Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2693(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0106/2009

Teksty złożone :

B6-0106/2009

Debaty :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Głosowanie :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0135

Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 12 marca 2009 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

7.11. Sprawozdanie z postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2008 roku (głosowanie)
Protokół
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor. − Panie przewodniczący! Przed głosowaniem w sprawie przedłożonej rezolucji w sprawie procesu akcesji Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, chcę przedstawić trzy uwagi techniczne, żeby każdy mógł wpływać na poprawność tekstów.

Oto pierwsza uwaga: kiedy tekst w ustępie 12 odnosi się do macedońskiego negocjatora, powinien brzmieć „negocjatora Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii”. Jest to całkowicie zgodne z tym, co postanowiono podczas głosowania nad moimi sprawozdaniami z roku 2007 i 2008.

Uwaga druga: w ustępie 18 Macedoński Kościół Prawosławny to oficjalna nazwa największej wspólnoty wyznaniowej w tym kraju. Kościół ten jest wspomniany, aby odróżnić go od serbskiego Kościoła Prawosławnego. Użycie słowa „macedoński” nie może być zastąpione przez jakiekolwiek odniesienie do nazwy państwa. Ponieważ jest to oficjalna nazwa instytucji, proponuje umieścić tę nazwę w cudzysłowie.

Uwaga trzecia: co do tłumaczenia słowa „pending”(z zastrzeżeniem) w ustępie 10 we frazie „z zastrzeżeniem pełnego wykonania głównych priorytetów partnerstwa akcesyjnego”, wersje francuska i włoska (co najmniej) różnią się od tekstu w języku angielskim, niemieckimi i duńskim. W ostatecznej wersji tłumaczenia proponuję oprzeć się na oryginalnej wersji angielskiej.

 
  
 

- W sprawie ust. 12:

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos, w imieniu grupy PPE-DE. – (EL) Panie przewodniczący! W odniesieniu do ustępu 12 mieliśmy poprawkę 1 pana posła Swobody, w której wnoszono o zastosowanie głosowania imiennego, ale jak wiadomo dziś pan poseł Swoboda wycofał poprawkę 1. Proszę zatem o zastosowanie głosowania imiennego nad druga częścią ustępu 12.

 
  
 

- Przed głosowaniem nad poprawką 2:

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, w imieniu grupy PPE-DE. – Panie przewodniczący! Chciałabym złożyć wniosek o usunięcie części tekstu, tak aby druga część ustępu 13 otrzymała brzmienie „w świetle nowej rundy negocjacji zapowiedzianych w ramach <procesu Nimetza> wyraża nadzieję, że wszystkie rządy sąsiednich państw poprą integrację tego kraju z UE, dzięki czemu przyczynią się do stabilności i dobrobytu w regionie;”.

 
  
 

(Parlament zgodził się przyjąć poprawkę ustną)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, w imieniu grupy PSE. – (DE) Panie przewodniczący! Przede wszystkim chcę powiedzieć, że nie sądzę, by to było uczciwe, że kiedy ja wycofałem swoją poprawkę, odrzucono część mojego pierwotnego tekstu. To nie jest uczciwa procedura.

Jednakże, chcę także powiedzieć w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziała pani poseł Ibrisagic, że możemy przyjąć to sformułowanie. W tej sytuacji wycofałbym również moją poprawkę 3 i mam nadzieję, że druga strona potraktuje to uczciwie. .

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności