Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0035(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0484/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0484/2008

Viták :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Szavazatok :

PV 24/03/2009 - 4.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0158

Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2009. március 23., Hétfő - Strasbourg HL kiadás

15. Kozmetikai termékek (átdolgozás) (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
Jegyzőkönyv
MPphoto
 
 

  Elnök. – A következő napirendi pont Dagmar Roth-Behrendt jelentése a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében a kozmetikai termékekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) (A6-0484/2008).

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, előadó.(DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, valószínűleg nem lesz szükségem a vita elején nekem járó négy percre, mivel ez egy nagyon kellemes és egyszerű ügy, amelyről ma tárgyalunk. A kozmetikai irányelv új változatáról van szó, amely most már rendelet. Ezt a rendeletet tesszük most naprakésszé, és nagyon is szeretnénk naprakésszé tenni, javítani és egységesíteni.

Három kisebb javításra gondoltunk. Egyrészt a rendelet biztosítja, hogy a kozmetikai termékekben tilos ugyan karcinogéneket használni, de itt némi arányérzéket kell tanúsítanunk, hogy az élelmiszerekben engedélyezett anyagok, mint az A-vitamin vagy az alkohol ne legyenek tiltottak a kozmetikumokban sem. Ez olyasvalami, amit a Bizottság helyesen ismert fel és vett figyelembe javaslatában.

A Bizottság szintén helyesen ismerte fel azt a tényt, hogy az új technológiákra, mint a nanotechnológia, különleges figyelmet kell fordítani, különösen, ha mikroszkopikus részecskékkel foglalkozunk, amelyek áthatolhatnak a bőr rétegein. Egyszerűen csak azt szeretnénk biztosítani, hogy ezek ne jelentsenek veszélyt. Itt is örülök, hogy olyan kompromisszumot értünk el, amelyet teljes mértékben támogatni tudok.

Végül, elnök úr, van még valami, amivel foglalkozni kell, és ezek a terméktájékoztatók. Ezeket is meg kell vizsgálnunk, és naprakésszé kell tennünk. Ha ma úgy estünk be ide, és az izzadásgátlónk ma reggel 14 óra izzadtságmentességet ígért, de esetére mégis teljesen megizzadunk, valószínűleg nagyon meg leszünk lepve, és úgy látjuk majd, hogy nem sok igazság van abban, amit a terméktájékoztató állít. Az ígéreteiket beváltó tájékoztatók egy tisztességes, hiteles termék fontos elemei. Van jogszabályunk a biztonságos termékek és ezzel egyidejűleg a valódi és tiszta termékek biztosítására.

Nagyon hálás vagyok a cseh elnökség által tanúsított kiváló együttműködésért. Különösen szeretnék köszönetet mondani Popadičová asszonynak, aki ma nem lehet itt, de aki tényleg minden tőle telhetőt megtett, és ez nem volt mindig könnyű ebben a Tanácsban.

Szeretnék külön köszönetet mondani a Bizottságnak rendkívül konstruktív és sikeres együttműködésükért. Ez sincs mindig így ebben a Házban. Szeretnék ezen kívül köszönetet mondani kollégáimnak, különösen a hölgyeknek, akik hosszú időn át dolgoztak ezen a témán. Szeretnék köszönetet mondani együttműködésükért Françoise Grossetête-nek, Margret Aukennek, Hiltrud Breyernek és Fréderique Riesnek, aki ma nem lehet itt. Nem mindig értettünk egyet olyan kérdésekben, mint a nanotechnológiával kapcsolatos értesítések és a címkézéssel kapcsolatos teendők, de sikerült nagyon jó kompromisszumot kötnünk. Ennek nagyon örülök.

A címkézéssel kapcsolatban hadd mondjak el valamit: úgy vélem, egyes küldöttségek, talán épp az én küldöttségem és az én tagállamom jó lesz, ha néhány dolgot észben tart. A címkézésnek semmi köze a figyelmeztető jelekhez. A címkék lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy szabadon és megalapozottan válasszanak. A fogyasztóknak joguk van a nanotechnológiával kapcsolatos tájékoztatáshoz, és annak ismeretéhez, hogy egy bizonyos anyag különösen kicsi, sőt mikroszkopikus részecskéket tartalmaz. Joguk van eldönteni, hogy akarnak-e napvédő krémet használni, és hogy akarják-e gyermekeiken használni. A fogyasztóknak joguk van dönteni. Én saját magam boldogan megtenném, és örülnék, ha használhatnám a terméket. Mások nem. Mindazonáltal fontos mindenki számára biztosítanunk a választás lehetőségét.

Tudom, hogy Ön, Verheugen biztos úr, nyilatkozatot készül ma tenni a gyógyszerek hamisításának kérdésében. Nagyon hálás vagyok, és remélem, kitér arra a veszélyre vagy azokra a lehetőségekre, amelyet az internetes kereskedelem rejt magában. Ha ezt megteszi, a holnapi nap, amikor a Tanács által a múlt héten már megszavazott kompromisszumos változatról szavazunk, szebb nap lesz néhány képviselőtársam számára, akik általánosságban támogatják ezt a kompromisszumot, de szeretnének további garanciákat is. Nagyon köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, a Bizottság alelnöke. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, szeretnék hálás köszönetet mondani az előadónak, Roth-Behrendt asszonynak, és a kétárnyék előadónak, Ries asszonynak és Grossetête asszonynak konstruktív és intenzív közreműködésükért, amelynek hála, első olvasat során konszenzust érhettünk el.

Ez egy olyan rendelet, amely három fontos következménnyel jár, és három területen biztosítja az előrelépést. Nagyobb biztonságot és átláthatóságot biztosítunk a fogyasztók számára, és jelentősen egyszerűsítettük a meglévő jogszabályt. A biztonság kérdése különösen munkánk középpontjában állt.

Csak néhány pontra szeretnék kitérni. Most először tényleg olyan mechanizmust hozunk létre, amelyet „kozmetikai házőrzőnek” neveznék, ami a kozmetikai termékek állandó ellenőrzését jelenti. Ez olyasvalami, amit a gyógyszerek tekintetében már kialakítottunk. Növeljük a tagállamok általi piacfelügyelet szintjét, és rendszert hozunk létre a kozmetikai termékek kötelező nyomon követhetőségének biztosítására. Mindez vonatkozik valamennyi gyártóra, az amatőröktől a nagy- és kiskereskedőkig, azaz a forgalmazási lánc minden érdekeltjére.

Roth-Behrendt asszony már beszélt a nanotechnológia kérdéséről. Megoldást találtunk erre az esetre, amelyet modellként írnék le, mivel ugyanezt a megoldást fogjuk használni más fontos jogszabályok esetében is később a héten. A nanoanyagok kozmetikai termékekben való használatára vonatkozó sajátos rendelkezések mechanizmust vezetnek be a szükséges információ még azelőtt történő biztosítása tekintetében, mielőtt az anyagok a nyilvánosság számára hozzáférhetővé válnának a piacon. Ez biztosítja, hogy a biztonsággal kapcsolatos megfelelő adatokat közöljék, és a hatóságoknak legyen idejük a szükséges biztonsági óvintézkedésekre.

Hosszú, intenzív és gyümölcsöző vita folyt arról, hogy a karcinogénnek, mutagénnek vagy reproduktív toxicitással rendelkezőnek minősített anyagokat kivételes esetekben lehet-e használni? Nagyon örülök, hogy a Tanács és a Parlament egyetértett a Bizottsággal abban, hogy fenn kell tartani ezen anyagok általános tilalmát a kozmetikai termékekben. A Bizottság által javasolt minimális kivételek célja pusztán az ellentmondások elkerülése az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok tekintetében, mivel valójában nem világos, hogy ha valaki ihat alkoholt, akkor azt miért ne használhatná kozmetikai termékekben?

A termékbiztonság garantálása mellett a javaslat javítja a fogyasztóknak szóló tájékoztatás szintjét is. Egy példa erre annak az információnak a feltüntetése az összetevők listáján, hogy mely anyagok vannak jelen nanoformában. Ezen felül a jogszabály a gyártók által szolgáltatott információ sajátosabb vizsgálatát írja elő. Örülök, hogy megerősíthetem, hogy a tagállamok és a Bizottság az ügyben folytatott szoros együttműködéssel meg kívánják előzni a fogyasztók félrevezetését.

Amint elmondtam, ez a rendelet az egyszerűsítési programunk része. Ily módon, kikerülnek a félreértések és ellentmondások egy már 33 éves, ez idő alatt 55-ször módosított irányelvből. Valószínűleg az irányelvet csak nagyon kevesen értették. Ezért álltunk elő az uniós jogszabályok jelentős egyszerűsítésének ötletével.

Szeretnék rámutatni arra is, hogy a kozmetikai termékekkel kapcsolatos, azok uniós piacon történő forgalomba hozatalát megelőző jelentéstétel központi rendszerének létrehozása költséget takarít meg az ágazatban.

Már rámutattam arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság szorosan és konstruktívan működött együtt. A Bizottság részéről egyetértek a Roth-Behrendt asszony által benyújtott valamennyi módosítással.

A Bizottság megadta a Parlament által kért választ arra a kérdésre, hogy e jogszabály miért rendelet irányelv helyett, valamint tájékoztatta a Parlamentet az internetes értékesítés, a termékhamisítás, az átmeneti rendelkezések, a rendelet hatálybalépésére nyitva álló határidő tekintetében, és a nanoanyagok fogalom-meghatározásának vonatkozásában is. Az idő megtakarítása érdekében szeretném, ha jóváhagynák a magyarázatok titkárságnak történő átadását, minthogy a tartalom már ismert a Parlament előtt.

Bizottsági nyilatkozatok

A Bizottság tudomásul veszi a tagállamoknak az irányelvek rendeletekké történő átdolgozása kapcsán felmerült aggályait.

A Bizottság úgy véli, hogy amennyiben valamely irányelv meglévő rendelkezései kellően egyértelműek, pontosak és részletesek, átdolgozás útján egy rendelet közvetlenül alkalmazandó rendelkezéseivé alakíthatók. Ez leginkább akkor igaz, ha az érintett rendelkezések technikai jellegűek, és már valamennyi tagállamban maradéktalanul átültették őket a nemzeti jogba.

A Bizottság – figyelembe véve az eddig kifejtett különböző véleményeket – elfogadja, hogy a kozmetikai termékekről szóló rendelet konkrét esetét a későbbiekben nem használják precedensként az intézményközi megállapodás ezen pontjának értelmezéséhez.

A Bizottság elkötelezi magát amellett, hogy még a rendelet hatálybalépését megelőzően tisztázza a kozmetikai termékek internetes értékesítésével kapcsolatos helyzetet.

A Bizottságot – az Európai Parlamenthez hasonlóan – aggasztja az a tény, hogy a kozmetikai ágazatot is érintheti a hamisítás veszélye, ami növelheti az emberi egészséget fenyegető kockázatokat. Ezért a Bizottság lépéseket fog tenni az illetékes nemzeti hatóságok közötti együttműködés fokozására a hamisítás elleni harc érdekében.

A Bizottság magyarázó feljegyzést dolgoz ki az átmeneti intézkedésekről és a rendelet hatálybalépésének időpontjáról (elsősorban a 7., 8., 10. és 12a. cikkek tekintetében).

A nanoanyagok definíciójával kapcsolatban a Bizottság megjegyzi, hogy a nanoanyagok közös meghatározása még kidolgozás alatt áll. A Bizottság ennélfogva megerősíti, hogy a jövőbeli közösségi jogszabályokban figyelembe kell venni a közös meghatározás alakulását, és megjegyzi, hogy a javaslaton belüli komitológiai eljárások ugyancsak lehetővé teszik a meghatározás frissítését a javaslatban.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, a PPE-DE képviselőcsoport nevében. (FR) Elnök úr, engedje meg, hogy először is őszintén gratuláljak ne csak a Tanácsnak, hanem az előadónak, Roth-Behrendt asszonynak, az Európai Bizottságnak, árnyékelőadó társaimnak, és különösen Ries asszonynak az általunk elvégzett munkához. Sokszor meglehetősen élénk párbeszédet folytattunk, de végül nagyon kielégítő eredményt értünk el, amely egyrészt megerősíti a kozmetikai termékek biztonságát a fogyasztók javára, másrészt csökkenti az adminisztratív terhet, amely feleslegessé vált európai ágazatunk számára.

Ez a rendelet azért volt szükséges, mivel helyre kellett állítani egy, az elmúlt 30 évben majdnem 50-szer módosított jogszabály egyértelműségét. Az irányelv átültetése problémát okozott a 27 tagállamban. Jogi bizonytalanságok merültek fel, a szöveg nagyon nehézkessé vált, a végrehajtás pedig nagyon költségessé vállalkozásaink számára. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy az Európai Unió kozmetikai társaságai világelsők ebben az ágazatban, amelyben több mint 3 000 európai gyártó működik. Ez egy nagymértékben innovatív ágazat, amely 65 milliárd eurós piacot képvisel, és közvetlenül vagy közvetve 350 000 munkahelyet teremt. Ezért fontos, hogy foglalkozzunk a kozmetikai termékekkel.

Ez az új rendelet megerősíti a biztonságot, amint már elmondtam, és a piac felügyeletén keresztül a gyártó felelősségét, ezzel egyidejűleg csökkenti a bürokráciát. Biztosítja a kozmetikai termékek jobb nyomon követhetőségét, a felelős személy azonosítását, és rendelkezik egy, a kozmetikai termék leírását és a gyártási módszert tartalmazó információs fájlról.

Valójában sokszor tárgyaltunk a kozmetikai termékekben, különösen napvédő termékekben használt nanoanyagokról; ezeket nagyon szigorú biztonsági követelményeknek kell alávetni, de nem állhatunk az innováció útjába. A nanoanyagokat tartalmazó terméket kell tehát bejelenteni a felelős személynek, nem magát a nanoanyagot.

Zárásként szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy tényleg küzdenünk kell a kozmetikai termékek hamisítása ellen, ami még mindig valódi veszélyt jelent. Ezen a téren még sok a tennivalónk.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, a PSE képviselőcsoport nevében.(RO) A biztonságos kozmetikai termékek különösen fontosak az európai fogyasztók számára, ezért megfelelő figyelmet kell szentelnünk ezeknek.

Időszerűnek tartom azt a kezdeményezést, hogy vizsgáljuk felül az irányelvet és egy bizottsági rendelet-javaslattal váltsuk fel azt. Ezáltal felszámolhatók a pontatlanságok és a jogi jellegű következetlenségek, és elkerülhetők a nemzeti jogszabályokba történő átültetések közötti eltérések.

Amikor az európai szintű tapasztalat igazolta, hogy az összetevőnkénti megközelítés sem nem életképes, sem nem megfelelő, meglátásom szerint annak kell prioritásnak lennie, hogy a gyártókat felelősségre vonhatóvá tegyük, és biztosítsuk a belső piacon a szigorú ellenőrzést.

A nanoanyagok használata ígéretes megoldást jelenthet e területen, de ezeket az anyagokat a fogyasztásra szánt termékkel foglalkozó tudományos bizottságnak kell értékelni és biztonságosnak kell nyilvánítania, míg az alternatív módszerek alkalmazása olyan kezdeményezés, amelyet továbbra is támogatni kell.

Úgy vélem, az általam említett bizottság bevonása életbevágóan fontos a karcinogénnek, mutagénnek vagy toxikusnak minősített anyagok használata tekintetében, hogy azok kozmetikai termékekben történő felhasználása ellenőrzött legyen.

Úgy vélem, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a tagállamoknak megfelelő ellenőrzéseket kell lefolytatniuk, és jogsértés esetén rendszeresen jelentést kell tenniük a Bizottságnak.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, az ALDE képviselőcsoport nevében. Elnök úr, a Parlament e ciklus végéhez közeledik, és néhányan már a választásokra készülünk. Az Egyesült Királyságban legalábbis egy csomó euroszkeptikussal és eurofóbbal küzdünk, akik minden lehetséges alkalommal belekötnek mindenbe, amit itt teszünk. E jogszabály története bőséges fegyverzettel látja le őket: 55 jelentős változtatás az elmúlt 30 évben, amelynek révén maga a jogszabály csak nehézkesebbé, zavarosabbá vált, és aligha segítette az ágazatot vagy a fogyasztókat.

Mégis úgy látom, hogy a kritikusok gyakran nem néznek a dolgok mélyére. Nem igyekeznek azt vizsgálni, hogy mit tesz az Európai Unió a meglévő helyzet javítására, és a hasznok realizálására. Úgy vélik, mindig statikusak vagyunk. Nos tehát, itt van egy jogszabály, amely a gyakorlatban biztosította, hogy a meglévő rendelkezések egyszerűsödjenek, a bürokrácia megszűnjön, és a jogszabály végre egyértelművé váljon. És az irányelvből rendelet lett. Na, az én országomban ez maga a borzalom, hogy elvesszük a tagállamok kicsi manőverezési lehetőségét, de a valóság az, amint a REACH esetében tapasztaltuk és tapasztaljuk itt is, hogy az ágazat nem szeretné egy európai szabály 27-féle értelmezését, hanem pontosan tudni szeretné, hogy mi a helyzet a piacon, amely a legnagyobb ilyen piac a világon.

Vajon felállnak-e a kritikusok és kimondják-e: „tévedtünk, amikor ragaszkodtunk a CMR-ek betiltásához?” Vajon kimondják-e: „tévedtünk?” Megmondják-e majd, hogy mit tegyünk a kozmetikai termékekbe, hogy olyan termékeket tegyünk bele, amelyeket az élelmiszerekbe nem tennénk, mindezt annak ellenére, hogy e kozmetikai termékek némelyikét a bőrünkre, a szemünkbe, sőt a szánkba tesszük? Tiltakoznak-e majd a kozmetikai termékek megfelelő vizsgálata, vagy a központosított információs rendszer ellen, amelyről a biztos úr helyesen mondta, hogy költséget takarít meg az ágazatban? Nem hiszem, hogy ezek bármelyikét is megtennék.

Képviselőtársam, Frédérique Ries, aki ma este nem lehet itt velünk, biztosítani szerette volna, hogy lépéseket tegyünk a hamisított termékek forgalomba hozatalának elkerülésére, a termékek nyomon követhetőségének erősítésére, és az e termékek előnyös hatásairól szóló hamis állításokra vonatkozó korlátozások szigorítására. Támogatni akarta a termékek egyértelmű címkézését a nanoanyag-tartalom vonatkozásában. Ezeken a területeken előre léptünk. Így az ő nevében szeretnék köszönetet mondani az előadónak, az árnyékelőadónak és Verheugen biztos úrnak. Úgy vélem, ez egy jó jogszabály, és ami engem illet, minthogy indulok a választásokon, nagyon örülök, hogy ezt példaként hozhatom fel arra, hogy mit csinál jól az Európai Unió.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, az UEN képviselőcsoport nevében.(IT) Elnök úr, hölgyeim és uraim, az európai kozmetikai ipar a gazdaság és a foglakoztatás szempontjából nagyon jelentős ágazat. Amint már elhangzott, forgalma több, mint 35 milliárd EUR, és több mint 350 000 munkahelyet teremt az értékesítésben, forgalmazásban és szállításban. Az ágazatra a nagymértékű innováció a jellemző, de én is hangsúlyozni szeretném, hogy az emberi egészség védelmét és a fogyasztók tájékoztatását magas szinten garantálni kell.

Pontosan ezért gratulálok az előadónak kiváló munkájához, és szeretném néhány különösen fontosnak vélt pontra felhívni a figyelmet. Helyénvaló a termékeket biztonsági vizsgálatnak alávetni, amely egyúttal felelősséget is ró a forgalmazóra, hogy a szükséges ellenőrzéseket az áruk forgalomba hozatala előtt elvégezze. Szintén jó dolog az új rendelet által megszabott tilalom, amely több mint ezer kozmetikában használt, karcinogénnek vagy toxikusnak minősített anyagot érint.

Egy másik fontos szempont a megengedett színezékek, tartósítószerek és napszűrők jegyzéke, lényeges továbbá a kozmetikai termék rendeltetésére, szavatossági idejére, az alkalmazásukat érintő sajátos figyelmeztetésekre vonatkozó címkézés világosabbá tétele, és az összetevőket tömeg szerint csökkenő sorrendben tartalmazó lista. Ami a leglényegesebb, hogy a címke olyan szavakat, jeleket vagy képeket tartalmazzon, amelyek a termék valós tulajdonságait és rendeltetését takarják, és nem utalnak olyan tulajdonságokra és rendeltetésre, amellyel az nem rendelkezik.

Ezért szükséges a termékek nyomon követhetőségének biztosítása, már csak azért is, mert gátat kell vetnünk a kozmetikai termékek hamisítása és az úgynevezett „párhuzamos import” aggasztó jelenségének. Elnök úr, zárásképpen szeretném elmondani, hogy csak Olaszországban 120 millió EUR értékű kozmetikai termék, a parfümöket és fogkrémeket is beleértve, származik ténylegesen a párhuzamos piacról, és jelent súlyos veszélyt az egészségre.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. (DE) Elnök úr, az emberi egészség védelme, mint elsődleges célkitűzés a kozmetikai termékek esetében is áll. E szavazással történelmet írunk. Ez az első olyan alkalom, hogy egyedi rendelet született a nanoanyagok kozmetikai termékekben való használata tekintetében; úttörők vagyunk e téren. Természetesen nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportjának kezdeményezése vezetett ezen úttörő eseményhez. Mi, a Zöldek voltunk a mozgatórugó, mi vettük a kérdést napirendre, és szeretnék hálás köszönetet mondani az előadónak, Roth-Behrendt asszonynak egyértelmű és állhatatos támogatásáért. Örülök, hogy a Bizottságot is megdicsérhetem véleményének megváltoztatásáért. Mostanáig folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy a meglévő jogszabály kellően biztosítja a nanoanyagok biztonságát. Most egyértelműen kimondta, hogy tényleg szükség van egyedi rendeletekre.

Ez nem csak a kozmetikai rendeletre vonatkozik, hanem az új élelmiszerekről szóló azon rendeletre is, amelyet még meg kell vitatnunk a héten, minthogy a nanotechnológia mostanáig amolyan fekete lyuk volt. Úgy került a piacra, hogy nem ismertették kellően a kockázatokat. A mai tehát jó nap az egészség- és fogyasztóvédelem szempontjából, még akkor is, ha sajnálatosan a nanoanyagok fogalom-meghatározása nem lett kellően átfogó, hanem csak az oldhatatlan vagy perzisztens anyagokra korlátozódik. Mindazonáltal fontos és életbevágó számunkra, hogy nanospecifikus jogszabályok születtek.

Azt is remélem – és ezzel együtt támogatásukat is kérem az ügyben –, hogy az új élelmiszerekkel kapcsolatos rendelet is sikeresnek bizonyul a héten, mivel az az ügy nem kapott olyan széleskörű támogatást a Bizottságtól. Szükségünk van a kozmetikai termékek és az élelmiszerek közötti következetességre, és nem csak az alkoholt érintően. Ugyanez vonatkozik általánosságban a nanotechnológia területére. Itt is biztosítanunk kell a következetességet a kozmetikai termékek és az élelmiszerek között. Azt is őszintén remélem, hogy végül nyílt vitát tartunk a nanotechnológia rendeltetéséről és használatáról. Annak is örülök, hogy nem tompítottuk a CMR-anyagokra vonatkozó, 2008-ban elfogadott tilalmat, amelyet szintén a Zöldek javasoltak.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. (SV) Elnök úr, képviselőcsoportommal együtt üdvözlöm a Tanács és a Parlament által a kozmetikai irányelv átdolgozása során elért kompromisszumot.

A Tanáccsal folytatott tárgyalások során a legnagyobb buktatót éppen a nanoanyagok jelentették. Ez rendkívül kisméretű részecskék alkalmazását jelenti új anyagok készítésénél, amelynek révén ez az új anyag új tulajdonságokat vagy rendeltetést kap épp azáltal, hogy a részecskék olyan kicsik. Az anyag például keményebb, tömörebb, vékonyabb, víztaszító, hőtartó lehet, vagy szert tehet más tulajdonságra. Tulajdonképpen erről még mindig nem tudunk túl sokat. Egyes szépítőszerek és krémek nanorészecskéket tartalmaznak, és elképzelhető, hogy e részecskék áthatolnak a sérült bőrön, bekerülnek a testbe, ahol egyáltalán semmi keresnivalójuk.

Akkor tehát megengedhetjük egy aktív anyag jelenlétét a kozmetikai termékekben, ha nem tudjuk azt ellenőrizni? A válasz természetesen nem. A nanoanyagokról több ismeretet és információt kell szereznünk. Ezért örülök ennek a megállapodásnak, amelyről holnap szavazunk. Ez a jó irányba tett lépés.

A megállapodás révén az európai fogyasztók nagyobb védelemben részesülnek a nanoanyagok hajfestékekben és UV-szűrőkben stb. történő alkalmazása esetén. Ezeket az anyagokat a forgalomba hozatal előtt biztonsági vizsgálatnak vetik alá, és a kozmetikai termék gyártójának kell értesíteni a Bizottságot a nanoanyagok bármely más termékben történő használatáról, a Bizottság pedig konzultál a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsággal, hogy a nanoanyagok tekintetében fennáll-e az egészségügyi kockázat gyanúja.

Hálás köszönetet szeretnék mondani a felelős előadónak és a Bizottságnak e kiváló átdolgozásért.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI) . – (SK) Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Gratulálok, Dagmar, a Bizottság által elénk terjesztett európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetével kapcsolatos munkájához. Ez egy nagyon fontos dokumentum a fogyasztók egészségének védelmében. Kétségkívül mindannyian használunk kozmetikai termékeket, minthogy ezek közé nem csak a szépségápolási termékek tartoznak, hanem az úgynevezett mindennapi kozmetikumok, mint a fogkrém, a dezodorok, a samponok, kéz- és körömápolók, ajakápolók, és így tovább.

33 év telt el a legutóbbi irányelv óta, ez elég hosszú idő, a módosítások ellenére. A vegyiparban és magában a kozmetikai ágazatban bekövetkezett fejlemények azonban óriási és alapvető változásokat hoztak. Itt a nanoanyagok használatára gondolok, amit oly gyakran említettünk itt. Ezek mind kedvező, mind káros hatást gyakorolhatnak az emberi egészségre. Egyetértek ezért azzal a véleménnyel, hogy minden rákkeltő anyagot be kell tiltatni a kozmetikai termékekben. Nagyon alaposan át kell gondolnunk azon anyagok alkalmazását is, amelyek mutagén vagy toxikus hatása nem zárható ki.

A fogyasztók gyakran vásárolnak kozmetikai termékeket félrevezető reklámok vagy hiányos információk alapján, így európai ügynökségeinken, többek között az Európai Vegyianyag-ügynökségen és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatalon keresztül meg kell próbálnunk ellenőrzési irányelveket és iránymutatásokat kidolgozni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a kozmetikai termékek a leggyakrabban hamisított termékek, és ez csak növeli a káros anyagok jelenlétének valószínűségét. E figyelmeztetések mellett igyekeznünk kell tájékoztatni a fogyasztókat még a jól ismert cégek által gyártott termékek egészségügyi kockázatairól is.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE) . – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, véleményem szerint az előttünk álló jelentés meghatározó pontja a jogalap megváltozása. Jóllehet az Európai Unió tagállamai különböző ütemben fejlődtek, és még mindig nagyon eltérő a fejlettségi szintjük, csak akkor érünk el nagyobb jogbiztonságot, ha a rendeletet választjuk, és emellett a jövőben is kitartunk.

Vannak olyan irányelvek, amelyek több kárt és igazságtalanságot idéztek elő a versenyben, mint ha maradt volna minden a régiben, mivel a tagállamok különbözőképpen hajtották azokat végre. Ezért helyénvaló, hogy ebben a jelentésben az irányelvet és a nemzeti végrehajtást egy átfogó rendelet tömöríti. Ily módon természetesen növekszik a jogbiztonság, ami rendkívül fontos az ágazat társaságainak, amelyek a kutatásban is érintettek. Természetesen üdvözlendő a Bizottság azon kötelezettségvállalása, hogy a kötelező bejelentések 25%-át hamarosan felszámolja. Ezzel a rendelettel megtettük az első lépést. Gratulálok, biztos úr.

Ez a jelentés azt is egyértelművé teszi, hogy milyen gyorsan jelenhetnek meg új termékek a piacon, amelyek a jogalkotókat cselekvésre késztetik. A kozmetikai irányelv megváltozásának kérdésével néhány éve foglalkozunk. A nanoanyagok használata miatt újra arra kényszerültünk, hogy foglalkozzunk a kérdéssel. A preventív fogyasztóvédelem keretében a címkézési határozatoknak örülni kell, míg a tudományos felfedezések állására tekintettel az átmeneti jóváhagyás lehetősége is elfogadható. Ezen a ponton óva intenék mindenkit a pánikkeltéstől, amint arra sor került más események kapcsán is, és ehelyett a teljes téma tudományos vizsgálatát tanácsolom.

Az általunk végrehajtott követelményekkel, azaz azzal, hogy a terméktájékoztatók és a címkék csak a termék valódi tulajdonságait tükrözhetik, a fogyasztók védelmezőiként járunk el. A Roth-Behrendt asszony által említett dezodor-ügy azonban más lapra tartozik. Egy adott embernél beválhat, egy másiknál nem. Néha egy anyag egy adott napon használ, egy másik napon nem. Ezt az ügyet ezért nem kell ennyire komolyan vennünk.

Csak remélni tudom, hogy a Bizottság nem hígítja fel a jogi megközelítést a komitológiai eljárásban megállapított túlontúl sok intézkedéssel. Ezért arra kérem, hogy ne nyújtsák hosszúra ezt az eljárást.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE) . (DA) Elnök úr, mindannyian használunk kozmetikai termékeket. Ezek nem olyan luxuscikkek, amelyeket kizárólag valamelyik nem vagy csak felnőttek használnának. Szappan, sampon, fogkrém, lemosók, dezodorok, naptejek, mind körülvesznek minket, és mindannyiunkat érintenek. Ezért fontos, hogy biztonságosak legyenek, és hogy minden ország helytálló és egyértelmű szabályokat alkalmazzon; ezzel a javaslattal ezt értük el. Szeretném megragadni a lehetőséget, mint mindenki más, és köszönetet mondani Roth-Behrendt asszonynak remek munkájáért.

Örülünk, hogy a CMR-anyagokkal kapcsolatos tilalmunk fennmaradt, de megfelelőbb is lett. Ha az etanolt betiltottuk volna a kozmetikai termékekben, az valószínűleg problémákat okozott volna, ugyanakkor kicsit fura is lett volna, minthogy viszonylag nagy mennyiségben isszuk. Az azonban jó, hogy a Tanácsnak nem sikerült a rendelkezéseket gyengítenie. A tilalomtól való eltérés most csak azokra az anyagokra korlátozódik, amelyeket az élelmiszerekben megengedünk, amelyek eddig nem okoztak problémát, és amelyeket a veszélyeztetett csoportok, például a várandós nők és a gyermekek is tolerálnak. A legfontosabb azonban, hogy végre bekerültek a nanoanyagok. Ez kemény meccs volt. Úgy tűnik, mintha az ágazat megpróbálta volna eltusolni a nanoanyagok biztonságával kapcsolatos vitát. Ők akkor örülnének, ha ezeket az anyagokat problémamentesnek és csodálatosnak fogadnánk el. Utalás sem történt például a GMO-kat körülvevő nyilvános aggályokra.

Mi, a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoport büszkék vagyunk arra, hogy a nanoanyagok is bekerültek a szövegbe. Ezeket vizsgálni, címkézni kell, és ahol sok termék érintett – UV-szűrők, színezőanyagok, tartósítószerek – mostantól a gyártó feladata a biztonság garantálása, míg a Bizottságnak kell részletes információt szolgáltatnia és időt szakítania a többi nyomon követésére. Végül sikerült a címkézést is bevennünk, így a fogyasztók is láthatják, hogy mit vesznek és kennek magukra. Sikerült a szövegbe foglalunk egy felülvizsgálati rendelkezést is, amely előírja a Bizottság számára annak biztosítását, hogy mind a nanoanyagok meghatározása, mind a biztonsági eljárások kielégítőek legyenek. Végül is jó dolog, hogy nem engedjük meg egy termék olyan tulajdonságának reklámozását, amellyel nem is rendelkezik. Érdekes lenne látni, hogy a jövőben hogyan tudják majd eladni azt a ránctalanítót, amelyet az arcunkra kenünk, és amely láthatóan nem válik be.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE) . (HU) A kozmetikai iparban, mint sok egyéb iparágban manapság forradalom zajlik. A nanotechnológia néhány évvel ezelőtt elkezdte meghódítani ezt az iparágat is, és mára ennek következtében soha nem látott lehetőségek és távlatok nyíltak meg. Persze a nanotechnológia korántsem új találmány, a technológiát az ember négyezer éve használja, igaz tudatosan csak húsz éve figyeltünk fel rá.

Ugyanakkor fontos, hogy kellő óvatossággal kezeljük ezt a kérdést, nem lassítva a felfedezéseket és azok alkalmazását, de figyelve az egészségügyi veszélyekre is. Ezektől a lehetséges veszélyektől meg kell védenünk az állampolgárainkat, mégpedig differenciáltan, kockázatalapú megközelítési módon.

Vannak nanoalkalmazások és -termékek, melyeket az emberek közvetlenül használnak, például ruhák, ételek, és ilyenek a kozmetikai termékek is, melyek esetében egy nem kellően körültekintő megközelítés esetén az emberek szó szerint a bőrükön fogják tapasztalni az esetleges káros következményeket.

Éppen ezért fontos, hogy az emberek tudják, hogy milyen készítményeket használnak, így a megfelelő és részletes címkézés elengedhetetlen, a gyártói felelősség pedig alapvető. Egy hatalmas és egyre növekvő iparágról beszélünk, hiszen a kozmetikai ipar bevétele az Unióban 65 milliárd euróra rúg évente. Az egyik vezető európai kozmetikai cég – a 3000 közül az egyik – például évente csak kutatás-fejlesztésre 450 millió eurót költ és közel 3000 tudóst, kutatót foglalkoztat.

A Bizottság becslése szerint 2006-ban a kozmetikumok 5%-a tartalmazott nanoösszetevőket, ez a szám mára könnyen meg is duplázódhatott. Ahhoz, hogy a saját magunk okozta világproblémákból kilábalhassunk, szükségünk van a nanotechnológiára, így nyugodt szívvel fogok igennel szavazni erre a jogszabályra, de soha nem felejthetjük el, hogy minden éremnek két oldala van.

Gratulálok a jogszabályt alkotó hölgyeknek, Roth-Behrendt, Grossetête és Wallis asszonynak, nagyon szép munkát végeztek.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE) . – (CS) Elnök úr, a kozmetikai termékek biztonságával kapcsolatos minimum-előírások bevezetése fontos lépés az európai fogyasztók lényegesen nagyobb biztonságának garantálása felé. E korszerű rendelet egyúttal csökkenti a több mint 350 000 embert foglalkoztató európai gyártókat sújtó adminisztratív terhet is. A széleskörű vita itt főként a címkézésre összpontosított, mivel ez gyakran félrevezeti a fogyasztókat, és ezért nagyon örülök annak, hogy a termékek hatásával kapcsolatos új állításokat dokumentálni kell. Nagyon élénk vita folyt, és nem csak itt, a nanoanyagok engedélyezéséről, és természetesen a rákkeltő anyagok kozmetikai termékekben való használatának megtiltásáról. Nem értek egyet azzal, hogy a termék nanoanyag-tartalmával kapcsolatos tájékoztatást figyelmeztetés formájában kellene közölni. Fontos, hogy legyen egy listánk az engedélyezett nanoanyagokról, amelyek nem ártalmasak, de javítják a termék minőségét. Természetesen nincs értelme a fogyasztókat ijesztgetni. A minimum előírásoknak garantálniuk kell a fogyasztók biztonságát. Feltétlenül súlyos problémának tekintem a termékhamisítást, és szeretném felhívni a figyelmet a nemzeti ellenőrző testületek korlátozott kapacitására, amely testületeknek már most is mindent ellenőrizniük kell.

Örülök, hogy a szöveg tartalmazza a nanoanyagok egységes fogalom-meghatározását, és annak is, hogy ezt majd a legújabb tudományos fejleményekhez igazodva módosíthatjuk. Örülök annak is, hogy az irányelvből rendelet lesz, és így határozottabb jogi jelleget kap. Üdvözlöm tehát ezt a munkát, és gratulálok valamennyi előadónak, hogy sikerült konszenzust elérnünk egy olyan kényes kérdésben, mint a kozmetikai termékek tudományos fejlemények alapján történő forgalomba hozatala az európai piacon.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) . (FI) Elnök úr, az elmúlt jogalkotási évben első olvasat során elért kompromisszumok nagyon hamar megszokottá váltak, az idő sürgetése miatt. Emellett ez kedvez a kis képviselőcsoportoknak, mivel a tárgyalóasztalnál kötött megállapodások során mindig erőteljesebben léphettek fel, mint azt méretük engedné. Ha azonban elharapódzik ez a gyakorlat, elkopik a parlamentáris demokrácia hitelessége ebben a Házban.

Ezúttal azonban a demokrácia győzött, mivel a nagyobb csoportok közös nevezőt találtak, és az elért eredmény a többség valódi támogatását élvezi.

Nyilvánvaló volt, hogy a kozmetikai irányelvet át kell dolgozni. Rendelkezéseit egyértelművé kellett tenni és korszerűsíteni kellett, és az útmutató irányelvet rendeletté kellett változtatni és nem kevesebbé, hogy garantálhassa az emberi egészség magas szintű védelmét szerte az EU-ban, csakúgy, mint a belső piac tevékenységének védelmét. Ezek az elvek logikusan következnek a REACH megvitatása során megkezdett munkából.

A kozmetikai ágazat elavult jogszabályai különleges veszélyt jelentenek az egészségre, és a jogszabályokba vetett bizalomra. A nanorészecskékkel és a kozmetikai termékekkel kapcsolatos tájékoztatások jó példa erre. Míg a nanorészecskék pozitív tulajdonságai többé-kevésbé ismertek, a kockázatok javarészt felderítetlenek. Ugyanígy lehetetlen volt a legcsekélyebb bizonyossággal is ellenőrizni a kozmetikai termékek sajátos tulajdonságait, amelyek közvetlenül hatással vannak a vásárlói döntésre.

Ezért volt fontos közös álláspontot kialakítani a három legnagyobb képviselőcsoport között, hogy figyelembe vehessünk egészségügyi, környezeti, kereskedelmi és társadalmi megfontolásokat, hogy lehetővé váljon a megállapodás a Tanáccsal. Ennek megfelelően nagyra értékelem képviselőtársam, Grossetête asszony árnyékelőadóként végzett munkáját. Grossetête asszony a parlamenti előadóval, Roth-Behrendt asszonnyal és liberális képviselőtársaival együttműködve biztosította a többségi álláspontot, ezáltal lehetővé tette e végső eredményt. A valódi demokrácia mindenkit meghallgat, de a többség véleményét tükrözi.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Senki nem jelezte, hogy hozzá kívánna szólni a vitához. Így, mielőtt átadnám a szót az előadónak, szeretném tájékozatni önöket, hogy eddig tizennégy képviselő szólalt fel, közöttük tizenegy hölgy.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, a Bizottság alelnöke.(DE) Elnök úr, már éppen észrevételt tettem volna utolsó megjegyzésére, de meggondoltam magam. A férfiakat éppúgy érdeklik a kozmetikai termékek, tulajdonképpen egyre inkább. Akárhogy is, érdekeltek kozmetikai termékeink biztonságának garantálásában.

Már csak egyetlen dolgot kell tennem. Őszintén köszönöm az Önök beleegyezését és támogatását. Amint Davies úr elmondta, valóban jó példát szolgáltattunk arra, hogy az uniós jogalkotás mit érhet el.

Ha adhatok személyesen Önnek egy tanácsot, Davies úr, az a következő lenne. Talán az Ön hazájában is megéri megemlíteni, hogy mi Európában olyan szabályozással rendelkezünk a kozmetikai termékek tekintetében, amilyen sehol máshol nincs, ez a kozmetikumok állatkísérletekkel történő kifejlesztésének tilalma. Az ilyen állatkísérletek Európában nem megengedettek. Ezen felül néhány napja olyan rendelet lépett hatályba, amely kimondja, hogy az állatkísérlettel létrejött termékeket nem lehet forgalomba hozni az európai piacon. Tekintettel arra, hogy a briteket állatszeretőként ismertük meg, ez egy olyan érv lehet, amelyet Ön is felhasználhat.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, előadó.(DE) Elnök úr, nagyon köszönöm, biztos úr, nagyon köszönöm, hölgyeim és uraim. Különösen hálás vagyok Verheugen biztos úrnak, hogy ismételten hangsúlyozta az álltakísérletek tilalmát, mivel ez arra emlékeztetett, hogy ez a kozmetikai termékekkel kapcsolatos jogszabályok harmadik olyan felülvizsgálata, amelyben részt vehettem, e felülvizsgálatok voltak ugyanis a hatodik módosítás, a hetedik módosítás és most a rendeletté átdolgozás.

Valóban sikerült betiltatunk az álltakísérleteket. Sikerült többek között biztosítanunk, hogy a fogyasztók megismerjék egy termék szavatossági idejét azon kis rovatból, amelyben egy szám jelzi, hogy egy termék mennyi ideig használható fel. Ezeket a megjegyzéseket azon képviselőtársakhoz is intézem, mint Roithová asszony, aki ma sajnos nem lehetett itt a vita kezdetekor. A címkék soha, semmilyen tekintetben nem voltak figyelmeztetések. Ha egy termék nem biztonságos, nem kerülhet a piacra, nem hozható forgalomba. Az európai piacon valamennyi terméknek biztonságosnak és ártalmatlannak kell lennie. A címkézés viszont lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy válasszon. Erről szól a demokrácia, erről szól a választás szabadsága.

Remek jogszabály áll előttünk. Igyekeztem nagyon átláthatóvá tenni a folyamatot. Igyekeztem, amint Grossetête asszony is elmondta, a különböző vélemények egyeztetésére. Tettem ezt azért, mert biztosítani szerettem volna, hogy olyan jogszabályt dolgozunk ki, amely mindenkinek jó, különösen az Európai Unió fogyasztóinak, az ágazatnak, amelynek majd dolgoznia kell e jogszabállyal, és végül mindenkinek, aki előnyt élvez e jogszabály révén.

Szeretném még egyszer elmondani Schnellhardt úrnak, hogy igen, a dezodorok nem egyformán működnek minden emberen, de a tájékoztató akkor is úgy szól, hogy „Ön garantáltan nem izzad meg”. Ezért fontos, hogy a strasbourgi hét után a szemem alatt mélyülő karikákkal kapcsolatos terméktájékoztatók bizonyos mértékig igazak és megbízhatóak legyenek.

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani biztos úrnak, különösen magyarázataiért, valamint képviselőtársaimnak és munkatársaimnak, akik a munka dandárját elvégezték. Nagyon köszönöm.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Ez egy rendkívül hasznos és gyümölcsöző vita volt.

A vitát lezárom.

A szavazásra holnap, 2009. március 24-én, kedden kerül sor.

 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat