Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - StrasbūrasTekstas OL
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19–20 d.) – Europos ekonomikos atkūrimo planas – Valstybių narių užimtumo politikos gairės – Sanglaudos politika: investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)
 4.Darbotvarkė
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Galutinio tam tikrų prekių importo neapmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu (kodifikuota redakcija) (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsavimas)
  5.2.Europolo darbuotojams mokamų bazinių atlyginimų ir išmokų patikslinimas (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsavimas)
  5.3.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (A6-0106/2009, Reimer Böge) (balsavimas)
  5.4.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2009 projektas: potvyniai Rumunijoje(A6-0113/2009, Jutta Haug) (balsavimas)
  5.5.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (balsavimas)
  5.6.Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (balsavimas)
  5.7.Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (balsavimas)
  5.8.Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (balsavimas)
  5.9.Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (balsavimas)
  5.10.Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju (A6-0102/2009, Paolo Costa) (balsavimas)
  5.11.Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas (A6-0072/2009, Gilles Savary) (balsavimas)
  5.12.Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (balsavimas)
  5.13.Sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (balsavimas)
  5.14.Galimybė visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (A6-0077/2009, Michael Cashman) (balsavimas)
  5.15.Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A6-0052/2009, Jan Andersson) (balsavimas)
  5.16.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos (B6-0094/2009) (balsavimas)
  5.17.Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (balsavimas)
  5.18.Su nafta susijusių problemų sprendimas (A6-0035/2009, Herbert Reul) (balsavimas)
  5.19.Ekologiškas transporto naudojimas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (balsavimas)
  5.20.Lisabonos strategija (balsavimas)
  5.21.Kova su klimato kaita (balsavimas)
  5.22.Užimtumo politikos gairės (balsavimas)
  5.23.Europos ekonomikos atkūrimo planas (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (balsavimas)
  5.24.Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (A6-0075/2009, Evgenijus Kirilovas) (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo ketinimai ir ketinimai (žr. Protokolą
 8.Pirmininko pareiškimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Parlamento sudėtis (žr. protokolą)
 11.SIS II dabartinė padėtis (diskusijos)
 12.2008 m. Kroatijos pažangos ataskaita – 2008 m. Turkijos pažangos ataskaita – 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 13.Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimai (diskusijos)
 14.– Klausimų valanda (Klausimai Tarybai)
 15.– Žalioji knyga dėl Europos sveikatos priežiūros darbuotojų (diskusija)
 16.– Penktasis pasaulinis vandens forumas, vyksiantis 2009 m. kovo 16–22 d. Stambule (diskusijos)
 17.– Audito Rūmų speciali ataskaita Nr. 10/2008 dėl sveikatos priežiūros įstaigoms Afrikos šalyse į pietus nuo Sacharos skirtos EB paramos vystymuisi (diskusija)
 18.– Bendros mokėjimų eurais erdvės (angl. SEPA) įgyvendinimas (diskusijos)
 19.– Blogėjanti humanitarinė padėtis Šri Lanka (diskusijos)
 20.– Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 21.– Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Tekstas OL (818 kb)
 
Diskusijos
Tekstas OL (1718 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika