Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0115/2009

Debatter :

PV 12/03/2009 - 13.1
CRE 12/03/2009 - 13.1

Omröstningar :

PV 12/03/2009 - 14.1

Antagna texter :

P6_TA(2009)0143

Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 12 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

13.1. Guinea-Bissau
Anföranden på video
PV
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om situationen i Guinea-Bissau.(1)

 
  
MPphoto
 

  José Ribeiro e Castro, författare.(PT) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Än en gång diskuterar vi i kammaren situationen i Guinea-Bissau, som är verkligt smärtsam. Det är ett land som under många år har lidit av kronisk instabilitet och som i början av 1990-talet försökte slå in på en väg mot demokrati. Inget gick som det skulle – en statskupp genomfördes och ett mindre inbördeskrig utbröt, och landet har sedan dess befunnit sig i ett tillstånd av allvarlig politisk och militär instabilitet, spänning och djup rivalitet. Nyligen har det även blivit alltmer uppenbart för samtliga observatörer att det förekommer en oroväckande narkotikahandel.

Vi fördömer starkt de nyligen begångna våldsdåden: bombdådet som dödade försvarsstabschefen general Tagme Na Waie och även det synnerligen barbariska, rent av omänskliga, mordet på president Nino Vieira. Oavsett deras förflutna uttrycker vi vår solidaritet med deras familjer och med Guinea-Bissaus folk, och vi beklagar och fördömer i starka ordalag dessa våldsdåd.

Vi vill se att man återvänder till ett normaltillstånd. Det jag har lärt mig och det jag ville betona i resolutionen är att straffrihet inte är en lösning. Hur kunde vi i det förflutna, i fråga om morden på Ansumane Mané och general Veríssimo Seabra, ha blundat för att gärningsmännen aldrig greps och ställdes inför rätta? Det är uppenbart att detta inte utgör någon lösning. Vi måste därför inskärpa hos Guinea-Bissaus regering att de ansvariga måste spåras upp. De skyldiga måste ställas inför rätta, och vi måste bidra med all den hjälp som krävs.

Slutligen skulle jag även vilja understryka vår oro över narkotikahandeln i hela regionen, risken detta även innebär för Europeiska unionen samt att narkotikahandel försiggår i Guinea-Bissau på ett upprörande och uppenbart sätt. Jag skulle i detta sammanhang även vilja efterlysa ett närmare samarbete med Kap Verde. Vi har upprättat ett särskilt partnerskap med Kap Verde, som har väldigt nära förbindelser med och omfattande kunskaper om Guinea-Bissau, men som även är mycket sårbart. Detta är därför också viktigt för EU:s egen säkerhet. Följaktligen är en intensifiering av detta särskilda partnerskap med Kap Verde också väldigt viktigt i detta sammanhang.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, författare. – (LT) Morden i Guinea-Bissau innebär ett allvarligt bakslag inte bara för demokratin i en stat som utarmats genom narkotikahandel, utan för hela regionen Västafrika. Morden på presidenten och försvarsstabschefen har fört landet allt längre ut på ett gungfly av sviktande institutioner, allt bräckligare demokrati, växande korruption och personkulter. Statens invånare lever i kaos och det råder brist på vatten, läkemedel och skolor. Narkotikahandeln känner inga hämningar eller gränser och håller på att bli ett hot mot hela regionen, till och med mot EU:s medlemsstater.

Även om de militära befälhavarna hittills har hållit sitt löfte att inte ingripa i landets inre angelägenheter kan de nyligen inträffade händelserna fullständigt krossa det som återstår av demokratin i Guinea-Bissau. Den nya regeringen måste respektera den konstitutionella ordningen, hantera konflikter på fredlig väg och ingående utreda morden. Med stöd av Europeiska unionens säkerhets- och försvarsuppdrag måste vi nå en vändpunkt i landets utveckling och erbjuda stabilitet och anständiga levnadsvillkor. Vi måste hoppas att ett presidentval kommer att äga rum inom några månader och att det kommer att uppfylla internationella normer för anordnande av val. Vi uppmanar Europeiska unionens stater och hela det internationella samfundet att ge Guinea-Bissau nödvändigt finansiellt och sakkunnigt bistånd för att kunna organisera demokratiska val. De politiska motståndarlägren i Guinea-Bissau bör i denna svåra tid för landet försöka hitta en gemensam plattform och söka efter kompromisser, och skyndsamt anta beslut om landets säkerhet, valförfaranden och offentliga förvaltning. Vi uppmanar dem att på ett effektivare sätt bekämpa korruptionen och samråda med det civila samhället och andra organisationer om den inre försoningsprocessen i staten.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, författare. – (PL) Fru talman! Den 2 mars i år sköts presidenten i Guinea-Bissau, João Bernardo Vieira, ihjäl under ett anfall av soldater som var lojala med försvarsstabschefen. Dagen innan avled försvarsstabschefen general Batista Tagme Na Waie efter att ha sårats vid en explosion. Båda dödsfallen är kopplade till den politiska konflikten i Guinea-Bissau, som har fortgått under många år och lett till en tragedi och avsaknad av stabilitet i landet. Även om valet som hölls 2008 var fredligt ägde ett första mordförsök rum kort därpå. Presidenten överlevde. Den tidigare portugisiska kolonin Guinea-Bissau är ett av de fattigaste länderna i världen. Dessutom leder en väg för kokainsmuggling genom landet.

Vi fördömer försök att lösa konflikter genom statskupp. Vi efterlyser presidentval i Guinea-Bissau inom två månader, och vi kräver att detta val uppfyller demokratiska normer samt att den konstitutionella ordningen återställs.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, författare.(PT) När den politiska situationen i Guinea-Bissau utvärderas får vi inte glömma bort att folket i detta unga afrikanska land varit offer för portugisk kolonialism, mot vilken de faktiskt fört en väldigt modig kamp. När det gäller det som sker i landet, vilket vi beklagar, särskilt morden på presidenten och försvarsstabschefen, får vi inte glömma att detta är resultatet av alla de svårigheter och all splittring som har funnits i åratal och som fortfarande finns, och som härstammar från landets koloniala förflutna. Vi bör även hålla i minnet att det fortfarande är ett av de fattigaste länderna i Afrika, vilket innebär att Europeiska unionen måste ägna större uppmärksamhet åt samarbete när det gäller folkhälsa och utbildning, för att förbättra befolkningens levnadsvillkor och övervinna de svårigheter som en stor del av Guinea-Bissaus befolkning fortfarande står inför, särskilt kvinnor, mödrar och barn.

Det är viktigt att Europeiska unionen stärker sitt välmenande stöd till dessa människor. Vi behöver också stödja utbildning, en säker dricksvattenförsörjning, och i vissa fall till och med jordbruksproduktion för att se till att hela befolkningen har tillgång till livsmedel. Detta stöd måste dock tillhandahållas utan yttre inblandning och med fullständig respekt för folkets självständighet och fria val.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, författare. − (EN) Fru talman! Denna fattiga före detta koloni har genomlidit flera decennier av politisk instabilitet och kris, vilket har lett till ett svårt och långvarigt lidande för landets invånare.

Sedan valet till en lagstiftande församling 2008 genomförts på ett till synes rättvist och fredligt sätt föreföll det finnas utsikter till en övergång till demokratiskt styre och bättre tider för landets befolkning. Men splittring, hat och våld lade sig återigen som ett mörkt moln över landet sedan president Vieira blivit skjuten av avhoppade soldater den 2 mars, dagen efter det att arméchefen hade dödats. Vi fördömer båda dessa mord, och vi kan bara hoppas att de rivaliserande partierna i Guinea-Bissau kommer att finna den vilja och förmåga som krävs för att de ska kunna lösa sina tvister genom dialog vid förhandlingsbordet för landets medborgares skull. Dessutom har Guinea-Bissau under de senaste åren utvecklats till ett viktigt land för narkotikahandel, och därför uppmanar vi inte bara landets myndigheter utan också det internationella samfundet att göra sitt yttersta för att bekämpa detta dödliga gissel.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin, författare. – (FR) Fru talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen fördömer i starka ordalag mordet på Guinea-Bissaus president João Bernardo Vieira och chefen för de väpnade styrkorna general Tagme Na Waie, den 1 och 2 mars 2009.

Vi kräver att morden ingående utreds och gärningsmännen åtalas, vilket även gäller för dem som 2000 och 2004 mördade generalerna Mané och Correia och som ännu inte har utpekats.

Guinea-Bissau, ett av de fattigaste länderna i världen och känt för sin låga medellivslängd, måste i dag brottas med narkotikahandel. Som brohuvud för sydamerikanska narkotikasmugglare har Guinea-Bissau blivit ett transitland för narkotika avsedd för Europa, där vi representerar den största konsumenten. Vi känner också alltför väl till att detta påverkar hela underregionen – till exempel i Mauretanien har stora mängder narkotika upptäckts, till och med på flygplatsen.

Europeiska unionen måste hjälpa landet att vända ryggen åt narkotikahandeln genom att bekämpa den både här och där och genom att främja en utveckling med utgångspunkt i landets egna tillgångar.

Det senaste valet välkomnades av det internationella samfundet, och Europeiska unionen har visat sitt stöd för lärandet om och upprättandet av demokrati i Guinea-Bissau. De händelser som landet nyligen har genomgått kan endast förstärka denna inriktning på bistånd och hjälp.

Armén, som inte ingrep under valprocessen, måste också som utlovat fortsätta att strikt iaktta den konstitutionella ordningen.

De västafrikanska grannländerna har efter åratal av problem och kaos återfunnit vägen till demokrati, respekt för institutioner och mänskliga rättigheter, och Guinea-Bissau får därför inte hamna i en politisk återvändsgränd. Europeiska unionen måste närvara och använda sitt inflytande och sitt föredöme för att hjälpa landet att hålla sig på vägen mot demokrati.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, för PPE-DE-gruppen. – (EN) Fru talman! Förutom vad som redan har sagts i dag om situationen i Guinea-Bissau vill jag kommentera två frågor.

För det första bör morden på Guinea-Bissaus president João Bernardo Vieira och chefen för de väpnade styrkorna Tagme Na Waie undersökas noggrant och de ansvariga bör ställas inför rätta.

För det andra uttrycker vi i dagens resolution vår förhoppning att presidentval kommer att hållas i landet inom 60 dagar. Vi bör i dag uppmana EU-medlemsstaterna och det internationella samfundet att se till att Guinea-Bissau får det ekonomiska och tekniska stöd som är nödvändigt för att tillförlitliga val ska kunna hållas.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, för UEN-gruppen. – (PL) Fru talman! Det är mycket lätt att fattiga afrikanska länder som Guinea-Bissau destabiliseras, vilket får tragiska konsekvenser. Morden på president João Bernardo Vieira och försvarsstabschefen Tagme Na Waie i mars i år var utan tvivel en del av ett försök att destabilisera landet som narkotikamaffian förmodligen låg bakom. Avsaknaden av en effektiv säkerhetsstyrka i landet har inneburit att olika slags mord praktiskt taget får passera ostraffade. Vi måste ge regeringen i detta land allt det viktiga bistånd den behöver, och detta är en fråga som behandlas i resolutionen.

För att förhindra händelser av detta slag måste vi dessutom förklara ett skoningslöst krig mot narkotikahandeln. Den är en destabiliserande kraft i många fattiga länder i Afrika, Asien och Sydamerika, den stöder terrorismen och leder till att hundratals miljoner människor runtom i världen får sina liv förstörda genom narkotikamissbruk. Om vi inte kan komma till rätta med detta problem kommer vi att få betala ett allt högre pris för vår hjälplöshet.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, ledamot av kommissionen. − (EN) Fru talman! Låt mig först av allt på Europeiska kommissionens vägnar säga att vi djupt beklagar mordet på hans excellens João Bernardo Vieira, republiken Guinea-Bissaus president. Vi fördömer detta mord i starkast tänkbara ordalag och även de attacker som ledde till att försvarsstabschefen general Batista Tagme Na Waie och andra soldater dog. Jag vill ocskå uttrycka mitt deltagande med deras familjer.

Förekomsten av narkotikahandlare och så stor brottslighet är synnerligen oroväckande. Genom det åttonde EUF och andra instrument men också genom att anslå 2 miljoner euro till UNODC har kommissionen satsat på en mycket ambitiös plan för att bekämpa narkotika. Vi anser att detta verkligen är mycket viktigt, vilket det som har inträffat också har visat.

Vi uppmanar kraftfullt till lugn och besinning, och vi kräver att de nationella myndigheterna i Guinea-Bissau ska undersöka dessa händelser grundligt och ställa de ansvariga inför rätta. Det får inte finnas någon straffrihet. Tyvärr har dessa våldshandlingar ägt rum efter det framgångsrika parlamentsval som banade väg för ökat EU-stöd och internationellt stöd till landets fredsansträngningar. Dessa attacker kommer också vid en tidpunkt med ökat internationellt engagemang som syftar till att bygga upp ett demokratiskt och stabilt Guinea-Bissau.

Under dessa extremt svåra omständigheter är kommissionen helt inställd på att fortsätta sitt kraftfulla stöd till de nationella myndigheterna i syfte att åter skapa stabilitet men också att stödja utvecklingen. Jag tänker på utbildning, de fattigaste bland de fattiga, nödvändigheten att tillgodose grundläggande behov och grundläggande tjänster och även den ekonomiska tillväxten i landet. Vi börjar nu tillämpa hela det spektrum av instrument som står oss till buds, och vårt syfte är att hjälpa Guinea-Bissau att uppnå en hållbar fred och, förhoppningsvis, att konsolidera sin demokratiska process.

Förra året godkändes ett ambitiöst landstrategidokument omfattande 100 miljoner euro som täcker perioden 2008–2013. Dokumentet kommer att vara inriktat på en reformering av säkerhetssektorn – inbegripet den kamp mot narkotika som jag nämnde tidigare – och ett stärkande av landets statliga institutioner.

Förra året beslutade rådet också att inrätta ett EU-uppdrag för att stödja reformeringen av säkerhetssektorn inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Det förestående presidentvalet – som nu förväntas hållas 60 dagar efter nomineringen av den nya presidenten – kommer troligen att genomföras redan före sommaruppehållet. Med tanke på detta synnerligen pressade tidsschema överväger kommissionen noga möjligheten att sända en valobservatörsgrupp. Men våra främsta prioriteringar är fortfarande bland annat att hjälpa till efter valet för att stödja de nödvändiga reformerna av valsystemet, enligt de rekommendationer som formulerades av EU och FN 2008, och att stödja de regionala organisationernas övervakning av det kommande valet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum efter debatterna.

 
  

(1) Se protokollet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy