Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 12 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
Notulen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. – De notulen van gisteren zijn rondgedeeld.

Zijn er opmerkingen?

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik vraag mijn collega’s of ik enkele minuten van hun tijd mag nemen.

Ik zou graag wat zeggen in verband met China. Wij hadden voor vandaag een ontwerpresolutie over China, over het geval van de heer Gao Zhisheng, een erg bekende advocaat, die is aangehouden. Men vreest dat hij wordt gemarteld. Zijn familie is onlangs toegelaten tot de Verenigde Staten en men vreest voor zijn leven.

Omdat we maar drie onderwerpen kunnen behandelen, kon de ontwerpresolutie over de heer Gao Zhisheng jammer genoeg niet in aanmerking worden genomen. Wij wilden de ontwerpresolutie indienen voor de vergadering van maart II. Er werd ons echter gezegd dat er in maart II geen urgentverklaringen zullen zijn omdat – volgens de regels – als er in dezelfde maand twee plenaire vergaderingen plaatsvinden er geen urgentverklaringen zijn tijdens de tweede.

Ik betwijfel de juistheid van die interpretatie. Die heeft namelijk betrekking op de twee zittingen in september en – voordien – in oktober waarin over de begroting werd gedebatteerd. Het feit dat er in maart twee vergaderingen zijn, is aan de verkiezingen te wijten; het is een heel uitzonderlijk geval. Dat houdt in dat we thema’s over mensenrechten pas eind april kunnen behandelen, wat te laat is.

Daarom verzoek ik de Voorzitter ten eerste om die kwestie goed te onderzoeken en ten tweede om bij de Chinese ambassade onze enorme bezorgdheid over deze zaak kenbaar te maken – daartoe kan ik u de gegevens over de zaak van de heer Gao Zhisheng bezorgen. Niemand weet namelijk werkelijk waar hij zich bevindt en men vreest dat hij wordt gemarteld en dat zijn leven in gevaar is.

 
  
 

(De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd)

 
Juridische mededeling - Privacybeleid