Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

O-0030/2009 (B6-0016/2009)

Debatai :

PV 11/03/2009 - 17
CRE 11/03/2009 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - Strasbūras Tekstas OL

17. – Audito Rūmų speciali ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (diskusija)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkė. – Kitas klausimas – diskusija dėl klausimo žodžiu Komisijai dėl Audito Rūmų specialios ataskaitos Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos, skirtos EB paramos vystymuisi, pateikto Josep Borrell Fontelles Vystymosi komiteto vardu (O-0030/2009 – B6-0016/2009).

 
  
MPphoto
 

  Anne Van Lancker, autorė. − (NL) Ponia pirmininke, Komisijos nare, ponios ir ponai, Afrika yra vienintelis žemynas, nepadaręs pastebimos pažangos įgyvendinant Tūkstantmečio tikslus, ypač sveikatos srityje, t. y. kalbant apie motinų ir kūdikių mirtingumą, kovą su ŽIV (AIDS), tuberkulioze ir maliarija. Tai priskirtina silpnoms sveikatos apsaugos sistemoms ir žmogiškųjų išteklių krizei, apėmusiai šį sektorių. Todėl visiškai aišku, kad kovoje su skurdu būtina investuoti į sveikatos sistemas.

Tai yra ir Komisijos požiūris, tačiau anot Audito Rūmų, nors Komisija ir deklaravo, tačiau per daugelį metų padarė labai mažai siekiant praktinių pokyčių. Komisija deda pastangas, pirmiausia per vertikalius fondus kovojant su AIDS, ir tai gali atrodyti tikrai būtina, tačiau neturėtų būti daroma viso investicijų paketo į sveikatos apsaugą sąskaita.

Komisijos nare, lėšų, skiriamų pagrindinėms sveikatos priežiūros paslaugoms, dalis oficialiame vystymosi pagalbos biudžete nuo 2000 m. nepadidėjo. Todėl šiam parlamentui užtenka priežasčių, remiantis Komisijos Audito Rūmų ataskaita, paklausti keletą klausimų ir pateikti keletą rekomendacijų. Aš nurodysiu keturis iš jų.

Pirma, būtina didinti sveikatos apsaugos biudžetą. Aišku, čia reikalinga bendra ES ir partnerių šalių iniciatyva. Abujos deklaracija numato, kad besivystančios šalys įsipareigojo į sveikatos apsaugą investuoti 15 proc. biudžeto, tačiau tai yra neįmanoma, Komisijos nare, jei Komisija ir Europos Sąjunga tam skirs tik 5,5 proc. EPF lėšų. Todėl aš norėčiau sužinoti, kaip Komisija ketina užtikrinti didesnes investicijas į sveikatą pagal 10-ąjį EPF.

Antra, biudžeto parama turėtų būti geriau ir veiksmingiau panaudojama. Net jei tai yra viena iš parodomųjų Komisijos priemonių, Audito Rūmų ataskaitoje jos vertinimas nėra aukštas. Vis dėlto biudžeto paramą galima veiksmingai panaudoti šalinant sveikatos apsaugos sistemų trūkumus pietuose. Nors tikslinė biudžeto parama, skirta sektoriams gali būti skirta sveikatos sistemoms, šalyse į pietus nuo Sacharos ši tikslinė parama beveik nenaudojama.

Bendroji biudžeto parama taip pat gali būti naudinga, jei Komisija įpareigos ir uždegs partnerius idėja kaip pagrindinį rinktis sveikatos sektorių. Todėl mes raginsime Komisiją tai padaryti. Mano klausimas Komisijai yra toks: kaip jūs ketinate užtikrinti tikslinius veiksmus teikti paramą, skirtą sektoriams ir bendrą biudžeto paramą?

Sutartys dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) yra viena daug žadančių Komisijos priemonių. Aš joms 100 proc. pritariu, tačiau galiu visiškai nuoširdžiai pasakyti, kad jos tam tikra prasme yra nereikšmingos ir trumparegiškos, nes daugiausia skirtos „geriesiems studentams“, o reikalingos alternatyvos ir atsiliekantiems.

Trečia, būtina didinti kompetenciją šioje srityje. Anot pranešimo, Komisija neturi pakankamai kompetencijos praktiškai įgyvendinant politikos pasiūlymus sveikatos sektoriuje. Todėl mes turėtume prašyti Komisijos įdarbinti daugiau sveikatos ekspertų veiksmingiau dirbant su PSO ir valstybėmis narėmis.

Ketvirta, sveikatos sektoriaus darbas turėtų būti geriau koordinuojamas. Komisijos nare, itin svarbu vadovautis ES darbo pasidalijimo vystomojo bendradarbiavimo srityje elgesio kodeksu, užtikrinant, kad sveikatos išlaidos ir programos būtų geriau koordinuojamos daugiau dėmesio skiriant mažai pagalbos gaunančioms šalims, įskaitant krizės ištiktas ir pažeidžiamas valstybes.

Norėčiau užbaigti padėkos žodžiu Bartui Staesui, kuris Biudžeto kontrolės komiteto vardu pritarė susirūpinimui, kurį išreiškė Vystymosi komitetas, ir paprašė Komisiją, pageidautina, iki 2009 m. pabaigos aiškiau apibūdinti planus dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros.

Komisijos nare, ponios ir ponai, Europos Parlamentas ragina Komisiją su didesniu pasiryžimu ir geresnėmis priemonėmis įgyvendinti politikos prioritetus. Tai būtina, jei mes norime Tūkstantmečio tikslų pasiekti iki 2015 m., nes iš esmės sveikatos apsauga nusipelno tvarių investicijų ilgalaikėje perspektyvoje.

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Ponia pirmininke, Komisija džiaugiasi Europos Audito Rūmų specialiąja ataskaita dėl EB paramos sveikatos paslaugoms Afrikoje. Diskusija šiuo klausimu leidžia kartu su Europos Parlamentu aptarti paramą Afrikai sveikatos srityje.

Čia aš neketinu pakartoti oficialios Komisijos reakcijos dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos, kuri paskelbta internete.

Deja, ši ataskaita nebuvo plačiai aptariama žiniasklaidoje arba dažnai buvo siekiama supaprastinti padėtį teigiant, kad „Europa nevykdo savo pažadų Afrikoje“. Todėl prieš pradedant diskusiją leiskite man paaiškinti keletą svarbių klausimų.

Komisija ir toliau yra visiškai įsipareigojusi Tūkstantmečio vystymosi 4, 5 ir 6 tikslams sveikatos srityje: dviem trečdaliais sumažinti vaikų mirtingumą, trim ketvirtadaliais sumažinti motinų mirtingumą ir sustabdyti ir pakeisti ŽIV (AIDS) plitimo tendencijas. Šių tikslų siekiama ir vystomuoju bendradarbiavimu, tačiau mūsų įsipareigojimai neturėtų būti matuojami tik biudžeto asignavimais sveikatos sektoriui.

Be abejonės, vaikų mirtingumą, pvz., galima sumažinti tokiomis veiksmingomis priemonėmis, kaip vakcinavimas. Todėl mes stebime vakcinavimą ne tik pagal sveikatos programas, bet ir daugelį kitų paramos iš biudžeto operacijų. Pvz., vaikų mirtingumas priklauso ir nuo kitų veiksnių: mitybos, būsto, saugaus aprūpinimo vandeniu, sanitarijos ir švietimo. Todėl mūsų įnašas gali būti ir dažnai yra susijęs ne tik su pačiu sveikatos sektoriumi.

Priimant sprendimus dėl asignavimų sektoriams ir vystomosios paramos modalumo, Paryžiuje ir Akroje susitarta vadovautis pagrindiniais veiksmingos pagalbos principais. Štai tik pora pavyzdžių. Pirmasis – prioritetai, kuriuos nustato šalys partnerės. Tai reiškia, kad po išsamių diskusijų su šalimis partnerėmis pritariama sektoriams, kuriuos jos pasiūlo paramai gauti. Tai nebūtinai yra sveikatos sektorius, tai gali būti švietimo arba vandens ir sanitarijos sektorius.

Antra: nacionalinių sistemų suvienodinimas. Tai reiškia pagalbos skyrimą, pageidautina, kaip paramą iš biudžeto (tik jei bus įvykdyti pagrindiniai reikalavimai). Jei šalis parengė gerai apibrėžtą skurdo strategiją, mūsų parama pirmiausia bus teikiama kaip parama iš biudžeto.

Nors ši parama nebus toliau laikoma skirta sveikatos sektoriui, ji yra susijusi su tokiais sveikatos tikslais, kaip, pvz., gyventojų vakcinacijų arba gimdymų dalyvaujant sveikatos priežiūros darbuotojams, skaičius. Šie tikslai paprastai yra kovos su skurdu strategijos dalis ir gali būti stebimi.

Be visuotinių įsipareigojimų priimtų Akroje ir Paryžiuje dėl pagalbos veiksmingumo mes, Europos Sąjunga, kolektyviai susitarėme dėl elgesio kodekso, kuriuo, pvz., numatyta mažinti sektorių, kuriuose veikia vieni ir tie patys donorai, skaičių tam, kad būtų sumažintos mūsų šalių partnerių administravimo ir valdymo išlaidos. Tokia yra darbo pasidalijimo, dėl kurio susitarė ES valstybės narės ir Europos Komisija, esmė. Mes žinome, kad dėl to ne visuomet lengva susitarti šalių lygmeniu, ypač sveikatos srityje, kuri laikoma itin svarbia ir kur visos donorės valstybės nori dalyvauti ir būti pastebėtos. Mes kartais turėsime tam pasipriešinti ir perduoti darbą kitiems donorams.

Todėl aš tikiuosi, kad mūsų diskusija šiandien leis prisidėti sprendžiant šiuos klausimus ir padės užtikrinti Europos pažadų vykdymą Afrikai.

 
  
MPphoto
 

  John Bowis, PPE-DE frakcijos vardu. – Ponia pirmininke, dėkoju Komisijos narei. Aš manau, kad jūs esate visiškai teisi, kad statistiniai duomenys gali būti skirtingai interpretuojami. Tačiau šiandien mes svarstome Audito Rūmų ataskaitą, todėl joje pateikti skaičiai yra pagrindinis argumentas. Visi sutinkame su teiginiu, kad „sveikata – didžiausias turtas“. Tai nėra tik žodžiai, daugelyje šalių gyvenimas rodo, kad tai pati tikriausia tiesa.

Audito Rūmai teigia, kad tik 5,5 proc. EPF lėšų skiriama sveikatai, o Europos Sąjungos ir Europos Parlamento politika sveikatai ir švietimui numatyta skirti 35 proc. lėšų. Tai rodo, kad mūsų veikla turėtų būti veiksmingesnė, ir tai apima bendradarbiavimą – jei galima naudoti šią sąvoką – su 15 proc. įsipareigojimu, kurį šalys prisiėmė pagal Abuja deklaraciją.

Vis dėlto, Komisijos nare, grįžtu prie žmogiškojo aspekto. Nuvykite į Malį ir pamatysite, kiek žmonių serga diabetu, o jų išlaidos insulinui viršija 30 proc. šeimos biudžeto. Pasidomėkite psichinės sveikatos paslaugomis Čade. Sužinosite, kad tokių būta prieš pilietinį karą, o dabar nėra. Pamatysite, kaip bet kurioje Afrikos šalyje nežmoniškai elgiamasi su ligoniais, sergančiais epilepsija, o skirdami vos keletą centų mes galėtume padėti šiems žmonėms. Nuvykite į Afriką ir pamatysite AIDS našlaičius, kuriuos augina jų seneliai, nes tėvai yra mirę.

Tai pagrindžia statistiniai duomenys. Mes žinome, kad Amerikoje, kur gyvena 14 proc. pasaulio gyventojų, sergamumas įvairiomis ligomis yra 10 proc., o jiems tenka 42 proc. pasaulio sveikatos darbuotojų. Šalyse, esančiose į pietus nuo Sacharos, kur gyvena 11 proc. pasaulio gyventojų, kurie serga 25 proc. visų atvejų, tenka vos 3 proc. pasaulio sveikatos darbuotojų. Šie skaičiai susiję su ankstesne diskusija. Į šiuos dalykus būtina atsižvelgti, nes sveikatos apsauga neįmanoma be sveikatos paslaugų, darbuotojų ir sveikatos švietimo.

Mes taip pat turime kritiškai įvertinti kai kuriuos mūsų finansuojamus projektus. Tai turėtų būti ne tik tuberkuliozė, AIDS ir maliarija. Tai turi būti ir kitos ligos, ir Komisija didžiuojasi tuo, kad bendradarbiauja su farmacijos bendrovėmis, ir padeda žmonėms, kuriems reikalingi vaistai. Mes taip pat turime įvertinti blogos sveikatos priežastis ir skirti tam daugiau dėmesio.

Apibendrinę ataskaitos duomenis, mes galime matyti išsamų vaizdą. Geresnis mūsų darbas reiškia geresnius rodiklius, geresnę ekonomikos ir žmonių padėtį.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE frakcijos vardu. – (NL) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, kitą savaitę Biudžeto kontrolės komitete bus oficialiai pristatyta Audito Rūmų ataskaita. Todėl aš norėčiau pasveikinti Vystymosi komitetą ir Anne Van Lancker, kuri pasistengė, kad šiandien čia įvyktų ši diskusija ir mes rytoj galėtume šiuo klausimu priimti rezoliuciją.

Mes turėtume atidžiai įvertinti ilgą Anne Van Lancker kalbą ir jos rekomendacijas. Komisijos nare, mes taip pat turime atidžiai įvertinti kalbą, kurią pasakė John Bowis, labai kompetentingai išdėstęs įvairius trūkumus.

Skaitant Audito Rūmų ataskaitą, negalima nuslysti temos paviršiumi. Iš jos kiekvienas gali susidaryti gana išsamų vaizdą, ir Anne Van Lancker buvo teisi, nurodydama, kad Tūkstantmečio tikslų šiame sektoriuje pasiekti bus sunku arba visiškai neįmanoma. Nagrinėjant skaičius, kuriuos nurodo Audito Rūmai, pagal atskiras valstybes tenka su dideliu trenksmu nusileisti ant žemės.

Svazilende 34 proc., Lesote – 23 proc. ir Malavyje – 14 proc. gyventojų serga AIDS. 1997 m. vaikų mirtingumas Svazilende buvo 78/1000, lyginant su 86/1000 šiandien. Pastarojo dešimtmečio viduryje Lesote gyvenimo trukmė buvo šešiasdešimt metų, dabar – tik 41. Kenijoje daugiau kaip vienas iš dešimties vaikų miršta, nesulaukęs penkerių metų amžiaus. Audito Rūmų analizė rodo, kad ES politikos priemonių įgyvendinimas kelia didelį nerimą.

Todėl aš tikiuosi, Komisijos nare, kad iki balandžio 10 d. Komisija atsakys į klausimus, kuriuos aš, kaip Biudžeto kontrolės komiteto pranešėjas, įtraukiau į šią rezoliuciją tam, kad galėtume pasinaudoti atsakymais biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu balandžio mėn. pabaigoje.

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE).(PT) Ponia pirmininke, Komisijos nare, kiekvienas, vykstantis į Afrikos šalis, esančias į pietus nuo Sacharos, gali pastebėti nepaprastą šių šalių sveikatos sistemų silpnumą ir tai, kokį neigiamą poveikį tai turi žmonėms, kuriems šios paslaugos yra reikalingos.

Tai patvirtina nuolat tarptautiniu mastu skelbiami skaičiai. Šiuo požiūriu žalingos idėjos, kad tam, kad būtų galima išgelbėti daugelį gyvybių, užtenka paprastų ir nesudėtingų praktinių veiksmų, kurie nėra pernelyg brangūs. Europos finansinė parama šiuo požiūriu yra labai reikšminga. Bendradarbiavimas sveikatos srityje yra strategiškai svarbus ir tiesiogiai apima ne vieną, bet daugelį Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT). Audito Rūmai nustatė, cituoju, kad „EB lėšų, skiriamų sveikatos sektoriui, dalis nepadidėjo nuo 2000 m., palyginti su visa pagalba vystymuisi, nepaisant Komisijos Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įsipareigojimų ir Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos susidariusios sveikatos priežiūros krizės“. Citatos pabaiga. Taip pat pripažįstama, kad Komisija svariai prisidėjo, finansuodama pasaulinį [kovos su AIDS, tuberkulioze ir maliarija] fondą, tačiau neskyrė panašaus dėmesio, kuris reikalingas sveikatos sistemų stiprinimui, nors ji laiko šią sritį prioritetine.

Anot Audito Rūmų, taip yra todėl, kad Komisija neturėjo pakankamai ekspertų sveikatos srityje, kurie būtų užtikrinę veiksmingą lėšų panaudojimą.

Todėl Audito Rūmų ataskaita yra tiesioginis iššūkis Europos Komisijai, kuriam aš pritariu. Šis iššūkis pagrįstas objektyviais ataskaitos duomenimis ir vertinimu. Sveikatos paslaugos yra ir toliau bus vienas mūsų vystomosios paramos prioritetų, todėl nusipelno didesnio finansavimo. Paramos teikimo optimizavimas atsižvelgiant į akivaizdžiai priešingus valdymo koordinavimo ir naudos gavėjų poreikius leistų sukurti sistemą, kuri padėtų išgelbėti daugelį gyvybių.

Europos Komisija negali teigiamai neatsiliepti į šį iššūkį ir aš raginu ją kuo skubiau tai padaryti. John Bowis atkreipė dėmesį į žmogiškąjį Audito Rūmų ataskaitoje pateiktų skaičių aspektą. Komisijos nare, mes turime pasistengti tam, kad pakeistume padėtį į gerąją pusę. Todėl turime siekti, kad sveikatos bendradarbiavimo rodikliai keistųsi teigiama kryptimi.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Ponia pirmininke, aš neketinau kalbėti apie šią ataskaitą, o tik norėjau nurodyti tai, kas artima mano širdžiai ir tai, ką aš keletą kartų minėjau AKR posėdžiuose. Tai Tuareg tautelės gyvenimo sąlygos Nigeryje. Komisijos nare, aš norėčiau iškelti klausimą dėl Europos bendrovių, kurios naudoja gamtinius išteklius Afrikos šalyse, ir ypač dėl Prancūzijos bendrovės „Areva“, kuri rengiasi eksploatuoti uraną Nigeryje, blokuodama informaciją vietos gyventojams. Dėl to vietoje gyvenantys žmonės, pvz., vietoje virtuvės įrankių naudoja radioaktyvias medžiagas arba metalo laužą.

Šiandien Nigerio valdžios institucijos neleidžia atlikti rimtų radiologinių tyrimų, tačiau mes žinome, kokia pavojinga padėtis, kurioje yra šie žmonės.

Vieno AKR posėdžio metu mes buvome paprašyti atlikti šių žmonių gyvenimo sąlygų epidemiologinius tyrimus. Šiandien aš šį prašymą norėčiau pateikti Komisijai.

 
  
  

PIRMININKAVO: Manuel António DOS SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

 
  
MPphoto
 

  Androulla Vassiliou, Komisijos narė. − Pone pirmininke, aš ne tik atidžiai išklausiau tai, kas buvo pasakyta šįvakar, bet taip pat, kaip minėjau, norėčiau pasidalyti kelionės į Côte d’Ivoire ir Liberiją įspūdžiais, kur savo akimis mačiau, kokie yra šių šalių sveikatos poreikiai. Jose yra didelių poreikių infrastruktūros investicijų, sveikatos paslaugų teikėjų, kuriuos mes ką tik aptarėme, ir poreikių apsirūpinant vaistais, požiūriu.

Šie poreikiai yra didžiuliai ir man telieka su jumis sutikti, kad mes privalome didinti savo pastangas teikiant pagalbą sveikatos srityje neturtingoms Afrikos šalims .

Galiu jus patikinti, kad aš perduosiu jūsų pastabas savo kolegai Louisui Micheliui, ir esu tikra, kad jis kaip ir aš atsižvelgs į visus jūsų pasiūlymus.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. – Aš gavau dar vieną pasiūlymą dėl rezoliucijos(1), pateiktą remiantis Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalimi.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks rytoj.

 
  

(1)Žr. protokolą.

Teisinė informacija - Privatumo politika