο της Τουρκίας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι σημαντική η πρόοδος στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης για τη συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πέρα από τις ευπρόσδεκτες τροποποιήσεις στο Άρθρο 301 του Ποινικού Κώδικα, η οποία είχε θετικές επιπτώσεις, υπάρχει ακόμη ένας αριθμός νομοθετικών διατάξεων που συνεχίζουν να υπάρχουν και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμούς σε αυτό τον τομέα. Απαγορεύσεις ιστοσελίδων, συχνά δυσανάλογες σε μέγεθος και διάρκεια, αποτελούν αιτία ανησυχίας. Χρειάζονται επίσης νομικές λύσεις για να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση του θρησκευτικού πλουραλισμού με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Χρειάζεται να αναπτυχθεί μια εκτενής στρατηγική κατά της διαφθοράς. Μας ανησυχεί επίσης ο αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων βασανισμών και κακομεταχειρίσεων, ιδιαίτερα εκτός των επίσημων χώρων κράτησης. Ο νόμος για τις υποχρεώσεις και τη δικαιοδοσία της αστυνομίας, ο οποίος τροποποιήθηκε το 2007, πρέπει να επιτηρείται στενά για να αποφεύγονται παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ζωτικής σημασίας η επικύρωση του Πρωτοκόλλου Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων.

Όσον αφορά τα νοτιοανατολικά, χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των κατευθυντήριων γραμμών και του γενικού περιεχομένου του Έργου Νοτιο-ανατολικής Τουρκίας. Αναμένουμε τώρα τα συγκεκριμένα βήματα που θα οδηγούν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση μακροχρόνιων θεμάτων όπως η επιστροφή ατόμων εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας  ή το ζήτημα των φρουρών στα χωριά.

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωση της πλήρους και χωρίς διακρίσεις εφαρμογής του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, όπως φαίνεται και από την έκθεσή σας, και πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν συντομότερα, καθώς επηρεάζει ξεκάθαρα το ρυθμό των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Θέματα που καλύπτονται από τη δήλωση της 21 Σεπτεμβρίου 2005 θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται, και αναμένεται επειγόντως πρόοδος.

Επιπλέον, η Τουρκία πρέπει να δεσμευτεί κατηγορηματικά για σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Παρόλες αυτές τις διαφορές, συνεχίζεται η πρόοδος σε μια σειρά τομέων. Σε εξέλιξη βρίσκονται τα Κεφάλαια 16 και 19 για τη φορολογία και την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες όσο προχωρούν, η Τσέχικη Προεδρία έχει δεσμευτεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτά τα κεφάλαια όπου αυτό μπορεί να γίνει. Επιπλέον, η Προεδρία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη προόδου στο Κεφάλαιο 15 για την ενέργεια, σύμφωνα με τα ενεργειακά θέματα, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας.

Τέλος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Είναι μια δυναμική χώρα με σημαντικές δυνατότητες. Συγχρόνως, αντιμετωπίζει έναν αριθμό σημαντικών προκλήσεων. Και τα δύο αυτά σημεία αναδεικνύονται πολύ καλά στην έκθεσή σας. Υπάρχουν όντως αρκετά σημεία στην έκθεση με τα οποία συμφωνεί το Συμβούλιο.

Η έκθεσή σας τονίζει το ζήτημα της ημερομηνίας έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Πολύ ορθά επίσης, υπογραμμίζετε την επιθυμία όλων των πλευρών για την εξεύρεση έγκαιρης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα του ονόματος.

Όσον αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις, οι πρόωρες εκλογές του Ιουνίου 2008 διεξήχθησαν σε διάφορες περιόδους έπειτα από σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν τόσο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, όσο και την αρχική ημέρα των εκλογών την 1 Ιουνίου. Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης επισήμαναν ότι «δεν μπόρεσαν να αποτραπούν βίαιες πράξεις» στην προεκλογική περίοδο και ότι οι εκλογές δεν ανταποκρίθηκαν σε έναν αριθμό σημαντικών διεθνών προτύπων.

Ως αποτέλεσμα, τονίσαμε στην κυβέρνηση και όλους τους πολιτικούς φορείς τη σημασία της αντιμετώπισης αυτών των ουσιωδών ζητημάτων πριν τις προεδρικές και τοπικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε λίγες ημέρες. Πιστεύουμε ότι το μήνυμα αυτό εισακούστηκε και γίνονται σημαντικές προσπάθειες για να αποφευχθούν ρήξεις. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτές οι προσπάθειες αποδίδουν καρπούς.

Η Έκθεση Προόδου του 2008 της Επιτροπής είναι διαφωτιστική. Λάβαμε υπόψη το προσχέδιο που καταρτίστηκε από την κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι ένα λεπτομερές κείμενο που αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια υιοθέτησης των προτάσεων της Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν της γενικότερης περιοχής, το κείμενο και η δουλειά που έγινε για αυτό, πρέπει να αντιμετωπιστούν θετικά.

Η εσωτερική συνοχή του πολυεθνικού αυτού κράτους αποτελεί φυσικά κλειδί για τη μελλοντική του εξέλιξη. Θα ήθελα έτσι να προσυπογράψω τη σημασία που προσδίδει το Κοινοβούλιο στη Συμφωνία της Οχρίδας. Αυτή η συμφωνία υπήρξε καίρια στην απεμπλοκή της χώρας από τις συρράξεις και στην επαναφορά της στο δρόμο της Ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης.

Σχετικά με την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων, βρισκόμαστε σε στάδιο αξιολόγησης, και δε θα ήθελα να προδικάσω το αποτέλεσμα. Προσωπικά, θα έλεγα ότι κατανοώ τις ελπίδες και τις προσδοκίες των απλών πολιτών της Πρώην Γιουγκοσλαβίας που θα ήθελαν να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα ξανά. Αλλά η σημαντική προϋπόθεση συνεχίζει να αποτελεί ο βαθμός προετοιμασίας της χώρας για την εκπλήρωση των συγκεκριμένων κριτηρίων που ορίζονται στον οδικό χάρτη για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουν να επιτευχθούν θετικές εξελίξεις.

Αυτό με οδηγεί σε ένα από τα κύρια σημεία στην έκθεσή σας και το ψήφισμα. Η Τσέχικη Προεδρία έχει δεσμευτεί πλήρως για την Ευρωπαϊκή προοπτική της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι δυνατόν να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά οι κύριοι στόχοι της Εταιρικής Σχέσης Σύνδεσης πρέπει να τηρηθούν και χρειάζονται αποδείξεις σωστής διεξαγωγής των εκλογών, σε αντίθεση με ότι έγινε το 2008. Αυτά τα σημεία θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή στην επόμενη έκθεση προόδου. Αναμένουμε αυτή την έκθεση, καθώς και τις περαιτέρω εξελίξεις στα Σκόπια.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MARTÍNEZ 
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση μας δίνει μια πολύ καλή ευκαιρία για την αναθεώρηση της διαδικασίας προσχώρησης των τριών υποψήφιων χωρών.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την Κροατία. Το σχέδιο ψηφίσματος του κυρίου Swoboda επιλαμβάνεται τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Κροατία. Συμφωνώ απόλυτα με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό Vondra ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία πηγαίνουν καλά σε γενικές γραμμές από την έναρξή τους τον Οκτώβριο του 2005, και για αυτό το λόγο, το Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή πρότεινε έναν ενδεικτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη του τελικού σταδίου των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2009, δεδομένου ότι η Κροατία θα πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Σε αυτόν τον τομέα επίσης, συμμερίζομαι την ανάλυση του εισηγητή σας και του κύριου Vondra όσον αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις όπως η δικαστική μεταρρύθμιση, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και η μεταρρύθμιση του τομέα της ναυπηγίας και η ευθυγράμμισή του με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και της πολιτικής ανταγωνισμού.

Δυστυχώς, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία καθυστερούν λόγω του ζητήματος των συνόρων. Έχουμε εργαστεί με την Τσέχικη Προεδρία σε αυτό το ζήτημα, και εκτιμώ την υποστήριξη της Προεδρίας στις προσπάθειές μας για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης.

Παρόλο που αυτό αποτελεί ένα διμερές ζήτημα, έχει γίνει ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα, και έτσι η Επιτροπή πήρε την πρωτοβουλία να προσφέρει ευρωπαϊκή χείρα βοήθειας για την επίλυση του ζητήματος των συνόρων και να επιτρέψει τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κροατίας, δεδομένου ότι και οι δύο πλευρές θα θεωρήσουν χρήσιμη μια τέτοια βοήθεια.

Αυτό ήταν το μήνυμα που μετέφερα στη Λιουμπλιάνα και το Ζάγκρεμπ τον Ιανουάριο. Από τότε συζητούμε τους όρους μιας τέτοιας βοήθειας με τους δύο υπουργούς εξωτερικών – με πιο πρόσφατη μια τριμερή συνάντηση χτες το βράδυ – έπειτα από αποφάσεις και των δύο κυβερνήσεων για την πρωτοβουλία μας.

Χαιρετίζω καταρχήν την υποστήριξη αυτής της ευρωπαϊκής βοήθειας από τις δύο χώρες, η οποία θα παρασχεθεί από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων, της οποίας θα προεδρεύει ο Πρόεδρος Martti Ahtisaari. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών συνομιλιών μας, εξερευνήσαμε τις δυνατότητες συμφωνίας στους συγκεκριμένους όρους της βοήθειας. Συμφωνήσαμε για τη συνέχιση των συνομιλιών στο εγγύς μέλλον. Συνεπώς, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι, στις προσπάθειές της, η Επιτροπή στηρίχτηκε στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο της ενταξιακής διαπραγμάτευσης στην ΕΕ για την Κροατία, και που έχει συμφωνηθεί από την Κροατία και τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Σλοβενίας.

Υιοθετώντας και συμφωνώντας στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, τόσο η Κροατία όσο και η Σλοβενία συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα των συνόρων σύμφωνα με τις αρχές της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Ο Καταστατικός Χάρτης ορίζει, και παραθέτω τα ακριβή λόγια, καθώς είναι ιδιαίτερης σημασίας: «Σε κάθε διαφορά [...], τα ενδιαφερόμενα μέρη θα προσπαθούν [...] να λύσουν τη διαφορά τους με διαπραγματεύσεις, έρευνα, μεσολάβηση, συνδιαλλαγή, διαιτησία, δικαστικό διακανονισμό, προσφυγή σε τοπικούς οργανισμούς ή συμφωνίες ή με άλλα ειρηνικά μέσα της εκλογής τους».

Υπάρχουν δύο εξίσου σημαντικά συμπεράσματα από αυτή τη δήλωση στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Καταρχάς, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επιλέξουν ένα από τα μέσα που αναφέρονται στον Καταστατικό Χάρτη. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής είναι, αναμφισβήτητα, ένα από αυτά τα μέσα.

Κατά δεύτερον, όποιο μέσο του Καταστατικού Χάρτη επιλέξουν, πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Ελπίζω ειλικρινά αυτό να συμβεί σύντομα. Η πρωτοβουλία της Επιτροπής παρέχει μια σταθερή βάση για αυτό και μια βιώσιμη μελλοντική πορεία.

Για να ολοκληρώσω, ο στόχος της Επιτροπής είναι όντως η επίλυση του ζητήματος των συνόρων και παράλληλα, η αποδέσμευση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Κροατία έτσι ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των τεχνικών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2009.

Χαιρετίζω το ισορροπημένο ψήφισμα για την Τουρκία της κυρίας Oomen-Ruijten, και υποστηρίζω τις προσπάθειες της Προεδρίας για το άνοιγμα κεφαλαίων που είναι τεχνικά έτοιμα να ανοιχτούν. Δυστυχώς παρατηρήθηκε μια κάποια καθυστέρηση των πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά – και συμφωνώ με τον εισηγητή σε αυτό – από το τέλος του προηγούμενου έτους και την αρχή του τρέχοντος, έχουν υπάρξει θετικές εξελίξεις, όπως η λειτουργία ενός νέου τηλεοπτικού σταθμού που εκπέμπει στα Κουρδικά και η σύσταση μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, το νέο «Εθνικό πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κεκτημένου» και ο διορισμός ενός νέου, πλήρους απασχόλησης κύριου διαπραγματευτή, αποτελούν βήματα προόδου.

Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Erdogan και ο ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Deniz Baykal, έδειξαν τη δέσμευσή τους για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεών τους στις Βρυξέλλες. Ελπίζω αυτές οι εξελίξεις να οδηγήσουν σε μια δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με ανανεωμένο δυναμισμό και ενέργεια.

Αυτό συνδέεται με την ελευθερία της έκφρασης, η οποία αποτελεί κεντρική Ευρωπαϊκή αξία. Μια ανοιχτή και διαφανής σχέση μεταξύ του τύπου και των δημόσιων αρχών είναι στοιχειώδης για την ποιότητα της δημοκρατικής συζήτησης σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μία χώρα όπως η Τουρκία, η οποία διέρχεται μια δύσκολη διαδικασία μεταμόρφωσης και μεταρρύθμισης. Η Επιτροπή παρακολουθεί έτσι στενά την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Πρέπει να γίνεται σεβαστή, καθώς αποτελεί το θεμέλιο όλων των ανοιχτών κοινωνιών και μέσω αυτού, της συνεχιζόμενης δημοκρατικής μεταρρύθμισης της Τουρκίας.

Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την Κύπρο. Υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία φέτος να επανενώσουμε το νησί και να θέσουμε τέλος σε αυτή τη μακρόχρονη διαμάχη σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι σημαντικό η Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων της Κύπρου.

Σχετικά με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Meijer και τους σκιώδεις εισηγητές για ένα ισορροπημένο ψήφισμα. Συμμερίζομαι τη λύπη τους ότι, τρία χρόνια αφού η χώρα απέκτησε την ιδιότητα της υποψήφιας χώρας, δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Ο κύριος όρος είναι η δυνατότητα τήρησης των διεθνών προτύπων διεξαγωγής ελεύθερων και δίκαιων εκλογών. Αυτό αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση για τη συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, και έτσι οι προεδρικές και δημοτικές εκλογές το Μάρτιο και τον Απρίλιο θα αποτελέσουν μια δοκιμασία.

Συμμερίζομαι τη θετική εκτίμηση στο σχέδιο ψηφίσματός σας σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει από τα Σκόπια στην εφαρμογή του οδικού χάρτη προς την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την εισήγηση προς το Συμβούλιο δυνατότητας ταξιδιών χωρίς θεωρήσεις το 2009, μόλις εκπληρωθούν οι όροι από κάθε χώρα στην περιοχή. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο για τους απλούς πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων.

Θα ήθελα να συνοψίσω λέγοντας ότι, για λόγους σταθερότητας και ειρήνης, ελευθερίας και δημοκρατίας, θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας για μια σταδιακή, ελεγχόμενη προσχώρηση των τριών υποψήφιων χωρών, παρά τις πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να υποστηρίζει αυτόν τον σημαντικό κοινό στόχο.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, συντάκτης.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς και κυρίως στην Κροατία. Η Κροατία έχει παρουσιάσει πρόοδο σε έναν αριθμό τομέων. Είμαι πολύ ευτυχής για τις προσπάθειες που έχει καταβληθεί από την Κροατία, ιδιαίτερα, ως προς τη δικαστική μεταρρύθμιση. Χρειάζονταν να γίνουν ορισμένα βήματα και έπειτα από το διορισμό των δύο νέων υπουργών, ξεκίνησαν κάποιες διαδικασίες. Γνωρίζω ότι οι υπουργοί δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα, αλλά έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του διασυνοριακού εγκλήματος.

Κατά δεύτερο, όσον αφορά τη συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό δικαστήριο, θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αναμένω από την Κροατία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν υπάρξει διαμάχες σχετικά με τις διαφορετικές δομές διοίκησης και τα αντίστοιχα έγγραφα. Ελπίζω να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα στο εγγύς μέλλον έτσι ώστε να μην προκαλέσουν διακοπές ή καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις.

Τρίτον, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την Κροατία προς την οικονομική μεταρρύθμιση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα σχέδια σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα σχετικά με τη ναυτιλία. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τέθηκαν τα θεμέλια. Χαίρομαι επίσης που επιτεύχθηκαν συμφωνίες με τους εργάτες στη ναυτιλία. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι επώδυνες, αλλά είναι απαραίτητες και μπορούν να γίνουν συνετά.

Έρχομαι τώρα στο κύριο και αμφιλεγόμενο ζήτημα, τις διαφορές για τα σύνορα. Κύριε Επίτροπε, δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος για το ότι αναφερθήκατε στο ζήτημα χωρίς να έχετε έρθει σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Σας έστειλα τα έγγραφα αλλά δεν απαντήσατε. Θα είχαμε πιθανότατα σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο εάν είχατε χειριστεί αυτά τα ζητήματα με μεγαλύτερη ευαισθησία. Για να μην προκύψουν παρανοήσεις, υποστηρίζω πλήρως την πρότασή σας για διαμεσολάβηση. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να έχουμε σημειώσει περαιτέρω πρόοδο εάν είχε γίνει ξεκάθαρη δήλωση, σχετικά με τη σημασία του διεθνούς δικαίου, εκ των προτέρων και όχι αργότερα.

Βρισκόμαστε σε μία δύσκολη κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Η διατύπωση της αρχικής σας πρότασης δεν ήταν ιδανική. Θα ήθελα να ήσασταν σε στενότερη επαφή με το Κοινοβούλιο και με τον εισηγητή. Αυτό θα μας είχε επιτρέψει πιθανώς να επιτύχουμε περισσότερα μέσω της συνεργασίας. Δυστυχώς, δεν έγινε έτσι, αλλά αυτό δεν είναι το βασικό στη συζήτηση. Το κύριο θέμα της συζήτησης είναι πως μπορεί να επιτευχθεί πρόοδος.

Θα επιτευχθεί πρόοδος. Αυτή θα είναι πιθανώς η διατύπωση που θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αύριο. Θα ειπωθεί ότι η διαμεσολάβηση που προτείνατε – με τη μορφή που έχει και την οποία υποστηρίζω πλήρως – πρέπει να βασιστεί στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών της ισότητας. Και οι δύο πλευρές πρέπει να συμφωνήσουν για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τόσο η Κροατία όσο και η Σλοβενία πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το διεθνές δίκαιο είναι απαραίτητο, αλλά φυσικά ότι και οι αρχές της ισότητας, της ευθυδικίας και μιας δίκαιης λύσης – μιας πολιτικής λύσης, εάν θέλετε να το πείτε έτσι – είναι επίσης απαραίτητες. Και οι δύο πλευρές πρέπει να το αναγνωρίσουν αυτό και είναι αρκετά λυπηρό ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση που δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. Δεδομένων των υπόλοιπων προβλημάτων που υπάρχουν στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, θα μπορούσαν να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα με αμοιβαία συμφωνία. Παρά τις επικρίσεις, σας εύχομαι φυσικά, κάθε επιτυχία στην προσπάθεια να πειστούν οι δύο πλευρές. Δυστυχώς, η χθεσινή συζήτηση δεν ήταν τόσο θετική όσο θα έπρεπε να είναι, ελπίζω όμως αυτό να αλλάξει σύντομα.

Θα ήθελα να κάνω μία πιο γενική παρατήρηση που αφορά και τη «Μακεδονία». Υπάρχουν διμερή προβλήματα, αλλά αυτά δεν πρέπει να εμποδίζουν τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Όσον αφορά την τροπολογία μας, η οποία συχνά παρερμηνεύεται, αναφέρει ότι τα διμερή προβλήματα δεν πρέπει να αποτελούν μέρος του πλαισίου διαπραγμάτευσης. Πρέπει να μένουν εκτός αυτού του πλαισίου. Αυτό αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεμονωμένων χωρών. Τα διμερή προβλήματα πρέπει να επιλύονται παράλληλα, εάν και οι δύο πλευρές – σε αυτή την περίπτωση η «Μακεδονία» και η Ελλάδα – είναι έτοιμες να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι και οι δύο πλευρές σε αυτές τις διαφορές πρέπει να είναι έτοιμες να μετακινηθούν από τις απόψεις τους. Δεν είναι δυνατόν η μία πλευρά να συμβιβάζεται και η άλλη να παραμένει στην ίδια θέση. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε αυτές τις περιπτώσεις ότι τα διμερή προβλήματα δεν πρέπει να εμποδίζουν τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Μπορούν να επιλύονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις και το Κοινοβούλιο θα βοηθήσει έτσι ώστε οι δύο πλευρές να μετακινηθούν στις διαφορές που συζητάμε εδώ. Ελπίζω τότε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, συντάκτης. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την έκθεση. Υπέβαλλα μια επικριτική μεν, δίκαιη δε, εκτίμηση της προόδου που πέτυχε η Τουρκία το 2008. Είναι μια έκθεση που περιλαμβάνει πολλά σημεία, αποτελεί μια ενδοσκόπηση για την Τουρκία και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, δηλαδή ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έγιναν πολύ λίγα προς την πολιτική μεταρρύθμιση.

Η πολιτική μεταρρύθμιση και η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελούν πρώτες προτεραιότητες. Αυτό δεν αφορά το άνοιγμα κεφαλαίων. Αφορά όλα όσα ενώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες, την έννομη τάξη, την ανεξάρτητη και αμερόληπτη δικαιοσύνη, την ελευθερία του λόγου, τύπο που θα λειτουργεί σωστά και πολιτικά δικαιώματα για κάθε πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να γίνουν περισσότερα σε αυτούς τους τομείς. Μόνο τότε θα μπορέσουν να ανοιχτούν πολιτικά κεφάλαια.

Κύριε Πρόεδρε, η Τουρκία δεν πρέπει να υπαγορεύει αυτά τα πολιτικά κριτήρια εκ μέρους μας. Η Τουρκική κυβέρνηση είπε στους πολίτες της, όταν ανέλαβε την εξουσία, ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της Τουρκίας. Για αυτό το σκοπό, τα πολιτικά κριτήρια πρέπει να αναμορφωθούν, γιατί για να δημιουργηθεί μια κοινωνικά προσανατολισμένη κοινωνία της αγοράς, ο κόσμος πρέπει να έχει την ευκαιρία να βιώσει τη δημιουργικότητα και όλοι οι πολίτες πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Για αυτό το λόγο, τα πολιτικά κριτήρια είναι σημαντικά στην έκθεσή μας.

Όταν ο ομιλών, μαζί με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, τη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ), και αρκετούς ακόμη, επισκεφτήκαμε την Τουρκία, είχα την αίσθηση ότι κάτι αλλάζει και έβλεπα ένα μικρό φως στο τέλος του τούνελ, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος Rehn προηγουμένως. Πριν από δέκα χρόνια, δε θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα υπήρχαν τηλεοπτικά προγράμματα στα Κουρδικά. Αυτό συμπεριλήφθηκε επίσης στην έκθεση. Επιπλέον, εκτιμώ αρκετά το θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Τουρκία στον Καύκασο. Εξέφρασα την εκτίμησή μου για τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση του ανοίγματος των συνόρων με τους Αρμενίους, καθώς και αυτοί πρέπει να απαλλαχθούν από τον αποκλεισμό στον οποίο βρίσκονται σήμερα.

Κύριε Πρόεδρε, ένα εθνικό πρόγραμμα έχει εγκριθεί για την υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όλα αυτά αποτελούν θετικά στοιχεία, και ειλικρινά ελπίζω η Τουρκία να δεσμευτεί για την αντιμετώπιση αυτών των μεταρρυθμίσεων με το νέο διαπραγματευτή. Μια σύγχρονη και ευημερούσα Τουρκία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον Τούρκικο λαό, αλλά – και αυτό απευθύνεται σε κάθε Κράτος Μέλος – σίγουρα πολύ σημαντική και για όλους εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ορισμένα ακόμη σημεία κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνουμε συχνά εκθέσεις ότι η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης  και του τύπου δεν έχει επιτευχθεί πλήρως και ότι ο τύπος, όταν ασκεί τις ελευθερίες του, έρχεται αντιμέτωπος μετέπειτα με φορολογικούς ελέγχους ή άλλα μέτρα. Αυτό χρειάζεται να αλλάξει.

Τέλος, στο ζήτημα των τροπολογιών που έχουν τεθεί προς συζήτηση, θα ήθελα να συμβουλεύσω τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να αποδεχθεί την έκθεση όπως έχει. Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται βελτιώσεις, αλλά δεν πρέπει να υποβάλλονται επιπλέον αιτήματα, καθώς είναι περιττά και το μόνο που θα προκαλέσουν είναι πόλωση στο Σώμα.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, συντάκτης. (NL) Κύριε Πρόεδρε, η διεύρυνση της ΕΕ είναι αυτή τη στιγμή, μικρότερη προτεραιότητα από ότι τα χρόνια πριν τα μεγάλα κύματα διεύρυνσης του 2004 και 2007. Η κοινή γνώμη στα υπάρχοντα Κράτη Μέλη Public είναι πολύ λιγότερο θετική σε αυτό τώρα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαφορές στην ευημερία και στο επίπεδο των μισθών, διαφορές που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού από τα φτωχότερα στα πλουσιότερα Κράτη Μέλη.

Παρομοίως, το πρόβλημα με τις θεωρήσεις που ταλαιπωρεί τις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας σχετίζεται αρκετά με αυτό το φόβο. Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αυτών των χωρών που είχαν εύκολη πρόσβαση στα υπάρχοντα Κράτη Μέλη της ΕΕ μέχρι το 1992, σήμερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επισκεφτούν τις χώρες μας. Αυτό χρειάζεται να αλλάξει.

Όταν οι υποψήφιες χώρες κάνουν ότι μπορούν για να γίνουν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο το δυνατόν συντομότερα, μπορούν να γίνουν λάθη. Ακριβώς για αυτό το λόγο, η «Μακεδονία» πέρασε μια νέα νομοθεσία το 2008 σε χρόνο-ρεκόρ, η οποία τώρα αποδεικνύεται ότι είναι ανακόλουθη με τις επικρατούσες απόψεις μας για το τι αποτελεί προσεκτική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

Η αντιπολίτευση, μαζί με διάφορες μη-κυβερνητικές οργανώσεις και πολίτες, έχουν εκφράσει παράπονα για απερίσκεπτη διακυβέρνηση σε κάποιες περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη τους, το μεγαλύτερο κυβερνών κόμμα παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες από ότι αρμόζει σε μια πολύ-συλλεκτική κοινωνία, στην οποία η δημοκρατία δε συνίσταται απλά στη διενέργεια εκλογών. Επικρίσεις έχουν στραφεί στην αστυνομία για τη μη καταγραφή καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τους πολίτες. Υπάρχει αγανάκτηση για τη σύλληψη του δημάρχου της πόλης Strumitsa καθώς και άλλων πολιτικών.

Προτείνω να μην κρύψουμε αυτές τις επικρίσεις κάτω από το χαλί όταν υιοθετήσουμε το ψήφισμα αύριο. Έχουμε κάθε λόγο να πούμε ανοικτά ότι δεν βαίνουν όλα καλώς, ούτε κατά διάνοια. Παρόλα αυτά, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η «Μακεδονία» δε βρίσκεται σε χειρότερη θέση από άλλα κράτη στη διάρκεια των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μετά από αυτές. Εάν ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη «Μακεδονία» τώρα, η χώρα θα μπορέσει να προσχωρήσει στην Ένωση το νωρίτερο το 2017.

Πριν από ένα χρόνο, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρότασή μου για την έναρξη των διαπραγματεύσεων αυτών το συντομότερο δυνατόν. Συνεπώς, η διακοπή των βουλευτικών εκλογών αποτέλεσε επιχείρημα για την παράταση μέχρι τις προεδρικές και δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σύντομα. Μια περαιτέρω καθυστέρηση στη διαδικασία θα επιφέρει δύο σημαντικές επιπτώσεις: θα καταρρεύσει η ευρεία υποστήριξη στους κόλπους της «Μακεδονίας» για την υποψηφιότητα στην ΕΕ, και το καθεστώς της υποψήφιας χώρας θα χάσει έτσι το νόημά της στο μέλλον.

Είναι γνωστό ότι η χρησιμοποίηση του ονόματος «Μακεδονία» χωρίς πρόθημα, θα συναντήσει τις ανυπέρβλητες αντιρρήσεις της Ελλάδας. Για την Ελλάδα, το γειτονικό αυτό κράτος ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, Vardar Μακεδονία ή Σκόπια Μακεδονία. Αυτό είναι μια πολύ πιο θετική αντιμετώπιση από αυτή πριν το 2006, όταν η Ελλάδα ζητούσε τη μη-χρήση του ονόματος Μακεδονία από τους βόρειους γείτονές της.

Είναι ακριβώς στο συμφέρον της Ελλάδας, πολύ περισσότερο από τα άλλα Κράτη Μέλη, ο βόρειος γείτονάς της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο το δυνατόν συντομότερα. Για αυτό το λόγο, πρέπει να βρεθεί μια λύση και από τα δύο κράτη όσο το δυνατόν συντομότερα. Η εναλλακτική είναι και τα δύο κράτη να περιμένουν το άλλο να κάνει την πρώτη μεγάλη παραχώρηση, αλλά αυτό το άλλο κράτος δεν μπορεί να είναι το μόνο που θα εναντιωθεί στην κοινή γνώμη της χώρας του.

Πρέπει να απομακρυνθούμε από μία κατάσταση στην οποία δημοψηφίσματα θα αποφασίζουν εάν μπορούν να γίνουν συμβιβασμοί με τους γείτονές μας. Όσο δεν επιτυγχάνεται συμβιβασμός, οι διάδοχοί μου θα αναφέρουν κάθε χρόνο για δεκαετίες ότι δεν μπορεί να γίνει πρόοδος.

Τέλος, και η άλλη διμερής διαφωνία μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας πρέπει να λυθεί σύντομα. Το 2011, η Κροατία θα πρέπει να μπορεί να είναι πλήρες Κράτος Μέλος. Η κρατική ενίσχυση για τον τομέα της ναυτιλίας δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο εάν άλλα Κράτη Μέλη μπορούν να παρέχουν κρατικές ενισχύσεις στις τράπεζές τους ή στις αυτοκινητοβιομηχανίες τους. Θα πρέπει να μπορεί να διατηρηθεί το επίπεδο απασχόλησης στην Pula, τη Rijeka και το Split.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, σε αυτή τη συζήτηση για τη διεύρυνση, πρέπει να διορθώσουμε τρία σημαντικά λάθη. Καταρχάς, η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή χώρα, αποτελεί μέρος της Μικράς Ασίας. Όπως πολύ ορθά επεσήμανε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, η Τουρκία αποτελεί έναν στρατηγικά σημαντικό εταίρο και έτσι χρειαζόμαστε μια στρατηγική συνεργασία και όχι προσχώρηση στην ΕΕ.

Κατά δεύτερον, κύριε Επίτροπε, τα προβλήματα που σχετίζονται με τη «Μακεδονία» δεν έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι το δημοκρατικό της σύστημα δήθεν δε λειτουργεί. Ήμουν παρών στις εκλογές και ήταν υποδειγματικές. Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες με μια μικρή μειονότητα στους κόλπους μιας άλλης μειονότητας. Στην πράξη, τα προβλήματα αφορούν το περιβόητο ζήτημα του ονόματος, το οποίο καταχρώνται και οι δύο πλευρές για να εκβιάζουν η μία την άλλη.

Τρίτον, η Κροατία είναι έτοιμη να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και καιρό. Θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να έχουμε ολοκληρώσει φέτος τις διαπραγματεύσεις, όπως ζήτησε επανειλημμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα θα το ζητήσει ξανά αύριο. Το γεγονός ότι δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο οφείλεται εξολοκλήρου στα εμπόδια που βάζει η Σλοβενία στο Συμβούλιο. Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, σας καλώ να βρεθεί μια λογική λύση που θα θέτει επιτέλους ένα τέλος στα εμπόδια αυτά. Το πρόβλημα των συνόρων είναι ακριβώς το ίδιο όπως όταν προσχώρησε η Σλοβενία. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε μία χώρα να προσχωρεί παρά το ανεπίλυτο ζήτημα και να μην το επιτρέπουμε σε μία άλλη.

Χρειάζεται έτσι να στηρίξουμε τους Σλοβένους και τους Κροάτες στην προσπάθεια ανεύρεσης μιας λογικής λύσης στο πρόβλημα των συνόρων, αλλά την ίδια στιγμή, να ανοίξουμε όλα τα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις. Τα δύο ζητήματα δεν σχετίζονται μεταξύ τους και το άνοιγμα των κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος φέτος με μία εξαιρετική και υποδειγματική υποψήφια προς ένταξη χώρα.

Όσον αφορά την επίλυση του διμερούς θέματος, όπου προσφέρουμε τη βοήθειά μας, θα σας ζητούσα κύριε Επίτροπε, να εργαστούμε προς μια αντικειμενική διαδικασία διαιτησίας. Τη Δευτέρα, η εκπρόσωπός σας είπε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στη βάση του διεθνούς δικαίου και της νομολογίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτή η διατύπωση είναι κατάλληλη για την επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών.

Θα ήθελα σε κάθε περίπτωση η διατύπωση να ….

Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία της εξαιρετικής έκθεσης της κυρίας Oomen-Ruijten για την Τουρκία. Η ομάδα μου προσυπογράφει το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης, δηλαδή ότι έχει επιτευχθεί πολύ μικρή πρόοδος πρόσφατα.

Κατά γενική ομολογία, το 2008 ήταν μια ταραχώδης χρονιά για την τουρκική πολιτική ζωή, και αυτή η αναταραχή εμπόδισε την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων, στο βαθμό που μέρος της διαδικασίας έχει σταματήσει. Τώρα που αυτά τα προβλήματα στην Τουρκία έχουν επιλυθεί σε κάποιο βαθμό, ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση, βασιζόμενη σε σχέδια που έχει προτείνει, θα σπεύσει να κάνει ότι είναι απαραίτητο για να διατηρήσει την αξιοπιστία της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στο εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που δημιουργήθηκε από την παρούσα κυβέρνηση.

Δε χρειάζεται να πούμε φυσικά ότι η ομάδα μας θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, και αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι, κατά τη γνώμη μας, για την ένταξη στην ΕΕ, αν και δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδαισθήσεις ως προς τη διαδικασία και την πιθανή διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι απαράδεκτο παρόλα αυτά, οι κινήσεις να γίνονται μόνο από την Τουρκία. Εμείς στην ΕΕ, πρέπει να παραμείνουμε επίσης αξιόπιστοι εταίροι σε αυτή τη διαδικασία.

Η Τουρκία έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας και της προμήθειας ενέργειας και όλων όσων σχετίζονται με αυτό, και η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ του ανοίγματος του κεφαλαίου για την ενέργεια στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Στο τέλος παρόλα αυτά, η Τουρκία θα πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της προκαταρκτικής εργασίας και η έκθεση Oomen-Ruijten περιέχει πολλά σημεία που έχουμε δει με κριτική ματιά και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία αυτής της εξαιρετικής έκθεσης. Η ελευθερία του λόγου πρέπει να εγγυάται. Δεν είμαστε ακόμη ικανοποιημένοι με ότι γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Πρόσφατα, υπήρξε μια εκστρατεία στο Διαδίκτυο σχετικά με την Αρμενία και τη γενοκτονία. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι αρχές υπονομεύει αυτή την ελευθερία.

Κάτι το οποίο είναι ύψιστης σημασίας, το οποίο θα συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε και για το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να αφήσει καμία αμφιβολία, είναι ότι ποτέ δε θα αποδεχθούμε την Ισλαμοποίηση της Τουρκίας, και τελικά θα μπορέσουμε να υποδεχθούμε αυτή τη χώρα μόνο στη βάση του κοσμικού της χαρακτήρα όπως τονίζεται σήμερα στο Σύνταγμα.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία τελευταία παρατήρηση. Ο Επίτροπος Rehn χρησιμοποίησε αισιόδοξους όρους για τις διαπραγματεύσεις στην Κύπρο. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, αλλά ούτε πρέπει να παραμελήσουμε τη διασφάλιση της επιτυχίας των συνομιλιών, και πρέπει επίσης να κάνουμε έκκληση στην Τουρκία να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να ματαιώσει τις συνομιλίες, καθώς είναι σημαντικό και για τα δύο μέρη να διαπραγματευτούν ελεύθερα το πώς θα ήθελαν να διαμορφώσουν το κοινό τους μέλλον. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω η αισιοδοξία που επέδειξε ο Επίτροπος Rehn να είναι δικαιολογημένη.

 
  
MPphoto
 

  István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(HU) Στο τέλος του προηγούμενου έτους, υπήρξαν δύο σημαντικές εξελίξεις στην ενταξιακή διαδικασία της Κροατίας. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση της Κροατίας έκανε σημαντικά βήματα προς τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάνοντας αποφασιστικές κινήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος και δείχνοντας αποτελέσματα στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Την ίδια στιγμή, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις σταμάτησαν λόγω της διμερούς διαμάχης για τα σύνορα. Αυτό δεν επηρεάζει μόνο την Κροατία κυρίες και κύριοι, αλλά περισσότερο την αξιοπιστία της διαδικασίας διεύρυνσης. Αυτή η συμπεριφορά απειλεί την αξιοπιστία αυτή και έτσι είναι πολύ σημαντικό να εξαλειφθούν τα εμπόδια όσο το δυνατόν συντομότερα. Η παρεμπόδιση των συνομιλιών στέλνει το πολύ επικίνδυνο μήνυμα ότι η ένταξη δε βασίζεται στην εκπλήρωση τον όρων αλλά στη διευθέτηση των διμερών διαφορών, στις οποίες η μία πλευρά, από θέση ισχύος, επιχειρεί να επιβάλλει τη θέση της, στην άλλη πλευρά.

Χαιρετίζουμε τη σύσταση διαμεσολάβησης του Επιτρόπου Olli Rehn, και είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η Σλοβενία και η Κροατία ανταποκρίθηκαν θετικά. Ελπίζουμε ότι εφεξής δε θα προκύψουν λόγοι για παρεμπόδιση των επόμενων ενταξιακών συνομιλιών. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι θα ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Για να γίνει αυτό, παρόλα αυτά, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Αναμένουμε από την Κροατία να διαλύσει όλες τις ανησυχίες σχετικά με τη συνεργασία τους με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη, και να παραδώσουν όλα τα έγγραφα που ζητάει το δικαστήριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, θεωρούμε σημαντικό το ζήτημα της επιστροφής των προσφύγων, την ένταξη της μειονότητας των Ρομά και την ολοκλήρωση της εξάλειψης των διακρίσεων καθώς και την αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων της ΕΕ, καθώς έχουμε δει σημαντικές ελλείψεις σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι ακόμη δυνατό να τηρήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αυτή είναι η κοινή μας ευθύνη. Αναμένουμε εποικοδομητικές δράσεις από την πλευρά της Κροατίας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν είναι απλά ζήτημα της κοινής μας προσπάθειας αλλά της αξιοπιστίας ολόκληρης της διαδικασίας διεύρυνσης.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Oomen-Ruijten, τον κύριο Swoboda και τον κύριο Meijer για τα άρτια ψηφίσματά τους.

Όσον αφορά την Τουρκία, η εικόνα των σχέσεών μας που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο δεν είναι αισιόδοξη, αλλά σίγουρα είναι αληθινή. Χαίρομαι για το γεγονός ότι στο ψήφισμα, ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες μας στον τομέα της θρησκευτικής ελευθερίας για τις Χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διδασκαλίας, του δικαιώματος εκπαίδευσης ιερωμένων και επίσης της προστασίας της ιδιοκτησίας σε αυτές τις κοινότητες. Όπως και με άλλα ζητήματα, αντιμετωπίζουμε συνεχείς και όλο και πιο ενοχλητικές καθυστερήσεις από την Τουρκική πλευρά σε σχέση με αυτά τα θέματα.

Πέρα από την ενταξιακή διαδικασία, η Τουρκία αποτελεί έναν πολύ υποσχόμενο και σημαντικό εταίρο της Ευρώπης στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Erdogan και του Προέδρου Gul για τη βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονες της Τουρκίας, αποτελούν την πιο σημαντική πλευρά της Τουρκικής πολιτικής. Είναι κρίμα που αυτές οι προσπάθειες υπονομεύτηκαν από απερίσκεπτα μέτρα σε σχέση με το Ισραήλ. Οι προσπάθειες σύνδεσης της ανάπτυξης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας, το οποίο αποτελεί ζήτημα άμεσης βαρύτητας, με την ενταξιακή διαδικασία, η δυναμική της οποίας μειώνεται για αντικειμενικούς λόγους, είναι ανησυχητικές. Έτσι αντιλαμβάνομαι την Τουρκική δήλωση για τον Nabucco. Χρειαζόμαστε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Ο πειρασμός του εκβιασμού είναι κακός σύμβουλος.

Όσον αφορά την Κροατία, πρέπει να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να διατηρήσουμε το ρυθμό της διαδικασίας προσχώρησης, σύμφωνα με την οποία η προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ προβλέπεται το 2009. Η σταθερότητα της περιοχής είναι ακόμη εύθραυστη. Ούτε οι διαμάχες για τα σύνορα ούτε οι διαμάχες σχετικά με την ιδιοκτησία μπορούν να γίνουν επιπλέον όροι για τη διεύρυνση στα Βαλκάνια. Στο όνομα της σταθερότητας της περιοχής πρέπει, όσο το δυνατόν συντομότερα, να συμπεριλάβουμε την Κροατία στην ενταξιακή διαδικασία, και μετά τη Σερβία, τη «Μακεδονία» και το Μαυροβούνιο και ίσως το Κόσσοβο και την Αλβανία.

 
  
MPphoto
 

  Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος για την έκθεση Oomen-Ruijten. Γενικά, είναι μια καλή έκθεση που περιγράφει επακριβώς τα εναπομείναντα προβλήματα και όπου σημειώνεται πρόοδος, αναγνωρίζεται. Όσον αφορά αυτό, τα εύσημά μου στον εισηγητή.

Θα ήθελα να αδράξω αυτή την ευκαιρία για να κάνω μια αποτίμηση των πέντε χρόνων των σχέσεων ΕΕ/Τουρκίας σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Ανατρέχοντας στο 2004, η χρονιά αυτή αποδείχθηκε μια χρυσή χρονιά για τις μεταρρυθμίσεις που έφεραν την Τουρκία πραγματικά πιο κοντά στην ΕΕ. Είναι παράξενο και επίσης λίγο λυπηρό για να πούμε την αλήθεια, ότι από το 2004, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων είναι τόσο χαμηλός, ώστε η ΕΕ είναι σήμερα λιγότερο πρόθυμη να δώσει μια δίκαιη ευκαιρία στην Τουρκία και ότι στην Τουρκία ο ενθουσιασμός για την ένταξη έχει μειωθεί.

Όλες οι κοινοβουλευτικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν αυτά τα χρόνια δείχνουν ξεκάθαρα τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου σχετικά με τις καίριες μεταρρυθμίσεις. Καταρχάς, όσον αφορά στην ελευθερία του λόγου και της γνώμης, αν και το διαβόητο Άρθρο 301 τροποποιήθηκε, η κατάσταση παραμένει μη ικανοποιητική. Είναι ατυχές το γεγονός ότι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένου του YouTube, δεν είναι ακόμη διαθέσιμες στην Τουρκία, και υπάρχει μεγάλη πίεση από την κυβέρνηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Κατά δεύτερο, σχετικά με το Κουρδικό ζήτημα, υπήρχαν πολλές ελπίδες το 2007 ότι, μετά την προσχώρηση του Κουρδικού εθνικιστικού κόμματος DTP, θα υπήρχε λύση μεταξύ του DTP και του AKP. Αυτό όμως, δυστυχώς, δε συνέβη.

Τρίτον, σχετικά με τις εθνικές μειονότητες, παρόλο που υπάρχει νόμος για τις οργανώσεις, που προσφέρει λύση για ορισμένες μειονότητες, παρόλα αυτά, για μια μεγάλη Μουσουλμανική μειονότητα, τους Αλεβίτες, δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Παρά όλη αυτή την αργή πρόοδο, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι υπέρ της ένταξης.

Κατά τη γνώμη μου, το μήνυμα αυτής της συζήτησης και των συζητήσεων των περασμένων πέντε χρόνων προς την Τουρκική κυβέρνηση πρέπει να είναι ότι αυτή η στήριξη, παρά τις ανεπαρκείς μεταρρυθμίσεις, θα συνεχιστεί μόνο εάν γίνουν νέες προτάσεις μεταρρύθμισης, χωρίς άλλη καθυστέρηση, και στους τρεις τομείς.

Σχετικά με αυτό, συμμερίζομαι εν μέρει την αισιοδοξία του Επιτρόπου για την Κουρδική τηλεόραση, για τα «ανοίγματα» που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ της Τουρκίας και της Αρμενίας. Πρέπει να επανέλθει η θέληση για μεταρρυθμίσεις που υπήρχε το 2004. Εάν συμβεί αυτό, είμαι πεπεισμένος ότι οι συζητήσεις οι δικές μας και της Τουρκίας θα γεμίσουν ξανά με αισιοδοξία.

 
  
MPphoto
 

  Αδάμος Αδάμου, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση προόδου της Τουρκίας και η αξιολόγησή της το Δεκέμβριο αφορούν το αν συμμορφώνεται η εν λόγω χώρα ή όχι με όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία σύνδεσης και το πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας.

Ο στόχος της πλήρους ένταξης, σημαντικός για την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει κινητήριος δύναμη για μια σειρά μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στις πολιτικές της Τουρκίας προς διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, της πολιτικής λύσης στο Κουρδικό, της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων και της άρσης του συνοριακού εμπάργκο με την Αρμενία.

Η Τουρκία οφείλει να συμμορφωθεί με όλες τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως συνέβη και με όλες τις προηγούμενες υπό ένταξη χώρες. Αντ’ αυτού η Τουρκία δεν συμμορφώνεται με τις ειλημμένες συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι της Ένωσης που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος. Αρνείται το άνοιγμα των λιμανιών και αεροδρομίων της σε πλοία και αεροπλάνα της Δημοκρατίας και την άρση του βέτο για συμμετοχή της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς. Και ενώ επιδιώκει ρόλο ρυθμιστικού παράγοντα στην περιοχή, συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο κατέχοντας την Κύπρο.

Σήμερα βρισκόμαστε στη μέση διαπραγματεύσεων για τη λύση του Κυπριακού επί τη βάσει διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως διατυπώνεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει λοιπόν η Ένωση να εμμείνει στις θέσεις αρχής και να εντείνει τις πιέσεις της, ώστε η Τουρκία να επιτρέψει την ουσιαστική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, να τερματίσει την κατοχή και να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη διαλεύκανση της τύχης των αγνοουμένων. Επαναφέρουμε το θέμα αυτό με τροπολογία, παρότι υπάρχει και άλλο ψήφισμα για τους αγνοούμενους, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου στρατιώτη Ολγκάτς για εκτέλεση, το 1974, 10 αιχμαλώτων Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Το θέμα είναι καθαρά ανθρωπιστικό και δεν χάνει την αξία του όσες φορές και να το επαναλάβουμε.

Αναφορικά με το κεφάλαιο της ενέργειας, αυτό δεν μπορεί να ανοίξει, αν η Τουρκία δεν πάψει να παρεμποδίζει την Κυπριακή Δημοκρατία από το να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Και διαβάζω σε συγκεκριμένη δική σας αναφορά, κύριε Επίτροπε, ότι η Επιτροπή ανησυχεί για τις παρενοχλήσεις τουρκικών πολεμικών πλοίων κατά σκαφών που πραγματοποιούν έρευνες για υδρογονάνθρακες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Και ακόμη ότι, στα συμπεράσματά του στις 8 Δεκεμβρίου του 2008, το Συμβούλιο αποθαρρύνει τυχόν απειλές, προστριβές ή πράξεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική διευθέτηση των διαφωνιών.

Θα είναι καλό, κύριε Επίτροπε, να πιέσετε την Τουρκία προς τη σωστή κατεύθυνση, που είναι αυτή ακριβώς των δικών σας δηλώσεων. Και γι’ αυτό το θέμα έχουμε καταθέσει τροπολογία το περιεχόμενο της οποίας συμφωνεί πλήρως με τις δηλώσεις σας, κύριε Επίτροπε, που είναι άρα και δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM. (NL) Κύριε Πρόεδρε, στην Παράγραφο 17, η εισηγήτρια κυρία Oomen-Ruijten καλεί το σύνολο της Τουρκικής κοινωνίας να εφαρμόσει τη θρησκευτική ελευθερία σε μεγάλη κλίμακα. Υποστηρίζω πλήρως αυτή την έκκληση, καθώς αγγίζει ένα από τα βασικά κριτήρια ένταξης της Τουρκίας και της ΕΕ.

Στο ενδιάμεσο, παρόλα αυτά, η Τουρκική εκπαίδευση και τα Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανταγωνίζονται στη διάδοση της στερεότυπης εικόνας των γηγενών Χριστιανών, Τούρκων Χριστιανών, παρουσιάζοντάς τους ως εχθρούς του έθνους, ως συμμάχους των δυτικών δυνάμεων, που επιθυμούν να επανοικήσουν τη γενέτειρά τους και να τη μοιραστούν μεταξύ τους. Κύριε Επίτροπε, θα καλέσετε την παθητική Τουρκική κυβέρνηση, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, να λογοδοτήσουν για αυτό το εμπόδιο που θέτουν στην ενταξιακή διαδικασία;

Επίσης κύριε Επίτροπε, όλες οι Τουρκικές ταυτότητες αποκαλύπτουν το θρήσκευμα των πολιτών, το οποίο αποτελεί την πηγή πολλών μορφών κοινωνικής διάκρισης απέναντι στους Τούρκους Χριστιανούς. Αυτός είναι επαρκής λόγος κύριε Επίτροπε, για να πιέσετε τον Τούρκο συνομιλητή σας για την άμεση διαγραφή το σχετικού τμήματος από τα επίσημα έγγραφα.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρόλο που η Κροατία φαίνεται να έχει επιτύχει ικανοποιητική πρόοδο στην υιοθέτηση νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, θα πρότεινα, πριν επαινέσουμε τις δηλώσεις που έγιναν στο ψήφισμα, να ελέγξουμε πως εφαρμόζονται οι νόμοι. Για παράδειγμα, όσον αφορά την πρόσβαση σε ακίνητη περιουσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευκαιρίες για Ιταλικές επενδύσεις, μου φαίνεται ότι έχει γίνει πολύ μικρή πρόοδος στην πράξη. Δε στηρίζω το ψήφισμα καθώς, παρά τις εμφανείς ελλείψεις όσον αφορά την επιτευχθείσα πρόοδο και τις ανακολουθίες με το κοινοτικό κεκτημένο, προσβλέπει στην ένταξη, η οποία θα λάβει χώρα, κατά τη γνώμη μου, πολύ σύντομα. Ας επιστρέψουν αυτά που έκλεψαν από τους πρόσφυγες της Ίστρια και της Δαλματίας το 1947 και τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένταξη.

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic (PPE-DE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ισορροπημένο κείμενο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Meijer για την αναφορά του τόσο στις μεταρρυθμίσεις και τους στόχους που έχουν επιτευχθεί όσο και στα θέματα που χρειάζονται ακόμη περαιτέρω προσπάθεια. Χαίρομαι ιδιαιτέρα για το ότι το ψήφισμα στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η παρούσα κατάσταση έπειτα από τρία χρόνια αναμονής για την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είναι ανησυχητική και απαράδεκτη. Είναι απόλυτα σαφές ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό κράτος και η θέση του είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν γίνεται συζήτηση για αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο, συνήθως αποφεύγω την αναφορά στη διαμάχη για την ονομασία μεταξύ Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατία της Μακεδονίας. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν λεπτομερέστερα και τα οποία δε συζητούνται καθώς η διαμάχη για την ονομασία καταλαμβάνει δυσανάλογα πολύ χρόνο. Σήμερα, παρόλα αυτά, έχοντας διαβάσει έναν αριθμό τροπολογιών, νιώθω την ανάγκη να τονίσω ότι είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται οι όποιες πιθανές διμερείς διαφωνίες για να γίνεται πιο δύσκολο σε μια χώρα να κινηθεί ταχύτερα προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή να αποτρέπεται η συμμετοχή μιας χώρας στα διεθνή θεσμικά όργανα.

Πολλές χώρες είχαν, και εξακολουθούν να έχουν, διμερείς διαμάχες και όλοι επιθυμούμε την επίλυση αυτών των διαμαχών όσο το δυνατόν πιο σύντομα με έναν αμοιβαία αποδεκτό τρόπο, αλλά εν τω μεταξύ, δεν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να θέτουν εμπόδια στη διαδικασία Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ο ένας στον άλλο, ιδιαίτερα όταν οι εν λόγω χώρες βρίσκονται σε ευαίσθητη κατάσταση, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτικά.

 
  
MPphoto
 

  Józef Pinior (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχω το ρόλο του εισηγητή για τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η κατάσταση αναφορικά με τη «Μακεδονία» θυμίζει σκηνή αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας. Ενώ η καλή θέληση όλων των μερών είναι δεδομένη, κανένας δεν είναι πρόθυμος να παραχωρήσει κάτι περισσότερο. Πριν από τρία χρόνια, ήμουν σίγουρος ότι μέχρι το τέλος της παρούσας Κοινοβουλευτικής περιόδου, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για επιτυχία στις διαπραγματεύσεις με τη «Μακεδονία» σχετικά με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν επιτεύχθηκε. Το κύριο πρόβλημα παραμένει η ονομασία. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα διμερές ζήτημα που δεν έχει σχέση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, επηρεάζει την πολιτική κατάσταση κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη «Μακεδονία». Η Ελλάδα είναι πρόθυμη, η «Μακεδονία» είναι πρόθυμη, αλλά για αρκετά χρόνια, δεν έχει καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Ως εισηγητής της έκθεσης για τη Σοσιαλιστική Ομάδα, μπορώ μόνο να εκφράσω την ελπίδα ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί έχοντας υπόψη τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της «Μακεδονίας» και της Ελλάδας.

Υπάρχει πρόβλημα με τη σταθεροποίηση των πολιτικών θεσμών στη «Μακεδονία». Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Φαίνεται επίσης ξεκάθαρα η πολιτική βούληση της κοινωνίας, των αρχών και των πολιτικών ομάδων μιας χώρας που κινείται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων πριν το τέλος του 2009, αλλά αυτό πρέπει να εξαρτάται από την πλήρη υλοποίηση των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων προηγούμενων συμφωνιών. Με αυτό κατά νου, οι επερχόμενες Προεδρικές και τοπικές εκλογές στη «Μακεδονία» είναι πολύ σημαντικές. Εμείς, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα επιτηρήσουμε από κοντά αυτές τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνισή σας. Η Ελλάδα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981 και η συμμετοχή της αυτή στην ΕΕ έφερε πολλά οφέλη στη χώρα, για την οποία έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια. Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια παρόλα αυτά, η «Μακεδονία» θέλει φυσικά να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απολαύσει τα ίδια οφέλη. Επομένως είναι δίκαιο η Ελλάδα, ως γειτονικό βαλκανικό κράτος, να εκφράσει την αλληλέγγυα θέση της και να εργαστεί για να βοηθήσει μια μικρή χώρα όπως τη «Μακεδονία», να επιτύχει τις βλέψεις της.

Αλλά λόγω του ότι ένα διοικητικό της διαμέρισμα ονομάζεται Μακεδονία, η Ελλάδα αντιδρά στη χρησιμοποίηση του ονόματος «Δημοκρατία της Μακεδονίας», επιμένοντας στο «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» ή FYROM. Εάν η Ελλάδα θέλει να είναι συνεπής, γιατί δεν επιμένει να αποκαλεί επίσημα την Εσθονία ως «Πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Εσθονίας»;

Λυπάμαι έτσι για το ότι η Ελλάδα σκέφτεται τη χρησιμοποίηση του δικαιώματος αρνησικυρίας (βέτο) για την υποψηφιότητα της Μακεδονίας σχετικά με αυτό το ζήτημα. Φοβάμαι ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει αντικείμενο χλεύης και καλώ την κυβέρνηση στην Αθήνα να αμβλύνει τη στάση της. Είναι γνωστό στο Σώμα και στην εκλογική μου περιφέρεια ότι είμαι φιλέλληνας και διατηρώ φιλικές σχέσεις με Έλληνες και Κύπριους ευρωβουλευτές, αλλά είμαι επίσης και μέλος της νεοσύστατης ομάδας «Φίλοι της ‘Μακεδονίας’ του ΕΚ». Ας επιλύσουμε αυτό το εκκρεμές ζήτημα γρήγορα και συνετά. Καλώ επίσης το Κοινοβούλιο να στείλει μια αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών για να παρακολουθήσουν τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη «Μακεδονία» και να βοηθήσουν στη νομιμοποίηση του αποτελέσματος.

Όσον αφορά την επικείμενη ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ, είναι λυπηρό ότι παραμένει εκκρεμής η διαμάχη για τα σύνορα με τη Σλοβενία. Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας με τη «Μακεδονία», αυτά τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται διμερώς και όχι να σύρονται στην ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ.

Η Σλοβενία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ είχε ακόμη εκκρεμείς υποθέσεις με την Ιταλία, οι οποίες όμως δε στάθηκαν στο δρόμο της, δεν εμπόδισαν την ένταξή της, οπότε δε βλέπω για ποιό λόγο η Κροατία πρέπει να εμποδίζεται. Παρομοίως, δε θα ανεχόμουν ποτέ στο μέλλον η Κροατία να εμπόδιζε την ένταξη της Σερβίας λόγω εδαφικών διαφορών.

Πιο άμεσου ενδιαφέροντος για τους εκλογείς μου που υποφέρουν από κόπωσης διεύρυνσης, είναι το ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στην Κροατία, η εξάλειψη των οποίων πρέπει να γίνει εθνική προτεραιότητα από την Κυβέρνηση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROURE
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αναφέρομαι στο ζήτημα της Τουρκίας εξ ονόματος της ομάδας μου και όχι του εαυτού μου. Οι εξελίξεις στην Τουρκία προκαλούν ανησυχία στους φιλελεύθερους και τους δημοκράτες. Στα τρία χρόνια, όχι μόνο σημειώθηκε πολύ μικρή πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις, αλλά υπήρξαν και καθυστερήσεις. Όπως πολύ σωστά δήλωσε ο Επίτροπος Rehn, η ελευθερία του τύπου αποτελεί μια θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδιαμφισβήτητα, μια χώρα που επιθυμεί να προσχωρήσει στην ΕΕ, πρέπει να σέβεται την ελευθερία του τύπου.

Ωστόσο, βλέπουμε μια διαφορετική κατάσταση. Όσοι δημοσιογράφοι επικρίνουν, δυσκολεύονται να αποκτήσουν διαπιστευτήρια. Ο νέος ιδιοκτήτης του ATV έχει ακόμη πολλές ερωτήσεις να απαντήσει, υπάρχουν εκκλήσεις από υψηλά κλιμάκια για μποϋκοτάζ ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης και ο όμιλος Dohan δέχτηκε ένα αυθαίρετο πρόστιμο των EUR 400 εκατομμυρίων. Αποτελεί ένα αυθαίρετο μέτρο που μας επαναφέρει στο ερώτημα του κράτους δικαίου, το οποίο για τους φιλελεύθερους είναι τόσο σημαντικό όσο η ελευθερία του τύπου. Το κράτος δικαίου πρέπει να είναι διασφαλισμένο. Αναφορές για όλο και περισσότερες υποθέσεις βασανισμού και κακοποίησης από την αστυνομία είναι πολύ ανησυχητικές για εμάς, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν χώρα εκτός των επίσημων φυλακών ή αστυνομικών τμημάτων, αλλά φυσικά, αν λαμβάνουν χώρα και μέσα σε αυτά, φυσικά μας ανησυχεί.

Συμβολικά ή αμιγώς πρακτικά μέτρα όπως η αποδοχή ενός νέου προγράμματος ή ο διορισμός νέου κύριου διαπραγματευτή, είναι καλοδεχούμενα, εάν το δούμε από καθαρά πρακτική άποψη. Παρόλα αυτά, από μόνα τους αυτά τα μέτρα, δεν είναι αρκετά για να δώσουν νέα ώθηση στο ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με τους φιλελεύθερους και τους δημοκράτες, η Τουρκία χρειάζεται μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική και το σύνταγμα, πέρα από την πιθανότητα ένταξης και για το συμφέρον της ίδιας και των πολιτών της.

Θα ήθελα, εάν μπορώ, να προσθέσω και κάτι άλλο για αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση μου θυμίζει ένα καρουζέλ, στο οποίο τα άλογα είναι τη μία φορά Τούρκικα, την άλλη Κροάτικα και την άλλη φορά «Μακεδονικά». Πιστεύω ότι πρέπει να αναδιαρθρώσουμε αυτή τη συζήτηση και σύντομα. Επιπλέον, θα ζητούσα τη διεξαγωγή της συζήτησης στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio (UEN).(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σχετικά με το ζήτημα της Κροατίας, όσοι μιλούν εκ μέρους του Ιταλικού κοινού και εξελέγησαν από αυτό έχουν χρέος να τονίσουν τη νόμιμη διεκδίκησή τους. Έχουν περάσει περισσότερα από 60 χρόνια από την ιστορική κλοπή της περιουσίας μας στην Ίστρια και τη Δαλματία. Η Κροατία έχει μια ηθική υποχρέωση και ο Πρόεδρος Μπαρόζο έχει στα χέρια του ένα φάκελο για αυτό το ευαίσθητο και επιζήμιο θέμα, το οποίο πρέπει να πληροφορηθούν οι πολίτες. Είναι πρωταρχικά ένα ηθικό ζήτημα και όχι πολιτικό, ζήτημα επιστροφής περιουσιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες: 1 411 ιδιοκτησίες βρίσκονταν στην κυριότητα Ιταλών.

Όσο για την Τουρκία, πως μπορούμε να κάνουμε μέλος της Ένωσης μια χώρα που σήμερα επιβάλλει Ισλαμικό βέτο, στους κόλπους του NATO, στην υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα απλά λόγω του ότι εκπροσωπεί μια χώρα, και συγκεκριμένα τη Δανία, στην οποία έλαβε χώρα το περιστατικό με τα σκίτσα του Μωάμεθ. Η Τουρκία, μια Ισλαμική χώρα, έθεσε Ισλαμικά εμπόδια στην υποψηφιότητα ενός Πρωθυπουργού στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Ατλαντικής Ένωσης, για τον απλό λόγο ότι είναι Πρωθυπουργός μιας χώρας στην οποία δημοσιεύτηκαν Ισλαμικά σκίτσα – σε μια φιλελεύθερη χώρα στην οποία προφανώς, αντιθέτως με την Τουρκία, είναι δυνατόν να δημοσιευτούν ειρωνικά σκίτσα για τον Μωάμεθ. Στην Τουρκία υπάρχει νόμος – και ο Επίτροπος πρέπει να το γνωρίζει αυτό – που απαγορεύει τη δημιουργία μη-Ισλαμικού τόπου λατρείας σε δρόμο όπου υπάρχει τζαμί. Με άλλα λόγια, εάν υπάρχει τζαμί σε ένα δρόμο, απαγορεύονται οποιαδήποτε άλλα θρησκευτικά κτήρια. Η εισηγήτριά μας, που φοράει, νομίζω, ένα πολύ ωραίο παντελόνι, δε θα μπορούσε σήμερα να μπει στο Τουρκικό κοινοβούλιο με το παντελόνι της. Αυτό δείχνει πόσο πίσω είμαστε. Η Τουρκία είναι Ασία, όχι Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Beer (Verts/ALE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της «Μακεδονίας» σήμερα εδώ εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίvωv/ Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας.

Κατά δεύτερο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τσέχο Προεδρεύων του Συμβουλίου και τον Πρωθυπουργό Topolánek για τη δήλωσή του χθες ότι η διαμάχη μεταξύ «Μακεδονίας» και Ελλάδας για την ονομασία αποτελεί ένα διμερές ζήτημα και δεν πρέπει να έχει επιπτώσεις, καθώς και για την υποστήριξή του στην ένταξη της «Μακεδονίας» στο NATO όσο το δυνατόν πιο σύντομα, καλώντας την Ελλάδα να αποσύρει το βέτο – δύο πολύ σημαντικά σημεία.

Ορισμένες φορές είμαστε ίσως λίγο αλαζόνες όταν συζητούμε για υποψήφιες χώρες, για αυτό το λόγο θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της προσωπικής ευθύνης, καθώς συζητούμε τις προοπτικές και τα μειονεκτήματα υποψήφιων χωρών αλλά, από την άλλη μεριά, υπάρχουν βασικές πολιτικές δυνάμεις, όπως οι συντηρητικοί στη Γερμανία, οι οποίοι θέλουν να πιέσουν για την ένταξη της Κροατίας, αλλά δεν επιθυμούν την ένταξη άλλων χωρών.

Εάν αυτό γινόταν η επικρατούσα άποψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, θα κατέστρεφε το ειρηνευτικό σχέδιο που δημιουργήθηκε έπειτα από τους Βαλκανικούς πολέμους και το οποίο έχει επιχορηγηθεί σημαντικά. Θα χάναμε την αξιοπιστία μας, αυτό θα «στοίχιζε» στην αξιοπιστία της Ευρώπης. Ζητώ από όλους να αντισταθούν σε αυτή την τάση.

Όσον αφορά την Κροατία και τη Σλοβενία θεωρούμε ότι, αν δεν υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια ή βέτο, τα πράγματα θα πάνε καλά και οι διαφορές για τα σύνορα θα μπορέσουν να παραμεριστούν και επιπλέον θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη «Μακεδονία» όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Κυρία Πρόεδρε, εάν η Τουρκία προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι το πιο φτωχό και το πιο οικονομικό υστερημένο Κράτος Μέλος, με πληθυσμό πάνω από 72 εκατομμύρια ανθρώπους. Εκατοντάδες χιλιάδες, εάν όχι εκατομμύρια, άνθρωποι θα μεταναστεύσουν σε χώρες όπως, για παράδειγμα, η Βρετανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σύνορα με χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ και το Ιράν, με τεράστιες πιθανότητες για μελλοντικές συγκρούσεις και εντάσεις.

Παρόλα αυτά, αυτοί που πρέπει πραγματικά να ανησυχούν για την Τουρκική προσχώρηση είναι οι Ελληνοκύπριοι: εάν η Τουρκία προσχωρήσει στην ΕΕ, οι Τούρκοι θα μπορούν να πάνε σε όποιο μέρος της ΕΕ επιθυμούν. Χιλιάδες Τούρκοι θα μπορούν νόμιμα να πάνε στη Βόρεια Κύπρο και ουσιαστικά να την καταλάβουν, λίαν νόμιμα, εάν το επιθυμούν.

Στις Ευρωπαϊκές εκλογές της 4ης Ιουνίου, οι ψηφοφόροι Ελληνικής προέλευσης που κατοικούν στο Λονδίνο πρέπει να θυμούνται ότι οι Συντηρητικοί, οι Εργατικοί, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι, όλοι υποστηρίζουν την Τουρκική ένταξη. Το μόνο Βρετανικό κόμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αντιτίθεται στην Τουρκική ένταξη είναι το Βρετανικό Κόμμα της Ανεξαρτησίας.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Κυρία Πρόεδρε, αν μη τι άλλο, οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έχουν βοηθήσει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τελειοποιήσουν την τέχνη των ευφημισμών. Ο τρόπος με τον οποίο ελαχιστοποιούνται τα προβλήματα στην Τουρκία είναι εντυπωσιακός. Αυτό έχει αποτελέσει ακόμη και αντικείμενο διακωμώδησης στην Τουρκία.

Ο κατάλογος των προβλημάτων είναι τόσο εκτενής που είναι απορίας άξιο το πώς συνεχίζονται ακόμη οι διαπραγματεύσεις. Όντως, η Επιτροπή είχε υποσχεθεί ότι η ενταξιακή διαδικασία θα συμβάδιζε με το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία. Αυτή η υπόσχεση έχει ανατραπεί, καθώς νέα κεφάλαια ανοίγονται συνεχώς.

Ο ισολογισμός περισσότερων από τριών χρόνων διαπραγματεύσεων είναι θλιβερός. Ας δώσουμε ένα τέλος. Η Τουρκία δεν είναι μια Ευρωπαϊκή χώρα και δεν ανήκει έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας εργαστούμε προς μια ειδική προνομιούχα σχέση.

 
  
MPphoto
 

  Doris Pack (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, η Κροατία είναι η πρώτη χώρα για την ένταξη της οποίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από την εμπειρία των δύο τελευταίων διευρύνσεων με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ο πήχης έχει ορθά τεθεί πολύ ψηλά, και για αυτό το λόγο τα σημεία αναφοράς και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από την Κροατία είναι ιδιαίτερα αξιέπαινα. Οι εναπομείνασες μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σώμα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Βρίσκεται σε σωστό δρόμο η πλήρης συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, αξίωση που αναδιατυπώθηκε.

Όσον αφορά τη Σλοβενία, υπάρχει το ζήτημα της διμερούς διαμάχης για τα σύνορα. Κύριε Επίτροπε, αναπάντεχα αναφερθήκατε σε «Ευρωπαϊκές διαμάχες συνόρων». Πριν το 2004, δεν αποτελούσαν Ευρωπαϊκές διαμάχες συνόρων· ήταν μη αναγνωρισμένες διαμάχες συνόρων. Ούτε κατέφευγε κανείς στον ΟΗΕ για να διευθετήσει τη διαφορά αυτή· τώρα κάτι τέτοιο γίνεται. Έτσι, εάν η Σλοβενία έπαυε να παρεμποδίζει το άνοιγμα των αναγκαίων ενταξιακών κεφαλαίων για λόγους διμερών διαφορών για τα σύνορα, τα οποία δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ Κροατίας και ΕΕ θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η «Μακεδονία», υποψήφια προς ένταξη χώρα, έχει επιτύχει επίσης μεγάλη πρόοδο. Εάν οι εκλογές που θα διεξαχθούν στο τέλος Μαρτίου, ανταποκριθούν στα διεθνή πρότυπα, η ΕΕ θα πρέπει να ορίσει ημερομηνία έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η αμιγώς διμερής διαφορά για την ονομασία μεταξύ της «Μακεδονίας» και της Ελλάδας, δεν πρέπει να οδηγήσει την Ελλάδα στη χρησιμοποίηση του δικαιώματος αρνησικυρίας.

Αυτό που μένει είναι η ελπίδα ότι τα δύο Κράτη Μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα και η Σλοβενία, θα έχουν κατά νου την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν πριν την προσχώρησή τους στην ΕΕ και να καταλήξουν ότι πρέπει να δράσουν με δίκαιο και «Ευρωπαϊκό» τρόπο προς τα γειτονικά τους κράτη.

Εάν, με την αρωγή των γειτόνων τους, η Κροατία και η «Μακεδονία» επιτύχουν αυτή τη χρονιά, τους στόχους που περιέγραψα, αυτό θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα στα υπόλοιπα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρά την υπόσχεση που δόθηκε στη Θεσσαλονίκη για την προσχώρηση όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, την οποία, κυρία Beer, υποστηρίζει επίσης και η Χριστιανοδημοκρατική ´Ενωση Γερμανίας (CDU).

 
  
MPphoto
 

  Libor Rouček (PSE). (CS) Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Καταρχάς, είναι καλό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση για τη διεύρυνση της ΕΕ, καθώς είναι σημαντικό, ακόμη και σε περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης, η Ευρώπη να μην αποπροσανατολιστεί από μία από τις πιο επιτυχημένες προτεραιότητές της, δηλαδή την περαιτέρω διεύρυνση. Πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτή την προτεραιότητα. Κατά δεύτερο, όσον αφορά την Κροατία, πιστεύω ακράδαντα ότι οι συνομιλίες για την προσχώρηση μπορούν να ολοκληρωθούν φέτος. Καλώ έτσι το Συμβούλιο να αναλάβει δράση τώρα και να δημιουργήσει την τεχνική ομάδα εργασίας που θα επωμιστεί τη σύνταξη της συνθήκης προσχώρησης. Όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι θλιβερό και απογοητευτικό για τη «Μακεδονία» ότι οι συνομιλίες για την προσχώρηση δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τρία χρόνια από όταν χορηγήθηκε στη «Μακεδονία» καθεστώς υποψήφιας χώρας. Θα ήθελα έτσι να καλέσω το Συμβούλιο να επιταχύνει τη διαδικασία. Και όσον αφορά την Τουρκία, συμφωνώ ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις πριν το άνοιγμα των λεγόμενων πολιτικών κεφαλαίων. Παρόλα αυτά, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι δυνατό να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για το κεφάλαιο «Ενέργεια», για παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τόσο για την ΕΕ όσο και για την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Εμείς, της Ομάδας ALDE, υποστηρίζουμε την έκθεση του κύριου Meier. Η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) αξίζει μια ευκαιρία και ένα καλύτερο μέλλον. Όμως, αυτό που επίσης χρειάζεται είναι λίγο διεθνή σεβασμό, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός της για τη δική ταυτότητα και την αναγνώριση της γλώσσας και του πολιτισμού της.

Το ζήτημα της ονομασίας της χώρας συζητείται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και η ατμόσφαιρα στη χώρα επιδεινώνεται. Επικρατεί όλο και περισσότερος λαϊκισμός και εθνικισμός, οι πολιτικοί είναι περιχαρακωμένοι στις θέσεις τους και εκτοξεύονται λεκτικές επιθέσεις σε γειτονικές χώρες. Η ονομασία εγκαταστάσεων σύμφωνα με προσωπικότητες της Ελληνικής ιστορίας, οι οποίες προηγήθηκαν της άφιξης των Σλάβων στην περιοχή αυτή, δεν συντελεί στις σχέσεις καλής γειτονίας. Η ανέγερση μνημείων άνω των 10 μ. είναι περιττή.

Εάν θέλουμε να αποφύγουμε την αστάθεια, πρέπει να βοηθήσουμε το κράτος, τους πολιτικούς και τους ανθρώπους της FYROM να ξεπεράσουν αυτά τα εμπόδια. Η κατάργηση των θεωρήσεων δεν είναι αρκετή. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων. Αξίζουν μια ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους κατά τη διάρκεια της ενταξιακής διαδικασίας. Πρέπει να τους βοηθήσουμε τώρα και να δείξουμε ότι περικλείονται από εμπιστοσύνη. Αυτό θα βοηθήσει στη σταθερότητα της περιοχής και θα διευκολύνει την ανάπτυξη. Η FYROM χρειάζεται μια θετική απάντηση τώρα, καθώς ο χρόνος είναι ουσιώδης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνος είναι χρήμα.

Επιτρέψτε μου να πω επίσης δυο λόγια για την Κροατία. Κύριε Επίτροπε, δύο πρώην πρωθυπουργοί της Σλοβενίας και τη Κροατίας, δηλαδή οι Drnovšek και Račan αντίστοιχα, πέτυχαν κάτι πολύ σημαντικό με τη σύναψη της σύμβασης για τα σύνορα. Δυστυχώς, δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, αλλά είχαν το κουράγιο να συνεχίσουν παρά τα προβλήματα, να επενδύσουν στο μέλλον και να επιτύχουν ένα κατόρθωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσετε και τις δύο κυβερνήσεις να συνεχίσουν στα ίδια βήματα και να φτάσουν σύντομα σε μία ακόμη συμφωνία για τα σύνορα. Αυτό θα ήταν θετική εξέλιξη για τη Σλοβενία, την Κροατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δυτικά Βαλκάνια.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Rogalski (UEN).(PL) Κυρία Πρόεδρε, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, παρόλο που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Η Τουρκική Κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ένα συνεκτικό και αναλυτικό πρόγραμμα των πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Η Τουρκία δεν έχει προτείνει συγκεκριμένα βήματα προς ένα κοσμικό σύνταγμα, ένα σημαντικό στοιχείο του οποίου υποτίθεται ότι θα ήταν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τις οποίες θα διασφάλιζε η Τουρκική κυβέρνηση.

Συνεχίζονται οι διακρίσεις κατά των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Η Τουρκία δεν έχει λάβει επίσης τα απαραίτητα μέτρα για την ενδυνάμωση της αμεροληψίας των δικαστικών οργάνων. Η ελευθερία του λόγου και του τύπου δεν προστατεύεται ακόμη στην Τουρκία, αντιθέτως, παραβιάζεται απροκάλυπτα. Η ενδοοικογενειακή βία και οι αναγκαστικοί γάμοι συνεχίζουν να αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.

Η αντίθεση της Τουρκίας στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΕΕ και NATO έκδηλα δρα κατά των συμφερόντων της Κοινότητας. Επιπλέον, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα της Κύπρου. Αυτό είναι σκάνδαλο. Η Τουρκία είναι μια αντιδημοκρατική χώρα, που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και διέπεται από ένα σύστημα αξιών που είναι ξένο προς εμάς. Θα είναι πολύ καλύτερα για την Ευρώπη εάν η Τουρκία δεν γίνει μέλος της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher (Verts/ALE).(DE) Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε αυτή την πολύ εκτενή συζήτηση σήμερα, θα ήθελα να τονίσω ένα πρόβλημα και αυτό είναι το ζήτημα της πολυγλωσσίας στη «Μακεδονία».

Πρόσφατα προέκυψε μια διαμάχη σε σχολεία στη Struga μεταξύ Αλβανόφωνων και «Μακεδονόφωνων» γονέων. Υπό την πίεση αυτών των εθνικιστικά σκεπτόμενων γονέων, οι επικεφαλής αντέδρασαν χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες μα βάση εθνικά κριτήρια, κάτι που αποτελεί βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση. Η εκμάθηση γλωσσών δεν προάγεται με το διαχωρισμό γλωσσικών ομάδων· προάγεται με την προσέγγιση ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες στο σχολείο, στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο. Η εκμάθηση Αγγλικών, που είναι ήδη υποχρεωτική σε όλη τη χώρα από το πρώτο έτος, είναι φυσικά καλοδεχούμενη, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία από τους «Μακεδόνες» για να μη μαθαίνουν Αλβανικά ή τους Αλβανούς για να μη μαθαίνουν «Μακεδονικά». Τα σχολεία σε πολυγλωσσικές περιοχές έχουν έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: πρέπει να διδάξουν στα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα των γειτόνων.

Ενωμένοι στην πολυμορφία είναι το έμβλημα της ΕΕ και πρέπει επίσης να ισχύει και για τους «Μακεδόνες».

 
  
MPphoto
 

  Hanne Dahl (IND/DEM).(DA) Κυρία Πρόεδρε, πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει μέλος της ΕΕ. Η κριτική που ασκείται στην Τουρκία είναι δικαιολογημένη σε πολλές περιπτώσεις, αλλά οι δικαιολογίες και η αναποφασιστικότητα πρέπει να σταματήσουν και να καταρτιστεί ένα σοβαρό σχέδιο για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ. Θα χρειαστεί χρόνο, αλλά η χώρα πρέπει να ενταχθεί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να πούμε με ξεκάθαρο και δεσμευτικό τρόπο. Αντί για μια προσχηματική συζήτηση για τη δημοκρατία στην Τουρκία, χρειαζόμαστε μια πραγματική και ανοιχτή συζήτηση για τη θέση που μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει η θρησκεία στον κοινωνικό διάλογο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα είδος Ευρωπαϊκής συνεργασίας που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που παρουσιάζονται από μία Ευρώπη διαφορετικών θρησκειών. Χρειάζεται να το κάνουμε αυτό δηλαδή, χωρίς να απομακρυνθούμε από τις κεντρικές αξίες και το απαραβίαστο των δικαιωμάτων του ανθρώπου που πηγάζουν από τις Ευρωπαϊκές αξίες, αξίες που σφυρηλατήθηκαν από την αλληλεπίδραση του Εβραϊκού, Χριστιανικού και Ελληνιστικού πολιτισμού στους αιώνες πριν και μετά τη γέννηση του Χριστού.

 
  
MPphoto
 

  Carl Lang (NI).(FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό για να πω ότι, παρά την αποφασιστικότητα και την κοντόφθαλμη αντίληψη των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ένα πρέπει να είναι προφανές σε όλους: ήρθε η ώρα να θέσουμε ένα τέλος στην ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν τελματώσει, υπάρχει αμοιβαία έλλειψη κατανόησης και μια διαρκής αμφισημία. Αυτή η κατάσταση είναι επιζήμια για όλους – τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για την Τουρκία. Πρέπει να σταματήσουμε την υποκρισία και την προσποίηση.

Πρέπει να έχουμε κατά νου κάτι προφανές. Η Τουρκία είναι χώρα της Μικράς Ασίας. Η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή χώρα, ούτε γεωγραφικά, ούτε πολιτισμικά. Η Τουρκία διατηρεί στρατό κατοχής σε ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι σήμερα, έχουν ανοίξει μόνο δέκα από τα 35 κεφάλαια διαπραγματεύσεων και μόνο ένα έχει κλείσει. Είναι ώρα όλοι να επανακτήσουν την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους και την εθνική τους κυριαρχία, αρχίζοντας με την Κύπρο.

Ο λαός της Ευρώπης δεν επιθυμεί την Τουρκία στην Ευρώπη. Ας σεβαστούμε το λαό μας και ας δείξουμε σεβασμό για την Ευρώπη!

 
  
MPphoto
 

  Pál Schmitt (PPE-DE). (HU) Ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Κροατίας, θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή σας σε μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Τη Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας – και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Πρόεδρος, και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης – συμφώνησαν ότι η ΕΕ πρέπει να μεσολαβήσει για την επίλυση της διαμάχης για τα σύνορα μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, με βάση το διεθνές δίκαιο. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει προηγούμενο στην ιστορία της ΕΕ ότι ένα Κράτος Μέλος παραλύει τη διαδικασία διεύρυνσης της Ένωσης και εμποδίζει το άνοιγμα 12 κεφαλαίων διαπραγματεύσεων, ενώ το 2001, όταν διεξάγονται οι συνομιλίες για την προσχώρησή της, δήλωνε ότι δεν είχε συνοριακές διαφορές με γειτονικές χώρες.

Από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005, έχουν επιτευχθεί πολλά σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, της επιστροφής των προσφύγων και της περιφερειακής συνεργασίας. Στην περίπτωση της Κροατίας, αυτό περιλάμβανε για πρώτη φορά την επίτευξη ορισμένων σημείων αναφοράς. Σχεδόν 100 από αυτά επιτεύχθηκαν. Μέσω αυτών των έκτακτων προσπαθειών, οι πολίτες της Κροατίας σήμερα αναμένουν επιτέλους θετικά μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ευαίσθητος και ενσυνείδητος πληθυσμός απογοητεύτηκε όταν μια γειτονική, φιλική χώρα μονομερώς εμπόδισε τη συνέχιση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Η μακροπρόθεσμη και καθησυχαστική σταθεροποίηση των Βαλκανίων είναι δυνατή μόνο μέσω της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ένωση θα κάνει λάθος αν επιτρέψει στη Σλοβενία να εμποδίσει τις συνομιλίες με την Κροατία, λόγω της διμερούς διαφοράς, ακόμη κι αν η Κροατία έχει κάνει ότι είναι δυνατόν για την υπεράσπιση των θεμελιωδών Ευρωπαϊκών αξιών και την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου. Θα σημείωνα, κυρία Πρόεδρε, ότι είναι ατυχές – ίσως και για όσους μας ακούν – ότι ασχολούμαστε με τη μοίρα τριών σημαντικών, ιστορικών χωρών ταυτόχρονα, σα να επρόκειτο για ένα και το αυτό. Ίσως θα ήταν καλύτερα να συζητούσαμε για τις τρεις χώρες ξεχωριστά.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (PSE). (NL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο τόνισε και η κυρία Oomen-Ruijten, δηλαδή των πολιτικών κριτηρίων. Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων τέθηκε στην ημερήσια διάταξη. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση.

Ένας αριθμός ζητημάτων έχουν εμφανίσει βελτίωση: η Κουρδική τηλεόραση, αλλά και η δημιουργία επιτροπής για τις γυναίκες στο Τουρκικό Κοινοβούλιο, για την οποία εγώ, ως εισηγήτρια για τα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία, εργάστηκα σκληρά τα τελευταία χρόνια. Αυτές αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Μια άλλη εμφανής βελτίωση είναι η αύξηση των καταφυγίων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Τι συμβαίνει όμως σε αυτές τις γυναίκες, όταν φεύγουν από τα καταφύγια; Ποιος φροντίζει αυτές και τα παιδιά τους; Η Τουρκία πρέπει να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Στις τοπικές δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στο τέλος του μήνα, περισσότερες γυναίκες πρέπει να στελεχώσουν τα δημοτικά συμβούλια.

Θα ήθελα επίσης να εφιστήσω την προσοχή σας στην καταπολέμηση της απάτης. Η Τουρκία πρέπει να έχει μια πιο αποτελεσματική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση της απάτης καθώς και της γυναικείας σωματεμπορίας, καθώς πολλοί πέφτουν θύματα απάτης των «πράσινων» κεφαλαίων ή διάφορων φιλανθρωπικών οργανώσεων.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). – Κυρία Πρόεδρε, δεν έχω υποστηρίξει ποτέ την ένταξη της μη-Ευρωπαϊκής Τουρκίας στην ΕΕ, αλλά η σημερινή οικονομική κάμψη με πείθει όλο και περισσότερο για την ορθότητα αυτής της άποψης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, όντας ένας μεγάλος καθαρός εισφορέας, είναι επωμισμένο με ένα δυσανάλογο βάρος για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, έτσι όταν το θέμα αφορά το τεράστιο επιπλέον κόστος της διεύρυνσης με την Τουρκία, εμείς θα επωμιστούμε ένα δυσβάσταχτο βάρος. Με μία μειωμένη φορολογική βάση, μειωμένα εισοδήματα και αυξημένες δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια, και ένα μεγάλο χρέος τις επόμενες δεκαετίες που θα προκύψει από την κακοδιαχείριση της κυβέρνησης των Εργατικών, δεν μπορούμε να αναλάβουμε τη χρηματοδότηση της Τουρκικής διεύρυνσης.

Πείτε το στενό, ιδιοτελές εθνικό συμφέρον εάν θέλετε, αλλά για μένα αποτελεί αναπόφευκτη κοινή, δημοσιονομική σύνεση.

 
  
MPphoto
 

  Αντώνιος Τρακατέλλης (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα, ως το παλαιότερο μέλος της περιοχής, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ, υπήρξε και συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος στις προσπάθειες για ένταξη όλων των χωρών των Βαλκανίων στις ευρωατλαντικές δομές, αφού πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη των χωρών της περιοχής είναι προς όφελος όλων.

Η Ελλάδα έχει επενδύσει πάνω από ένα δισ. δολάρια στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και έχει δημιουργήσει 20.000 θέσεις εργασίας, μεγέθη χωρίς προηγούμενο στις ξένες επενδύσεις για την τοπική οικονομία. Για τη χώρα μας, το θέμα της ονομασίας δεν αποτελεί απλώς πρόβλημα με ιστορικές, ψυχολογικές ή συναισθηματικές διαστάσεις. Συνθέτει ένα υπαρκτό πολιτικό θέμα ουσίας, που αφορά το σύνολο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των ευρωπαϊκών αξιών της καλής γειτονίας και περιφερειακής συνεργασίας.

Υπενθυμίζω ότι η χώρα μου συνήνεσε στην απόδοση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το COM(2007) 0663 με τη ρητή δέσμευση για την εύρεση μιας κοινώς αποδεκτής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στο θέμα του ονόματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία θα συνεισφέρει στην περιφερειακή συνεργασία και στις σχέσεις καλής γειτονίας, διότι χωρίς λύση δεν υπάρχει φιλία και χωρίς φιλία δεν νοούνται συμμαχίες και εταιρικές σχέσεις.

Η αντιπροσωπεία μας δεν είναι αντίθετη σε όλες εκείνες τις εκφράσεις της έκθεσης οι οποίες στηρίζουν ισχυρά την επίλυση του θέματος υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Δυστυχώς όμως, πέραν της ξεκάθαρης αυτής θέσης, υπάρχουν στις παραγράφους 12 και 13 επιπλέον διατυπώσεις που αποδυναμώνουν τις προσπάθειες λύσης του προβλήματος και ενθαρρύνουν την αδιαλλαξία και γι’ αυτό είναι απολύτως απαράδεκτες, ενώ οι τροπολογίες 1 και 2 επαναφέρουν τις παραγράφους 12 και 13 στη σωστή διατύπωση.

Κατά τα λοιπά, η έκθεση έχει πολλά στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να εξακολουθήσει την προσπάθεια στον ευρωπαϊκό δρόμο.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία-Ελένη Κοππά (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, η πολιτική της διεύρυνσης είναι η πιο πετυχημένη έκφραση της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Στην περίπτωση της Τουρκίας, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές: Στόχος είναι η ένταξη που περνά όμως μέσα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, μέσα από την εδραίωση της δημοκρατίας, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.

Η Τουρκία βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο, τόσο εσωτερικά όσο και στον επαναπροσδιορισμό του γεωστρατηγικού της ρόλου. Στο πλαίσιο αυτό, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και ο σταθερός ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι απολύτως αναγκαία. Να σημειώσω όμως ότι το κλίμα έντασης που η Τουρκία καλλιέργησε το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο δημιουργεί νέα προβλήματα.

Στην περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας η Επιτροπή τόνισε σαφώς ότι η χώρα δεν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για έναρξη διαπραγματεύσεων, καθώς έχει σημαντικά ελλείμματα στον τομέα της δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά για το όνομα, παρ’ ό,τι η Ελλάδα έδειξε πνεύμα συνεργασίας και ρεαλισμό, η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν ανταποκρίθηκε.

Δυστυχώς όμως, στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζουμε σήμερα, η χώρα μου παρουσιάζεται ως μόνη υπαίτια για την καθυστέρηση έναρξης διαπραγματεύσεων. Αυτό αδικεί την Ελλάδα και δεν διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τις δύο χώρες για πάνω από 15 χρόνια.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE-DE).(SL) Μέχρι στιγμής, έχω υποστηρίξει όλες τις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καταγράφουν την πρόοδο της Κροατίας προς την πλήρη ενταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζω επίσης τα πολλά επιτεύγματα της Κροατίας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα στήριζα μετά χαράς και αυτή την σημαντική έκθεση, η οποία προετοιμάστηκε επιμελώς από το συνάδελφό μου κύριο Swoboda, με την προϋπόθεση ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες θα αντικατοπτρίζουν μια ισορροπημένη και ρεαλιστική προσέγγιση. Μόνο αυτού του είδους η προσέγγιση μπορεί να εξαλείψει τις αιτίες των εμποδίων και να επιταχύνει την ενταξιακή διαδικασία της Κροατίας.

Συμφωνώ απόλυτα με τον Προεδρεύων, τον κύριο Vondra, όταν υποστηρίζει ότι χρειαζόμαστε μια εποικοδομητική και δυναμική προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται σημαντικό ότι, έπειτα από μια σειρά ανεπιτυχών διμερών προσπαθειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφερε μια ευκαιρία, μέσω της πρωτοβουλίας διαμεσολάβησης, για μια νέα και αξιόπιστη προσπάθεια προς την τελική επίλυση του προβλήματος των συνόρων μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας και, κατά συνέπεια, για μια γρήγορη πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία.

Με χαρά διαπίστωσα ότι και οι δύο χώρες υποδέχτηκαν θετικά την πρωτοβουλία και οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει σε υψηλό επίπεδο. Ελπίζω η πρωτοβουλία αυτή να μας φέρει κοντά σε μια τριπλή νίκη: μια νίκη για την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη νίκη μόνο της μίας πλευράς ή την επικράτηση μόνο μιας άποψης: θα νικήσουμε μόνο εάν δουλέψουμε βάσει κοινών στόχων και κοινής βούλησης.

Συμφωνώ επίσης με τον εισηγητή, κύριο Swoboda, όταν υποστηρίζει ότι πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή της ισότητας, η οποία είναι μέρος του διεθνούς δικαίου. Συμφωνώ επίσης απόλυτα με τον Επίτροπο κύριο Rehn, ότι μια σωστή αφετηρία για τη διευθέτηση των συνοριακών διαφορών είναι ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής αντικατοπτρίζει το πνεύμα του Χάρτη.

Είναι ώρα οι συνομιλίες να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, χωρίς ρητορική ή πιέσεις που μπορεί να βλάψουν την αξιοπρέπεια οποιασδήποτε πλευράς ή το καθεστώς υποψήφιας χώρας της Κροατίας. Χρειαζόμαστε μια θετική ατμόσφαιρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει μόνο μια λύση εν όψει, μια λύση σύμφωνα με την οποία η Σλοβενία και η Κροατία θα συμφωνήσουν υπό τη διαμεσολάβηση ενός τρίτου, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να το δω αυτό να συμβαίνει όσο το δυνατόν συντομότερα.

 
  
MPphoto
 

  Γιώργος Δημητρακόπουλος (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, συμφωνώ και αναγνωρίζω την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, όμως, για να έχει αυτή η προοπτική αίσιο τέλος, η Τουρκία θα πρέπει:

πρώτον, να σεβαστεί έμπρακτα τα δικαιώματα των μειονοτήτων και να αποφεύγει πολιτικές σαν αυτές που εφαρμόζει, π.χ. στην Ίμβρο και την Τένεδο·

δεύτερον, να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα, κράτος μέλος που στηρίζει την ευρωπαϊκή της προοπτική, αίροντας, για παράδειγμα, το casus belli και τερματίζοντας μια για πάντα τις παραβιάσεις στο Αιγαίο·

τρίτον, να σημειώσει πρόοδο στο Kυπριακό. Η πρόοδος αυτή σηματοδοτείται αφενός με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής αφετέρου με μια πιο εποικοδομητική στάση σε όλες τις πτυχές για την επίλυση του ζητήματος. Θέλω να θυμίσω εδώ ότι εγώ ανήκω στη γενιά που ανατράφηκε με το σύνθημα «Τα σύνορά μας είναι στην Κερύνεια».

 
  
MPphoto
 

  Joel Hasse Ferreira (PSE).(PT) Η διαδικασία που οδηγεί στην προσχώρηση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Στη δεδομένη στιγμή, η καθυστέρηση της διαδικασίας δεν προκύπτει από τους αργούς ρυθμούς των μεταρρυθμίσεων στην Τουρκία, αλλά από την καθυστέρηση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της μελλοντικής αυτής προσχώρησης, συζητήθηκαν σε βάθος τον προηγούμενο Δεκέμβριο στην Πολωνική πόλη Sopot, σε ένα συνέδριο που είχα τη χαρά και την τιμή να τοποθετηθώ.

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της Τουρκικής Κυβέρνησης, θα ήθελα να αναφερθώ στη συνάντηση προγεύματος που διεξήχθη με τον Πρωθυπουργό Erdogan τον περασμένο Ιανουάριο στις Βρυξέλλες. Αυτή η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα μια επίκαιρη διευκρίνιση, που συνοδεύτηκε από επαφές που έγιναν από ορισμένους από εμάς με την Ρεπουμπλικανική πλευρά και από πολλούς ανθρώπους και οργανώσεις της Τουρκικής Δημοκρατίας, πέρα από τη συνεχή δουλειά που έγινε στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή η διαδικασία είναι αποφασιστική για μια πραγματικά διευρυμένη Ευρώπη, η οποία είναι δυνατή και ανοιχτή στον κόσμο, κοσμική και δημοκρατική, και στην οποία η δημοκρατικά ενωμένη Δημοκρατία της Κύπρου έχει τη θέση που της αξίζει.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE).(BG) Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Τουρκία διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο στη γεωστρατηγική και την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν σταθεροποιητικό παράγοντα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι αλήθεια ότι γεγονότα όπως οι διαδικασίες για τη διακοπή λειτουργίας του Κόμματος AK, η υπόθεση «Εργενεκόν» και οι τοπικές εκλογές καθυστέρησαν τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα, αλλά ο διορισμός ενός νέου κύριου διαπραγματευτή θα δημιουργήσει μια καλή ευκαιρία για την Τουρκική Κυβέρνηση να επιταχύνει τη διαδικασία εναρμόνισης της νομοθεσίας με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και να επιτύχει πρόοδο στα πολιτικά κριτήρια των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης.

Πιστεύω ότι η Τουρκία πρέπει να επιτύχει τρεις στόχους εάν επιθυμεί να παρουσιάσει σοβαρή πρόοδο για την ένταξη. Καταρχάς, πρέπει να συνεχίσει την εποικοδομητική δουλειά για ένα επιτυχές αποτέλεσμα των συζητήσεων για το ζήτημα της Κύπρου, αλλά αυτή η δέσμευση πρέπει να είναι κοινή σε όλες τις χώρες της διαδικασίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων. Κατά δεύτερο, πρέπει να υπάρχει σεβασμός της ελευθερίας του λόγου και της σκέψης. Τρίτο, πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των μειονοτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πολιτιστικά και τα εκπαιδευτικά τους δικαιώματα. Καθώς η Τουρκία εκσυγχρονίζεται συνέχεια, πρέπει να κερδίσει και τους υποστηρικτές της που είναι υπέρ της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes (Verts/ALE). (NL) Κυρία Πρόεδρε, ήμουν ένας από τους ευρωβουλευτές που ψήφισε υπέρ του ανοίγματος των διαπραγματεύσεων για την Τουρκία, και, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι ασκήσεις πρόληψης συγκρούσεων. Είμαι πεπεισμένος ότι οι διαπραγματεύσεις θα επηρεάσουν σημαντικά πολλούς τομείς της πολιτικής. Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο κλίμα στην Τουρκία, καλύτερη νομοθεσία σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία και καλύτερο εργατικό δίκαιο για τον Τούρκικο λαό.

Οι διαπραγματεύσεις θα επιφέρουν επίσης και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για πολλές πληθυσμιακές ομάδες: γυναίκες, θρησκευτικές μειονότητες, Κούρδους και Αλεβίτες. Οι ρυθμοί προόδου είναι παρόλα αυτά, πολύ αργοί. Εδώ και τέσσερα χρόνια επικρατεί στασιμότητα, και υπάρχουν πολλοί ευαίσθητοι τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι διακρίσεις κατά κομμάτων όπως το Κουρδικό Δημοκρατικό Κοινωνικό Κόμμα (DTP) είναι απαράδεκτες. Δεν υπάρχει δημόσια ή πολιτική επιτήρηση του στρατού και αυτό είναι απλά απαράδεκτο.

Οι ελευθερίες της γνώμης και του τύπου είναι ουσιώδεις, και τα βασανιστήρια και οι κακοποιήσεις στις φυλακές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Το Κουρδικό πρόβλημα χρειάζεται επίσης μια πολιτική λύση και είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας. Πιστεύω ότι με αυτές τις περιστάσεις, πρέπει σίγουρα να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης (GUE/NGL). – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Επίτροπο Rehn για τη θέση που έλαβε για την έκθεση Oomen-Ruijten, ότι δηλαδή η Τουρκία πρέπει να υποστηρίξει τις εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Για αυτό το λόγο συμφωνούμε απόλυτα με την εισηγήτρια, όταν, στην παράγραφο 40 της έκθεσής της, καλεί την Τουρκία να «διευκολύνει τη δημιουργία ενός κατάλληλου κλίματος για τις διαπραγματεύσεις, αποσύροντας τις Τουρκικές δυνάμεις και επιτρέποντας στους δύο ηγέτες να διαπραγματευτούν ελεύθερα το μέλλον της χώρας τους».

Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή που γίνονται οι άμεσες συνομιλίες, ίσως δε θα ήταν καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμπεριλάβει στην έκθεσή του πρόταση για παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο.

Για να συμπληρώσω τη θέση της εισηγήτριας, καλούμε την Τουρκία να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις έρευνες για τους αγνοούμενους και να σταματήσει να παρεμβαίνει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας της Κύπρου. Πράττοντας αυτά, η Τουρκία θα διευκολύνει και την πορεία της προς την ένταξη.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, χτες υπέβαλα μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και έλαβα σημείωμα τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου που με πληροφορούσε ότι ο Επίτροπος θα απαντούσε στην ερώτησή μου σήμερα το απόγευμα.

Δηλώνω ότι το όνομά μου είναι Παναγιωτοπούλου και ότι υπέβαλα ερώτηση σχετικά με την παράγραφο 6 για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κυρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, νομίζω ότι ο Επίτροπος σας άκουσε.

 
  
MPphoto
 

  Alexandr Vondra, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − Κυρία Πρόεδρε, σήμερα διεξήχθη μια μακροσκελής αλλά σημαντική συζήτηση. Φέτος είναι μια καθοριστική χρονιά για την ενταξιακή διαδικασία της Κροατίας και ολόκληρης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και σίγουρα δίνουμε μεγάλη σημασία και χαιρετίζουμε τη συνεχή υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την προσέγγιση της Κροατίας, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και των Δυτικών Βαλκανίων με την ΕΕ.

Έχουν ειπωθεί πολλά για την έλλειψη προόδου από την πλευρά της Τουρκίας σχετικά με τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες. Χαιρετίζουμε έτσι την ανανέωση της δέσμευσης της Τουρκίας προς την κατεύθυνση της ΕΕ, όπως είπε και ο κύριος Erdogan, και την καλούμε να αδράξει την ευκαιρία το 2009, να αποδείξει αυτή τη δέσμευση και να επιτύχει περαιτέρω πρόοδο στην πορεία της προς την ΕΕ.

Η Τουρκία πρέπει να παρουσιάσει αποτελέσματα σε πολύ-αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις. Η συνεχής υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθ’όλη τη διαδικασία είναι σημαντική, ιδιαίτερα δεδομένων των επόμενων προκλήσεων. Θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον Τούρκο διαπραγματευτή αύριο στην Πράγα.

Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε απερίσκεπτα τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, ιδιαίτερα, στις παρούσες ταραχώδεις συνθήκες, ούτε πρέπει να ξεχνάμε τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας. Από όσο γνωρίζω, ο Πρόεδρος Ομπάμα, κατά την επίσκεψή του στην Ευρώπη, μπορεί να επισκεφτεί την Τουρκία ως ένα είδος πρότυπης Μουσουλμανικής χώρας. Πιστεύω ότι τώρα δεν είναι η ώρα οι Ευρωπαίοι να παραιτηθούν από τη δέσμευση που έχουν με την Τουρκία. Πιστεύω ότι ο Joost Lagendijk πολύ σωστά το επισήμανε.

Σχετικά με τις συνοριακές διαφορές μεταξύ Κροατίας και Σλοβενίας, άκουγα προσεκτικά τις ομιλίες των Hannes Swoboda, István Szent-Iványi και πολλών άλλων, οπότε επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι εμείς, ως Προεδρία, χαιρετίσουμε το γεγονός ότι τόσο η Σλοβενία όσο και η Κροατία συμφώνησαν να συνεχίσουν τις εργασίες τους στην πρωτοβουλία του Επιτρόπου Rehn σχετικά με αυτή τη διαφορά. Υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την πρωτοβουλία και είμαστε ανήσυχοι για το ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη αποτελέσματα σχετικά με τους συγκεκριμένους όρους της διευκόλυνσης. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος εξαντλείται, και η Προεδρία επιθυμεί να διασφαλίσει απτή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις βάσει της δουλειάς που έχει ήδη γίνει. Εξετάζουμε έτσι τις δυνατότητες αύξησης της υποστήριξής μας για την πρωτοβουλία του Επιτρόπου στο άμεσο μέλλον. Αυτό ακριβώς συζητούσαμε κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Όσον αφορά την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο Bernd Posselt, μεταξύ άλλων, είπε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την προσπάθεια της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και πιστεύω ότι έχει δίκιο. Θα ήθελα απλά να αναφέρω ότι ο Τσέχος Πρωθυπουργός Topolánek επισκέφτηκε τα Σκόπια χτες και επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή μας για την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές για μια πολύ εποικοδομητική, ουσιαστική και υπεύθυνη συζήτηση, και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά σημεία των ομιλιών σας.

Καταρχάς, είναι ξεκάθαρο ότι η χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη και τον κόσμο επισκιάζεται από το δύσκολο περιβάλλον σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και φυσικά αυτό κυριαρχεί στο μυαλό των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόλα αυτά, είναι απολύτως απαραίτητο εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για την Ευρωπαϊκή προοπτική της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αυτό αποτελεί την εκπεφρασμένη πολιτική βούληση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που χαιρετίζω και εκτιμώ.

Κατά δεύτερο, σχετικά με την Κύπρο, ο φίλος μου, ο κύριος Wiersma είπε ότι πρέπει να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι κάτι χάθηκε στη μετάφραση, παρόλο που νόμιζα ότι μιλούσα Αγγλικά – ίσως με μια μικρή προφορά από την ανατολική Φιλανδία! Παρόλα αυτά, δε θεωρώ τον εαυτό μου ούτε αισιόδοξο ούτε απαισιόδοξο, αντιθέτως είμαι μάλλον ρεαλιστής όσον αφορά την ανάλυση των πραγμάτων και αποφασισμένος όσον αφορά εκείνα τα ζητήματα που μπορώ πραγματικά να επηρεάσω. Εδώ, πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να υποστηρίξουμε τις συνομιλίες των δύο ηγετών και των δύο κοινοτήτων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αδράξουμε την ευκαιρία το 2009 για να επιτύχουμε μια συμφωνία και φυσικά, αναμένουμε από την Τουρκία να συμβάλει με ένα ευνοϊκό πολιτικό κλίμα για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό η όποια λύση να συμβαδίζει με τις ιδρυτικές αρχές της Ένωσης, δηλαδή τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου. Με άλλα λόγια, η ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει κάθε παρόμοια προσπάθεια που θα δημιουργεί μια ενωμένη Κύπρο, η οποία θα σέβεται τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η ΕΕ και θα μπορεί να επωμιστεί τις υποχρεώσεις του Κράτους Μέλους της ΕΕ. Αυτό υποδηλώνει μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Τέλος, όσον αφορά την Κροατία, ευχαριστώ τους ομιλητές για την υποστήριξή τους προς την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διαμεσολάβηση – μια πρωτοβουλία που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, και εδώ αναφέρομαι τόσο στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών όσο και στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κροατίας. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι, όποια μέθοδος και αν επιλεγεί, πρέπει να είναι μια διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, της Σλοβενίας και της Κροατίας. Δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να διευκολύνουμε μια τέτοια συμφωνία.

Ειλικρινά εύχομαι να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία της Επιτροπής στο ψήφισμά σας, έτσι ώστε να μη βρεθούμε στην αρχική κατάσταση, καθώς αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη διέξοδος.

Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας, να πω ότι ειλικρινά πιστεύω ότι είναι ακόμη δυνατό για την Κροατία να επιτύχει το φιλόδοξο στόχο της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2009, δεδομένου ότι οι διαπραγματεύσεις θα προχωρήσουν σύντομα. Για αυτό το λόγο, ενθαρρύνω και τις δύο χώρες να συμφωνήσουν γρήγορα, έτσι ώστε να επιλυθεί το συνοριακό ζήτημα και, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να αποδεσμευτούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κροατίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα τρεις προτάσεις ψηφίσματος(1) που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103(2) του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 12 Μαρτίου 2009.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE). – (DE) Κυρία Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση για τον κύριο Επίτροπο, και συγκεκριμένα κατά πόσο συμφωνεί ή προτείνει η φράση «αρχή της ισότητας» στη δήλωση της Επιτροπής να αντικατασταθεί από τη φράση «διεθνές δίκαιο και νομολογία».

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κύριε Posselt, η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Συγχαίρω την κυρία Oomen-Ruijten για αυτή την εξαιρετικά προετοιμασμένη έκθεση.

Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία:

1) Καταρχάς, πιστεύω ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη στην Τουρκία φιλοευρωπαϊκών, μοντέρνων, κοσμικών ελίτ, καθώς και να διαδίδει Ευρωπαϊκές αξίες και ποιοτική πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για αυτό το σκοπό, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει, πιο ενεργά, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Τουρκία, να διασφαλίσει την αυτονομία των πανεπιστημίων, την ανάπτυξη σπουδών Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του Προγράμματος Erasmus. Οι φοιτητές, οι ερευνητές και οι καθηγητές που επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος τους θεσμούς και τις πολιτικές της ΕΕ, πρέπει να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται.

2) Κατά δεύτερο, υποστηρίζοντας η ΕΕ τα δικαιώματα όσων ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, πρέπει την ίδια στιγμή να καταδικάζει αποφασιστικά πράξεις από εθνικά αποσχιστικά κινήματα. Αναφέρομαι στα αποσχιστικά κινήματα που εκδηλώνονται από τους Κούρδους στην Τουρκία και από τους Τούρκους στην Κύπρο, υπάρχουν όμως και άλλα παραδείγματα. Η ΕΕ πρέπει να υποστηρίξει την αυστηρή εφαρμογή των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και της καλής γειτονίας σε σχέση με την Τουρκία, το Ιράκ, την Κύπρο και τις άλλες χώρες της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), γραπτώς. – Χαίρομαι για το γεγονός ότι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή είναι πεπεισμένες ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Κροατίας μπορούν να ολοκληρωθούν φέτος. Η Κροατία έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην υιοθέτηση του Κοινοτικού κεκτημένου, το σώμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς USKOK έχει εντείνει τις προσπάθειές του και έχει δημιουργηθεί νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση του Κροατικού δικαστικού σώματος.

Παρόλα αυτά, οι προσπάθειες αυτές μετριάζονται από το γεγονός ότι παραμένουν ανοιχτές υποθέσεις, στις οποίες το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) δεν μπόρεσε να έχει πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα που έχουν σχέση με εικαζόμενα εγκλήματα πολέμου, και πρέπει να δοθεί περαιτέρω προσοχή στα δικαιώματα των μειονοτήτων όπως το καθεστώς των Σέρβων της Κράινα και την επιστροφή των προσφύγων.

Η διεύρυνση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχοντας ενσωματώσει πολλά Ευρωπαϊκά έθνη που επλήγησαν από τον Ψυχρό Πόλεμο, πρέπει τώρα να κάνουμε το ίδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η προσχώρηση της Κροατίας είναι το πρώτο σημαντικό βήμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Dobolyi (PSE), γραπτώς.(HU) Το ζήτημα της Τουρκίας περιβαλλόταν πάντα από αμφιβολίες και δυσπιστία. Υπήρχαν πάντα προβλήματα που εκτείνονταν πέρα από την ανάγκη εκπλήρωσης των αυστηρών κριτηρίων ένταξης.

Ως προς αυτό, φτάνει να δούμε τι είδους σχέσεις γειτονίας διατηρεί η Τουρκία με άλλα Κράτη Μέλη όπως η Ελλάδα, η Κύπρος ή με μια χώρα εκτός ΕΕ όπως η Αρμενία. Επιπλέον, εάν λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία είναι το μόνο κράτος που θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από μόνο 26 Κράτη Μέλη, είναι παράξενο που η ίδια επιθυμεί να προσχωρήσει και να ανήκει σε αυτή την κοινότητα στο μέλλον.

Η θέση μου είναι ότι όσο η χώρα δεν μεταβάλει σημαντικά τη συμπεριφορά της σε βασικά ζητήματα, η διαδικασία προσχώρησής της στην ΕΕ θα εξανεμιστεί στο μέλλον. Όταν η ΕΕ αποφάσισε να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, το έκανε με την ελπίδα και την προσδοκία ότι η Τουρκία ανήκει όντως στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω το εξής: είναι σίγουρο ότι η Τουρκία σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κατεύθυνση;

Εάν και όταν η Τουρκία δεσμευτεί απερίφραστα για την εδραίωση καλών σχέσεων με τους γείτονές της, την ειρηνική διευθέτηση εκκρεμών προβλημάτων σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και άλλων Ευρωπαϊκών εγγράφων, τότε θα υπάρχει ελπίδα.

Εάν η Τουρκία εκπληρώσει αυτά τα κριτήρια ανεπιφύλακτα, τότε είναι πιθανό ότι θα κερδίσει την υποστήριξη όλων μας καθώς και τη συμπάθεια των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE), γραπτώς. (PL) Τον τελευταίο χρόνο, έχουμε δει σημαντική πρόοδο και εντατικές προσπάθειες από την Κροατία στα πλαίσια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ βρίσκονται στο σωστό δρόμο, αν και η χώρα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η διοίκηση, το δικαστικό σύστημα, η οικονομία, η καταπολέμηση της διαφθοράς, ο σεβασμός και η προστασία των μειονοτήτων και η έρευνα εγκλημάτων πολέμου.

Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την πλήρη μεταφορά του Κοινοτικού κεκτημένου και την αποτελεσματική εφαρμογή του. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρξουν βελτιώσεις στις σχέσεις με την Κροατία και τους γείτονές της και, ιδιαίτερα, με τη Σλοβενία και να βρεθεί μια οριστική λύση στο ζήτημα των συνόρων με άλλες γειτονικές χώρες.

Η Κροατία πρέπει επίσης να συμπεριλάβει στην αναπτυξιακή της πολιτική τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς τους περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η περαιτέρω πρόοδος της Κροατίας στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις εξαρτάται, ιδιαίτερα, από την ολοκλήρωση των απαραίτητων πολιτικών, οικονομικών, νομοθετικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο οδικός χάρτης της Επιτροπής είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο, το οποίο στηρίζει την Κροατία στην ολοκλήρωση ξεχωριστών κεφαλαίων της διαπραγμάτευσης. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων, ακόμη ίσως και φέτος.

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE-DE) , γραπτώς. – (HU) Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι η Τουρκία, ως χώρα διέλευσης, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από ενεργειακές πηγές και να διευρύνει τον ενεργειακό της εφοδιασμό. Μια καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία μπορεί, την ίδια στιγμή, να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς της διεύρυνση της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς.

Είμαι σίγουρος ότι οι βασικοί στόχοι της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαδίζουν. Θα θέλαμε να ικανοποιήσουμε την αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακή κατανάλωση από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές. Η προώθηση της ενεργειακής διαφοροποίησης είναι πολύ σημαντική στον τομέα της παροχής φυσικού αερίου. Ως προς αυτό, η κατασκευή του αγωγού Nabucco είναι αποφασιστικής σημασίας. Η κρίση με το φυσικό αέριο τον Ιανουάριο έδειξε εύγλωττα την ανάγκη για τις προαναφερθείσες υποδομές. Έτσι, είναι μια θετική εξέλιξη το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης, προβλέπει πόρους για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου.

Όσον αφορά το Nabucco, πριν ακόμη γίνουν οποιεσδήποτε εργασίες, χρειαζόμαστε, όσο το δυνατόν συντομότερα, διμερείς κυβερνητικές συμφωνίες που θα περιλαμβάνουν την Τουρκία. Θεωρώ λυπηρά τα σχόλια που συνδέουν τη συμπεριφορά της Άγκυρας για το Nabucco άμεσα με την προσχώρηση της χώρας στην ΕΕ. Πιστεύω ότι η συνεργασία για θέματα ενεργειακής πολιτικής δεν πρέπει να μετατραπεί σε όπλο εξωτερικής πολιτικής. Για αυτό το λόγο, χρειάζεται πιο εντατικός διάλογος για την ενέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ένα πιθανό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί να είναι το άνοιγμα του κεφαλαίου για την ενέργεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), γραπτώς.(RO) Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Τουρκία το 2008, ως υποψήφια χώρα, είναι ισορροπημένη. Παρόλο που πρέπει να δοθεί μια ώθηση στη μεταρρυθμιστική διαδικασία και παρόλο που οκτώ κεφάλαια διαπραγμάτευσης δεν μπορούν ακόμη να ανοίξουν, η Επιτροπή χαιρέτισε ιδιαίτερα τις πρόσφατες διπλωματικές κινήσεις της Τουρκίας και το ρόλο της στην προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή. Τα γεγονότα του καλοκαιριού του 2008 υπογράμμισαν το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας.

Στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας, επισημάνθηκε ο εποικοδομητικός ρόλος που διαδραμάτισε η Τουρκία στις σχέσεις της με γειτονικές χώρες και τη Μέση Ανατολή, μέσω της ενεργού διπλωματίας. Οι εξελίξεις στον Καύκασο τόνισαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, ειδικά μέσω της ενεργειακής διαφοροποίησης των οδών μεταφοράς. Το έγγραφο δίνει έμφαση στη σημασία της στενής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, με το έργο Nabucco να αποτελεί ένα καθοριστικό στοιχείο ως προς αυτό. Έπειτα από την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ελληνοκύπριων και των Τουρκοκύπριων ηγετών για την επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό πρόβλημα, είναι ζωτικής σημασίας για την Άγκυρα να συνεχίσει την υποστήριξη για την εξεύρεση λύσης, παράλληλα με τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διεύρυνση της ΕΕ και η συνεχιζόμενη ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ αποτελούν προτεραιότητες για τη Ρουμανία. Η Ρουμανία υποστηρίζει τη σημαντική πρόοδο που έγινε στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, μια διαδικασία αρκετά δυναμική για να ενθαρρύνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), γραπτώς. – Τα τελευταία πέντε χρόνια, τα νέα Κράτη Μέλη έχουν γίνει μάρτυρες πολυάριθμων θετικών επιπτώσεων της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εμπειρία δεν πρέπει να μονοπωληθεί και έτσι στηρίζω έντονα τη συνεχή διεύρυνση της ΕΕ. Παρόλα αυτά, όσο και αν θα ήθελα να δω την Τουρκία να προσχωρεί στην ΕΕ στο άμεσο μέλλον, η έκθεση προόδου δυστυχώς δείχνει ακριβώς το αντίθετο.

Έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο Σώμα στα ζητήματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, των ανησυχιών για τους Κούρδους και την κατοχή της Κύπρου.

Επιπλέον, εξετάζοντας την πρόοδο που έχει επιτύχει η Τουρκία προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των 35 κεφαλαίων για το Κοινοτικό κεκτημένο από τον Οκτώβριο του 2005, βλέπουμε ότι μόνο δώδεκα κεφάλαια έχουν ανοίξει και, μέχρι τώρα, μόνο ένα – το κεφάλαιο για την επιστήμη και την έρευνα – έχει κλείσει.

Θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο και την Επιτροπή πως προτείνουν να επιταχύνουν την πορεία των διαπραγματεύσεων και να επιλύσουν τη διαφορά στην Κύπρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sógor (PPE-DE), γραπτώς. – (HU) Τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη αλληλεγγύη και ανοχή προς τις υπό ένταξη χώρες. Η χώρα μου, η Ρουμανία, δεν ήταν έτοιμη για την ένταξη, και υπάρχουν ακόμη ελλείψεις στον τομέα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Παρόλα αυτά, η Ουγγαρία δεν εμπόδισε την προσχώρηση της Ρουμανίας, καθώς θεωρούσε πιο σημαντική την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και την ανοχή. Οι προς ένταξη χώρες πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα βήματα προς τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, αλλά τα υπάρχοντα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα. Θεωρώ έτσι σημαντικό να απευθυνόμαστε καταρχάς στα Κράτη Μέλη της ΕΕ για να:

- υπογράψουν και να επικυρώσουν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες,

- ακυρώσουν το νόμο, που ισχύει σε ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ, που εισάγει την έννοια της συλλογικής ενοχής,

- διδαχθούν από το παράδειγμα του Κόσσοβου, να διασφαλίσουν την πολιτιστική και περιφερειακή αυτονομία των παραδοσιακών εθνικών μειονοτήτων που ζουν στο έδαφος των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Sándor Tabajdi (PSE), γραπτώς. – (HU) Η σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων και η ενδυνάμωση των δεσμών τους με την Ευρώπη είναι ένα σημαντικό έργο, καθώς η περιοχή έχει γεωστρατηγική σημασία για την Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, από πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της οικονομίας και της ενέργειας, τα Δυτικά Βαλκάνια παραμένουν πολύ ευάλωτα και εξαρτώμενα.

Η Κροατία ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να προσχωρήσει το 2011, κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, αλλά αυτό εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση των διμερών συνομιλιών που πρόσφατα ξεκίνησαν με τη Σλοβενία, με διεθνή διαμεσολάβηση, σχετικά με τη διαμάχη στον Κόλπο του Piran. Ένας επιπλέον όρος είναι η πλήρη συνεργασία της Κροατίας με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για τον εντοπισμό και την παράδοση εγκληματιών πολέμου. Επιπλέον, πρέπει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα σε αυτές τις χώρες της περιοχής όπου, λόγω διάφορων εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων, το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους παραμένει αβέβαιο. Ας επικυρώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με τη Σερβία και με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, να χορηγήσουμε καθεστώς υποψήφιας χώρας σε όλες τις χώρες της περιοχής, και να αποφασίσουμε για ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη συντομότερη δυνατή συμφωνία για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων. Η οικονομική κρίση έχει επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στα Βαλκάνια, και εάν είναι αναγκαίο, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο στη σταθεροποίηση της περιοχής, και πρέπει να παρέχουμε υποστήριξη στις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Η ΕΕ πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τις δι-εθνικές σχέσεις στην περιοχή, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ευαίσθητη εσωτερική κατάσταση στη «Μακεδονία», η οποία στην παρούσα φάση, διατρέχει τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής σύρραξης στην περιοχή.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου