Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Υποδοχή
 6.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διάταξη των εργασιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ/CARIFORU– Ενδιάμεση οικονομική συμφωνία ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού – Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης Cariforum/EK – Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - Ακτής του Ελεφαντοστού – Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης EK-Γκάνας – Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - χωρών του Ειρηνικού – Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ - κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ – Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής - ΕΚ – Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής – Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - Κεντρικής Αφρικής (συζήτηση)
 15.Καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση) (συζήτηση)
 16.Η διάθεση βιοκτόνων στην αγορά - Νέα πρόταση για την αναθεώρηση των βιοκτόνων (συζήτηση)
 17.Ένα χρόνο μετά τη Λισσαβώνα: Η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής σε εφαρμογή (συζήτηση)
 18.Συμβάσεις στον τομέα των ΑΣΧ (συνοπτική παρουσίαση)
 19.Κοινωνική ευθύνη των υπεργολαβικών επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής (συνοπτική παρουσίαση)
 20.Συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδίας (συνοπτική παρουσίαση)
 21.Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Καλλιτεχνικές σπουδές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Ενεργός διάλογος με τους πολίτες σχετικά με την Ευρώπη (συνοπτική παρουσίαση)
 24.Καταπολέμηση των ακρωτηριασμών των γεννητικών οργάνων των γυναικών που γίνονται στην ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 25.Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλέπε Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (761 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (850 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου