Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2559(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0140/2009

Разисквания :

PV 11/03/2009 - 19
CRE 11/03/2009 - 19

Гласувания :

PV 12/03/2009 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0129

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 12 март 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

10. Обяснение на вот (продължение)
Видеозапис на изказванията
PV
 

Устни обяснения на вот (продължение)

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0135/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI).(EN) Г-н председател, тибетците, подобно на всички народи, имат желание да живеят според собствените си закони и да се управляват сами, а, отказвайки националните им цели, китайското правителство използва редица доводи за премахване на феодализма и победа над крепостничеството и суеверието.

Най-после всичко това е вид „фалшиво съзнание“, както Енгелс го нарича: те вярват, че тибетците не разбират проблема в неговата същина и затова не трябва да се допуска истинска демокрация.

Ще призова членовете на Парламента да вземат под внимание иронията на сходството между този довод и онзи, представен след отрицателните вотове на французите, нидерландците и ирландците. Отново в тази зала се появиха мнения, че хората не са разбрали правилно въпроса и че всъщност са гласували за нещо друго – срещу г-н Ширак, срещу присъединяването на Турция или срещу англосаксонския либерализъм – и че не са разбрали въпроса и е нужно да бъдат по-добре информирани.

Смятам, че хората, независимо дали става дума за Тибет или за народите от Европейския съюз, са наясно със своите желания и искания и на тях трябва да им бъде позволено да ги изразят чрез избирателните урни. Знам, че започвам да ставам досаден като Катон Стари, но в крайна сметка и той е бил изслушан, а аз ще повторя, както правя във всяко мое изказване, че е необходим референдум за Договора от Лисабон. Pactio Olisipiensis censenda est! (Договорът да се подложи на гласуване!)

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад на Pia Elda Locatelli (A6-0067/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, в Италия се наблюдава изтичане на висококвалифицирани кадри. Масовата емиграция на изследователи с всяка година се превръща в тенденция. Лауреатът на Нобелова награда за медицина Ренато Дулбеко каза, че онези, които искат да развиват научна дейност, напускат страната, както са правили и в миналото, и то по същите причини. Те емигрират, защото не разполагат с възможности за професионално развитие, подобаващи заплати или средства за научна дейност, а изследователските центрове не наемат нови кадри, защото не само не разполагат със средства, но им липсва и организацията да приемат нови групи и да разработват нови идеи.

Италианските учени напускат страната заради липса на инфраструктура, най-вече в сферата на науката и технологиите, както и заради липса на финансиране, смешни заплати и система на подбор, която обезсърчава най-добрите кандидати и приема хора с препоръки. Те емигрират и са недоволни от това, защото основната подготовка в нашите университети е отлична. Всичко друго обаче липсва.

Съгласен съм, че държавите-членки трябва да гарантират открит и прозрачен подбор на научни кадри на конкурентен принцип и въз основа на професионалните им заслуги. Тези заслуги трябва да се определят въз основа на научните им постижения и по брой научни публикации. Други важни аспекти обаче също трябва да бъдат считани за постижения в кариерата на даден изследовател: способност за иновации, умения по управление на научна дейност, умения за обучение и надзор и сътрудничество с отрасъла.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, защото съм съгласен с идеята, че Европа се нуждае от повече научни кадри. Този доклад е от особена важност, защото, наред с други неща, приканва държавите-членки да предоставят по-добри възможности за професионално развитие на младите научни кадри, като например по-добро финансиране и професионално израстване, основаващо се на научни постижения, като способност за иновации, обучителен стаж в предприятия, и т. н., а не въз основа на старшинство.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), в писмена форма. (EN) Докладът на г-жа Locatelli е част от прегледа на Лисабонската стратегия, който има за цел да направи икономиката на Европа най-конкурентоспособната в света до 2010 г., за което от съществено значение е положението на изследователите в Европа. Четири са посочените приоритетни области, където е необходим напредък, а именно:

- Открит подбор и преносимост на безвъзмездните средства;

- Социална сигурност и пенсии;

- Привлекателни условия на заетост и труд;

- Обучение и опит на изследователите.

Тези области са свързани с мобилност, прозрачност, публичност и подкрепа за настоящи и бъдещи изследователи. Съчетаването на образование, иновации и научни изследвания в последователна политика в тази насока играе жизненоважна роля за една функционираща икономика на знанието. Усилията ни да се справим с „изтичането на мозъци“ и да се изгради „мозъчна мрежа“ ще бъдат усъвършенствани от предложения, които свеждат бюрократичните пречки до минимум и увеличават социалната сигурност за изследователите. Като докладчик по Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) напълно осъзнавам критичната роля на научната дейност и нуждата от грижа за наличните таланти и умове, за да се справим със значителните предизвикателства с климата, пред които сме изправени. Доволен съм да видя въвеждането на съюз за иновации между „Юнивърсити колидж“, Дъблин, и „Тринити колидж“, Дъблин, Ирландия, което е отличен пример за инвестиране в изследователи в началото на тяхната кариера.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Въпреки че настоящите събития ясно показват, че неолибералната Лисабонска стратегия е един от инструментите, отговорни за влошаващото се икономическо и социално положение в Европейския съюз, докладът настоява за неговото приложение, с което не можем да се съгласим.

Докладът обаче включва и положителни аспекти, които подкрепяме, особено що се отнася до посрещането на потребностите на изследователите, техните права от гледна точка на условия на труд и социална сигурност, събирането на семейства, правата на жените изследователи и достъпа за млади изследователи, както и призива за по-голямо финансиране на научни дейности и по-голям брой изследователи.

Не става ясно обаче как предложената стратегия относно Европейско научноизследователско пространство ще гарантира равни права във всички държави-членки и универсален достъп за изследователи, особено за младите такива, до европейското партньорство за изследователи, особено в държави като Португалия, която не е в центъра на процеса на взимане на политически решения в един Европейски съюз, който все повече бива управляван от по-големите държави. Затова ние се въздържахме от гласуване по доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (PSE), в писмена форма.(PL) Г-н председател, зависи ли академичната кариера от мобилността? До известна степен зависи. Може да се каже, че мобилността, особено сред младите изследователи, може да окаже значително влияние върху бъдещите им постижения. Това е така, защото тя улеснява достъпа до нова информация и им позволява да преодолеят ограниченията на средата, в която са получили образованието си. И това далеч не е всичко. Академичната кариера започва по-рано, в средното училище, където младежите изграждат основата на общите си знания, особено по математика и естествени науки.

Следващият етап включва висшето образование, следдипломната квалификация и докторските науки. Точно в този начален етап от академичната кариера на младите – а тук говоря въз основа на своя собствен опит – мобилността, лесният достъп до научни институции и интересният и обещаващ предмет на изследване, под надзора на изтъкнати изследователи, е най-важен за тези млади хора, дори по-важен от бъдещото им пенсиониране.

Затова най-важната стъпка за създаване на научноизследователски кадри изисква подготовката на правилните условия за този вид учебни занимания в рамките на Европейския технологичен институт или европейската научноизследователска инфраструктура, например, включително финансовата подкрепа чрез докторантски стипендии за студенти от Европейския съюз и от трети страни, както и широкото им популяризиране. Условията, които предоставим по отношение на семейна и професионална стабилност, ще определят дали, веднъж получили докторската си степен, младите хора ще предпочетат промишлеността или академичните институции и дали ще се завърнат в родината си или ще продължат да пътуват.

 
  
MPphoto
 
 

  Adrian Manole (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Когато един студент обмисля научноизследователска кариера, физическата мобилност трябва да се окуражава като образователен опит, който не може да бъде заменен от виртуалната мобилност. Трябва да гарантираме, че най-надарените умове ще получат необходимото им финансиране и човешки ресурси. За някои това може да означава достъп до ресурси извън границите на родната им страна.

Ползите (като например добавена стойност), свързани с мобилността на студентите, лекторите и изследователите, трябва да бъдат популяризирани и рекламирани. Административните и структурни пречки трябва да бъдат премахнати. На студентите и изследователите трябва да се предложат стипендии и заеми, както и други стимули за физически лица и институции.

Политиката на глобализация трябва да вземе предвид следните фактори: голяма значимост на изследователи с международен опит; реални лингвистични възможности; необходимост да се предложи на всички студенти, които в бъдеще ще работят като изследователи, възможност да получат кредити по чужд език независимо от тяхната специалност; добро качество; информация за възможностите за обучение и научноизследователска дейност в чужбина.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. – (EL) Докладът относно европейското партньорство за изследователи цели да увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз във връзка с другите империалистически центрове, да ограничи „изтичането“ на изследователи и да привлече изследователи от развиващите се страни.

Той се обявява в подкрепа на движението на изследователи между отделните държави, между публичния и частния сектор, предприятията, научноизследователските центрове и университетите, както и за по-тясно сътрудничество на частния и публичния сектор в сферата на научноизследователската дейност, пълното подчинение на науката на временните технологични изисквания на пазара и ориентацията на изследователите към приложна научноизследователска дейност, в която стаж като изследовател в предприятие се приема за официална квалификация.

Въвеждането на „научноизследователски формуляри“ с цел да се прави подбор на изследователи от научен институт или университет в други държави-членки и мобилността на изследователите и ръководители на фирми ще помогне на големите предприятия да изберат най-добрите изследователи и да се снабдят с персонал при условия, които ще увеличат производителността им (гъвкави условия на заетост, неплатен труд, неплащане на осигуровки). Това включва и докторанти, които извършват основната част от научноизследователската дейност.

Гласувахме против доклада, защото изследователите трябва да работят при стабилни условия на заетост в институции, които не се съревновават за „надмощие“ и които си сътрудничат, за да развиват науката, и служат на съвременните изисквания на обикновените граждани, а не на плутокрацията и стремежа за печалба на големите предприятия.

 
  
MPphoto
 
 

  Teresa Riera Madurell (PSE), в писмена форма. (ES) За да се справим с недостига на научни кадри, е необходимо да съдействаме за завръщането на европейски учени, които работят извън Европейския съюз, както и за приема на учени от трети страни, които желаят да работят в ЕС.

Жените продължават да са слабо представени в повечето области на науката и технологиите, както и на отговорни позиции. Затова според мен е важно да призовем държавите-членки да гарантират по-добре балансирано представителство на мъжете и жените в органите, отговарящи за наемането и кариерното развитие на изследователския персонал. От съществено значение е процесите на подбор и повишаване да бъдат открити и прозрачни.

За да се създаде общ пазар на труда за изследователи, е важно да се определи и установи общ европейски кариерен модел в научноизследователската сфера, както и да се въведе интегрирана система за информация с предложения за заетост и договори със стажанти в областта на научноизследователската дейност в целия Европейски съюз.

Що се отнася до подобряване на мобилността, искам да посоча, че за да се улесни обменът на мъже и жени учени от трети страни, включително онези, с които вече съществува значително научно сътрудничество, какъвто е случаят с някои държави от Латинска Америка, от съществено значение е да се въведе специална, по-бърза и по-малко бюрократична визова политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Locatelli относно европейското партньорство за изследователи. Като университетски преподавател разбирам, че Европа се нуждае от повече такива, за да подобри производителността и конкурентоспособността си, особено имайки предвид конкуренцията от други големи икономики на световно равнище като Съединените американски щати и Япония, както и от други развиващи се икономики, като Индия и Китай. Поради тази причина аз съм съгласен с докладчика, който призова държавите-членки да гарантират открито и прозрачно наемане на изследователи, основаващо се на конкурентен принцип и въз основа на научни постижения.

 
  
  

- Доклад на Toine Manders (A6-0051/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада.

Новите технологии преобразиха живота ни, като свободното време не е изключено от този процес.

Видеоигрите са вече сред любимите развлекателни дейности на младите хора в Европа и други страни. Много видеоигри всъщност са предназначени за възрастни, а съдържанието им в много случаи е неподходящо за деца.

Затова, имайки предвид съобщението на Комисията от 22 април 2008 г. относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видеоигри, налице е спешна нужда от регулиране на етикетирането и използване на мерки като въвеждането на „червен бутон“ или онлайн системата PEGI (Паневропейска система за информация за игрите), включени в европейската програма Safer Internet.

Също така е важно държавите-членки да продължат да работят в тясно сътрудничество за насърчаване защитата на децата, както и да помогнат на отрасъла да разработи системи, които да обслужват тези цели.

Не трябва да пропускаме факта, че за да постигнем тази цел, трябва да получим и подкрепата на производителите, и най-вече на родителите, които са основните инструменти на контрол в семейството.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма.(EN) Аз гласувах в подкрепа на доклада Manders относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видеоигри. Направих това с известна неохота. Опасността в случая е, че понякога оправданата загриженост се превръща в „морална паника“, която преднамерено не съответства на степента на проблема. Не съм убеден, че трябва да се занимаваме повече с този въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Докладът съдържа редица изисквания за това какво държавите-членки трябва да направят, за да ограничат вредното използване на видеоигри: училищата трябва да информират децата и родителите за предимствата и недостатъците на видеоигрите; родителите трябва да предприемат мерки за избягване на отрицателните последици за децата им от играта с видеоигри; държавите-членки трябва да помислят за въвеждането на „червен бутон“, който да бъде поставен на устройства за игри и компютри, за да ограничава достъпа до определени игри; трябва да се организират национални информационни кампании за потребителите; притежателите на интернет кафета не трябва да позволяват на децата да играят игри, предназначени за възрастни; трябва да бъде въведен специален паневропейски етичен кодекс за търговци и производители на видеоигри; и държавите-членки трябва да приемат гражданско и наказателно законодателство за продажбата на телевизионни, компютърни и видеоигри, съдържащи насилие.

Видеоигрите за непълнолетни лица са свързани с голям брой обезпокоителни културни и социални проблеми. Точно поради тази причина обаче е необходимо държавите-членки да намерят решения, основаващи се на собствената им култура и ценности, за да имат те демократична основа сред населението на държавите-членки. Мъмренето от институциите на Европейския съюз има почти обратния ефект.

Способността на държавите-членки да намерят различни начини за справяне с проблема също е от значение, за да разширим опита и познанията си в тази област.

Поради тези причини аз гласувах против доклада в окончателното гласуване.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), в писмена форма. – (SK) Госпожи и господа, искам да спомена сектора на видеоигрите, който има годишни приходи от близо 7,3 млрд. EUR. С нарастването на популярността на видеоигрите както сред деца, така и сред възрастни, е важно да има политическо разискване за тяхната регулаторна рамка. Съществуват видеоигри, които спомагат за развиване на умения и получаване на знания, които са от съществено значение за живота през XXI век. Бих искал да посоча обаче, че видеоигрите с насилие, които са предназначени за възрастни, могат да имат отрицателни последствия, особено върху децата.

Затова е наш дълг да защитим потребителите и най-вече децата. На децата не трябва да се позволява да закупуват видеоигри, които не са предназначени за тяхната възрастова група. Въвеждането на Паневропейска система за информация за игрите, която предвижда възрастови категории, спомогна за увеличаване на прозрачността при закупуването на игри за деца, но търговците все още не разполагат с достатъчно информация за вредните последствия от видеоигрите върху децата. Точно сега е от съществено значение да запознаем обществеността с тези отрицателни последствия върху децата като трябва да получим подкрепата на производители, търговци, организации на потребители, училища и семейства. Държавите-членки трябва да въведат мерки, които ще възпрепятстват децата да купуват видеоигри, предназначени за по-големи възрастови групи. В същото време, приветствам предложението на Европейската комисия и Съвета по отношение на правилата за етикетиране на видеоигри и създаването на доброволен етичен кодекс за интерактивни видеоигри, които са предназначени за деца.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Аз гласувах в подкрепа на доклада по собствена инициатива на г-н Manders, който обръща внимание на темата за видеоигрите.

Пазарът на видеоигри е бързо нарастващ световен пазар. Видеоигрите обаче вече не са предназначени само за деца, а все по-голям брой игри са предназначени специално за възрастни. Точно поради тази причина съдържанието на много игри не е подходящо и дори вредно за нашите деца.

Вярно е, че видеоигрите могат да бъдат използвани с образователна цел, но единствено при условие, че се използват съобразно първоначалната им цел за всяка възрастова група. Затова ние трябва да обърнем специално внимание на системата за класификация на игри PEGI. Онлайн версията на PEGI предлага помощ на родители и непълнолетни лица, като дава съвети за защита на непълнолетните и разнообразна информация за онлайн игрите.

Докладът подчертава също необходимостта държавите-членки да гарантират изпълнението на адекватни мерки за контрол по отношение на закупуването на видеоигри в интернет, което от своя страна не позволява достъп на непълнолетните лица до игри със съдържание, което не е подходящо за тяхната възраст и което е предназначено за възрастни или други възрастови групи. Също така докладчикът предлага да се разработи „червен бутон“, който да даде възможност на родителите да изключват игри със съдържание, което е неподходящо за възрастта на детето, или който да ограничава достъпа на непълнолетни лица в определен час.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE), в писмена форма. – (CS) Въпреки предупрежденията на експерти, родителите подценяват ефекта от компютърните игри върху развитието на личността на децата им. Междувременно децата и младите хора в продължение на часове са изложени на ефектите от агресивно или сексуално съдържание в компютърните игри. Децата подражават на игрите, което може да доведе до трагични последици. Уличните престъпници на бъдещето ще са само един резултат от въздействието на игрите с насилие върху поведението, психологията и късно проявяващите се навици.

Затова аз подкрепям създаването на етичен кодекс за търговците и производителите на видеоигри.

За разлика от докладчика, разбира се, считам, че се нуждаем не само от доброволни, но и от задължителни общи правила в Европейския съюз. Затова, въпреки тази моя резерва, аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада Manders относно защита на потребителите, по-специално на непълнолетните лица, при използване на видеоигри. Смятам, че играта с видеоигри е важна и с образователна цел. Съществуват обаче голям брой софтуерни продукти, които са предназначени за възрастни и се характеризират с почти неоснователна употреба на насилие. Затова ние трябва да осигурим адекватна защита на децата, като не им позволяваме достъп до потенциално вредно съдържание, което е предназначено за различна възрастова група. Накрая, считам, че въвеждането на стандарти при етикетирането на видеоигри ще доведе до по-добро разбиране на системите за етикетиране, като в същото време ще насърчи ефективната работа на вътрешния пазар.

 
  
  

- Доклад на Luca Romagnoli (A6-0090/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада.

Израел е важен партньор за Европейския съюз в Близкия изток и в контекста на европейската политика на добросъседство.

Едно авиационно споразумение на равнище на Общността би установило условия на равнопоставеност за всички въздушни превозвачи от Общността и Израел и би позволило на пътниците във всички държави-членки да се възползват от сходни условия и увеличена конкуренция между въздушните превозвачи. Това може да доведе до повече, по-евтини и по-качествени въздухоплавателни услуги между ЕС и Израел.

Задача на Европейския съюз е да гарантира прилагането на общи стандарти, съвместими с европейските стандарти, в икономическите си отношения със средиземноморските партньори. Това е възможно единствено чрез договарянето на всеобхватно споразумение на равнище на Общността, което да предвижда сътрудничество в областта на регулирането или най-малкото взаимно признаване на авиационните стандарти и процедури.

Затова считам, че преговорите за всеобхватно споразумение с Израел са основна стъпка към по-нататъшно развитие на връзките между ЕС и Израел в областта на авиацията и разширяването на общото авиационно пространство в цялата евро-средиземноморска зона. Сключването на споразумение ще доведе до повече възможности за икономическо и социално развитие за въздушните превозвачи, както и за пътниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Chris Davies (ALDE), в писмена форма.(EN) Не разбирам как, след като призова за отмяна на израелската икономическа блокада на Газа, Парламентът може днес да гласува в подкрепа на доклад, който предвижда по-голямо сътрудничество с тази държава.

Миналият вторник беше сравнително типичен ден на граничните пунктове в Газа. Израел позволи да преминат ограничено количество храни – някои продукти за хигиена, олио, тежко дизелово гориво – които бяха натоварени на общо 110 камиона, въпреки че Агенцията на ООН за подпомагане на палестински бежанци (UNRWA) заявява, че ивицата Газа се нуждае от поне 500 такива камиона на ден.

Не бяха пропуснати хартия за писане за училищата, нито дрехи, мебелировка, електрическо оборудване или материали за реконструкция. Газа е бомбардирана до основи, а Израел не позволява възстановяването й. Нещастието няма край.

Нашият председател бе на посещение, както и Хавиер Солана, представители от държавите-членки, членове на Европейския парламент, дори Тони Блеър бе на посещение в региона. Всички приканват да се сложи край на страданията, но Израел не направи никакви промени.

Сега не беше времето да дадем подкрепата си на този доклад.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма.(EN) Гласувах против доклада за създаването на общо авиационно пространство с Израел. Въпреки че се твърди обратното, това не е просто технически доклад. Сключването на общо споразумение в областта на авиацията с Европейския съюз, който е най-големият търговски партньор на Израел, ще донесе големи търговски облаги за Израел.

Имайки предвид неотдавнашните събития в Газа обаче, в които цивилни граждани бяха жестоко и поголовно избити, а местната инфраструктура беше изравнена със земята, фактически заличавайки милиарди европейски помощи за развитие; в контекста на решението на Европейския парламент от миналия декември да отложи подобряването на отношенията между Европейския съюз и Израел; имайки предвид постоянното незачитане на резолюциите на ООН и разширяването на селищата на Западния бряг и Ерусалим; и предвид собствената ми неотдавнашна визита в Газа, където непосредствено видях, че Израел не е вдигнал обсадата на Газа, за да позволи хуманитарни помощи от първостепенно значение да преминат;

Считам, че е напълно неуместно Парламентът да одобри това споразумение. Специалното търговско споразумение с Израел трябва да бъде преустановено, докато държавата започне да се придържа към нормите за правата на човека и пристъпи към конструктивни и реални преговори със съседите си по изпълнението на двудържавното решение на конфликта.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Аз се въздържах при окончателното гласуване за споразумение между Европейския съюз и Израел в областта на авиацията в знак на протест срещу съществуващата криза в Палестина. Считам, че е неуместно да се подобряват отношенията с Израел, докато страната не демонстрира съгласувани усилия за облекчаване на страданията на палестинското население и се включи в устойчив политически диалог за постигане на двудържавно решение на проблемите в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. – (EL) Считаме за неприемливо това разискване, както и предложеното от Европейския парламент споразумение с Израел за създаване на общо авиационно пространство между ЕС и Израел, докато избиването на палестинския народ в ужасната война на израелското правителство срещу него в ивицата Газа все още не е утихнала.

Предложението за такова споразумение потвърждава престъпната отговорност на Европейския съюз, който с лицемерното си отношение на изчакване фактически възнаграждава и укрепва Израел и новата му война, която доведе до огромно хуманитарно бедствие сред палестинския народ, причини смъртта на повече от 1 300 палестинци, огромно мнозинство от които бяха цивилни, деца и жени, рани над 5 000 души и доведе до пълното унищожение на граждански инфраструктури в Газа, включително училища и сгради на ООН.

То подкрепя и намерението на Израел да изравни със земята десетки къщи в Източен Ерусалим, като изсели над 1 000 палестинци в пореден опит да изгони палестинския народ от Ерусалим и направи намирането на решение на конфликта в Близкия изток още по-трудно.

Подобни действия изразяват обща подкрепа на империалистическата политика в региона, която като цяло представлява част от империалистическите замисли на Европейския съюз, Съединените американски щати и НАТО в Близкия изток. Хората обаче стават все по-солидарни и устремени в борбата си на страната на палестинския народ за независима, териториално обединена палестинска държава в границите, определени през 1967 г., със столица Източен Ерусалим.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада ми относно създаването на общо авиационно пространство с Израел. Би било излишно тук да повтарям причините за вота ми в полза на доклада. От само себе си се разбира, че тези причини могат да се намерят в самия доклад.

 
  
  

- Предложение за регламент (C6-0081/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма.(EN) Гласувах против доклада – заради несигурния характер на запасите трябва да се забрани риболовът на червен тон до възстановяване на същите.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0140/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма.(EN) Горещо подкрепям резолюцията, която призовава за незабавно прекратяване на огъня от армията на Шри Ланка и организацията Освободителни тигри на Тамил Еелам (LTTE), за да може цивилното население да напусне района на сраженията. Резолюцията осъжда проявите на насилие и сплашване, които възпрепятстват цивилните граждани да напуснат района на конфликт. Също така тя осъжда атаките над цивилни граждани, които са документирани от Международната кризисна група. И двете страни трябва да спазват международното хуманитарно право и да защитават и помагат на цивилното население в района на сраженията, както и в зоната на безопасност. Европейският парламент е загрижен относно съобщенията за сериозно пренаселване и мизерни условия в бежанските лагери, издигнати от правителството на Шри Ланка. Поставихме изискване да бъде предоставен пълен и неограничен достъп на международни и национални хуманитарни организации, както и на журналисти, до района на сраженията и бежанските лагери и призоваваме правителството на Шри Ланка да сътрудничи на държави и организации за оказване на помощ, които изразяват желание и са способни да евакуират цивилни граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Lambert (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Приветствам днешната резолюция за Шри Ланка. Случващото се в северните части на страната е трагедия, която до голяма степен остава скрита от останалия свят, защото хуманитарните организации и журналистите са възпрепятствани да станат свидетели на случващото се и трябва да разчитат на непроверени сведения. Дори преди военните действия на правителството бе невъзможно там да има открито разискване, заради политически тормоз и тормоз над печата.

Военното решение на конфликта е невъзможно в дългосрочен план – единствено политическо такова, което признава правата на всички граждани на острова. Необходимо е незабавно прекратяване на огъня от двете страни, за да се облекчи огромното човешко страдание. Ако интересите на тамилския народ са от първостепенно значение, както твърдят и двете страни, защо тогава е необходимо това непрестанно страдание? С какво спомага то за намирането на решение в дългосрочен план? Преговорите за мир трябва да включват всички страни. Всички засегнати ще са готови за диалог, ако това бъде поискано от двете страни. Трябва обаче да се сложи край на насилието и потисничеството и активно да се прилагат инструментите за правата на човека и принципа на правовата държава, за да бъдат хората убедени в крайния изход. Международната общност е готова да помогне както за незабавното облекчаване на човешките страдания, така и в дългосрочен план.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) На 9 септември 2006 г., 5 февруари 2009 г. и снощи в залата разисквахме дълготрайния и безнадежден конфликт между тамилите и сингалците на остров Шри Ланка. Аз участвах във всички разисквания. В техния ход призовах да не вземаме ничия страна в конфликта, а вместо това да направим всичко възможно да накараме двете страни да се споразумеят и да подпишат мирен договор. Във всички случаи един такъв договор трябва да предвиди самоуправляващ се тамилски регион в североизточната част на страната.

Снощи г-н Tannock и г-н Van Orden спориха за точно обратното. Те описват зверствата от страна на тамилското съпротивително движение и желаят да дадат пълната си подкрепа на сингалското правителство. Това отношение пропуска факта, че и двете страни използват неприемливо насилие и че именно правителството преустанови мирния процес, установен от норвежците.

Доволен съм, че днес бе приета резолюция, която включва по-голямата част от измененията, внесени от г-н Evans, и която призовава за хуманитарна помощ, посредничество и мирно разрешение на конфликта.

 
  
MPphoto
 
 

  Tobias Pflüger (GUE/NGL), в писмена форма. (DE) Армията на Шри Ланка действа с изключителна жестокост във войната срещу Освободителните тигри на Тамил Еелам (LTTE) без каквато и да е загриженост за цивилните граждани. При нападения на армията постоянно загиват или биват ранени цивилни граждани. Стотици хиляди са в плен, а мнозина нямат достъп до хуманитарни помощи. От Международния комитет на Червения кръст описаха положението като едно от най-катастрофалните, на което са били свидетели.

Необходимо е незабавно преустановяване на сраженията от двете страни – армията на Шри Ланка и LTTE – като всички международни организации и правителства трябва да излязат с подобно искане.

В комисията по външни работи британският консерватор г-н Tannock, който представлява групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, бе приветстван за искането си за „временно прекратяване на огъня“. Това би било в подкрепа на жестоката военна политика на правителството на Шри Ланка и би дало разрешение за нападения над цивилни граждани.

Гласувах в подкрепа на резолюцията, защото, за щастие, по-голямата част от Европейския парламент, включително групата PPE-DE, не одобрява нехуманната политика на г-н Tannock и британските консерватори и гласува в подкрепа за искането за незабавно прекратяване на огъня.

Включвайки LTTE в списъка на терористичните организации, Европейският съюз заяви на коя страна застава и de facto даде разрешение на LTTE да продължава с военните действия. В резултат на това преговорите, провеждащи се в този момент с посредничеството на Норвегия, бяха преустановени и могат да бъдат продължени само с големи трудности извън Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, съгласен съм с предложението за резолюция относно влошаващото се хуманитарно положение в Шри Ланка и затова гласувах за нейното приемане. По мое мнение, предвид извънредното положение на близо 170 000 цивилни граждани, които са в капан между армията на Шри Ланка и силите на LTTE, без достъп до основни хуманитарни помощи, е необходимо незабавно временно прекратяване на огъня от армията на Шри Ланка и LTTE, за да може цивилното население да напусне района на сраженията. Също така считам, че трябва да бъде предоставен достъп на международни и национални хуманитарни организации до района на сраженията.

 
  
  

- Доклад на Vincenzo Aita (A6-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на доклада. Стара индианска поговорка гласи, че ние не наследяваме земята от родителите си, а я вземаме назаем от нашите деца. Селскостопанските земи в южна Европа ни отправят предупреждение. Те са подложени на все по-голям екологичен натиск с отрицателни последствия като: влошаване на хидрогеоложката среда, повишаване на равнището на морските води и засоляване на почвите, загуба на селскостопански почви, намаляване на биологичното разнообразие, увеличаване на щетите, причинявани от пожари, както и на растителните и животински патологии.

Следователно е ясно, че един от приоритетите за селското стопанство е разработването на общ план за намеса, най-вече чрез програми за защита и предотвратяване на влошаването на състоянието на селскостопанските земи.

Въпросите, свързани с борбата с влошаването на състоянието на почвите, трябва да включват задължително и стратегия за консервация на почвите, която обръща специално внимание на функционирането на хидравличните системи в селското стопанство, както и програми за залесяване. От особено значение са и селскостопанските техники, приспособени към сухи райони, сеитбообращението, изборът на подходящи генотипове и контролът на евапотранспирацията.

Също така трябва да предложим програми за първоначално и периодично обучение, насочени към професионално ангажираните в този сектор и обществеността, с двойната цел да се търсят специфични решения и да се приканят ползвателите към по-устойчиво използване на природните ресурси и земите.

 
  
MPphoto
 
 

  Constantin Dumitriu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Влошаването на състоянието на почвите представлява проблем, който не може да бъде игнориран. Затова съм доволен от инициативата за изготвяне на доклад, който да обръща специално внимание върху борбата с този проблем. Селското стопанство предлага най-добрия метод за преустановяване на това явление, стига обаче да се спазват педоклиматичните фактори.

Както обърнах внимание чрез измененията, внесени и приети от комисията по земеделие и развитие на селските райони, аз смятам обаче, че докладът трябва да бъде приложим в целия Европейски съюз. За съжаление изменението на климата и влошаването на състоянието на почвите вече не са изолирани явления и затова подходът ни трябва да бъде последователен в целия Европейски съюз въз основа на принципа на солидарност.

Както подчертава и докладчикът, необходимо е не само да признаем проблема с влошаването на състоянието на почвите, но трябва да отделим и необходимите финансови средства за борба с вредните му последствия. Доволен съм, че чрез Европейския план за икономическо възстановяване са отделени 500 млн. EUR за действия, чиято цел е приспособяването към новите предизвикателства на изменението на климата. Това обаче са действия в краткосрочен план. Считам, че Европейският съюз се нуждае от интегрирана, финансово подсигурена стратегия за действие за предотвратяване и борба с последствията от изменението на климата, и най-вече с влошаването на състоянието на почвите.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в Южна Европа, защото считам, че насоките в областта на общата селскостопанска политика трябва да включват инструменти за борба с последствията от изменението на климата и за защита на почвите.

Трябва да обърна специално внимание на значението на създаването на Европейски център за наблюдение на засушаванията и укрепването на капацитета на Европейския съюз за координирана реакция при пожари.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма.(PT) Подходът, възприет от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи, които отхвърлят различни предложения в доклада, за да уредят приемането на отхвърленото от нас свое алтернативно предложение, е неприемлив. Въпреки различни недостатъци, ние сме съгласни с много аспекти, съдържащи се във внесения доклад, и особено с позицията, че селското стопанство е най-добрият способ за предотвратяване на влошаването на състоянието на почвите и изисква прилагане на целесъобразна стратегия, която да допринесе за поддържането на тази дейност. Също така считаме за особено важен приноса на селскостопанското население към борбата срещу опустиняването и ключовата роля, изпълнявана от производителите, за опазване на растителната покривка в регионите, които са засегнати от продължителна суша. Съгласни сме и с позицията относно отрицателния приноса на интензивното селско стопанство, насърчавано до голяма степен от аграрната промишленост, за ерозията на почвата, което може да я направи непродуктивна.

Считаме обаче, че докладът трябваше да отиде по-далеч във възлагането на отговорност на политиките на Европейския съюз в областта на селското стопанство и на правителства, като това на Португалия, защото именно техните политики насърчават свръхексплоатацията на почвите и водите и водят до поражения върху околната среда. Все още смятаме, че проблемите могат да бъдат решени, като преустановим тези политики в областта на селското стопанство. Подкрепяме обвързването на земеделските помощи към производството, което ще позволи нарастването на селскостопанското и хранително-вкусово производство на държави като Португалия и модернизирането на първичния преработвателен сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Докладът, който не е част от никакъв законодателен процес, препоръчва, наред с други неща, създаването на политика на Европейския съюз в областта на горското стопанство, специален фонд на Европейския съюз за финансиране на превантивни мерки във връзка с изменението на климата, както и финансиран от Европейския съюз Център за наблюдение на засушаванията и други.

Считаме, че екологичната отговорност за селскостопанските земи трябва да пада преди всичко върху държавите-членки. Няма причина държавите-членки да бъдат обявени за неспособни в тази област.

Както винаги, шведската социалдемократическа партия е на мнение, че в този случай е добре, че Европейският парламент няма правомощия за съвместно вземане на решения по отношение на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. В противен случай Европейският съюз би попаднал в капана на протекционизма и на все по-големите субсидии, предназначени за различни специални интереси в сферата на селското стопанство.

Гласувах против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Изменението на климата ускорява процеса на влошаване на състоянието на почвите и опустиняването, особено на територията на държавите-членки в Югоизточна Европа, включително Румъния. Затова и тези явления изискват координирани действия – последователен преглед на политиките в областта на селското стопанство и обмен на опит и добри практики между държавите-членки с координацията на Европейската комисия.

Твърдо съм убеден, че съществуват редица примери, които демонстрират ефективното управление на почвите и водите и използването на устойчиви култури, които могат да възстановят почвите. Съществуват специални научноизследователски институти в тази област, включително в окръга Dolj, който аз представлявам в Румъния. Споделянето на опит и прилагането му в областите, засегнати от опустиняването, може да доведе до възстановяване на засегнатите земи, а оттам и до стимулиране на производството. Пилотният проект, предложен за общностния бюджет за 2009 г., фактически представлява една възможност това да бъде постигнато. Подкрепям предложението на докладчика да се създаде Европейски център за наблюдение на засушаванията.

Призовавам Европейската комисия сериозно да разгледа въпроса като част от процеса на реформиране на общата селскостопанска политика (ОСП) и да предложи на държавите-членки ефективен набор от финансови инструменти в подкрепа на борбата с опустиняването, за да гарантира устойчиво селско стопанство и осигуряване на прехрана за европейските граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Приветствам доклада на колегата ни, в който се разглежда един въпрос, който е от изключително голямо значение от социална и икономическа гледна точка. Влошаването на състоянието на почвите засяга не само живота на хората, живеещи в съответните региони, но също и потенциала за икономическо развитие. През последните години в Румъния станахме свидетели на пораженията, до които това явление може да доведе: разрушени къщи и хора, останали без основни средства от първа необходимост за осигуряване на препитанието си; спад на селскостопанската продукция с до 30-40 % и риск от опустиняване в южните части на страната.

Икономическото въздействие от това явление е неоспоримо: спад в доходите на гражданите, които живеят в засегнатите региони, както и увеличение в цените на храните. Затова Европейският съюз е задължен, въз основа на принципа на солидарност, да даде своя принос към борбата срещу това явление и да помогне на засегнатите от него хора. Както предложих в писмена декларация 0021/2009, която внесох с колегите си, Европейският съюз се нуждае от специален финансов механизъм за предотвратяване и борба с последствията от изменението на климата. Това трябва да бъде гъвкав финансов механизъм в помощ на отделянето на средства във възможно най-кратки срокове, подпомогнат от средносрочна и дългосрочна стратегия и планове за действие, които да вземат под внимание различното въздействие на изменението на климата върху регионите на територията на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, приветствам доклада на г-н Aita относно предизвикателството, свързано с влошаването на състоянието на селскостопанските земи в ЕС и противодействието чрез инструментите на ЕС в областта на общата селскостопанска политика.

Действително, аз одобрявам целта на доклада, която е да установи показатели, идеи и практически предложения, които да се вземат предвид в течение на времето с оглед да бъде формулирана обща стратегия за възстановяване, запазване и подобряване на земеделските почви. Предвид сегашната криза трябва да се изтъкне, че защитата на почвите е начин за опазване на нашия производствен потенциал, който е от политическо и стратегическо значение, за поддържане на равновесие между вноса и износа и за осигуряване на степен на автономия и свобода за преговори в многостранните форуми.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0110/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), в писмена форма.(EN) Важно е в тези времена на финансова и икономическа криза да поддържаме и укрепваме правата на работниците, за да осигурим цената на кризата да не бъде за сметка на онези, които най-малко могат да си я позволят. Това би могло да се случи много лесно, ако не допуснем баланса на силите да се измести така, че да е в полза на работодателите, вместо на работниците. Затова подкрепям тази резолюция. Само ми се иска да беше по-силна.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно участието на работници и служители в предприятия със статут на европейски дружества. Трябва също така да улесним конструктивния диалог между институциите и работниците и служителите в светлината на новите решения на Европейския съд. Освен това се съгласявам с точката, в която се изразява необходимостта Комисията да направи преценка на трансграничните проблеми при корпоративното управление, данъчното право и финансовото участие на работници и служители в програми за дялово участие, свързани с тази консултация.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0112/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, защото подкрепям тази инициатива, изискваща държавите-членки да изготвят механизми за сътрудничество, предназначени да предотвратят неблагоприятните ефекти върху семействата, особено върху децата, които живеят разделени от родителите си и поради разстоянията между тях.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), в писмена форма. – (FR) Този текст за децата на мигрантите, оставени в страната на произход, описва покъртителна ситуация на деца, оставени да се справят сами с повече или по-малко добронамерени трети лица, застрашени от злонамерено отношение или изложени на психологически проблеми или проблеми с тяхното образование, социализация и т.н.

Това доказва, че имиграцията е човешка драма, която създава нечовешки ситуации.

Трябва да бъде направено всичко, за да бъде коригирано това положение, да се подкрепя събирането на семействата в позната културна и социална среда.

С една дума, и това е единственото решение, трябва да се направи всичко за обръщане на имиграционните потоци, да бъдат разубедени онези, които са изкушени да напуснат страната си, да се насърчава развитието и да се осигури събирането на семействата само в страните на произход.

Така трябва да използвате ресурсите, които сте определили за „импортиране“ или аклиматизиране в Европа на хора, които са привлечени от поддържаните от вас миражи.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang и Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. – (FR) Добре известен факт е, че Европа иска да се грижи за всичко и да бъде навсякъде. С тази резолюция относно децата на мигранти, оставени в страната на произход, Европейският парламент достигна връх в лудостта с предложения, които са не само демагогски, но и се стремят да превърнат държавите-членки във виновници.

Казва ни се, че Съюзът не обръща достатъчно внимание на явлението деца, изоставени в своите страни, когато родителите им мигрират. Държавите-членки трябва да реализират мерки за подобряване на положението на тези оставени деца и да им гарантират нормално развитие с оглед на образованието и социалния им живот. Това е като сън! След мерките за насърчаване събирането на семействата в страните-приемници и правото на пребиваване за самите семейства, сега е време за мерки за децата, които не мигрират.

Проблемът с имиграцията няма да бъде решен по този начин. Логиката е погрешна. Трябва да се помага не на децата, които остават, а на семействата и на цялото население в тези държави, като се насърчават да си остават у дома.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) С изчезването на границите в рамките на ЕС нарастват и възможностите за търсене на работа в друга държава-членка на ЕС. Това е много положително развитие, което дава на хората възможност да направят сами нещо за подобряване на живота си и този на семействата им.

Докладчикът признава това и независимо от всичко избира упорито да се концентрира върху негативните аспекти, които могат да бъдат породени от отсъствието на родител, който търси начин за придобиване на доход в чужбина.

Мисля, че е неразумно Европейският парламент да насочва социалната и образователна политика на отделните държави-членки по предложения натрапчив начин. Трябва да покажем нашето уважение и доверие в държавите-членки и демократично избраните им парламенти – сами да се грижат за народите си и за тяхното благосъстояние.

Затова гласувах против тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на тази резолюция на Европейския парламент за подобряване положението на деца, оставени в страната на произход от родителите им, които са отишли да работят в чужбина.

Искам обаче да подчертая, че не е достатъчно да се поеме ангажимент в това отношение. Необходими са ни конкретни мерки за осигуряване нормалното развитие на тези деца по отношение на здравеопазване, образование и социален живот и за гарантиране на успешната им интеграция в обществото, а по-късно и на пазара на труда.

Например националните органи трябва да разработят поредица от образователни програми специално за решаване на този проблем. От програмите от този тип трябва да се възползват не само децата, но и родителите им мигранти. Последните трябва да бъдат ангажирани и в програми за информиране и даване на права, които да ги осведомят за неблагоприятните ефекти върху семейния живот, когато отиват да работят в чужбина, особено върху децата им.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, след въпроса с искане за устен отговор на г-н Andersson ще гласувам в подкрепа на предложението за резолюция относно децата на мигранти. Действително трудовата миграция постоянно се увеличава през последните десетилетия и повечето от мигрантите в света – 64 милиона – живеят в Европа. Нещо повече, аз мисля, че миграцията може да има положително въздействие върху домакинствата в изпращащата държава, защото чрез изпращане на средства и по други канали тя намалява бедността и увеличава инвестициите в човешки капитал. Затова съм съгласен, че трябва да помолим държавите-членки да предприемат стъпки за подобряване на положението на деца, оставени от родителите им в страната на произход, и да осигурят нормалното им развитие по отношение на образование и социален живот.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно децата на мигранти, останали в страната на произход, защото считам, че положението на тези деца трябва да бъде подобрено значително. Всяко дете има право на пълно семейство и на образование, за да може да се развива хармонично. Считам, че трябва да подкрепим тези деца, тъй като те представляват бъдещето на Европа и Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма.(EN) Трябва да направим всичко, което можем, за да помогнем на децата на имигрантите да реализират потенциала си и да процъфтяват в новата си среда.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0104/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Списъкът за юни е много положително предразположен към бъдещото разширяване на Европейския съюз. От изключително значение е обаче държавите-кандидатки да отговарят de facto на заложените изисквания и при присъединяването да бъдат изцяло демократични държави, управлявани от принципа на правовата държава. Трябва да бъдат изпълнени критериите от Копенхаген, договореното законодателство трябва не само да бъде въведено, но и утвърждавано в практиката и да бъде гарантирана правната сигурност.

Трите държави, които обсъждахме днес, със сигурност имат потенциала да бъдат държави-членки в бъдеще, но е важно да не отслабваме изискванията. Опитът показва, че напредъкът е най-бърз преди започване на преговори за членство и се забавя по време на преговорите, особено ако се приема, че преговорите водят към успешен резултат.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), в писмена форма. – (SK) Аз гласувах „за“ резолюцията относно доклада за напредъка на Хърватия за 2008 г. и се радвам, че тази резолюция бе приета от ЕП с голямо мнозинство.

Резолюцията хвали добрите резултати, постигнати от Хърватия през 2008 г. с приемането на закони и извършването на необходимите реформи за получаване на членство в ЕС. Тези резултати трябва постоянно да бъдат засилвани чрез приемане и реализиране на реформи.

Мисля, че граничният спор между Словения и Хърватия ще бъде успешно решен благодарение на личното участие на члена на ЕК Оли Рен, така че да бъдат задоволени и двете страни и за постигане на бърз напредък в процедурата по преговорите за присъединяване. Разбира се, за постигане на успешен резултат е необходим консенсус и по-специално добрата воля на правителствата на Словения и Хърватия за намиране на задоволително и трайно решение.

И в тази резолюция не трябва да имаме предвид само Хърватия. Не бива да забравяме пионерската роля на Словения, която до голяма степен стартира проевропейския процес на Балканите. Словения беше първата балканска държава, която се присъедини към ЕС и шенгенското пространство, стана член на евро зоната и е пример и вдъхновение за други балкански държави.

Вярвам, че преговорите за присъединяване с Хърватия ще бъдат приключени до края на 2009 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, не съм съгласен с предложението за резолюция относно напредъка на Хърватия и затова гласувах против него. Както съм заявявал многократно в тази зала, не вярвам, че Хърватия е постигнала достатъчен напредък. Нека върнат онова, което откраднаха от нашите бежанци от Истрия и Далмация от 1947 година насам. Тогава и само тогава ще можем да обсъждаме присъединяването на Хърватия към Европейския съюз. Ако не бъде решен окончателно, спорът за имуществото на изгонените от Истрия, Риека и Далмация всъщност ще направи невъзможен диалога между двата народа.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Оценявам всички усилия, включително действията, предприети и от самата Хърватия, и от Европейския съюз, за укрепване на съществуващите отношения между двамата партньори. Бих насърчил по-нататъшното сътрудничество и съвместното решаване на съществуващите проблеми, особено с оглед на факта, че хърватското правителство желае да реши и вътрешните, и двустранните проблеми, пред които е изправено понастоящем. В духа на европейската солидарност – без различия или бариери – ние трябва да им помогнем в това начинание.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0105/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на Турция през 2008 г. Предвид забавянето на процеса на реформи турското правителство трябва да докаже политическата си воля да продължи този процес, с който се ангажира през 2005 г., към по-демократично и плуралистично общество.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm и Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), в писмена форма. – (EN) Ние подкрепяме присъединяването на Турция към Европейския съюз при условие, че страната изпълни критериите от Копенхаген и че присъединяването се подкрепя от населението на Турция. Съжаляваме обаче, че не можахме да гласуваме в подкрепа на доклада за напредъка на Турция, който беше подложен на гласуване днес. В доклада за съжаление са съчетани и сериозни пропуски, и неправилно насочени искания. Например в параграф 20 се отправят неразумни искания към демократична партия. В параграф 29 Турция се насърчава да сътрудничи тясно с Международния валутен фонд (МВФ), а в параграф 31 се казва, че страната е задължена да сключва споразумения за свободна търговия (ССТ) с трети държави. В доклада не се отбелязват достатъчно нарушенията на правата на човека или критичното положение на националните малцинства, по-специално кюрдите. Арменският геноцид не се споменава изобщо, което диференцира този доклад от предишните резолюции на Парламента.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), в писмена форма. – (FR) Още веднъж Парламентът съвсем лицемерно прие резолюция, с която иска турското правителство да покаже политическа воля за осъществяване на реформите си.

Истината е, че вие искате на всяка цена и против желанието на народите на Европа да продължите преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз, въпреки продължаващия отказ на Турция да признае Кипър и въпреки факта, че демократичните реформи са в застой.

Трябваше да предложите на Турция привилегировано партньорство, но така щяхте да признаете, че Турция не е европейска държава, и затова не й е мястото в Европейския съюз.

Време беше да уважите мнението на народите на Европа, повечето от които са силно против вашия съдбоносен проект, и да се откажете от преговорите за присъединяване на Турция веднъж завинаги.

Напомням ви официално, че по време, когато европейските нации се борят с фундаменталистките мрежи и във Франция нашият принцип на секуларизъм е поставен на изпитание от надигането на войнстващия ислям на наша територия, особено опасно е да се продължават преговори за присъединяване с нация, която несъмнено е почтена, но чието правителство защитава радикалния ислям.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernand Le Rachinel (NI), в писмена форма. – (FR) Както и предишните доклади за Турция, и този на г-жа Oomen-Ruijten не поставя под въпрос евро-брюкселската догма, че „Турция трябва да се присъедини към Европейския съюз“. Затова г-н Саркози, изменяйки отново на своите предизборни обещания, отвори две глави от преговорите за присъединяване, докато председателстваше европейските институции.

Нашите народи обаче отхвърлят включването на тази азиатска държава с население, което стана 99 % мюсюлманско след арменския геноцид и изчезването на други християнски общности. Тази страна се води от ислямистка партия и армията й окупира територията на Република Кипър, член на Европейския съюз. Те помнят също, че в продължение на векове турците са били главната заплаха за Европа. Едва през ХІХ век гърци, румънци, българи и сърби отхвърлят османското иго.

Упоритостта на еврократите в опитите им да вкарат Турция в Европа, както и упоритостта им да наложат Договора от Лисабон, показват антидемократичния и антиевропейския характер на брюкселска Европа. На 7-и юни нашите народи ще имат възможност да изразят своята воля за изграждане на нова Европа: Европа от европейски нации, свободна и суверенна.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard и Erik Meijer (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) В този Парламент има три гледни точки за бъдещото присъединяване на Турция към Европейския съюз.

Първата гледна точка, подкрепяна от бившия президент на САЩ Джордж У. Буш, е, че присъединяването е много желателно, тъй като Турция може да достави много евтина работна ръка и войници, и е лоялен член на НАТО.

Втората гледна точка е, че присъединяването на Турция ще бъде винаги нежелателно, тъй като страната се разглежда като азиатска, ислямска, твърде голяма и твърде опасна.

Ние и нашата група винаги сме подкрепяли трета гледна точка, според която Турция трябва да може да се присъедини към Съюза, ако желае. Това е важно за много европейци от турски произход.

Преди да стигнем до този етап страната трябва да стане завършена демокрация: без политически затворници, без забранени медии и без забранени политически партии. Кюрдският език трябва да получи равни права в администрацията, образованието и медиите, високият избирателен праг от 10 % за парламента трябва да бъде премахнат и на кюрдския югоизток трябва да бъде дадена автономия в рамките на една децентрализирана държава. Геноцидът на арменците през 1915 г. не трябва повече да бъде отричан, както е недопустимо и германците да отричат геноцида на евреите между 1938 и 1945 г. Докладът на г-жа Oomen-Ruijten е твърде слаб в това отношение. Затова със съжаление трябва да кажем, че според нас трябва да гласуваме с „не“.

 
  
MPphoto
 
 

  Jules Maaten (ALDE), в писмена форма. – (NL) Параграф 45 от доклада на г-жа Oomen-Ruijten твърди, че преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз трябва да бъдат разширени. Нидерландската Народна партия за свобода и демокрация (VVD) има сериозни възражения срещу това. Според VVD Турция е постигнала твърде малък напредък през последните години и затова няма причина да се ускоряват преговорите.

VVD счита, че Турция първо трябва да изпълни някои твърди ангажименти. Ако Турция не ги изпълни до края на тази година, VVD е на мнение, че преговорите за присъединяване трябва да бъдат замразени. Според нас сега не е време да се изпращат положителни сигнали на Турция. По-скоро е време Турция да изпрати положителни сигнали на ЕС.

Въпреки сериозните ни възражения срещу параграф 45, делегацията на VVD реши да гласува „за“ доклада като цяло, предвид това че сме съгласни с останалата част от текста.

 
  
MPphoto
 
 

  Yiannakis Matsis (PPE-DE), в писмена форма. – (EL) Аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Oomen-Ruijten като цяло. Искам обаче изрично да заявя, че не съм съгласен, не се считам за обвързан и затова гласувах „против“ изменение 9 на параграф 40 от текста, което беше внесено първоначално от групата на Зелените/Европейски свободен алианс и допълнено от докладчика. Изменението гласи следното: „с изключение на временната преходна дерогация“ (става въпрос за временна преходна дерогация на четирите основни свободи на ЕС) и е включено в окончателния текст. Обяснявайки моя вот искам да поясня, че той не ме обвързва по никакъв начин и затова, като такъв, с него аз не одобрявам въпросното изменение, защото считам, че то разстройва процеса на намиране демократично и европейско решение на кипърския проблем.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз подкрепих този доклад, който описва подробно отношенията на Турция с ЕС и процеса, необходим за получаване на членство.

И аз, и онези, които представлявам, подкрепяме силно кандидатурата на Турция за ЕС и не само заради добрите отношения между нашите страни. Ние искрено вярваме, че ЕС има огромен потенциал за осъществяване на промяна. Както могат да потвърдят гражданите на държави-членки от Източна Европа, придобиването на определена европейска перспектива предизвиква радикална промяна и във вътрешния обществен дебат, и във възможностите на външната политика на една страна.

Силно вярвам, че след като членството на Турция стане въпрос на „кога“, а не „ако“, може да бъде по-лесно премахването на напреженията, които подклаждат сегашната обществена поляризация. Именно заради това ЕС трябва да даде на Турция ясен сигнал относно завършването на нейната процедура за присъединяване в рамките на разумен срок, който ще даде необходимия тласък на процеса на реформи и сътрудничество по въпроси от общ интерес.

От друга страна, реалността не променя факта, че дотогава ЕС очаква турските власти да поемат трайно и без колебание ролята на партньор и бъдещ член на ЕС, включително и в отношенията със съответните страни в Близкия изток и Евразия.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. – (RO) Като социалдемократ аз гласувах в подкрепа на този доклад, за да подкрепя Турция в процеса на присъединяване. Призовавам Европейската комисия и Съвета да ускорят процеса на преговори, който включва отваряне на глава „Енергетика“, особено в сегашната атмосфера на икономическа криза и като се има предвид важната роля, която Турция може да играе чрез приноса си за енергийната сигурност на Европа.

Също така приветствам приемането през май 2008 г. от турския парламент на пакет мерки в сферата на заетостта, предназначен да насърчи възможностите за заетост на жени, млади хора и лица с увреждания. Бих искала обаче да изразя загриженост за неблагоприятната ситуация на пазара на труда, който предлага работни места само за 43 % от работоспособното население, и особено във връзка със спада на общата заетост сред жените.

Подкрепям исканията, отправени към турското правителство, да продължи осъществяването на реални мерки за консолидиране на ролята на жените в политическия, икономическия и финансовия сектор например чрез прилагане на временни мерки за гарантиране на активното им участие в политиката.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах „против“ доклада относно напредъка на Турция през 2008 г. Факт е, че има твърде много нерешени въпроси, за да твърдим, че е направен значителен напредък в преговорите за присъединяване, които започнаха преди почти четири години. Имам предвид положението на кюрдското население, въпроса за смъртното наказание, което все още се прилага в Турция, и културните и религиозни въпроси, които трябва да бъдат решени. При никакви обстоятелства към тях не бива да се подхожда повърхностно или несериозно.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE-DE), в писмена форма. – (DE) Приветствам безспорното мнозинство в полза на резолюцията за Турция. Трябва да покажем ясно на турското правителство, че застоят в процеса на реформите, който продължава с години, има последствия.

Свободата на изразяване и свободата на печата, по-конкретно, претърпяха сериозни неуспехи. Това личи особено в настоящото поведение на турското правителство спрямо Doğan Media Group. Съсипващите глоби, поискани заради предполагаемо избягване на данъци, са непропорционални и са равносилни на цензура върху медиите.

Не е постигнат никакъв напредък по отношение на религиозната свобода, въпреки новия закон за фондациите. Религиозните малцинства продължават да бъдат дискриминирани и тормозени. Доволен съм, че предложението ми да бъде призована Турция да оттегли плановете си за отчуждаване на манастира Сан Габриел в Tur Abdin е включено в предложението за резолюция.

Ние изискваме, също така, Турция да спазва стандартите на ЕС за екология и околна среда и да зачита правата на хората, засегнати във връзка с язовири от проекта в Югоизточен Анадол.

Вместо да се стреми да изпълни критериите от Копенхаген, Турция се отдалечава още повече от нашите основни ценности. Дали наистина турското правителство иска да постави републиката на нова демократична основа? Съдебната процедура срещу Партията на справедливостта и загадъчното производство във връзка с Ergenekon представят картина на едно дълбоко разделено общество, което нито желае, нито може да отговори на предизвикателствата на Европейския съюз. Затова е време да започнем да говорим конкретно за привилегировано партньорство между ЕС и Турция.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), в писмена форма.(EN) Независимо че поддържам основната идея на този доклад, аз съм против очевидната липса на баланс по конкретния въпрос за Кипър. Възразявам силно срещу изменения 14 и 15, които са насочени изключително срещу Турция по няколко въпроса, включително изпълнението на международни задължения, и не отправят равностойни призиви за действия или ангажимент от страна на гръцките органи или органите на кипърските гърци. По време на етапа на разглеждане в комисия моето изменение, с което се отхвърля идеята за постигане на решаване на кипърския въпрос чрез едностранни действия на Турция, не беше прието. Призовах Съвета, като предварителна стъпка, да приложи на практика ангажимента си от 26 април 2004 г. за прекратяване изолацията на общността на кипърските турци. Въпреки това, без да се отказвам от моите резерви, аз гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0106/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), в писмена форма. – (EL) Гръцката комунистическа партия гласува против предложението за резолюция относно Бившата югославска република Македония (БЮРМ). Тя многократно е гласувала против интегрирането на БЮРМ и други страни в ЕС по същите причини, поради които е против интегрирането на Гърция.

Предложението за резолюция призовава за ускоряване на интегрирането на БЮРМ в ЕС, за да бъде превърната от протекторат на САЩ/НАТО в протекторат на Европа/САЩ/НАТО и да бъде бързо анексирана в ЕС. Партиите Нова демокрация, Общогръцко социалистическо движение (ПАСОК), СИРИЗА и ЛАОС са съгласни с тази обща линия, като фокусират „различията“ си върху въпроса за името на БЮРМ и по тази точка са гласували против доклада, който всъщност е негативен, що се касае до гръцката позиция, тъй като ги призовава да не пречат на интегрирането на БЮРМ в ЕС.

Гръцката комунистическа партия гласува против всички сходни доклади, тъй като счита, че въпросът за името е свързан с по-общите империалистически намеси на Балканите и вътрешните борби между империалистическите сили. Ето защо тя възприе позиция относно ненарушимостта на границите и факта, че няма неизпълнени или други претенции. Няма македонско етническо малцинство. Думата „македония“ е географско понятие. Партиите Нова демокрация, ПАСОК, СИРИЗА и ЛАОС, придържащи се към философията на еднопосочното движение на Европа, скриват от народите на Балканите политическите изгоди на ЕС, който третира малцинствата на базата на своите интереси.

Гръцката комунистическа партия поддържа обединената антиимпериалистическа борба на народите на Балканите и противопоставянето на политиката на САЩ/НАТО/ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах против предложението за резолюция относно напредъка на Бившата югославска република Македония през 2008 г. Стигнали сме до точка, в която трябва да решим дали да създадем голям общ пазар, за който, разбира се, трябва да установим ясни правила, или искаме да създадем Европа, която е израз на силна и суверенна идентичност. Поради тази причина, въз основа на елементите, описани в предложението за резолюция, които считам за недостатъчни, аз съм против доклада.

 
  
  

- Доклад на Annemie Neyts-Uyttebroeck (A6-0112/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Аз мисля, че институциите на Европейския съюз трябва да продължат да подкрепят Международния наказателен трибунал в Хага. Този трибунал е съдил много военнопрестъпници, но същевременно трябва да имаме предвид и по-широкото значение на неговите решения като приноса за помирение между народите на Западните Балкани.

Искам да привлека вниманието ви към факта, че някои от обвиненията или присъдите, произнесени от трибунала в Хага, се считат за спорни в различни региони на Западните Балкани. От тези реакции могат да се извлекат поуки, които са част от наследството на Международния наказателен трибунал. Тези реакции същевременно насочват вниманието към необходимостта от апелативна камара, както и програма, насочена към нуждаещите се.

Нека не забравяме обаче, че много други военнопрестъпници още не са съдени. Институциите на ЕС трябва да подкрепят разследванията, провеждани на национално равнище в държавите от Западните Балкани. Съветът на ЕС трябва да установи ясни норми за оценка на работата на съдебната система в страните от региона след приключване на мандата на Международния трибунал.

Отговорните трябва да бъдат надлежно съдени и наказани, поотделно, въз основа на техните действия.

Правосъдието трябва да се прилага еднакво за всички.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), в писмена форма.(EN) Аз гласувах в подкрепа на този доклад, който ще гарантира, че всички онези, извършили военни престъпления в бивша Югославия, няма да избегнат правосъдието. Подкрепям този доклад, защото той ще продължи с две години мандата на временния Международен наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТЮ), който преследва извършилите военни престъпления в бивша Югославия, с което ще осигури достатъчно време за завършване на продължаващите съдебни процеси.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0113/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), в писмена форма. – (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията на Европейския парламент по проблематиката на водата в светлината на петия Световен форум по въпросите на водата, тъй като вярвам, че трябва спешно да изготвим глобална политика за водоснабдяването и управлението на водите, за да постигнем Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ). Те предвиждат до 2015 г. да бъде намален наполовина делът на хората без достъп до питейна вода.

Световната финансова криза обаче означава, че държавите-членки трябва да засилят подкрепата си за най-слабо развитите страни чрез публична помощ за развитие и сътрудничество за адаптиране и смекчаване на ефектите от изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. – (PT) Дори водата не може да избегне увлечението към приватизация и либерализация на Европейския парламент. Резолюцията с право твърди, макар и в условно наклонение, че „водата е общо благо за човечеството и би трябвало да бъде основно и универсално право“ и че „водата се счита за обществено благо и трябва да бъде под обществен контрол“. Това, което следва обаче, е сериозно и неприемливо. Заявява се, че независимо дали е под обществен контрол управлението й може да бъде предадено, „отчасти или изцяло“, на частния сектор. Това означава да се запази под обществен контрол ролята на инвестициите в инфраструктура за събиране и снабдяване, като се запази за частния сектор печелившата роля, а именно таксуването на потребителите. Тези експерименти вече бяха проведени в няколко страни, по-специално в Латинска Америка, където цените нараснаха експоненциално, а качеството се влоши.

Не сме съгласни също така, че за това е отговорно земеделието, като промишленото земеделие и малките фермери се третират по един и същ начин, така че последните страдат от високите цени на водата. Със задълбочаването на капиталистическата криза водата изглежда изкусителен актив, който може да генерира така необходимата за капитала печалба. Ние продължаваме да вярваме, че водата трябва да бъде запазена изключително като обществено благо по отношение и на събирането, и на снабдяването.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), в писмена форма. – (FI) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на резолюцията на г-н Berman относно петия Световен форум по въпросите на водата. Световният форум по въпросите на водата се събира на всеки три години и ще се състои следващата седмица в Истанбул. Това е възможност да бъдат обсъдени глобални политически решения за управление на водите и водните ресурси и да бъде подготвена основата за тях.

Преди две години аз самата изготвих доклад относно управлението на водите в развиващите се страни за Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (Африка, Карибите, Тихоокеанския басейн и ЕС). Както е видно и от резолюцията на г-н Berman, слабото управление е до голяма степен причина за лошото положение с водата в света. Необходима е подкрепа, главно за регионалните процеси на вземане на решения и за сътрудничество.

Очевидно е също, че публичният сектор не може сам да осигури разчетените от Световната банка 49 милиарда щ. д. годишно (до 2015 г.) за развитие на инфраструктура за вода. За решаването на проблемите с водоснабдяването може да се потърси решение за набиране на необходимите средства чрез споразумение за партньорство между публичния и частния сектор, особено след като държавните фирми страдат от недостиг на средства, а няма шанс за приватизация.

Не трябва да се подценява и значението на научните изследвания за намиране на решение на проблемите на водата. Жизнено важни са и адекватният мониторинг и инвестициите в подземни водни ресурси. Подобно на енергетиката, водата става все повече и повече политически въпрос и ще има голяма борба за осигуряване на достъп до нея. Съществува очевидна необходимост водата да получи политически приоритет преди да стане твърде късно.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL), в писмена форма. – (NL) Аз гласувах „против“ тази резолюция при окончателното гласуване. Направих това, не защото докладът като цяло не е добър, а защото един елемент в него беше толкова важен, по мое мнение, че просто не можах да се накарам да гласувам за него. Водата не е търговска стока; тя е основна необходимост за живота и нещо, на което всеки има право.

Използването на вода не е въпрос на избор за човешките същества, тя е от съществено значение, за да останат живи и единствено по тази причина не е уместно да я разглеждаме като търговска или икономическа стока. Осигуряването на вода трябва да бъде и да остане публично. От позициите, заемани в миналото от Европейския парламент, вече е ясно, че водата е право, а редакцията на този доклад ще отслаби тази позиция.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Водата е предпоставка за целия живот на Земята. Но отговорността за опазване на достъпа до тази необходимост не лежи на раменете на ЕС. Чрез международно сътрудничество в рамките на ООН държавите от света трябва да потърсят решение на проблема за подобряване на достъпа до вода.

Тъй като предложението на докладчика води в съвсем друга посока, аз реших да гласувам „против“ резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), в писмена форма. – (RO) Не можем да си представим устойчивото развитие без опазване и правилно управление на жизнения ресурс ВОДА. С цяло сърце подкрепям точки 15 и 16 от резолюцията, насочени към подкрепа на местните публични органи в усилията им за реализиране на демократична политика за управление на водите, която е ефективна, прозрачна, регулирана и съобразена с целите на устойчивото развитие, за да бъдат задоволени нуждите на населението.

Искам да се присъединя към исканията, представени на Комисията и Съвета, да бъде призната основната роля на местните органи в опазването и управлението на водите, за да станат те отговорни за управлението на водния сектор. Със съжаление отбелязвам факта, че компетентността на местните органи не се използва повече от европейските програми за съфинансиране.

В случая с Румъния, на която бе предоставен преходен период в тази област до 2018 г., е жизнено важно инвестициите да бъдат ускорени, особено сега, когато районите с бедно население са най-уязвими от изменението на климата и най-малко способни да се адаптират към него.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно петия Световен форум по въпросите на водата, който ще се проведе в Истанбул. Твърдо вярвам, че водата е един от общите ресурси на човечеството и че тя трябва да се счита за основно и универсално право. Нещо повече, поддържам мнението, че водата трябва да бъде обявена за публична собственост и да бъде поставена под обществен контрол независимо от факта, че се управлява изцяло или отчасти от частния сектор. И накрая, надявам се системите от субсидии за общо водоснабдяване, които подкопават стимулите за ефективно управление на водата, като водят до свръх употреба, да бъдат премахнати, за да се освободят средства за целеви субсидии за райони с бедно и селско население, предназначени да осигурят достъп, какъвто всички могат да си позволят.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма.(EN) Водата е ценен ресурс и достъпът до чиста питейна вода в цял свят трябва да бъде ключов приоритет. През 2009 г. твърде много хора в развиващите се страни нямат достъп до чиста питейна вода. Трябва да съсредоточим усилията си да помагаме на страни и общности в най-бедните части на света да имат достъп до този ресурс.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), в писмена форма.(EN) Историята е пълна с войни за достъп до земи и петрол, но се страхувам, че те ще изглеждат незначителни в сравнение с вероятните бъдещи конфликти за достъп до вода.

Водата е най-жизнено важният от всички ресурси: без нея животът е невъзможен. Въпреки това дори в развитите страни виждаме сериозен недостиг на вода. Последствията за по-слабо развитите страни са катастрофални.

Международната общност трябва да погледне на достъпа до вода много по-сериозно преди да е станало твърде късно. Както видяхме тази седмица в Копенхаген, измененията на климата се ускоряват с тревожни темпове, което още повече ще задълбочи недостига на вода. Достъпът до чиста вода е основно човешко право, затова нека това да бъде една важна кампания.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), в писмена форма.(EN) Подкрепям тази резолюция, която извежда на преден план конкретни препоръки за Европейската комисия, за засилването на подкрепата й за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара и за преглед на баланса на финансирането от Европейската общност с оглед определяне на приоритети на подкрепата за системата на здравеопазването.

Половината от населението в държавите от Африка на юг от Сахара все още живее в бедност. Всъщност, Африка е единственият континент, който няма напредък по отношение на Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ), по-специално по отношение на трите ЦРХ, свързани със здравеопазването – детската смъртност, майчината смъртност и борбата срещу ХИВ/СПИН, туберколозата и маларията, които са от съществено значение за справянето с бедността, но при сегашните темпове е най-малко вероятно те да бъдат постигнати до 2015 г. За изграждането на основна здравна инфраструктура е необходимо стабилно и дългосрочно финансиране, за да се постигнат ЦРХ, свързани със здравеопазването. Всъщност към тях трябва да бъде включен и достъпът до здравни услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), в писмена форма. – (PL) Гласувах за приемането на резолюцията относно подхода към предоставяне на здравни услуги в държавите от Африка на юг от Сахара. Тази част от Африка няма да може да се развие без реално подобрение на здравето на населението. Списъкът на заплахите за здравето в този регион е изключително дълъг и добре известен и фактът, че тези заплахи са реални, се подчертава най-ясно от разчетите за продължителността на живота на населението. Често пъти средната продължителност на живота в отделните страни е подобна на тази в средновековна Европа. Този факт е болезнен, скръбен и отчайващ, но той трябва също така да мотивира развитите и богати държави да предоставят по-интензивна и по-ефективна помощ. Участието в проекти, насочени към спасяване на живот, е добро. Няма нищо по-човешко и същевременно – европейско. Нека спасим онези, чиито живот е застрашен. Това е най-малкото, което можем да направим.

 
  
MPphoto
 
 

  Nils Lundgren (IND/DEM), в писмена форма. – (SV) Описаното от докладчика човешко страдание в страните от Африка на юг от Сахара е ужасно напомняне колко важно е да се продължи и да се засили борбата с бедността.

Направените от докладчика предложения обаче се основават изцяло на идеята, че ЕС трябва да играе водеща роля в политиката на държавите-членки за оказване на помощ. Ние от шведската партия June List се противопоставяме на това. ЕС не трябва да провежда операции за оказване на помощ, нито да се опитва да влияе на дейностите на държавите-членки в тази област.

Оказването на помощ е област, в която за съжаление опитът е доста подтискащ. Затова е важно да можем да експериментираме с нови форми на помощ. Нашата собствена страна, Швеция, понастоящем търси нови и интересни пътища. В тези исторически времена да се отнемат многократно възможностите на държавите-членки да мислят по нов начин и да реформират политиката си за оказване на помощ е изключително погрешно. Отговорността за помощта е и трябва да остане въпрос на държавите-членки.

Международното сътрудничество за намиране на решения за подобряване на здравеопазването в страните от Африка на юг от Сахара трябва преди всичко да се осъществява в рамките на Организацията на обединените нации, а не в ЕС.

Затова гласувах против тази резолюция.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравните услуги в държавите от Африка на юг от Сахара. Помощта на ЕО за сектора на здравеопазването не се е увеличила от 2000 г. насам пропорционално на общата помощ за развитие, въпреки поетите ангажименти от Комисията във връзка с Целите за развитие на хилядолетието и кризата в здравеопазването на държавите от Африка на юг от Сахара. Поради тази причина считам, че е правилно и необходимо да бъде поет съвместен ангажимент, за да бъдат постигнати по-добри резултати в областта на здравеопазването и да бъдат постигнати целите за развитие, свързани със здравеопазването, договорени на международно равнище.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B6-0111/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно въвеждането на Единната зона за плащания в евро (SEPA). Мисля, че е изключително важно да бъде подкрепено създаването на SEPA, която е обект на действителна конкуренция и в която не се прави разграничение между трансгранични и национални плащания в евро. И накрая, считам, че Комисията, както е посочено в предложението, трябва да бъде призована да посочи ясна, подходяща и обвързваща крайна дата, която трябва да бъде не по-късно от 31 декември 2012 г., за преминаване към продуктите на SEPA, след която всички плащания в евро ще трябва да се извършват по стандарти на SEPA.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), в писмена форма. – (EN) EPLP желае да види една успешна Единна европейска зона за плащания. Ето защо ние не можем да подкрепим измененията към този доклад, които удължават срока за прилагане на многостранна такса за обмен. Тази такса е неконкурентна и повишава разходите за потребителите. Това ще подкопае основната идея на целта на доклада – единният пазар да премахне бариерите и да намали разходите. При окончателното гласуване не можехме да подкрепим тази резолюция, защото тези изменения бяха приети.

 
  
  

- Доклад на Maria Eleni Koppa (A6-0062/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада. Подкрепям г-жа Koppa относно значението на стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия, тъй като партньорите споделят едно и също виждане за света въз основа на своите исторически, културни и икономически връзки. Заедно те могат да насърчат промени и решения на глобално равнище, например като работят съвместно за популяризиране и реализиране на Целите за развитие, за справяне с бедността и икономическото и социално неравенство на глобално равнище, чрез укрепване на сътрудничеството в областта на помощта за развитие, включително тристранно сътрудничество, и същевременно като работят заедно за борба срещу международния тероризъм, трафика на наркотици и престъпността.

Като се има предвид централната роля, която играе Бразилия в интеграционните процеси в Латинска Америка, и интереса на ЕС към засилването на диалога с този регион, и че ЕС приветства инициативите на Бразилия за насърчаване на политическата и икономическата интеграция на държавите от Латинска Америка, ние сме съгласни, че Бразилия заслужава признание като главен поддръжник на наскоро създадения Съюз на южноамериканските нации (UNASUR).

Трябва да признаем също ролята на Бразилия като посредник за решаването на регионалните конфликти в Латинска Америка и Карибския басейн въз основа на зачитането на принципите на националния суверенитет, ненамесата и неутралитета с положителен ефект за политическата стабилност в региона.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), в писмена форма.(PT) Гласувах в подкрепа на този доклад. Бразилия беше последната страна от групата BRIC (Бразилия, Русия, Индия и Китай), която проведе среща на върха с ЕС през юли 2007 г. по време на португалското председателство. Затова тя беше естествено отражение на отношенията, които Португалия винаги е поддържала с Бразилия. Както беше казано в тази зала през септември 2007 г., Бразилия е държава, чиито 200 милиона жители говорят един от най-разпространените европейски езици по света – португалски – и чиито исторически, цивилизационни и културни традиции са тясно свързани с европейските традиции. Това е доказано от различните политически споразумения през историята до наши дни. Тези взаимоотношения ще ни помогнат да изградим други мостове към Латинска Америка.

Предвид признатия потенциал на Бразилия и настоящите й икономически и политически резултати на регионално и глобално равнище това стратегическо партньорство не бива да се разглежда като бъдеща пречка пред други партньорства с Меркосур. Всъщност то трябва да бъде аплодирано като пример, в който ЕС е постигнал консенсус по общите търговски и политически интереси. Трябва да се отбележи, че и двете страни считат многостранните действия за съществени на базата на системата на Организацията на обединените нации и в рамките на Световната търговска организация.

И накрая, трябва да кажа, че съм донякъде любопитен по отношение на бъдещия обхват на протоколите за сътрудничество в сферата на образованието и културата.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада на г-жа Koppa относно стратегическото партньорство Европейски съюз – Бразилия. Ролята на партньорството е от първостепенно значение; то трябва да даде нов тласък за сключване на Споразумението за асоцииране между ЕС и Меркосур, което само по себе си е стратегическа цел на ЕС за задълбочаване на икономическите и търговски взаимоотношения, както и за разширяване на политическия диалог и сътрудничеството между двата региона. Освен това стратегическото партньорство трябва да бъде инструмент за подкрепа на демокрацията и човешките права, принципа на правовата държава и доброто управление на световно равнище.

 
  
MPphoto
 
 

  Flaviu Călin Rus (PPE-DE), в писмена форма. – (RO) Гласувах „за“ предложението за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно стратегическото партньорство между Европейския съюз и Бразилия, защото считам, че това е изгодно и за двете страни и може да допринесе за развитието на връзките между тези два субекта с цел съдействие за общото благо и в двата района, и в целия свят.

 
  
  

- Доклад на José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A6-0028/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, аз гласувах в подкрепа на доклада. Предвид факта, че Мексико и ЕС поддържат отношения на сътрудничество от 1970-те години, аз споделям надеждата, че това стратегическо партньорство ще представлява инструмент за засилване на сътрудничеството между партньорите на международните форуми, като Световната банка, Международния валутен фонд, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Г-20, Г-8 и Г-5, за търсене на решения на световната финансова криза и за формулиране на обща реакция, насочена към възстановяване на доверието във финансовите институции, в съответствие с Декларацията от Сан Салвадор.

Географското положение на Мексико го поставя в стратегическа позиция като „мост“ между Северна и Южна Америка и между Карибско море и Тихия океан. Надяваме се това стратегическо партньорство да институционализира ежегодните срещи на най-високо равнище между ЕС и Мексико и да даде нов тласък на глобалното споразумение между ЕС и Мексико в различни политически сфери, включително човешките права, сигурността, борбата с наркотрафика, околната среда, сътрудничеството в областта на технологиите и културата.

В светлината на резолюцията на Съвета от 11 октомври 2007 г. относно убийствата на жени (feminicide) в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление – ние се надяваме на повече диалог, повече сътрудничество и обмен на добри практики.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, приветствам доклада на г-н Salafranca Sánchez-Neyra относно стратегическото сътрудничество между ЕС и Мексико. Наистина е от решаващо значение това стратегическо партньорство да отбележи качествен скок в отношенията между ЕС и Мексико и многостранно, по отношение на въпроси от световно значение, и за засилване на развитието на двустранните отношения.

По тази причина аз съм напълно уверен, че това споразумение ще доведе до по-тясно съгласуване на позициите по кризисни ситуации и по въпроси от световно значение на базата на споделени интереси и тревоги. И накрая, надявам се, че това ще бъде възприето като възможност за разисквания за по-добро реализиране на клаузата за правата на човека и демокрацията, които са важни ценности във всички споразумения и за двете страни, и за преценка на спазването й, включително развитието на нейното положително измерение.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), в писмена форма.(EN) Европейският съюз трябва да прояви по-голям интерес към нарастващото насилие в Мексико, предизвикано от нарковойните. Удвояването на броя на убийствата, свързани с насилие и наркотици, е тревожно.

 
  
  

- Предложение за резолюция (RC-B6-0135/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), в писмена форма. – (FR) Достойните чувства, изложени от различните политически групи със забележителното изключение на комунистите (съвсем основателно), са просто ехо на политическата коректност, бълвана от хипитата на международния шоу бизнес. Каузата на Тибет, истинската борба за освобождение, беше задушена от хватката на модерни европейци, на които им липсва душевност. Това е отличен пример за това какво не бива да се прави във вътрешната и международна политика.

Колегите искат да заклеймят най-учтиво изнудванията на китайските комунисти, като същевременно се обявяват в полза на автономия за регион, който не е историческия Тибет. Идеята за автономия на Тибет, пътят „спасете Тибет“, е просто размахване на каишка пред един безсилен елит и народ, който е избиван и духовно, и физически.

Тибет, както и други подтиснати нации, показва какво се случва, когато бъде наложена комунистическа диктатура и се използва оръжието на насилствена имиграция за предотвратяване връщането назад било то на политическо, етническо, културно или духовно равнище.

Несъмнено Тибет пропусна възможността си да си възвърне суверенитета, като не продължи въоръжената борба след изгнанието на своя лидер. Сега пътят, който трябва да се следва, е за борба за независимост, за „свободен Тибет“, а не такъв в робство, увековечено под прикритието на „автономия“ на хартия.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), в писмена форма. – (IT) Г-н председател, подкрепям с цяло сърце предложението за резолюция относно петдесетата годишнина от въстанието в Тибет и диалога между Далай Лама и китайското правителство. Злоупотребата с властта, където и да е, трябва да бъде осъждана. От друга страна, трябва да се отбележи, че китайското правителство има морално задължение, наред с другото, да освободи незабавно и безусловно всички онези задържани само заради това, че са участвали в мирен протест, и да даде обяснение за всички убити или изчезнали и за задържаните, като посочи естеството на обвиненията срещу тях.

 
Правна информация - Политика за поверителност