Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

2. Vyhlásenie predsedníctva
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. – Vážené dámy a páni, bol som požiadaný o prednesenie nasledujúceho vyhlásenia. Tento týždeň si pripomíname 60. výročie deportácie státisícov občanov z pobaltských štátov. V noci 24. marca 1949 sa začala vlna sovietskych deportácií, počas ktorej boli desaťtisíce Estóncov, Lotyšov a Litovcov násilne vyhostení z domovín. Boli im odňaté občianske a ľudské práva a zahynuli v dôsledku ťažkých, neľudských podmienok, ktorým boli vystavení v sovietskych väzenských táboroch.

Takmer každá rodina v Lotyšsku, Litve a Estónsku, takisto ako v ďalších bývalých sovietskych republikách, trpela v dôsledku strašného násilia páchaného totalitným komunistickým režimom. Takmer každá rodina mala príbuzných, ktorí sa stratili na Sibíri, boli prenasledovaní KGB alebo uväznení a utláčaní. Udalosti, o ktorých hovoríme sa nestali v nejakej temnej, ďalekej minulosti. Ostávajú živou spomienkou pre mnohých ľudí, ktorí sú dnes občanmi EÚ.

Je preto našou povinnosťou na základe našich spoločných hodnôt a s cieľom pripomenutia si pamiatky mnohých obetí týchto deportácií, jasne a rozhodne odsúdiť tieto príšerné zločiny spáchané totalitným komunistickým režimom v Sovietskom zväze. Pretože obetiam dlhujeme zhodnotenie minulosti objektívnym, hĺbkovým a obozretným spôsobom, keďže zmierenie môže byť založené jedine na pravde a pamiatke.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia