Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2554(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B6-0115/2009

Viták :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Szavazatok :

PV 12/03/2009 - 14.1

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0143

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. március 12., Csütörtök - Strasbourg HL kiadás

13.1. Bissau-Guinea
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont a Bissau-Guineabeli helyzettel kapcsolatos hat állásfoglalási indítvány vitája.(1)

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, szerző. – (PT) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, sajnálatos módon ismét vitát folytatunk e Házban a bissau-guineabeli helyzetről, amely rendkívül fájdalmas helyzet. Ez az ország sok-sok éve szenved a krónikus instabilitástól, pedig már az 1990-es évek elején megpróbált a demokrácia ösvényére lépni. Semmi sem sikerült; volt államcsíny, kisebb polgárháború, és az országra azóta is súlyos politikai és katonai instabilitás, feszült helyzet és mélységes rivalizálás jellemző. Nemrégiben a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos aggasztó érdekek is felütötték a fejüket, ami minden megfigyelő számára egyre nyilvánvalóbbá vált.

A leghatározottabban elítéljük a közelmúltbéli támadásokat: a bombatámadást, amely kioltotta a hadsereg főparancsnoka, Tagme Na Waie tábornok életét, és Nino Vieira elnök különösen barbár, sőt, kegyetlen meggyilkolását. Múltjukra való tekintet nélkül kifejezzük a családjaikkal, valamint Bissau-Guinea lakosaival való együttérzésünket, és azt, hogy sajnáljuk, és mélyen elítéljük e támadásokat.

Szeretnénk látni, hogy minden visszatér a rendes kerékvágásba. Számomra mindebből az a tanulság, és ezt szerettem volna hangsúlyozni az állásfoglalásban is, hogy a büntetlenség nem válasz. A múltban, Ansumane Mané és Veríssimo Seabra tábornok meggyilkolásával kapcsolatban, hogy hunyhattunk volna szemet afelett, hogy nem találták meg az elkövetőket, és nem vitték őket bíróság elé? Világos, hogy ez nem válasz. Ebből kifolyólag hatást kell gyakorolnunk Bissau-Guinea kormányára, hogy találják meg a felelősöket. A bűnösöket bíróság elé kell állítani, és ennek érdekében nekünk is meg kell adnunk minden szükséges segítséget.

Végezetül, arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy régió szerte megjelent a kábítószer-kereskedelem, amely veszélyt rejt az Európai Unió számára is, és amely Bissa-Guinea-i nyilvánvaló jelenléte sokkoló. Ennek kapcsán szeretnék felhívni a Zöld-foki szigetekkel való szorosabb együttműködésre is. Különleges partnerséget alakítottunk ki a Zöld-foki szigetekkel, amelynek Bissau-Guineával igen szoros a kapcsolata és jól ismeri ezt az országot, ám amely meglehetősen sérülékeny is. Ez azonban saját, európai biztonságunk érdekében is létfontosságú. Ennél fogva a Zöld-foki szigetekhez fűződő különleges partnerségünk intenzitásának fokozása is rendkívül lényeges.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, szerző. – (LT) A bissau-guineai gyilkosságok nemcsak a kábítószer-kereskedelem által sújtott ország demokráciája, de az egész Nyugat-afrikai régió számára is óriási csapás. Az elnök és a hadsereg főparancsnokának meggyilkolása még mélyebbre taszította az országot a működésképtelen intézmények, a törékeny demokrácia, a növekvő korrupció és a személyi kultusz ingoványában. Az ország lakosai kaotikus állapotok közepette élnek, nincs elég víz, gyógyszer és iskola. A kábítószer-kereskedelem nem ismer mértéket, sem határokat, és egyre nagyobb veszélyt jelent az egész régióra nézve, elérve akár az Európai Unió országait is.

Bár a fegyveres erők parancsnokai mostanáig betartották ígéretüket, és nem avatkoztak be az ország belügyeibe, a közelmúltbéli események lehet, hogy végképp lerombolják azt, ami Bissau-Guinea demokráciájából megmaradt. Az új kormánynak tiszteletben kell tartania az alkotmányos rendet, békésen kell kezelnie a konfliktusokat és nagy alapossággal kell kivizsgálnia a gyilkosságokat. Az Európai Unió biztonsági és védelmi missziója segítségével fordulópontot kell elérnünk az ország fejlődésében, hogy az ezután stabilitást és tisztes életet kínálhasson. Remélnünk kell, hogy az elnöki választások néhány hónapon belül lezajlanak, és hogy megfelelnek majd a választások lebonyolítására vonatkozó nemzetközi normáknak. Felhívjuk az Európai Unió államait, valamint az egész nemzetközi közösséget, hogy adja meg Bissau-Guineának a demokratikus választások lebonyolításához szükséges pénzügyi és szakértői segítséget. E nehéz időkben Bissau-Guinea szemben álló politikai erőinek közös nevezőt kell találniuk, és kompromisszumokat kell hozniuk az állam érdekében, és sürgősen döntéseket kell hozniuk az ország biztonságára, a választási eljárásra és a közigazgatásra vonatkozólag. Felhívjuk őket, hogy küzdjenek még hatékonyabban a korrupció ellen, és hogy az állam belső megbékélésének érdekében egyeztessenek a civil társadalom és egyéb szervezetek képviselőivel.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, szerző. – (PL) Elnök asszony, ez év március 2-án a hadsereg főparancsnokához hű katonák általi támadás során lelőtték Bissau-Guinea elnökét, João Bernardo Vieirát. Az azt megelőző napon Batista Tagme Na Waie tábornok, a hadsereg főparancsnoka halt meg, miután megsérült egy bombarobbantáskor. Mindkét haláleset ahhoz a bissau-guineai politikai konfliktushoz köthető, amely már évek óta húzódik, és amely tragédiához és az ország stabilitásának hiányához vezetett. Bár a 2008-as választások békésen zajlottak, nem sokkal később merényletet kíséreltek meg az elnök ellen, aki akkor túlélte a támadást. Bissau-Guinea, amely egykor portugál gyarmat volt, ma a világ egyik legszegényebb országa. Az országon ugyanakkor kokaincsempész útvonal húzódik keresztül.

Elítéljük az arra irányuló kísérleteket, hogy államcsíny révén oldják meg a konfliktusokat; arra hívunk fel, hogy két hónapon belül tartsanak Bissau-Guineában elnökválasztást; valamint arra is felszólítunk, hogy a választás feleljen meg a demokratikus normáknak, és hogy álljon vissza az országban a demokratikus rend.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, szerző.(PT) A bissau-guineai politikai helyzet elemzésekor nem szabad elfelejtenünk, hogy e fiatal afrikai ország lakóinak el kellett szenvednünk a portugál gyarmatosítást, amely ellen valójában rendkívül bátor küzdelmet folytattak. Az országban történő események kapcsán, amelyek rendkívül sajnálatosak, különösen, ami az elnök és a főparancsnok meggyilkolását illeti, nem feledkezhetünk meg arról, hogy mindez az évek óta fennálló nehézségek és megosztottság eredménye, amely még a gyarmati időkből ered. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Bissau-Guinea még mindig Afrika egyik legszegényebb országa, ami azt jelenti, hogy az Európai Uniónak még nagyobb figyelmet kell fordítania a közegészségügy és az oktatás terén való együttműködésre annak érdekében, hogy javulhassanak a lakosság életkörülményei, és leküzdhessék mindazokat a nehézségeket, amelyekkel az ország lakosai nagy részének, különösen a nőknek, az anyáknak és a gyermekeknek még mindig szembe kell nézniük.

Rendkívül fontos, hogy az Európai Unió megerősítse ezen embereknek nyújtott együttérző támogatását. Támogatnunk kell továbbá az oktatást, a biztonságos ivóvízellátást, és bizonyos esetekben még a mezőgazdasági termelést is, hogy így biztosíthassuk a teljes lakosság élelmiszerhez jutását. Ezt a támogatást azonban külső beavatkozás nélkül kell biztosítani, teljes mértékig tiszteletben tartva az ottani emberek szuverenitását és választását.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, szerző. − Elnök asszony, ez a szegénységtől sújtott egykori gyarmat több évtizede szenved a politikai instabilitástól és a válságtól, amely eredményeképpen lakói hosszú, mély szenvedésnek vannak kitéve.

A demokratikus rendszerre való áttérése és a jobb idők bekövetkezte ígéretesnek tűnt, amikor 2008-ban a választások látszólag tisztességes, békés módon lezajlottak. A megosztó gyűlölet és az erőszak fekete felhői azonban ismét megjelentek az ország egén, miután március 2-án, egy nappal a hadsereg főparancsnokának meggyilkolása után, hitehagyott katonák lelőtték Vieira elnököt. Mindkét gyilkosságot elítéljük, és csak remélhetjük, hogy a bissau-guineai rivális felek megtalálják majd az ahhoz szükséges erőt és akaratot, hogy saját polgáraik jóléte érdekében tárgyalóasztal mellett, párbeszédek útján oldják fel nézeteltéréseiket. Ráadásul, mivel Bissau-Guinea az elmúlt időszakban fontos kábítószer-csempész országgá lett, ösztönözzük, nem csupán az ország hatóságait, de a nemzetközi közösséget is, hogy tegyék meg a tőlük telhető legtöbbet e halálos átok leküzdése érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin, szerző. – (FR) Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja mélyen elítéli Bissau-Guinea elnökének, João Bernardo Vieirának, valamint a hadsereg főparancsnokának, Tagme Na Waie-nek 2009. március 1-i, illetve 2-i meggyilkolását.

Kérjük, hogy folytassanak le teljes vizsgálatot, és állítsák bíróság elé az elkövetőket, és tegyenek így a 2000-ben, illetve 2004-ben meggyilkolt Mané és Correia tábornokok gyilkosai ügyében is, akiket mind a mai napig nem sikerült még azonosítani.

A szegény országok egyik legszegényebbjeként, Bissau-Guineának, amelyet lakosai alacsony várható élettartamáról is ismerünk, ma már a kábítószer-csempészettel is szembe kell néznie. A dél-amerikai drogcsempészek hídfőjeként szolgáló ország az Európába szánt kábítószerek kereskedelmének tranzitországává vált, amely célterületen mi képviseljük a legnagyobb fogyasztót. Sajnos azzal is tisztában vagyunk, hogy ez a déli régiók egész területét érinti, mint például Mauritániát, ahol óriási kábítószer-mennyiségeket fedeztek fel, még a repülőtéren is.

Az Európai Uniónak segítenie kell ezt az országot, hogy hátat fordíthasson ennek a kereskedelemnek, mégpedig azáltal, hogy itt is és ott is egyaránt küzdünk ellene, valamint azáltal, hogy az ország visszatér a saját erőforrásain alapuló fejlődéshez.

Míg az előző választásokat nagy örömmel fogadta a nemzetközi közösség, és az Európai Unió is támogatást nyújtott Bissau-Guineának a demokrácia megtanulásához és létrehozásához, az események, amelyeket ennek az országnak át kellett élnie, csak megerősítik azt, hogy szükség van erre a segítségnyújtásra és támogatásra.

A választási folyamatokba bele nem avatkozó hadseregnek is továbbra is szigorúan be kell tartania az alkotmányos rendet, ahogy ígérte.

Míg a szomszédos nyugat-afrikai országok, hosszú évek problémái és kaotikus állapotai nyomán végül újra felfedezték a demokrácia, valamint az intézmények és az emberi jogok tisztelete felé vezető utat, Bissau-Guineának sem szabad elítélendő gyakorlatok csapdájába esnie. Az Európai Uniónak jelen kell lennie, latba kell vetnie befolyását, és példát kell mutatnia, ezáltal segítve, hogy ez az ország is a demokrácia ösvényén maradhasson.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, a bissau-guineai helyzettel kapcsolatban ma elhangzottakat kiegészítendő, két kérdéshez szeretnék hozzászólni.

Először is, ami Bissau-Guinea elnökének, João Bernardo Vieirának, valamint a hadsereg főparancsnokának, Tagme Na Waie tábornoknak a meggyilkolását illeti, alaposan ki kell vizsgálni az eseteket, és bíróság elé kell állítani a felelősöket.

Másodszor, mai állásfoglalásunkban kifejezzük abbéli reményünket, hogy 60 napon belül elnökválasztást tartanak az országban. Ma fel kell szólítanunk az EU tagállamait és a nemzetközi közösséget, hogy biztosítsa, hogy Bissau-Guinea megkapja az ahhoz szükséges anyagi és technikai támogatást, hogy hitelt érdemlően bonyolíthassa le ezt a választást.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, az UEN képviselőcsoport nevében. – (PL) Elnök asszony, a tragikus következményekkel járó destabilizáció nagyon könnyen felüti a fejét az olyan szegény afrikai országokban, mint Bissau-Guinea. Az ország elnökének, João Bernardo Vieirának, valamint a hadsereg főparancsnokának, Tagme Na Waie tábornoknak ez év márciusi meggyilkolása nyilvánvalóan az ország destabilizálására tett kísérlet része volt, amelyet nagy valószínűséggel a kábítószer-maffia vitt véghez. Az, hogy az országnak nincs megfelelő biztonsági ereje, azt jelenti, hogy a különféle gyilkosságok gyakorlatilag büntetlenül zajlanak. Meg kell adnunk minden szükséges segítséget, amelyre ezen ország kormányának szüksége van – ez a mai állásfoglalásunk tárgya.

Továbbá, az efféle incidensek megelőzése érdekében könyörtelen háborút kell indítanunk a kábítószer-kereskedelem ellen, amely óriási destabilizáló erő Afrika, Ázsia és Dél-Amerika számos szegény országában, támogatja a terrorizmust, valamint, a kábítószer-függőségen keresztül emberek százmillióinak életét teszi tönkre világszerte. Ha nem tudjuk leküzdeni ezt a problémát, óriási árat fogunk fizetni a tehetetlenségünkért.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, a Bizottság tagja. − Elnök asszony, először is, hadd fejezzem ki az Európai Bizottság nevében mélységes sajnálatunkat a Bissau-guineai Köztársaság elnöke, João Bernardo Vieira elnök úr meggyilkolásával kapcsolatban. A lehető leghatározottabban elítéljük ezt a gyilkosságot, csakúgy, mint azokat a támadásokat, amelyek a hadsereg főparancsnoka, Batista Tagme Na Waie tábornok és további katonák halálát okozták. Szeretném részvétemet is kifejezni a családjaik részére.

A drogdílerek és a nagymértékű bűnözés jelenléte napjainkban több mint aggasztó. A nyolcadik Európai Fejlesztési Alap (EFA) és más egyéb eszközök révén, valamint azzal, hogy 2 millió EUR-ral hozzájárul az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) működéséhez, a Bizottság ambiciózus tervek mellett kötelezte el magát a narkotikumok elleni küzdelem terén. Úgy véljük, hogy ez, amint azt a történtek is mutatják, valóban rendkívül fontos.

Sürgősen felhívunk a nyugodt és mérsékelt magatartásra, és felszólítjuk a bissau-guineai nemzeti hatóságokat, hogy teljes mértékben vizsgálják ki az ügyeket, és állítsák bíróság elé a felelősöket. Nem szabad, hogy büntetlenül megússzák. Ezek az erőszakos tettek sajnos azon sikeres parlamenti választások után történtek, amelyek kapcsán lehetővé vált az ország béketeremtő erőfeszítéseit célzó, megerősített európai uniós és nemzetközi támogatás. Olyan időben történtek ezek a támadások, amikor megnőtt a valóban demokratikus és stabil Bissau-Guinea felépülésére irányuló nemzetközi elhivatottság.

E rendkívül bonyolult körülmények között a Bizottság továbbra is elkötelezi magát a nemzeti hatóságok határozott támogatása mellett, amelynek célja a stabilitás újbóli megteremtése és a fejlődés fenntartása. Itt elsősorban az oktatásra, a szegények között a legszegényebbekre, az alapszükségletek és a legelemibb szolgáltatások iránti szükségletekre, valamint az ország gazdasági fejlődésére gondolok. Mostantól kezdve az eszközök széles köre áll a rendelkezésünkre, hogy Bissau-Guinea segítségére legyünk a fenntartható béke elérésében, és, remélhetőleg, demokratikus folyamatai megszilárdításában.

A 2008-2013-as időszakra ambiciózus országos stratégiai dokumentumot fogadtunk el, 100 millió EUR értékben. Ez a biztonsági szektor reformjára – ideértve a korábban említett, kábítószerek ellen vívott küzdelmet is –, valamint a szuverén nemzeti intézmények megerősítésére fog összpontosulni.

A Tanács tavaly egy EU-misszió felállításáról is döntött, amely feladata a biztonsági szektor reformjának támogatása lenne, mégpedig az európai biztonsági és védelmi politika keretein belül. A közelgő elnökválasztás – amelyre várhatóan 60 nappal az új elnök jelölését követően kerül sor – valószínűleg még a nyári szünet előtt le fog zajlani. Erre a rendkívül feszített ütemre való tekintettel a Bizottság a választási megfigyelési küldöttség alkalmazásának megvalósíthatóságát is gondosan mérlegeli. Mindazonáltal, a választások utáni segítségnyújtás, a választási keretek szükséges, az EU-ENSZ 2008-as javaslatai alapján történő megreformálásának érdekében nyújtott támogatás, valamint a közelgő választásoknak a regionális szervezetek általi megfigyeléséhez nyújtott támogatás, többek közt, továbbra is prioritásaink élén szerepel.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

A szavazásra a vita végén kerül sor.

 
  

(1)Lásd a jegyzőkönyvet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat