Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 11 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

20. Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy