Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 11. marec 2009 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
 1.Otvoritev seje
 2.Izjave predsedujočega
 3.Priprave Evropskega sveta (19. in 20. marec 2009) - Evropski načrt za oživitev gospodarstva - Smernice za politike zaposlovanja držav članic - Kohezijska politika: naložbe v realno gospodarstvo (razprava)
 4.Dnevni red
 5.Čas glasovanja
  5.1.Oprostitev davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (A6-0060/2009, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (glasovanje)
  5.2.Uskladitev osnovnih plač in dodatkov za osebje Europola (A6-0078/2009, Agustín Díaz de Mera García Consuegra) (glasovanje)
  5.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije (A6-0106/2009, Reimer Böge) (glasovanje)
  5.4.Sprememba proračuna št. 1/2009: poplave v Romuniji (A6-0113/2009, Jutta Haug) (glasovanje)
  5.5.Skupna pravila in standardi za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) (A6-0097/2009, Luis de Grandes Pascual) (glasovanje)
  5.6.Skupna pravila in standardi za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) (A6-0098/2009, Luis de Grandes Pascual) (glasovanje)
  5.7.Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) (A6-0099/2009, Dominique Vlasto) (glasovanje)
  5.8.Sistem spremljanja in obveščanja za ladijski promet (A6-0100/2009, Dirk Sterckx) (glasovanje)
  5.9.Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa (A6-0101/2009, Jaromír Kohlíček) (glasovanje)
  5.10.Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (A6-0102/2009, Paolo Costa) (glasovanje)
  5.11.Zavarovanje lastnikov ladij za pomorske zahtevke (A6-0072/2009, Gilles Savary) (glasovanje)
  5.12.Skladnost z zahtevami države zastave (A6-0069/2009, Emanuel Jardim Fernandes) (glasovanje)
  5.13.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (A6-0066/2009, Saïd El Khadraoui) (glasovanje)
  5.14.Dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) (A6-0077/2009, Michael Cashman) (glasovanje)
  5.15.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A6-0052/2009, Jan Andersson) (glasovanje)
  5.16.Podaljšanje uporabe člena 139 Poslovnika EP do konca sedmega zakonodajnega obdobja (B6-0094/2009) (glasovanje)
  5.17.Socialni položaj Romov in boljše dostopanje do trga dela v EU (A6-0038/2009, Magda Kósáné Kovács) (glasovanje)
  5.18.Soočanje z izzivi preskrbe z nafto (A6-0035/2009, Herbert Reul) (glasovanje)
  5.19.Okolju prijaznejši promet in internalizacija zunanjih stroškov (A6-0055/2009, Georg Jarzembowski) (glasovanje)
  5.20.Lizbonska strategija (glasovanje)
  5.21.Boj proti podnebnim spremembam (glasovanje)
  5.22.Smernice za politiko zaposlovanja (glasovanje)
  5.23.Evropski načrt za oživitev gospodarstva (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (glasovanje)
  5.24.Kohezijska politika: naložbe v realno gospodarstvo (A6-0075/2009, Evgeni Kirilov) (glasovanje)
 6.Obrazložitev glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 8.Izjava predsedujočega
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 11.Stanje sistema SIS II (razprava)
 12.Poročilo o napredku Hrvaške za leto 2008 - Poročilo o napredku Turčije za leto 2008 - Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije za leto 2008 (razprava)
 13.Mandat Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (razprava)
 14.Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
 15.Zelena knjiga o zdravstvenih delavcih v Evropi (razprava)
 16.Peti svetovni forum o vodah v Carigradu od 16. do 22. marca 2009 (razprava)
 17.Posebno poročilo Računskega sodišča št. 10/2008 o razvojni pomoči ES za zdravstvene storitve v podsaharski Afriki (razprava)
 18.XM datoteka ima seveda 'euro': jaz nadaljujem z evrom,kot že zadnjič.Uresničevanje enotnega območja plačil v eurih (območje SEPA) (razprava)
 19.Poslabšanje humanitarnih razmer na Šrilanki (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 21.Zaključek seje
Razprave
Edition JOIzdaja UL (796 kb)
 
Razprave
Edition JOIzdaja UL (1860 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov