Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 11 maart 2009 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
 4.Agenda
 5.Stemmingen
  5.1.Vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen (gecodificeerde versie) (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (stemming)
  5.2.Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (stemming)
  5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (A6-0106/2009, Reimer Böge) (stemming)
  5.4.Gewijzigde begroting nr. 1/2009: overstromingen in Roemenië (A6-0113/2009, Jutta Haug) (stemming)
  5.5.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (herschikking) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (stemming)
  5.6.Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (herschikking) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (stemming)
  5.7.Havenstaatcontrole (herschikking) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (stemming)
  5.8.Communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (stemming)
  5.9.Grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (stemming)
  5.10.Aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen (A6-0102/2009, Paolo Costa) (stemming)
  5.11.Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaren (A6-0072/2009, Gilles Savary) (stemming)
  5.12.Naleving van vlaggenstaatverplichtingen (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (stemming)
  5.13.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (stemming)
  5.14.Toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (herschikking) (A6-0077/2009, Michael Cashman) (stemming)
  5.15.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A6-0052/2009, Jan Andersson) (stemming)
  5.16.Verlenging van de toepasbaarheid van artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement tot het einde van de zevende zittingsperiode (B6-0094/2009) (stemming)
  5.17.Sociale situatie van de Roma en de verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt in de EU (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (stemming)
  5.18.Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (A6-0035/2009, Herbert Reul) (stemming)
  5.19.Groener vervoer en internalisering van externe kosten (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (stemming)
  5.20.Lissabon-strategie (stemming)
  5.21.Tegengaan van de klimaatverandering (stemming)
  5.22.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid (stemming)
  5.23.Europees economisch herstelplan (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (stemming)
  5.24.Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Verklaring van het voorzitterschap
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Samenstelling Parlement: zie notulen
 11.Stand van zaken bij SIS II (debat)
 12.Voortgangsverslag 2008 betreffende Kroatië - Voortgangsverslag 2008 betreffende Turkije - Voortgangsverslag 2008 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
 13.Mandaat van het Internationale Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië (debat)
 14.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 15.Groenboek betreffende gezondheidswerkers in Europa (debat)
 16.Vijfde Wereldwaterforum, Istanboel, 16-22 maart 2009 (debat)
 17.Speciaal verslag nr. 10/2008 van de Rekenkamer over de ontwikkelingshulp van de EG aan de gezondheidsdiensten in Afrika bezuiden de Sahara (debat)
 18.Inwerkingtreding van de ééngemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) (debat)
 19.Verslechterde humanitaire situatie in Sri Lanka (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 21.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (902 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (2217 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid