Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 23 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
PV
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy