Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Rapporti verbatim tad-dibattiti
L-Erbgħa, 11 ta' Marzu 2009 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 3.Tħejjija tal-Kunsill Ewropew (19-20 ta' Marzu 2009) - Pjan Ewropew ta' rkupru ekonomiku - Linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri - Politika ta' Koeżjoni: investiment fl-ekonomika reali (dibattitu)
 4.Aġenda
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.L-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-valur miżjud fuq l-importazzjoni finali ta’ ċerti oġġetti (verżjoni kodifikata) (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (votazzjoni)
  5.2.Aġġustament tas-salarji bażiċi u l-allowances għall-persunal tal-Europol (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (votazzjoni)
  5.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (A6-0106/2009, Reimer Böge) (votazzjoni)
  5.4.Baġit ta' emenda nru 1/2009: Għargħar fir-Rumanija (A6-0113/2009, Jutta Haug) (votazzjoni)
  5.5.Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (Verżjoni mfassla mill-ġdid) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (votazzjoni)
  5.6.Regoli u standards komuni għall-organizzazzjonijiet tal-ispezzjoni u tal-perizji tal-vapuri (verżjoni mfassla mill-ġdid) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (votazzjoni)
  5.7.Kontroll tal-Istat tal-Port (verżjoni mfassla mill-ġdid) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (votazzjoni)
  5.8.Sistema komunitarja ta' monitoraġġ ta' bastimenti u ta' informazzjoni (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (votazzjoni)
  5.9.Investigazzjoni ta' inċidenti fis-settur tat-trasport marittimu (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (votazzjoni)
  5.10.Responsabbiltà ta' trasportaturi ta' passiġġieri bil-baħar fil-każ ta' aċċidenti (A6-0102/2009, Paolo Costa) (votazzjoni)
  5.11.Assigurazzjoni tas-sidien ta' vapuri għal pretensjonijiet marittimi (A6-0072/2009, Gilles Savary) (votazzjoni)
  5.12.Konformità mar-rekwiżiti tal-Istat tal-bandiera (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (votazzjoni)
  5.13.Tassazzjoni fuq vetturi ta' merkanzija tqila għall-użu ta' ċerti infrastrutturi (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (votazzjoni)
  5.14.Aċċess tal-pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (A6-0077/2009, Michael Cashman) (votazzjoni)
  5.15.Linji gwida għal politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri (A6-0052/2009, Jan Andersson) (votazzjoni)
  5.16.Estensjoni tal-applikabilità tal-Artikolu 139 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sal-aħħar tas-seba' leġislatura (B6-0094/2009) (votazzjoni)
  5.17.Is-sitwazzjoni soċjali tar-Roma u l-aċċess imtejjeb tagħhom għas-suq tax-xogħol fl-UE (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (votazzjoni)
  5.18.Naffaċċjaw l-isfidi marbuta mal-provvista taż-żejt (A6-0035/2009, Herbert Reul) (votazzjoni)
  5.19.Trasport Aktar Ekoloġiku u l-Internalizzazzjoni tal-Ispejjeż Esterni (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (votazzjoni)
  5.20.L-Istrateġija ta' Liżbona (votazzjoni)
  5.21.Il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima (votazzjoni)
  5.22.Linji gwida għall-politika tal-impjiegi (votazzjoni)
  5.23.Pjan Ewropew ta' rkupru ekonomiku (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (votazzjoni)
  5.24.Politika ta' Koeżjoni: investiment fl-ekonomija reali (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (votazzjoni)
 6.Spegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 8.Dikjarazzjoni tal-President
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 10.Kompożizzjoni tal-Parlament: ara l-Minuti
 11.Progress tal-Proġett SIS II (dibattitu)
 12.Rapport ta' segwitu 2008 dwar il-Kroazja - Rapport ta' segwitu 2008 dwar it-Turkija - Negozjati dwar l-adeżjoni tal-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja fl-2008 (dibattitu)
 13.Mandat tal-Qorti Kriminali Internazzjonali għall-ex-Jugożlavja (dibattitu)
 14.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 15.Green Paper dwar il-Ħaddiema tas-Saħħa fl-Ewropa (dibattitu)
 16.Il-Ħames Forum Dinji dwar l-Ilma, Istanbul, 16-22 ta' Marzu 2003 (dibattitu)
 17.Rapport Nru 10/2008 tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-Għajnuna tal-KE għall-Iżvilupp fir-rigward tas-Servizzi tas-Saħħa fl-Afrika tas-Sub-Saħara (dibattitu)
 18.L-implimentazzjoni taż-Żona Unika ta' Pagamenti bl-Euro (SEPA) (dibattitu)
 19.Id-deterjazzjoni tas-sitwazzjoni umanitarja fix-Sri Lanka (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 21.Għeluq tas-seduta
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1087 kb)
 
Rapporti verbatim tad-dibattiti
Edizzjoni riveduta (1278 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza