Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Oficiálne privítanie
Videozáznamy z vystúpení
Zápisnica
MPphoto
 

  Predseda. Dnes je mi cťou v našom Parlamente privítať delegáciu z Panafrického parlamentu. Ako všetci viete, Panafrický parlament je pre Africkú úniu tým, čím je Európsky parlament pre Európsku úniu.

Som veľmi rád, že tu dnes môžem privítať pána Khumala a jeho kolegov poslancov, pretože mi to poskytuje príležitosť poďakovať sa jemu a jeho kolegom, a takisto predsedovi Panafrického parlamentu, pánovi Mongellovi, za prijatie, ktoré som od nich dostal v októbri 2008 počas mojej návštevy Panafrického parlamentu, ako aj za možnosť vystúpiť na plenárnom zasadnutí Panafrického parlamentu.

Ešte raz by som vás všetkých chcel srdečne privítať. Som veľmi rád, že ste tu dnes medzi nami.

(potlesk)

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia