Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Pondělí, 23. března 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE), písemně. (DE) Jazyková rozmanitost je důležitá. Je součástí každodenní reality Evropské unie a má stále větší význam pro vztahy mezi členskými státy, pro způsob soužití našich multikulturních společností a pro společná politická opatření Evropské unie. Avšak rozhodovací pravomoc v jazykových záležitostech náleží především členským státům. Není úkolem Evropského parlamentu, aby formuloval požadavky a doporučení pro jazykovou politiku. Skutečnost, že má EU komisaře pro mnohojazyčnost, vysvětluje naléhavou potřebu reformy Komise a to, že v ní musí být méně komisařů, než je členských států.

 
Právní upozornění - Ochrana soukromí