Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2009. gada 11. marts - StrasbūraPublikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"
 1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Gatavošanās 2009. gada 19. un 20. marta Eiropadomei - Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes - Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (debates)
 4.Darba kārtība
 5.Balsošanas laiks
  5.1.Atbrīvošana no pievienotās vērtības nodokļa sakarā ar noteiktu preču galīgo ievešanu (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (balsošana)
  5.2.Eiropola darbinieki: pamatalgu un pabalstu koriģēšana (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (balsošana)
  5.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda līdzekļu izmantošana (A6-0106/2009, Reimer Böge) (balsošana)
  5.4.Budžeta grozījumi Nr. 1/2009: plūdi Rumānijā (A6-0113/2009, Jutta Haug) (balsošana)
  5.5.Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus, un attiecīgajām darbībām, kuras veic valsts administrācijas jūras lietu jomā (pārstrādāta versija) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (balsošana)
  5.6.Kopīgie noteikumi un standarti attiecībā uz organizācijām, kas pilnvarotas veikt kuģu pārbaudes un apsekojumus (pārstrādāta versija) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (balsošana)
  5.7.Ostas valsts kontrole (pārstrādāta redakcija) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (balsošana)
  5.8.Kopienas kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas sistēma (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (balsošana)
  5.9.Negadījumu izmeklēšana jūras transporta nozarē (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (balsošana)
  5.10.Pasažieru pārvadātāju atbildība nelaimes gadījumos uz jūras (A6-0102/2009, Paolo Costa) (balsošana)
  5.11.Kuģu īpašnieku apdrošināšana pret jūras prasībām (A6-0072/2009, Gilles Savary) (balsošana)
  5.12.Karoga valstij noteikto prasību ievērošana (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (balsošana)
  5.13.Maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (balsošana)
  5.14.Publiska piekļuve Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (A6-0077/2009, Michael Cashman) (balsošana)
  5.15.Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A6-0052/2009, Jan Andersson) (balsošana)
  5.16.Parlamenta Reglamenta 139. panta piemērošanas pagarināšana līdz septītā sasaukuma beigām (B6-0094/2009) (balsošana)
  5.17.Romu sociālais stāvoklis un labāka piekļuve ES darba tirgum (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (balsošana)
  5.18.Ar naftu saistīto problēmu risināšana (A6-0035/2009, Herbert Reul) (balsošana)
  5.19.Videi nekaitīgāks transports un ārējo izmaksu internalizācija (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (balsošana)
  5.20.Lisabonas stratēģija (balsošana)
  5.21.Cīņa pret klimata pārmaiņām (balsošana)
  5.22.Nodarbinātības politikas pamatnostādnes (balsošana)
  5.23.Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (balsošana)
  5.24.Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot: sk. protokolu
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana sk. protokolu
 10.Parlamenta sastāvs: sk. protokolu
 11.SIS II – pašreizējais stāvoklis (debates)
 12.Horvātijas 2008. gada progresa ziņojums - Turcijas 2008. gada progresa ziņojums - Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2008. gada progresa ziņojums (debates)
 13.Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvaras (debates)
 14.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 15.– Zaļā grāmata par veselības jomā nodarbināto personālu (debates)
 16.5. Pasaules Ūdens forums, kas notiks 2009. gada 16.-22. martā Stambulā (debates)
 17.Revīzijas palātas Īpašais ziņojums Nr. 10/2008 par Eiropas Kopienas sniegto atbalstu veselības aprūpes pakalpojumu attīstībai Subsahāras Āfrikā (debates)
 18. Vienotas eiro maksājumu telpas (SEPA) izveide (debates)
 19. Humanitārās situācijas pasliktināšanās Šrilankā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība sk. protokolu)
 21.Sēdes slēgšana
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (868 kb)
 
Debates
Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī" (1713 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika