Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2009/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0115/2009

Rozpravy :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Hlasování :

PV 12/03/2009 - 14.1

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0143

Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 12. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13.1. Guinea-Bissau
Videozáznamy vystoupení
Zápis
MPphoto
 
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o situaci v Guineji-Bissau.(1)

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, autor.(PT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, znovu v tomto Parlamentu bohužel diskutujeme o situaci Guineje-Bissau, což je situace opravdu bolestná. Je to země, která již po několik let trpí chronickou nestabilitou a která se pokusila vydat se na cestu k demokracii na počátku 90. let. Nic se nedařilo, došlo zde ke státnímu převratu a menší občanské válce a od té doby se nachází v situaci velké politické a vojenské nestability, napětí a hluboké rivality. Nedávno zde byl zaznamenán také výskyt zájmů souvisejících s pašováním drog, který je pro všechny pozorovatele stále více zřejmý.

Silně odsuzujeme nedávné útoky: bombový útok, při kterém zahynul velitel armády, generál Tagme Na Waié, a rovněž obzvláště barbarskou, ne-li surovou, vraždu prezidenta Nina Vieiry. Bez ohledu na jejich minulost vyjadřujeme naši sounáležitost jejich rodinám a lidem z Guineje-Bissau, litujeme, že došlo k těmto útokům a se vší rozhodností je odsuzujeme.

Chceme vidět návrat k normální situaci. Ponaučení, jaké jsem si z toho vzal a které jsem chtěl zdůraznit v tomto usnesení, je takové, že beztrestnost není řešením. Jak jsme mohli v minulosti s ohledem na vraždy, jejichž obětmi byl Ansumane Mané a generál Veríssimo Seabra, zavírat oči nad skutečností, že pachatelé nebyli nalezeni a nebyli postaveni před spravedlivý soud? Je jasné, že toto není řešením. Musíme proto přesvědčit vládu Guineje-Bissau, že osoby odpovědné za tyto činy musí být nalezeny. Viníci musí stanout před spravedlivým soudem a my musíme za tímto účelem poskytnout veškerou potřebnou podporu.

Na závěr vás chci upozornit na naši obavu týkající se pašování drog v celém regionu, hrozbu, kterou to představuje také pro Evropskou unii a šokující míru výskytu tohoto pašování drog, k němuž v Guineji-Bissau očividně dochází. Chci také vyzvat k těsnějším vztahům v souvislosti s Kapverdami. S Kapverdami jsme navázali zvláštní partnerství; ty mají velmi úzké vztahy s Guineou-Bissau a obšírné znalosti o této zemi, ale jsou rovněž velmi zranitelné. Je to tedy důležité rovněž pro bezpečnost Evropy. V důsledku toho je posílení tohoto zvláštního partnerství s Kapverdami v této souvislosti také velmi významné.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, autor. – (LT) Vraždy, ke kterým došlo v Guineji-Bissau, jsou závažnou ránou nejen pro demokracii ve státě, který je zbídačen pašováním drog, ale pro celou oblast západní Afriky. Vražda prezidenta a velitele armády potopila zemi ještě hlouběji do bažiny selhávajících institucí, stále křehčí demokracie, rostoucí korupce a kultů osobnosti. Obyvatelé tohoto státu žijí v chaosu a je zde nedostatek vody, léčiv i škol. Pašování drog nezná překážky ani hranice a stává se hrozbou pro celý region, dotýká se dokonce států Evropské unie.

Ačkoli až do této doby dodržovali velitelé armády svůj slib, že nebudou zasahovat do vnitřních věcí země, nedávné události mohou zcela zničit to, co v Guineji-Bissau z demokracie zbývá. Nová vláda musí dodržovat ústavní pořádek, konflikty řešit mírovou cestou a důkladně vyšetřit případy vražd. S pomocí bezpečnostní a obranné mise Evropské unie musíme dosáhnout zvratu ve vývoji této země, nabídnout jí stabilitu a možnost důstojného života. Musíme věřit, že prezidentské volby se uskuteční do několika měsíců a že proběhnou v souladu s mezinárodními normami pro organizaci voleb. Vyzýváme státy Evropské unie a celé mezinárodní společenství, aby Guineji-Bissau poskytly finanční a odbornou pomoc nezbytnou pro organizaci demokratických voleb. Opoziční politické síly v Guineji-Bissau by v této době, která je pro stát náročná, měly usilovat o nalezení společného východiska a kompromisů a naléhavě přijmout rozhodnutí týkající se bezpečnosti země, volebních postupů a veřejné správy. Vyzýváme je, aby účinněji bojovaly s korupcí a projednávaly s občanskou společností a dalšími organizacemi, jak dosáhnout vnitřního smíru uvnitř státu.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka. – (PL) Paní předsedající, dne 2. března tohoto roku byl zastřelen prezident Guineje-Bissau João Bernardo Vieira při útoku, který provedli přívrženci velitele armády. Den před tím zemřel generál Batista Tagme Na Waié, velitel armády, který byl zraněn při výbuchu. Oba mrtví jsou spojeni s politickým konfliktem v Guineji-Bissau, který probíhá již několik let a vedl k tragédii a nedostatečné stabilitě v zemi. I přes pokojný průběh voleb, které se konaly v roce 2008, došlo krátce poté k prvnímu pokusu o vraždu. Prezident tento útok přežil. Guinea-Bissau, bývalá portugalská kolonie, je jednou z nejchudších zemí světa. Přes tuto zemi zároveň prochází trasa, po které se pašuje kokain.

Odsuzujeme pokusy vyřešit konflikty prostřednictvím státních převratů; vyzýváme k tomu, aby se prezidentské volby v Guineji-Bissau uskutečnily do dvou měsíců, a vyzýváme k tomu, aby tyto volby splňovaly demokratické normy a aby byl nastolen ústavní pořádek.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, autorka.(PT) Je-li analyzována politická situace v Guineji-Bissau, neměli bychom zapomenout na to, že lidé této mladé africké země byli obětmi portugalského kolonialismu, proti němuž ve skutečnosti vedli velmi odvážný boj. S ohledem na to, co se v této zemi děje, čehož litujeme, zejména jde-li o vraždy prezidenta a velitele armády, nemůžeme zapomenout, že je to výsledkem všech obtíží a všech rozporů, které zde panovaly po celé roky a stále panují a vyplývají z koloniální minulosti této země. Rovněž bychom měli mít na paměti, že je to stále jedna z nejchudších zemí v Africe, což znamená, že Evropská unie musí věnovat větší pozornost spolupráci v oblastech veřejného zdraví a vzdělávání s cílem zlepšit životní podmínky jejích obyvatel a překonat obtíže, kterým musí velká část obyvatelstva Guineje-Bissau stále čelit, zejména se jedná o ženy, matky a děti.

Je zásadní, aby Evropská unie posílila svou solidární podporu těchto lidí. Rovněž musíme podporovat vzdělávání, bezpečné zásobování pitnou vodou a v některých případech i zemědělskou produkci k zajištění přístupu veškerého obyvatelstva k potravě. Tato podpora však musí být poskytována bez vnějších zásahů a s naprostým respektem vůči svrchovanosti a volbě daného lidu.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. − Paní předsedající, tato chudobou zmítaná bývalá kolonie zažívala desetiletí politické nestability a krize, které vyústily v hluboké a dlouhodobé utrpení jejích občanů.

Její přechod k demokratickým pravidlům a lepším časům pro její lid se jevil jako slibný výhled poté, co se v roce 2008 uskutečnily zjevně spravedlivé a pokojné parlamentní volby. Temná mračna rozvratné nenávisti a násilí se nad zemí znovu objevily poté, co byl povstalci zastřelen prezident Vieira dne 2. března, den po zavraždění velitele armády. Odsuzujeme obě tyto vraždy a můžeme pouze doufat, že znepřátelené strany v Guineji-Bissau naleznou nezbytnou vůli a sílu k překonání sporů prostřednictvím dialogu u jednacího stolu ve prospěch svých občanů. Protože se Guinea-Bissau mimoto v posledních letech stala také důležitou zemí pro pašování drog, vyzýváme nejen orgány této země, ale také mezinárodní společenství, aby udělaly, co je v jejich silách proto, aby účinně bojovaly proti tomuto smrtelnému prokletí.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin, autorka. – (FR) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, Skupina Zelených a Evropské svobodné aliance důrazně odsuzuje zavraždění prezidenta Guineje-Bissau Joãa Bernarda Vieiry a velitele armády, generála Tagmeho Na Waiého, ke kterým došlo dne 1. a 2. března 2009.

Žádáme, aby bylo provedeno důkladné vyšetřování a aby pachatelé byli stíháni, totéž žádáme i v případě vrahů generála Maného a Correieho, zavražděných v roce 2000 a 2004, i zde jsou pachatelé stále neznámí.

Jakožto jedna z nejchudších mezi chudými zeměmi a známá krátkou délkou života svých obyvatel dnes Guinea-Bissau čelí pašování drog. Jako předmostí jihoamerických pašeráků drog se Guinea-Bissau stala zemí, která slouží jako překladiště drog určených pro Evropu, jež představuje největšího spotřebitele. Velmi dobře také víme, že se to dotýká celého subregionu, protože například v Mauretánii bylo nalezeno velké množství drog dokonce na letišti.

Evropská unie musí této zemi pomoci, aby se k takovému obchodu obrátila zády, a to tím, že s ním bude bojovat jak zde, tak tam, a aby se navrátila k rozvoji založenému na vlastních zdrojích této země.

Poslední volby přijalo mezinárodní společenství příznivě a Evropská unie nabídla svou podporu týkající se procesu osvojování demokracie a jejího zavádění v Guineji-Bissau, ovšem události, jež má tato země za sebou, mohou tento postoj podpory a pomoci ještě více posílit.

Rovněž armáda, která nezasahovala do volebního procesu, musí pokračovat ve svém striktním dodržování ústavního pořádku, jak slíbila.

Zatímco sousední západoafrické země znovu našly po letech problémů a chaosu cestu k demokracii a respekt vůči institucím a lidským právům, Guinea-Bissau nesmí spadnout do pasti trestuhodných postupů. Evropská unie zde musí působit a využívat svůj vliv a svou příkladnost, aby této zemi pomohla setrvat na cestě k demokracii.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, jménem skupiny PPE-DE. – Paní předsedající, k tomu, co již bylo k situaci v Guineji-Bissau dnes řečeno, bych navíc ráda okomentovala dvě záležitosti.

Zaprvé, zavraždění prezidenta Guineje-Bissau, Joãa Bernarda Vieiry, a velitele armády, generála Tagmeho Na Waiého, by mělo být důkladně prošetřeno a odpovědné osoby by měly být povolány ke spravedlnosti.

Zadruhé, ve svém usnesení dnes vyjadřujeme víru, že prezidentské volby v zemi se uskuteční do 60 dnů. Měli bychom dnes vyzvat členské státy EU a mezinárodní společenství, aby zajistily, že Guineji-Bissau bude poskytnuta finanční a technická podpora, kterou bude potřebovat k uspořádání důvěryhodných voleb.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, jménem skupiny UEN. – (PL) Paní předsedající, v chudých afrických zemích, jako je Guinea-Bissau, dochází k destabilizaci, která má tragické následky, velice jednoduše. Zavraždění prezidenta Joãa Bernarda Vieiry a generála Tagmeho Na Waiého, velitele armády, v březnu tohoto roku bylo jistě součástí pokusu o destabilizaci země vyvolaného pravděpodobně drogovou mafií. Nedostatek účinných bezpečnostních sil v zemi způsobil, že všemožné vraždění zůstává prakticky nepotrestané. Musíme poskytnout veškerou nezbytnou pomoc, jíž vláda této země potřebuje, a to je otázka, kterou se zabývá dané usnesení.

Abychom takovýmto incidentům zabránili, musíme rovněž vyhlásit nelítostnou válku drogovému trhu, který destabilizuje síly v mnoha chudých zemích Afriky, Asie a Jižní Ameriky, podporuje terorismus a prostřednictvím drogové závislosti ničí životy stovek milionů lidí po celém světě. Pokud nedokážeme tento problém překonat, budeme za naši bezradnost platit stále více.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, členka Komise. − Paní předsedající, dovolte mi nejprve jménem Evropské komise říci, že hluboce litujeme zavraždění Jeho Excelence prezidenta Republiky Guinea-Bissau, Joãa Bernarda Vieiry. Se vší rozhodností tuto vraždu odsuzujeme a stejně tak i útoky, které měly za následek smrt velitele armády generála Batisty Tagmeho Na Waiého a dalších vojáků. Ráda bych rovněž vyjádřila soustrast jejich rodinám.

Přítomnost drogových dealerů a tak vysoká míra trestné činnosti jsou v současnosti více než znepokojivou záležitostí. V rámci osmého Evropského rozvojového fondu a dalších nástrojů, a navíc přispěním k částce 2 milionů EUR Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), Komise podepsala velmi ambiciózní plán v protidrogové oblasti. Domníváme se, že je to opravdu velmi důležité, což se ukázalo na tom, co se stalo.

Naléhavě vyzýváme ke klidu a umírněnosti a vybízíme vnitrostátní orgány Guineje-Bissau, aby důkladně prošetřily tyto události a povolaly odpovědné osoby ke spravedlnosti. Neměla by zde existovat beztrestnost. Tyto násilné činy bohužel následovaly po úspěšných parlamentních volbách, které připravily cestu pro posílení podpory EU a mezinárodní podpory zaměřené na úsilí této země budovat mír. Tyto útoky přišly rovněž v čase posílené mezinárodní angažovanosti, jejímž cílem bylo vybudovat demokratickou a stabilní Guineu-Bissau.

Za těchto krajně složitých okolnosti zůstává Komise i nadále plně oddána myšlence poskytovat vnitrostátním orgánům výraznou podporu, klade si za cíl znovu nastolit stabilitu, ale také povzbuzovat rozvoj. Myslím na vzdělávání, nejchudší z chudých, nutné základní potřeby a základní služby a také na hospodářský růst země. Právě začínáme rozvíjet širokou řadu nástrojů, které nám budou k dispozici a jejichž cílem bude pomoci Guineji-Bissau dosáhnout udržitelného míru a doufejme, že pomohou upevnit demokratický proces země.

V minulém roce byl schválen ambiciózní strategický dokument pro tuto zemi na období 2008–2013 ve výši 100 milionů EUR. Tento dokument se zaměří na reformu bezpečnostního sektoru – včetně boje proti drogám, který jsem zmínila dříve – a na posílení vnitrostátních svrchovaných institucí.

Minulý rok se Rada rovněž rozhodla zřídit misi na podporu reformy bezpečnostního sektoru v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky. Nadcházející prezidentské volby – nyní očekávané do 60 dnů po navržení kandidáta na nového prezidenta – se pravděpodobně uskuteční ještě před letní přestávkou. S ohledem na tento velmi těsný časový plán Komise pečlivě zvažuje proveditelnost nasazení mise zaměřené na sledování volebního procesu. Nicméně našimi klíčovými prioritami mimo jiné zůstává podporovat po volbách potřebné reformy volebního rámce na základě doporučení formulovaných EU a OSN v roce 2008 a poskytovat podporu při sledování nadcházejících voleb regionálními organizacemi.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat po skončení rozprav.

 
  

(1) Viz zápis.

Právní upozornění - Ochrana soukromí