Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2693(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0106/2009

Ingivna texter :

B6-0106/2009

Debatter :

PV 11/03/2009 - 12
CRE 11/03/2009 - 12

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 7.11
CRE 12/03/2009 - 7.11
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0135

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

7.11. års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
Protokoll
  

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, författare. (EN) Herr talman! Innan vi röstar om mitt resolutionsförslag om anslutningsprocessen för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien vill jag göra tre tekniska anmärkningar så att alla kan fatta beslut om de korrekta texterna.

För det första: där det handlar om den makedoniska förhandlaren i punkt 12 bör texten lyda ”förhandlare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ”. Detta är helt i linje med vad vi beslutade om vid omröstningarna om mina betänkanden 2007 och 2008.

För det andra: i punkt 18 är makedoniska ortodoxa kyrkan det officiella namnet på det största religiösa samfundet i landet. Detta anges för att skilja samfundet från den serbiska ortodoxa gruppen. Denna användning av ordet ”makedonisk” går inte att ersätta med en hänvisning till något statsnamn. Eftersom detta är det officiella namnet på en institution föreslår jag att namnet sätts inom citationstecken.

För det tredje: när det gäller översättningen av ”avvaktan” i punkt 10, i frasen ”avvaktan på ett heltäckande genomförande av nyckelprioriteringarna i anslutningspartnerskapet”, skiljer sig i varje fall de franska och italienska versionerna från texterna på engelska, tyska och nederländska. Inför de slutliga översättningarna föreslår jag att man använder den engelska originalversionen.

 
  
 

- Angående punkt 12:

 
  
MPphoto
 

  Giorgos Dimitrakopoulos, för PPE-DE-gruppen. (EL) Herr talman! I punkt 12 hade vi ändringsförslag 1 från Hannes Swoboda, för vilken en omröstning med namnupprop begärdes, och som ni känner till drog Hannes Swoboda i dag tillbaka ändringsförslag 1. Jag ber därför att det genomförs en omröstning med namnupprop om andra delen av punkt 12.

 
  
 

- Före omröstningen om ändringsförslag 2:

 
  
MPphoto
 

  Anna Ibrisagic, för PPE-DE-gruppen. (EN) Herr talman! Jag föreslår att en del av texten stryks, så att den nya texten i andra delen av punkt 13 lyder som följer: ”Inför den nya förhandlingsrunda som ska inledas under den så kallade Nimetzprocessen hoppas parlamentet att samtliga regeringar i grannområdet ska stödja detta lands EU-integration och därmed bidra till stabilitet och välstånd i regionen.”

 
  
 

(Parlamentet antog det muntliga ändringsförslaget.)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, för PSE-gruppen.(DE) Herr talman! Först av allt vill jag säga att jag inte tycker att det är godtagbart att ni strök en del av min ursprungliga text när jag drog tillbaka mitt ändringsförslag. Det är inte ett godtagbart förfarande.

Angående det som Anna Ibrisagic precis sa vill jag dock säga att vi kan godta denna formulering. Jag vill då även dra tillbaka mitt ändringsförslag 3 och hoppas på att bli rättvist behandlad av oppositionen.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy