Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2008/0188(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0076/2009

Testi mressqa :

A6-0076/2009

Dibattiti :

PV 23/03/2009 - 16
CRE 23/03/2009 - 16

Votazzjonijiet :

PV 24/03/2009 - 4.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2009)0159

Rapporti verbatim tad-dibattiti
It-Tnejn, 23 ta' Marzu 2009 - Strasburgu Edizzjoni riveduta

16. It-tqegħid fis-suq tal-prodotti bijoċidali - Proposta għal reviżjoni ġdida rigward il-bijoċidi (dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
Minuti
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego jest wspólna debata nad:

- sprawozdaniem sporządzonym przez Dacianę Octavię Sârbu w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD)) (A6-0076/2009), oraz

- oświadczeniem Komisji w sprawie nowego wniosku dotyczącego rewizji w odniesieniu do produktów biobójczych.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, Raportoare. − Aş vrea să subliniez faptul că este un succes acordul la care am ajuns împreună cu Comisia şi Consiliul pentru extinderea termenului de evaluare a substanţelor active până în 2014, pentru a crea în timp util o piaţă reglementată a produselor biodistructive.

Acest lucru s-a reflectat şi în rezultatul votului din Comisia pentru mediu şi din acest motiv doresc să mulţumesc colegilor mei care au sprijinit acest compromis între cele trei instituţii.

Extinderea perioadei de tranziţie este extrem de importantă pentru a garanta că toate produsele biodistructive care conţin substanţe active vor fi comercializate pe piaţă în mod legal.

Am considerat esenţial ca revizuirea acestei directive să se realizeze printr-o primă lectură, pentru a nu risca depăşirea termenului de zece ani pentru examinarea sistematică a produselor biocide şi, implicit, riscul retragerii lor de pe piaţă începând cu anul 2010.

Prelungirea termenului va asigura timpul necesar statelor membre să evalueze aceste substanţe până în 2014, când revizuirea propriu-zisă a Directivei privind biocidele va intra cel mai probabil în vigoare.

Un alt element propus în proiectul de raport este limitarea la maxim 2 ani a posibilităţii de extindere a termenelor limită pentru dosarele rămase prin procedura de comitologie, pentru a evita posibilitatea întârzierii pe termen nedefinit a întregului proces. Măsura este necesară pentru situaţia în care revizuirea directivei nu va fi finalizată până în anul 2014.

Elementele legate de protecţia datelor şi de fenomenul „free riding”, prin care companiile fac uz de informaţiile înregistrate de alte companii în cadrul unei scheme la nivel naţional, sperăm noi, vor fi adresate în revizuirea propriu-zisă a Directivei privind biocidele.

Doresc să menţionez că amendamentele adoptate în cadrul Comisiei pentru mediu fac parte dintr-un acord cu Comisia şi Consiliul, acestea regăsindu-se în proiectul final ce urmează să fie votat mâine în plen. Odată cu finalizarea votului în plen, vom avea sprijinul Consiliului pentru obţinerea unui acord în primă lectură.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κ. Sârbu για την επιμέλειά της και τις προσπάθειές της προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 98/8 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.

Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε θέση να αποδεχθεί τη συμβιβαστική δέσμη και ιδίως το σημείο που αφορά την ανάγκη παράτασης της μεταβατικής περιόδου κατά τέσσερα αντί για τρία έτη, καθώς και το σημείο που αφορά τον περιορισμό κάθε περαιτέρω παράτασης σε δύο έτη ώστε να διευκολυνθεί με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα της αξιολόγησης.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, im Namen der PPE-DE-Fraktion. – Herr Präsident, Herr Kommissar Dimas, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir können stolz darauf sein, dass wir in der Europäischen Union einen so hohen Gesundheits- und Hygienestandard erreicht haben. Der Einsatz von Bioziden trägt nicht unwesentlich dazu bei. Als Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmittel schützen sie vor gefährlichen Krankheiten bzw. vor ihren Überträgern. Biozide sind unverzichtbar. Sie müssen für Mensch und Umwelt unbedenklich sein, und aus diesem Grund ist nun eine Überprüfung aller Biozidwirkstoffe veranlasst worden.

Sicherheit braucht Zeit, und die Überprüfung dauert nun länger als ursprünglich geplant. Das Risiko, wichtige Produkte zu verlieren, weil ihre Registrierung nicht abgeschlossen ist, dürfen wir nicht eingehen. Deshalb begrüße ich, dass sich Parlament, Rat und Kommission nun in erster Lesung auf eine schnelle Verlängerung der Fristen der Biozid-Richtlinie – Herr Kommissar, ich hatte gedacht, bis 2014 – einigen konnten.

Warum aber kommt dieser Vorschlag erst so spät? Die Gefahr, dass Stoffe aufgrund auslaufender Fristen wegfallen könnten, sah man seit langem auf sich zukommen, und unsere Beratungen im Parlament mussten nun unter größtem Zeitdruck stattfinden.

Herr Kommissar, wir warten seit langem auf einen Vorschlag der Kommission zur Revision der Biozid-Richtlinie. Wichtige Bereiche müssen hier dringend harmonisiert und geregelt werden. Ich nenne die Definition der Zulassungskriterien, die Dauer der Zulassung und – ganz wichtig – den Datenschutz. Die Hersteller brauchen klare Regelungen und Verlässlichkeit. Auch der Einsatz und die Handhabung der Produkte brauchen Regeln. Die Prüfung eines Wirkstoffes kostet mehrere tausend Euro, und diese Investitionen können nur refinanziert werden, wenn die Ergebnisse zumindest für einen gewissen Zeitraum für andere Antragsteller nicht zugänglich sind. Unser hohes Hygieneniveau möchte heute niemand mehr missen. Dies müssen wir halten, um uns den neuen Anforderungen anzupassen.

Ich hoffe, dass die Kommission einen klaren und fundierten Bericht vorlegen wird, der all diesen Anforderungen gerecht wird – und das möglichst bald!

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, a nome del gruppo ALDE. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, grazie Commissario per essere qui e per poter discutere di questo documento. Sulla proposta di modifica della direttiva relativa all'immissione sul mercato di biocidi, il Parlamento ha concordato sulla necessità di concedere alcune proroghe per il periodo di riesame necessario a valutare correttamente i principi attivi di alcuni biocidi, considerando la particolarità delle analisi necessarie e le esigenze del mercato, ma sia chiaro che siamo in attesa della revisione più seria della direttiva 98/8/CE sui biocidi per esprimere considerazioni più di contenuto. Vorrei dunque suggerire qualche spunto di riflessione per la Commissione.

Innanzitutto sarebbe auspicabile il passaggio da direttiva a regolamento, strumento normativo che consente l'entrata in vigore delle medesime disposizioni contemporaneamente in tutti gli Stati membri, regolamentando in maniera omogenea il settore. Un punto sostanziale sarà la condivisione dei dati, in linea con l'orientamento dell'Unione europea e, come già attuato con REACH, anche per i biocidi le sperimentazioni su vertebrati dovrebbero essere evitate o fortemente ridotte, grazie alla condivisione obbligatoria tra coloro che registrano la stessa sostanza attiva dei dati ottenuti da tali test, evitando così la duplicazione degli studi.

La condivisione dei dati consentirebbe una maggiore efficacia del sistema di valutazione dei fascicoli e di ridurre i costi necessari alla loro preparazione con un notevole impatto sia sulle piccole e medie imprese che sulle autorità nazionali incaricate di esaminare le domande.

È necessario puntare alla semplificazione delle procedure e applicare il riconoscimento reciproco dell'autorizzazione per lo stesso prodotto e impiego fra i vari Stati membri, proprio per rendere più veloci sia le procedure e l'immissione sul mercato dello stesso biocida nei vari paesi membri. Si dovrebbe poi armonizzare sia il tariffario che i tempi comuni per l'esame delle domande nei vari paesi e infine semplificare il processo di un'autorizzazione, qualora vi siano differenze o variazioni minime di colore, ad esempio, delle formulazioni, evitando così test addizionali specifici che richiedono ulteriori processi di valutazione da parte di ogni Stato membro.

Infine occorre evitare la discriminazione fra i produttori europei di articoli trattati con biocidi e prodotti extra Unione europea di articoli che contengono biocidi. Lascio alla Commissione il fardello di pensare ad una soluzione che il nuovo Parlamento possa, si spera, condividere.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, w imieniu grupy IND/DEM. – Panie Przewodniczący! Ujednolicenie ustawodawstwa dotyczącego produktów biobójczych w Unii Europejskiej wydaje się potrzebne tym bardziej, że regulacje w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane. Brak wspólnych przepisów jest niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz stanu środowiska, zwłaszcza w warunkach wolnego rynku.

Zaproponowany jednak w pierwotnej wersji dokumentu dziesięcioletni okres wdrożenia przepisów prawnych okazuje się nierealny z powodu niezwykle skomplikowanych i kosztownych procedur rejestracji związków stosowanych w tych preparatach. Procedury, których zakładanym celem był wysoki stopień bezpieczeństwa, paradoksalnie mogą przyczynić się do zmniejszenia stopnia kontroli, co jest tym bardziej problematyczne, że w części przypadków regulacje krajowe dawały możliwość kontroli produktów biobójczych wprowadzanych do obrotu.

Natomiast wyeliminowanie tych mechanizmów oraz wprowadzenie mało wydajnych i kosztownych procedur oceny może ograniczyć zakres obrotu produktami biobójczymi. Nie zapewni także bezpieczeństwa europejski centralny wykaz substancji czynnych zawartych w produktach biobójczych, zwłaszcza że czynniki biologiczne charakteryzują się dużą zmiennością oraz odpornością na substancje czynne. Ograniczony wybór efektywnych związków będzie jedynie sprzyjał zwiększaniu odporności. Ponadto wysokie koszty oraz komplikacja procedur wyeliminuje z rynku małe przedsiębiorstwa, doprowadzając do jego monopolizacji przez dużych potentatów tej branży.

Dlatego zaproponowany wydłużony, czternastoletni okres przejściowy z możliwością przedłużenia o kolejne dwa lata staje się niezbędny tym bardziej, że rejestracja substancji czynnych, ale i transpozycja przepisów do prawa krajowego nie jest możliwa przed 2014 r.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). Pane předsedo, já se chci zeptat pana komisaře, mám trochu jiný názor. Je mi totiž líto, že se nyní dozvídáme, že Evropská unie nezvládne do deseti let, tj. do roku 2010, provést přezkum a registraci těch přibližně 900 dezinfekčních, konzervačních či pesticidních látek, které se prodávají na evropském trhu. Překvapuje mě, že na to potřebujeme další tři roky, a zpravodajka přidává ještě o rok déle. Znamená to oddálení harmonizace a tím i vyšší ochrany trhu s těmito biocidními látkami. Asi nám nezbývá, než prodloužení odhlasovat, protože by jinak řada přípravků musela z trhu zmizet. Dovolte mi však úvahu. Možná by bylo dobré, kdyby některé přípravky dovážené z nekontrolovaného asijského trhu musely náš trh opustit. Urychlilo by to vývoj alternativních bezpečnějších látek. Zajímalo by mne, zda se Komise pokusila spolupracovat a využít kapacit zkušeben a ústavů v členských zemích, aby dostála původnímu kratšímu termínu. Může mi Komise či zpravodaj na tuto otázku dát odpověď?

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). - Panie Przewodniczący! W związku ze specyfiką oraz ewentualnym zagrożeniem, jakie może za sobą nieść nieprawidłowa interpretacja uregulowań prawnych, środki biobójcze są tematem, któremu należy poświęcić szczególną uwagę.

Zgadzam się z opinią sprawozdawczyni mówiącą o tym, że wydłużenie okresu przejściowego do 2014 r., przeznaczonego na ocenę substancji czynnych, które występują w produktach biobójczych, jest niezbędne do uregulowania rynku przepisami unijnymi. Czy w przeciwnym bowiem razie wygasające w 2010 r. przepisy krajowe sprawiłyby, że obrót znaczną częścią produktów biobójczych stałby się nielegalny, co mogłoby doprowadzić do wielu paradoksalnych sytuacji?

W trakcie trwania okresu przejściowego ten specyficzny rynek powinien być ściśle nadzorowany przez przepisy krajowe. Warto tu dodać, że w przypadku jakichkolwiek uregulowań dotyczących produktów biobójczych należy zachować szczególną ostrożność, pamiętając o tym, że są to środki przeznaczone do niszczenia i odstraszania organizmów szkodliwych oraz że mają one działanie chemiczne. Wszelkiego rodzaju bagatelizowanie ostrożności może prowadzić do nieodwracalnych skutków.

 
  
MPphoto
 
 

  Σταύρος Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές για τις εποικοδομητικές τους παρεμβάσεις και θα ήθελα να πω ότι, πράγματι, η αξιολόγηση των δραστικών ουσιών απαιτεί τελικά περισσότερο χρόνο απ' ό,τι με αισιοδοξία είχε αρχικά προβλεφθεί. Το 2000, όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία, δεν άρχισαν αμέσως τα προγράμματα αξιολόγησης, αλλά περάσανε περίπου 4 χρόνια με διάφορες διαδικασίες προετοιμασίας και μόλις το 2004 ξεκίνησαν οι διαδικασίες αξιολόγησης οι οποίες χρησιμοποιούν, αναμφίβολα, τις εθνικές αρμόδιες αρχές· και ενώ έχει γίνει αξιόλογη και πολύ σημαντική εργασία μέχρι τώρα, εντούτοις δεν θα είναι δυνατόν, μέχρι τον Μάιο του 2010, για πολλές από τις δραστικές ουσίες να έχουν περάσει από την αξιολόγηση.

Δεδομένου δε ότι η οδηγία ορίζει ότι τα βιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες μη εγγεγραμμένες στο παράρτημα 1 ή 1Α της οδηγίας, πρέπει να έχουν αποσυρθεί από την αγορά το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2010, κρίθηκε αναγκαίο να παραταθεί η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης· διαφορετικά, εάν αποσύρουμε ορισμένες από αυτές τις ουσίες - επειδή δεν πέρασαν από τη διαδικασία αξιολόγησης - τότε μπορεί να κινδυνεύσει και η υγεία και το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, αναμφίβολα, θα υπάρξει και μια παρεμπόδιση του εμπορίου.

Για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Klaß, θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα αυτό αφορά την προστασία των δεδομένων που υποβάλλονται για την αξιολόγηση της δραστικής ουσίας. Πρόκειται ειδικότερα για την περίπτωση κατά την οποία εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν συμβάλει στην προσπάθεια παραγωγής των εν λόγω δεδομένων, να μπορούν παρά ταύτα να διατηρήσουν το προϊόν τους στην αγορά μέχρι τη λήξη μεταβατικής περιόδου [«free riders»].

Η Επιτροπή βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας της πρότασης για ουσιαστική αναθεώρηση της οδηγίας για τα βιοκτόνα και το ζήτημα αυτό έχει επισημανθεί με σαφήνεια κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαμόρφωση και διατύπωση της εν λόγω πρότασης. Πολλές από τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν ο κύριος Prodi και άλλοι θα ληφθούν αναμφίβολα υπόψη.

Η Επιτροπή θα αντιμετωπίσει το προαναφερθέν ζήτημα στο πλαίσιο της ουσιαστικής αναθεώρησης της οδηγίας. Σχετική δήλωση της Επιτροπής διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καταχώρηση στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας.

Επίσης, στην εν λόγω πρόταση αναθεώρησης θα αντιμετωπιστούν και πολλά άλλα ζητήματα που έχουν επισημανθεί από το Κοινοβούλιο, όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής σε είδη και υλικά επεξεργασμένα με βιοκτόνα, η βελτίωση των διαδικασιών έγκρισης των βιοκτόνων προϊόντων, η θέσπιση της υποχρεωτικής ανταλλαγής δεδομένων κατά την αδειοδότηση του προϊόντος και κατά την έγκριση της δραστικής ουσίας σύμφωνα με τις αρχές του κανονισμού REACH, η ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες πρακτικές άλλων νομοθετικών πράξεων όπως είναι αυτή που θεσπίστηκε πρόσφατα για τα φυτοφάρμακα.

Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή είναι σε θέση να κάνει πλήρως δεκτές τις προτεινόμενες συμβιβαστικές τροποποιήσεις και δεσμεύεται να λάβει υπόψη, κατά τη διάρκεια της κύριας αναθεώρησης της οδηγίας, τις ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων, που εκφράστηκαν τόσο από το Συμβούλιο, όσο και από το Κοινοβούλιο ακόμη και σήμερα.

Commission Statement

The Commission notes the issues concerning data protection, data sharing and ‘alleged free riders’ that have been raised during the discussions on the proposal for the extension of certain time periods under the Biocides Directive. The Commission will consider appropriate solutions to the identified problems in the framework of the substantive revision of the Biocides Directive.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. LUIGI COCILOVO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, Raportoare. − Doresc să mulţumesc din nou colegilor mei, raportori din umbră, cu care am colaborat foarte bine şi am fost foarte eficienţi în finalizarea acestui raport – e adevărat, nu atât de important pe cât va fi revizuirea directivei.

După cum aţi văzut, toţi colegii mei au vorbit despre această revizuire, mai puţin despre raportul pe care îl dezbatem astăzi, pentru că este o revizuire aşteptată.

E adevărat, am auzit aici faptul că această extindere a perioadei de tranziţie de la 3 la 4 ani nu este de dorit, dar consider că este mult mai important să garantăm că toate produsele vor fi comercializate în mod legal şi că se va face o evaluare corectă a acestor produse.

Vă mulţumesc încă o dată şi, după cum spuneam, aşteptăm cât de curând revizuirea directivei privind biocidele.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 24 marzo 2009.

 
Avviż legali - Politika tal-privatezza