Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Protokoll
 

(Sammanträdet avbröts kl. 13.20 och återupptogs kl. 15.00.)

 
  
  

ORDFÖRANDESKAP: KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy