Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2693(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0106/2009

Indgivne tekster :

B6-0106/2009

Forhandlinger :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Afstemninger :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0135

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 12. marts 2009 - Strasbourg EUT-udgave

7.11. Statusrapport 2008 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
PV
  

- Før afstemningen:

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, forslagsstiller. − (EN) Hr. formand! Før vi stemmer om det beslutningsforslag, jeg har stillet om tiltrædelsesproceduren for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, vil jeg gerne komme med tre tekniske bemærkninger, så alle kan træffe en beslutning om de korrekte tekster.

Første bemærkning: Hvor der i punkt 12 tales om den makedonske forhandler, bør teksten være "en ny forhandler fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien". Dette er helt i tråd med det, vi besluttede, da vi stemte om mine betænkninger i 2007 og 2008.

Anden bemærkning: I punkt 18 er den makedonsk-ortodokse kirke det officielle navn på det største, religiøse samfund i landet. Dette nævnes for at skelne det fra den serbisk-ortodokse gruppe. Denne brug af ordet "makedonsk" kan ikke erstattes med nogen reference til noget navn på en stat. Da det er det officielle navn på en institution, foreslår jeg, at navnet omgives med anførselstegn.

Tredje bemærkning: Hvad angår oversættelsen af ordet "pending" i punkt 10 i sætningen "pending full implementation of the key priorities of the Accession Partnership" (selv om den fuldstændige gennemførelse af de vigtigste prioriteter i tiltrædelsespartnerskabet endnu ikke er afsluttet), afviger i hvert fald de franske og italienske versioner fra teksterne på engelsk, tysk og nederlandsk. For alle endelige oversættelser foreslår jeg, at man anvender den originale, engelske version.

 
  
 

- Om punkt 12:

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos, for PPE-DE-Gruppen. – (EL) Hr. formand! Under punkt 12 havde vi ændringsforslag 1 ved hr. Swoboda, hvortil der blev anmodet om afstemning ved navneopråb, og, som De ved, trak hr. Swoboda ændringsforslag 1 tilbage i dag. Jeg vil derfor bede om, at der afstemmes ved navneopråb om anden del af punkt 12.

 
  
 

- Før afstemningen om ændringsforslag 2:

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, for PPE-DE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne foreslå, at én del af teksten slettes, således at den nye tekst i anden del af punkt 13 kommer til at lyde: "giver udtryk for sine forhåbninger om, at alle regeringer i de omkringliggende lande i den nye forhandlingsrunde, der er planlagt i den såkaldte Nimetz-proces, vil støtte landets optagelse i EU og således bidrage til regionens stabilitet og velstand;".

 
  
 

(Parlamentet vedtog det mundtlige forslag)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, for PSE-Gruppen. – (DE) Hr. formand! Jeg vil allerførst gerne sige, at jeg ikke synes, det er rimeligt, at De, da jeg trak mit ændringsforslag tilbage, forkastede en del af min originale tekst. Det er ikke en rimelig fremgangsmåde.

Med hensyn til hvad fru Ibrisagic lige har sagt, vil jeg imidlertid gerne sige, at vi kan godkende denne ordlyd. Jeg vil så også trække mit ændringsforslag 3 tilbage, og jeg håber på en rimelig behandling fra den anden side.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik