Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2693(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0106/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0106/2009

Keskustelut :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Äänestykset :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0135

Puheenvuorot
Torstai 12. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

7.11. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistymiskertomus 2008 (äänestys)
PV
  

- Ennen äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, esittäjä. − (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin äänestämme entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymisprosessia käsittelevästä päätöslauselmaesityksestäni, haluan esittää kolme teknistä huomautusta, jotta kaikki voivat äänestää oikeasta tekstistä.

Ensimmäinen huomautus: kun päätöslauselmaesityksen 12 kohdassa mainitaan Makedonian neuvottelija, siinä pitäisi olla "entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian neuvottelija". Tämä on täysin yhdenmukaista sen kanssa, mitä päätimme äänestäessämme mietinnöistäni vuosina 2007 ja 2008.

Toinen huomautus: 18 kohdassa mainittu Makedonian ortodoksikirkko on maan suurimman uskonnollisen yhteisön virallinen nimi. Tämän maininnan tarkoituksena on erottaa se Serbian ortodoksiryhmästä. Sanaa "Makedonian" ei voida korvata viittaamalla valtion nimeen. Koska kyseessä on instituution virallinen nimi, ehdotan nimen ympäröimistä lainausmerkeillä.

Kolmas huomautus: 10 kohtaan sisältyvän sanan "pending", joka on osa ilmausta "odotettaessa Eurooppa-kumppanuuden keskeisten prioriteettien täysimääräistä täytäntöönpanoa", käännöksen osalta on todettava, että – ainakin – ranskan- ja italiankieliset versiot eroavat englannin-, saksan- ja hollanninkielisistä versioista. Ehdotan, että kaikki lopulliset käännökset tehdään alkuperäisen englanninkielisen version pohjalta.

 
  
 

- 12 kohdasta:

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EL) Arvoisa puhemies, jäsen Swoboda oli esittänyt 12 kohtaan tarkistusta 1, josta pyydettiin nimenhuutoäänestystä, ja kuten tiedätte, jäsen Swoboda peruutti tarkistuksen 1 tänään. Pyydänkin, että nimenhuutoäänestys toimitetaan 12 kohdan toisesta osasta.

 
  
 

– Ennen tarkistuksesta 2 toimitettua äänestystä:

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, PPE-DE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, ehdotan, että tekstistä poistetaan osa siten, että 13 kohdan toisen osan uusi teksti kuuluisi seuraavasti: "toivoo, että odotettavissa olevaa 'Nimetz-prosessin' mukaista uutta neuvottelukierrosta ajatellen kaikki alueen hallitukset tukisivat kyseisen maan integroitumista Euroopan unioniin ja myötävaikuttaisivat tällä tavoin alueen vakauteen ja hyvinvointiin;".

 
  
 

(Suullinen tarkistus hyväksyttiin.)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, PSE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, haluan ensinnäkin sanoa, etten pidä oikeudenmukaisena sitä, että peruutettuani tarkistukseni osa alkuperäisestä tekstistäni hylättiin. Tämä ei ole oikeudenmukainen menettelytapa.

Jäsen Ibrisagicin äskeisen puheenvuoron osalta haluan kuitenkin todeta, että voimme hyväksyä tämän sanamuodon. Peruutan siinä tapauksessa tarkistukseni 3 ja toivon oikeistolta oikeudenmukaista kohtelua.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö