Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 23. marts 2009 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.Velkomstord
 6.Bortfaldne skriftlige erklæringer: se protokollen
 7.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 8.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 9.Andragender: se protokollen
 10.Modtagne dokumenter: se protokollen
 11.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Arbejdsplan: se protokollen
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum *** - Økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire *** - Økonomisk partnerskabsaftale EF/Cariforum - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Côte d'Ivoire - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Ghana - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/Stillehavslandene - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/SADC-ØPA-landene - Foreløbig økonomisk partnerskabsaftale EF/landene i det østlige og sydlige Afrika - Økonomisk partnerskabsaftale EF/landene i Det Østafrikanske Fællesskab - Økonomisk partnerskabsaftale EF/Centralafrika (forhandling)
 15.Kosmetiske midler (omarbejdet udgave) (forhandling)
 16.Markedsføring af biocidholdige produkter – Forslag til fornyet revision af bestemmelserne vedrørende biocider (forhandling)
 17.Et år efter Lissabon: Udviklingen i partnerskabet mellem Afrika og EU (forhandling)
 18.Kontrakter om milleniumudviklingsmål (kortfattet forelæggelse)
 19.Socialt ansvar hos underleverandører i produktionskæder (kortfattet forelæggelse)
 20.Frihandelsaftale mellem EU og Indien (kortfattet forelæggelse)
 21.Fødevarepriser i Europa (kortfattet forelæggelse)
 22.Kunstneruddannelser i EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Aktiv dialog med borgerne om EU (kortfattet forelæggelse)
 24.Bekæmpelse af kønslig lemlæstelse af piger og kvinder i EU (kort forelæggelse)
 25.Flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse (kortfattet forelæggelse)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (428 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
EUT-udgave (1075 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik