Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0035(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0484/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0484/2008

Debates :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Balsojumi :

PV 24/03/2009 - 4.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0158

Debašu stenogramma
Pirmdiena, 2009. gada 23. marts - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

15. Kosmētikas līdzekļi (pārstrādāta redakcija) (debates)
Visu runu video
Protokols
MPphoto
 
 

  Priekšsēdētājs. - Nākamais punkts ir Roth-Behrendt kundzes ziņojums Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta redakcija) (COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) (A6-0484/2008).

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, referente.(DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es droši vien neizmantošu man piešķirtās četras minūtes debašu uzsākšanai, jo šodien apspriežamais jautājums ir patiešām ļoti vienkāršs un patīkams. Mēs apspriežam Kosmētikas direktīvas jauno versiju, kas tagad ir regula. Faktiski šī regula tiks atjaunināta, un mēs ļoti vēlamies to pilnveidot, uzlabot un padarīt saskanīgāku.

Mums ir padomā trīs nelieli uzlabojumi. No vienas puses, regula nodrošina, ka kancerogēno vielu izmantošana kosmētikā patiešām ir aizliegta, taču mums ir jāsaglabā samērīguma princips, lai tās vielas, kas ir atļautas izmantošanai pārtikā, netiktu aizliegtas izmantošanai kosmētikā, piemēram, vitamīns A un alkohols. To Komisija ir atzinusi un ņēmusi vērā savā priekšlikumā.

Komisija ir arī pamatoti atzinusi, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš jaunajām tehnoloģijām, piemēram, nanotehnoloģijai, un īpaši tas attiecas uz mikroskopiskajām daļiņām, kas var izkļūt cauri ādas slāņiem. Mēs vienkārši vēlamies nodrošināt, ka tās nerada draudus. Priecājos, ka arī šajā jautājumā mēs esam panākuši kompromisu, ko es varu no visas sirds atbalstīt.

Visbeidzot, priekšsēdētāja kungs, ir vēl kaut kas, ko mums jārisina, proti, produktu norādes. Mums jāpārbauda un jāatjaunina arī tās. Ja mēs te šodien atsteidzāmies un ja uzraksts uz mūsu dezodoranta šorīt solīja, ka mēs nesvīdīsim 14 stundas, tomēr vakarā mūs klāj sviedri, tad mēs droši vien esam ļoti pārsteigti un sakām, ka norāde uz produkta mūs pilnībā maldina. Norādes, kas atbilst tam, ko tās sola, ir neatņemama godīga, uzticama produkta daļa. Mums ir tiesību akti, kas nodrošina produktu nekaitīgumu un vienlaicīgi nodrošina īstus un tīrus produktus.

Es esmu ļoti pateicīga par lielisko sadarbību ar Čehijas prezidentūru. Īpaši es vēlētos pateikties Popadičová kundzei, kas šodien nevarēja ierasties un kas patiešām izdarīja visu nepieciešamo, ko ne vienmēr ir viegli panākt šajā Padomē.

Es arī vēlos izteikt īpašu pateicību Komisijai, ar kuru sadarbība izvērtās ļoti konstruktīva un veiksmīga. Arī tā ne vienmēr notiek Parlamentā. Turklāt es vēlos pateikties saviem kolēģiem, proti, savām kolēģēm sievietēm, kas ir ilgstoši strādājušas pie šī jautājuma. Es vēlos pateikties par sadarbību Françoise Grossetête, Margret Auken, Hiltrud Breyer, kā arī Fréderique Ries, kas šodien nevarēja ierasties. Mēs ne vienmēr bijām vienisprātis jautājumos par sniegto informāciju attiecībā uz nanotehnoloģiju un to, kas jādara ar marķējumu, taču mēs spējām nonākt pie lieliska kompromisa. Es par to ļoti priecājos.

Es vēlos teikt kaut ko par marķēšanas jautājumu. Es uzskatu, ka dažām delegācijām, iespējams, pat manai delegācijai un manai dalībvalstij, ir jāievēro dažas lietas. Marķēšanai nav nekādas saistības ar brīdinājuma zīmēm. Marķējums ļauj patērētājiem izdarīt brīvu un uz informāciju balstītu izvēli. Patērētājiem ir tiesības būt informētiem par nanotehnoloģiju un zināt, ka kāda viela satur īpaši mazas, pat mikroskopiskas daļiņas. Viņiem ir tiesības lemt, vai viņi paši vēlas izmantot sauļošanās losjonu un vai viņi vēlas izmantot sauļošanās losjonu saviem bērniem. Patērētājiem ir tiesības izlemt. Es pati priecātos par šādu iespēju un priecātos, ja varētu šādus produktus izmantot. Kāds cits tos nevēlētos izmantot. Tomēr mums ir svarīgi nodrošināt to, ka ikvienam cilvēkam ir iespēja izdarīt šādu izvēli.

Es zinu, ka jūs, komisār Verheugen, šodien gatavojaties sniegt paziņojumu par zāļu viltošanas apkarošanu. Esmu par to ļoti pateicīga un ceru, ka jūs risināt arī jautājumu par draudiem, ko rada tirdzniecība internetā. Ja jūs to darīsiet, tad rītdiena, kad mēs balsosim par kompromisa variantu, par ko Padome jau balsoja pagājušajā nedēļā, izvērtīsies par labāku dienu dažiem maniem kolēģiem, kas kopumā atbalsta šo kompromisu, taču vēlas ieviest kādu papildu nodrošinājumu. Liels paldies.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vēlos sirsnīgi pateikties referentei Roth-Behrendt kundzei un viņas abām ēnu referentēm Ries kundzei un Grossetête kundzei par konstruktīvo un aktīvo sadarbību, kas palīdzēja panākt vienošanos jau pirmajā lasījumā.

Šī regula rada trīs būtiskas sekas un sper trīs svarīgus soļus uz priekšu. Mēs nodrošinām lielāku drošību un lielāku pārredzamību patērētājiem, un mēs esam panākuši esošo tiesību aktu ievērojamu vienkāršošanu. Īpaši jautājums par drošību ir mūsu darba pamatā.

Es gribētu pievērsties tikai dažiem jautājumiem. Tagad mēs pirmo reizi patiešām radām sistēmu, ko es vēlētos aprakstīt kā „kosmētikas sargsuni”, proti, nepārtrauktu kosmētikas līdzekļu kontroli. Tāda jau mums ir attiecībā uz farmācijas produktiem. Mēs palielinām dalībvalstu tirgus uzraudzības līmeni un radām sistēmu, lai nodrošinātu kosmētikas līdzekļu obligātu izsekojamību. Šī sistēma attiecas uz visiem ražotājiem, sākot no amatieriem līdz vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem, citiem vārdiem sakot, visām iesaistītajām pusēm visā preču izplatīšanas ķēdē.

Roth-Behrendt kundze jau runāja par nanotehnoloģiu. Šajā gadījumā mēs esam atraduši risinājumu, ko es gribētu dēvēt par paraugrisinājumu, jo šonedēļ šis risinājums tiks izmantots atkārtoti attiecībā uz citiem svarīgiem tiesību aktiem. Īpašie nosacījumi attiecībā uz nanomateriāliem, ko izmanto kosmētikā, ievieš sistēmu nepieciešamās informācijas sniegšanai pirms materiālu pieejamības tirgū. Tas nodrošina atbilstošas informācijas par drošību iesniegšanu, un iestādēm ir laiks īstenot nepieciešamos drošības pasākumus.

Ir bijušas ilgas, intensīvas un auglīgas debates par to, vai materiālus, kuri satur kancerogēnas, mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas, drīkst izmantot izņēmuma kārtā. Es patiesi priecājos, ka Padome un Parlaments ir vienojušies ar Komisiju, ka mums ir jāievieš vispārējs aizliegums šo vielu izmantošanai kosmētikas līdzekļos. Nedaudzo Komisijas ierosināto izņēmumu mērķis ir izvairīties no pretrunām attiecībā uz tiesību aktiem par pārtiku, jo nav skaidrs, kādēļ alkoholu var dzert, bet nevar izmantot kosmētikas līdzekļos.

Papildus tam, ka priekšlikums paredz nodrošināt produktu drošību, tas arī uzlabo patērētājiem sniegtās informācijas līmeni. Piemēram, papildus sastāvdaļu sarakstam ir jāpievieno arī informācija par to, kuras vielas ir nanoformā. Turklāt tiesību akti nosaka ražotāju sniegtās informācijas īpašu pārbaudi. Es varu apstiprināt, ka dalībvalstis un Komisija, cieši sadarbojoties šajā jautājumā, vēlas novērst patērētāju maldināšanas iespējas.

Kā jau es teicu, šī regula ir arī daļa no mūsu vienkāršošanas programmas. Šādā veidā direktīvā, kas ir jau 33 gadus veca un kas laika gaitā ir grozīta 55 reizes, tiks novērstas neskaidrības un pretrunas. Droši vien nav daudz cilvēku, kas patiešām spēja to saprast. Tādēļ mēs esam ierosinājuši ievērojamu ES tiesību aktu vienkāršošanu.

Es arī vēlos uzsvērt, ka kopējas sistēmas izveidošana ziņojumiem par kosmētikas līdzekļiem pirms to laišanas ES tirgū radīs ietaupījumus nozarei.

Es jau norādīju, ka Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir cieši un konstruktīvi sadarbojušās. Komisijas vārdā es varu piekrist visiem grozījumiem, ko iesniedza referente Roth-Behrendt kundze.

Komisija ir arī sniegusi Parlamenta pieprasītos paskaidrojumus par to, ka šis dokuments ir regula, nevis direktīva, attiecībā uz pārdošanu internetā, viltotiem produktiem, pārejas noteikumiem un laiku, kādā šai regulai ir jāstājas spēkā, kā arī attiecībā uz nanomateriālu definēšanu. Lai ietaupītu laiku, es vēlētos saņemt jūsu piekrišanu, ka visi paskaidrojumi tiek nodoti sanāksmes dienestiem, jo to saturs Parlamentam jau ir zināms.

Komisijas paziņojumi

Komisija, pārstrādājot direktīvas regulās, ņem vērā dalībvalstu intereses.

Komisija uzskata — ja spēkā esošie direktīvas noteikumi ir pietiekami skaidri, precīzi un sīki izstrādāti, tos pārstrādājot ir iespējams pārveidot par tieši piemērojamiem regulas noteikumiem. Tas galvenokārt attiecas uz gadījumiem, kad attiecīgajiem noteikumiem ir tehnisks raksturs un tie jau ir pilnībā transponēti visu dalībvalstu tiesību aktos.

Komisija, ievērojot paustos atšķirīgos viedokļus, piekrīt tam, ka šis konkrētais gadījums attiecībā uz regulu par kosmētikas līdzekļiem netiks izmantots kā precedents Iestāžu nolīguma interpretēšanai par šo jautājumu.

Pirms regulas piemērošanas dienas Komisija apņemas noskaidrot situāciju attiecībā uz kosmētikas produktu tirdzniecību internetā.

Tāpat kā Eiropas Parlaments, arī Komisija ir noraizējusies par to, ka kosmētikas nozari var ietekmēt viltošana, kas varētu palielināt risku cilvēku veselībai. Tāpēc Komisija veiks pasākumus, lai sekmētu valstu kompetento iestāžu sadarbību viltošanas apkarošanā.

Komisija izstrādās paskaidrojumu par regulas pārejas noteikumiem un piemērošanas datumiem (jo īpaši ievērojot 7., 8., 10. un 12.a pantu).

Attiecībā uz nanomateriālu definīciju Komisija atzīmē, ka joprojām norisinās darbs, lai panāktu nanomateriālu kopīgu definīciju. Tāpēc Komisija apstiprina, ka turpmāk būtu jāņem vērā Kopienas likumdošanas procesā sasniegtie rezultāti attiecībā uz kopīgo definīciju, un atzīmē, ka šajā priekšlikumā ietvertās komitoloģijas procedūras arī atļauj aktualizēt šo definīciju atbilstīgi minētajam priekšlikumam.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Grossetête, PPE-DE grupas vārdā. (FR) Priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, ļaujiet man sirsnīgi sveikt ne tikai Padomi, bet arī, protams, referenti Roth-Behrendt kundzi, Eiropas Komisiju, manus kolēģus ēnu referentus un, jo īpaši, Ries kundzi par paveikto darbu. Dažreiz starp mums bija asas vārdu apmaiņas, taču galu galā mēs esam panākuši ļoti labu rezultātu, kas, no vienas puses, kosmētikas līdzekļus dara drošākus patērētājiem un, no otras puses, mazina pārmērīgo administratīvo slogu Eiropas rūpniecībai.

Šī regula bija nepieciešama, jo tiesību aktā, kas grozīts gandrīz 50 reizes pēdējo 30 gadu laikā, ir jāatjauno skaidrība. Direktīvas transponēšana radīja problēmas 27 dalībvalstīs. Bija dažas tiesiska rakstura neskaidrības, un teksts bija kļuvis ļoti sarežģīts un tā piemērošana pārāk dārga mūsu uzņēmumiem. Es vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienības uzņēmumi, kas darbojas kosmētikas jomā, ir vadošie uzņēmumi pasaulē šajā nozarē, un kopējais kosmētikas ražotāju skaits pārsniedz 3000. Šī ir ļoti inovatīva rūpniecības nozare, kuras tirgus ir 65 miljardi eiro un tieši vai netieši rada vairāk nekā 350 000 darbavietu. Tādēļ ir svarīgi risināt kosmētikas jautājumu.

Kā jau es teicu, jaunā regula stiprina drošību un, pateicoties tirgus uzraudzībai, arī ražotāju atbildību, vienlaicīgi mazinot birokrātiju. Tā nodrošina kosmētikas līdzekļu labāku izsekojamību, atbildīgās personas noteikšanu, informatīvas kartotēkas ar kosmētikas līdzekļa un ražošanas metodes aprakstu izveidošanu.

Faktiski mums ir bijis daudz diskusiju par kosmētikā izmantotajiem nanomateriāliem, īpaši aizsardzības līdzekļos pret saules iedarbību s, attiecībā uz kuriem ir jānosaka stingras prasības to nekaitīgumam, vienlaicīgi nestāvot ceļā inovācijām. Tādēļ atbildīgajai personai būs jāziņo par produktu, kas satur nanomateriālus, nevis par pašu nanomateriālu kā tādu.

Nobeigumā es vēlos pievērst jūsu uzmanību faktam, ka mums patiešām ir jācīnās pret kosmētikas līdzekļu viltošanu, jo tas joprojām ir patiess drauds. Mums vēl ir daudz darāmā šajā jomā.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, PSE grupas vārdā.(RO) Eiropas patērētājiem droši kosmētikas līdzekļi ir īpaši svarīgi, un tādēļ mums tiem ir jāpievērš atbilstoša uzmanība.

Es uzskatu, ka iniciatīva pārskatīt direktīvu un, pēc Komisijas priekšlikuma, to aizstāt ar regulu ir savlaicīga. Tas mazinās juridiska rakstura neprecizitātes un neatbilstības un ļaus izvairīties no nesaskaņām, regulu transponējot valstu tiesību aktos.

Apstākļos, kad pieredze Eiropas līmenī ir pierādījusi, ka „sastāvdaļu uzskaitījuma” pieeja, manuprāt, nav ne dzīvotspējīga, ne atbilstoša, mūsu prioritāte ir padarīt ražotājus atbildīgākus un ieviest stingru iekšējā tirgus uzraudzību.

Nanomateriālu izmantošana ir daudzsološs risinājums šajā jomā, taču Zinātniskajai komitejai gala patērētājiem paredzēto preču jautājumos šie materiāli ir jānovērtē un jāpaziņo, ka tie ir nekaitīgi. Vienlaicīgi ir jāatbalsta iniciatīva izmantot alternatīvas metodes.

Es uzskatu, ka minētās Komitejas iesaistīšanās, lai kontrolētu kancerogēnu, mutagēnu un toksisku vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļu ražošanā, ir ļoti svarīga.

Es uzskatu, ka, lai efektīvi piemērotu šo regulu, dalībvalstīm ir jāveic atbilstošas pārbaudes un, atklājot neatbilstību, regulāri jāiesniedz ziņojums Komisijai.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, ALDE grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, Parlamenta termiņš tuvojas beigām, un daži sāk gatavoties vēlēšanām. Vismaz Apvienotajā Karalistē es redzu veselu jūru eiroskeptiķu un eirofobu, kas izmanto katru iespēju, lai kritizētu visu, ko mēs darām. Šā tiesību akta vēsture viņiem sniegs noderīgu informāciju – 55 nozīmīgas izmaiņas pēdējo 30 gadu laikā, padarot to smagnēju un neskaidru, tādējādi maz palīdzot rūpniecībai vai patērētājiem.

Tomēr es uzskatu, ka kritiķi bieži nevēlas iedziļināties. Viņi patiesībā nevērtē to, ko Eiropas Savienības dara, lai uzlabotu pašreizējo situāciju un ieviestu uzlabojumus praksē. Viņi pieņem, ka mēs vienmēr esam pasīvi. Tādēļ šeit mums ir tiesību akts, kas praksē ir nodrošinājis, ka esošā kārtība ir vienkāršota, birokrātija ir novērsta, un tiesību akti ir skaidri visiem. Un mums ir direktīva, kas pārveidota par regulu. Manai valstij tas šķiet šausmīgi, jo atņem dalībvalstīm manevrēšanas brīvību, taču patiesībā, kā mēs redzējām REACH gadījumā un redzam šajā gadījumā, rūpniecība nevēlas 27 dažādas Eiropas tiesību aktu interpretācijas, tā vēlas konkrēti zināt, kāda ir tās vieta tirgū, lielākajā šāda veida tirgū pasaulē.

Vai kritiķi piecelsies un teiks: „Mums nebija taisnība, uzstājot, ka CMR (vispārējie mikrobioloģiskie resursi Comprehensive Microbial Resource) ir jāaizliedz”? Vai viņi piecelsies un teiks: „Mēs kļūdījāmies?” Vai viņi teiks, ka mums vajadzētu izmantot kosmētikas līdzekļos produktus, ko mēs neizmantotu pārtikā, neraugoties uz faktu, ka dažus no šiem kosmētikas līdzekļiem mēs liekam uz savas ādas, uz acīm un pat ņemam mutē? Vai viņi būs pret kosmētikas līdzekļu atbilstošu novērtējumu vai centralizētu informācijas dienestu, kas, kā komisārs pareizi teica, patiesībā ietaupīs rūpniecības līdzekļus? Es domāju, ka viņi nedarīs nevienu no šīm lietām.

Mana kolēģe Frédérique Ries kundze, kas nevar būt kopā ar mums šovakar, vēlējās nodrošināt, ka tiek veikti pasākumi, lai izvairītos no viltotu kosmētikas līdzekļu mārketinga, stiprinātu kosmētikas līdzekļu izsekojamību un noteiktu stingrākus ierobežojumus etiķetēm, kurās norādīta nepatiesa informācija par šo kosmētikas līdzekļu labvēlīgo iedarbību. Viņa vēlējās atbalstīt skaidru kosmētikas līdzekļu marķēšanu attiecībā uz nanomateriālu sastāvu. Mēs esam panākuši progresu visās šajās jomās. Tādēļ viņas vārdā es vēlos pateikties referentei, ēnu referentēm un komisāram Verheugen. Es uzskatu, ka šis ir labs tiesību akts un, kas attiecas uz mani, sākoties vēlēšanu procesam, es to izmantošu kā piemēru tam, ko Eiropas Savienība var paveikt labi.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, UEN grupas vārdā. – (IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas kosmētikas rūpniecība ir ļoti svarīga nozare, kam ir liela ietekme uz ekonomiku un nodarbinātību. Kā jau teikts, tās apgrozījums pārsniedz 35 miljardus eiro un rada vairāk nekā 350 000 darbavietu pārdošanas, izplatīšanas un transporta jomā. Šī ir ļoti inovatīva nozare, taču es vēlos uzsvērt, ka ir jānodrošina augsts cilvēku veselības aizsardzības līmenis un augsts standarts patērētāju informēšanā.

Tieši šādu iemeslu dēļ es sveicu referenti par viņas lielisko darbu un vēlos uzsvērt dažus jautājumus, kas, pēc manām domām, ir īpaši svarīgi. Ir pareizi pakļaut kosmētikas līdzekļus nekaitīguma pārbaudei, arī izplatītājiem liekot uzņemties atbildību par nepieciešamo pārbaužu veikšanu pirms preču laišanas tirgū. Labs jauninājums ir arī jaunajā regulā noteiktais aizliegums izmantot kosmētikas līdzekļos vairāk nekā 1000 vielu, kas klasificētas kā kancerogēnas vai toksiskas.

Vēl viens svarīgs aspekts ir atļauto krāsvielu, konservantu un UV filtru saraksts, kā arī būtiska ir skaidrāka informācija uz etiķetēm par kosmētikas līdzekļa iedarbību, uzglabāšanas termiņu, īpašiem brīdinājumiem par tā izmantošanu un sastāvdaļu saraksts dilstošā secībā pēc svara. Vissvarīgāk ir, lai etiķete iekļautu vārdus, zīmes un attēlus, kas ataino kosmētikas līdzekļa patiesās īpašības un iedarbību, nevis īpašības un iedarbību, kāda tam nepiemīt.

Tādēļ būs nepieciešams nodrošināt kosmētikas līdzekļa izsekojamību, vēl jo vairāk tādēļ, ka mums ir jāapkaro kosmētikas līdzekļu viltošanas fenomens un tā sauktais „paralēlais imports”. Priekšsēdētāja kungs, nobeigumā es vēlos uzsvērt, ka vienā pašā Itālijā kosmētikas līdzekļi 120 miljonu eiro vērtībā, tostarp smaržas un zobu pasta, faktiski nāk no paralēlā tirgus, radot varbūtējus nopietnus draudus veselībai.

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, Verts/ALE grupas vārdā. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, cilvēka veselības aizsardzība ir primārais mērķis arī attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem. Ar šo balsojumu mēs izmainām vēsturi. Šī ir pirmā reize, kad nanomateriālu izmantošanai kosmētikas līdzekļos tiek izveidota īpaša regula, un mēs uzsākam kaut ko nebijušu. Protams, es īpaši priecājos par to, ka varu paziņot, ka tā bija Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupas iniciatīva, kas ir šī svarīgā notikuma pamatā. Mēs, Zaļie, bijām vadošais spēks, mēs to iekļāvām darba kārtībā, un es vēlos no visas sirds pateikties referentei Roth-Behrendt kundzei par viņas skaidro un nelokāmo atbalstu. Es arī priecājos, ka varu slavēt Komisiju par tās viedokļa maiņu. Līdz šim Komisija pastāvīgi uzsvēra, ka pašreizējie tiesību akti ir pietiekami, lai garantētu nanomateriālu nekaitīgumu. Tagad tā skaidri norāda, ka mums patiešām ir nepieciešama īpaša regula.

Tas neattiecas tikai uz Kosmētikas regulu, bet arī uz regulu par jauniem pārtikas produktiem, ko mēs vēl neesam šonedēļ apsprieduši, jo līdz šim nanotehnoloģija ir bijusi sava veida melnais caurums. To laida tirgū bez pietiekamiem paskaidrojumiem par risku. Tādēļ šī ir laba diena veselības un patērētāju aizsardzībai, pat ja es nožēloju, ka nanomateriālu definīcija nav pietiekami plaša un aprobežojas vienīgi ar nešķīstošām un bioloģiski noturīgām vielām. Tomēr, neraugoties uz to, mums visiem ir svarīgi un būtiski, ka ir pieņemta specifiska regula par nanomateriāliem.

Es arī ceru - un vēlos lūgt jūsu atbalstu šajā jautājumā jau tagad -, ka šonedēļ tādus pašus panākumus gūs arī regula par jaunajiem pārtikas produktiem, kurai nav tik plaša Komisijas atbalsta. Mums ir nepieciešama saskaņotība starp kosmētikas līdzekļiem un pārtikas produktiem ne tikai attiecībā uz alkoholu. Tas pats kopumā attiecas arī uz nanotehnoloģiju. Arī attiecībā uz to ir nepieciešama saskaņotība starp kosmētikas līdzekļiem un pārtikas produktiem. Es arī no visas sirds ceru, ka mums beidzot būs atklātas debates par nanotehmoloģijas mērķiem un izmantošanu. Es arī priecājos, ka mēs neesam noraidījuši CMR vielu aizliegumu, par ko vienojāmies 2008. gadā un ko ierosināja Zaļo grupa.

 
  
MPphoto
 

  Eva-Britt Svensson, GUE/NGL grupas vārdā. (SV) Priekšsēdētāja kungs, mana grupa un es atzinīgi vērtējam Padomes un Parlamenta panākto kompromisu Kosmētikas direktīvas pārstrādāšanā.

Lielākais klupšanas akmens sarunās ar Padomi bija tieši nanomateriāli. Tas attiecas uz ļoti mazo daļiņu izmantošanu jaunu materiālu radīšanā, kuri iegūst jaunas īpašības un iedarbību tieši tādēļ, ka daļiņas ir tik mazas. Piemēram, materiāls var kļūt cietāks, stingrāks, plānāks, ūdens izturīgs, siltumu aizturošs vai iegūt dažas citas īpašības. Faktiski mēs joprojām par to neko daudz nezinām. Daži dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un krēmi satur nanodaļiņas, un ir iespējams, ka šīs daļiņas var iekļūt bojātā ādā un tālāk ķermenī, kur tām noteikti nevajadzētu atrasties.

Vai tad mums vajadzētu atļaut aktīvas vielas izmantošanu kosmētikas līdzekļos bez jebkādām iespējām to kontrolēt? Atbilde, protams, ir nē. Par nanomateriāliem ir jāiegūst vairāk zināšanu un informācijas. Tādēļ es priecājos par vienošanos, par ko mēs rīt balsosim. Tas ir solis pareizajā virzienā.

Vienošanās nodrošinās labāku Eiropas patērētāju aizsardzību, jo nanomateriāli tiek izmantoti matu krāsošanā, UV filtros, utt. Pirms kosmētikas līdzekļu laišanas tirgū to nekaitīgumu novērtēs, un kosmētikas līdzekļu ražotājiem būs jāpaziņo Komisijai par nanomateriālu izmantošanu jebkurā no to produktiem, savukārt Komisija varēs konsultēties ar Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju par to, vai pastāv aizdomas, ka nanomateriāli apdraud veselību.

Es vēlos teikt lielu paldies atbildīgajai referentei un Komisijai par tik labi pārstrādātu dokumentu.

 
  
MPphoto
 

  Irena Belohorská (NI). – (SK) Es vēlos pateikties referentei. Bravo, Dagmar, par darbu pie Eiropas Parlamenta un Padomes regulas projekta, ko mums iesniedza Komisija. Tas ir ļoti svarīgs dokuments patērētāju veselības aizsardzības jomā. Nav šaubu, ka mēs visi izmantojam kosmētikas līdzekļus, jo tie ietver ne tikai dekoratīvo kosmētiku, bet arī tā saukto kosmētiku ikdienas lietošanai, piemēram, zobu pastu, dezodorantus, šampūnus, matu un nagu kopšanas līdzekļus, lūpu krāsu un tā tālāk.

Ir pagājuši 33 gadi, kopš tika pieņemta pēdējā direktīva, un tas ir pietiekami ilgs laiks, neskatoties uz veiktajiem grozījumiem. Galu galā ķīmijas un pašas kosmetoloģijas attīstība ir ieviesusi milzīgas un pamatīgas izmaiņas. Šajā gadījumā es atsaucos uz šeit bieži pieminēto nanomateriālu izmantošanu. Tiem var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz cilvēka veselību. Tādēļ es piekrītu viedoklim, ka visas kosmētikas līdzekļos izmantotās vielas, kam ir kancerogēna iedarbība, būtu jāaizliedz. Mums arī ļoti rūpīgi vajadzētu padomāt par tādu vielu izmantošanu, kuru mutagēnā un toksiskā ietekme nav zināma.

Patērētāji bieži iegādājas kosmētikas līdzekļus, pamatojoties uz maldinošu reklāmu vai nepilnīgu informāciju, tādēļ Eiropas iestādēm, tostarp Eiropas Ķimikāliju aģentūrai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei, ir jāizstrādā uzraudzības direktīvas un pamatnostādnes. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka kosmētikas līdzekļi ir visbiežāk viltotie produkti un tas tikai palielina iespējamību, ka tajos ir kaitīgas vielas. Papildus šiem brīdinājumiem mums vajadzētu informēt patērētājus par iespējamajiem riskiem veselībai, pat ja kosmētikas līdzekļus ir ražojis plaši pazīstams uzņēmums.

 
  
MPphoto
 

  Horst Schnellhardt (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, pēc manām domām, mūsu priekšā esošā ziņojuma izšķirošais punkts ir tiesiskā pamata izmainīšana. Lai gan Eiropas Savienības dalībvalstu attīstībai ir dažāds temps un to attīstībā joprojām ir vērojamas milzīgas atšķirības, mēs panāksim lielāku tiesisko skaidrību vienīgi tad, ja izvēlētā metode ir regula un tāda paliks arī turpmāk.

Ir tādas direktīvas, kas ir radījušas vairāk sliktuma konkurencei un netaisnīguma, nekā iepriekš, jo dalībvalstis tās piemēro atšķirīgi. Tādēļ ir pareizi, ka šajā ziņojumā direktīva un piemērošana dalībvalstu līmenī ir apvienota vienā visaptverošā regulā. Dabiski, ka tādēļ tiesiskās skaidrības līmenis ir lielāks, kas ir īpaši svarīgi nozares uzņēmumiem, kuri iesaistās arī pētniecībā. Protams, ka Komisijas apņemšanās drīzumā samazināt obligāto reģistrāciju par 25 % arī vērtējama atzinīgi. Pieņemot šo regulu, mēs esam spēruši pirmo soli. Apsveicu, komisār.

Pašreizējais ziņojums arī paskaidro, cik ātri jauni kosmētikas līdzekļi var parādīties tirgū, un liek atbildīgajām iestādēm rīkoties. Mēs aplūkojām jautājumu par Kosmētikas direktīvas mainīšanu dažus gadus atpakaļ. Nanomateriālu izmantošana ir piespiedusi mūs atkārtoti izskatīt šo jautājumu. Preventīvās patērētāju aizsardzības programmas ietvaros lēmumi par marķējumu ir jāvērtē atzinīgi, tāpat kā jāvērtē atzinīgi zinātnisko atklājumu pagaidu apstiprināšanas iespēja. Aplūkojot šo jautājumu, es arī vēlos brīdināt no panikas celšanas, kā tas ir noticis citu jauninājumu gadījumā, tā vietā iesakot visa jautājuma zinātnisku izpēti.

Piemērojot prasības, proti, lai reklāma un etiķetes atspoguļo vienīgi patiesās kosmētikas līdzekļa īpašības, mēs rīkojamies kā patērētāja advokāti. Tomēr gadījums ar dezodorantu, ko Roth-Behrendt kundze pieminēja, ir atšķirīgs gadījums. Tas iedarbojas uz vienu cilvēku, bet neiedarbojas uz citu. Dažreiz viena un tā pati viela iedarbojas uz mani vienu dienu, bet neiedarbojas nākamajā dienā. Tādēļ šo jautājumu nevajadzētu uztvert tik nopietni.

Es tikai ceru, ka Komisija nemazinās tiesisko pieeju, ieviešot pārāk daudz pasākumu komitoloģijas procedūrā. Tādēļ es jūs lūdzu pārāk nepagarināt šo procedūru.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken (Verts/ALE). - (DA) Priekšsēdētāja kungs, mēs visi lietojam kosmētikas līdzekļus. Tās nav luksusa preces, ko izmanto vienīgi viena dzimuma cilvēki vai pieaugušie. Ziepes, šampūns, zobu pasta, losjoni, dezodoranti un sauļošanās losjoni – tie visi ir mums apkārt un ietekmē mūs visus. Ir svarīgi, lai tie būtu nekaitīgi un lai visās valstīs būtu saprātīgi, skaidri likumi, un tieši to mēs panākam ar šo priekšlikumu. Es vēlos izmantot šo iespēju, tāpat kā ikviens cits, lai pateiktos Roth-Behrendt kundzei par viņas labo darbu.

Mēs esam priecīgi, ka mūsu aizliegums izmantot CMR vielas ir saglabāts un atbilstoši pielāgots. Ja kosmētikas līdzekļos būtu aizliegts izmantot etanolu, tad tas droši vien būtu radījis problēmas un vienlaicīgi būtu šķitis nedaudz savādi, jo mēs to lielā daudzumā patērējam dzērienos. Tomēr ir labi, ka Padomei neizdevās vājināt nosacījumus. Atkāpes no aizlieguma tagad ir jāierobežo attiecībā uz vielām, kuru lietošana ir apstiprināta pārtikā un kuras līdz šim nav radījušas problēmas, un ko jutīgākās cilvēku grupas, piemēram, mazi bērni un grūtnieces, spēj panest. Tomēr vissvarīgākā lieta ir, ka nanomateriāli beidzot ir iekļauti. Šī ir bijusi smaga cīņa. Tā ir bijusi tik smaga, jo rūpniecības nozare ir mēģinājusi apslāpēt debates par nanomateriālu drošību. Nozares pārstāvji būtu ļoti iepriecināti, ja mēs apstiprinātu, ka šīs vielas neizraisa problēmas un ir brīnišķīgas. Nav ne miņas no sabiedrības bažām, kādas izskanēja, piemēram, par ĢMO.

Mēs, Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa, lepojamies ar to, ka nanomateriāli tagad ir iekļauti. Tie ir jāpārbauda, jāmarķē, un UV filtru, krāsvielu un konservantu nekaitīgumu tagad garantēs ražotājs, kamēr Komisijai ir jāsniedz detalizēta informācija un jāatrod laiks, lai kontrolētu visu pārējo. Visbeidzot, mēs arī varējām iekļaut marķēšanu, lai patērētāji varētu redzēt, ko viņi pērk un lieto uz savas ādas. Mēs esam arī iekļāvuši nosacījumu par atkārotu izskatīšanu, pieprasot Komisijai nodrošināt, lai nanomateriālu definīcija, kā arī procedūru drošība ir vajadzīgajā līmenī. Visbeidzot, ir labi, ka ir panākts aizliegums reklamēt kosmētikas līdzekļa īpašības, kādas tam nepiemīt. Būs interesanti vērot, kā visi pretgrumbu krēmi, ko liekam uz savas sejas un kuri acīmredzami neiedarbojas, tiks turpmāk pārdoti.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE). - (HU) Kosmētikas nozarē, tāpat kā daudzās citās nozarēs, šobrīd norit revolūcija. Pirms dažiem gadiem nanotehnoloģija sāka iekarot arī šo rūpniecības nozari, un tā rezultātā tagad ir parādījušās nepieredzētas iespējas un perspektīvas. Protams, ka nanotehnoloģija nav jauns izgudrojums – cilvēki ir izmantojuši šo tehnoloģiju četrus tūkstošus gadu, lai gan mēs par to uzzinājām tikai pēdējo divdesmit gadu laikā.

Vienlaicīgi ir svarīgi risināt šo jautājumu piesardzīgi. Neatceļot jaunos atklājumus un to ieviešanu, mums tomēr vajadzētu pievērst uzmanību arī riskam, ko tie rada mūsu veselībai. Mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi no šiem iespējamajiem draudiem, izmantojot atšķirīgu, uz riskiem balstītu pieeju.

Ir tādi nanomateriālu piemērošanas veidi un produkti, ko patērētāji izmanto nepastarpināti , piemēram , apģērbs un pārtika, tai skaitā kosmētikas līdzekļi, un, ja netiek ievērota atbilstoša piesardzība, tad vārda tiešā nozīmē cilvēka ķermenis var sajust iespējamās kaitīgās sekas.

Tieši šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai cilvēki zinātu, kāda veida līdzekļus viņi izmanto. Tādēļ ir nepieciešams atbilstošs un detalizēts marķējums, un būtiski ir noteikt ražotāja atbildību. Mēs runājam par gigantisku un augošu nozari, jo ES kosmētikas rūpniecības ikgadējie ienākumi veido 65 miljardus eiro. Viens no vadošajiem Eiropas kosmētikas uzņēmumiem – viens no 3000 šādu uzņēmumu – tērē 450 miljonus eiro gadā vien pētniecībai un attīstībai, kā arī nodarbina gandrīz 3000 zinātnieku un pētnieku.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķinu 2006. gadā 5 % kosmētikas līdzekļu saturēja nanomateriālus, un šobrīd šis skaitlis varbūt pat ir divkāršojies. Lai pārvarētu dažas globālās problēmas, ko mēs esam izraisījuši, mums ir nepieciešama nanotehnoloģija, un tādēļ es ar tīru sirdsapziņu balsošu par šo rezolūciju, taču mēs nedrīkstam aizmirst, ka katrai monētai ir divas puses.

Es apsveicu Roth-Behrendt kundzi, Grossetête kundzi un Wallis kundzi, kas ir iesniegušas rezolūcijas priekšlikumu, – viņas ir paveikušas lielisku darbu.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Priekšsēdētāja kungs, minimālo standartu ieviešana kosmētikas līdzekļiem iezīmē nopietnu soli ceļā uz ievērojami lielāku drošības līmeni Eiropas patērētājiem. Šī modernā regula vienlaicīgi mazina Eiropas ražotāju, kas nodarbina vairāk nekā 135 000 cilvēku, administratīvo slogu. Šeit notiekošās plašās diskusijas galveno uzmanību pievērš marķējumiem, jo tie bieži maldina patērētājus, un tādēļ es atzinīgi vērtēju faktu, ka ir jāreģistrē jaunās etiķetes par produktu iedarbību. Šeit, un ne tikai šeit, noritēja arī ļoti aktīvas diskusijas par nanomateriālu licencēšanu un, protams, kancerogēno vielu izņemšanu no kosmētikas līdzekļiem. Es nepiekrītu, ka paziņojumiem par nanomateriālu saturu produktos vajadzētu būt brīdinājumu veidā. Mums ir svarīgi iegūt licencēto nanomateriālu sarakstu, kas nav kaitīgi un uzlabo kosmētikas līdzekļa kvalitāti. Protams, nav vajadzības baidīt patērētājus. Minimālajiem standartiem ir jānodrošina patērētāju drošība. Es noteikti uzskatu, ka viltojumi ir nopietna problēma, un es vēlos pievērst uzmanību uzraugošo iestāžu ierobežotajām iespējām valstu līmenī kontrolēt faktiski visu.

Es vērtēju atzinīgi, ka tekstā ir iekļauta vienota nanomateriālu definīcija un ka mēs varēsim to grozīt tā, lai šis teksts atbilstu jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Tāpat es atzinīgi vērtēju faktu, ka direktīva faktiski kļūs par regulu un tādējādi iegūs lielāku tiesisku spēku. Tādēļ es atzinīgi vērtēju šo tiesību aktu un apsveicu visus referentus par to, ka viņi spēja panākt vienošanos par tik jutīgu jautājumu kā kosmētikas līdzekļu ieviešana Eiropas tirgū, pamatojoties uz zinātnes attīstību.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE). - (FI) Priekšsēdētāja kungs, pirmajā lasījumā panāktie kompromisi pēdējā likumdošanas gada laikā ir ļoti ātri kļuvuši par ikdienišķu lietu saspringtā termiņa dēļ. Turklāt tie ir labvēlīgi mazajām grupām, jo pie sarunu galda panāktās vienošanās dara tās spēcīgākas, nekā tām pienāktos būt to izmēra dēļ. Taču ja šāda prakse kļūs izplatīta, tā mazinās parlamentārās demokrātijas ticamību šajā Parlamentā.

Tomēr šoreiz demokrātija uzvarēja, jo lielākās grupas nonāca pie kopējas nostājas un panāktais rezultāts guva patiesu vairākuma atbalstu.

Bija acīmredzams, ka Kosmētikas direktīva ir jāpārstrādā. Tās noteikumi bija jāpadara skaidrāki un jāatjaunina, pamatnostādņu direktīvai kļūstot par regulu, lai varētu garantēt cilvēka veselības aizsardzību augstā līmenī visā ES teritorijā, kā arī iekšējā tirgus darbībā. Šie principi loģiski izriet no darba, kas tika uzsākts, apspriežot REACH.

Novecojušie tiesību akti kosmētikas nozarē rada īpašus draudus veselībai un tam, cik lielā mērā mēs varam paļauties uz likumiem. Etiķetes, kas satur informāciju par nanodaļiņām un kosmētikas līdzekļiem, ir tam labs piemērs. Lai gan nanomateriālu pozitīvās īpašības ir vairāk vai mazāk zināmas, tomēr ar tiem saistītie riski nav apzināti. Tāpat nebija iespējams droši pārbaudīt tās specifiskās kosmētikas līdzekļu īpašības, kuras tieši ietekmē lēmumu tos iegādāties.

Tādēļ trīs lielākajām politiskajām grupām bija svarīgi noteikt kopēju politiku, lai varētu ņemt vērā apdraudējumu veselībai, videi, komercdarbībai un sabiedrībai un panākt vienošanos ar Padomi. Līdz ar to es atzinīgi vērtēju savas kolēģes ēnu referentes Grossetête kundzes paveikto darbu. Sadarbībā ar Parlamenta referenti Roth-Behrendt kundzi un viņas kolēģiem liberāļiem viņa nodrošināja vairākuma pozīciju, kas ļāva sasniegt gala rezultātu. Īsta demokrātija ieklausās ikvienā, bet atspoguļo vairākuma uzskatu.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Neviens nav izteicis vēlēšanos runāt. Tāpēc, pirms es dodu vārdu referentei, es vēlos jūs informēt, ka līdz šim ir runājuši četrpadsmit deputāti, no kuriem vienpadsmit bija sievietes.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. – (DE) Priekšsēdētāja kungs, es gatavojos īsumā komentēt jūsu pēdējo piezīmi, tomēr nolēmu to nedarīt. Arī vīriešus interesē kosmētikas līdzekļi – faktiski arvien vairāk un vairāk. Jebkurā gadījumā, viņi ir ieinteresēti nodrošināt, ka mūsu kosmētikas līdzekļi ir droši.

Šobrīd ir atlikusi tikai viena lieta, ko man darīt. Es vēlos sirsnīgi pateikties jums par vienošanos un atbalstu. Kā jau Davies kungs teica, mēs patiešām esam rādījuši labu piemēru tam, ko var panākt ar Eiropas tiesību aktiem.

Ja es drīkstu dot jums personīgu padomu, Davis kungs, tad tas būtu sekojošs. Jūsu dzimtenē arī būtu vērts zināt, ka mums Eiropā ir tādas regulas kosmētikas jomā, kādu nav nekur citur, proti, aizliegums izmēģināt kosmētikas līdzekļus uz dzīvniekiem. Eiropā tas nav atļauts. Turklāt pirms dažām dienām spēkā stājās regula, kas paredz, ka tos kosmētikas līdzekļus, kas ir izmēģināti uz dzīvniekiem, nedrīkst laist Eiropas tirgū. Ņemot vērā, ka briti ir labi zināmi dzīvnieku mīļotāji, varbūt jūs varēsiet izmantot arī šo argumentu.

 
  
MPphoto
 

  Dagmar Roth-Behrendt, referente. (DE) Priekšsēdētāja kungs, liels paldies, komisār, liels paldies, dāmas un kungi. Es esmu īpaši pateicīga komisāram Verheugen par to, ka viņš vēlreiz uzsvēra aizliegumu izmēģināt kosmētikas līdzekļus uz dzīvniekiem, jo tas man atgādināja, ka šī ir jau trešā tiesību aktu pārskatīšana kosmētikas līdzekļu jomā , kurā man ir bijis tas gods piedalīties, un minētās pārskatīšanas bija sestais grozījums, septītais grozījums un tagadējā pārstrādāšana par regulu.

Mēs patiešām spējām aizliegt izmēģinājumu veikšanu uz dzīvniekiem. Piemēram, mēs spējām nodrošināt, ka patērētāji zina kosmētikas līdzekļa uzglabāšanas termiņu, ieviešot mazu rāmīti, kurā ir skaitlis, kas norāda, cik ilgi šo līdzekli var lietot. Šīs piezīmes es veltu arī dažiem kolēģiem, piemēram, Roithová kundzei, kas diemžēl nevarēja ierasties uz debašu sākumu. Marķējumi nekad, nevienā brīdī nav bijuši brīdinājumi. Ja kosmētikas līdzeklis nav drošs, to nevajadzētu laist tirgū un pārdot. Visiem produktiem Eiropas tirgū ir jābūt drošiem un nekaitīgiem. Taču marķējums ļauj patērētājiem izvēlēties. Tā ir demokrātijas un izvēles brīvības jēga.

Mums ir lielisks tiesību akts. Es centos procesu padarīt ļoti pārskatāmu. Es centos, kā jau Grossêtete kundze teica, apkopot dažādus viedokļus, jo gribēju nodrošināt, ka mēs izveidojam tiesību aktu, kas apmierina ikvienu, proti, Eiropas Savienības patērētājus, rūpniecību, kam būs jāpiemēro šis tiesību akts, un, visbeidzot, ikvienu, kas gūst no tā labumu.

Es vēlos vēlreiz teikt Schnellhardt kungam, ka, tik tiešām, dezodoranti uz katru cilvēku iedarbojas atšķirīgi, taču uz etiķetes vienalga tiek rakstīts, ka tie „atbrīvo jūs no sviedriem”. Tādēļ ir svarīgi, ka etiķetes, kas ievilka dziļas rievas ap manām acīm pēc Strasbūrā pavadītās nedēļas, būtu līdz zināmai robežai patiesas un uzticamas.

Es vēlreiz vēlos pateikties komisāram, īpaši par viņa skaidrojumiem, kā arī saviem kolēģiem un palīgiem, kas padarīja lielāko daļu darba. Liels paldies.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. − Šīs bija ļoti auglīgas un interesantas debates.

Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks rīt, otrdien, 2009. gada 24. martā.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika