Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συμμετοχή των εργαζομένων σε εταιρείες με ευρωπαϊκό καταστατικό (κατατεθείσα πρόταση ψηφίσματος): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.εταιρική σχέση με την Ανατολή (συζήτηση)
 5.Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Βραζιλίας – Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (συζήτηση)
 6.50ή επέτειος της εξέγερσης του Θιβέτ και διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές (A6-0067/2009, Pia Elda Locatelli) (ψηφοφορία)
  7.2.Σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών (A6-0051/2009, Toine Manders) (ψηφοφορία)
  7.3.Δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ (A6-0090/2009, Luca Romagnoli) (ψηφοφορία)
  7.4.Πολυετές σχέδιο αποκατάστασης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
  7.5.Σρι Λάνκα (ψηφοφορία)
  7.6.Υποβάθμιση των γεωργικών γαιών στην ΕΕ (A6-0086/2009, Vincenzo Aita) (ψηφοφορία)
  7.7.Συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείες με καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας (ψηφοφορία)
  7.8.Παιδιά των μεταναστών (ψηφοφορία)
  7.9.Κροατία: έκθεση προόδου του 2008 (ψηφοφορία)
  7.10.Τουρκία: έκθεση προόδου του 2008 (ψηφοφορία)
  7.11.Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: έκθεση προόδου του 2008 (ψηφοφορία)
  7.12.Η εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (A6-0112/2009, Annemie Neyts-Uyttebroeck) (ψηφοφορία)
  7.13.5ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό στην Κωνσταντινούπολη, 16-22 Μαρτίου 2009 (ψηφοφορία)
  7.14.Αναπτυξιακή βοήθεια ΕΚ προς τις Υπηρεσίες Υγείας στην Υποσαχάρια Αφρική (ψηφοφορία)
  7.15.Δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) (ψηφοφορία)
  7.16.Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Βραζιλίας (A6-0062/2009, Μαρία-Ελένη Κοππά) (ψηφοφορία)
  7.17.Στρατηγική Εταιρική Σχέση ΕΕ-Μεξικού (A6-0062/2009, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) (ψηφοφορία)
  7.18.50ή επέτειος της εξέγερσης του Θιβέτ και διάλογος μεταξύ της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 12.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου(συζήτηση)
  13.1.Γουινέα Μπισάου
  13.2.Φιλιππίνες
  13.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  14.1.Γουινέα-Μπισάου (ψηφοφορία)
  14.2.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  14.3.Εκδίωξη ΜΚΟ από το Νταρφούρ (ψηφοφορία)
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Γραπτές δηλώσεις που εγγράφονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1183 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (1328 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου