Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0188(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0076/2009

Predložena besedila :

A6-0076/2009

Razprave :

PV 23/03/2009 - 16
CRE 23/03/2009 - 16

Glasovanja :

PV 24/03/2009 - 4.14
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0159

Dobesedni zapisi razprav
Ponedeljek, 23. marec 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

16. Dajanje biocidnih pripravkov v promet – Novi predlog za revizijo o biocidih (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. – Naslednja točka je skupna razprava o naslednjem:

- o poročilu gospe Sârbu v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu za spremembo Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja določenih rokov (COM(2008)0618 – C6-0346/2008 – 2008/0188(COD)) (A6-0076/2009) in

- o izjavi Komisije glede novega predloga za revizijo Direktive o biocidih.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, poročevalka.(RO) Rada bi poudarila, da smatram za uspešnega dogovor, ki smo ga s Komisijo in Svetom dosegli za podaljšanje roka za oceno aktivnih snovi do leta 2014, da bi v ustreznem času ustvarili urejen trg za biocidne pripravke.

Tudi to se je odražalo v rezultatu glasovanja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Zaradi tega bi se rada zahvalila svojim kolegom, ki so podprli ta kompromis med tremi institucijami.

Podaljšanje prehodnega obdobja je izredno pomembno za zagotavljanje, da se biocidni pripravki, ki vsebujejo aktivne snovi, dajo v promet zakonito.

Mislim, da je bilo bistvenega pomena, da se revizija te direktive izvede na prvi obravnavi, da ne bomo tvegali, da prekoračimo desetletno obdobje za sistematično pregledovanje biocidnih pripravkov in da se z izvajanjem izognemo tveganju njihovega umika iz prometa od leta 2010.

Podaljšanje roka bo zagotovilo, da bodo imele države članice dovolj časa za oceno teh snovi do leta 2014, ko bo najverjetneje začela veljati vsebinska revizija Direktive o biocidih.

Še ena točka, predlagana v osnutku poročila je omejitev možnosti za nadaljnje podaljšanje rokov za preostalo dokumentacijo preko komitologije na največ dve leti, da se izognemo možnosti neskončnega zavlačevanja celotnega postopka. Ta ukrep je bistven za ta položaj, če direktiva ne bi bila končana do leta 2014.

Upamo, da bodo vidiki, povezani z zaščito podatkov in prakso „parazitstva“, pri čemer podjetja uporabljajo informacije, ki jih druga podjetja registrirajo kot del nacionalnega načrta, naslovljeni med vsebinsko revizijo Direktive o biodcidih.

Rada bi omenila, da so spremembe, sprejete v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane, del dogovora s Komisijo in Svetom, saj so del končnega osnutka, o katerem bomo jutri glasovali na plenarnem zasedanju. Ko bo glasovanje na plenarnem zasedanju končano, bomo imeli podporo Sveta, da dosežemo dogovor na prvi obravnavi.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, član Komisije. (EL) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil poročevalki, gospe Sârbu, za njeno prizadevnost in trud za dosego dogovora na prvi obravnavi glede predloga za spremembo Direktive 98/8 o dajanju biocidnih pripravkov v promet.

Rad bi povedal, da je Evropska komisija pripravljena sprejeti kompromisni sveženj, predvsem točko, ki je povezana s potrebo po podaljšanju prehodnega obdobja na štiri leta namesto treh, in točko, ki se nanaša na dveletno omejitev vsakih nadaljnjih podaljšanj, da bi pospešili program revizije.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß, v imenu skupine PPE-DE.(DE) Gospod predsednik, komisar Dimas, gospe in gospodje, lahko smo ponosni na dejstvo, da smo v Evropski uniji dosegli tako visoke zdravstvene in higienske standarde. Uporaba biocidov je pomembno prispevala k tem dosežkom. Ko se uporabljajo kot razkužila in pesticidi, nas ščitijo pred nevarnimi boleznimi ali pred njihovimi prenašalci. Biocidi so nepogrešljivi. Biti morajo neškodljivi za ljudi in okolje in zato potrebujemo revizijo vseh biocidnih snovi.

Za varnost je potreben čas in revizija sedaj traja dlje kot je bilo v začetku načrtovano. Ne moremo tvegati, da bi izgubili pomembne pripravke, ker njihova registracija ni bila zaključena. Zato pozdravljam dejstvo, da so se Parlament, Svet in Komisija na prvi obravnavni dogovorili za hitro podaljšanje rokov za Direktivo o biocidnih pripravkih, komisar, mislim da do 2014.

Vendar pa, zakaj se je ta predlog pojavil tako pozno? Nevarnost, da bi lahko snovi bile puščene ob strani zaradi poteklih rokov, je bila nekaj, kar smo lahko dolgo časa pričakovali in naše razprave v Parlamentu morajo sedaj potekati pod večjim časovnim pritiskom.

Komisar, že nekaj časa smo čakali na predlog Komisije o reviziji Direktive o biocidih. Sedaj je treba nujno uskladiti in urediti pomembna področja. Med primere sodijo opredelitev meril za odobritev, dolžina odobritve in najpomembneje zaščita podatkov. Proizvajalci potrebujejo jasne predpise in gotovost. Predpise potrebujemo, ko gre za uporabo in ravnanje s temi pripravki. Testiranje aktivne sestavine stane več tisoč evrov in ta vložek je mogoče zabeležiti le, če rezultati vsaj za določen čas niso dostopni drugim prosilcem. Nihče noče, da bi izgubili naše visoke higienske standarde. Ohraniti jih moramo, da bi lahko dosegali nove izzive.

Upam, da bo Komisija predstavila jasno in dobro utemeljeno poročilo, ki dosega vse te zahteve in upam, da bo to storila kolikor je mogoče hitro.

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi, v imenu skupine ALDE.(IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala, gospod Verheugen, ker ste prišli in nam dali priložnost za skupno razpravo o tem dokumentu. Glede predloga za spremembo Direktive o dajanju biocidnih pripravkov v promet se je Parlament strinjal s potrebo, da se zagotovijo določena podaljšanja obdobja za revizijo, ki je potrebno za pravilno oceno glavnih aktivnih snovi določenih biocidnih pripravkov ob upoštevanju posebne narave nujnih testov in tržnih zahtev. Vendar se morate zavedati, da čakamo na temeljitejšo revizijo Direktive 98/8/ES o biocidnih pripravkih, da bi izrazili svoja stališča glede vsebine. Zato bi rad predlagal, da Komisija premisli o nekaterih zamislih.

Zlasti bi bilo koristno, da bi naredili prehod iz direktive v uredbo, zakonodajni instrument, ki bo omogočil, da začnejo iste določbe veljati sočasno v vseh državah članicah in tako enotno urejajo to področje. Ena ključna točka bo izmenjava podatkov v skladu s smernicami EU in, kot je bilo že uvedeno v uredbi REACH, bi se morali izogibati testiranja na vretenčarjih ali ga bistveno zmanjšati za biocidne pripravke tudi zaradi obvezne izmenjave podatkov, pridobljenih pri takšnih testiranjih med tistimi, ki registrirajo isto aktivno snov, ter se tako izogniti podvajanju študij.

Izmenjava podatkov bi omogočila večjo učinkovitost pri sistemu ocenjevanja in bi zmanjšala stroške priprave teh dokumentov, ki bi bili pomembni tako za mala in srednje velika podjetja kot tudi za nacionalne organe, odgovorne za preverjanje prošenj.

Poudariti je treba poenostavitev postopkov in uporabo vzajemnega priznavanja odobritve zadevnega pripravka in njegovo uporabo med različnimi državami članicami za pospešitev tako postopkov kot tudi dajanja biocidnega pripravka v promet v prej omenjenih državah. Glede na to bi bilo treba uskladiti obremenitve in skupne časovne omejitve za pregledovanje prošenj v različnih državah in postopek odobritve bi bilo treba poenostaviti primeru formulacij z minimalnimi razlikami ali odstopanji, na primer v barvi, s čimer bi se tako izognili dodatnim posebnim preskusom, ki zahtevajo nadaljnje ocenjevanje s strani posamezne države članice.

Nazadnje se moramo izogniti diskriminaciji med evropskimi proizvajalci blaga, ki je obdelano z biocidnimi pripravki, in blaga, proizvedenega zunaj Skupnosti, ki vsebuje takšne izdelke. Komisiji prepuščam, da izdela rešitev, ki upamo, da jo bo lahko novi Parlament podprl.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, v imenu skupine IND/DEM. (PL) Gospod predsednik, usklajevanje zakonodaje o biocidnih pripravkih v Evropski uniji se zdi toliko nujnejše glede na to, da se ureditve v posameznih državah zelo razlikujejo. Pomanjkanje določb skupne zakonodaje predstavlja nevarnost za zdravje in življenja ljudi kot tudi to, da je to okoljska grožnja, predvsem pod pogoji prostega trga.

Vendar pa se zdi predlog, ki ga vsebuje prvotna različica besedila, in sicer desetletno obdobje za uvedbo zakonodaje, nerealen z vidika izredno zapletenih in dragih postopkov registracije za kemikalije, ki se uporabljajo v teh pripravkih. Ti postopki, ki so bili namenjeni zagotavljanju visoke ravni varnosti, bi lahko, kar je ironično, prispevali k zmanjšanju ravni nadzora, kar je toliko bolj problematično, če upoštevamo dejstvo, da so v nekaterih primerih predpisi nadzirali biocidne pripravke, uvedene v promet.

Vendar pa umik teh mehanizmov in uvedba manj učinkovitih in dragih postopkov ocenjevanja lahko omeji prodajo biocidnih pripravkov. Osrednji, evropski register aktivnih snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, tudi ne bo zagotovil varnosti, predvsem ob upoštevanju dejstva, da se biološke snovi izredno razlikujejo med sabo in da so odporne na aktivne snovi. Omejena izbira učinkovitih sestavin bo služila le povečanju ravni odpornosti. Nadalje, visoki stroški in zapleteni postopki, ki se uporabljajo, bodo iz trga izpodrinili mala podjetja, to pa bo vodilo do monopola velikih podjetij na tem področju na trgu.

Predlog za podaljšano štirinajstletno prehodno obdobje, ki bi ga bilo mogoče podaljšati še za dve leti, je postal še toliko bolj neprecenljiv zaradi dejstva, da ne bo mogoče registrirati aktivnih snovi ali teh predpisov prenesti v nacionalno pravo pred letom 2014.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). – (CS) Gospod predsednik, rada bi postavila vprašanje komisarju, ker je moje mnenje precej drugačno. Mislim, da je obžalovanja vredno, da EU ne more v desetih letih, z drugimi besedami do leta 2010, končati revizije in registracije okoli 900 razkužil, konzervansov in pesticidov, ki se prodajajo na evropskem trgu. Preseneča me, da potrebujemo za to še nadaljnja tri leta in poročevalka je temu dodala še eno leto. To pomeni odlašanja pri usklajevanju in zato večjo zaščito trga v zvezi s temi škodljivimi materiali. Očitno nismo imeli druge izbire kot pa oznaniti odložitev, ker bi drugače mnogo teh proizvodov izginilo iz prometa. Vendar pa mi dovolite, da vam ponudim svoje razmišljanje. Morda bi bilo koristno, če bi morali nekateri pripravki, ki se uvažajo iz azijskih trgov, zapustiti naš trg. To bi pospešilo razvoj alternativnih varnejših materialov. Rada bi slišala, ali je Komisija poskusila sodelovati s centri in ustanovami za testiranje v državah članicah in uporabiti njihove vire, da bi dosegli prvotni, krajši rok. Ali mi lahko Komisija ali poročevalka odgovori na to vprašanje?

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE). (PL) Gospod predsednik, zaradi posebne narave te zakonodaje in morebitne nevarnosti vsakršne njene nepravilne razlage bi morali posebno pozornost posvetiti vprašanju biocidnih snovi.

Strinjam se s poročevalko, ki je govorila o dejstvu, da je nujno podaljšati prehodno obdobje za oceno aktivnih snovi, ki se uporabljajo v biocidnih pripravkih, do leta 2014, da bi zakonodajo EU uporabili za urejanje trga. Če tega koraka ne bi naredili, bi bila posledica nacionalnih določb, ki bodo prenehale veljati leta 2010, da bi postala prodaja velikega števila biocidnih pripravkov nezakonita, kar bi vodilo do različnih paradoksnih položajev.

Med prehodnim obdobjem bi bilo treba nacionalno zakonodajo uporabljati za strog nadzor tega posebnega področja na trgu. Velja dodati, da bi morali biti posebno previdni, ko obravnavamo vsako zakonodajo, ki zadeva biocidne snovi in pomniti, da so ti pripravki namenjeni uničenju in odganjanju škodljivih organizmov in da vsebujejo aktivne kemične snovi. Vsaka neprevidnost z naše strani ima lahko nepopravljive posledice.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Dimas, član Komisije. (EL) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil govornikom za njihova konstruktivna opažanja in naj povem, da bo ocena aktivnih snovi dejansko na koncu zahtevala več časa kot je bilo v začetku optimistično predvideno. V letu 2000, ko je bila zakonodaja sprejeta, se programi ocenjevanja niso začeli takoj, približno štiri leta so bila porabljena za različne pripravljalne postopke in postopke ocenjevanja, ki jih pristojni nacionalni organi nedvomno uporabljajo, so se začeli šele v letu 2004. Kljub temu, da je bilo do sedaj opravljenega veliko pomembnega dela, za mnoge aktivne snovi do maja ne bo mogoče izvesti ocene.

Glede na to, da direktiva določa, da je treba biocidne pripravke, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso vključene v Prilogi 1 ali 1Α k direktivi, umakniti iz prometa najkasneje do 14. maja 2010, je bilo ocenjeno, da je nujno podaljšati rok za dokončanje postopka ocenjevanja. V nasprotnem primeru, če nekatere snovi umaknemo zato, ker niso šle skozi postopek ocenjevanja, sta potem morda lahko ogrožena tako zdravje kot tudi okolje v Evropski uniji, nedvomno pa bo ovirana tudi trgovina.

Glede zadeve, ki jo je omenila gospa Klass, bi rad povedal, da se ta zadeva nanaša na zaščito podatkov, predloženih za oceno aktivnih snovi. To velja natančneje za primere, ko podjetja niso bila vključena v prizadevanja za pripravo navedenih podatkov, „parazitstvo“, pa lahko kljub temu svoje pripravke zadržijo v prometu do poteka prehodnega obdobja.

Komisija je na zadnji stopnji obdelovanja predloga za obsežno revizijo Direktive o biocidnih pripravkih in to je bilo jasno pokazano med posvetovanji, ki so bila izvedena, ko je bil ta predlog oblikovan in načrtovan. Mnoge pripombe gospoda Prodija in drugih bodo vsekakor upoštevane.

Komisija bo prej omenjeno vprašanje obravnavala v okviru obsežne revizije direktive. Izjava Komisije o tej zadevi bo poslana sekretariatu Evropskega parlamenta, da se vpiše v zapisnik današnje seje.

Podobno bodo tudi številne druge zadeve, ki jih je izpostavil Parlament, prav tako obravnavane v omenjenem predlogu, in sicer zadeve kot so razširitev razpona blaga in materialov, obdelanih s pomočjo biocidnih pripravkov, izboljšani postopki odobritve za biocidne pripravke, uvedba obvezne izmenjave podatkov med izdajanjem dovoljenj za pripravke in med odobritvijo aktivnih snovi v skladu z načeli uredbe REACH in v skladu z najboljšo prakso drugih zakonodajnih aktov kot so tisti, ki so bili nedavno sprejeti za fitofarmacevtska sredstva.

Za zaključek pa naj povem, da je Komisija zadovoljna z izidom pogajanj. Komisija je v položaju, da v celoti sprejme kompromisne spremembe in obljubi, da bo med glavno revizijo direktive upoštevala zadeve glede zaščite podatkov, ki sta jih danes tu izrazila Svet in Parlament.

Komisija upošteva vprašanja glede zaščite podatkov, izmenjave podatkov in „domnevnih parazitov“, ki so bila postavljena med razpravami o predlogu za podaljšanje določenih časovnih rokov po Direktivi o biocidnih pripravkih. Komisija bo preučila ustrezne rešitve za prepoznane probleme v okviru obsežne revizije Direktive o biocidnih pripravkih.

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD COCILOVO
Podpredsednik

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu, poročevalka.(RO) Ponovno bi se rada zahvalila svojim kolegom, poročevalcem v senci, s katerimi smo zelo dobro sodelovali. Bili smo zelo učinkoviti pri dokončanju poročila, kljub temu, da to ni tako pomembno kot bo dejanska revizija direktive.

Kakor ste videli, so vsi moji kolegi govorili o reviziji in manj o poročilu, o katerem razpravljamo danes, ker je to revizija, ki jo čakamo.

Tu smo priznano slišali, da to podaljšanje prehodnega obdobja za tri do štiri leta ni zaželeno, a verjamem, da je za nas mnogo pomembneje, da zagotovimo, da se pripravki dajo v promet zakonito in da bo izvedeno ustrezno ovrednotenje teh pripravkov.

Ponovno se vam zahvaljujem in kakor sem dejala, čakamo na čim prejšnjo revizijo Direktive o biocidnih pripravkih.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v torek, 24. marca 2009.<BRK>

 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov