Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2552(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0030/2009 (B6-0016/2009)

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 17
CRE 11/03/2009 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
Συνοπτικά πρακτικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Borrell Fontelles, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης, προς την Επιτροπή για την Έκθεση αριθ. 10/2008 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας της Υποσαχάριας Αφρικής (O-0030/2009 – B6-0016/2009). <BRK>

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker, συντάκτρια. − (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Αφρική είναι η μοναδική ήπειρος που δεν έχει σημειώσει πρόοδο ως προς την εκπλήρωση των στόχων της Χιλιετίας, ιδίως στον τομέα της υγείας, δηλαδή, στη θνησιμότητα μητέρων και νεογνών, την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Αυτό οφείλεται εξ ολοκλήρου στα ανεπαρκή συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και στην κρίση ανθρωπίνων πόρων που πλήττει τον τομέα αυτό. Καθίσταται επομένως εντελώς σαφές ότι η επενδύσεις σε συστήματα υγείας είναι βασικές για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Επιπλέον, αυτή είναι και η άποψη της Επιτροπής, αλλά σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, παρόλο που Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη αυτή εδώ και χρόνια, δεν έχει προβεί σε σημαντικές ενέργειες για την πραγματοποίηση πρακτικών αλλαγών. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες, κυρίως μέσω κάθετης χρηματοδότησης για την καταπολέμηση του AIDS, και αυτό μπορεί βέβαια να είναι απαραίτητο κατά την άποψή μας, αλλά δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του συνολικού πακέτο επενδύσεων στη βασική υγειονομική περίθαλψη.

Κυρία Επίτροπε, ο προϋπολογισμός για τη βασική υγειονομική περίθαλψη δεν αυξήθηκε ούτε αναλογικά από το 2000 στα πλαίσια του συνολικού πακέτου επίσημης αναπτυξιακής ενίσχυσης. Επομένως, υπάρχουν αρκετοί λόγοι ώστε το Κοινοβούλιο, βάσει της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να υποβάλει στην Επιτροπή ορισμένα ερωτήματα και να προβεί σε ορισμένες συστάσεις. Θα ήθελα να επισημάνω τέσσερα σημεία.

Πρώτον, ο προϋπολογισμός για την υγειονομική περίθαλψη πρέπει να αυξηθεί. Απαιτείται σαφώς κοινή πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις χώρες-εταίρους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν δεσμευτεί να επενδύσουν το 15% των προϋπολογισμών τους στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Αμπούτζα. Ωστόσο αυτό δεν μπορεί πιθανώς να γίνει, κυρία Επίτροπε, αν η Επιτροπή και η Ευρώπη είναι διατεθειμένες να δαπανήσουν μόνο το 5,5% του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Θα ήθελα λοιπόν να μάθω με ποιον τρόπο θα επιθυμούσε η Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι στο πλαίσιο του δέκατου ΕΤΑ, οι επενδύσεις στην υγεία θα αυξηθούν.

Δεύτερον, πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο αποδοτική χρήση της δημοσιονομικής υποστήριξης. Παρόλο που πρόκειται για ένα από τα «καλά δείγματα» της Επιτροπής, δεν συγκεντρώνει πολλούς βαθμούς στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ωστόσο, η δημοσιονομική ενίσχυση έχει κατά πολύ τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ελλείψεις στα νότια συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ενώ η τομεακή δημοσιονομική υποστήριξη μπορεί πραγματικά να εστιάσει σε υγειονομικά συστήματα, μετά βίας χρησιμοποιείται στην Υποσαχάρια Αφρική.

Η γενική δημοσιονομική ενίσχυση μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη, με την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή μπορεί να δεσμεύσει και να ενθαρρύνει τους εταίρους να επιλέξουν την υγειονομική περίθαλψη ως κεντρικό τομέα και θα θέλαμε να παροτρύνουμε την Επιτροπή να προβεί σε κάτι τέτοιο. Η ερώτησή μου προς την Επιτροπή είναι: με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσετε την ανάληψη καλύτερης και πιο εστιασμένης δράσης τόσο μέσω τομεακής υποστήριξης όσο και μέσω γενικής δημοσιονομικής υποστήριξης;

Τα συμβόλαια των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας είναι ένα από ελπιδοφόρα μέσα της Επιτροπής. Τα υποστηρίζω 100% αλλά, με κάθε ειλικρίνεια, θεωρώ ότι στερούνται κατά κάποιο τρόπο υλικής υπόστασης και είναι πολύ κοντόφθαλμα γιατί προορίζονται μόνο για τους «καλούς μαθητές» και ως αποτέλεσμα, απαιτούνται εναλλακτικές για τους υπόλοιπους.

Τρίτον, πρέπει να ενισχυθεί η εμπειρογνωμοσύνη. Σύμφωνα με την έκθεση, η Επιτροπή δεν έχει μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη για να εφαρμόσει τις προτάσεις πολιτικής στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, θα καλούσαμε την Επιτροπή να εγγυηθεί αυτή την εμπειρογνωμοσύνη, επιλέγοντας περισσότερους εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας και προβαίνοντας σε αποδοτικότερη συνεργασία με τον ΠΟΕ και τα κράτη μέλη.

Τέταρτον, ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να συντονιστεί καλύτερα. Κυρία Επίτροπε, είναι απολύτως σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας στον τομέα της εργασίας και οι επενδύσεις και τα προγράμματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των διαφόρων χωρών της ΕΕ να συντονίζονται καλύτερα. Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα λεγόμενα ορφανά των φτωχών χωρών μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια στον τομέα της υγείας.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Staes, ο οποίος εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, υποστηρίζει τον προβληματισμό που εξέφρασε η Επιτροπή Ανάπτυξης και κάλεσε την Επιτροπή να διευκρινίσει τα σχέδιά της εν όψει της διαδικασίας απαλλαγής, και κατά προτίμηση πριν από τα τέλη του 2009.

Είναι σαφές, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ότι το Κοινοβούλιο παροτρύνει την Επιτροπή να κάνει επιτέλους πράξη τις προτεραιότητες πολιτικής της με περισσότερη βεβαιότητα και καλύτερα μέσα. Είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητο αν θέλουμε να έχουμε επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας έως το 2015, γιατί, κυρία Επίτροπε, η βασική υγειονομική περίθαλψη αξίζει βιώσιμες επενδύσεις μακροπρόθεσμα.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή χαιρετίζει πραγματικά την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη βοήθεια της Επιτροπής στις υπηρεσίες υγείας στην Αφρική. Η συζήτηση σχετικά με αυτή την προφορική ερώτηση μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη βοήθεια στον τομέα της υγείας στην Αφρική.

Δεν θα επαναλάβω την επίσημη αντίδραση που εξέφρασε ήδη η Επιτροπή σχετικά με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έχει ήδη δημοσιευθεί στο Διαδίκτυο.

Δυστυχώς, η έκθεση αυτή δεν έλαβε ευρεία κάλυψη στον Τύπο και, όταν γινόταν αναφορά σε αυτή, τα πράγματα υπερ-απλουστεύονταν ορισμένες φορές, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν τήρησε τις υποσχέσεις της απέναντι στην Αφρική.» Θα διευκρινίσω λοιπόν ορισμένα βασικά σημεία, προτού ξεκινήσουμε τη συζήτηση.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας, με τους Στόχους 4, 5 και 6 που σχετίζονται με την υγεία να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των στόχων αυτών: μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά δύο τρίτα, μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά τρία τέταρτα και διακοπή και αναστροφή της εξάπλωσης του HIV/AIDS. Αυτό αντιπροσωπεύει η αναπτυξιακή συνεργασία μας, αλλά η δέσμευσή μας δεν πρέπει να μετριέται με τη διάθεση δημοσιονομικών κονδυλίων μόνο στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Αναμφίβολα, η παιδική θνησιμότητα θα μειωθεί με αποτελεσματικές παρεμβάσεις στις υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα τους εμβολιασμούς. Επομένως, παρακολουθούμε την κάλυψη με εμβολιασμούς όχι μόνο στα προγράμματά μας σχετικά με την υγεία αλλά και σε πολλές γενικές ενέργειες δημοσιονομικής υποστήριξης. Ωστόσο, η παιδική θνησιμότητα εξαρτάται επίσης και από άλλους παράγοντες, όπως είναι η διατροφή, η στέγαση, η πρόσβαση σε ασφαλές νερό, οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης και η εκπαίδευση. Επομένως, η συνεισφορά μας μπορεί και συχνά θα βρίσκεται εκτός του πεδίου του τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά τη λήψη αποφάσεων για τομεακές επιδοτήσεις και διαδικασίες για την αναπτυξιακή βοήθεια που παρέχουμε, συμφωνήσαμε στο Παρίσι και την Άκρα να τηρούμε ολοένα και περισσότερο τις βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης. Σας παραθέτω δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι η ηγεσία από συνεργαζόμενες κυβερνήσεις. Αυτό σημαίνει, ύστερα από μια εμβριθή συζήτηση με τη συνεργαζόμενη χώρα, την αποδοχή των προτεινόμενων τομέων προς ενίσχυση. Μπορεί να μην πρόκειται για τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης αλλά την εκπαίδευση ή το νερό και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης.

Δεύτερον: ευθυγράμμιση με τα εθνικά συστήματα. Αυτό σημαίνει διοχέτευση της βοήθειας που παρέχουμε, κατά προτίμηση ως δημοσιονομική ενίσχυση (με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα βασικά κριτήρια). Αν η χώρα έχει μια επαρκώς καλά διατυπωμένη στρατηγική σχετικά με τη φτώχεια, η ενίσχυσή μας μπορεί κατά προτίμηση να διοχετεύεται ως γενική δημοσιονομική ενίσχυση.

Παρόλο που αυτή η ενίσχυση δεν θα χαρακτηρίζεται ως ενίσχυση του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, συνδέεται με τους στόχους για την υγεία, όπως τα ποσοστά κάλυψης εμβολιασμών ή οι αναλογίες γεννήσεων με τη βοήθεια ειδικευμένου προσωπικού υγείας. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν συνήθως μέρος της στρατηγικής για τη φτώχεια και παρακολουθούνται, ενώ η εκταμίευση δημοσιονομικής υποστήριξης συνδέεται συχνά με την πρόοδο αυτών.

Πέρα από τις παγκόσμιες δεσμεύσεις για την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης που έγιναν στην Άκρα και το Παρίσι, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε καταλήξει από κοινού σε έναν κώδικα δεοντολογίας που προβλέπει, για παράδειγμα, μείωση του αριθμού των τομέων όπου κάθε ξεχωριστός χορηγός είναι ενεργός, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός και διαχειριστικός φόρτος που επιβαρύνει τις συνεργαζόμενες χώρες μέσω της πολλαπλότητας των χορηγών. Αυτό είναι το νόημα της προσέγγισης καταμερισμού της εργασίας όπου κατέληξαν από κοινού τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι πάντα εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία σε επίπεδο χώρας, ιδίως λόγω των υψηλών βαθμών που κατέχει η υγεία στην κοινή γνώμη και ότι όλοι οι χορηγοί και οι χορηγούσες χώρες επιθυμούν να είναι παρούσες και να φαίνονται. Κατά διαστήματα, θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την τάση και να αφήσουμε τους άλλους χορηγούς να κάνουν τη δουλειά τους.

Ελπίζω λοιπόν η συζήτησή μας σήμερα να συμβάλλει στην περαιτέρω διευκρίνηση των ζητημάτων αυτών και στη διαβεβαίωση ότι η Ευρώπη τηρεί τις υποσχέσεις της απέναντι στην Αφρική.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο για την απάντησή της. Είμαι σίγουρος ότι έχετε δίκιο, κυρία Επίτροπε, πως τα στοιχεία μπορούν να έχουν πολλές σημασίες και πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Αλλά βεβαίως, σήμερα εξετάζουμε το Ελεγκτικό Συνέδριο και έτσι πρέπει να εξετάσουμε τα στοιχεία. Ορισμένες φορές εύχομαι να εξετάζαμε τα πρόσωπα και όχι τους αριθμούς, αλλά συμφωνούμε ότι «δεν υπάρχει ευημερία χωρίς υγεία». Δεν πρόκειται μόνο για ένα σλόγκαν αλλά για μια πραγματικότητα σε τόσες πολλές χώρες με χαμηλά εισοδήματα.

Συμφωνούμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δηλώνει ότι μόνο το 5,5% της χρηματοδότησης του ΕΤΑ προορίζεται για την υγεία, ενώ η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και του Κοινοβουλίου – είναι ότι το 35% θα πρέπει να δαπανάται για την υγεία και την εκπαίδευση. Υπάρχει ένα λανθασμένο στοιχείο σε αυτό το σημείο και μπορεί τα πράγματα να μην είναι τόσο άσχημα όσο δείχνουν οι αριθμοί. Ωστόσο, φανερώνουν ότι πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλά πράγματα και αυτό αφορά συνεργασία - αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο - με την εξασφάλιση του 15% που υποστηρίζεται στη Διακήρυξη της Αμπούτζα από τις ίδιες τις χώρες.

Ωστόσο, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα των ανθρώπων. Πηγαίνετε στο Μάλι και δείτε τον διαβήτη να βρίσκεται εκτός ελέγχου και αναλογιστείτε το κόστος για τις οικογένειες: πάνω από το 30% του οικογενειακού εισοδήματος δαπανάται στην ινσουλίνη, αν χρειάζεται να την αγοράσουν – και χρειάζεται πράγματι να την αγοράσουν. Πηγαίνετε στο Τσαντ και ρωτήστε για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και θα σας πουν ότι παρέχονταν τέτοιες υπηρεσίες πριν από τον εμφύλιο πόλεμο. Πηγαίνετε οπουδήποτε στην Αφρική και θα δείτε την απάνθρωπη μεταχείριση των επιληπτικών ατόμων, ενώ έναντι μερικών μόλις λεπτών, θα μπορούσαμε να απαλλάξουμε τους περισσότερους από αυτούς από τις κρίσεις επιληψίας. Πηγαίνετε οπουδήποτε στην Αφρική και δείτε τα ορφανά του AIDS και δείτε και συναντήστε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που προσπαθούν να μεγαλώσουν τα εγγόνια τους γιατί οι γονείς τους έχουν πεθάνει.

Οι στατιστικές είναι εκεί. Γνωρίζουμε ότι στην Αμερικανική ήπειρο, το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού φέρει το 10% του παγκόσμιου βάρους ασθενειών και το 42% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Η Υποσαχάρια Αφρική έχει το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 25% του παγκόσμιου βάρους των ασθενειών και το 3% των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Κάτι τέτοιο αντανακλά τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα. Πρέπει όμως να τα εξετάσουμε όλα αυτά, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει υγεία χωρίς υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς εργαζομένους στον τομέα της υγείας και χωρίς εκπαίδευση στον τομέα της υγείας.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε ορισμένα από τα έργα που πρόκειται να ξεκινήσουμε. Δεν πρόκειται μόνο για τη φυματίωση, το AIDS και την ελονοσία, αλλά και για όλες τις άλλες ασθένειες. Πρόκειται για τις παραμελημένες ασθένειες, για τις οποίες η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συνεργασία της με τις φαρμακευτικές εταιρείες σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή ώστε να παρέχεται βοήθεια στα άτομα που έχουν ανάγκη τα φάρμακα αυτά. Πρέπει να εξετάσουμε τις αιτίες της κακής υγείας και οι αποψινές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα αυτό.

Μόνο αν συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία, θα είναι σωστά τα στατιστικά στοιχεία – και θα βελτιωθεί και η κατάσταση των ανθρώπων. Αν βελτιωθούμε, θα βοηθήσουμε τα άτομα να είναι καλύτερα και έτσι στη συνέχεια θα βελτιωθούν και οι οικονομίες τους.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εξ ονόματος της ομάδας Verts/ALE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα παρουσιαστεί επίσημα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού την προσεχή εβδομάδα. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Επιτροπή Ανάπτυξης και επίσης την κυρία Van Lancker, η οποία μερίμνησε ώστε η συζήτηση αυτή να πραγματοποιείται σήμερα εδώ και ώστε αύριο, να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα που θα αναφέρει λεπτομερώς τι δεν πήγε καλά.

Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την εκτενή ομιλία της κυρίας Van Lancker και τις συστάσεις που έκανε. Κυρία Επίτροπε, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την ομιλία του κυρίου Bowis, ο οποίος κατάφερε να αναφέρει τις ελλείψεις πολύ επιδέξια.

Οποιοσδήποτε διαβάσει την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορεί απλώς να παραβλέψει το ζήτημα. Τα στοιχεία είναι εκεί για όλους και η κυρία Van Lancher σωστά επεσήμανε ότι οι στόχοι της Χιλιετίας στον τομέα αυτό θα επιτευχθούν με μεγάλη δυσκολία, εφόσον επιτευχθούν. Η μελέτη των στοιχείων που αναφέρει το Ελεγκτικό Συνέδριο για κάθε χώρα θα σας προσγειώσει απότομα.

Όσον αφορά το AIDS, το 34% του πληθυσμού της Σουαζιλάνδης, το 23% του Λεσόθο και το 14% του Μαλάουι πάσχει από την ασθένεια αυτή. Η παιδική θνησιμότητα στη Σουαζιλάνδη ήταν 78/1000 το 1997, σε σύγκριση με 86/1000 που είναι σήμερα. Στο Λεσόθο, το προσδόκιμο ζωής στα μέσα της δεκαετίας του '90 ήταν 60, σήμερα είναι μόλις 41. Στην Κένυα, πάνω από 1 στα 10 παιδιά πεθαίνουν πριν από την ηλικία των πέντε. Η σύσταση, η ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αποδοτικότητα της πολιτικής της ΕΕ ήταν, τα τελευταία χρόνια, εξαιρετικά ανησυχητική.

Ελπίζω λοιπόν, κυρία Επίτροπε, ότι η Επιτροπή θα επιτύχει πράγματι να δώσει έως τις 10 Απριλίου απαντήσεις στις ερωτήσεις που ο ίδιος, ως εισηγητής της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κατάφερα να συμπεριλάβω στο παρόν ψήφισμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις απαντήσεις στη διαδικασία απαλλαγής που αναμένεται στα τέλη Απριλίου. <BRK>

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE).(PT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οποιοδήποτε άτομο που επισκέπτεται την Υποσαχάρια Αφρική μπορεί εύκολα να διαπιστώσει, στις περισσότερες χώρες, τις τεράστιες αδυναμίες στα υγειονομικά συστήματά τους και τον εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο που έχει αυτό στις ζωές και την υγεία των ατόμων που θα πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια από τις υπηρεσίες αυτές.

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται τακτικά σε διεθνές επίπεδο το επιβεβαιώνουν συνεχώς. Ως προς αυτό, η ιδέα ότι απλές και πρακτικές κινήσεις, που δεν είναι ιδιαίτερα περίτεχνες ή ακριβές, μπορεί να αρκούν για να σωθούν ζωές είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Η ευρωπαϊκή οικονομική ενίσχυση μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας στον τομέα αυτό και πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι η συνεργασία στον τομέα της υγείας είναι πραγματικά στρατηγική και αφορά άμεσα όχι μόνο έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας αλλά πολλούς. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι -και επαναλαμβάνω τη φράση της έκθεσης- «η χρηματοδότηση της ΕΚ προς τον τομέα της υγείας δεν αυξήθηκε από το 2000 αναλογικά με τη συνολική αναπτυξιακή της ενίσχυση, παρά τις δεσμεύσεις της Επιτροπής όσον αφορά τους ΑΣΧ και την κρίση υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική». Τέλος της παραπομπής. Αναγνώρισε επίσης –και πάλι επαναλαμβάνω τη φράση της έκθεσης- ότι: «Η Επιτροπή παρέσχε σημαντική χρηματοδότηση για την έναρξη λειτουργίας του Παγκόσμιου Ταμείου [για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας], αλλά δεν έδωσε την ίδια προσοχή στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας, μολονότι αυτό έπρεπε να αποτελέσει την κύρια προτεραιότητά της.» Τέλος της παραπομπής.

Σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αυτό θα συνέβαινε –και πάλι παραθέτω τη φράση της έκθεσης– γιατί «η εμπειρογνωσία της Επιτροπής σε θέματα υγείας ήταν ανεπαρκής προκειμένου να εξασφαλίσει την πλέον αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης για την υγεία». Τέλος της παραπομπής.

Επομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσιάζει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια τεράστια πρόκληση, την οποία υποστηρίζω. Από πλευράς μας, θα ήθελα να επαναλάβω αυτή την πρόκληση, βάσει της αντικειμενικότητας των στοιχείων αυτών και της αξιολόγησης. Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν ήδη μέρος, αλλά πρέπει να αποτελούν μέρος ολοένα και περισσότερο των προτεραιοτήτων αναπτυξιακής ενίσχυσης και επομένως δικαιούνται αύξηση ως προς τη χρηματοδότηση. Η βελτίωση του τρόπου παροχής της ενίσχυσης, έχοντας κατά νου τις προφανείς αντιφατικές ανάγκες συντονισμού της διαχείρισης και εγγύτητας προς τους δικαιούχους πληθυσμούς, θα έγκειται στην παροχή μιας υπηρεσίας που μπορεί να σώσει πολλές ζωές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να μην ανταποκριθεί θετικά σε αυτή την πρόκληση και την παροτρύνω να το κάνει. Μόλις τώρα, ο κύριος Bowis εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία όπου κατάφερε να κάνει λόγο για πρόσωπα, ανθρώπινα πρόσωπα, αντί της στεγνής ψυχρότητας των αριθμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρόκληση για μας, κυρία Επίτροπε, είναι να εξασφαλίσουμε ότι η συνεργασία μας μπορεί να δώσει χαρά και ελπίδα σε αυτά τα πρόσωπα. Για το λόγο αυτό, κυρία Επίτροπε, είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε τους αριθμούς στη συνεργασία μας στον τομέα της υγείας.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Κυρία Πρόεδρε, δεν θα ήθελα πραγματικά να μιλήσω για την έκθεση αυτή, αλλά απλώς να προσθέσω ένα σημείο για το οποίο είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητη και έχω αναφέρει πολλές φορές κατά τις συνεδριάσεις ΑΚΕ. Πρόκειται για το ζήτημα των συνθηκών υγείας του λαού Τουαρέγκ στο Νίγηρα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα πραγματικά να θίξω το πρόβλημα των ευρωπαϊκών εταιρειών που εκμεταλλεύονται φυσικούς πόρους σε χώρες της Αφρικής και, ιδιαίτερα, τη γαλλική εταιρεία, Areva, που πρόκειται να εκμεταλλευτεί ουράνιο στον Νίγηρα, χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες στις τοπικές κοινότητες, με αποτέλεσμα τα άτομα που ζουν εκεί να χρησιμοποιούν, για παράδειγμα, ραδιενεργά υλικά ή παλιοσιδερικά για μαγειρικά σκεύη.

Σήμερα, οι αρχές στον Νίγηρα δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή σοβαρών μελετών σχετικά με τη ραδιενέργεια σε αυτά τα άτομα, αλλά γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική.

Ζητήσαμε, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης ΑΚΕ, τη διεξαγωγή μιας επιδημιολογικής μελέτης σχετικά με τα άτομα αυτά. Υποβάλλω ξανά αυτό το αίτημα σήμερα στην Επιτροπή.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο άκουσα προσεκτικά τα όσα ειπώθηκαν απόψε και όχι μόνο έδωσα προσοχή σε όσα διατυπώθηκαν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά επίσης, όπως έχω ήδη δηλώσει, μόλις επέστρεψα από επίσκεψη στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Λιβερία και είδα με ίδια μου τα μάτια ποιες είναι οι ανάγκες αυτών των χωρών στον τομέα της υγείας. Έχουν ανάγκες ως προς την υποδομή, ως προς τους καταρτισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας για τους οποίους έγινε ήδη λόγος και ανάγκες ως προς τα φάρμακα.

Αυτές οι ανάγκες είναι τεράστιες και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την παροχή βοήθειας, στον τομέα της υγείας, στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα διαβιβάσω τα σχόλιά σας στο συνάδελφό μου, Louis Michel, και είμαι σίγουρος ότι και αυτός θα εξετάσει όλες τις προτάσεις και τα σχόλιά σας με μεγάλη προσοχή όπως έκανα και η ίδια.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος(1) που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. <BRK>

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου