Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0035(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0484/2008

Pateikti tekstai :

A6-0484/2008

Debatai :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Balsavimas :

PV 24/03/2009 - 4.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0158

Posėdžio stenograma
Pirmadienis, 2009 m. kovo 23 d. - Strasbūras Tekstas OL

15. Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) (diskusijos)
Kalbų vaizdo įrašas
Protokolas
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. - Kitas darbotvarkės klausimas yra D. Roth-Behrendt pranešimo Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) (A6-0484/2008).

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, pranešėja.(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, tikriausiai man neprireiks diskusijų pradžioje skirtų keturių minučių, nes šios diskusijos vyksta dėl labai paprasto ir malonaus klausimo – naujos Kosmetikos gaminių direktyvos, kuri šiuo metu yra reglamentas. Iš tikrųjų šis reglamentas bus atnaujintas, nes norėtume jį patobulinti, kad jis taptų nuoseklesnis.

Kalbėsiu apie tris nedideles tobulinimo sritis. Viena vertus, reglamentas užtikrina kancerogeninių medžiagų naudojimo kosmetiniuose gaminiuose uždraudimą, tačiau turime tai daryti proto ribose. Dėl to tokios medžiagos kaip vitaminas A ar alkoholis, neleidžiamos naudoti maisto produktuose, nėra draudžiamos naudoti kosmetikos gaminiuose. Šį klausimą Komisija teisingai įvertino ir į tai atsižvelgė teikdama savo pasiūlymą.

Komisija tai pat teisingai pripažino tą faktą, kad būtina ypatingą skirti dėmesį naujoms technologijoms –nanotechnologijoms, ypač kalbant apie mikroskopines dalelytes, galinčias prasiskverbti per odos sluoksnius. Tiesiog norime užtikrinti, kad jos nekeltų jokio pavojaus. Todėl man labai malonu, kad mums pavyko pasiekti kompromisą, kuriam galiu visa širdimi pritarti.

Baigdama, norėčiau pasakyti, gerb. pirmininke, kad turime atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką – gaminio informaciją. Privalome taip pat tai išnagrinėti ir atnaujinti. Sakykime, šiandien rytą skubėdami atvykti čia, ant savo dezodoranto perskaitėme, kad jis stabdo prakaitavimą keturiolikai valandų, tačiau jau šį vakarą vėl toliau prakaituojame. Tikėtina, kad dėl to nustebtume ir sakytume, kad pateikta informacija nėra teisinga. Tikro, patikimo produkto svarbi dalis yra teisinga informacija. Turime teisės aktus, užtikrinančius saugius ir tuo pat metu tikrus ir aiškius produktus.

Esu labai dėkinga už puikų bendradarbiavimą su ES Taryboje pirmininkaujančia Čekija. Labai norėčiau padėkoti M. Popadičová, negalėjusiai šiandien čia dalyvauti, padariusiai viską, ką galėjo, o tai nėra visada lengva šioje Taryboje.

Taip pat norėčiau labai padėkoti Komisijai už ypač konstruktyvų ir sėkmingą bendradarbiavimą. Tai irgi ne visada būna lengva šiame Parlamente. Be to, taip pat norėčiau padėkoti savo kolegoms, būtent kolegėms, kurios ilgai dirbo šiuo klausimu. Norėčiau padėkoti

Françoise Grossetête, Margret Auken, Hiltrud Breyer ir taip pat Fréderique Ries, negalėjusiai šiandien čia dalyvauti, už bendradarbiavimą. Mūsų nuomonės ne visada sutapdavo dėl pranešimų, susijusių su nanotechnologijomis, ir kaip tokiais atvejais turi būti ženklinama, tačiau sugebėjome pasiekti puikų kompromisą. Labai dėl to džiaugiuosi.

Tai pat norėčiau pakalbėti dėl ženklinimo. Manau, kad kai kurios delegacijos, galbūt net mano valstybės narės delegacija turėtų atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Ženklinimas neturi nieko bendro su įspėjamaisiais ženklais. Iš etikečių vartotojai gali laisvai ir pagrįstai pasirinkti. Vartotojai turi teisę žinoti apie nanotechnologijas ir tai, kad konkrečioje medžiagoje yra labai mažų, mikroskopinių dalelyčių. Jie turi teisę nuspręsti, ar norėtų naudoti losjoną nuo saulės patys, ar duoti savo vaikams. Vartotojai turi turėti apsisprendimo teisę. Aš pati su malonumu tai daryčiau ir naudočiau tokį produktą. Kiti to nedarytų. Tačiau svarbu užtikrinti, kad visi žmonės galėtų patys pasirinkti.

Gerb. Komisijos nary G. Verheugen, žinau, kad šiandien ketinate padaryti pranešimą dėl kelio užkirtimo padirbtiems vaistams. Esu labai dėkinga ir tikiuosi, kad taip pat pakalbėsite ir dėl prekybos internetu pavojų. Jei tai padarysite, rytojus balsuojant dėl kompromisinio varianto, už kurį Taryba jau balsavo praėjusią savaitę, bus daug geresnė diena kai kuriems iš mano kolegų, pritariantiems šiam kompromisui, bet norintiems sulaukti papildomų garantijų. Labai Jums dėkoju.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai D. Roth-Behrendt ir jos pagalbinėms pranešėjoms F. Ries ir F. Grossetête už konstruktyvų ir intensyvų bendradarbiavimą, dėl kurio sugebėjome pasiekti sutarimą per pirmąjį svarstymą.

Tai reglamentas, turintis tris svarbias pasekmes ir tris svarbius žingsnius į priekį. Mes užtikriname didesnį saugumą ir skaidrumą vartotojams ir taip pat labai supaprastinome šiuo metu galiojančius teisės aktus. Saugumo klausimas buvo svarbiausias atliekant šį darbą.

Norėčiau kalbėti dėl kelių punktų. Mes pirmą kartą kuriame mechanizmą, kurį galėčiau pavadinti „kosmetikos kontrole“, t. y. nuolatine kosmetikos gaminių kontrole. Tai jau darome farmacinių gaminių srityje. Didiname valstybių narių vykdomos rinkos priežiūros lygmenį ir kuriame sistemą, numatančią privalomą kosmetikos gaminių stebėjimą. Visa tai taikoma visiems gamintojams, pradedant mėgėjais ir baigiant didmenininkais bei mažmeninkais, t. y. visiems platinimo tinklo dalyviams.

D. Roth-Behrendt jau kalbėjo dėl nanotechnologijos klausimo. Radome jo sprendimą, kurį galėtume laikyti modeliu, nes toks pats sprendimas bus taikomas dar kartą šią savaitę kituose svarbiuose teisės aktuose. Šiuose konkrečiuose punktuose dėl kosmetikos gaminiuose naudojamų nanomedžiagų numatomas mechanizmas, nurodantis būtinos informacijos pateikimą prieš tokioms medžiagoms patenkant į rinką. Taip bus pateikiami reikalingi duomenys dėl saugumo, o valdžios institucijos turės laiko imtis reikiamų atsargumo priemonių, susijusių su saugumu.

Vyko ilgos, intensyvios ir davusios naudos diskusijos, ar išimtiniais atvejais galėtų būti naudojamos kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos medžiagos. Labai džiaugiuosi, kad Taryba ir Parlamentas kartu su Komisija sutarė, kad turėtų būti toliau draudžiama naudoti šias medžiagas kosmetikos gaminiuose. Komisija pasiūlė nedideles išimtis, skirtas tik neatitikimams teisės aktuose dėl maisto produktų išvengti, nes iš karto nėra aišku, kad alkoholį galima gerti, bet draudžiamą jį naudoti kosmetikos gaminiuose.

Siekiant užtikrinti produkto saugą, pasiūlyme yra patobulintas vartotojams teikiamos informacijos lygis. To pavyzdys yra sudėtinių dalių sąrašo papildymas informacija dėl nanomedžiagų. Be to, teisės akte numatomas konkretus gamintojų pateiktos informacijos patikrinimas. Džiaugiuosi, galėdamas patvirtinti, kad valstybės narės ir Komisija, glaudžiai bendradarbiaudamos šiuo klausimu, siekia užkirsti kelią vartotojų klaidinimo galimybei.

Kaip minėjau, šis reglamentas yra mūsų supaprastinimo programos dalis. Taip iš 33 metų senumo direktyvos, per visą šį laiką keistos 55 kartus, bus pašalintos visos dviprasmybės ir prieštaravimai. Šiuo metu turbūt mažai kas ją gali suprasti. Todėl mes nusprendėme labai supaprastinti ES teisės aktus.

Taip pat norėčiau pastebėti, kad sukūrus centrinę sistemą, kuriai reikėtų pranešti apie kosmetikos gaminius, prieš teikiant juos į rinką ES, tai padėtų pramonei sutaupyti pinigų.

Taip pat pažymėjau, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija glaudžiai ir konstruktyviai dirbo kartu. Komisijos vardu pritariu visiems pakeitimams, pateiktiems pranešėjos D. Roth-Behrendt.

Komisija taip pat pateikė Parlamento prašomus paaiškinimus dėl direktyvos pakeitimo į reglamentą, prekybos internetu, padirbtų gaminių, pereinamųjų nuostatų ir reglamento įsigaliojimo datos bei nanomedžiagų apibrėžimo klausimo. Taupant laiką, norėčiau, kad pritartumėte visiems paaiškinimams, perduotiems konferencijos tarnybai, nes jų turinys jau žinomas Parlamentui.

Komisijos pareiškimai

Komisija atkreipė dėmesį į valstybių narių pareikštą susirūpinimą dėl direktyvų pakeitimo į reglamentus.

Komisija mano, kad jei nuostatos direktyvoje yra pakankamai aiškios, tikslios ir išsamios, jas galima paversti tiesiogiai taikomomis nuostatomis reglamento naujojoje redakcijoje. Tai ypač taikytina tada, kai svarstomos nuostatos yra techninio pobūdžio ir jau buvo visiškai perkeltos valstybių narių į nacionalinę teisę.

Atsižvelgdama į išreikštas skirtingas nuomones, Komisija sutinka, kad konkretus Kosmetikos gaminių reglamento atvejis nebus naudojamas kaip precedentas aiškinant Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas šiuo klausimu.

Komisija įsipareigoja išnagrinėti padėtį dėl kosmetikos gaminių pardavimo internetu prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

Kaip ir Europos Parlamentui, Komisijai kelia nerimą tas faktas, kad kosmetikos sektorių gali veikti suklastoti gaminiai ir dėl to gali padidėti pavojus žmonių sveikatai. Todėl siekdama kovoti su klastojimu ji imsis veiksmų, kad pagerintų šalių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

Komisija parengs aiškinamąjį raštą dėl pereinamųjų nuostatų ir reglamento taikymo datos (ypač atsižvelgdama į 7, 8, 10 ir 12a straipsnius).

Komisija pažymi, kad toliau vyksta darbas siekiant susitarti dėl bendro nanomedžiagų apibrėžimo. Todėl Komisija patvirtina, kad būsimuosiuose Bendrijos teisės aktuose reikėtų atsižvelgti į pažangą nustatant bendrą apibrėžtį, ir pažymi, kad pasiūlyme numatyta komitologijos procedūra leis taip pat atnaujinti apibrėžimą, pateiktą šiame pasiūlyme.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, PPE-DE frakcijos vardu. (FR) Gerb. pirmininke, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai pasveikinti ne tik Tarybą, bet ir pranešėją D. Roth-Behrendt, Europos Komisiją, mano koleges pagalbines pranešėjas ir ypač F. Ries atlikus šį darbą. Kartais tarp mūsų kildavo nemažų nesutarimų, tačiau pabaigoje mes sugebėjome pasiekti labai gerą rezultatą, kuris, viena vertus, didina kosmetikos gaminių saugumą vartotojų labui, o kita vertus, mažina administracinę naštą, tapusią beprasme mūsų Europos pramonei. Šis reglamentas buvo būtinas, nes reikėjo vėl sugrąžinti aiškumą teisės akte, kuris per paskutiniuosius trisdešimt metų buvo keistas beveik penkiasdešimt kartų. Perkeliant šią direktyvą 27 valstybėse narėse kilo problemų. Buvo keletas teisinių neaiškumų, tekstas tapo labai sudėtingas, o jo įgyvendinimas iš verslininkų reikalavo daug pastangų. Kiek pamenu, Europos Sąjungos kosmetikos bendrovės pirmauja pasaulyje šiame sektoriuje, kurį sudaro daugiau nei 3 000 kosmetikos gamintojų. Tai labai pažangi pramonė, kurios rinką sudaro 65 mlrd. EUR ir tiesiogiai arba netiesiogiai sukuriama daugiau nei 350 000 darbo vietų. Todėl labai svarbu domėtis kosmetikos pramone.

Kaip minėjau, šiuo reglamentu yra gerinamas saugumas, kontroliuojant rinką didinama gamintojo atsakomybė ir kartu mažinama biurokratija. Užtikrinamas geresnis kosmetikos gaminių atsekamumas, atsakingų asmenų nustatymas, teikiama išsamesnė informacija apie kosmetikos gaminį ir gamybos būdą.

Tiesą sakant, labai daug diskusijų vyko dėl nanomedžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose, ypač apsaugos nuo saulės gaminiuose. Jiems naudoti turėtų būti taikomi labai griežti reikalavimai dėl saugumo, bet neužkertant kelio inovacijoms. Todėl atsakingas asmuo turi pranešti apie gaminį, kuriame esama nanomedžiagų, bet ne apie pačią nanomedžiagą.

Baigdamas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad iš tikrųjų turime kovoti su kosmetikos gaminių klastojimu, nes vis dar yra reali grėsmė. Dar daug ką reikia padaryti šioje srityje.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, PSE frakcijos vardu.(RO) Saugūs produktai yra labai svarbūs Europos vartotojams. Dėl to privalome jiems skirti tinkamai dėmesio.

Manau, kad Komisijos iniciatyva pateikiant pasiūlymą dėl direktyvos persvarstymo ir jos pakeitimo reglamentu buvo pateikta pačiu laiku. Taip bus panaikinti direktyvoje esantys teisinio pobūdžio neatitikimai ir neaiškumai ir bus išvengta skirtumų perkeliant jos nuostatas į šalių teisę.

Atsižvelgiant į patirtį Europos lygmeniu, kuri parodė, kad požiūris dėl „atskirų sudėtinių dalių“ nėra perspektyvus ar pakankamas, gamintojams turi būti taikoma didesnė atsakomybė, o vidaus rinkoje – vykdoma griežtesnė kontrolė.

Nanomedžiagų naudojimas šioje srityje yra daug žadantis sprendimas, tačiau šias medžiagas turėtų įvertinti ir pripažinti saugiomis mokslinis komitetas dėl produktų, skirtų naudoti vartotojams, nors alternatyvių metodų iniciatyva ir toliau turėtų būti remiama.

Manau, kad minėto komiteto dalyvavimas yra būtinas dėl kancerogeninių, mutogeninių ar toksiškų medžiagų naudojimo patvirtinant jų naudojimą kosmetikos gaminių gamyboje.

.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą, manau, kad valstybės narės privalėtų vykdyti tam tikrus patikrinimus ir radusios neatitikimų, reguliariai apie tai pranešti Komisijai.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, ALDE frakcijos vardu. Gerb. pirmininke, artėja šio Parlamento kadencijos pabaiga. Kai kurie iš mūsų pradeda ruoštis rinkimams. Bent jau Jungtinėje Karalystėje yra daugybė euroskeptikų ir eurofobų, norinčių kritikuoti mūsų darbą pasitaikius bet kokiai galimybei. Ir šio teisės akto istorija tai jiems leidžia daryti – per paskutiniuosius trisdešimt metų jis buvo pakeistas penkiasdešimt penkis kartus. Dėl to jis tapo dar sudėtingesnis ir painesnis, sunkiai suprantamas pramonės darbuotojams ar vartotojams.

Tačiau pastebėjau, kad jų kritika nėra labai pagrįsta. Iš tikrųjų tokie asmenys nesistengia sužinoti, ką Europos Sąjunga daro bandydama pagerinti esamą padėtį praktikoje. Mūsų kritikai mano, kad esame statiški. Taigi, prieš mus yra teisės aktas, kuris padėjo supaprastinti esamą tvarką, sumažinti biurokratinę naštą, o jo turinys tapo visiems aiškesnis. Direktyva buvo pakeista į reglamentą.

Mano šalyje padėtis yra pasibaisėtina, valstybės narės gali šiek tiek laisviau ją interpretuoti, tačiau tikrovėje, kaip tai atsitiko su REACH, o dabar vyksta su šia direktyva, pramonei nereikalingi 27 skirtingi ES teisės akto aiškinimai. Jai reikalingos sąlygos, kurios apibrėžtų jos vietą šioje rinkoje ir užtikrintų didesnę rinkos dalį pasaulyje.

Ar mūsų kritikai pripažins, kad klydo reikalaudami uždrausti CMR medžiagas? Ar jie pasakys, kokias medžiagas turėtume naudoti kosmetikos gaminiuose, taip pat kad juose naudojamos medžiagos, kurių mes nededame į maisto produktus, nors kai kuriuos iš šių kosmetikos gaminių mes tepame ant odos, lašiname į akis ar net dedame į burną? Ar jie pasipriešins tam, kad būtų atliktas tinkamas kosmetikos gaminių įvertinimas ar bendrai teikiama informacija, nors tai, kaip teisingai paminėjo Komisijos narys, padėtų pramonei sutaupyti savo lėšų? Nemanau, kad jie tai darys.

Mano kolegė Frédérique Ries, šiandien negalėjusi čia dalyvauti, norėjo užtikrinti, kad būtų imtasi priemonių, padėsiančių išvengti suklastotiems gaminiams patekti į rinką, būtų padidintas gaminio atsekamumas ir sugriežtintas klaidingos informacijos apie šių gaminių produktų naudingumą nurodymas. Ji norėjo, kad ženklinant gaminius būtų aiškiai nurodomos nanomedžiagos. Visose šiose srityse buvo padaryta pažanga. Todėl jos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai, pagalbinėms pranešėjoms ir Komisijos nariui G. Verheugen. Manau, kad šis teisės aktas yra geras. Ir aš asmeniškai, dalyvaudamas rinkimuose, galėsiu jį pateikti kaip puikų Europos Sąjungos veiklos pavyzdį.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, UEN frakcijos vardu. – (IT) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, Europos kosmetikos pramonė yra labai svarbus sektorius ekonomikos ir užimtumo prasme. Kaip jau buvo sakyta, jos apyvarta sudaro daugiau nei 35 mlrd. EUR ir ji suteikia daugiau kaip 350 000 darbo vietų pardavimo, platinimo ir transportavimo srityse. Tai didelių naujovių sektorius, tačiau taip pat pabrėžiu, kad turi būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos lygis ir aukštas vartotojų informacijos lygis.

Būtent šiuo pagrindu sveikinu pranešėją dėl puikaus darbo ir norėčiau pabrėžti kai kuriuos momentus, kurie, mano nuomone, yra ypač reikšmingi. Teisinga produktams taikyti įvertinimą dėl saugumo, kuris taip pat uždeda pareigą platintojams atlikti reikiamus patikrinimus prieš pradedant prekybą. Geras dalykas ir draudimas, kurį naujieji įstatymai taiko daugiau nei tūkstančiui medžiagų, naudojamų kosmetikoje, kurios priskirtos kancerogeninių ar toksinių kategorijai.

Kitas svarbus aspektas yra leistinų dažiklių, konservantų ir saulės filtrų sąrašas. Taip, labai svarbus didesnis aiškumas ženklinant kosmetikos funkciją, tinkamumo laiką, ypatingus įspėjimus dėl naudojimo ir sudedamųjų dalių sąrašas mažėjančia tvarka pagal svarbą. Svarbiausia etiketėje turi būti žodžiai, žymos ar paveikslėliai, priskiriantys gaminiui tikrai turimas savybes ar funkcijas, o ne tas, kuriomis jis nepasižymi.

Todėl svarbu užtikrinti gaminio atsekamumą vien dėl to, kad turime užkirsti kelią nerimą keliančiam kosmetikos klastojimo reiškiniui ir vadinamajam „lygiagrečiam importui“. Užbaigsiu, gerb. pirmininke, norėdama atkreipti dėmesį į tai, kad vien tik Italijoje kosmetikos gaminių už 120 mln. EUR, įskaitant kvepalus ir dantų pastą, iš tikrųjų atvyksta iš lygiagrečios rinkos, esant galimoms rimtoms pasekmėmis sveikatai.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, Verts/ALE frakcijos vardu. – (DE) Gerb. pirmininke, žmonių sveikatos apsauga yra pagrindinis tikslas ir tuomet, kai kalbame apie kosmetikos gaminius. Šis balsavimas yra istorinis. Tai pirmas kartas, kai parengiami konkretūs reglamentai dėl nanomedžiagų naudojimo kosmetikos gaminiuose, ir tiesiami nauji keliai. Aš, žinoma, ypač džiaugiuosi, galėdama pasakyti, kad būtent Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso iniciatyva buvo atvertas kelias šiam novatoriškam įvykiui. Mes, Žalieji, buvome varomoji jėga, mes įtraukėme tai į darbotvarkę, todėl norėčiau iš visos širdies padėkoti pranešėjai D. Roth-Behrendt už aiškią ir tvirtą paramą. Taip pat džiaugiuosi galėdama pagirti Komisiją už tai, kad pakeitė savo nuomonę. Iki šiol ji nuolat pabrėždavo, kad egzistuojančių įstatymų pakanka, siekiant užtikrinti nanomedžiagų saugumą. Dabar ji aiškiai pareiškė, kad mums iš tiesų reikia specialių reglamentų.

Tai taikoma ne tik Kosmetikos reglamentui. Tai taikoma ir reglamentui, kurį dar turime aptarti šią savaitę dėl naujų maisto produktų, kadangi nanotechnologijos iki dabar buvo lyg juoda skylė. Jos buvo pateiktos į rinką nepateikus pakankamo paaiškinimo apie riziką. Todėl tai gera diena sveikatos ir vartotojų apsaugai, nors tenka apgailestauti, kad nanomedžiagų apibrėžimas nebuvo padarytas pakankamai suprantamas, o tik apribotas netirpiomis ir biopatvariomis medžiagomis. Tačiau vis tiek svarbu, o mums net labai svarbu, kad buvo priimti reglamentai būtent dėl nanomedžiagų.

Taip pat tikiuosi – ir jau dabar norėčiau prašyti jūsų palaikymo šiuo klausimu – kad reglamentas dėl naujų maisto produktų susilauks sėkmės šią savaitę, kadangi tas atvejis neturi tokio didelio Komisijos palaikymo. Mums reikia nuoseklumo – ir ne tik dėl alkoholio klausimo, kai kalbame apie du dalykus – kosmetiką ir maisto produktus. Tas pats paprastai taikoma ir nanotechnologijų srityje. Ten mums taip pat reikia nuoseklumo tarp kosmetikos ir maisto produktų. Taip pat nuoširdžiai tikiuosi, kad pagaliau surengsime atviras diskusijas dėl nanotechnologijų tikslo ir naudojimo. Taip pat džiaugiuosi, kad nesusvyravome dėl CMR medžiagų uždraudimo, dėl kurio buvo sutarta 2008 m. ir kurį pasiūlė Žalieji.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL frakcijos vardu. (SV) Gerb. pirmininke, aš ir mano frakcija džiaugiamės dėl kompromiso, kurį pavyko pasiekti Tarybai ir Parlamentui šioje Kosmetikos direktyvos redakcijoje.

Būtent nanomedžiagos buvo didžiausias kliuvinys derybose su Taryba. Tai susiję su ypač mažų struktūrų naudojimu, kad būtų pagamintos naujos medžiagos, kurios įgyja naujų savybių ar funkcijų būtent dėl to, kad dalelės yra tokios smulkios. Pavyzdžiui, medžiaga gali tapti kietesnė, tvirtesnė, plonesnė, nedrėkstanti vandenyje, išlaikanti šilumą ar įgyti kitokių savybių. Iš tikrųjų mes vis dar labai daug apie tai nežinome. Kai kurioje veidui skirtoje kosmetikoje ir kremuose yra nanodalelių ir įmanoma, kad šios dalelės gali įsiskverbti į pažeistą odą ir patekti į kūną, kur jų visiškai neturi būti.

Ar tuomet turėtume leisti aktyvią medžiagą būti kosmetikos gaminiuose visiškai be jokių kontrolės priemonių? Žinoma, atsakymas yra neigiamas. Reikia įgyti daugiau žinių ir informacijos apie nanomedžiagas. Todėl džiaugiuosi dėl šio susitarimo, dėl kurio turime rytoj balsuoti. Tai žingsnis teisinga kryptimi.

Susitarimas sudarys sąlygas geresnei Europos vartotojų apsaugai tais atvejais, kai nanomedžiagos naudojamos plaukų dažuose, UV filtruose ir pan. Bus pereitas saugumo įvertinimas prieš gaminiams patenkant į rinką, kosmetikos gaminių pramonė taip pat turės pranešti Komisijai apie nanomedžiagų naudojimą bet kuriuose kituose savo produktuose, o Komisija savo ruožtu galės konsultuotis su Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu esant įtarimams, kad nanomedžiagos gali kelti riziką sveikatai.

Norėčiau labai padėkoti atsakingajai pranešėjai ir Komisijai už tai, kad parengė tokią gerą redakciją.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Norėčiau padėkoti pranešėjai. Puiku, sveikinu, gerb. Dagmar, už jūsų darbą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento projekto, kurį mums pristatė Komisija. Tai itin svarbus dokumentas dėl vartotojų sveikatos apsaugos. Mes visi, be abejonės, naudojame kosmetikos gaminius, kadangi į juos įeina ne tik grožio produktai, bet ir vadinamoji kosmetika kasdieniam naudojimui, pavyzdžiui, dantų pasta, dezodorantai, šampūnai, gaminiai plaukams ir nagams, lūpų dažai ir pan.

Nuo paskutiniosios direktyvos praėjo jau trisdešimt treji metai ir tai pakankamai ilgas laikas, nepaisant pakeitimų. Juk patys laimėjimai chemijos ir kosmetikos srityse įnešė didžiulių ir esminių pokyčių. Kalbu apie taip dažnai minimą nanomedžiagų naudojimą. Jos gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Todėl sutinku su nuomone, kad visos kosmetikos gaminiuose naudojamos medžiagos, turinčios kancerogeninį poveikį, turi būti uždraustos. Taip pat turime labai atidžiai pagalvoti dėl medžiagų, kurių mutageniškas ir toksiškas poveikis negali būti pašalintas, naudojimo.

Vartotojai dažnai perka kosmetikos gaminius, vadovaudamiesi klaidinančia reklama ar neišsamia informacija, taigi padedami savo Europos agentūrų, dabar įskaitant Europos cheminių medžiagų agentūrą ir Europos maisto saugos tarnybą, turime bandyti sukurti priežiūros direktyvas ir gaires. Turime nepamiršti, kad kosmetikos gaminiai yra dažniausiai padirbami gaminiai, o tai tik didina tikimybę, kad juose gali būti kenksmingų medžiagų. Be šių įspėjimų, turime bandyti informuoti vartotojus apie galimą riziką sveikatai net dėl gerai žinomų kompanijų gaminių.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, mano nuomone, lemiamas momentas prieš mus esančiame pranešime yra pokytis teisinio pagrindo link. Nors Europos Sąjungos valstybės narės vystėsi skirtingu tempu ir vis dar yra didelių skirtumų tarp jų šia prasme, mes tik pasieksime daugiau teisinio tikrumo, jei reglamentas bus pageidaujamas, o būdo pasirinkimas taip ir liks ateityje.

Esama direktyvų, kurios turėjo daugiau žalos konkurencijai ir atsirado daugiau neteisybės, nei jos buvo anksčiau, dėl skirtingų būdų, kuriais jos buvo įgyvendinamos valstybėse narėse. Todėl teisinga, kad pranešime direktyva ir jos nacionalinis įgyvendinimas buvo sutelkti viename išsamiame reglamente. Taigi natūraliai padidės teisinio tikrumo lygis, kuris yra nepaprastai svarbus, ypač to sektoriaus įmonėms, kurios dalyvauja ir moksliniuose tyrimuose. Žinoma, taip pat labai sveikintinas Komisijos įsipareigojimas per trumpą laiką sumažinti 25 proc. privalomą registraciją. Žengėme pirmąjį žingsnį su šiuo reglamentu. Sveikinu, gerb. Komisijos nary.

Šis pranešimas taip pat paaiškina, kaip greitai nauji produktai gali atsirasti rinkoje ir priversti įstatymų leidžiamąją valdžią veikti. Mes nagrinėjome Kosmetikos direktyvos keitimo klausimą prieš kelerius metus. Nanomedžiagų naudojimas privertė mus šį klausimą vėl svarstyti. Dėl profilaktinės vartotojų apsaugos – sprendimai dėl ženklinimo sveikintini, tuo tarpu priimtina ir preliminaraus priėmimo galimybė turint omenyje mokslinių atradimų būklę. Dabar taip pat norėčiau įspėti dėl sąmyšio kėlimo, kaip nutiko kitų laimėjimų atveju, ir patarti visus šiuos dalykus moksliškai ištirti.

Dėl reikalavimų, kuriuos įgyvendinome, būtent, kad reklamos teiginiai ir etiketės nusakytų tik tikrąsias gaminio savybes, veikiame kaip vartotojų gynėjai. Tačiau dezodoranto atvejis, kurį minėjo D. Roth-Behrendt, yra kitas reikalas. Jis gali būti teisingas vienam asmeniui, bet neteisingas kitu atveju. Kartais ta pati medžiaga mane vieną dieną veikia, bet neveikia kitą dieną. Todėl neturėtume priimti šio dalyko taip rimtai.

Aš tik tikiuosi, kad Komisija nesusiaurins teisinio požiūrio dėl per didelio kiekio priemonių pagal komitologijos procedūrą. Todėl prašau jūsų neištęsti per daug šios procedūros.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - (DA) Gerb. pirmininke, visi naudojame kosmetikos gaminius. Tai nėra prabangos prekės, tiesiogiai susijusios tik su viena lytimi ar tik su suaugusiaisiais. Muilas, šampūnas, dantų pasta, losjonai, dezodorantai, įdegio losjonai – jie visur mus supa ir visus mus veikia. Svarbu, kad jie būtų saugūs ir kad visos šalys turėtų logiškas, aiškias taisykles – būtent to ir siekėme šiuo pasiūlymu. Norėčiau pasinaudoti proga ir kaip visi kiti padėkoti D. Roth-Behrendt už jos puikų darbą.

Džiaugiamės, kad išsaugotas ir patobulintas CMR medžiagų draudimas. Jei etanolis būtų uždraustas kosmetikos gaminiuose, tai būtų greičiausiai sukūrę problemų ir tuo pačiu metu atrodytų šiek tiek keistai, nes mes jį geriame santykinai dideliais kiekiais. Tačiau gerai, kad Tarybai nepavyko susilpninti nuostatų. Nukrypimai nuo draudimo dabar turi apsiriboti iki medžiagų, kurios patvirtintos maiste ir kol kas nekelia problemų, ir kad pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, maži vaikai ir nėščios moterys, gali jas toleruoti. Tačiau svarbiausias dalykas yra tas, kad pagaliau įtrauktos nanomedžiagos. Tai buvo sunki kova – lyg pramonė bandytų užgniaužti diskusijas dėl nanomedžiagų saugumo. Jie labai džiaugtųsi, jei mes tiesiog priimtume šias medžiagas kaip neproblemiškas ir puikias. Pavyzdžiui, nebuvo užsimenama apie visuomenės susirūpinimą dėl GMO.

Mes, Žaliųjų frakcijos/Europos laisvojo aljanso nariai, didžiuojamės tuo, kad nanomedžiaga dabar įtraukta. Ji turi būti testuojama, ženklinama, nes yra aktuali daugybei produktų – UV filtrai, dažai ir konservantai – dabar būtent gamintojas turės užtikrinti saugumą, tuo tarpu Komisija turi pateikti smulkią informaciją ir rasti laiko prižiūrėti visa kita. Galiausiai mums pavyko įtraukti ženklinimą, kad vartotojai galėtų matyti, ką jie perka ir tepa ant savo odos. Taip pat įtraukėme nuostatą dėl persvarstymo, reikalaujančią, kad Komisija užtikrintų, kad tiek nanomedžiagų apibrėžimas, tiek saugumo procedūros būtų patenkinamos. Galiausiai gerai, kad neleidžiama reklamuoti produkto, kaip turinčio savybes, kurių jis neturi. Bus įdomu stebėti, kaip visi kremai nuo raukšlių, kuriuos tepame ant veido ir kurie aiškiai neveikia, bus parduodami ateityje.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Kosmetikos pramonėje, kaip ir daugelyje kitų sektorių, šiuo metu vyksta perversmas. Prieš kelerius metus nanotechnologijos pradėjo užkariauti ir šią pramonės šaką, dėl ko dabar atsivėrė beprecedentės galimybės ir perspektyvos. Žinoma, nanotechnologijos tikrai nėra naujas išradimas – žmonės naudojo šias technologijas keturis tūkstančius metų, nors tik per pastaruosius dvidešimt metų jie sužinojo, kad jas naudoja.

Tuo pačiu metu svarbu, kad šį klausimą spręstume su reikiamu atsargumu; neužlaikydami naujų atradimų ir jų įgyvendinimo vis tiek turime atkreipti dėmesį ir į riziką sveikatai. Turime apsaugoti mūsų piliečius nuo šių galimų pavojų, būtent naudodami diferencijuotą, rizika pagrįstą požiūrį.

Yra nano- taikymo būdų ir produktų, skirtų tiesioginiam vartojimui, pavyzdžiui, drabužiai ir maistas, įskaitant kosmetikos gaminius, kurių atveju nepakankamai atsargus požiūris gali lemti tai, kad žmonės gali patirti tiesiogiai savo kūnu galimas kenksmingas pasekmes.

Būtent dėl šios priežasties svarbu, kad žmonės žinotų, kokios rūšies preparatus jie naudoja; todėl būtinas tinkamas ir detalus ženklinimas, o gamintojo atsakomybė yra esminė. Kalbame apie gigantišką ir nuolat besiplečiantį sektorių, kadangi ES kosmetikos pramonė generuoja 65 mlrd. EUR metinių pajamų. Viena iš pirmaujančių Europos kosmetikos įmonių – viena iš 3000 – vien tik moksliniams tyrimams ir vystymuisi kasmet išleidžia 450 mln. EUR ir suteikia darbą beveik 3000 mokslininkų ir tyrinėtojų.

Pagal Europos Komisijos apskaičiavimus 2006 m. 5 proc. kosmetikos gaminių buvo nanomedžiagų. Šis skaičius dabar galėjo padvigubėti. Tam, kad įveiktume kai kurias globalines problemas, kurias sukėlėme, mums reikia nanotechnologijų, taigi ramia sąžine balsuosiu už šią teisėkūros rezoliuciją, bet turime nepamiršti, kad kiekviena moneta turi dvi puses.

Sveikinu D. Roth-Behrendt, F. Grossetête ir D. Wallis, kurios pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos – jos atliko puikų darbą.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Gerb. pirmininke, minimalių standartų nustatymas dėl kosmetikos gaminių saugumo simbolizuoja reikšmingą žingsnį link daug aukštesnių saugumo lygių Europos vartotojams užtikrinimo. Šis naujasis reglamentas tuo pačiu metu mažina administracinę naštą Europos gamintojams, suteikiantiems darbo vietas daugiau nei 350 000 žmonių. Ilgos diskusijos buvo sutelktos daugiausia į ženklinimą todėl, kad jis dažnai klaidina vartotojus, todėl labai džiaugiuosi dėl to fakto, kad nauji tvirtinimai apie produktų poveikį turės būti pagrįsti dokumentais. Buvo labai gyvai diskutuojama – ir ne tik čia – apie nanomedžiagų licencijavimą ir, žinoma, kancerogeninių medžiagų pašalinimą iš kosmetikos gaminių. Nesutinku, kad žinutės apie nanomedžiagų turinį produktuose turi įgauti įspėjimų formą. Mums svarbu turėti licencijuotų nanomedžiagų, kurios nėra kenksmingos, sąrašą ir pagerinti produkto kokybę. Aišku, nėra reikalo gąsdinti vartotojų. Minimalūs standartai turi užtikrinti vartotojų saugumą. Tikrai manau, kad klastojimas yra svarbi problema, tad taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į ribotą priežiūros įstaigų pajėgumą nacionaliniu lygiu, kad iš tikrųjų būtų galima viską stebėti.

Džiaugiuosi, kad į dokumento tekstą įtrauktas vienodas nanomedžiagų apibrėžimas, taip pat ir dėl to fakto, kad galėsime jį keisti, kad jis neatsiliktų nuo naujausių mokslinių laimėjimų. Taip pat džiaugiuosi dėl to fakto, kad direktyva iš tiesų taps reglamentu ir turės didesnės teisinės reikšmės. Todėl pritariu šiam darbui ir sveikinu visus pranešėjus už tai, kad sugebėjo pasiekti konsensusą tokiu subtiliu klausimu, kaip kosmetikos gaminių pateikimas į Europos rinką, pagrįstą moksliniais laimėjimais.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Gerb. pirmininke, dėl laiko spaudimo kompromisai, pasiekti pirmojo svarstymo metu per pastaruosius teisėkūros metus, labai greitai tapo kasdienybe. Be to, tai tenkina mažąsias frakcijas, nes susitarimai, pasiekti prie derybų stalo, padaro juos galingesnius, nei dera jiems pagal dydį. Tačiau jei ši praktika plis, ji pakenks parlamentinės demokratijos patikimumui šiuos Rūmuose.

Tačiau šįkart demokratija laimėjo todėl, kad didžiausios frakcijos rado bendrą pagrindą, o pasiektą rezultatą tikrai palaiko dauguma.

Buvo akivaizdu, kad reikia perrašyti Kosmetikos direktyvą. Reikėjo patikslinti ir atnaujinti jos nuostatas. Gairių direktyva turėjo tapti reglamentu, kad galėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį visoje ES ir vidaus rinkos funkcionavimą. Šie principai logiškai išplaukia iš darbo, kuris buvo pradėtas, kai buvo aptariamas REACH.

Atgyvenę teisės aktai kosmetikos pramonėje kelia ypatingą grėsmę sveikatai ir mūsų pasitikėjimo įstatymu mastui. Pareiškimai dėl nanodalelių ir kosmetikos gaminių yra geras to pavyzdys. Dabar, kai esame daugiau ar mažiau susipažinę teigiamomis nanomedžiagų savybėmis, rizikos didžiąja dalimi neatskleistos. Taip pat nebuvo įmanoma aiškiai patikrinti specialių kosmetikos gaminių savybių, galinčių daryti tiesioginį poveikį sprendimui jas įsigyti.

Štai kodėl buvo svarbu sukurti bendrą politiką, apimančią tris didžiausias politines grupes, kad būtų galima atsižvelgti į sveikatos, aplinkos, komercijos ir visuomenės aplinkybes ir taip pat būtų įmanoma susitarti su Taryba. Todėl labai vertinu darbą, kurį, kaip šešėlinė pranešėja, atliko mano kolegė F. Grossetête. Bendradarbiaudama su Parlamento pranešėja D. Roth-Behrendt ir savo kolegomis liberalais ji užtikrino, kad tai būtų daugumos pozicija, ir padarė įmanomą tokį galutinį rezultatą. Tikra demokratija įsiklauso į kiekvieną, bet išreiškia daugumos nuomonę.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Niekas nepareiškė noro kalbėti. Todėl prieš suteikdamas žodį pranešėjai norėčiau jums pranešti, kad kol kas kalbėjo keturiolika narių, iš kurių vienuolika buvo moterys.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijos pirmininko pavaduotojas. – (DE) Gerb. pirmininke, ketinau trumpai pakomentuoti jūsų paskutinę pastabą, bet nusprendžiau to nedaryti. Vyrai taip pat suinteresuoti kosmetika – iš tiesų vis labiau ir labiau. Bet kokiu atveju jie suinteresuoti užtikrinti, kad mūsų kosmetikos gaminiai būtų saugūs.

Dabar man beliko padaryti tik vieną dalyką. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti jums už sutikimą ir paramą. Kaip sakė C. Davies, tikrai pateikėme gerą pavyzdį to, ką gali pasiekti Europos teisės aktai.

Jei leistumėte man duoti jums patarimą, gerb. C. Davies, jis būtų štai toks. Jūsų gimtinėje turbūt verta pažymėti, kad Europoje turime reglamentus dėl kosmetikos, kurie neegzistuoja niekur kitur, būtent kosmetikos bandymų su gyvūnais draudimas. Tai draudžiama Europoje. Dar daugiau – prieš keletą dienų įsigaliojo reglamentas, kuris nustato, kad produktai, kurie bandomi su gyvūnais, negali būti pateikti į Europos rinką. Turint omenyje tai, kad britai gerai žinomi kaip gyvūnų mylėtojų tauta, tai argumentas, kurį jūs taip pat galėtumėte naudoti.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, pranešėja. (DE) Gerb. pirmininke, labai jums ačiū, gerb. Komisijos nary, labai jums ačiū. Ponios ir ponai, esu ypač dėkinga Komisijos nariui G. Verheugen už tai, kad dar kartą pabrėžė draudimą atlikti bandymus su gyvūnais, nes tai priminė man, kad dabar vyko trečiasis kosmetikos gaminių teisės aktų persvarstymas, kuriame man teko garbė dalyvauti. Šios redakcijos – tai šeštasis pakeitimas, septintasis pakeitimas, o dabar pakeitimas į reglamentą.

Mums tikrai pavyko uždrausti bandymus su gyvūnais. Pavyzdžiui, pavyko užtikrinti, kad vartotojai turėtų žinoti produkto tinkamumo laiką, naudojant mažą langelį, kuriame yra skaičius, nurodantis jiems, kiek laiko produktas gali būti naudojamas. Šias pastabas skiriu ir kai kuriems kolegoms, pavyzdžiui, Z. Roithovái, kuri, deja, negalėjo dalyvauti šių diskusijų pradžioje. Etiketės niekada nebuvo įspėjimai. Jei produktas nėra saugus, jis neturi būti pateiktas į rinką, juo neturi būti prekiaujama. Visi produktai Europos rinkoje turi būti saugūs ir nekenksmingi. Tačiau ženklinimas sudaro sąlygas vartotojams rinktis. Štai kas yra demokratija ir pasirinkimo laisvė.

Turime puikų teisės aktą. Bandžiau procesą paversti labai skaidriu. Kaip F. Grossêtete sakė, bandžiau sutaikyti skirtingas nuomones. Taip dariau todėl, kad norėjau užtikrinti teisės akto sukūrimą, kuris būtų tinkamas visiems, būtent vartotojams Europos Sąjungoje, pramonei, kuri turės vadovautis šiuo teisės aktu, ir galiausiai visiems, kas iš jo turi naudos.

Tik norėčiau dar kartą pasakyti H. Schnellhardt, taip, dezodorantai žmones veikia skirtingai, bet vis dėlto tvirtinama, kad juos naudodami „neprakaituojate“. Štai kodėl svarbu, kad pasakymai dėl didelių ratilų aplink mano akis po savaitės darbo Strasbūre yra tam tikru mastu teisingi ir tikri.

Dar kartą norėčiau padėkoti Komisijos nariui, ypač už paaiškinimus, kuriuos jis pateikė, taip pat savo kolegoms ir kitiems žmonėms, su kuriais dirbau, padariusiems didžiąją darbo dalį. Labai jums ačiū.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Tai buvo ypač produktyvios ir įdomios diskusijos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas įvyks rytoj, antradienį, 2009 m. kovo 24 d.

 
Teisinė informacija - Privatumo politika