Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 23 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

9. Framställningar: se protokollet
Protokoll
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy